Om kulturell/etnisk kartläggning av brott

bild[31]

Krister Thelin

I Almedalen kappades alla politiker om att i olika tonarter omfamna “svenskhet” (utan att närmare klargöra vad som förstås därmed). Den efterföljande debatten kom att visa att en hel del avsåg allmänt hyggliga värderingar som “jämställdhet” (eller rent av all universella mänskliga rättigheter med rötter i västerländsk upplysningstradition).

Denna diskussion bildade i sin tur fond mot sommarens ofrånkomliga rapporter om olika former av sexuella övergepp på kvinnor. Två huvudspår följde (också de lätt förutsebara): ett betonade att förövarna alla var män, alltså var det främst en genusfråga förstärkt av varmt väder och ökad anmälningsbenägenhet; ett annat spår betonade att det fanns ett stort inslag av unga gärningsmän med utländsk bakgrund, där kulturella skillnader i synen på kvinnor och jämställdhet förmodas spela stor roll.

Rikspolischefen bidrog på sitt sätt genom att uppmana unga kvinnor, att bära ett av polisen (eller snarare av en av RPC anlitad PR-byrå) utformat “tafsa icke-armband” i avskräckande syfte. Lite oklart vilken brottspreventiv verkan PR-kampanjen haft, men klart är att förtroendet för rikspolischefens redan svårt anfrätta anseende inte stärkts.

Ur denna sommarföljetong har nu allt fler röster höjts för att BRÅ bör följa upp sina rapporter från 1996 respektive 2005, vari en koppling gjorts mellan brott och etnicitet (och implicit kultur). Dömdas bakgrund med hänsyn till ursprungsland (respektive föräldrars bakgrund) har kartlagts. Det visar sig av BRÅs rapporter att, även rensat för socioekonomiska faktorer, dömda med utländsk bakgrund är klart överrepresenterade i brottsstatistiken (ehuru det är olika för olika brott och ursprungsland).

Bör nu BRÅ följa upp med en ny undersökning drygt tio år senare? För egen del är jag tveksam (trots att 1996 års rapport initierades under min tid som statssekreterare i Justitiedepartementet 1991-1994). Skäl kan anföras för och emot. De som motsätter sig en kartläggning (och som oftast finns på vänsterkanten) anför i huvudsak, att en undersökning (underförstått med samma resultat som 1996 och 2005) enbart skulle riskera att stigmatisera olika redan utsatta grupper eller kollektiv, förstärka fördomar och uppmuntra “rasister” (varmed närmast avses Sverigedemokrater). Justitieministern har också redan för sin del aviserat, att han inte tänker ta något initiativ i denna riktning.

Motståndet mot att kartlägga etnisk (kulturell) bakgrund samvarierar väl med de svenska mediernas synnerligen försiktiga rapportering om just detta vad avser misstänkta gärningsmän. Och stöd finns i de pressetiska reglerna, vilka alltså legitimerar en klar journalistisk uppfostringsagenda. Men tolkningen av reglerna blir närmast komisk, när polisen (undantagsvis) anger signalement på personer med “osvenskt” utseende och medierna inte vill medverka utan döljer vad som rapporteras i efterlysningen. De pressetiska reglerna förbjuder inte medierna att bistå polisen, när den vill ha allmänhetens hjälp, tvärtom. Men här slår alltså försiktigheten knut på sig själv, när medierna karskt förklarar att de vet bättre än polisen och pixlar bilder.

För att låta kartlägga dömdas bakgrund, å andra sidan, talar att ökad kunskap rent allmänt aldrig kan vara fel och att den i synnerhet kan bidra till ett mera effektivt preventivt polisarbete. Mot detta kan i sin tur sägas, att brott begås av enskilda och inte av kollektiv. Kunskap om kollektiva kulturella variabler har därför inte så stor betydelse i det preventiva arbetet kan det tyckas. Och steget är då inte långt till ingripande på grund av “profilering”, något som är förbjudet såsom olaga diskriminering; att slippa diskriminering är en mänsklig rättighet.

En aspekt av betydelse för hur frågan om kartläggning bör lösas ut är, att utan en trovärdig undersökning kommer allehanda föreställningar och påståenden om kopplingen mellan etnicitet/kultur och brott att fortsätta spridas och utnyttjas av dem som önskar just stigmatisering och utstämpling. Mediernas överdrivna försiktighet i rapporteringen har redan fått den effekten genom utländska mediernas mindre restriktiva hållning, förstärkt av olika alternativa inhemska källor av tvivelaktig kvalitet. På det sättet riskerar en renhjärtad hållning att i praktiken tjäna de mörka krafter man vill motverka.

Denna risk parad med de fördelar som obestridligen finns med ökad kunskap gör att jag för egen del, om än med tvekan, förordar att BRÅ nu bör följa upp sina tidigare undersökningar. Vem vet, resultatet kanske blir annorlunda denna gång? Överraska oss!

66 reaktioner på ”Om kulturell/etnisk kartläggning av brott

 1. Aha skriver:

  Jag och alla andra betalar en sjuhelvetes massa pengar för invandringen och det är bedrövligt och upprörande att jag förvägras få veta hur invandrarna uppför sig. Blotta tanken att information om detta ska mörkas är oacceptabel.
  Krister Thelin skriver bl.a. att ett argument för mörkningen är att ”brott begås av enskilda och inte av kollektiv. Kunskap om kollektiva kulturella variabler har därför inte så stor betydelse i det preventiva arbetet kan det tyckas.”
  Visst har det betydelse att kulturella variabler kommer fram; det sätter tryck på gruppen att skärpa sig och presumtiva brottsoffer får möjlighet att skydda sig.
  Etablissemanget (politiker, media och polis) förvägrar t.ex. de gamla information om att det verkar vara så att äldrerån i hemmen uteslutande begås av en enda folkgrupp.

  Jag vill bums veta hur det ser ut på våra fängelser. Hur många invandrare sitter där?
  Eftersom invandrarna sannolikt dominerar betyder det att de svenska brottslingarna har minskat. Vad har hänt med dom? Har de blivit utkonkurrerade av invandrargängen?
  När det gäller våldtäkter vill jag veta hur många brottsoffer som är invandrarflickor. Jag misstänker att invandrarnas starka släkt- och klankänsla och därmed förmåga till hämnd innebär att få våldtäkter drabbar invandrarkvinnor. Det blottlägger i så fall ett rasistiskt beteende eftersom majoriteten av våldtäkterna begås mot en enda folkgrupp, de etniska svenskorna.

  Frågorna är många, svaren få. Att förvägra folket brottsstatistik är ett typexempel på sådant som spär på misstron och föraktet för etablissemanget, ett förakt som alltså växer i västvärlden.
  Som representant för etablissemanget bör Jerzy Sarnecki tänka på det när han framträder i media och på sedvanligt sätt snålar med relevant information.

  Gillad av 16 personer

  • modernghost skriver:

   ”När det gäller våldtäkter vill jag veta hur många brottsoffer som är invandrarflickor. Jag misstänker att invandrarnas starka släkt- och klankänsla och därmed förmåga till hämnd innebär att få våldtäkter drabbar invandrarkvinnor.”

   Påstående är helt korrekt. Vad säger det om européer? Att både unga och gamla vårdas på kärlekslösa institutioner är en stark indikator på hur det står till med Västvärlden.

   Gillad av 2 personer

 2. Christer L skriver:

  Något som också tycks saknas är en undersökning hur information om brott begångna av personer tillhöriga invandrade grupper påverkar uppfattningar hos svenskar om dessa grupper. Mängd och typ av brott. Antagandet att mörkläggningen motverkar sitt syfte skulle enligt min uppfattning inte bekräftas. Mörkningen kommer också att bli alltmer absurd, ju längre den håller på och ju fler som genomskådar den. Om denna mörkläggning aldrig ägt rum skulle invandringspolitiken aldrig ha urartat som den nu gjort.

  Gillad av 8 personer

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi kan ju tänka på vad Einstein sa,
  gör ett experiment, upprepa det,
  förvänta Dig nya utfall varje gång, eller inte!

  Det var definitionen på idioti…

  Kan några paralleller dras?

  Om ej en slutssats att integration är en from förhoppning ENBART.

  Då måste vi skrota Multi Kulti, och satsa enbart på Assimilation!
  Om Sverige skall överleva.

  Gillad av 2 personer

 4. Jaxel skriver:

  Jag tycker krönikan glömmer ett viktigt perspektiv – det demokratiska. Den offentliga statistiken skall hjälpa medborgarna och de styrande att baserat på fakta fatta sina beslut. Jag menar att, liksom justitieministern, säga att detta bör medborgarna helst inte få reda på fakta om är djupt odemokratiskt. Ett demokratiskt samhälle kan inte fungera utan informationsfrihet.

  Johansson säger alltså apropå krönikans ämne att en uppdaterad BRÅ-rapport inte: ”skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”.

  Det är förstås justitieministerns fulla rätt att tycka att brottslighetens omfattning är ointressant, men att neka människor som så önskar kunskap om denna är djupt odemokratiskt.

  Om justitieministern tycker att eventuell ökning av brottsligheten som följd av immigration är irrelevant – eventuell sådan har ingen betydelse för politiken så borde han säga detta istället. Det är förstås ministerns rätt, liksom varje medborgares, att tycks att de hjälpsökandes önskemål och behov alltid måste få gå före innevånarnas intresse. Sättet han driver denna linje på är dock djupt odemokratiskt.

  https://data.riksdagen.se/fil/0BD5D5F2-9688-4C30-BA00-9EB0D885F85C

  Gillad av 13 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Jaxel 14 augusti, 2016 kl 05:39
   Jag reagerade också på att Krister Thelin utelämnade det allra viktigaste skälet, nämligen medborgarens demokratiska rätt att vara informerad om viktiga samhällsfrågor. Att få korrekt och allsidig information om konsekvenserna av en omfattande invandring ingår naturligtvis i denna rätt.

   Gillad av 5 personer

   • tirutaa skriver:

    Det var precis detta som de finska journalisterna hänvisade till förra hösten när asylanter strömmade även till Finland: allmänhetens demokratiska rätt till information om brottslingarnas etniska bakgrund när polisen först tänkte mörklägga den aspekten i sina rapporter. Därefter anges den etniska bakgrunden i varje rapport.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nog har vi rätt att få veta,
   om vi bör rösta bort vederbörande makthavare,
   genom att nyttja vår demokratiska röst att rösta,
   om vi anser att fel prioriteringar görs!

   Våra grupper får ej lämnas åt sitt öde, att bo i tält!

   Har vi lediga bostäder på landet,
   är det flyktingars förbannade skyldighet att flytta dit,
   om man saknar jobb o relevant utbildning/språkkunnande!

   Något annat är fullständigt oacceptabelt!

   Gilla

 5. Tritonen skriver:

  Politiker och media ska inte undanhålla oss sanningen, varken när det gäller vem som begår brott eller vad den oansvariga invandringspolitiken kostar samhället direkt och indirekt. Vi är inga barn! Om den förda politiken är så lyckosam som påstås, är ju en publicering av korrelt statistik ett dråpslag mot de ” mörka krafterna inom hets- och hatmedia”,som ifrågasätter detta. Överraska oss!

  Gillad av 11 personer

 6. Kim skriver:

  Det är inte myndigheternas uppgift att censurera verkligheten åt folket. Faktaförvanskning och undanhållande av information stärker bilden av svåra problem. Vi kan inte angripa problemen utan att våga se samband.

  Det finns inga ”onda fakta”. Korten på bordet. Nu.

  Gillad av 10 personer

   • MartinA skriver:

    De som tillhört etablissemanget under de senaste 40 åren. De är ansvariga för att förvandla sverige från vad det var till vad det är idag.
    De tog över ett av världens bästa länder. Och detta är vad de lämnar efter sig? Vad spelar det för roll vad de säger nu?

    Jag kommer att tänka på Matteus 7:17:
    Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

    Gillad av 1 person

 7. Trynbald skriver:

  Att justitieministern inte vill kartlägga är ju givet.
  Regeringen kommer rill varje pris att mörka den genom årtionden förda destruktiva
  politiken.
  När det gäller dom pressetiska reglerna så är det nog på tiden att man ser över dessa.
  Läsarna är nog rätt trötta på dom allt mer genomskinliga mytomanierna.

  Gillad av 3 personer

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Skadar nog ej att våra makthavare har ett relevant beslutsunderlägg!

  Liksom våra väljare…

  Delar vi Elitens värderingar, eller vill vi ha andra företrädare?

  Gillad av 3 personer

 9. Hortensia skriver:

  Ja, Krister Thelin, behovet av att få tillgång till färsk och tillförlitlig fakta angående utlänningars kriminalitet, som förefaller fortsatt uppseendeväckande hög, torde knappast ha minskat sedan de förra svenska undersökningarna, som uppenbarligen ansågs väl så motiverade.

  Svenska folket, som drabbas av allt råare brott och tvingas bekosta kriminella individers onödiga merkostnader har rätt att få veta den osminkade sanningen om brottslingarna, för att kunna göra realistiska riskbedömningar i vardagslivet – och välja det parti, som är villigt att agera klokt och kraftfullt för att värna vår säkerhet, i kommande val.

  Gillad av 11 personer

 10. gmiksche skriver:

  Information är aldrig fel. Det finns inga skäl att inte ta fram den eller dölja den. Så snart som denna princip ifrågasätts är den tillgängliga, d v s icke fullständiga informationen vinklad.Brott begås av individer. Individer tillhör i allmänhet en kultur. Varje kultur kännetecknas av individernas agerande, den finns inte utanför individerna. Självfallet finns där som i allt som avser gruppbeteenden en mer eller mindre stor spridning och mer eller mindre stora undantag. Hänsyn av det slaget, hur väl menade de än är, för oss till avgrunden.

  Gillad av 5 personer

 11. BjörnS skriver:

  Självfallet måste detta kartläggas ordentligt. ET redogör för många argument. Jag vill komplettera genom stt peka på den dubbelhet regeringen har I sin inställning till kunskap. Å ena sidan bör sexualvanor klarläggas noga så att en klok politik kan utformad baserad på fakta, å andra sidan kan inte en ny BRÅ-undersökning tillföra något inom fältet brottsförebyggande. Orsaken kan endast vara att man inte vill få svart på vitt att det existerar ett problem för då måste man göra något åt det. Och det är jobbigt. Och man skulle ge kritikerna rätt. Bättre att låta bli. (Se mitt inlägg under PEs krönika om Bamseismen).

  En annan sak i texten är argumentet att det är individer som begår brott. Det är en fördummande självklarhet. Om socioekonomiska faktorer spelar roll så bör också kulturella faktorer göra det. Det är lite svårt att förklara exempelvis antisemitism annars. Vi uppfostrar våra barn för att påverka hur de beter sig som vuxna. Hur vi uppfostrar dem och vilket normsystem de har beror självfallet på kultur. Det påverkar oss alla. Det var ingen tillfällighet att både nazityskland och Sovjetunionen hade barn- och ungdomsorganisationer.

  Alltså, vill regeringen kartlägga våra sexualvanor så ska de banne mig också kartlägga etnisk och kulturell bakgrund vid brottslighet. Antingen eller, det finns inget mellanting.

  Gillad av 11 personer

 12. Sten Lindgren skriver:

  Med all respekt för författaren vill jag ändå framföra detta:
  Författaren argumenterar på ett för svenska förhållanden sedvanligt sätt, grundligt, olika aspekter vägs för och emot, referenser görs till olika principer. Precis som det ska fungera i ett rättssamhälle.
  Det som jag har svårt för är att detta förhållningssätt står i bjärt kontrast till beteendet bland en hel del av de nyanlända. Många av dessa uppger inte korrekt identitet, ljuger om ålder och bakgrund. En del har en värdegrund som är totalt främmande för vår kultur bl a när det gäller synen på våldsanvändning, kvinnor, religion.
  Juridik på petimeter-nivå lär inte vara den faktor som löser integrationen, om den ens går att lösa. Attityden att alltid tolka situationen till brottslingens fördel och inte till brottsoffrets fördel är inte hållbar såsom det ser ut idag. Det krävs helt enkelt hårdare tag, tydligare och starkare signaler om budskapet ska gå fram.

  Gillad av 9 personer

 13. Anders skriver:

  Thelin missar en viktig punkt. Kunskap om vilka grupper som är överrepresenterade vad avser brottslighet bör ligga till grund för vår invandringspolitik. Vill vi fortsätta att leva i ett någorlunda civiliserat samhälle kan vi inte framledes släppa in människor bland vilka en betydande andel kommer att ägna sig åt kriminalitet. Det räcker med att några procent av alla i ett samhälle är våldsbrottslingar för att civiliserat liv ska bli omöjligt. Det spelar alltså ingen roll om de flesta i gruppen i fråga är hyggliga och laglydiga. Är den överrepresenterad vad avser brottslighet ska vi inte ha den här.

  Gillad av 4 personer

 14. Gösta Johnsson skriver:

  Helt fel resonemang av författaren. Det är klart att fakta skall tas fram – vilket alltid hävdas i andra sammanhang – för att man skall kunna fatta väl underbyggda beslut om behov finns.
  Det gagnar bara de som har förutfattade meningar om en företeelse eller olika skeenden om faktiska fakta döljs.
  BRÅ bör omgående få i uppdrag att ta fram efterfrågad statistik för att kunna jämföra över tid vad som händer i olika frågeområden. Allt annat är fel och en odemokratisk åtgärd som i längden undergräver en demokrati.

  Gillad av 7 personer

 15. Tahmas skriver:

  I en demokrati så skall fakta upp på bordet. Vi måste få reda på vilken etnicitet som begår brott samt vem det drabbar. Precis som AHA skriver så tror jag också att invandrar kvinnor inte inte utsätts för tex våldtäkter i samma utsträckning som svenska kvinnor vilket tyde på rasism.
  Att mörka en förövares etnicitet eller att kalla en somalier för norrman är ohederligt. Hur skall allmänheten kunna hjälpa Kling och Klang att hitta en förövare när signalementet är ” vi är ganska säkra på att det var en Hen som utförde gärningen”

  Gillad av 1 person

 16. Anna Lallerstedt skriver:

  Jag vill veta vem som gynnades och vad det kostade att ta fram detta helt vansinniga tafsa icke armband! Som om det skulle stoppa någon, jag har sällan hört något dummare.
  Är alla utan armband då lovligt byte?
  AL

  Gillad av 2 personer

 17. Birgitta C skriver:

  Som ‘Jan Bengtsson ‘ säger ovan – definition av dumhet (Albert Einstein) är att göra samma sak om och om igen och varje gång förvänta sig ett annat resultat. M a o måste man ändra på antingen undersökningsförfarandet, villkoren för det undersökta ska drastiskt ha förändrats eller så manipulerar man resultaten till önskat utfall. Det andra kan väl vara aktuellt här , dvs man ser om trenden håller i sig . Och det gör den troligen . Frågan är bara vad man gör åt saken. Det är väl där dumheten riktigt tar vid. Istället för dyra undersökningen kan man ju se vad man man ser i program som Efterlyst och liknande.

  Gilla

 18. malmobon skriver:

  Finns det ingen statistik så går det aldrig förändra och se orsakerna. Sverige som är det land som gillar utreda tar bort det mest självklara.
  Koranen och imambesök skall bort. Muslimer skall bli botade från sin psykosociala sjukdom med KBT terapi. Hur någon i detta något så när upplysta land kan försvara islam som förordar mördande av otrogna som det står i Koranen 47:4 är obegripligt. Sedan att Svenska Kyrkan välkomnar denna ideologi och Socialdemokraterna m.fl. sponsrar muslimska föreningar och tillåter fler moskéer att byggas är landsförräderi.

  Gillad av 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   Hönan eller ägget. Medierna skriver; det var inte en terroristhandling utan ett vansinnesdåd. Han var från Somalia och ropade Allahu Akbar visar det sig på alternativmedierna och upplagda filmsekvenser. Då infinner sig frågan utifrån MSMs resonemang. Är man galen så blir man muslim eller blir man galen då man är muslim?
   Sedan kommer kodorden. Gruppvåldtäkt och du tänker Ivar Svensson från Sundbyberg? Bilbrand och du tänker Nisse Carlsson från Säffle har ju alltid varit lite stökig. Han kastade upp den begagnade prillan i taket i klassrummet en gång.
   Det ensamkommande flyktingbarnet och du tänker stackars lilla flicka? Gått hela vägen alldeles ensam utan mamma och pappa?
   Jag tycker att debatten visar att kontrollen och beslutsamheten osv har glidit politiker, msm och den juridiska apparaten ur händerna.
   En polisanmälan är en administrativ åtgärd; du fyller i ett formulär med tex stulet kreditkort, uppeldad bil. Det sker för att du ska kunna reglera det hela med ditt försäkringsbolag. Inte för att ett brott ska utredas. Att kalla ett brott för ett vardagsbrott? Hallå! En ringa misshandel eller ett egendomsbrott eller skadegörelse är inget riktigt brott-ska kanske bilen värdebedömas under 100 000SEK är vardag. En blåtira är inget allvarligt, en våldtäkt på en 5-åring är inte våldtäkt om det skett utan fullständig penetrering utan med en flaska? Om du är myndig men inte lastgammal och inte dömd för våldtäkt utan bara för lite blottning och tafsning så blir det lägre straff.
   Då det enligt ovan är på detta viset så kan ju BRÅ låta bli att lista brotten alls då det ju i nysvenskan inte är så farligt. Då kan BRÅ läggas ner men Jerzy S. kan fortsätta vara en expert och kanske sjunga kumbaja tillsammans med barnen på Bolibompa? Med flickorna iklädda burkas så de inte blir våldtagna och alla viftar med sina armband i takt till musiken. Ingen taktpinne då detta är ett manligt genderattitydstjosan. Gudrun med triangeln i stället.

   Gillad av 2 personer

 19. Hovs-hallar skriver:

  Denna artikel slår närmast knut på sig själv i sin iver att inte misshaga någon — allra minst vänsterextremisterna!

  Medias roll är att informera allmänheten om vad som händer — detta utan sidoblickar på rapporteringens politiska konsekvenser. På motsvarande sätt är BRÅ:s uppgift att kartlägga olika aspekter av brottsligheten, utan några politiskt motiverade hänsynstaganden.

  Detta borde vara självklart, men Thelin går som katten kring het gröt när han diskuterar frågan. Han verkar ha förståelse för idiotvänsterns åsikt att sådana fakta som gynnar deras politiska motståndare kanske borde sopas unde rmattan.

  Att dessa motståndares åsikter skulle vara moraliskt förgripliga är idiotvänsterns EGEN åsikt, och inte något som herr Thelin behöver acceptera som vore det ett faktum.

  Liksom en stor del av Sveriges röstberättigade befolkning anser jag att vi INTE ska acceptera ett massinflöde av människor från främmande kulturer som både måste försörjas av våra skattemedel OCH förstör vårt civilsamhälle. För sådant massinflöde använder jag termen INVASION.

  Det är idiotvänstern som stämplar denna åsikt som ”främlingsfientlig”, eftersom de själva anser att vilken utlänning som helst som sätter foten i Sverige ska ha exakt samma rättigheter som svenska medborgare har — en fullständigt absurd åsikt!
  Detta är för övrigt vad idiotvänstern menar med floskeln om ”Allas lika värde”,

  Varför Thelin inte direkt sätter ner foten mot idiotvänsterna absurda åsikter vet jag inte. Kan det vara att han helt enkelt är rädd för repressalier från det hållet?

  Gillad av 6 personer

  • xxxzenta skriver:

   @ hovs-hallar
   Instämmer helt med dina kloka åsikter.
   Vi kan väl konstatera att Thelin spelar efter etablissemangets notbok.
   Att inte öppet låtsas om några besvärligheter. Att inte skriva det alla vet.
   Tramset har på detta sätt blivit en norm ett apspel som inte kommer att leda till något gott.

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Hovs-hallar 14 augusti, 2016 kl 11:40

   Först en språkfråga: föreslår att du byter ut det vulgärt nedsättande begreppet ”idiotvänstern” mot identitetsvänstern, så slipper du alldeles onödig kritik.

   I övrigt är jag i det stora hela benägen att hålla med dig. Det förvånar mig mycket att den respekterade juristen Krister Thelin i ovanstående artikel är så påfallande efterlåten och politiskt korrekt.
   Han har i tidigare sammanhang visat många prov på både intellektuell och moralisk resning. Ett litet exempel: I förordet till Merit Wagers första bok ”Inte svart eller vit, utan svart och vit” lyfte han utan omsvep upp MW som den mest kunniga och modiga migrationsexpert som Sverige äger. Det var några år sedan och på den tiden betraktades MW som närmast fredlös, eftersom hon var rakryggad och talade klarspråk. Det tålde inte det förljugna medieSverige.

   Gillad av 2 personer

   • Hovs-hallar skriver:

    Har inte sett några invändningar mot ”idiotvänstern”, och jag anser att detta är ett adekvat och mycket mildare uttryck än de egentligen förtjänar. Orden har makt, och våra motståndare använder ständigt grovt förolämpande epitet mot oss för att nå retoriska fördelar — ”främlingsfientlig” — ”fascist” — ”islamofob” osv.

    Smädelser mot namngivna personer *försöker* jag däremot undvika. 🙂

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Hovs-Hallar Hovs-hallar 14 augusti, 2016 kl 16:15,

    Ja, du har sannerligen rätt i att ”Orden har makt”!

    Det är just därför jag återigen nämner, att ordet ”idiotvänstern” INTE hör hemma i en seriös samhällsdebatt. Det förminskar snarare kraften i våra argument. Att debattmotståndare kan använda grovt förolämpande motargument är inget som helst skäl till att vi ska lägga oss på samma retorisk låga nivå.

    Man vinner aldrig en debatt med grova och lågsinnnade argument eller ordval. – I alla fall inte bland vuxna, civiliserade och ansvarstagande människor.

    Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hade det varit skrivet av Ulf Larsson,
   hade man anat viss ironi)

   Men en jurist skämtar nog ej…

   Denna artikel är en av de sämre vi läst på denna bloggen,
   även om den krystade slutsatsen till slut blev korrekt.
   Efter stor tankemöda…

   Gillad av 1 person

   • Elöd Szantp skriver:

    Jag fattar inte vad du menar. Artikeln belyser på ett lysande sätt dubbelheten i statistiska datas användbarhet och landar sist i det logiska.
    Jag läser alltid två ggr för att inte missa meningen och kan för egen del bara tacka skribenten för en iskall redogörelse så som man förväntas av en jurist på riktigt.
    Tack

    Gillad av 1 person

 20. Lennart Jonasson skriver:

  – Av respekt för alla män bör kön döljas i all rapportering om brott.
  – Av respekt för alla kortvuxna bör siffror om medellängd ej publiceras.
  – Av respekt för alla skolelever bör ej Pisaresultat bli offentliga.
  – Av respekt för alla arbetslösa bör ej sådana siffror bli tillgängliga.
  – Av respekt för alla som inte vet vad en korrelation är bör all empirisk data förbjudas.
  – Av respekt för det förljugna bör vi alla hylla sjuklöverister, DN, SVT och övrigt gammelmedianskt följe.

  Gillad av 4 personer

 21. Tahmas skriver:

  Anders Lindberg på Aftonbladet skrev att han önskar en faktafri valrörelse. Det han menar är han vill inte ha en valrörelse som bygger på att oppositionen lyfter fram all skit som vänster har ställt till med. Att inte redovisa är diktatur att redovisa är demokrati, det finns inget mellanting.

  Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   Läser aldrig Aftonbladet men jag föreställer mig att han vill ha en valrörelse helt byggd på värderingar. Men, vilken betydelse har värderingar om du inte har en verklighet (fakta) att applicera dem på? Det visar bara vilken systematisk otur vänsterextremisterna har när de tänker…

   Gillad av 1 person

 22. Nils Lindholm skriver:

  Det blir väl ingen lägre brottslighet på Afrikanerna om vi får reda på att kanske uppåt var fjärde Afrikan begår brott enl. BRÅ:s överbenägenhet där Afrikaner har värdet 4, födda i Sverige av födda i Sverige 0,8
  5% av Svenskarna begår brott, då kan det va så jäkligt att ekvationen blir 4/0,8*5-sorten % värdet för Afrikaner
  Men varför har ÖstAsiaterna värdet 0,8 likt svenskar?
  Annan religion o kultur ?

  Gillad av 1 person

 23. DG skriver:

  Samma argument mot särredovisning baserat på bakgrund kan användas inom en rad områden men lik förbannat så redovisas den. Sysselsättning är exempelvis även den högst individuell men där kan man borra ned till ursprungsland till och med. Varför då? Jo, för att kunna forma effektiva lösningar. Utan kunskap så förblir problemen olösta och i Sverige så har vi ett överflöd av olösta problem

  Gillad av 3 personer

 24. Samuel af Ugglas skriver:

  Upplysningsvis Krister Thelin, så är det endast när socialisterna påtvingar svenska folket information om SVERIGE DEMOKRATERNA som media pliktskyldigast och mot astronomiska gager missbrukar och förvränger fakta. Det är resultatet av konstellationen Löfven/BATRA!
  Det mesta sker för utplundrade skattepengar!

  Gillad av 1 person

 25. Anders skriver:

  Vid närmare eftertanke är det nog ändå ingen bra idé att ge BRÅ i uppdrag att utreda brottslingarnas etnicitet. Med tanke på vilka som är anställda på BRÅ har jag en stark känsla av att den utredningen inte skulle visa sanningen.

  Gillad av 1 person

 26. Gunilla skriver:

  Allt tyder nog på att bilden är samma eller förstärkt. Vi förstår nu att Eliasson vill inte förstå vad som sker utan har förståelse för att ‘det kan vara svårt att hålla reda på var händerna hamnar i trängseln. bRÅ visar sig också ha rn vänster-aktivist som utredares som menar att det gemensamma är att alla är män. Statistik som visar etnicitet är ju också förbjudet. Dessutom faller personer med utländsk etnicitet men som hunnit få svenskt medborgarskap som svenskar.

  Gilla

 27. Drutten skriver:

  Det verkar råda en stor samstämmighet om att manligt kön och socioekonomiskt svag ställning är starka förklaringsfaktorer för kriminalitet. Det finns alltså redan nu kunskap som kan användas för att prioritera invandring av välutbildade och därmed lättintegrerade kvinnor och flickor (även ensamkommande).
  Om Brå mot förmodan får, eller som självständig myndighet tar sig, uppdraget att utreda migranters kriminalitet så skulle det vara intressant att veta kriminaliteten bland andra generationens invandrare för de olika kategorierna: 1/ Båda föräldrarna är svenskar (till exempel hemflyttande och finlandssvenskar). 2/ Modern är utlänning och fadern svensk. 3/ Fadern är utlänning och modern svensk. 4/ Båda föräldrarna är utlänningar.
  Det skulle kanske ge en indikation om i vilken utsträckning söner respektive döttrar ”ärver” en livssyn som bäddar för utanförskap och därmed kriminalitet, från far respektive mor. Naturligtvis är det värdefullt om det sker en uppdelning på olika härkomster (etniciteter). Om inte Brå vill forska på det så kanske det vore något för våra genusvetenskapliga institutioner att ta sig an?

  Gilla

  • nickeiramvik skriver:

   https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

   Tabell 7. Andel misstänkta för brott i de olika grupperna och deras risk/överrisk att vara registrerad som misstänkt för brott, åren 1997-2001.
   Andel misstänkta Risk/Överrisk i gruppen
   Svenskfödda med båda föräldrarna födda i Sverige 1,0
   Svenskfödda med ena föräldern född i Sverige 1,4
   Svenskfödda med båda föräldrarna födda i utlandet 2,0
   Födda i utlandet 2,5

   Gilla

  • BjörnS skriver:

   Mycket bra i första stycket. Jag har självt börjat luta mot att vi under dr närmaste 20 åren bör prioritera unga kvinnor. De torde vara mer lättintegrerade, speciellt när de får smak för friheten i det svenska samhället. Jag har också svårt att tänka mig att de kommer att gruppvåldta eller i grupp sextrakassera svenska ynglingar.
   Det skulle balansera upp den med internationella mått extremt skeva könsfördelningen i vissa åldersklasser.
   Det, Lyssna nu Löfven och Margot, vore en extremt feministisk asylpolitik för den feministiska regeringen.

   Gilla

 28. 77711n skriver:

  Krister Thelin, jag har vissa förväntningar på dig efter tidigare inlägg, men de infriades inte denna gång. Ett inlägg bör ha ett klart budskap, ta ställning och belysa för och emot. Inläggets främsta fördel består därför av de påföljande många och kloka synpunkterna på fel och brister i att inte ta ställning för klarhet och göra nödvändiga distinktioner i sakfrågan.

  Gillad av 1 person

 29. seniorciticen skriver:

  ”Förövarna var alla män”.
  Om man inte preciserar vilka förövarna är så blir det ju mycket svårt att agera i förebyggande syfte som ger effekt.Man kan ana en feghet hos politiker och myndigheter som gör att de inte vill precisera vilka förövarna är. Om man bara har ”alla män” som grund kan man knappast åstadkomma någonting. Om man till exempel kan kvantifiera överrepresentationen hos islamska invandrare eller någon annan grupp så kan inte politiker och myndigheter fly från sina av medborgarna givna uppdrag – de tvingas agera.

  Gilla

 30. Lars Åhlin skriver:

  Någon ny BRÅ-studie av brott och etnicitet lär tyvärr inte bli av förrän vi har en ny regering, utan de rödgröna och utan liberaler. Inte ens pga Staffan Danielssons trägna arbete – läs gärna hans blogg.

  Krister Thelin tar i förbigående upp att ”profilering” anses utgöra olaga diskriminering, och att den därmed är förbjuden. Skriv gärna mer lm detta, Krister! (eller någon annan). Profilering bygger ju på det självklara faktum att vissa egenskaper eller beteenden/brott (om inte annat vistelse i Sverige utan uppehållsrätt) är vanligare i vissa etniciteter än i andra. Vi använder ju oss alla av detta när vi snabbt skall välja hur vi skall möta en obekant – hur skulle vi annars klara oss här i livet? Att förbjuda polisen att använda sig av sin kunskap leder rimligen till ett sämre resultat av polisens arbete. Hur tänkte man när man valde väg här? Är man nöjd med resultatet?

  Gilla

  • Drutten skriver:

   Tips om intressant dokument:
   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1133-Guide-ethnic-profiling_SV.pdf
   Man skiljer mellan profilering för brottsbekämpande ändamål, där regelverket är mer restriktivt jämfört med profilering för annan myndighetsutövning, till exempel invandring och tullverksamhet. Om Hells Angels registrerar sig som trossamfund så skulle profilering utifrån medlemsskap i den organisationen falla in under definitionen av otillåten profilering. Rent allmänt gäller att vetenskapligt grundad a priorisannolikhet förbättrar alla detektorer, inklusive domstolar. Profilering grundad på egna eller andras anekdotiska upplevelser faller väl snarast in under kategorin fördomar. Det kan vara problematiskt med profiler som ”går under radarn” och därmed minskar sannolikheten för upptäckt jämfört med en helt slumpmässig insats, exempelvis mordiska frikyrkopastorer (Knutby) och polischefer med fäbless för att våldta unga flickor (kapten klänning).

   Gillad av 1 person

 31. Claes skriver:

  Då gör vi så här så behöver vi inte blanda in icke svenska i statistiken. Jag vill veta hur många brott i de olika brottskategorierna som begåtts och hur många av dessa som etniska svenskar står för, samt, som en följd av detta, hur många av alla fångar på i våra anstalter som är etniska svenskar.

  Gilla

 32. Lars skriver:

  Monader.Olika univers som kanske rumsligt är mycket nära varandra,men ändå är påtagligt skilda från varandra.Har just återupptagit bekantskapen med Kafka.Den här Thelinska texten är Kafkaesque.Är det ”Slottet” eller ”Processen”?Surrealism även.Är detta en svensk ”notarie”?Är det så här de tänker?Spöklikt.Heideggerskt:Spök-lik-t.

  Gilla

 33. phnordin skriver:

  Hej Krister Thelin
  Bra att du kommer fram till att allmänheten skall upplysas på demokratisk väg. Undanhållande av information skapar bara olust och sjuka spekulationer. Argumenten mot fri information är svaga och oftast farliga.

  Gilla

 34. Nils Dacke skriver:

  Lägg ner BRÅ och starta upp en ny myndighet med uppdrag att offentliggöra all möjlig statistik som berör brott, om dessa brott litet eller stort sedan utförts av vita medelålders män, enbenta, blinda , somalier eller araber är fullständigt irrelevant. Ifall medborgare och skattebetalare skall kunna fatta logiska beslut av ekonomisk karaktär eller vid valurnan måste alla fakta finnas på bordet. Ifall dagens mörkläggning fortsätter ett tag till så kommer fler och fler medborgare att förstå att de är lurade och uppkörda intill orimlighetens gräns. När denna klarsyn infinner sig och det kan gå snabbt kommer domen över sveket att blir en kraftig uppgörelse med dessa mer eller mindre landsförrädare.

  Gilla

 35. Richard skriver:

  ”Kunskap om kollektiva kulturella variabler har därför inte så stor betydelse i det preventiva arbetet kan det tyckas.”

  Jo, det kan ha oerhörd betydelse i det preventiva arbetet. Om det visar sig att invandrare begår mycket fler brott så kommer svensken att vilja ha en ännu mer restriktiv invandringspolitik (trots att det är en minoritet av invandrarna som begår brott). Det leder till att färre invandrare kommer in i Sverige och därmed också färre framtida brottslingar. Det är väl preventivt så det heter duga?

  Gilla

 36. Stefan Sewall skriver:

  Goebbels och Hitler & Co mörkade sanningen och förvrängde statistik och information om judarna genom att beskriva dem som brottsliga och onda. Riktiga fakta och ärlig statistik om judarna i Tyskland och deras hederlighet resp. ohederlighet jämfört andra tyskar fick befolkningen naturligtvis inte del av.
  Utrotningen av judarna möjliggjordes genom att piska upp hat och förakt mot dem och rädsla grundat på lögner om deras beteende och deras natur. Man skildrade judarna som dåliga människor, liknade dem vid råttor. Om man hade redovisat all statistik om judar, t.ex. hur många som hade hög utbildning och akademiska befattningar och hur många nobelpristagare det fanns bland dem, och hur många procent av judarna som försörjde sig i hederliga yrken, resp. hur många procent av dem som var kriminella jämfört ariska tyskar, så hade nog tyskarna aldrig kunnat hetsas att hata dem och acceptera förintelsen.
  Då var situationen den motsatta – att undanhålla positiva egenskaper hos judarna och påföra dem dåliga egenskaper de inte hade.
  Att från officiellt håll mörka uppenbara sanningar och ljuga fram en falsk verklighet är fullständigt livsfarligt och vidrigt och inte värdigt en demokrati.
  Att dölja fakta är typiskt för ondskefulla diktaturer som Sovjet, NaziTyskland, DDR eller Nordkorea. Är det dit vi är på väg?

  Om Djingis Khans mördarhorder skulle återuppstå och storma in i Sverige och lämna tusentals lik på blodiga gator efter sig, skule man då försöka sopa det under mattan och påstå att det var normal brottslighet utförd av Andersson Pettersson och Lundström? Mongoler får väl inte beskrivas som våldsammare än andra. Förresten, får man säga mongol??

  Gillad av 1 person

 37. Peter M skriver:

  Att ta fram statistik om brottslighet som baseras på antalet dömda personer är nog inte längre så relevant. När nu de svenska rättsvårdande myndigheterna har stora svårigheter att utreda och lagföra brottslingar kommer statistiken att bli missvisande.

  Gilla

 38. Bertil Rolf skriver:

  Som vanligt tänkvärt av Krister Thelin.

  Ett problem är emellertid att trovärdigheten hos BRÅ och hos svensk samhällsvetenskap sjunkit betydligt det senaste decenniet. Vem skulle idag lita på BRÅ? Det finns mängder av begreppsliga kryphål som gör att en utredning kan få situationen att framstå som gynnsammare än förväntat.

  Den enda chansen att få en trovärdig utredning är genom en panel av internationella forskare som sätts att granska de svenska förhållandena med ett öppet uppdrag som de själva får definiera så att resultatet för Sverige blir jämförbart med utvecklingen i andra länder.

  Gillad av 1 person

 39. Ivar L skriver:

  Även om jag stödjer den slutgiltiga slutsatsen i denna text så är här en del märkliga resonemang.

  För det första, apropå tafsainte-armbanden:
  ”Lite oklart vilken brottspreventiv verkan PR-kampanjen haft,”
  Det är väl inte det minsta oklart, de har varit fullständigt meningslösa, det har ju varit rekord i anmälningar. Magi och talismaner fungerar inte.

  För det andra:
  ”brott begås av enskilda och inte av kollektiv. Kunskap om kollektiva kulturella variabler har därför inte så stor betydelse i det preventiva arbetet”
  Skillnaden mellan individ och kollektiv är alltid giltig (inte bara när det gäller brott och etnicitet) men att det därför skulle vara av intet värde att göra statistiska undersökningar är en felaktig slutsats. Däremot måste man naturligtvis vara medveten om att man inte kan förutsäga vad en enskild individ kommer att göra baserat på t.ex. etnicitet. För att ta en jämförelse, 98% av sexualbrottslingar är män, det är ytterst få män som begår sexualbrott men därmed är naturligtvis inte kunskapen om att det nästan alltid är män som begår brotten oviktig. När det gäller etnicitet är överrepresentaionen från vissa grupper avsevärd, således är den viktig, precis som könsparametern. Inget snack.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.