Låt oss lära av arbetarrörelsen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Från andra hälften av 1800-talet och en bra bit framåt stod det klart för alla som vågade tänka på saken att den politiska huvudmotsättningen i Sverige gick mellan en överhet av kapitalister och patroner och ett folk vars starkaste och talrikaste komponent var arbetarklassen.

Arbetarklassen ville ha bättre betalt och mer att säga till om. Om detta skulle ske genom revolution eller med mer fredliga, demokratiska metoder var till en början inte självklart. Men oavsett hur det slutgiltiga maktövertagandet skulle gå till gjorde arbetarrörelsen någonting som vi inte tänker så mycket på – i varje fall gör inte jag det – men som vi borde uppmärksamma och lära av: den byggde sina egna institutioner.

Arbetarna behövde bildning. Därför startades Arbetarnas Bildningsförbund år 1912 på Brunnsviks folkhögskola. Arbetarna nöjde sig inte med vad klassfienden, som kontrollerade staten, hade att erbjuda utan startade eget.

Arbetarna gillade inte att behöva betala höga priser till livsmedelshandlare som ofta hade monopol på små orter och startade därför egna, kooperativa livsmedelsbutiker. Arbetarnas konsumtionsförening bildades 1895 och den första butiken öppnade 1897.

Arbetarna kunde såklart inte nöja sig med etablerade tidningar som ägdes och kontrollerades av klassfienden och vars nyheter och uppfattningar därför av arbetarna uppfattades som vinklade. Därför startade arbetarna egna media, till exempel tidningen Social-Demokraten, som grundades av arbetarpionjären August Palm år 1885.

Så där höll det på. Det bildades arbetslöshetskassor, begravningsföreningar, frikyrkor, fackförbund, kvinnoförbund, idrottsföreningar, egna politiska partier, listan kan göras hur lång som helst. Arbetarrörelsen byggde helt enkelt ett alternativt Sverige eftersom den inte ansåg sig tillräckligt väl betjänt av klassfiendens institutioner.

Jag känner avsevärd beundran inför arbetarrörelsens handlingskraft. Mäster Palm nöjde sig inte med att gnälla över att han inte fick in sina artiklar i fiendetidningen Dagens Nyheter (som startades 1864). Han grundade i stället en egen blaska. Arbetarrörelsen hade tränat sig ganska länge på att bygga samhälle när den sedermera övertog den politiska makten i samhället. Utan den erfarenheten tror jag inte att Sverige hade blivit det fina, framgångsrika land det en gång blev. (Numera saknar politiker helt och hållet sådana praktiska erfarenheter, vilket sätter sina förskräckande spår.)

Idag står huvudmotsättningen i samhället mellan å ena sidan det makthavande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex, som styr tänkandet, media, staten och andra viktiga institutioner och å den andra sidan den ambitiösa medelklass som driver landet och betalar skatt. Men vilken skillnad mellan arbetarklassen i det kapitalistiska Sverige och medelklassen i det välfärdsdemokratiska Sverige!

Den gamla arbetarklassen hade analysen klar för sig. Den förstod att det inte dög att skicka insändare till Dagens Nyheter eller att komma till regeringen med aldrig så genomtänkta argument. Den visste att historien var på allvar och att ju mer den kunde ta saker i egna händer, desto mer makt skulle den få.

Ursäkta att jag säger det, men jag säger det lika mycket om mig själv som om någon annan, vår tids alltmer förtvivlade medelklass har inte nått den gamla arbetarklassens grad av intellektuell och politisk mognad. Karl Marx skulle säga att vi brister i klassmedvetande. Vi saknar självmedvetenhet och skräms av tanken att vi skulle ta något i egna händer. Låt mig ge några exempel.

Varför ska vi låta oss hunsas av statstelevisionen? Varför har vi inte ett eget tevebolag? August Palm, var är du? Varför har Tino Sanandaji inte ett eget forskningsinstitut där han kunde plocka fram och redovisa korrekt information om migrationen i stället för att föra en undanskymd och osäker tillvaro som forskare i mer eller mindre egen regi? Varför ska vi som upprörs över förtrycket av kristna behöva tåla att ha en ärkebiskop och en hel nationalkyrka som inte ens vill försvara korset som kristenhetens symbol? Varför har vi inte startat en egen kyrka? Har vi ens ett eget parti?

Det är den tysta majoritetens eget fel att den inte hörs.

80 thoughts on “Låt oss lära av arbetarrörelsen

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Att skapa en ny TV-kanal ligger inom det rimligas gräns. Det finns numera många läsvärda bloggar som drivs av människor som är avsevärt mycket kunnigare än MSM-journalister och som inte kommer till tals i MSM som kan fylla en sådan kanal med innehåll. Dessa skulle kunna utgöra en grund att bygga på och som även skulle ha nytta av att få hjälp av sådana som kan det journalistiska hantverket. Modellen skulle kunna vara Patriks m.fl. Personvalsparti. Att bygga en konkurrent till Svenska Kyrkan låter mer udda. Där handlar det väl snarast om att delta så att den fortsätter att vara kristen.

  Liked by 1 person

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Svaret på frågorna i sista stycket i P.E.s ”ledare” står att finna i den allt mer överskuggande livsfilosofin som jag kallar ”nånannanismen”. (NAI)

  Vi har sakta men säkert invaggats i tron att bäst är ju om någon annan tar tag i de problem som dyker upp längs livets stig.
  NAI frodas i symbios med det välfärdindustriella komplexet där de flesta av oss redan från barnsben blir indoktrinerade i denne ”någon annan” som står till förfogande.

  Jovisst! Jag ser fördelar med att specialiserade och i vissa sammanhang t.o.m. staten är denne ”någon annan” i sådana sammanhang där enskilda lösningar visar sig ineffektivt.
  Problemet är bara att ju mer distanserade vi blir till denne någon annan, ju mer insikt går förlorad till förfång för den enskildes förmåga att hantera egna ”problem”.
  Ex. Vi anlitar någon annan till att sköta vinterväghållningen på vägen vi alla har tillgång till.
  (Hur effektivt skulle det vara om var och en som avser att använda vägen går ut på morgonen och skottar sin del?)
  Ex.2 Vi anlitar någon annan att ta hand om uppfostran av egna barn. ( Kuratorn och skolpsykologen sliter ont med att få en unge att förstå förhållandet om att elda bilar på nätterna istället för att vara hemma och ladda för nästa dag, ej faller i god jord.)

  Vi har passerat den bortre gränsen för vad vi kan förvänta oss löses bättre någon annanstans.
  Insikt därom saknas, och därmed också åsikter och förslag på hur ”problemet” löses.

  Liked by 1 person

 3. Jaxel skriver:

  Krönikans fråga, ”varför”, har säkert flera svar, nedan ges några förslag.

  1. Fienden idag är inte lika lätt att identifiera som då. Dagens typiske fiende lever materiellt mycket väl, dock inte i något uppenbart överdåd. Det denne framförallt strävar att samla på sig är andliga godhetspoäng. Bildligt uttryckt; stjärnor i Sankte Pers noteringsbok.

  I det typiska fallet kanaliseras denna strävan på ett eller annat sätt via statens våldsmakt. Mer sällan genom några handlingar som på ett tydligt sätt kräver egna uppoffringar. Liksom i äldre tider sker ackumulationen av (upplevt andligt) värde på andra medborgares bekostnad. Detta är dock inte lika uppenbart som i krönikans historiska parallell.

  2. Jag tror propagandaapparaten är effektivare än den var då. De främsta kanalerna, tidningar, radio och TV, når in/ut i hemmen på ett annat sätt än då. Motkrafter börjar dock växa, framförallt genom Internet.

  3. Medelklassen har det, ännu så länge, för bra och för bekvämt för att på allvar orka bry sig. Att bry sig skulle orsaka alltför mycket besvär.

  Personligen har jag bidragit med (alltför små) donationer till vissa av de ”motinstitutioner” som skisseras. Skall öka detta. Speciellt skulle jag principiellt vara mycket välvilligt inställd till att bidra till något ”alternativr” forskningsinstitut. Hur ett sånt skulle se ut är dock inte alldeles okomplicerat.

  Liked by 1 person

 4. Madelaine Fusfield skriver:

  Det behövs alltid resurser, inte bara ideer. Varifrån fick gångna tiders arbetare kapital att starta egna tidningar och bildningsinstitutioner, t.ex.? Man kan ju spekulera att dagens medelklass skulle ha större tillgångar än gårdagens arbetare. Men stämmer det? Samtidigt kan bättre ekonomiska förhållanden bidra till att man vill hålla fast vid det man har och inte göra uppoffringar. Arbetare som inte hade något materiellt att förlora gav kanske hundraprocent av sina egna arbetskrafter.

  Av kommentarer som brukar läggas på den här bloggen märker man mest klagomål över dagens situation men inga förslag till positiv handling. Det stämmer med Patriks observation. Idag finns det ju en fördel som arbetarrörelsen inte hade, snabba kommunikationsmedel. Om SD partiet försöker ändra den politiska scenen, men deras budskap har lämnat ett negativt intryck som får folk att tveka arbeta med dom, måste man fråga varför dom inte modifierar budskapet. Var har SD gjort fel, och vore det för sent att förbättra deras image?

  Eller är det kanske så att inte tillräckligt många i Sverige är missnöjda nog att röra om i grytan?

  Gilla

  • arne dogen anka skriver:

   SD har i Sverige behandlats av media på samma sätt som Trump i USA, där har du din förklaring, det blir ett stigma att öppet visa att man stöder SD. Ta dagens nyhet där Trump stöder vapenägare, han försvarar den amerikanska konstitutionen mot en möjlig framtida nedmontering där man begränsar rätten att inneha vapen för att försvara sig mot statsmakten. Det beskrivs som att han uppmanar folk att skjuta Hillary, han är klumpig och plump etcetc, men han har rätt, det är det viktiga. Demokraterna skall vara tacksamma att han är så tafflig, därför vinner väl tyvärr Clinton.

   Det är svårt att röra sig i tesalongerna i Sverige om man röstar SD, man kommer inte ens på Nobel.., sak samma med Trumps anhängare antar jag. Trumps och SDs anhängare är missnöjda och har rätt, de har bara inte någon polerad företrädare så vad göra? Rösta på fienden?

   Gilla

   • leena44 skriver:

    SD är inte ett missnöjesparti vilket som helst. De har sina rötter i nazistpartiet och har alltså precis som Hitler @ co en dold agenda. Hitler fick makten av folket. Måtte varken amerikanerna eller svenskarna i nästa val göra om samma misstag.

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    Var vänlig och jämför inte den plumpe och politiska novisen Donald Trump i USA med SD:s civiliserade och politiskt erfarne Jimmie Åkesson i Sverige.

    Liked by 2 people

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Trump avspisas av vettiga människor inte bara för att han är tarvlig och oborstad. Han har ingen som helst ide vad han talar om och har inget utförbart program. Man kan inte bara gorma en massa sound bites. Man måste ha en strategisk plan för att förverkliga det politiska målet. De som stöder Trump här är inte någon intellektuell elit utan arbetslösa, ofta obildade människor som blivit över i den teknologiska revolutionen när arbeten försvinner till låglönade länder. Trump har ingen som helst ide hur han ska hjälpa dom. HUR ska han återställa arbeten för dem? För att inte tala om hans totala brist på kunnighet i internationella affärer. Han kan inte ens sätta ihop en mening som betyder något. Dessutom undersökes han nu av FBI för att ha lurat folk på masssor med pengar med sitt Trump University och skattemygel. Man kan förstå varför desperata människor lyssnar på hans lättvindiga lösningar utan att tänka, men för de som förstår hur staten fungerar finns det ingen ursäkt.

    Liked by 1 person

   • arne dogen anka skriver:

    @Hedvig

    Jag gör vilka jämförelser jag vill men du missar min poäng, den är inte att Åkesson är som Trump utan att media stigmatiserar båda på samma sätt, så det kvittar om Åkesson inte är som Trump.

    @Leena44

    Vi har flera stora partier som stödde nazism. Att du tror att SD har en dold nazistisk agenda understryker väl att jag har rätt på ett perfekt sätt, media har fått dig att tro det.
    Du anför inga bevis utan ”vet” detta för att det skrivits liknande tusentals gånger i MSM.

    Sen ser jag hellre en risk för en dold nazistisk agenda, även om jag inte tror på detta, än en öppen islamistisk som är det alla etablerade partier stöder. Jag tar hellre risken med kärnkraft än de säkra utsläppen med kolkraft.

    @Madelaine

    Jo just det, dessa globaliseringens offer har ingen annan, det betyder inte att de har fel. Clinton fortsätter ner för samma väg som håller på att splittra världen och föda missnöjespartier och ytterst skapar religionskrig. Trump är bara ett symptom, han vill nog inte ens bli president, det är skitjobbigt. Min poäng är att lyssnar man inte till vad Trumps kärnväljare uttrycker, att det är de som håller samhället på sina axlar, inte någon enstaka muslim som dött i krig med andra muslimer, så kommer konflikterna att öka och nästa Trump är kanske slugare än Donald och mera ondskefull.

    Gilla

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Jag känner avsevärd beundran inför arbetarrörelsens handlingskraft”.
  Må så vara Patrik. Men hur har de lyckats med att tillskansa sig dessa favörer. Genom regelrätta stölder av tillgångar och egendom, genom bedrägligt beteende och lurendrejeri. Vilken medborgare kan motstå löften som socialisterna ständigt lovar men sällan eller aldrig uppfyller?
  (Det går 1.460 +/- 1 dagar mellan tillrättalagda valutgångar som BATRA utan att tveka stödjer).
  Om jag var i Din situation skulle jag fundera lite mer över hur ca 75.000 till vanvett plågade medborgare, bönder och livsmedelsproducenter skall försörja övriga befolkningen med livsmedel som inte kan bli svenska nog. Där har socialisterna, arbetarna begått det största misstaget. Garanterat! 99,5% av befolkningen fattar inte vad det handlar om förrän hyllorna i ”mattemplen” gapar tomma!

  Liked by 2 people

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Håller med till 100%. Har länge själv tänkt i dessa banor Denna och några andra bloggar är ett första steg. Det är dock viktigt att bredda deltagandet till mer än gruppen av aktiva seniorer!

  Liked by 1 person

  • Aha skriver:

   Om gruppen aktiva seniorer kunde förmås till substantiell crowdfunding ges möjlighet att skapa alternativa krafter som också kan involvera yngre.

   Om hundratusen missnöjda seniorer skulle hörsamma detta uppstår rejäla resurser.
   Jag tycker därför att en av de mest angelägna insatserna vore att se vad crowdfunding kan ge bland aktiva seniorer.

   Gilla

 7. Elisabet Henriksson skriver:

  ”Har vi ens ett eget parti?”
  Problemet idag är väl att det finns för många partier, att motståndet är splittrat. Makten har segrat genom att härska genom söndring.

  Liked by 1 person

  • Bengt skriver:

   Jag är rätt övertygad om att det bland de så kallade gräsrötterna inom etablerade partier, från socialdemokraterna till vänster och hela skalan högerut, finns en växande opinion som otåligt väntar på att partiledningarna ska lyssna på dem. Många sansade kommentatorer på denna blogg skulle säkert kunna göra insatser för att påskynda demokratiseringen om ni engagerade er i något av de etablerade partierna. Argumentationsteknik verkar det inte råda brist på.
   Jag observerade nyligen ett inlägg på SVT Opinion där centerpartisten Staffan Danielsson pläderade för att hans parti skulle modifiera migrationspolitiken – en anpassning till verkligheten. Kanske han har lyssnat av gräsrötterna. Han är väl inte mindre centerpartist för det!
   Ett annat exempel är Sara Skyttedal, ordf. i Kristdemokraternas ungdomsförbund som agerade kraftfullt – och framgångsrikt – mot December-överenskommelsen.

   Det finns väl knappast någon medveten väljare, oavsett partifärg, som instämmer i ”sitt” partis politik till hundra procent, men ser alternativa val som ännu sämre. Ambitionen måste ju vara att påverka i önskvärd riktning.

   Gilla

 8. Gunilla skriver:

  Föreslog själv i en tidigare debattartikel att man bör gå ur svenska kyrkan och ser gärna att det startas en ny kristen kyrka i Sverige. Ett parti finns redan, men idag understött av media så har man på odemokratisk väg kunnat ‘parlamentariskt’ hindra det från inflytande. Förenings,-och yrkesförbud råder för många av dess valda representanter. Det är nog detta som är skillnaden mellan idag och Palms tid. Man tillät helt enkelt då arbetarna att bilda nämnds föreningar och institutioner. Idag har man t.ex på oriktiga grunder i flera år nekat SDs ungdomsförbund bidrag som de andra får. Regeringspolitiker försvarar myndighetschefers (som ska vara opolitiska) offentliga spott-och-spe-uttalanden om detta enskilda parti och förre statsminister sade att är man medlem i det partiet får man skylla sig själv. Så mycket för demokrati ett sekel efter Palm.

  Liked by 2 people

 9. Jan Andersson skriver:

  Lysande sammanfattat och mycket angeläget. Varför gör vi ingenting? Svar: vi har det för bra. Än så länge. När systemet brakar samman går det mycket snabbt och alla kommer att säga: varför fick vi inget veta i tid?

  Liked by 1 person

 10. larslindblog skriver:

  Många frågor inställer sig…..varför gör Stenbecks olika media t.ex METRO extrem vänsterpropaganda ? Varför går Bonniers TV 4 i armkrok med slutna vänstersekten Expo ?
  Svaret är att många med stora förmögenheter är anfäktade av ”vänsterklägg” . Antonia Ax:J (L) .ger stora pengar till Stadsmissionen……som numera är PK och låter utlänningar tränga ut ”gubbarna” som Stadsmissionen förr hjälpte med en sängplats.
  Sedan finns det ju en rädsla ; man får räkna med drev , vänstern låter inte något borgerligt komma fram utan hård kamp. — Leg läk. (M) Eva Bergkvist startade för många år sedan en tidning FRI IMFORMATION ,om invandringen. I denna tidning redovisade hon sina skrämmande iakttagelser som granne och läkare. Vad blev tacken ? Uteslutning från (M) !! ( och otaliga hat & hetsartiklar i Exp&AB)
  Jag har prenumererat på varenda tidning som dykt upp sedan mitten av 1970 talet ….just nu finns nog bara Nya Tider som papperstidning. .
  Ex. på drev: -jag har tappat räkningen på hur många gånger Ingvar Kamprad gråtande fått be om ursäkt för att Ingvar 1929 lånat ut 50:- till Per Engdahl som beundrade Mussolini.

  (S) och kommunisterna är nu så starka att dom som driver motståndet måste vara ”osårbara” = gärna pensionär , inte beroende av inkomster från det offentliga eller affärsverksamhet ,skyddat boende , osv.osv

  Liked by 4 people

  • Verdandi skriver:

   Huvudet på spiken! Tyvärr är den vetenskapliga metoden, genom vilken vi bildar oss en så objektiv bild av verkligheten som det är möjligt, och förnuft satta på undantag i stora delar av den offentliga diskussionen. Det förklarar också undfallenheten mot fullständigt oförnuftiga och farliga rörelser, som primitiva religioner. Det är mycket illa. Om vi kommer ut oskadda på andra sidan av denna period så kommer det analyseras i det oändliga kring hur det kunde gå så fel.

   Liked by 1 person

 11. BjörnS skriver:

  I viss mån händer det som PE efterlyser. Alternativmedia och bloggar är exempel på motkrafter mot etablissemangets mediamaskineri. Det finns frikyrkor och ett politiskt allternativ. Man behöver inte tycka att det är de ideala alternativen, min poäng är bara den att de finns och att kraften att skapa dem därför också tycks finnas. Må vara att det inte är i samma storslagna skala som för 100 år sedan och att det inte finns en övergripande strategi men världen förändras. Jag är tveksam till om storskaliga alternativ skulle fungera idag.

  Liked by 1 person

 12. Carina skriver:

  Håller fullständigt med. Varför finner vi oss i att hunsas av den rena propaganda som förs av den sk.makt-och kultureliten?. Det är folkets pengar som står för kalaset.

  Liked by 2 people

 13. Lars Sikström skriver:

  Tanken har troligen redan tänkts men jag har inte sett den förverkligas.
  Varför inte sätta i gång med ett genomtänkt kedjebrev och sända det till alla bekanta?
  Det kan innehålla iden om välfärdsindustriellt komplexet, förslag om att ta det finansiellt stödet
  från partierna för att ge det direkt till riksdagsmännen, återvända till det gamla statsskicket med två kamrar, etc.
  Med uppskattning och tacksamhet för det arbete Patrik Engellau och de skribenter som meddelar sina tanka här.
  Lars Sikström i Mougins Frankrike

  Liked by 1 person

 14. Peter M skriver:

  Låt oss då börja med massmedia. Är personligen beredd att medverka till att skapa alternativ media som är baserad på objektiv nyhetsrapportering och samhällsbevakning. Det bör t o m vara lättare nu än det var för arbetarrörelsens pionjärer. Det finns tekniska kanaler, crowdfunding och tidigare utrensade kunniga personer med branschkännedom.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det finns möjlighet att skapa alternativa informationskällor,
   med mycket större redaktionella resurser än våra goda bloggar.

   DGS,
   Ledarsidorna.se
   Avpixlat m.fl

   Liked by 1 person

 15. Erling skriver:

  Än en gång Patrik, jag är så imponerad av din förmåga att oavlåtlig producera artiklar med intressanta aspekter på det mesta. Den här utgjorde inget undantag.

  Ska bli spännande att här följa kommande tankar om parallellen.

  Kan inte förhindra några spontana dylika. De miserabla förhållanden som då rådde, måste ju ha varit en faktor som enade! Och enighet är väl ett absolut måste om några tillsammans ska uträtta något. Varje vaken stund registrerades hunger, fattigdom, otrygghet etc. Alldeles oberoende av om man ville eller inte. Där fanns en drivkraft till förändring som knappast kan överskattas.

  Kvalitén på nutidens livsbetingelser ligger ljusår över. Därför SAKNAS både drivkraft och enighet. Vi är så oerhört splittrade.
  Sen är vi också hjärntvättade av kvällens blåa ljus där ökad tumstorlek betyder allt. (I paritet med försämrat innehåll borde den tvärtom minska kan jag tycka!)
  Det har gått så långt att vi när vi umgås kan berätta för varann om reklamen. Trots att den till leda upprepas var tionde minut kväll efter kväll! För mig en gåta!
  Stimulansen för vår hjärnaktivitet blir därför reducerad till likriktning och vilken ny produkt vi absolut inte kan vara utan!

  Kanske har också tidsfaktorn betydelse. Vår kvarvarande tid på planeten är ju begränsad.
  Vi som har glädje av DGS är nog knappast ungdomar. Om sjuttio år har passerat sen första andetag återstår kanske femton innan det sista. De sista fem kanske präglas av medicinintag och basala ”färdigheter” som inte utgör livskvalité av någon större dignitet. Då återstår tio.
  Åtta timmars sömn per dygn reducerar återstoden till 6,5 år.
  Dessa kanske vi vill ägna åt barn och barnbarn, mat och goda viner?

  Liked by 1 person

 16. Gunilla skriver:

  Initiativ till ‘egna’ samhällsfunktioner ser jag framför mig i form av gated communities för boende och även medborgargarden samt privata investigators alltmedan det allmänna skyddsmonopolet (polisen) nedrustas. Privata sjukhus med försäkringar kopplade ser jag också. Som en konsekvens kommer ju skattemoralen (hos de som står för dagens nota) att urholkas. De som inte behöver uppvisa någon skattemoral redan från start berörs ju ej. Privata skolor naturligtvis. Alternativ media finns ju redan. Risken, med tanke på vår nutids märkliga definition av ordet demokrati, är nog att Sverige kan riskera att utvecklas i linje med Turkiet där makten med argumentet ‘värdegrundsdemokrati’ kommer att göra allt för att strypa de ‘betalandes’ försök till alternativa lösningar. Allah ska vara med (och betala). Förhållandena och villkoren är idag helt olika de som rådde för hundra år sedan i den riktiga demokratins vagga; den som nu kan riskera att försvinna inom en överskådlig tid också.

  Liked by 2 people

 17. Sten Lindgren skriver:

  Visst har arbetarrörelsen betytt mycket och den betedde sig ansvarsfullt fram till för något eller några decennier sedan. Idag är det inte särskilt mycket av dess institutioner som man blir imponerad av.
  Att människor med liknande intressen idag skulle sluta sig samman är en sympatisk idé men den är inte genomförbar i praktiken. Arbetarrörelsens intressegemenskap var tydligare och lättare att se. Medelklassens intressegemenskap finns förvisso men är för flertalet svår att se.
  Vi har dessutom fått ett samhällsklimat som inte tolererar en fri diskussion om frågor som tangerar detta problemkomplex.
  Bilda nya partier fungerar inte heller, däremot är det bra att påverka befintliga partier.
  Jag har ett förslag att det borde skapas incitament som gynnar goda medborgare. Vad som kännetecknar en god medborgare kan man säkert bli oense om. Några enkla mått på en god medborgare kan vara att man inte begått brott och att man betalar skatt. Varför inte införa en momsrabatt på säg 2 % för alla ”goda medborgare”?

  Liked by 1 person

  • Bengt skriver:

   Sten Lindgren 15 augusti, 2016 at 08:57

   ”Bilda nya partier fungerar inte heller, däremot är det bra att påverka befintliga partier”.

   Det är precis samma slutsats som jag kommit fram till! De av oss kommentatorer som röstar i allmänna val och sympatiserar med det mesta av skribenternas framförda åsikter utgör med all säkerhet ingen homogen grupp. Vi röstar knappast alla på samma parti. Ändå finns det mycket som förenar oss och som vi vill ska synas i politiken. Var och en får göra vad den kan för att påverka. Den värsta bromsklossen är nog Public Service. För SVT och SR kan knappast Det Goda Samhället vara okänt. Patrik och alla andra skribenter med var och en sin begåvning borde ju få förekomma i etern någon gång tycker man. Men icke! För då skulle vänstern tappa sympatisörer och det måste till varje pris förhindras.
   Jag har svårt att inbilla mig att det förhållningssättet håller i längden!

   Gilla

 18. Tritonen skriver:

  Den enda starka motkraften till rådande politiska hegemoni och konsensus, aka sjuklövern, är SD. Är man för fin för att vilja stödja dem, får man faktisk skylla sig själv.

  Liked by 5 people

 19. Gunhild skriver:

  Det Patrik beskriver är den kollektiva människan som samhällsomdanande kraft. Att verka för individualismen, blev historiskt, delvis till en motkraft, i svenskt 80-tal. Bland annat gamla SAF drev aktivt en opinion för ett individuellt förhållningssätt till anställda. Tjänstemännen var då tämligen lätta att påverka, och de lyckades över hövan. Individualismen användes som en murbräcka för att försvaga fackföreningarna.

  Nu genomsyras hela samhället av individualismen. Människor förverkligar sig själva. De gör sina liv till ett personligt livsprojekt. Kollektivets kitt löses upp. Dess stöd anses inte längre nödvändigt. Att även lösa upp nationalstaten kan i det perspektivet betraktas som en naturlig fortsättning på det individualistiska projektet. Den enskilda människan har alltid varit mer lättstyrd än kollektivet. Begreppet söndra och härska är därför nog lika gammalt som människan själv. All makt känner till det.

  Att det finns både vinnare och förlorare i ett globaliseringsprojekt torde även det bli allt mer uppenbart för de flesta. Och att Sveriges migrationsutmaningar får följder för välfärdsstaten, inser nog också allt fler. Kollektiva skyddsnät klarar i längden inte av att vara så finmaskiga att de fångar upp alla socialt och ekonomiskt eftersatta. Allt mer revor uppstår, samtidigt som kostnaderna för systemet självt ökar. Medborgarna får numera allt mindre trygghet – till ökande kostnader. Det är delvis här framtidens politiska minlandskap växer fram.

  Liked by 2 people

  • Hedvig skriver:

   @ Gunhild 15 augusti, 2016 kl 09:01,

   Dessvärre är det inte bara den svenska välfärden som ryker, utan också vår sekulära demokrati, vår samhällsfred, vårt svenska språk och vårt mer än millenielånga kulturarv.

   Liked by 1 person

 20. Bjarne Däcker skriver:

  Citat ”Den gamla arbetarklassen hade analysen klar för sig. Den förstod att det inte dög att skicka insändare till Dagens Nyheter.” Oh, så sant. Tänk så många insändare jag har skrivit till Dagens Nyheter och som bara censurerats bort.

  Liked by 2 people

  • arne dogen anka skriver:

   Det hade varit intressant om någon som överväger BF kunde förklara varför de inte stöder SD. Att rösta BF blir som att rösta FI om man är vänster, bra för Gudrun Schyman men någon makt i riksdagen får man inte. Man lyxröstar men lägger effektivt sin röst på sjuklövern. I den nuvarande kritiska situationen så är det lite som att stödja Sverige mot nazityskland för att man inte gillar att Winston Churchill är rasist.

   Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Då är Du nog mer än lovligt naiv!
   2-3 procent bortkastade röster!

   Om TIO år kanske, men då har tåget gått ifrån Moder Svea för länge sedan!
   Utvecklingen lär då ej kunna reverseras!

   Liked by 1 person

  • Gunilla skriver:

   Hoppas går väl bra. Jag ser inga företrädare för BF i mediadebatten. De har kort tid på sig att profilera sig och göra sig kända om de ska utgöra något alternativ 2018. Dessutom är det nog risk att de journalistiska spår(blod)hundarna kan komma att snoka upp ett något ‘grumligt’ förflutet hos BF som kan allvarligt stigmatisera partiet, nämligen att en ledande person varit med och producerat en hårt kritiserad SD val-reklamfilm.

   Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Tomas Lenke 15 augusti kl 09:11,

   Det kan vara ett klokt alternativ om du är borgerligt sinnad och har anledning att tro att BF kommer att uppnå 4 procent. Samt att BF är öppna för en politisk samverkan med SD.

   I annat fall tror jag att din röst kan komma att bli en förfelad röst.

   Liked by 1 person

  • Boris skriver:

   Min uppfattning om Borgerlig Framtid är att partiet är till för de som sent omsider insett att SD haft rätt hela tiden men är för stolta att erkänna det och i stället bildar ett nytt parti. Tämligen patetiskt.

   Gilla

 21. Aha skriver:

  Now, You are talking. Visst behöver Sverige en alternativ medelklassrörelse.

  En bra början vore att använda den här bloggen för att stödja aktiviteter för en alternativ medelklassröreslse, bl.a. genom att bloggen försöker bli en samlingspunkt för alternativa bloggar. Upplägget med skribenter och gästskribenter passar utmärkt för det.
  Som vanligt, det gäller även för företagslivet, så splittras uppstickare i små enheter, de stora drakarna utsätts inte för den konkurrens de borde utsättas för. Koncentration är därför strategiskt viktigt.

  Några andra aktivitetsförslag;
  – ragga visselblåsare från i främsta hand välfärdsindustrin för att kunna publicera avarter inom densamme. Bloggen Det Goda Samhället skulle kunna bli en grävare av klass, visselblåsarstället nummer ett dit man vänder sig för att redovisa konstigheter på sin arbetsplats.
  – fundera över hur en alternativ medelklassrörelse kan finansieras. Hur omsätta frustrationen hos tiotusental (hundratusentals?) medelklassare till substantiell crowdfunding? Om hundratusen bidrog med lika mycket som kostnaderna för dagstidning, kyrka och TV till en alternativ medelklassrörelse, så skulle det inbringa bortåt en miljard per år. Med de pengarna skapas möjlighet för webbaserade alternativ-TV och alternativ-Tidning, där mycket av innehållet skulle kunna genereras av ideellt arbetande medelklassare som representerar en stor yrkeserfarenhet och som finns över hela Sverige. Det blir en tuff, förhoppningsvis övermäktig konkurrens för gammelmedias nyhetsdelar.

  Liked by 2 people

  • elfyma+ skriver:

   Instämmer.
   Har sagt upp prenumerationer på PK-tidningar och gått ur kyrkan.
   En del av ”vinsten” doneras till välgörande ändamål (sverigevänlig opinionsbildning).

   Skulle även donera till alternativ-TV om jag slapp betala TV-licensen.
   Men då får man ju inte inneha någon TV-apparat – för att se alternativ TV.

   YouTube är möjligen en bättre/billigare distributionskanal för alternativ-TV, men kräver obegränsad surfpott och bra datamottagning, vilket är en begränsning utanför tätorter utan fast bredband.

   Önskar att TV-licensen ersattes med betal-TV så att man bara betalar för utvalda kanaler. Det skulle kunna fungera som Comhems tillvalskanaler som kan bytas ut varje månad.

   Gilla

   • Aha skriver:

    Alternativ-TV ser du via dator eller IPad eller motsvarande. Dessa kan kopplas till TV-apparat.

    Uppsägning av TV-licens kan ses som civil olydnad. Teknisk kontroll sker ej, ej heller utgår straff ifall man felaktigt uppgett att man ej innehar TV-apparat.

    I den mörkning som sker kring invandringen ingår väl att inte ange hur många som betalar TV-licens i förorterna. Skulle vara intressant att få veta hur omfattande den ”civila olydnaden” är i dessa områden.

    Liked by 1 person

  • Aha skriver:

   Om de ansvariga för olika framgångsrika alternativbloggar bortsåg från sina egon (och eventuella reklamintäkter) och för den goda sakens skull slog sig samman skulle vi ett nafs få en centralpunkt dit man med gott samvete kan hänvisa tvivlare samt där man själv möter olika artiklar som i ädel tävlan försöker fånga ens intresse.
   Jag tror att sammantaget drar det till sig fler unika läsare, liksom att opinionstyngden ökar och det är väl bloggarnas mål; att nå ut med sina budskap till så många som möjligt.
   M.a.o, sätt igång ni duktiga bloggägare att snacka med varandra.

   Gilla

 22. arne dogen anka skriver:

  Mycket bra! Precis vad jag känner utan att ha formulerat det så väl, jag känner mig träffad, kanske inte så mycket i brist på insikt men väl i saknad av handlingskraft. Jag kan helt enkelt inte se mig själv med plakat på gatan, men det verkar som detta fortfarande fungerar..

  Jag tror dock att en detalj är viktig, det är många i denna medelklass som dels saknar politisk medvetenhet men även medel att ”starta en TV-kanal”. Patrik rör sig i en liten bemedlad klass i Stockholm där det finns affärs eller politiska kontakter i varje gathörn. Inte så för många andra, medelklassen går till sina jobb och har genom det enorma skattetrycket blivit livegna, går man inte till jobbet så äter man inte, det är inte lätt att stiga av ekorrhjulet för de flesta, tiondet skall betalas.

  Den grupp man verkligen borde förebrå det är den klick framgångsrika företagare och verkställande direktörer, från Wallenbergs till Kamprad och neråt som tagit sin hand ifrån den politiska utvecklingen. DE hade lätt kunnat starta en TV-kanal, ett politiskt parti, eller skolor med finsk pedagogik och forskningsinstitut ledda av Tino S.

  Jag känner ett förakt för den lilla överklass vi har, Ericssonchefer och Sandvikchefer etcetc, som inte gjort ett skit för det land som burit fram dem.

  Liked by 2 people

 23. leena44 skriver:

  Förr var samhället tydligt uppdelat i klasser, arbetarna hade dåligt betalt i förhållande till manchettarbetarna. Idag finns inte de löneskillnaderna – och väl är det. Var finns då dagens motsättningar? En klar linje går mellan ”medborgarklassen” och ”politikerklassen”. Medborgarna får huka sig under det politikerna bestämmer på alla nivåer – kommun, landsting och staten. Den politiska klassen har också allmänmedia på sin sida – med undantag av ett eller annat drev för att markera sitt oberoende. Kommer den nya motsättningen att handla om religion och svenskhet?

  Liked by 1 person

 24. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Som jag skrivit tidigare har jag tillgång till tolv engelskspråkiga nyhetskanaler genom min parabol. Händer något i världen tittar jag aldrig på svensk TV. Det är inte bara filtreringen som stör mig, utan att resurserna är så annorlunda.

  Vad gäller Svenska kyrkan så är det väl bara en tidsfråga innan en konkurrerande kyrka bildas. I England finns en konkurrerande evangelisk kyrka och det finns även luthersk kyrka på ett flertal platser. Situationen är likartad i Skottland och Nordirland.

  Liked by 1 person

 25. Stefan Sewall skriver:

  Mkt bra skrivet med riktig analys av situationen och behovet av motåtgärder.

  Arbetarna under 10-30 talen och tidigare som startade tidningar fick inte sparken och sin ekonomi och sina privatliv förstörda för socialdemokratisk tidningsutgivning. Nu får man sparken och förlorar sin inkomst och blir utstött om man är aktiv oppositionell. Läget nu är jämförbart med McCarthytiden i USA 1950 då mediafolk, journalister och författare och lärare blev stoppade i sina karriärer för sina kommunistsympatier. Skillnaden var att de då fick chansen att försvara sig i rättegångsliknande hearings och kunde svära sig fria och förneka kommunistsympatier eller samarbete. Under McCarthytiden fick lärare och filmregissörer försörja sig som buss eller taxiförare. Nu får mediafolk och lärare och ÄVEN BUSSFÖRARE sparken för ev. deltagande i demonstrationer eller inlägg på svartlistade sidor utan chans att försvara sig, utan advokat. Grundlagen om åsikts- och yttrandefrihet åsidosätts. Arbetsgivare tar enväldigt på sig domarrollen och sparkar nyckfullt ut folk. Nu får alltså även busschaufförer sparken för sina åsikter. Därmed är det värre nu än under McCarthy och värre för dagens oppositionella än för socialdemokratiskt politiskt aktiva och oppositionspress på 1920-talet. Idag är det mycket svårt att opponera och nå ut massivt i riktiga tidningar och TV-stationer pga repressionen med utfrysning och indirekt ekonomiskt förtryck pga uppsägning och närmast yrkesförbud för ex.v. lärare och mediafolk.

  Liked by 1 person

 26. Hovs-hallar skriver:

  Tänkvärt av Patrik återigen — beundrar hans förmåga att åter och åter komma upp med intressanta tankar.

  Vi saknar självmedvetenhet och skräms av tanken att vi skulle ta något i egna händer

  Ja — mycket handlar om mentaliteten, visst är det så.

  Jag slås ofta av hur vi som faktiskt är svurna fiender till den gruppering jag vulgärt nog brukar kalla ”idiotvänstern”, trots detta använder ett närmast ursäktande tonfall när vi kritiserar dem — ungefär som om man hade synpunkter på servicen på ett bättre matställe!

  Tror någon att de ändrar sig om vi är snälla mot dem? För att nu åter erinra sig arbetarrörelsens barndom — vilken retorik använde DÅ socialisterna mot sina motståndare?

  Idiotvänstern, alltså den gruppering som framförallt hatar allt svenskt och vill ha i princip obegränsad asylinvandring, har så till den grad lyckats skrämma och förnedra sina motståndare att de numera närmast ber om ursäkt för att de finns till!

  Ungefär som de kristna tillåts leva på nåder i muslimska länder, så länge de inte sticker upp.

  Att någon ovan tex. påstod att SD skulle vara som Trump, dvs. alltför klumpiga, är ett absurt påstående. SD är tvärtom numera ett så städat och vattenkammat parti att somliga börjat betrakta det som en del av etablissemanget.
  Men detta säger en del om makten i vänsterns propaganda, där de fortsätter att idissla misstag som enstaka SD-medlemmar gjort på fyllan för DECENNIER sedan!
  Misstag som skulle avfärdas med en gäspning om det handlat om något annat parti.

  SD under Åkesson har medvetet anpassat sin retorik för att göra sig så ”harmlösa” som möjligt, dvs. undvika att säga något som kan direkt provocera den i praktiken härskade tokvänstern. Detta kan vara en klok strategi om man vill nå sitt mål — att nå så stort stöd att man kan gripa den politiska makten, MEN det kan också uppfattas som brist på självförtroende.

  Oberoende debattörer, som ex-vis de som skriver på denna blogg, kan däremot använda ett mer offensivt tonläge — framförallt ett tonläge som signalerar självmedvetenhet och att man INTE viker sig för fienden!

  Liked by 1 person

  • Boris skriver:

   Jag tycker att SD har lyckats bra med sin taktik hittills. Ju större SD blir desto svårare blir det att komma med hätska påhopp och onyanserad kritik. Plötsligt vet du inte längre om det vid middagsbjudningen eller fikabordet sitter en eller flera SD-sympatisörer eller om din närmaste granne röstar på SD. Då blir SD-hatet inte lika ”riskfritt” längre och plötsligt kan det visa sig ligga dig i fatet. Inte om du jobbar på SVT, DN eller Aftonbladet förstås där det är meriterande att hata SD, men på många andra platser. SD-stigmat kan gå snabbare över än vad man tror.

   Gilla

  • arne dogen anka skriver:

   @Hovs-Hallar

   Flera har läst mig slarvigt, jag tror du avser min kommentar om Trump och SD. Min poäng var inte att de är lika klumpiga utan att media i båda fallen stigmatiserar dem så att eventuella sakfrågor försvinner, det enda som betyder något är om det kommer från Trump eller SD, då är det per definition fel.

   Gilla

 27. tirutaa skriver:

  ”Arbetarna behövde bildning. Därför startades Arbetarnas Bildningsförbund år 1912 på Brunnsviks folkhögskola.”

  Arbetarna beslöt sig att skaffa det de inte hade och startade ABF.

  Så här går mina tankar efter att ha läst Patriks hoppfulla förslag och 39 insiktsfulla tankar och förslag på frågeställningen.

  Vad är det vi/medelklassen saknar? Vilken kunskap är det vi inte har, var behöver vi mera och lättillgängliga fakta? Kring vilka frågeställningar, vilka är de väsentligaste?

  Tänker på Merit Wager som koncentrerar sig på frågor kring migration. Läser man den, får man djupa insikter om hur etablissemanget agerar bara i denna enda fråga. Här avslöjas allt det förljugna och det arroganta styret i sin nakenhet. År ut och år in har det fått fortsätta, men småningom, såsom vattnet urholkar stenen, har saker börjat hända, och de som har läst Merit vet att det finns underlag till dagens politiska beslut.

  De frågor som jag skulle önska nagelfors lika noggrant är

  – frågor kring TRYGGHET och
  – frågor kring RÄTTVISA

  Till synes enkla frågor, men alla på denna blogg vet hur mycket som kan rymmas inom dessa begrepp. I dagens värld där det vimlar av information och underhållning av alla de slag, så måste koncentration till. Under begreppen trygghet och rättvisa kan man samla det mesta av vad som är galet i dagens Sverige. För att skapa DET GODA SAMHÄLLET, är dessa två av yttersta vikt. Man får helt enkelt bli lite propagandistisk, som en motkraft. Under dessa begrepp går det att småningom visa för den stressande medelklassen, och även för andra, vad som är fel i vårt samhälle idag. Vad gäller frågor kring trygghet, har förmodligen de flesta redan börjat fundera kring dem. Få är väl längre omedvetna om vartåt utvecklingen är på väg. Vad gäller frågor kring rättvisa tror jag de flesta har egna funderingar kring det orättvisa sätt som allas skattemedel används idag av våra politiker.

  Liked by 2 people

 28. Kristina von Heland skriver:

  På en gård räknar man 3 generationer, uppbyggaren, förvaltaren, förgöraren. Uppbyggaren ska börja på för… glömt bort.
  Det var helt otroligt att kapitalet och arbetarna samarbetade. Storföretagarna röstade på S då S höll allt på en rimlig nivå-den korporativa staten då stat och fack är ett. Kallas ibland för fascism men där lite mer nationalism.
  Uppbyggnaden av ABF mm byggde på en entusiasm ett folk en röst…Det byggde på frivilligt oavlönat arbete. Föreningssverige. Sedan var det klart och på 60-talet rullade det på. Min man sa att de plogade skridskobanan själva men plötsligt kom en från kommunen ut och det frivilliga arbetet blev skattefinansierat. Och skattetrycket ökade och det är någon annan som ska göra det för jag har ju betalt skatt och vi har ju våra politiker som vi röstar på så de gör jobbet.
  Satt i en kommunal nämnd i K-holm-sossarnas högborg. Satt för moddarna då sossarna styrt i 84 år typ med absolut majoritet. Hade ett samtal med de gamla rödgardisterna. De sa att det kommer inga nya till våra föreningar, det dör ut. Det är nu den tredje gen och nu ska något nytt komma. Inom M sa de att S saknar tankar om framtiden men det har vi-det gick bra den första regeringsperioden men sedan gick det åt skogen och nu tar de röda och gröngölingarna över och det blir likadant.
  Och jag är en av svikarna som tankade ut och drog. och det ger ett visst mått av dåligt samvete-då blir det lite aktivism inom diskussionsnätet. Jag kände mig för gammal och har drivit företag anställt folk och varit uppbyggaren. Jag satsar inte utan tar ett glas vin, går på konsert och åker och badar tror jag idag. Det är väl en bit av problemet-att vi som varit drivande och aktiva har drivits bort, man saknar inte kon förrän båset är tomt . Vilka är villiga här att verkligen satsa blod svett och tårar? Nej, just det…

  Liked by 2 people

  • Hovs-hallar skriver:

   På tal om frivilligt arbete — ja Folkets hus på olika platser byggdes säkerligen med ett stort inslag av ideellt arbete. På motsvarande sätt drivs ju DGS ideellt vad jag förstår.

   En nära släkting till mig, som inte bara bor på Södermalm i Sthlm utan dessutom verkligen ÄR glödröd kommunist, ansåg däremot att JAG inte borde ägna mig åt ideellt arbete på min sons dåvarande skola! Denna skola är en friskola som drivs enligt Waldorf-pedagogiken.

   Nu har det alltså gått dithän att kommunister inte gillar ideellt arbete. Nej, ”samhället” ska ju bevars styra allt, och vi andra ska inte lägga oss i…

   Gilla

  • Bengt skriver:

   Kristina von Heland 15 augusti, 2016 at 13:42
   ”På en gård räknar man 3 generationer, uppbyggaren, förvaltaren, förgöraren. Uppbyggaren ska börja på för… glömt bort”.

   Eller, som jag har hört: förvärva – ärva -fördärva.

   Du tar här upp en företeelse som får alldeles för liten uppmärksamhet.
   Det ligger mycket i talesättet som inte minst har gällt många bondgårdar i Sverige. Det handlar dock i regel inte bara om någon generation, utan flera som byggt upp. Men en generation är tillräcklig för att fördärva. Jag vet så många i den nu utdöende generationen som lider fruktansvärt av att se hur deras eget och tidigare generationers livsverk förfaller efter generationsskifte. Om man åker runt på landsbygden och har något av det agrara synsättet slås man av igenväxningen, förfallet, förslumningen, förfulningen. Det finns förvisso många förklaringar till detta. En förklaring är dock att arbetslusten i stor utsträckning fått vika för lättjan.
   Lättja var inte betecknande för arbetarrörelsen. Men frågan är om inte det är den som tagit över där också i senare generationer.

   Att du Kristina har dåligt samvete och känner dig som en svikare som dragit ut kan jag i och för sig förstå. Men jag har fått uppfattningen att du gjort rätt för dig, och det är dig väl unnat att koppla av – åtminstone om du har åldern inne! – På ålderns höst, som man säger.

   Gilla

 29. Rolf Ahlqvist skriver:

  Är det inte så att vi måste ta fram en tydlig helhetsvision där vi anar, att något dolda undermedvetna krafter och makter, ytterst styr i den vändpunktstid som vi lever i. Det skenande samhällets politiska- och andra huvudaktörer, tror jag andligen vaknar upp, om vi tar Ordet, Gud och den vanligtvis så bortträngda döden, historien och tiden verkligen på allvar. Kristendomen blev främst genom Paulus, det västerländska samhällets religion. Och centralt sedan lång tid i Europa är delningen mellan germanskt och latinskt, det som sedan fick protestantismen att stå emot det katolska. Sedan har vi Kants berömda delning mellan förstånd och förnuft. Därefter är det inte långt att se förståndets verklighetsanknytning till en germansk fadersgud och det latinska, till modern och sonen, med känsla och förnuft. Det som leder till försoning och evangelium, som bästa utväg, när Fadern måste fortsätta att försvara sig mot sin universelle motståndare. En dödlig ödeskonflikt finns där, och i denna vår värld har Fadern och Sonen haft ett jobbigt utgångsläge med sin ”överdemokratiska anpassning” till deras gemensamme motståndare.

  Och den historiska utvecklingen syns ha gått från ett ursprungligt paradis i Eden, antingen i himlen eller i Främre Östern, och nu till återkomstens paradis i Sverige, Norden, Sweden. Paradistanken har alltså gått norrut till våra breddgrader, och vänder nu söderut och ut mot den globala världen, i samband med Jesu återkomst. Och den Högsta makten tror jag upprepar sig nu, så vanligt folk förstår skeendet på ett enkelt sätt. Utvisningen ur paradiset sker denna gång i evighetens nuflöde enligt det jag förstår, och inte så att det är lag och straff som drabbar människan som det var i ursprungligt paradis. Utan de första människorna Adam och Eva, och otaliga generationer av de nya livsbärarna av människosläktet, har med arbete och barnafödande genom tidens och historiens elände, sonat klart sina synder snart, enligt vad jag förstår. Och sekulära nutidsmänniskor får i nutidens IT-paradis diskutera med de i Sverige sedan 1950-talet undertryckta troende människor, om hur samhället ska utvecklas till det bästa. Alltmedan de som inte kan eller vill tro, såsom ateister ur arbetarrörelser eller kulturradikaler, kanske blir eller vill bli, de som kan bli utvisade till intighet eller till en ny värld,. Där i det senare, såväl all möjlig avancerad kultur som någon slags högre rättvisa skipas. Hur och när, nu detta senare kan gå till.

  Gilla

 30. Hedvig skriver:

  ”Varför har Tino Sanandaji inte ett eget forskningsinstitut där han kunde plocka fram och redovisa korrekt information om migrationen i stället för att föra en undanskymd och osäker tillvaro som forskare i mer eller mindre egen regi?”

  Ja, det undrar jag också – och skulle med glädje vara med och sponsra Tino Sanandajis egna forskningsinstitut.

  Liked by 1 person

 31. kalledussin skriver:

  Det saknas inte idéer till nya medier. Jag har några själv. Men det saknas folk som kan tänka sig att avstå från Facebook, fotbollsmatcher, Thailandsresor, Pokemon och Melodifestivalen och istället lägga sin lediga tid på¨hjälpa till utan att få månadslön.

  Vänstermänniskorna satsar hela sina liv på att förverkliga sin vision, tar utbildningar och arbeten helt efter vad som kan utnyttjas i kampen, samarbetar och hjälper varandra till maktpositioner. Högermänniskors kamp begränsas till att hålla fram handen så snart någon föreslår ett bra projekt.

  Liked by 1 person

  • Hovs-hallar skriver:

   Just det — vänsterns hegemoni i samhället, där tom. en liberal på fullt allvar kan hävda att det är ”rasistiskt” att vara oroad av konsekvenserna av massinvandringen — har man uppnått genom att systematiskt hjälpa varandra fram till strategiska opinionsbildande positioner i samhället — media och den högre utbildningen — och besätta sådana positioner med likasinnade. Så går ett smart propagandakrig till.

   Liked by 1 person

   • arne dogen anka skriver:

    Det är även mycket likt hur religiösa grupper hjälper varandra, jag tänker här både på kristna och andra.

    Gilla

 32. elfyma+ skriver:

  Jag är ingen organisationsmänniska och har inte startat några föreningar eller partier.
  Är inte ens medlem i något parti.

  Men jag har aktivt stöttat dem som har gjort det med donationer, ”marknadsföring” på nätet och deltagande i demonstrationer. Utfallet har dock inte varit lysande.

  Inte ens en promille av Stockholmarna bekvämade sig att demonstrera mot regeringen och dess politik. Det var lika illa i Göteborg. Det var mest vi ”lantisar” som ställde upp.
  https://varjager.wordpress.com/2016/03/20/kommer-folkets-demonstration-att-overleva/

  Men skam den som ger sig.
  Ledningen för Folkets Demonstration har uppenbarligen kommit till samma insikt som mig, och sätter sitt hopp till ”lantisarna”.
  För till deras kommande demonstration den 24 september i Stockholm kommer de att arrangera billiga bussresor från landsorten så att fler har råd att delta.
  http://avpixlat.info/2016/08/15/folkets-demonstration-24-september-i-stockholm/

  ”Som vi alla kan notera i detta uttalande så stöttar Morgan Johansson Folkets Demonstration”, skriver Johan Widén på Facebook -med en räv bakom örat.
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13902697_1761461720792652_1780383433841789504_n.jpg?oh=2ff30f860c89f145bfd1934e7db32cf5&oe=585E2ACE

  Gilla

 33. Ådär Komdenja skriver:

  Det finns en ”rörelse” som heter ‘Folkets Demonstration’, lättillgänglig via t ex Facebook. En samling oppositionella, frispråkiga män och kvinnor, ej partipolitiskt bundna. Som via återkommande, lagliga demonstrationer, främst i Stockholm, men också via försök i Malmö och Göteborg, kämpar emot dagens maktkonglomerat och snedvridenhet i Sverige. Dock har man svårt att locka deltagare, rädslan att stämplas och ev hängas ut är sannolikt orsaken. Rörelsen har direkt nedklassats av kulturmarxismen och gatuvänstern, de vanliga pöbelliknande Dror Feiler-störningarna varenda möte, ‘nazister och högerkrafter’ enligt Mona Sahlin. Om så en enda läderjacka eller rakat huvud syns bland åhörarna – som nästan uteslutande är medelålders till äldre Svenssons – så klassas alla under fascist-stämpeln. Talarna för FD är instängslade, polisen är där, men gör ingen nytta, tycks stå på mötesstörarnas sida, i usel Dan Eliasson-stil.

  Det är sannerligen inte enkelt att driva medborgaropposition i Absurdistan.

  Liked by 2 people

 34. Lars Holmdahl skriver:

  SVT & T4 har redan dött. De vet bara inte om det.
  Kommer du ihåg när man fick vänta i veckor på att få en telefon installerad? Så är det inte längre. Vem ringer idag via en fast telefon, när det finns Skype & mobiltelefon? På samma sätt kommer mycket snart all ”marksänd” TV & Radio att ersättas av TV på Internet. Vi får 1000-tals kanaler att välja mellan. Precis som med tidningar idag. Man kommer att sluta sälja TV-apparater, precis som med DVD-spelare. Det känns så inskränkt när folk refererar till något SVT förmedlat.

  Det var länge sedan jag slutade läsa svenska tidningar, inte ens gratis-ex på flyg och SJ. Det är så mycket bättre att läsa nätupplagor av utländska tidningar, alternativa svenska webbplatser, eller att kolla på en föreläsning eller dokumentär på Youtube eller läsa en bok från Amazon.uk eller Adlibris.

  Man måste inte köpa eller läsa vidrigt indoktrinerande barnböcker för barn eller barnbarn. Man kan välja att läsa klassiker och gamla sagor.

  Till sist, gå med i det parti som du sympatiserar mest med och påverka inifrån. Jag lämnade M pga DÖ och attityden till SD. Men är nu tillbaka som styrelsemedlem i vår lokala förening. Det var styrelseordföranden som övertalade mig genom att säga ”sitter du hemma kan du inget göra” och det är ju sant.

  Gilla

 35. Kim skriver:

  En mycket viktig krönika av Patrik Engellau.

  Även vi som inte har en aning om hur man startar en TV-kanal eller bygger upp ett forskningsinstitut kan säkert bidra med något. Om många hjälper till med att ta små steg i rätt riktning, så jämnas vägen ut för större förändringar.

  Några förslag på enkla insatser:
  – Säg upp TV-licensen och skänk pengarna till alternativ media.
  – Skriv debattinlägg på nätet och i tidningar.
  – Sprid välformulerade och informativa artiklar från alternativa nyhetssajter.
  – Samla på fakta, statistik och källor som påvisar etablissemangets brister. Använd dessa argument när du diskuterar med andra.
  – Engagera dig i ett politiskt parti och väck angelägna frågor i den interna debatten.
  – Gå ur svenska kyrkan för att markera missnöje.

  Fyll gärna på listan.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ KIM 15 augusti, 2016 kl 19:48

   Som jag skrev tidigare är jag särskilt angelägen om att bidra till att Tino Sanandaji får ett eget forskningsinstitut. Hur gör jag/vi?

   Gilla

 36. Arthur skriver:

  Patrik!

  ” Idag står huvudmotsättningen i samhället mellan å ena sidan det makthavande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex, som styr tänkandet, media, staten och andra viktiga institutioner och å den andra sidan den ambitiösa medelklass som driver landet och betalar skatt. ”

  Jag uppfattar att det snarare är ett knappt dussin mediahövdingar som driver de övriga i det offentliga etablissemanget framför sig.

  Efter som vi nu har råkat i klorna en liten samförstådd grupp bestående av offentligfinansierade partitjänstemän i symbios med en liten sekt mediahövdingar, en grupp som inte beundrar vårt folk och inte vill oss väl, så är en idé som Din attraktiv. Våra gemensamma medel används inte till trygghet åt dem av oss som råkat i ofärd utan till andra som våra makthavare verkar sätta före oss i alla sammanhang. Vi vore tryggare om vi lärde oss att ta vara på varandra fjärran från den isolerade klass som är vägd och befunnen för lätt.

  Det började inte med arbetarrörelsen. En föregångare för arbetarrörelsen var de arbetarföreningar som var det starka samhället innan arbetarrörelsen under ibland tadelvärda former tog över dem.

  Ett mer radikalt exempel är Skarpskytterörelsen. När centralförsvarstanken började kritiseras för att planera för att försvara staten men lämna de invaderade landsändarna att förhärjas och folket åt sitt öde så grundade folket som en gräsrotsrörelse på 1860-talet Skarpskytterörelsen. Mycket snart kunde man ställa upp mer än trettio tusen man under vapen, mer än det statliga försvaret under samma tid. Detta väckte en viss oro hos höga vederbörande men i stället för repression valde dessa att konstruktivt knyta rörelsen till staten.

  Under den här epoken under vilken vårt nuvarande välstånd grundlades, hade folket inte ännu den politiska makten men de hade egenmakt. När detta skedde fick folk behålla och själva disponera 94 procent av det värde deras arbete och kapital skapade. Det var lättare för medborgaren att ta medborgaransvar, att se ansvaret för nationen som en personlig uppgift för var och en, när samhällets resurser tilläts ligga kvar i medborgarens händer. Folkgemenskapen var också självklar och ett arv från den allmogegemenskap i församlingarna från vilken den kom.

  Idag är detta helt annorlunda. Valbar konsumtion som idrottsarenor, föreningsliv, politiskt engagemang, migrationskostnader, konst, teater, konserthus, opera etc. finansieras med tvång via skatten. Medborgaren får bara behålla mindre än hälften av vad han under sin livstid skapat i utbytte mot ett svikt löfte om trygghet under ålderdomen och skola åt de unga. De återstående medlen går för de flesta helt till sådant som inte går att avstå ifrån som mat, kläder och bostad. Ungdomen drillas också till att tro att vi inte har någonting gemensamt och skall skämmas för vår härkomst.

  Det går inte att vara en riktig medborgare berövad all gemenskap och allt disponibelt av det vårt arbete skapar. Vi har blivit livegna.

  Gilla

 37. Kim skriver:

  Vet inte riktigt. Har ingen erfarenhet av det. 🙂 Första steget borde vara att ta reda på om han vill ha ett. Nästa steg är kanske att skaffa ett konto dit finansiärer kan skänka bidrag till Tinos forskning och själva institutets uppbyggnad. Borde inte vara omöjligt. Det kanske inte är så svårt ändå? Ska vi försöka?

  Gilla

 38. Fredrik Östman skriver:

  Jag vill inte direkt förneka att ”[a]rbetarklassen ville ha bättre betalt”, men uttalandet kan problematiseras på åtminstone två punkter.

  För det första kan en abstraktion som ”arbetarklassen” inte anses ha en egen eller koherent vilja. Det felet leder i detta fall inte till större förvrängningar, men måste likväl påpekas, eftersom sådana fel i andra fall leder till allvarliga tanke- och resonemangsfel. Det är inget litet obetydligt slarvfel, utan ett konceptuellt grundläggande fel.

  För det andra, och kanske betydligt intressantare, har arbeterrörelsens (om än inte -klassens) verkan varit att genom höga inkomst- och konsumtionsskatter och genom omfattande begränsande reglering av arbetets utformning, organisation och omfång kraftigt BEGRÄNSA och MINSKA arbetarklassens disponibla inkomster och möjligheter till berikning och förbättring.

  När folk i drivor drog från landet till städerna för att bli industriarbetare och sedan arbetade tolv timmar om dagen i usla förhållanden var det likväl fullkomligt frivilligt och en upplevd förbättring av arbetarklassens, som kontingent, alltså de enskilda individernas, villkor. För första gången belönades arbete I FÖRHÅLLANDE TILL DESS OMFÅNG OCH RESULTAT. Valet blev att bokstavligt arbeta livet ur sig för sin familjs, för sina barns, skull. Arbetarrörelsen satte P för det. Arbetarrörelsen stoppade arbetarklassens befrielse och berikning.

  Och det är svårt att förneka att arbetarrörelsen på ett verkningsfullt sätt är, eller var, ett uttryck för något vi som sociologiskt-politiskt begrepp kan kalla ”arbetarklassens vilja”. Arbetarna blev grundlurade av ”sina egna” företrädare. Ty de flesta låter sig nöja med en effektiv livslögn som alternativ till ett äkta liv.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.