Hem kära hem

Ulf Larsson DGS

Ulf Larsson

CIRKUSEN KRING DE NYANLÄNDAS BOSTADSSITUATION tycks vara på väg in i en ny fas – akut problematiseringsfas. Vi tar avstamp i en liten eldsvådeberättelse från ett modulhusboende i Farsta, som invigdes i somras. Rätt snart kunde man läsa i tidningarna om att flera boende var missnöjda med standarden ifråga om hemtrevnad, wifi, varmvattensfaciliteter, rumsstorlek och annat. Det gick så långt att man hotade med att flytta.

NATTEN MOT LÖRDAGEN DEN 15 OKTOBER höll så boendets saga på att bli all. Någon hade nämligen placerat två dunkar olja i en ugn och satt på högsta värme. Trots kraftig rökutveckling kunde personalen avvärja detta pyromandåd. Oljedunksuppgifterna bekräftas i SvD av Stockholmspolisen. Eftersom det inte verkar troligt att någon utomstående skulle ha lyckats ta sig in i boendets kök nattetid är en rimlig hypotes att det – kanske – skulle kunna vara någon av de boende som ligger bakom attacken, inte minst med den tidigare ventilerade vantrivseln i åtanke.

MEN REDAN NÄSTA NATT var det dags igen. Nu blev resultatet värre: en byggnad förstördes och ett 40-tal boende fick evakueras. Med lördagens uppeldningsförsök i åtanke kan man rimligen inte helt utesluta att någon boende skulle kunna ligga bakom (även) detta mordbrandsförsök, som polisens rubricering lyder. Biträdande stadsdirektör Fredrik Jurdell uttrycker detta såhär i DN:

– Det här är alltså definitionsmässigt inget flyktingboende. Vi har inte haft några incidenter där, men nu får vi tänka om. Vi kan inte undgå att notera den oro som finns i samhället.

För egen del uppfattar jag detta som en vink om att det nog är någon främlingsfientlig högerextremist som tänt på, men vem vet? Frasen ”den oro som finns i samhället” kan ju tänkas syfta på att en del nyanlända tycks vara missnöjda med det boende de erbjuds i Sverige.

OAVSETT DENNA OUVERTYR OCH SKULDFRÅGAN så kanske modulhus ändå inte är den optimala boendeformen för de nyanlända, och inte heller för grannarna till de påtänkta modulområdena. Som Fredrik Jurdell säger, så ligger flera av de planerade byggena i Stockholm på is efter överklaganden från närboende:

– De andra modulboendena överklagades innan spaden hann sättas i marken.

Problem av alla de slag med modulhusen alltså – överklaganden, missnöje och eldsvådor. Men hur ska då bostadssituationen lösas för de nyanlända?

LAGEN OM KOMMUNERNAS SKYLDIGHET att ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd trädde i kraft 1 mars i år. Från flera håll i landet har det rapporterats om hur nyanlända får förtur i kommunala bostadsköer, om hur vissa kommuner köper in bostadsrätter och villor eller om hur man plötsligt lyckas snabbuppföra modulhus för just denna kategori bostadssökande (se t ex min krönika på DGS). Men nu verkar det som att dessa speciallösningar redan närmar sig vägs ände. I en debattartikel i SvD den 16 oktober berättar fem M-politiker från Skåne uppgivet om hur statens havererade migrationspolitik nu hamnat rakt i kommunernas bostadsknä:

Länsstyrelsen har bestämt att Skåne under 2016 ska ta emot 2766 nyanlända som ska anvisas till de skånska kommunerna. Med knappt tre månader kvar av året står det klart att denna fördelning inte kommer att lyckas, cirka hälften väntar fortfarande på bostad. Nästa års prognos är än högre, 3811 nyanlända ska då fördelas mellan Skånes 33 kommuner. Att kommunerna inte har några bostäder tillgängliga kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. Riksdagen beslutar om en ny lag som inte är verklighetsförankrad och vi ifrågasätter rikspolitikernas förmåga att se kommunernas vardag och utmaningar.

Ylva Johansson menar dock i en annan SvD-artikel att allting nog kommer att fixa sig:

– Vi sade för ett år sen när vi skärpte asyllagstiftningen att Sverige behöver andrum och det behovet fortplantar sig nu i systemet. Från att ha legat hos migrationsverket kommer det nu ut i arbetsförmedling och kommuner och det är en stor ansträngning. Jag tror vi klarar det, men visst sjutton är det tufft.

Exakt hur man ska klara det undrar man i bland annat Vallentuna. Där säger Parisa Liljestrand (M) att man ”har uttömt alla möjligheter för att klara av att skaffa fram bostäder till de 129 nyanlända som anvisats till kommunen under 2016”

– Nästa år ska vi ta emot 177 nyanlända men vi kommer inte att kunna uppfylla vårt åtagande om inte staten uppfyller sitt åtagande.

Vi har uttömt alla möjligheter, som till exempel att köpa bostadsrätter för cirka 30 miljoner kronor i år. Men det kan vi ju inte göra varje år. Även om bostadsrätter är en bra investering så får det inte gå ut över kommunens övriga nödvändiga kommande investeringar.

Det låter onekligen tufft, för att tala med Ylva Johansson. Men vad ska man hitta på om inga lediga hyresbostäder finns, och om man inte kan fortsätta köpa bostadsrätter och villor?

Ett exempel på hur man agerar i denna bistra bostadsverklighet är Stockholm, där det sjösatts en kampanj där staden ”öppnar möjligheten att hyra ut ett rum, en gäststuga eller en hel bostad till Stockholms stad som i sin tur hyr ut till nyanlända”. Man söker ”avskilda rum i bostäder, hela lägenheter, villor och radhus” och lovar att ”mobila team av personal ska finnas till hands”. Men med den ersättning som erbjuds är det svårt att tro att arrangemanget blir någon succé oavsett alla mobila hjälpteam – nivåerna, som till exempel 8000 kr/mån för en lägenhet, ligger avsevärt under priserna på den sedan länge överhettade andrahandsmarknaden där man utan problem kan få 12000 kr/mån för en tvåa i en närförort och där det trots dessa hyresnivåer blir veritabla huggsexor om lägenheterna.

OAVSETT DET ALARMERANDE LÄGET så ser vissa av Stockholms politiker ljust på framtiden och hoppas på människors goda vilja:

– Läget är ansträngt, men vi ska klara det, säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S).

Socialborgarrådet Anna Lindhagen (MP) är också hoppfull:

– Jag möter ständigt väldigt engagerade stockholmare som vill bidra. Nu ger vi dem en chans att på ett ordnat sätt hjälpa till genom att hyra ut delar av eller hela bostäder.

MEN FÖR ATT VARA PÅ DEN SÄKRA SIDAN har Stockholm även påbörjat upphandling av hotell- och vandrarhemsplatser. Det har också inletts en inventering av lokaler som skulle kunna byggas om till tillfälliga bostäder. I allra sista hand kan än mindre attraktiva boenden  bli aktuella, nämligen sovsalsmadrasser i sporthallar. Fredrik Jurdell får ordet igen:

– Nu förbereder socialnämnden en upphandling av hotellrum och vandrarhem. Men i ett riktigt akut läge kan det bli tal om att placera människor i tillfälliga boenden, mer likt sovsalar, även om det absolut inte är någon bra lösning.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) är inne på samma linje:

– Det är självklart en sista utväg och en mycket kortvarig lösning.

Men det är inte nog med detta. Stockholm ska under 2017 ordna fram bostäder till ytterligare 3460 nyanlända, utöver årets ca 2800. Här säger Fredrik Jurdell helt sonika att:

– Det kommer att bli väldigt svårt.

Denna replik antyder något som de flesta inser, nämligen att ingen – kanske allra minst politiker – kan hosta upp tusentals bostäder med ingen varsel alls. Det krävs enligt debattörerna i SvD olika åtgärder för att möjliggöra detta, exempelvis ändring av plan- och bygglagar och uthyrningsregler – oavsett det faktum att många människor inklusive debattörerna själva finner det orimligt att just nyanlända ska få olika speciallösningar på sina bostadsbehov:

I en situation när det råder stor bostadsbrist kan vi inte låta en grupp gå före alla andra. Visserligen kommer det signaler om att bostadsbyggnationen ökar. [—] Men nybyggnation är dyrt och gruppen nyanlända har inte råd att bosätta sig i dessa såvida inte kommunen och skattebetalarna står för mellanskillnaden, vilket vi anser vara helt orimligt.

PROBLEMET verkar närmast olösbart. Kanske det skulle behövas ett Alexanderhugg liknande det som socialborgarrådet Anna Lindhagen (MP) – förmodligen oavsiktligt – antyder: att den bostadssökande får ordna sitt boende själv, precis som de flesta andra människor i Sverige:

– Vi ska heller inte glömma att det finns de som under resans gång ordnar egna boenden och tar sig in på bostadsmarknaden själva, noterar Åsa Lindhagen.

Kan det vara så enkelt?

Förmodligen inte.

52 reaktioner på ”Hem kära hem

 1. sten lindgren dy skriver:

  Det som håller på att hända vad det verkar är att vänsteraktivisterna på migrationsverket, kanske med regeringens goda minne, ger uppenhållstillstånd till allt fler, kanske för att minska ”utmaningen” med att utvisa tusentals. Dock, många skall utvisas, så varför börja integrera dessa och sätta barnen i skolor etc, varför inte spara dessa pengar till verkligt hjälpbehövande i läger? Varför inte öppne rena läger med staket runt i Sverige som en anhalt innan folk utvisas? Jag tror det bästa vi kan göra är att göra det så dåligt så möjligt för migranterna på alla vis, så att så många som möjligt lämnar Sverige och så att vi kan frigöra resurser för alla de i världen som har de svårt som aldrig kommer att komma till Sverige så att de kan bygga sina länder själva, som man gjort i icke-muslimska länder i asien.

  Jag förstår inte heller varför mina barn skall riskera övergrepp och få sämre utbildning genom att agera integrationsbuffert, de har inte bett om detta. Det har däremot stora delar av den svenska befolkning gjort genom att inte rösta på SD. Mitt förslag är att skapa skolor enbart för migranter, och skolor för de som vill ha sina barn blandade med migranter så kan vi som anser att denna migrationspolitik är en ond styggelse låta våra barn gå i skolor utan migranter. Inte har man i kommunfullmäktige eller riksdag en massa migranter man inte vet vem de är som man skall lära upp och dela faciliteter med?

  Alla de som röstat för politiken borde väl också ha åtminstone ett rum att dela med sig av i hus eller lägenhet, då kommer bostadssituationen att lösa sig direkt.

  Det borde ju vara ett privilegium och något man väldigt gärna vill, att man själv och ens barn skall ha dessa människor i ens närhet? Eller?

  Gillad av 4 personer

  • Hedvig skriver:

   Någon snabbtänkt person föreslog nyligen, att OM VAR OCH EN i den grupp på ca 15 000 människor som tillsammans med statsminister Stefan Löfven demonstrerade i september 2015 på Medborgarplatsen i Stockholm, för att öppna Sveriges gränser för alla behövande migranter, nu öppnar sina hem för en migrant, så har vi löst både 2016 och 2017 år behov av nya migrantbostäder.
   Vad är det som hindrar oss från att aktivt kräva, att dessa 15 000 demonstranter nu också fullföljer sitt ansvar för de hitlockade migranterna?

   Gillad av 1 person

 2. tomas skriver:

  Man kan inte komma hit som ‘flykting’ och få allt serverat på silverfat.
  När jag gjorde lumpen låg vi i tält. Det var fostrande. Eldvakten gick och la sig när det var 15 grader kallt. Det blev kallt som ‘pitten’ på en isbjörn i tältet. Det var fostrande. När jag avslutat min akademiska examen fanns det inga jobb för akademiker (dom förlorade åren). Började arbeta som lokalvårdare. Det var fostrande.
  Våra politiker har bjudit in kreti och pleti med ”öppna era hjärtan”, ”mitt Europa bygger inte murar”. Det skapar höga förväntningar hos nysvenskarna .. Det är hög tid för Sverige att sänka standarden för nysvenskarna och ta hand om våra egna först.

  Gillad av 4 personer

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Heder och tack för Ditt friska inlägg, Tomas!
   I dessa masspsykotiska dagar uppskattas verkligen det sunda förnuftets klara stämma och de frågor undertecknad ställer sig är: Vilken av Sveriges 290 kommuner kommer att bli den första som unisont väljer att sätta ned foten och markera ett offentligt missnöje med den nationsfientliga politik som från norr till söder terroriserar vårt land? När kommer kommunens invånare att inse att handfasta protester genomförda av lokalbefolkningen är den enda frälsningen från detta landsomfattande gissel benämnt Det Nya Sverige? Ingen annan lär komma till vår undsättning, nota bene!
   Det allmänfarliga och multikulturella experiment som påtvingats oss via den i alla avseenden förkastliga asylinvasionen, har föga att skaffa med en nations naturliga invandring. Punkt slut.
   Andreas.

   Gilla

 3. Lars S. skriver:

  Hej, vill bara tillägga att ex.vis Stockholms stad även löser bostadsfrågan för ” nyanlända” genom att bygga om befintliga servicehus till bostäder för ” nyanlända” som fått uppehållstillstånd.
  Detta har skett på Vintertullens Serviceboende på Katarinabangata 80 Södermalm. Praktiskt fungerar det så att lägenheterna ges till bostadsförmedlingen som sen fördelar dem genom sin förturskö till framför allt ” nyanlända” som får dem som en s.k. genomgångslägenhet de närmaste fem åren. Vad som sker sen vet bara Gud förmodligen.

  Det tråkiga med Vintertullens modell är att det bodde äldre och sjuka människor i servicelägenheterna,de har brutalt vräkts från sina hem. Att Vintertullen skulle renoveras visste vi om,men tidigare var det planerat så att de nuvarande hyresgästerna där skulle få bo kvar efter renoveringen!

  Så de äldre vräks från sina hem,de ” nyanlända får förtur till attraktiva bostäder i innerstan.

  Finns visst planer på att spårvagnsmuseet på Södermalm också ska byggas om för att få fram bostäder till de ” nyanlända” .

  Mvh,

  Lars Södren, vars 91-åriga föräldrar vräktes från sin bostad efter att ha bott där i fem år.

  Vill vara anonym med tanke på föräldrars utsatthet,men hjälper dig gärna med information.

  Gillad av 8 personer

  • Hedvig skriver:

   Och var fick de 91-åriga föräldrarna bo efter vräkningen?

   Som stockholmare och pensionär oroar jag mig mycket för hur våra politiker monterar ner vård, äldreboende och omsorg för våra allra äldsta och mest utsatta.
   Hörde nyligen efter en föreläsning om palliativ vård, där en överläkare och en sjuksköterska tog upp, att Stockholms läns landsting nu drar ner på all vård, men fr allt på vård av äldreäldre pga två saker:

   1. den enorma asylmottagningen till Stockholm

   2. skandalbygget av Nya Karolinska sjukhuset, som man kan läsa om i den nyutkomna boken ”Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska”.

   http://www.svd.se/gravjobbet-om-nya-karolinska-avtacker-en-demokratisk-forlust

   Gillad av 1 person

  • Marie-Louise skriver:

   Jag blir så vansinnigt upprörd och förbannad när gamla människor behandlas på detta skamliga vis.. Detsamma händer även på andra platser i landet. Har en dotter som arbetar inom äldrevården som kan bekräfta det.
   Vad är det för politiker som kan fatta sådana beslut? Har de inget hjärta?

   Gillad av 2 personer

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    Goda Marie-Louise, ett mycket vacker namn, förresten!
    Vad har bibringat henne den vanföreställningen att våra politiker skulle vara begåvade med hjärta? Någon emotionell intelligens har detta skrå sannerligen inte gjort sig bemärkt av, snarare raka motsatsen, något vi dagligen röner exempel på. I den Sorosinspirerade kulturfascism som impregnerar samhällets samtliga institutioner och väsenden, finns endast utrymme för extremvänsterns multikulturalistiska och islambefrämjande tolkning av verkligheten. Vår äldsta generation, vars gemensamma drag karakteriserats av viljan att göra rätt för sig och därigenom få en dräglig tillvaro som belöning på ålderns höst, anses inte som intressanta och tillhör nu de mest ofördelaktigt positionerade. Detta är inget mindre än en nationell skandal, en av många i raden som tillskapats av ansvarslösa politiker. Man är knappt i stånd att tygla sitt kynne vid blotta åtanken på den vanhävd som håller landet i ett strupgrepp.
    Med utmärkt högaktning,
    Andreas.

    Gilla

  • Hortensia skriver:

   Beklagar att Lars ålderstigna föräldrar, tillsammans med det stora flertalet svenskar i alla åldrar, berövas sin trygghet och värdighet ENBART p g a att förljugna, maktfullkomliga, fartblinda och ”naiva” 7-klöverpolitiker lyckades lura i så många väljare, att:

   1. Sveriges demografi kräver ökad invandring för att tillgodose behovet av ”fler händer i vården”.

   2. Alla ”flyktingar” som söker sig till Sverige är skötsamma, arbetsamma, intelligenta och osedvanligt välutbildade individer, som snabbt kan ”spåras” in på den svenska arbetsmarknaden och brinner av iver att bidra till VIK:s förmenta omsorg om den åldrande befolkningen – och det växande släktet, inte att förglömma.

   3. Sverigedemokraternas politik är smittsamt islamofobisk rasist-fascist-nazistisk propaganda.

   Med facit i hand är 87% av väljarna medskyldiga till det förfärliga resultatet av 7-klöverns härjningar, som hotar att rasera hela det svenska samhället, MEN vi är många som har velat dra i nödbromsen sedan Reinfeldt visade sitt rätta, SD-hatiska ansikte.

   Extraval NU!!!

   Gillad av 2 personer

 4. Christer Carlstedt skriver:

  – Nu förbereder socialnämnden en upphandling av hotellrum och vandrarhem. Men i ett riktigt akut läge kan det bli tal om att placera människor i tillfälliga boenden, mer likt sovsalar, även om det absolut inte är någon bra lösning.

  Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) är inne på samma linje:

  – Det är självklart en sista utväg och en mycket kortvarig lösning.

  Ovanstående är kopierat ur texten i krönikan.

  Som jag läser det så skall nu socialnämnden upphandla asylboenden på i princip samma premisser som Migrationsverket.
  Blir det billigare för att det sköts via kommunernas omsorgsbudget?
  Min erfarenhet (litet ålderstigen) av hotellrum är att det i Stockholm kostar någonstans runt tusenlappen per dygn. Alltså en rumshyra på 30.000:-/månad.
  I sådana rum kan man inte ens koka en kopp morgonkaffe. Än mindre har man tillgång till kyl för förvaring av litet smör och pålägg till limpan som i brist på bättre får förvaras på nattduksbordet.
  Är det någon som på allvar tror att försörjningsstöd enligt normen betalar frukost, lunch, middag och kvällsmål på uteserveringar, samt givetvis kläder etc.?

  Wanngårds uttalande om att sovsalsboende skulle vara en mycket kortvarig lösning är nog något hon borde hålla för sig själv, såvida hon inte redan vet hur och med vad det skulle kunna ersättas.

  Mig veterligen är det bara SD som försökt informera ”flyktingar” i Grekland om att de skall förvänta sig avsaknad av bostad och arbete om de väljer att resa mot Sverige.
  Gissa om de fick fan för det av alla politiskt korrekta!
  Icke desto mindre är de de enda som gjort något alls för att begränsa söktrycket.
  och därmed den situation som nu uppstått och som var klart förutsebar.

  Förutom att skrika okvädningsord mot SD har regeringen och övriga i riksdagen bara blundat och sovit vidare på sina sidenkuddar i förvissningen om att andra kommer att få sopa upp skiten.

  Wanngård och likasinnade i andra kommuner lever nu i förhoppningen att kommuninnevånarna skall ha glömt vad som orsakat de skattehöjningar som kommer.
  Samt givetvis de kommande nedskärningarna i socialtjänstens verksamhet som blir en följd av den ansträngda ekonomin.

  Gillad av 3 personer

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Wir schaffen das)

  En mindre ‘utmaning’ bara!

  Om vi ställer grupp mot grupp!

  Våra ungdomar får bo kvar hemma, så enkelt är det…

  Gilla

 6. Kim skriver:

  Om en svensk student erbjöds boende i ett modulhus i en av våra större städer, så är jag övertygad om att hon/han skulle vara nöjd. Om detta boende dessutom bekostades av staten, så skulle studenten förmodligen prisa sin lyckliga stjärna. Jag har mycket svårt att tro att studenten i fråga skulle känna sig så orättvist behandlad att hon/han försökte elda upp boendet. Vilka förväntningar man har på svenska statens service verkar således variera.

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tänk om vi hade byggt studentbostäder istället!

   Där har vi en grupp som kommer ikläm rejält!

   Stockholm Uppsala Lund Göteborg Linköping osv.

   De kunde lämpligen prioriteras för utbildningar, vi så innerligt väl behöver!

   Naturvetare IT utbildningar

   Genusvetare bör få lägst prioritet…
   Inget varken vi eller industrin direkt behöver)

   Gillad av 1 person

 7. Ulf H skriver:

  Kunde politikerna inte räkna ut att det skulle bli problem med att anskaffa bostäder till alla flyktingar. Hade debatten varit fri, så är jag säker på att någon påpekat att bristen på bostäder skulle bli ett stort problem.
  Den psykosociala situationen för flyktingarna ser verkligen mörk ut. För att fungera som en hel människa krävs en fungerande bostad, arbete och delaktighet i ett socialt sammanhang – och kanske framför allt en tro på framtiden.
  Trots dagens flyktingskris anser en del skribenter och politiker att Sverige kan ta emot 100. 000 flyktingar per år. Tala om politiskt skadebeteende.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Naiviteten är monumental!

   Blandar äpplen o päron gör man fullständigt ogenerat!

   Kunskapsinvandring, som efterfrågas, är en sak!

   Flyktinginvandring från aparta närmast ointegrerbara kulturer,
   med en ”annorlunda” demokrati- o kvinnosyn en helt annan,
   närmast av humanitär art, åtminstone under lång tid, 10-15 år e mer!

   Dessa lär ha grundläggande problem med anpassningen,
   saknar både adekvat utbildning och än värre grundutbildning,
   som vi sen kan bygga vidare på…

   Det enda mantrat ”Svetsaren” har, de skall HA avtalsenlig lön…
   Då förutsätts väl medlemskap i facket förstås?

   Är man naiv om man tänker sig att ett avtal är ömsesidigt?
   FULL arbetsinsats i utbyte mot ersättningen…

   Gilla

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Att förena de strikta svenska samhällsreglementena med en okontrollerad invandring är a priori omöjligt som framgår av detta och många liknande inlägg. Det finns bara två möjliga lösningar:

  1. Reducera migrationen till vad som är genomförbart inom ramen för gällande lagstiftning

  2. Förändra snarast gällande lagstiftning genom ta bort lämpliga byggrestriktioner, sänka standard för för nybyggnader samt ta bort regler om minimilöner etc. etc.

  Vill man eller kan man inte acceptera alt. 2 så återstår bara möjligheten att sända tillbaka migrationsöverskottet. Inte ens med den mest sofistikerade feministiska ”logik” kan man klara detta inte ens om man som Ylva Johansson tar i som sjutton eller lyfter sig i håret.

  Gillad av 2 personer

 9. Claes skriver:

  Hur sjutton kan Arbetsförmedligen plötsligt jobba som Bostadsförmedlare och hur sjutton kan plötsligt kundgruppen ändras från svenska medborgare och skattebetalare till populationer utanför Europa. Varför förstår jag ingenting längre, jag som alltid haft så lätt för logiska företeelser och sammanhang.

  Gillad av 3 personer

 10. LIsa C skriver:

  totalt (ensamkommande, de som skaffar eger boende EBO och de som behöver bostad ABO) får vi ca 10 000 nya medborgare i Stockholm, och det är väl OK, men det är inte bara bostäder som behövs utan också sjukvård, tandvård, utbildning, socialpsykiatri, barnomsorg, mat o potatis och allt annat som en människa behöver. kommunen och landstinget har inte budgeterat för nya socialsekreterare, sjuksköterskor, tolkar, psykologer och allt annat som behövs, så befintliga resurser ska helt enkelt räcka till fler. I Stockholm ska man till och med spara.

  Gilla

  • Janne skriver:

   10 000 nya medborgare är ok? Kom ihåg att 10 000 nya medborgare skall ha bostad som betalas av kommunen. Ponera 10 000 kr/månad i hyra ger 100 miljoner per månad i kommunal utgift. Plus det du skrev själv

   Gillad av 1 person

 11. rudmark skriver:

  Närmare 65-70% av asylboendebränderna är ju bekräftade anlagda av de boende själva. Resten vet man inte vem (eller om de är de boende där också. Nåväl, sidosak att bostadsbehövande bränner upp sitt eget boende. Tänk om de bostadssökande i Sthlm skulle tutta på sitt eget nya boende, bara därför att utsikten för taskig, eller hyran för hög….Problemet är ”LAGEN OM KOMMUNERNAS SKYLDIGHET att ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd trädde i kraft 1 mars i år” varför har vi ingen lagen om universitets skyldighet att ordna bostad åt alla studerande, eller lagen om att alla bostadslösa osv osv

  Gillad av 2 personer

 12. Gösta Svensson skriver:

  Trångboddheten kommer oundvikligen att leda till en ännu värre utveckling än den vi sett hittills, där barn och ungdomar som ”inte får plats” hemma inte kommer att kunna sköta skolarbetet och istället hänger i destruktiva gäng där de blir fin fint rekryteringmaterial för muslimska ideologer och vanliga kriminella.

  Tänkte inte på det…

  Vi kanske kommer att få se hur svenskar fråntas fastigheter med tvång för att akut lösa problemet. Rekylen om man gör så kommer förvoppningsvis att sopa undan de sista resterna av legitimitet för den maktelit (sjuklövern) som skött ruljangsen hittills. Kanske behövs det något sådant riktigt radikalt för att den nuvarande destruktiva utvecklingen skall stoppas?

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Johan Westerholm beskrev nyligen en helt NY svensk företeelse!

   Vårt land är som bekant ett under av effektivitet…

   SKIFTSSOVARNA…

   Arbetslösa ungdomar måste vara ute om nätterna,
   medan föräldrar o yngre skolbarn sover…

   Sen går dessa arbetslösa/undersysselsatta o lägger sig på morgonen/dagen…

   Undra på att det brinner bilar o skolor, blir någon förvånad?

   Gilla

 13. Lars Åhlin skriver:

  Mycket bra! Som du själv skriver; lösningen borde varit uppenbar redan från början: Gör om de mest välfungerande och billigaste asylboendena till långtidsboenden för dem som fått uppehållstillstånd! Eller, kanske mer effektivt, anlägg stora barackläger i obebyggda områden som långtidsboende. Bedriv språk-, samhälls-, och yrkesundervisning i dessa förläggningar, erbjud sjukvård, utspisning mm, allt i samarbete med frivilligorganisationer. Inför vistelseplikt som bortfaller först när den nyanlände på egen hand ordnat en egen försörjning och bostad (och ändra EBO-lagen så att kommunen kan kräva någotsånär rimlig boendestandard mm för bosättning).

  De nyanlända som har förmåga och initiativkraft att hitta försörjning och boende på egen hand, på samma villkor som oss andra, kommer att göra detta. Så länge nuvarande asylpolitik bibehålls kommer förläggningarna/lägren att kunna drivas ungefär som flyktinglägren för palestinier kring Israel och efterhand avvecklas.

  Gilla

   • Lars Åhlin skriver:

    Jo, det kan man tycka. Men vad ska vi göra här i Sverige? Vi bör liksom UNHCR erbjuda livräddande insatser (tak över huvudet, mat, värme, kläder), men har rimligen inte större skyldigheter.

    Till skillnad mot de som är främlingsfientliga menar jag som framgår att de flyktingar/skyddsbehövande som hittar egna (osubventionerade och ”vita”) arbeten gärna får stanna och berika vår kultur.

    Gilla

  • Hovs_Hallar skriver:

   Förstår inte riktigt. Du räknar alltså med att ”nuvarande asylpolitik” ska fortsätta. Samtidigt verkar du utgå ifrån att ”flyktingförläggningana” ska avvecklas efter hand. Det kommer inte att hända, eftersom nya asylsökande hela tiden fortsätter att strömma in i landet (låt vara på något lägre nivåer än den extrema flodvågen förra året) — och därmed ständigt förvärrar alla därmed förknippade problem.

   Dessutom påstår du nedan — helt utan ironi! — att de som hittar arbete är välkomna att ”berika” oss.
   För det första är det mycket få ur asylsökargruppen som hittar arbete på öppna marknaden. De flesta lever på socialbidrag och liknande i 10-15 år och ofta fram till 65-årsdagen.

   För det andra är det nog mycket få som numera ställer upp på att folk från muslimska länder bär med sig en kultur som ”berikar” oss i Sverige. De flesta (inklusive jag själv) skulle nog påstå motsatsen — baserat på personliga erfarenheter… Även statistiken över grova brott talar sitt tydliga språk.

   Gillad av 1 person

   • Lars Åhlin skriver:

    Detta med att berika vår kultur var faktiskt menat som ironi (fast visst finns det personer som kan bidra positivt till vårt land, att inte välkomna dessa tycker jag är snudd på rasism). Jag får ta på mig att ironin inte gick fram.

    Och jag är medveten om att folk fortfarande anmäler sig som asylsökande hos Migverket. Ingen vet säkert, men jag tror att det i många fall handlar om personer som redan vistats länge i Sverige. Med mina ”palestinska flyktingläger” långt ute i skogarna i det inre av Norrland (eller var de nu kan placeras) blir det kanske inte lika intressant att att söka asyl längre. Min huvudpoäng var dock att när väl ”nyanlända” kommer ut i samhället skall de leva under samma villkor som alla vi andra (dock stödjer jag förslag från M – och kanske andra, har inte full koll – om att ha en kvalificeringstid för vissa bidrag och tak per hushåll för andra).

    Gilla

 14. Hovs_Hallar skriver:

  Vanvettet fortsätter. Och alltsammans bygger på den underförstådda förutsättningen att ALLA människor i hela världen egentligen har samma rätt till vårt svenska — av oss skattefinansierade — välfärdssystem som vi själva.

  Skrapar man litet på floskel-ytan och dissekerar vad sådant enfaldigt bludder som ”allas lika värde” egentligen handlar om, så avslöjas en närmast debil oförmåga att förstå de allra enklaste fakta.

  Ingen skulle drömma om att hävda att vem som helst ska ha rätt till ekonomisk ersättning för sin trasiga bil — även om man inte betalat någon försäkringspremie till bolaget. Och så vidare.

  Däremot finns det folk som på fullt allvar påstår att vi svenskar har en skyldighet att släppa in folk från främmande länder, och låta dem leva här i vårt land på VÅR bekostnad, bara för att det påstås vara ”synd” om dem.

  Allt övrigt följer ur detta barnsliga och enfaldiga resonemang, som tillåtits breda ut sig som ett livsfarligt mentalt virus i landet.

  Gillad av 3 personer

  • Lars Åhlin skriver:

   Detta med att berika vår kultur var faktiskt menat som ironi (fast visst finns det personer som kan bidra positivt till vårt land, att inte välkomna dessa tycker jag är snudd på rasism). Jag får ta på mig att ironin inte gick fram.

   Och jag är medveten om att folk fortfarande anmäler sig som asylsökande hos Migverket. Ingen vet säkert, men jag tror att det i många fall handlar om personer som redan vistats länge i Sverige. Med mina ”palestinska flyktingläger” långt ute i skogarna i det inre av Norrland (eller var de nu kan placeras) blir det kanske inte lika intressant att att söka asyl längre. Min huvudpoäng var dock att när väl ”nyanlända” kommer ut i samhället skall de leva under samma villkor som alla vi andra (dock stödjer jag förslag från M – och kanske andra, har inte full koll – om att ha en kvalificeringstid för vissa bidrag och tak per hushåll för andra).

   Gilla

 15. Kristina F skriver:

  Bra beskrivning av bostadsproblemet. Alla dessa människor har ett boende Idag, varför kan
  inte kommunerna ta över dessa asylboenden och, åtminstone tillfälligtvis, låta folk bo där? En del har ju ganska bra kvalitet har jag förstått. Borde vara bättre än tält och sovsalar.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_Hallar skriver:

   @Kristina F:
   Därför att det hela tiden väller in fler ”migranter” som enligt dagens huvudlösa regelverk kräver någon stans att bo!

   Inflödet av asylsökande har INTE upphört, även om makthavarna försöker få folk att tro det.

   Gillad av 1 person

 16. Staffan Wennberg skriver:

  Ännu en gång knuffar våra rikspolitiker över problemet på kommunerna… Och lagstiftar åt sig själva så de kan göra detta. Vart tog den kommunala självstyret vägen?
  Staffan

  Gillad av 1 person

 17. Hortensia skriver:

  Ja, Ulf, vad ska man säga om eländet – förutom att det garanterat kommer att bli etter värre?

  Cirkus Löfvens exotiska menageri, som onekligen försvårar förvaringsfrågan genom att i så stor utsträckning ha visat sig oförmögna att vistas i möblerade rum, kommer (om inget extremt oförutsett – som ett extraval med egen SD-majoritet – inträffar å det snaraste) ohjälpligen att öka i en rasande takt.

  ”Vi har flera fall bara i min kommun där det kommer en person till oss på socialförvaltningen och säger mer eller mindre detta:
  ‘Min familj man/fru samt 3-8 barn kommer till Sverige om cirka 10 dagar och jag har ingenstans att bo så nu måste ni hjälpa mig med bostad.’
  Hur i hela **** har familjen fått tillstånd att komma till Sverige? Hur gick det till?
  Anknytningspersonen – eller garanten, om man så vill – har alltså inte ens ett boende anpassat för sig själv utan bor inneboende eller, som i ett fall, bor kvar på Migrationsverkets ABO tillsammans med andra!
  Ordnat boende innan och en inkomst innan familjen får inresetillstånd, hade jag för mig att var vad som skulle gälla…”

  https://meritwager.se/2016/10/20/en-socialtjanstanstalld-ordnat-boende-och-inkomst-innan-familjen-far-inresetillstand-hade-jag-for-mig-att-var-vad-som-skulle-galla/

  Gillad av 2 personer

 18. Erik skriver:

  Förstår mig inte på dessa gnälliga kommunalråd, särskilt inte de borgerliga.

  När ni lyfte fram Reinfeldt och lät honom blomma ut i sitt samarbete med MP, hur tänkte ni då? För ni tänkte väl? Eller förstod ni inte konsekvenserna?

  Trodde ni att ”nånannan” skulle få skörden i knät (ta ansvar!) när ni poserat med Världens Största Gottepåse och lockat allsköns människor till Sverige, därtill att riskera livet på Medelhavet? För man kunde ju bara få Gottepåsen om man infann sig på plats i Sverige.

  Tillsammans med Tyskland – som också viftat med sin nästan lika stora Gottepåse – så vill ni dessutom att ANDRA skall ta hand om er skörd! Ni skall posera och andra såsom Orban skall tvingas dela skörden!?

  Hur tänker ni? Jag begriper faktiskt inte.

  Gillad av 1 person

  • bomarkusson skriver:

   Arbete är INTE det primära för alla! Om man inte VILL arbeta. Jag kan försäkra OPPTI att en icke obetydlig del av invandrarkollektivet INTE VILL arbeta. Dels vill man inte, dels är det så att arbeta i ett icke stenålderssamhälle är HARAM. Jag kan tala om att ett flertal somalier öppet har deklarerat att de inte VILL eller FÅR arbeta för koffar. Det är synd! Man ska skaffa en massa ungar för att på så sätt göra hela världen muslimsk. Många muslimska kvinnor får inte lämna hemmet utan i sällskap med mannen eller någon son. Varför ska man för övrigt arbeta när det lönar sig minst lika bra att leva på bidrag. Man behöver inte ens leva i Sverige med svenska bidrag. Det är bara att åka hit när man vill ha fri sjuk-och tandvård.
   Jag skulle kunna ge exempel på personer, som byggt nya hus, startat affärer och bolag i det forna hemlandet och uppbär rikhaltigt svenskt stöd. Det finns de, som uppbär svenskt studiestöd för studier i det hemland man var tvungen att fly ifrån. Jag vågar påstå att en klar minoritet inte har skyddsbehov än mindre har flyktingstatus.

   Om de politiskt korrekta visste hur mycket vi blir ”blåsta”. Det skulle kanske inte förvåna mig om många PK kände till det, men de har en egen agenda.

   Gillad av 1 person

 19. Folke Lidén skriver:

  Varför ska lagar/regler rörande miljö och standard i olika boenden ändras? Det rör sig om beslut som fattats efter utredningar, diskussioner och riksdagsbeslut. Var detta bara hugskott? Var åtgärderna ingenting värda? Var det regler som kan ändras godtyckligt när man inser att 25 års vanvettig invandringspolitik leder till det som ett antal hånade och nertystade kritiker varnat för?
  Och sen då?? Om vi mot alla odds ”klarar boendet”. Jobb, skola, poliskris, sjukvård, socialvård ??? Är detta också ”utmaningar” som vi löser ”i närtid”?
  Politikernas agerande nu liknar när jag som 10 åring spelade Monopol. När jag insåg att motståndarna skulle vinna ( beroende på mitt oskickliga spelande) började jag argumentera för att vissa regler var helt felaktiga och borde ändras under pågående spel.
  Vem vet kanske var jag ett Statsministerämne?
  Och under tiden som etablissemanget springer omkring som yra höns pågår massinvandringen. Ca 30000 asylsökande i år! Till detta ett ”flyktingavtal” med Turkiet som riskerar att bli en ny Münchenöverenskommelse vad avser hållbarhet.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.