Sveriges extrema förhållande till risker

Patrik Engellau

Ju mer jag tänker på det, desto mer uppenbart blir det för mig att lagomlandet Sverige inte är ett dugg lagom, utan tvärtom extremistiskt, kanske det mest extremistiska landet i världen.

Låt mig börja med ett exempel på svensk vetenskapligt bevisad extremism så att ingen tror att jag bara är ute och cyklar. Beviset är forskarna Ronald Ingleharts och Christian Welzels vid det här laget  välkända värderingskarta som publiceras av World Values Survey.

Kartan visar att Sverige intar en ytterlighetsposition uppe i det nordöstra hörnet. Inga andra länder visar en så extrem kombination av ”secular-rational values” och ”self-expression values”. Den motsatta extrempositionen med högt inslag av ”traditional values” och ”survival values” intas av sådana afrikanska och muslimska nationer varifrån nya svenskar numera rekryteras. Extremare olikheter finns inte, bara det är förstås extremt.

Sverige är också, tror jag, extremt obenäget att ta risker. Trepunktsbältet, som varit standard i Volvos bilar sedan ungefär år 1960, kan fungera som symbol för den svenska inställningen. Volvo blev världens mest hyllade säkerhetsbil och Sverige världens förnämsta trygghetsland. Inte bara trafiksäkerheten, utan också matkontrollen, brandsäkerheten, tillgången till krisgrupper och terapeutisk hjälp, FASS, nationell samordning mot allt hotfullt, nollvisionerna, Finansinspektionen, ja en hel apparat av riskminimerande åtgärder och föreskrifter har gjort Sverige till trygghetens och säkerhetens stamort på jorden. Här handlar det inte om lagom säkerhet, utan om maximal, extrem säkerhet jämfört med andra länder.

När det gäller migrationen är Sverige emellertid extremt riskbenäget. Vi är extremt välkomnande gentemot människor med extremt annorlunda värderingar. ”I mitt Europa bygger vi inga murar” sa statsministern varmed han ville understryka att han var ovillig, kanske extremt ovillig, att kontrollera migranters ursprung, papper, identitet, brottsregister eller något aldrig så litet utdrag ur vederbörandes curriculum vitae.

(En läkare jag känner förklarade hur stolt han var att kunna ge cancerbehandling i världsklass till en afrikansk asylsökande. Det är mycket behjärtansvärt. Jag kom på en idé som jag ska erbjuda Donald Trump som ersättning för Obamacare, nämligen att amerikaner utan sjukförsäkring ska skickas till Sverige och söka asyl. Under asylprocessen begär de svensk sjukvård, vilket de erhåller gratis som alla asylsökande. När de sedan nekas asyl ska de deporteras till ursprungslandet, vilket innebär att svenska staten betalar hemresan).

När det gäller migrationen är vi svenskar mycket stolta att stå så långt ifrån lagom som det bara är möjligt för att i stället utveckla en alltmer fulländad extremism.

När jag insett att Sverige inte alls är lagom blev jag så förvirrad att jag var tvungen att googla på ”lagomlandet”. Jag fick 2 400 träffar som allihop verkade handla om att Sverige inte alls är lagom, utan i stället extremt. Det är ett extremt bra bevis på att min tes håller.