Går det ändå inte lite för långt nu?

Merit Wager

”Angiverisystemet slutade inte med Anne Frank – JO säger go!”

Under den rubriken skriver aktivister bakom #vistårinteut ett pressmeddelande. De kräver att afghanska pojkar och män som sökt asyl i Sverige som ”ensamkommande barn” och fått negativa beslut ändå ska få stanna. I sin text gör de jämförelser mellan hur Anne Franks familj som gömde sig i två år för att undkomma nazisterna troligen angavs av en privatperson, och att socialtjänsten i Sverige enligt lag ska bistå polisen med adresser till personer som vistas illegalt i landet.

Historielösheten och aningslösheten ter sig monumental hos dem som jämför att en judisk familj 1942 – 1944 gömde sig för att slippa gasas ihjäl av nazister i ett koncentrationsläger med att unga män från Iran, Afghanistan och Pakistan tar sig till Sverige (medan deras familjer lever kvar i dessa länder) ofta i jakt på ett bättre liv men måste återvända hem. Att jämföra vad som enligt lag och rätt sker i Sverige med det som skedde under Förintelsen är magstarkt.

Aktivisterna, som kallar de afghanska pojkarna och männen för ”våra barn”, anser att det faktum att socialtjänsten enligt lag är skyldig att lämna ut adresser till illegala invandrare som den känner till innebär att vi har ett ”fullskaligt angiverisystem”. Justitieombudsmannen (JO) svarade den 20 april på en anmälan från gruppen att utlänningslagen står över barnkonventionen och:

[f]örutsatt att Polismyndigheten begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialnämnden skyldig att lämna ut dem [samt att det] inte finns stöd i lagen för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet.

Aktivisterna, som också kräver amnesti för asylsökande efter att två instanser ansett att de inte har asyl- eller skyddsskäl, verkar inte förstå det tydliga beskedet från JO utan kräver nu svar på om JO:s beslut innebär att socialsekreterare och skolpersonal över hela Sverige är skyldiga att lämna ut vad de kallar ”papperslösas” adress- och kontaktuppgifter till gränspolisen. Med andra ord vill de att JO ska upprepa samma sak en gång till som redan sagts i beslutet av den 20 april…

Sverige är det land som varit mest oansvarigt på asyl- och migrationsområdet av alla EU-länder, ett land där otrygghet och osäkerhet mycket snabbt har brett ut sig, där skola, sjukvård, bostäder etc inte räcker till, där våldsdåd av helt ny karaktär har fått fäste och där otryggheten bland befolkningen ökar. Skattebetalarna börjar tröttna på att betala bland världens högsta skatter när det som ska ingå i samhällskontraktet – och som de betalar den höga skatten för – inte fungerar. Också migranter och asylinvandrare är irriterade över att det inte finns bostäder och allt annat som de trott att de skulle få när de kom till Sverige, många av dem hitlurade av människosmugglare. Inte heller förmår Sverige ta emot dem, som faktiskt har flytt från krig och förföljelse, på ett bra sätt. Det hade samhället sannolikt kunnat klara betydligt bättre om det endast varit faktiskt skyddsbehövande som hade kommit hit.

Vad som minst av allt behövs nu är aktivister som vill sabotera den rådande ordning i vilken reglerad invandring ingår. En regel är att den som inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl ska lämna landet.

Det måste bli bättre ordning på asyl- och migrationsområdet i Sverige, inte mer oordning.

114 reaktioner på ”Går det ändå inte lite för långt nu?

 1. moab skriver:

  Jag vill gärna påminna om det tre män som dömts för att ha våldtagit en flicka och lagt ut det på facebook är dömda, en fick två år men straffet nedsatt til 1år pga låg ålder (ej åldernestämd gissar jag) en annan två och och lite till och en tredje dömdes endast för medhjälp. Denna blogg heter Det Goda Samhället. För mig representerar dessa domar ondska och jag undrar vad det blir av dessa mödrar och fäder som skal leva med dessa domar? När börjar man skipa rättvisa själv? Media jagade flickan innan domarna. Vi ser ren ondska utspela sig för våra ögon med media som påhejare. Kan inte DGS ta upp vad som är en rimlig påföljd när våldtäkt av småflickor och andra börjar bli en vardagsföreteelse.

  Vi har Det Onda Samhället, det är lite förmätet att i denna situtation tala om Det Goda Samhället?

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Det är en mycket allvarlig situation. Hela mitt liv har jag levt med att samma fråga hela tiden har ställts: hur kunde tyskarna bara bära sig åt så där under och före Andra världskriget? Hittills har vi inte kunnat ge ett bra svar.

   Men nu har vi den tveksamma förmånen att kunna få beskåda precis denna process inifrån. En guldålder öppnar sig för sociologien. Vi ser hur samhället delas upp i en del som håller fast vid eviga sanningar och moraliska föreställningar och en annan del som bryter sig iväg och hävdar helt nya, ideologiskt tillyxade normer och hur denna senare del tar kontrollen över samhällets institutioner. De som litar på sin uppfattning om ont och gott söker sig ut ur det sjuka och onda samhället, men de flesta gnetar vidare och hoppas att det skall gå över, att det inte är så illa ställt, wir schaffen das.

   Gillad av 3 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Ja, det er skremmende med denne verdinihilisme, og ondskapens evne til å forføre og lamme omgivelsene. Kan postmodernismen (dekonstruksjon) og ‘alt-er-relativt’ ha spilt en rolle her, til å tåkelegge grenser mellom rett og galt?

    PS. Jeg har alltid undret meg over hvordan hekseprosessene på 1500- og 1600-tallet kunne finne sted med folks aktive medvirkning. Nå begynner jeg å ane det…

    Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    A-H
    Med visst fog kan man nog undra…
    De tycks ha återuppstått, tom än mer omfattande, i annan tappning?
    Men brännmärkena syns!

    Gilla

  • Lars S. skriver:

   Så vitt jag förstår så var det tre invandrarmän som genomförde gruppvåldtäkten.

   Jag har bara läst att de fått fängelsestraff av den lägsta möjliga längden vid denna typ av brott. Men har de inte också blivit utvisade? Blir inte längre utländska män som kommer till Sverige och begår mycket grova brott utvisade efter avtjänat straff? Får de bara fortsätta att vistas i Sverige så att de kan begå nya brott här?

   Någon som vet och kan svara.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Kan det bero på att åklagare o nämndemän är för flata?
    Hen hukar sig för att slippa Twitterstormarna!

    Gilla

   • A nonym skriver:

    De får tydligen inte utvisas enligt utlänningslagen och därför drog åklagare tillbaka det kravet.

    Stort j*vla skämt är vad det är.

    Själv anser jag att varenda person som inte är svensk medborgare och döms till fängelse i minst 6 mån ska sedan utvisas i *10 och var brottet grovt på livstid efter avtjänat straff (som gärna får bli i personens hemland)

    Gilla

 2. moab skriver:

  Sedan, om det är aktivisternas barn, ”deras barn”, varför går de då i MINA barns skola? Om det är deras barn, varför måste hela Sverige ta hand om ”deras barn”. Det är inte mina barn.

  Gillad av 3 personer

  • Jenny skriver:

   Jag kallar honom vår son eftersom han kallar mig mamma och har bott hos oss i två år snart. Som mamma till biologiska barn stöttar jag och följer mina barn även efter deras 18-årsdag. För mig känns det fruktansvärt att Migrationsverket säger till min son. -Om du återvänder som internflykting och inte talar om vem som är din biologiska mamma så har du inget skyddsbehov när du fyller 18. För mig är inte det humant eller ansvarsfullt. Hans mamma hotades av stening och tog beslutet att fly tillsammans med sina barn. Skulle du som förälder lämnat det äldsta hemma? Skulle du ha räddat dig själv och lämnat barnet i ett sådant samhälle? Skulle du ha berättat planen, detaljerna, orsakerna i detalj för dina barn? Det anser Migrationsverket att denna mamma skulle ha gjort. DÅ hade hans historia varit trovärdig, då hade han kanske fått stanna. Tror du han hade kallat mig mamma om hans mamma hade varit med honom till Sverige?

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Jenny 27 april, 2017 kl 07:18

    Jenny, det är lätt att sätta sig in i hur du känner. Det tror jag att de flesta i den här kommentarstråden kan göra. Man behöver bara vara genomsnittligt medmänsklig och empatisk.

    Den kritiska frågan är däremot, om du och dina starkt kännande medsystrar och -bröder någonsin ägnar en tanke åt hur det svenska sekulärt demokratiska välfärdssamhället fortsättningsvis ska kunna upprätthållas? Och där vi alla har ett samhällsansvar.

    Det kräver – förutom humanism – att man också lever upp till att vara en ansvarskännande svensk demokratisk medborgare. Och tar reda på hur det svenska samhällsmaskineriet fungerar. Man följer med i idé- och samhällsdebatten, så man t ex förstår att genomskåda våra politikers retorik.

    Läs gärna den här ledaren av Ivar Arpi, om hur vår regering lurade sin befolkning om migrationsvolymen sommaren/tidig höst 2015:

    https://www.svd.se/opinionslaget-fick-styra-regeringens-agerande-i-flyktingkrisen/om/svenskt-flyktingmottagande

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Jag kan tycka, ”mamma” Jenny, att ett stort hjärta är sympatiskt, men det blir genast olustigt när ett gränslöst svällande, oxytocindopat hjärta tillåts strypa blodtillförseln till en vuxen människas hjärna så till den milda grad, att både hennes eget omdöme och en icke-förblindad omgivnings tillvaro riskerar att påverkas irreversibelt negativt.

    http://snaphanen.dk/2016/02/06/sondagskronika-laat-inte-barnen-ta-smallen/

    Läs, och läs om, alla väl genomtänkta och begripligt formulerade texter av enastående kloka, imponerande migrationskunniga och allvarligt bekymrade, mogna kvinnor, som Merit Wager och Julia Caesar, medan du funderar på vart du tycker att svenska föräldrar ska resa med sina barn, när Sverige blir helt obeboeligt för ”svennar” och deras ”horor”?

    Gillad av 1 person

 3. Sven skriver:

  Det har redan gått för långt för länge sedan. Aktivisterna är anarkister och om de får styra myndigheter med flera är framtidsutsikterna mycket dåliga för Sverige. Oordningen kan också kopplas till nuvarande regering, vilken orsakat Sverige flera skador under sin korta regeringsperiod. Som du säger Merit, det måste bli bättre ordning på asyl- och migrationsområdet. För att det ska ske måste det bli bättre ordning på hela landet. Vi behöver nya ledare med hjärtan för Sverige och folkets väl.

  Gillad av 2 personer

 4. Lennart skriver:

  Professor Robert Faurisson är känd som historierevisionist men han var litteraturprofessorn som granskade Anne Franks ”Dagbok” och kom fram till att den var en förfalskning. I manuskriptet förekom rättelser med ett kulbläck som inte fanns på -40-talet. Handstilen i manuskriptet är en vuxens men på baksidan ett porträtt av A. F. fanns en barnsligare handstil som är typisk för en 14-årig flicka.

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Vet hut. Vet sjufalt hut. ”Professor” Robert Faurisson är en historierevisionist som inte accepterar de otaliga vittnesmål som finns om vad som hände under förintelsen. Att en svensk man 2017 är tillräckligt korkad för att åberopa något detta ärkesvin uttrtyckt borde vara nog för straff. Dessvärre är det ju i Sverige tillåtet att förneka det ojämförligt största brott mot mänskligheten som någonsin begåtts. Håll dig borta från allt slag av skrivande. Kryp tillbaka under stenen.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Det är rätt troligt att en del av dagboken redigerats för att bli mer läslig och förbättras rent litterärt. Vilket kan ha varit det som revisionisten anmärkt på.
    https://www.theguardian.com/books/2016/jan/18/anne-franks-diary-caught-in-fierce-european-copyright-battle

    Vidare, ”ojämförligt största brott mot mänskligheten som någonsin begåtts” är inte sant. Jag skulle ärligt talat inte tycka det ens om jag själv vore jude. Läs på om Hadrianus?

    Dessutom, om allt som gäller förintelsen är så självklart och ovedersägligt, varför måste berättelsen gömma sig bakom lagstiftning? Om du inte vet att etablissemanget är väldigt förtjust i att ljuga om diverse saker, vad gör du på den här sajten liksom? Är det inte bättre att säga ja och amen till regeringens alla utspel, BRÅs statistik och state departments presskonferenser?

    Men så här går det om man tar upp exempel från förintelsen och andra världskriget helt i onödan. Merit Wager borde veta bättre.

    Gillad av 1 person

   • Stefan Sewall skriver:

    Martina – förintelsen är väldokumenterad inte minst av nazisterna själva och speciellt av Gen. Eisenhowers trupper som fick order att extensivt filmdokumentera allt när de befriade lägren under invasionen i Tyskland, just för att ingen i framtiden skulle kunna förneka.
    Det etablissemang som US Army representerade 1945 har inget att göra med dagens galna anti-logiska PK etablissemang i Sverige 2017 när bl.a. SVT och tidningar som DN m.fl. slutat vara logiska förnuftiga och pålitliga.
    Man kan vara helt säker på att förintelsen ägt rum i mångmiljonskala. Någon har ifrågasatt det exakta antalet offer vilket är totalt meningslöst. 5 342 743 eller 5 246 726 spelar väl ingen roll.
    Det finns ingen anledning att diskutera saken. Faurisson borde sitta isoleringscell.
    Jag har själv som läkare träffat patienter som överlevt Auschwitz med intatuerade nummer. En gammal tysktalande tant skrek oavbrutet av ångest utan att kunna stoppas vid ett sjukhusjourpass jag hade 1987, som jag aldrig glömmer.
    Så förintelseförnekare i alla länder: Förinten eder! Eller åtminstone släng er i väggen!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Stefan Sewall
    Ok, så de som tycker annorlunda om historien än vad du gör bör sättas i fängelse? Isoleringscell till och med, vilket är tortyr. Gäller det här bara historien 1942-43 eller gäller det all historia? De infernaliska kolumnerna? Revolutionen i Ryssland? Den stora judiska revolten? Det tredje romersk-judiska kriget och utrotningarna som följde i dess spår? Massvält av tyskar som militär strategi under trettioåriga kriget? Aztekernas miljontals människooffer? Holodomor? USAs svältpolitik mot det tyska folket efter andra världskriget. Gulag? En detaljerad historieskrivning av kriget i Kongo? Det tredje puniska kriget och förstörelsen av Kartago? Försvenskningen av skåne? Finska inbördeskriget? Och om inte, varför inte? Varför vill du bara lagstifta om en historisk händelse, snarare än att lita till fri debatt? Varför skall ”liberala” värderingar bara gälla ibland men annars inte?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Det är ju för böveln inte jag som har valt att kasta såna här brandfacklor omkring mig utan artikelförfattaren. Om hon inte tål diskussion av det hon VALT att ta upp i hennes artikel, vad sjuttsingen skriver hon artiklar för överhuvudtaget då?

    Gilla

  • Anna skriver:

   Var inte Faurisson den sanslöse person som förnekade Förintelsen? En sådan persons ”forskning” bör läggas där den hör hemma-på soptippen med ett ton grus över sig! Man tappar ibland hakan över vilken stupiditet som folk visar.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Men visa litet empati med Anne Franks pappa. Han sitter 1946 eller så och organiserar hans döda dotters dagboksanteckningar. Kommer han nödvändigtvis ta med allting? Kommer han skriva om vissa delar? Hade det varit min dotter hade det funnits vissa saker från en fjortonårig flickas dagbok jag INTE hade tagit med.
    Dessutom, det fanns ett starkt behov från humanitärer att ge ett mänskligt lidande på andra världskrigets lidande. Dessutom, det fanns starka politiska intressen för att göra förintelsen så verklig som möjligt för vanliga människor. Det var ju ingen som ville utkämpa ett tredje världskrig mot tyskarna. Och Imperiet och dess allierade hade ju inte vunnit någonting på att ta strid över Polen, det hade bara funnits enorma kostnader.
    För att inte tala om de kommersiella möjligheterna. Eventuell omskrivning eller dylikt av dagboken skulle med andra ord finna mycket god jordmån, så länge den blev bra.
    Etcetera. Jag länkade till en artikel som berättade att när det gått sjuttio år efter Anne Franks död så öppnade stiftelsen som fått copyright från pappan en juridisk process som hävdade att det borde räknas från pappans och en barnboksförfattares död istället eftersom hans och hennes bidrag i sammanställningen var så betydande. Citat från artikeln:
    “Otto Frank and children’s author and translator, Mirjam Pressler, were inter alia responsible for the various edited versions of fragments of the diary”

    Vips befinner vi oss åtminstone halvvägs till den här revisionistens påståenden. Utan att sluta tro på vad dagboken berättar eller på Anne Franks existens och öde. Så ta det försiktigt med demoniseringen? Läs åtminstone igenom hans argument och vad han skrivit innan du demoniserar en annan person?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Alltså, till vad som påstods om den här revisionistens påståenden, jag har inte läst något av honom själv utan kommenterar bara vad Lennart skrev om dem.

    Gilla

 5. Gunilla skriver:

  Extrem,-och (vålds)vänsteraktivism har sina rötter i bolsjevismen och dess ideologi är än idag oförändrad. För dessa ska alltid någon annan betala deras agenda. De är ju inte själva beredda att stå för kostnaden eller inhysa någon av/ur de grupper de så våldsamt vurmar för. De föraktar också nationella lagstiftningar; helt i linje med bolsjevism, afa, black blocks, och andra ‘svarta-fanor-grupperingar’.

  Gillad av 2 personer

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo man behöver inte vara Einstein för att inse hur tokigt det har blivit. Och aktivisterna är ett konstigt släkte. Jag har länge undrat vad det är som driver människor att t ex göra allt för att tiggeriet ska bestå, ett tiggeri som utgör ytan av ett isberg av omfattande kriminalitet. Är det bara viljan att vara god, har man tråkigt, får man en kick av den mediala uppmärksamheten, kan man dra andra fördelar av sitt engagemang, har man rentav ekonomiska intressen?

  Så visst finns det skäl att sätta ljuset på aktivisterna, men jag menar att det finns andra med väl så stor skuld i detta, nämligen:

  • Media älskar att lyfta fram dessa aktivister
  • Och, allra värst, den rödgröna röran och vänsterbyråkratin som premierar personer med detta beteende i många organisationer, som i polisen, socialtjänsten, skolan etc. Dvs kritiken ska riktas mot det politiska systemet som i en genompolitiserad förvaltning släpper fram eller t o m premierar aktivistbeteende.

  Gillad av 6 personer

  • Pekka Rousu skriver:

   Aktivisterna är eländiga människor. De ÄLSKAR att göra av med andras pengar för att själva framställa sig som goda. Använd egna pengar för sjuttsingen för att hjälpa människor. Ta själv t ex 5 000 kr av nettolönen och dela ut till fattiga pensionärer. Eller om man nu hatar svenskar så ge dem till en hjälporganisation som hjälper människor i andra länder om man nu så gärna vill hjälpa utländska människor. Undersökningar från USA är tydliga. Demokrater som älskar en stor stat som ska dela ut ”godhetspengar” är människor som skänker minst till välgörenhet. De är inte goda i sin själ, de vill bara framstå som goda. Förstås helst med andras pengar. Det mest problematiska är att de inte förstår att skattepengar är någon annans pengar. Det är liksom bara pengar. Och att tänka på att vi har gigantiskt många i Svenskar som är i behov av hjälp bryr de sig inte om. De vill känna sig goda så att föreslå höjda pensioner för de fattigaste pensionärer känns inte lika sexigt och de får inte känna sig lika snälla då. Det blir ju för långt bort ifrån dem själva och de får inte visa hur goda de är.

   Gillad av 4 personer

 7. oppti skriver:

  Något gör Sverige till unikt som mottagare av ensamkommande.
  Antalet talar för att vi är humana och attraktiva.
  En tiodubbling på mindre än 5 år.
  Nu skickas 12 åringar hit utan föräldrar allt för att de skall få en bra framtid.
  Något vi skall vara stolta över och utöka vår kapacitet-eller hur?
  För det finns väl ingen framtid utanför Sveriges gränser.
  Skolan här är världens framtid!

  Gillad av 2 personer

 8. cmmk10 skriver:

  Off Topic

  Anne Franks familj var troligen inte angiven, den hittades när tyskarna gjorde en raid mot kupongfifflare som höll till i samma fastighet. Hade de blivit angivna så hade nog även fadern fångats. Anne dog senare av tyfus i Bergen-Belsen.

  Gilla

 9. Rikard skriver:

  Hej.

  Vad hindrar dessa aktivister från att adoptera barn från dessa länder?

  Deras tävlan i nazi-referenser är rent ut sagt äcklande och vämjelig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

  • Lisa skriver:

   Intressant hur extremt okunnig man kan vara och ändå tycka att man måste uttala sig. Antalet som vill adoptera överstiger antalet barn som finns tillgängliga för adoption globalt. Kötiden är många år och det finns ganska strikta åldersgränser för ålder vid adoption och en lång rad kriterier som måste uppfyllas. Svenskar kan öht inte adoptera från t ex Afghanistan. Många av oss skulle direkt adoptera dessa ungdomar som vi har boende hos oss, men det är inte tillåtet av en lång rad skäl.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Emotser lista med skäl.

    Tvivlar starkt på att antalet barn som finns tillgängliga för adoption understiger tillgången, särskilt globalt.

    Vidare undrar jag om du anser att jag skall betala ditt val att adoptera, samt om och i så fall varför jag skall betala ditt beslut att ta emot ej ålderstestade eller identifierade barn/ungdomar?

    Jag säger att du har fel i dina påståenden. Kan styrka det du påstår med källor som inte är part i målet?

    Du gör följande påståenden:
    ”Antalet som vill adoptera överstiger antalet barn som finns tillgängliga för adoption globalt.”
    ”Antalet som vill adoptera överstiger antalet barn som finns tillgängliga för adoption globalt.”
    ”Kötiden är många år…”
    ”…det finns ganska strikta åldersgränser för ålder vid adoption…”

    Styrk dina påståenden. Det är den som hävdar en sanning som äger bevisbördan.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

  • Lisa skriver:

   Hej! Det är lite svårt att snabbt summera den kunskap om adoption som man får under en omfattande adoptionskurs, som jag har gått. Jag och min man kämpade fem år för att få adoptera internationellt. Trots ordnad ekonomi, stabilt äktenskap etc gick det inte vägen eftersom det visade sig att det enda landet vi kunde adoptera från (vi ville inte ljuga om att vi var troende) hade drabbats av en mutskandal. Det är etablerade fakta att internationella adoptioner har minskat kraftigt senaste årtiondet. (Se länkar nedan.)

   Något som är lite svårt för många oinsatta att förstå är att föräldralösa barn inte är samma sak som ”barn tillgängliga för adoption” . Oavsett vad du har ”svårt att tro”. Det förvånar mig lite att du som lärare inte känner till detta. Jag blir lite oroad över att någon som varit lärare och borde vara insatt inte är det. Internationell adoption är oerhört strängt reglerad. Det krävs en ganska omfattande dokumentation om barnets ursprung för att de ska vara tillgängliga för adoption. Många länder ser det dessutom som en prestigeförlust att adoptera bort sina barn till andra länder, i ännu fler länder fungerar inte byråkratin tillräckligt bra. I de flesta länders adoptionsorganisationer finns dessutom restriktioner vad gäller hälsa, vikt, tidigare äktenskap, religion, ekonomi etc. Ingen adoptionsorganisation i Sverige har för närvarande avtal med Afghanistan, vilket krävs för att man ska ha möjlighet att adoptera. (Se länkar nedan.)

   Att bli godkänd som adoptivförälder är dessutom en ganska komplicerad process redan i Sverige. Exempelvis är åldersgränsen i Stockholm just nu 45 år (vid adoptionens genomförande, väntetiden är på ett par år). .Vuxenadoption är i princip omöjligt. För att få genomföra en adoption *måste* det finnas medgivande av föräldrar eller stenhård dokumentation att föräldrarna är avlidna. Tro inte att vi som är ideella familjehem inte har försökt. Vi står redan nu för ungdomars boende och mat helt frivilligt.

   Jag kan bara säga att jag en gång var lika rädd och skeptisk som du. Troligen ännu räddare. Sen lärde jag känna några ensamkommande och nu har vi haft flera boende hos oss (gratis). Om du vill jobba för att de som vill faktiskt ska kunna få göra vuxenadoptioner eller adoption av tonåringar (och ta fullt ekonomiskt ansvar) önskar jag dig ärligt och varmt välkommen i vår rörelse. Kom och käka middag med oss så får du se att det inte är läskigt! ❤

   Här hittar du info att botanisera i. http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-familj–barn/Familjeratt-och-adoption/Adoption/

   Här hittar du de länder Sveriges adoptionsorganisationer samarbetar med samt krav och väntetider.

   http://www.adoptionscentrum.se/sv/Adopti
   http://www.bfa.se/Lander.htmlon/Landerna/
   http://www.bvadopt.se/Adoption/Lander

   Några artiklar om den internationella bristen på barn tillgängliga för adoption:
   https://www.svd.se/antalet-adoptioner-minskar-i-sverige/om/adoption
   http://usatoday30.usatoday.com/NEWS/usaedition/2013-01-11-Adoption-options-plummet-as-Russia-closes-its–doors_ST_U.htm

   http://www.mfof.se/sv/Pressinformation/Statistik-2016/

   Gilla

 10. rudmark skriver:

  Aktivister får vi leva med. Yttrandefrihet är viktigt. Mer skrämmande är att de ofta sitter högt upp i propagandaapparaten.
  Men varför ska lång tids illegalitet/kriminalitet om man så vill – rendera belöningar?
  Ju längre du skattefuskar ju större chans att du inte blir dömd, ungefär. (Förutom den straffrabatt som verkar kutym inom rättsväsendet)
  Var det under 3% av de tillkommande till Italien som hade asylskäl? Andelen Syrier till Sverige ligger på 10-15% nu förstår jag. Halva Syrien är ju dräglig vistelseort numera.
  Snart får vi importera kvinnligt sällskap till den snedfördelade befolkningstillväxten.
  Blev lite spridda synpunkter det här……

  Gillad av 3 personer

 11. Jan Ahlström skriver:

  Merit, jag hoppas vi kommer att få läsa ,mer av dig DGS i fortsättningen du skriver alltid så initierat.

  Jämförelsen med hur det gick till i Hitlers Tyskland är ju bortom allt vettigt tänkande, men man blir tyvärr inte förvånad över någonting längre när det gäller daltandet med illegala invandrare i det här landet.

  Dessa aktivister är ju, tror jag, hopplöst lurade av ”sina barn” som definitivt inte ser aktivisterna som ”sina föräldrar” utan kommer att vända dem ryggen så snart de inte har någon nytta av dem längre.

  Finns det lagar och regler så ska de följas, punkt slut!

  Gillad av 5 personer

 12. Vimsan skriver:

  Jämförelsen av ensamkommande ”barn” med Anne Frank´s familj haltar rejält.

  Intressant i sammanhanget är även hur verklighetstrogen den officiella historien om Anne Frank´s dagbok egentligen är…
  Den är troligtvis skriven helt eller delvis av författaren Meyer Levin och/eller av Anne Frank´s far; Otto Frank. Meyer Levin stämde O.F. för utebliven betalning och Otto dömdes att betala 50.000 dollar efter att ha förlorat i New York´s högsta domstol…
  Boken är skriven med två olika handstilar som tidigare båda påståtts ha tillhört Anne Frank.
  En BIC-kulspetspenna användes delvis, som även om den var uppfunnen vid den tidpunkt boken påstås ha skrivits, definitivt inte var tillgänglig för en judisk 13-åring i det ockuperade Amsterdam. Pennorna blev massproducerade först 1951.
  Anne Frank-fonden, som äger rättigheterna till Anne Franks dagbok, har erkänt att delar av bokens innehåll är förfalskat och delvis skriven av Otto Frank efter kriget.
  Har de ljugit i alla år om att Anne Frank är ensam författare eller är det endast ett sätt att tjäna mer pengar?
  Otto Frank avled 1980 och med honom som medförfattare går upphovsrätten inte går ut förrän år 2050.

  Den officiella sanningen stämmer sällan helt, men vissa ämnen är riskfyllda att prata om?
  Det finns inget man kan tro på, om man inte kan ifrågasätta…

  Jag kan riktigt höra PK-människor utbrista:
  ”-GÅR DET ÄNDÅ INTE LITE FÖR LÅNGT NU?”

  …Last Words…Tack för mig!

  Gillad av 3 personer

 13. m. engvall skriver:

  Våra barn??? är de som påstår det beredda att själva sörja för dessa barns uppfostran och förplägnad, det undrar jag? Det är lätt att sitta i sitt godhetstorn och skrika och sen inte alls ta ansvar för vad det innebär…!

  Gillad av 3 personer

  • Britt Hedberg skriver:

   Det är professionella lärare, socialsekreterare, psykologer, boendestödjare, familjehem, gode män, volontärer m.fl som kämpar för dessa barn och unga. Barn och unga som mår förfärligt dåligt, har djupa trauman och terroriseras av långa och rättsosäkra processer hos Migrationsverket, något som såväl JO som migrationsverket konstaterat.

   Och ja, precis som du skriver så är det också många som själva sörjer för dessa barn tex i form av frivilliga familjehem. Dessa unga har många gånger blivit ”syskon” till egna barn.
   Vi är många, många runt om i Sverige som mer än gärna tar även det ekonomiska ansvaret för de ensamkommande unga som vi lärt känna och älska. Det är många av oss som skulle adoptera om det bara vore möjligt.

   Men det allvarliga är att inte Sverige bemöter dessa barn och unga rättssäkert och att regelverk och tillämpning hela tiden förändras och försämras. Ett land som säger sig vara demokratiskt och humanistiskt och som ska göra barnkonventionen till svensk lag kan inte utvisa barn och unga till ett av världens farligaste länder och där säkerhetsläget hela tiden försämras. Många har inte ens varit i landet de ska sk ”återvända” till. Hur man nu kan återvända till ett land man aldrig varit i.

   Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Britt Hedberg 26 april, 2017 kl 20:14

    ”Vi är många, många runt om i Sverige som mer än gärna tar även det ekonomiska ansvaret för de ensamkommande unga som vi lärt känna och älska.”

    Utmärkt, fortsätt med det!
    Men begär dessutom inte, att det svenska skattefinansierade samhället ska fortsätta att ta ansvar för de allt fler fattiga migranter, som har möjlighet att ta sig till Sverige, med sikte att försörjas av oss allt mer skattetyngda svenskar.

    Våra skatter förslår inte längre till för att ge vård, skola, omsorg och bostäder till landets egna invånare.
    Har du inte märkt det?

    Gillad av 4 personer

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    Om de ny ”mår så förfärligt dåligt” — varför kom de hit? Hela denna ruljans är absurd, Sverige borde INTE ta emot de här personerna utan de borde stoppas vid gränsen , OCH det borde sändas tydliga signaler att man inte ens ska försöka ta sig hit!
    Den här absurda hanteringen, med vuxna män som utger sig för att vara ”barn” leder till gigantiska kostnader som skattebetalarna får stå för. Det handlar om miljarder.

    Att det dessutom finns snurriga aktivister som försöker sabotera alla försök att stävja vanvettet är skandalöst!
    Dessa personer borde åtalas.

    Gillad av 3 personer

   • Hovs-svartare-hallar skriver:

    …”Älska” — jodå, som till exempel den kvinna som ”älskade” en ”ensamkommande” så mycket att hon nu åtalas för mord på sin make i maskopi med denne ”ensamkommande”.
    De försökte dölja mordet genom att försöka få det att se ut som en drunkningsolycka, kroppen hittades på EN meters djup!

    Leif GW har tagit upp fallet i sitt tv-program. Det har även en symbolisk innebörd: Nu ska svenskarna dödas för att ge utrymme åt främlingar från MENA-området, som ska ta över Sverige — och för övrigt även ägnar sig åt sextrakasserier, våldtäkter och annan brottslighet.

    Gillad av 1 person

   • Avon Barksdale skriver:

    Hej @Britt.
    Vi har läst om det som du skriver att ‘Många har inte ens varit i landet de ska sk ”återvända” till. Hur man nu kan återvända till ett land man aldrig varit i.’. Det handlar alltså om någon afghansk folkgrupp Hazarer som lever i exil i Iran, right?
    De ser nu sin chans att få asyl i sverige just med den meriten att de ‘kommer från Afghanistan’. Vem har hittat på att det är där de hör hemma, håller du inte med om att de har ett eget ansvar? De hade heller aldrig varit i Sverige innan de begav sig hit.

    Varför tycker många att det är en no brainer att svenska folket skall ställa upp för de här männen och pojkarna? Jag tvivlar inte på att de lever i ett prekariat men att ‘hjälpa’ dem har en kostnad. Kostnaden är ytterst människoliv och välfärd i Sverige. Jag anser att den humanitära supermakten som skall ‘hjälpa’ alla och envar överallt och offra sin egen välfärd är ett patologiskt tillstånd. Detta framstår som fullständigt bizarrt för folk från andra länder. Och jag skriver dessutom ‘hjälpa’ inom citattecken för att det är ytterst tveksamt om den här verksamheten verkligen gör nettonytta. Det alienerar svenska skattebetalare ifrån sin nation och det etablerar nya stora rotlösa grupper av män här i ett land de inte förstår och kan navigera i. Det avfolkar byar här och där i västasien från de unga starka männen som borde vara där och försvara sina systrar.
    https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

    För dem som skapat en relation till någon är det så klart naturligt att man vill hjälpa till och engagera sig för den personen. Det är väl därför nätverket ‘vistårinteut’ har bildats, den svenska mottagningsapparaten låter stora mängder i de yrkesgrupper du beskriver bygga relationer till de som tar sig hit. Men de som fattar politiska beslut måste hålla huvudet kallt. De måste se till nettoeffekterna. Både på Sverige som samhälle och på objekten för ‘hjälpen’. Varje ansikte och varje anekdotisk livsberättelse hos en yngling som lyckats ta sig hit bör vägas mot 10-20 stycken åtminstone som vi skulle kunna hjälpa på plats för samma ekonomiska insats. Flickor som vi skulle kunna hjälpa att få utbildning och drägliga boendeförhållanden för flyktingar i närområden. Men eftersom ni inte har byggt någon relation till dessa många hjälpbehövande så blir deras nöd fortfarande abstrakt, eller skall jag säga den blir något ni kan ‘stå ut med’.

    Gillad av 2 personer

 14. moab skriver:

  För en mera relevant kommentar så till Merits inlägg så tror jag att syftet är välmenat, mer ordning, men ändå förfelat. För en som jag som jobbat med komplexa kontrollverk hela sitt liv så är det meningslöst att tro att vi kan uppnå ordning, vi rör oss emot kaos, invandrare och aktivister besitter nu alltfler positioner i administrationen och därmed så kan inte detta kontrolleras, ens om ledningen byts ut och kontroller är alltid svåra hur som helst, man missar alltid, eller ofta,det som för tillfället är det mest väsentliga, en våg på Stilla Havet, en ny typ derivat på huslån eller att SÄPO undersöker migranter på MIG-verkets anmodan.

  Därför så är den enda åtgärd som hjälper noll invandring från de länder som orsakar problemen samt repatriering av så många man förmår. Vi har att förhålla oss till att man tappat kontrollen.

  Gillad av 8 personer

  • Det röda pillret skriver:

   MOAB: I princip kan man hålla med Merit Wager, men i praktiken är det i själva verket rätt det du skriver, tyvärr. Godhetsmänniskorna har infiltrerat hela statsapparaten.

   Möjligheterna att få igenom en nödvändig noll invandring och repatriering ser därmed också desto mindre sannolika ut. Resultatet av detta pekar åt en accelererande upplösning av samhället.

   Med tanke på konsekvenserna av detta, vilka tankar har DGS-läsarna om att engagera sig i lokala miliser för att motverka total laglöshet i närsamhället?

   Gillad av 2 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Samma process som nu i Sverige med maktövertagande från en ideologiskt fanatisk rörelse och Gleichschaltung i statsförvaltningen pågick på trettiotalet i Tyskland. Vilka erfarenheter kan vi hämta därifrån beträffande motstånd och opposition?

    Gillad av 2 personer

   • Det röda pillret skriver:

    Fredrik Östman:
    Vad är det du vill ha sagt?

    Att ”all resistance is futile”? Vi är inte där ännu.

    Jag kanske missförstår dig, men vad säger dina efterkommande om du inte är beredd att lyfta ett finger för att förhindra en sådan utveckling?

    Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Fredrik Østman – en gruppe norske studenter ble etter Aula-brannen i 1943 tvangssendt av nazistene til Elsass (Alsace) for å ‘utdannes’ til norske SS-menn. En vanvittig idé! Jeg kjente en av dem, overlege i psykiatri. Han fortalte at det var særdeles viktig å holde sammen, og å ha gode ledere som sto nazistene i mot og samlet flokken om de rette verdier. De overlevende kom hjem med de hvite bussene i 1945.

    Lærersambandet klarte også å samle kreftene mot nazistisk indoktrinering av barna, likeså Kirken. Samtlige prester (bortsett ganske få quislinger) nedla sine embeter etter at skriftet ‘Kirkens Grunn’ var opplest 1.påskedag 1942. Menigheten reiste seg og sang ”Vår Gud han er så fast en borg”. Her greide diverse kirkesamfunn å samle seg i en midlertidig kirkeledelse mens krigen varte. Så samling om verdier mot tyranniet og gode, modige ledere må være vesentlig.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det röda pillret: Jag menade mitt svar helt uppriktigt. Samma process pågår nu som pågick i Tyskland på trettiotalet. En totalitär ideologi med nationalekonomiskt motiverad folkutrotning på programmet tar successivt över hela statsförvaltningen. Kan vi göra mer än t.ex. Martin Niemöller?

    Klarar vi av att avhålla vår tids von Papens (Macron, Schulz) från makten? Kan vi frigöra oss från vår arvet av vår tids trötta Hindenburgs (Merkel, Juncker), den Européiska Unionen, motsvarande Preussens militärapparat? Håller vår tids Churchills (May/Farage) hela vägen?

    Historien upprepar sig. Denna gång i uppenbart farsartade former.

    Gillad av 1 person

   • Det röda pillret skriver:

    FREDRIK ÖSTMAN:

    Delar din oro.

    Folk stirrar sig blinda på nazismen och ser inte att den politiska korrekthetens anhängare i Sverige idag själva allt mer liknar just vad de påstår sig vara emot — fanatiska förespråkare som stryper yttrandefriheten mot de som förespråkar ”hat”, häxjakter och bokbål, hotfulla hembesök, uthängning, utfrysning och ett allt mer repressivt samhällsklimat.

    Förtrycket tar bara ny skepnad, men behåller samma totalitära särdrag.

    Nationalsocialism = kommunism = extremfeminism = kulturmarxistisk multikulturutopi = islam = totalitär omdaning av hela samhället där individens frihet och alla meningsmotståndare ska utplånas till förmån för det gynnade kollektivet

    Vi befinner oss i Västeuropa i ett extra långt gånget Chamberlain-scenario. Desto mer behöver folk ge nutida sanningssägande motsvarigheter till Churchill sitt stöd.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Håller med! Har tidigare skrivit om hur självsvåldiga godhets-aktivister tillåts utveckla sin egen agenda inom ”platta” myndighetsorganisationer typ MIG o SOC, där chefer med PERSONLIGT ansvar ofta saknas! ALLT måste styras upp på nytt från grunden; handling-utfall-ansvar!

   Gillad av 1 person

 15. Strix skriver:

  Angiveriet är ju socialismens livsnerv och födkrok, varför så förvånad och upphetsad?
  Tack för att Du avslöjar vansinnet, det är det inte många som vågar.

  Gillad av 2 personer

 16. Det röda pillret skriver:

  Stödjer Merit Wagers inlägg 100%, förutom en sak.

  Att skattebetalarna ”börjar tröttna” är alldeles för milt uttryckt.

  Ju mer dessa skattebetalare inser vad som egentligen händer, ju mer närmar dessa sig vitglödgat RASERI över
  — den FLATHET gentemot hitkomna gratisätare, respektive
  — den ideologiskt betingade NONCHALANS gentemot sina medborgare och uppdragsgivare
  som våra beslutsfattare uppvisar.

  Gillad av 3 personer

 17. Edward skriver:

  Public Service borde ha ett program, liknande Fråga Doktorn,
  som skulle heta Fråga Advokaten.
  Programmet skulle informera om lagen och folk kunde få ställa frågor.
  Även i skolan skulle informeras om vilka lagar som gäller i landet.
  Svenska folkets kunskaper är så dåliga att politiker skryter om att de
  vill införa lagar som redan existerar.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ett blygsamt förslag. Svenska folket har inte tillgång till adekvat juridisk vägledning i klass med den medicinska vägledning och behandling som det trots allt tillerkännts. Du vill ha en allmän resurs i public service för sju miljoner sjuhundra tusen svenskar. Samtidigt från okända utlänningar en egen personlig advokat så fort de säger ”asyl”. Det är ett styrkeförhållande 1:7700000 när det gäller statligt advokatunderstöd. Likhet inför lagen?

   Gillad av 3 personer

 18. Solveig skriver:

  Håller verkligen med om att ett program som ”Fråga Advokaten” vore en utveckling för vårt samhälle i stort! Problemet är dock att både okunskap men också ovilja att ta till sig lag och rätt i dag är skrämmande och så länge ingen förstår vikten av att vända det är väl ett fortsatt kaos på många plan att vänta dessvärre.

  Gilla

 19. Stina Berge skriver:

  Det är helt felaktigt att påstå att dessa barn och unga flytt för att få ett bättre liv. De har flytt från religiös extremism, krig och terror. De som överlevt flykten och lyckats ta sig hit är till största delen mycket skötsamma och ambitiösa , har på kort tid lärt sig språket och när en mycket stor önskan att göra rätt och göra rätt för sig i det nya landet. Att läsa i kommentarsfältet om hur ”godhetsknarkarna” eller hur uttrycket nu löd har infiltrerat statsapparaten och medierna blir närmast skrattretande . Då skulle vi ju inte behöva kämpa som vi gör för att bli hörda. Sverige ska stå för humanism och öppenhet. Det är något vi ska hålla fast vid. Ni vet, sunda, svenska värderingar!

  Gilla

   • Leif Vogel skriver:

    Ingår det i vad du nämner ” sunda svenska värderingar ” att blunda för att dina sk ensamkommande barn nu ansöker om bidrag av våra pengar för att kunna ta hit sina barn och fru ?
    Finns det ingen gräns för er aktivister när lögnen blir alltför uppenbar ?
    När dom som sköter om dina sk baaarn är yngre än baarnen. Hur tänker ni då ?

    Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Stina Berge 26 april, 2017 kl 17:30

   ”Sverige ska stå för humanism och öppenhet.” – Javisst i den utsträckning som det svenska välfärdssamhället mäktar med. Problemet är att Sverige under senare tid tagit emot så många migranter, att vår skattefinansierade välfärd inom överblickbar framtid kommer att krackelera.

   Är du medveten om att vår skola håller på att rasa ner mot botten, att sjukvården håller på att knäckas och att äldrevården är skandalöst eftersatt? Uppskattningsvis 40 000 åldringar svälter idag och inom de närmaste åren beräknas 100 000 åldringar svälta.
   Bostäder saknas, infrastrukturen (vägar, järnvägar, vattenledningar etc etc) är starkt eftersatt …

   Våra svenska politiker har tagit sig vatten över huvudet med denna oproportionerliga migration och jag kan inte se hur vårt samhälle ska kunna klara av de nuvarande och kommande utmaningarna. – Kan du?

   Gillad av 4 personer

  • Håkan johansson skriver:

   Ja du, sen på kvällen när dom antastar våra egna barn så är du givetvis inte inom synhåll!
   GODHETSKNARKARE!
   Samma sorts fnoskiga käringar som har 15 katter inomhus!

   Gillad av 2 personer

   • Hortensia skriver:

    Ja, Håkan, det finns onekligen osmickrande paralleller mellan de fnoskiga ”hoarders”, som samlar på katter och/eller hundar i så oerhörda antal, att vanvård och misär är oundviklig, men ändå styvnackat verklighetsfrånvänt hävdar…

    … att de själva är bäst skickade att husera oönskade individer ur den sorgligen fortsatt massproducerade husdjurspopulationen – och de godhetsknarkare, som aktiverar för att all världens befolkningsöverskott måste tas omhand i just vårt land.

    Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hortensia!
    Massproduktion är ordet. sa Bill
    Så sant som det är sagt, sa Bull
    Lite mindre produktion,
    så bits inte hästarna när krubban är tom.

    MAN kan ej föda sin snabbt växande befolkning, helt enkelt!
    Men där är religionen orsaken…

    Gilla

 20. Magnus Vinqvist skriver:

  Merit, nu är du återigen ute och demoniserar ”den andre”. Med vaga formuleringar kopplar du ”otrygghet, osäkerhet och våldsdåd” till de ensamkommande ungdomarna. Vad har du för agenda! Och hur kan SVD låta dig skriva ledare?

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Magnus Vinqvist 26 april, 2017 kl 20:00

   Merit Wager har tidigare arbetat som flyktingsamordnare och är nu författare, förläggare och debattör. Hon arbetade tidigare som flyktingsamordnare, är orädd och har ett stort engagemang för flyktingar och flyktingfrågor. En av Sveriges främsta visselblåsare i migrationsfrågor.

   I hennes bok ”Inte svart eller vitt, utan svart och vitt”, 2012 skriver Krister Thelin, domare och ledamot i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i sitt förord, att Merit Wager ”behärskar utlänningslagen och angränsande regelverk bättre än någon icke-specialiserad jurist. …
   Sverige framstår som de godhjärtades och korkades stamort på jorden.”

   Även Lars-Gunnar Lundh, jurist, tidigare domare och överdirektör vid Migrationsverket förordar att anställda på Migrationsverket läser Merit Wagers bok.

   Föreslår att du läser Merit Wagers blogg, där hon under ett antal år publicerat inlägg från anonyma migrationstjänstemän, sk miggor på Migrationsverket.

   Gillad av 3 personer

   • ericr45 skriver:

    ”..publicerat inlägg från anonyma migrationstjänstemän, ”
    Det framgår inte riktigt att dessa ”anonyma” är anonyma enbart för oss, INTE för Merit Wager.
    Jag har följt hennes blogg sedan många år och häpnats över hennes envishet och samtidigt förvånats över att så lite hänt på migrationsfronten.
    MW har ju påpekat att Migrationsverket inte ens följer sina egna regler betr ID-handlingar och ålder.
    Inte förstått vad jag menar? Ska vi ta ett exempel på lägsta nivå så att t o m våra godhetsknarkare begriper?
    JAG kan inte ens åka till (och ffa inte FRÅN) Danmark utan någon id-handling.
    Dessa sk ”flyktingar” har tagit sig genon ett kvarts jordklot utan någon form av ID, under en tid hade inte ens 10% ID-handlingar!
    Men en Ajfån, DET har man! EN sån har ju t o m en kamera så man kan fotografera sina ID-handlingar om man nu skulle råka ”tappa bort” dem..
    Läser man på MW:s blogg får man veta att det är ”flyktingen” som ska troliggöra sin identitet och sin ålder, vilket på Verket tillämpas ungefär såhär ”Jag heter Ahmed och kommer från Syrien, jag är förföljd och är femton år”
    Vilket tas som Absolut Sanning, även om Ahmed senare vill hämta fru och barn från Afghanistan..
    Ett färskt exempel ur Verkligheten (lokalblaskan) Ett sk ensamkommande barn ”råkade” på en lokal musikfestival av en ren slump ”hitta sin fru och barn”!
    Slump??
    Allt dokumenterat med text och bild i tidningen.

    För att anknyta till krönikans titel, det har gått för långt och det var längesedan jag var så upprörd över hur mesiga och naiva vi är i Sverige, har t o m skrivit tre ggr i tråden!
    Men, man får vad man röstat för….

    Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Sexuell frustration är väl ändå ett faktum?
   Likaså bristande respekt för våra svenska kvinnors klädkoder?
   Självklart gäller det ej alla, men på tok för många?
   Men lite offer måste vi väl tåla…
   På Mångkulturens altare?

   Gilla

 21. Inger Stenlund skriver:

  Jag vet inte vilka ensamkommande barn Ni , (som håller med artikelförfattaren) har träffat… jag vet absolut inte det. MEN jag vet vilka jag har träffat i min profession, som Migrantsköterska sedan 2004. I vår kommun har vi haft HVB för ensamkommande asylsökande barn, från alla krigshärdar i världen. Jag har under dessa år träffat på maximum 6-7 styckna som uppenbart har varit över 18 år… Så alla dessa skäggiga barn ni pratar om… De känner jag inte till! Och att ingen skulle ha asylskäl eller vara skyddsbehövande förstår jag inte hellre! Jag har förstås bara hälsoundersökt ca 800 stycken… så jag har väl ingen erfarenhet. Tillhör också gruppen #vistårinteut… Men känner mig inte som AKTIVIST men absolut som HUMANIST! Att gränspolisen ska få upplysningar av oss inom sjukvården är absolut omöjligt pga sekretessen vi har. Att socialtjänsten som också har sekretess ska tvingas till ”angiveri” är förfärligt. Oavsett om det gäller en kvinna/man med skyddad ID… Eller en asylsökande ensamkommande unge… som INTE utgör en ”säkerhetsrisk”. Att söka asyl är en mänsklig rättighet inte ett brott… vad jag vet! Syster Asyl

  Gilla

   • Leif Vogel skriver:

    Syster Asyl är ett bra exempel på hur långt vi har att gå för att få in sunt förnuft i vårt land.
    Varför ska just Sverige med 2 % av E U s befolkning ta emot 40 % av dom sk kallade ensamkommande som väller in till EU ?
    Varför tror Syster Asyl att dom sk flyktingarna l enligt polis och Migverket till 90 % dribblar med sin identitet ?

    Gillad av 2 personer

  • ericr45 skriver:

   ”Att söka asyl är en mänsklig rättighet inte ett brott”
   Helt rätt.
   Men också, att INTE erhålla asyl när asylskäl saknas är också en rättighet – och dessutom en skyldighet att utfärda hos de som utreder ev asylskäl.
   Att stanna kvar i Riket för att asyl inte ehållits är däremot ett brott, ett brott som godhetsknarkarna inte har något att anmärka på..
   Vilka andra lagar ska vi, efter eget skön, tillåtas bryta mot bara för att ”vi inte gillar dem”?
   Vi har vår ”värdegrund” ( exakt innebörd oklar för mig) men vi har också floskeln ”allas lika värde”, bör då inte lagar tillämpas och gälla lika på/för alla?
   Om inte, är anarkin nära..

   Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   @ Inger Stenlund 26 april, 2017 kl 20:19

   Det är tufft och psykiskt mycket pressande att arbeta med asylpatienter. Det vet jag som också har sådana yrkeserfarenheter. Under mina sista tjugo år inom svensk offentlig sjukvård, mötte jag och behandlade åtskilliga traumatiserade flyktingar både med och utan tolk.

   MEN det anstår inte oss inom sjukvården att bedöma vilka flyktingar som har flyktingskäl och vilka som inte har det. Vi måste naturligtvis följa gällande lagar och regelverk.
   Det är enbart präster som har en absolut tystnadsplikt.

   Gillad av 2 personer

  • Hortensia skriver:

   Mmm… men den som har nekats asyl i Sverige är ju inte längre att betrakta som asylsökande, potentiell ”flykting” och borde naturligtvis självmant resa ut ur landet…

   … istället för att medvetet – uppmuntrad av korttänkta aktivister! – negligera myndigheternas beslut och skamlöst bryta mot svenska lagar, regler, etik och moral.

   Den skattefinansierade, svenska socialtjänsten borde kunna förväntas hedra svensk lagstiftning genom att bistå polisen i dess sisyfosarbete med brott mot Utlänningslagen.

   Enligt min mening passar #vistårinteut synnerligen illa, för att beskriva ”Syster Asyl” & Co, som verkligen står ut – i bjärt kontrast mot den laglydiga och skötsamma befolkningen.

   Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Att söka asyl är en mänsklig rättighet inte ett brott”

   Det är heller inte ett brott att neka asyl!

   Tanken var nog att man skulle kunna få en temporär fristad i grannlandet för att undslippa överhängande fara för eget liv. Inte att familjen skulle samla ihop pengar och skicka näst äldste sonen till andra sidan jorden för att han skall få gratis utbildning och allt annat betalt. Sådant som permanent uppehållstillstånd fanns nog inte på kartan när FN totade ihop någonting som är lika obsolet som Koranen.

   Gillad av 5 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Din uppgift är att utföra ditt arbete enligt gällande lagar och förordningar, inte ditt eget samvete eller din egen moral.

   Om du hamnar i konflikt mellan egen moral och vad tjänsten kräver åligger det dig att informera arbetsgivaren om detta, samt att antingen välja att följa din personliga moral och därmed välja annat arbete, eller att underordna din övertygelse den plikt som det medför att vara offentligt anställd.

   Det är samma för mig, i min lärargärning: jag skall opartiskt, sakligt och objektivt förmedla kunskap – inte värderingar, särskilt inte mina egna.

   Om du bedriver politisk aktivism via din tjänst är du både ohederlig och oärlig.

   En fråga: skall en sköterska vars tro säger att abort är fel kunna tvingas till att assistera vid sådan under hot om uppsägning annars?

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 3 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Detta börjar likna ett kollektivt hjärnsläpp. PK-ismen är verkligen en religion; det var fö. Tino Sanandaji som påpekade detta för några år sedan.

   Att den här hanteringen kostar skattebetalarna tiotals miljarder kronor årligen bekymrar förstås inte sektens medlemmar. Det är ju ”andras” pengar.

   Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Inger Stenlund skrev: ”Att gränspolisen ska få upplysningar av oss inom sjukvården är absolut omöjligt pga sekretessen vi har. Att socialtjänsten som också har sekretess ska tvingas till ”angiveri” är förfärligt. ”

   -Det är det inte alls. Svensk lag gäller och polisen SKALL ha alla upplysningar från ALLA myndigheter och tjänstemän för att kunna upprätthålla lagen.
   Läkare eller sköterskor har inte rätt att skydda brottslingar med hänvisning till tystnadsplikten inom vården. Vi inom sjukvården samarbetar med polisen. Många grova brottslingar hamnar på sjukhus. -Inte fan gömmer vi dem från polisen. Om det är någon som skall ha skydd och hjälp så är det brottsoffren och inte lagbrytarna. -Upp och nervända världen att lagbrytare skulle hjälpas att komma undan lagen.

   Gillad av 2 personer

  • Håkan johansson skriver:

   Så bra då att du har din försörjning finansierad inom svensk välfärdsindustri!
   Vi andra som ej är offentliganställda har nämligen tröttnat på att betala för andras godhet.
   Men den polletten trillar väl inte ner?

   Gilla

 22. Janne skriver:

  Aktivisterna kan börja att ömma för de svenska medborgare som lider i Sverige.

  Många fattiga äldre t.ex, behöver stöd och hjälp.

  Där kan aktivisterna göra en insats,istället för att ösa resurser över hitlurade migranter, från länder som ligger flera hundra mil från Sverige.

  Hjälp kan istället riktas till de verkliga flyktingarna i flyktinglägren.

  Då vet man att hjälpen går till människor i verklig nöd,dessutom är det mer kostnadseffektivt att hjälpa på plats istället för spendera oerhörda summor på individer med tveksamma skyddsbehov.

  Dags att stänga gränsen för folkvandringen till Sverige och satsa på svenskar i nöd.

  Gillad av 3 personer

 23. Anne-Hedvig skriver:

  Jeg skrev kommentarer til Fredrik Östman. Tenker nå også på Milgrams eksperiment. Jeg har lest forsøk i samme gate som viser at når folk ikke er alene mot en autoritet eller truende overmakt, er det lettere å stå opp for sine verdier og motsi makten. Egentlig en selvfølge… Altså særs viktig å finne likesinnede og stå sammen.

  Når man leser om psykopater som får makt, har de gjerne startet med å isolere offeret/ofrene, for å få folk til å føle seg sårbare og alene.

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Anne-hedvig: Exakt. Och därför behövs fora som detta, där hederliga människor kan dela sin oro och vrede över makthavares och aktivisters vansinne som håller på att i grunden förstöra vårt land.

   Gilla

 24. Varva skriver:

  Tre ”trevliga” ensamkommande ”barn” skrek HORA till min väninna häromdagen när hon försökte påtala att de tre i bredd blockerade hela cykelbanan…
  Självklart kallar de inte sina ”hjälpare” som de får pengar av (våra skattepengar) för hora…nej då är de såååå snälla och rara. Har de inte asyl-skäl, vilket de flesta uppenbarligen inte har (enligt inrikesministern) så ska de härifrån så fort som möjligt.

  Gillad av 2 personer

 25. m. engvall skriver:

  Till Britt Hedberg: Det är väl inte så att det utgår någon ersättning för att vara familjehem? Jag vet också att det absolut finns ömmande fall. Men du skall inte få mig att tycka att det är okey att Sverige skall ha en sådan stor muslimsk invandring så att själva fundamentet för Sverige och ett land för sin ursprungsbefolkning skall gå upp i rök inom en snar framtid. Här tycker jag att naiviteten är obeskrivligt stor!
  Också med tanke på hur många lättledda anställda som fått en otroligt stor makt utan att egentligen haft på fötter varit satta att försöka fixa kaoset på migrationsverket;
  Från migrationsverkets egen sida;
  Regeringen kan inte lova att utvisa ett visst antal asylsökande. Varken regeringen eller riksdagen har rätt att besluta om hur många som får komma in i landet eller hur många som ska skickas ut ur landet. Det är upp till Migrationsverket att göra en individuell bedömning av varje asylsökandes asylskäl.

  Då blir det lätt skrämmande inte sant!

  Gillad av 4 personer

  • Maria skriver:

   Visst utgar det ersättning till familjehem. Läs gärna den intressanta berättelsen i Expressen om Arbogakvinnan som startade eget i familjehemsbranschen. Hon hade arbetat pa socialtjänsten med placering av ensamkommande, sag sin chans att tjäna grova pengar pa hanteringen, och startade med kollega eget bolag. Kunde fakturera 70-100 000 per manad i slutet av 2015 när bristen var som störst, varav familjehemmet kunde fa upp till 20 000 kr.

   Gillad av 1 person

 26. Jakobsson skriver:

  Att vara en godperson är svårt, hur skall man välja den som skall manifestera min godhetsgärning?
  Gamla människor som svälter o inte får sina mest primära behov av hygien tillfredsställda eller svenska barn som försummas o utsätts iskolor o socialtjänst pga bristande resurser o nedprioriterade behov ger absolut inte samma gohetspoäng som kampen för de ensamkommande unga männen.
  Bara språkbruket i aktivist grupperna är märkligt o avslöjande för även om det stämde att de så kallade ensamkommande är 16-18 år så kallas inte den åldersgruppen barn normalt, tonåringar, o ungdomar men absolut inte barn, om man inte refererar till släktförhållanden .
  För att upprätthålla skatteviljan måste politikerna prioritera om sin humanism o inrikta sig på att skapa ordning i det kaos som nu råder.

  Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Barn är under15 år. Vid min 15-årsdag hade farsan textat ”straffmyndig” på min tårta till allmän munterhet och hans lättnad. Nu behövde han inte ansvara för mina handlingar.
   Vid 16 kan man börja jobba och försörja sig. Det har gällt för mig och kan gott gälla för alla hitkommande som i några få % verkligen flyr för livet från kulor och granater och dödsfara och verkligen behöver skydd. Övriga vill ha det ekonomiskt bättre.
   De som kommer hit måste acceptera vårt samhälle som det ursprungligen är, och acceptera varenda liten lagdel i vårt land och våra seder och bruk och helt assimileras till vår kultur och avstå all religiös extremism och allt religiöst missionerande och totalt avstå allt stöd för islam-terror såväl verbalt som ekonomiskt eller praktiskt.

   Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Dessa barn är vuxna i sin egen kontext!
    Kan där ha både fru och barn…
    Vi skall ju respektera ”andra kulturer”…
    Instämmer att gränsen rimligen borde vara FEMTON.
    Säkert lättare att anpassa sig här då,
    att respektera våra värderingar om kvinnans jämlikhet!

    Gilla

 27. Paul skriver:

  Merit Wager skriver:
  ”Sverige är det land som varit mest oansvarigt på asyl- och migrationsområdet av alla EU-länder, ett land där otrygghet och osäkerhet mycket snabbt har brett ut sig, där skola, sjukvård, bostäder etc inte räcker till, där våldsdåd av helt ny karaktär har fått fäste och där otryggheten bland befolkningen ökar”.

  Det är klockrent skrivet av henne.

  Gillad av 1 person

 28. KristinaF. skriver:

  Som i alla andra tvister om rätt och fel är det bra att hålla sig till lagen. Svensk lag gäller, om den inte passar så försök ändra den. Då slipper vi argumentera om vem som är god, vem det är synd om, vem som borde olika saker mm.

  Gilla

   • Hwessinx skriver:

    @Magnus Vinqvist:

    Vaddå, enligt barnkonventionen (BK) para 7 har ju barnen själva ”brutit” mot Barnkonventionen:

    ”Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.”,

    genom att de lämnat sitt land och ”tappat” sina ID handlingar som de enligt BK skall ha!
    Inte står det att Sverige skall ta hand om dem som saknar ID handlingar… och bli ”våra barn” .

    F.ö. vill jag påpeka att Merit Wager, efter att dagligen ha följt henne i över 5 år, har en enorm kompetens inom området och är så objektiv som man överhuvud kan vara i denna röra av lagar och tyckanden från alla åsiktskorridorer.

    Jag tycker också att du skall bemöta ditt förra inläggs vedersakare, eller medge att du faktiskt inte visste vem hon var och att du hade fel.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Enligt barnkonventionen skall samtliga ensamkommande barn omedelbart återsändas till sina föräldrar. Sverige bryter mot barnkonventionen när det omhändertar och placerar ensamkommande barn.

    Gillad av 1 person

 29. Beppe852 skriver:

  Sverige befinner sig i fritt fall på många områden. Ett område som jag kommit i kontakt med är viljan att betala skatt. En nära vän, som för några år sedan inte i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att anlita svart arbetskraft, har just gjort det! Dagens politik har lyckats omvända en hittills hedervärd och rättrådig person till att begå en kriminell handling! Hur många fler fd hedervärda ingår i min väns krets? Ganska många är min gissning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.