Varning för intellektuella pladdrare

Patrik Engellau

Intellektuella är ungefär som tavelmålare. En del är vidunderligt bra – Francisco de Goya, till exempel, är ett konstnärligt geni som tar luften ur mig – medan andra mest åstadkommer pretentiöst skräp.

Den senare sortens intellektuella har ej sällan en framskjuten ställning i kulturella sammanhang, exempelvis som kulturskribenter vid Dagens Nyheters kulturredaktion. Om de intellektuella bara producerar eller recenserar tavlor och installationer eller någon annan sorts förmenta konstverk är de inte så farliga, ty de gör ingen skada. Värre är om de försöker förföra hederliga människor med snurriga politiska idéer.

Politik handlar om samhälle och samhälle handlar om människor och människor anser för det mesta att var och en har huvudansvaret för sig själv och sina närmaste samt att var och en ska respektera sin nästa. Samt att när konflikter uppstår, vilket de gör, ska sunt förnuft och rimlig tolerans avgöra utgången. Samt att hyfs ska gälla. Jag föreställer mig att cirka 85 procent av svenska folket skulle hålla med om dessa i och för sig luddiga och oklara grundteser.

Är dessa enkla grundteser liberala, konservativa, populistiska, socialistiska, ekologiska eller feministiska? Har förresten någon av de just nu benämnda så kallade ideologierna en hållning som är tydligare utmejslad än den allmänt hyggliga medelklass- och medborgarfilosofi som jag beskrev i föregående stycke? Svaret på båda frågorna är nej.

Intellektuella pladdrare försöker emellertid hävda att samtidens ödesfrågor handlar om liberalism, konservatism, populism eller något sådant. Tänk dig att du blir medborgare i ett kannibalsamhälle och ska rösta på liberala, konservativa eller feministiska kannibaler. Antag att EU eller något annat pålitligt organ har skickat valinspektörer som kontrollerar att allt sker i perfekt demokratisk ordning och fastställer att rätt kombination av kannibaler bildar regering. Skulle det där med matvanor kunna innebära att demokrati inte ansågs råda?

Det finns en ny variant av liberalism-, konservatism- och socialismindelningen som företräds av Marine le Pen och sverigedemokraternas Mattias Karlsson – de enda, vad jag vet, av respektive länders politiker som besvärat sig med att hysa några djupare, om än, enligt min uppfattning felaktiga, åsikter – nämligen att huvudmotsättningen står mellan globalister och patrioter. De menar alltså att det viktiga inte är om man är liberal, konservativ eller socialist (eller något sådant), utan om man är globalist eller patriot.

Jag menar att alla dessa ismer kommer i andra hand. I grunden handlar det om ifall folk har de grundläggande goda värderingar som alla ismanhängare i Sverige av tradition anslutit sig till. Saknas denna goda grund spelar det ingen roll vilken ism som har makten. Vad spelar det för roll om du är konservativ eller liberal om du ändå är kannibal och inte kan uppföra dig med den hyfs, omtanke och solidaritet som vårt samhälle bygger på?

Jag kommer därför till dess ni slår ihjäl mig eller bevisar mig ha missförstått vårt samhälle att hävda att huvudmotsättningen hos oss, alltså Sverige idag, går mellan den hyggligt anständiga medelklass av skattebetalare som tar ansvar för sig själva och respekterar någon sorts sunt förnuft och, å den andra sidan, det politikervälde som försöker tuta i oss att vårt öde bestäms av vårt val mellan exempelvis vänsterpartiet och centerpartiet (eller något av de andra partierna).

84 reaktioner på ”Varning för intellektuella pladdrare

 1. Bo Svensson skriver:

  Visst är det ödesdigert om de som ges makten att bestämma över runt 60% av frukten av vårt slit och vår kompetens, inte har vad som krävs utan är helt vilse.

  Min bild av läget i stort är att den verkliga intellektuella eliten under sekler har varit engagerad i teknisk utveckling medan ogenomtänkta styrelseskick gjort att de inte kunnat komma till sin rätt där de behövs ännu bättre.

  Gillad av 2 personer

  • Bo Svensson skriver:

   För de folkvaldas rätta roll är som lagstiftare, inte utövare av godtycklig makt.

   Min tes är att ju perfektare rättsordning, desto mindre utrymme återstår för central maktutövning och ett viktigt första steg i denna riktning är att vi som individuella skattebetalare återtar makten över våra skattemedels fördelning över de av de folkvalda godkända producenterna av skattefinansierade tjänster.

   Då blir det den relevanta folkviljan som styr utvecklingen.

   Gillad av 2 personer

 2. Kuckeliku skriver:

  Vad vi behöver är en komplex ”ideologi” på demokratins grund. Inte någon särintresseideologi och inte någon ideologi som dissar (national)staterna till förmån för global anarkomarxism eller anarkokapitalism. De (national)statliga demokratierna förblir det som vi kan bygga en hållbar global civilisation på, eftersom vi inte kommer få någon världsregering och knappast heller vill se en sådan, då det lätt kunde bli ganska katastrofalt.

  Att acceptera ekosocialliberaldemokrati och medborgardemokrati är att acceptera en viss men inte obegränsad värdepluralism på (national)demokratisk/EU-demokratisk grund. Ett synnerligen litet ”trossprång” för en människa, men ett stort steg för mänskligheten.

  Gillad av 3 personer

 3. Bo Divander skriver:

  Det kan ligga en del i tanken att huvudmotsättningen idag står mellan nationalister och globalister. Emmanel Macron sa i sitt segertal efter första valomgången att hans rörelse bl a står för patriotism. Kanske överraskande för en del. Man brukar definiera nationalism som något som står i motsättning till något annat, medan patriotism står FÖR något. Det betyder att det är sunt att vara stolt över sitt land och dess seder, men av det följer inte att bekämpa andra länder och folkgrupper och dess seder. Som nazisterna gjorde på 30-talet. Sverige är svenskt och ett sekulärt kulturkristet land, numera. Det ska vi vara stolta över och inte kompromissa bort. Politik och religion ska inte blandas ihop, det har alltid gått fel när kyrkan och staten har ingått en symbios.

  Gillad av 11 personer

  • gmiksche skriver:

   Macron står i första hand för sig själv. Vad han står i andra hand för skymtar fram ur följande notis i gårdagens Le Monde:

   « I lördagskväll firade Macron sin första plats på det parisiska brasseriet La Rotonde, omgiven av Jacques Attali, Stephane Bern och Daniel Cohn-Bendit. På samma sätt som Nicolas Sarkozy gjorde det på Fouquet’s efter sin seger år 2007. Inte bästa signal för att mobilisera väljarkåren».

   Det som uppmärksammades var stället där man firade. En lyxkrog (Fouquet’s) jämfördes med ett medelklasställe. Det som inte uppmärksammades var i vilkas sällskap Macron firade.

   Gillad av 2 personer

   • Det röda pillret skriver:

    Apropå globalister, kan man bara trött skaka på huvudet åt att kometen Macron har ett förflutet som anställd hos Rothschild.

    Vem är det som stöttar honom bakom kulisserna, månntro…

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Patriotism betyder att offra sina egna intressen för statens intressen. Nationalism betyder att offra de egna intressena för folkets intressen.
   I Frankrike har ”Patriotism” en specialbetydelse som relaterar till franska revolutionen.

   Gilla

 4. Lars Stromberg skriver:

  Jag har under en tid varit inne på samma tankespår. Fast ändå lite annotlunda:
  Det är VÄLDIGT många saker som påverkar hur vårt samhälle ser ut och hur samhället fungerar. Dvs väldigt många saker UTÖVER just politk, politiska partier och hur riksdag och regering är sammansatt.
  Jag tror emellertid att problemen inte bara ligger hos ”någotslags politisk elit” och att ”medelklassen” (och andra klasser) är oskyldig(a).
  Folk i gemen kommer hela tiden undan, eftersom det blivit praxis bland ”politiskt inkorrekta” och snarlika att BARA fokusera på ”eliten”.
  Det finns MASSOR av ohyfs, inställsam egoism, falskhet och – inte minst – social korrekthet (ungefär samma sak som installsam egoism) bland alla de där ”vanliga människorna”.
  Men DET vågar inte ens de mest politiskt inkorrekta tala om.
  NÅGON måtta får det tydligen vara…

  Gillad av 5 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Lars Strömberg: Där tycker jag du har fel. Tvärtom uttrycker många dissidenter en stor frustration över hur folk t.ex. fortsätter rösta på partier som helt uppenbart inte har väljarnas intressen för ögonen utan agerar enligt en globalistisk agenda där man lögnaktigt påstår att massinvandringen är ”lönsam på sikt”.
   (I så fall skulle Malmö vara Sveriges rikaste kommun, men i verkligheten är kommunen helt konkursmässig och skulle inte klara sig utan utjämningsbidragen.)

   Men sådana litanior båtar föga. Folk gillar inte att få höra hur korkade de är, och man vinner dem knappast genom att skälla ut dem.

   Att ex-vis kvällstidningarnas ledarskribenter tävlar om att utmåla invandringskritiker som snustuggande okunniga lantisar sätter bara krokben för deras egna uppfostringsambitioner och övertygar ÄNNU fler om att de borde rösta SD.

   Kombinationen av uppenbara lögner och arrogant faktaresistens vinner ingen sympati hos folk.

   Gillad av 3 personer

   • Lars Stromberg skriver:

    Visst, politiker kan man välja bort. Befolkningen är svårare att välja bort. Tvivelsutan är det så.
    Men, om man vill förstå sammanhang – vilket jag åtminstone FÖRSÖKER att göra – så går det inte att bortse från sådant som är svårt, eller kanske till och med omöjligt att påverka.
    Så, jag ser det som olika frågor, eller åtminstone olika delfrågor:
    1 Situationsanalys.
    2 Vad beror situationen på?
    3 Lämpliga åtgärder?

    I ovanstående tankeprocess är det väldigt lätt att råka bestämma sig för vad som är problemet. Till exempel att bestämma sig för att det är politiker och något slags ”elit” som är problemet. Har man ”liksom bestämt sig” för att det är så, så är ju kikarsiktet riktat.
    Kikarsikten har som bekant VÄLDIGT snävt synfält. De är ett slags skygglappar med inbyggd förstoring! Om vi händelsevis tar ögat från siktet, så kanske vi upptäcker att vi har en massa andra ”politiker-ornitologer” – med egna kikarsikten riktade åt samma håll som ens eget – intill oss.
    Nu uppstår då lätt en ny grupperingsmentalitet. Blint (utom i den smala sektor siktet visar) triggar vi varandra att kollektivt fokusera på en och samma sak.
    Jag vill förhålla mig fri från kollektivt tänkande. Även om det handlar om PK-kritik.
    Det är väldigt lätt att även politisk IN-korrekthet förblindar. Sannolikt beroende på att folk i gemen har en dragelse till grupptillhörighet.

    Gilla

 5. Kuckeliku skriver:

  De intellektuella pladdrarna anser väl typiskt att världen skall byggas på ”värdegrunden”, men då får de väl se till att tillskapa Värdegrundspartiet, istället för att kalla sig liberaler, socialdemokrater, gröna eller något annat dumt, när det är Värdegrunden de tror på.

  Gillad av 1 person

 6. moab skriver:

  Patrik, det är precis så det är, det är kärnan. Det är dessa värderingar du nämner plus ett par andra som vi tar för givna, yttrandefrihet, och kvinnors frihet och en form av demokrati som är kärnan.
  Men har du inte förstått att dessa värderingen endast uppstått pga nationen? Nationen var det som tillät människor att samla sig runt gemensamma värderingar och sätt att vara och tänka vilket så gjorde demokrati möjligt? Hur kan du inte förstå det? Ingen annan konstellation har lyckats med detta, utom totalitära ideologier och religion och dessa båda överlappar ofta.

  Därför står det mellan den hyggliga medelklassen, jag föredrar de skötsamma, och resten, och eftersom det krävs en nationell gemenskap för att en hygglig medelklass som tänker rimligt lika skall kunna uppstå så står det just mellan de som kallas nationalister och globalister. Det är också därför islam tillsammans med globalism är det stora hotet för islam skapar en gemenskap över nationsgränserna.

  Att skapa en gemenskap större än nationen kräver ALLTID totalitarism, Sovjet, Kina, Islam, och EU, (EU fungerar inte som Bryssel vill just för att de inte fullt ut erkänner sina totalitära ambitioner) människor kan inte vara fria i dessa samhällen. Att tro något annat är att inte basera sig på empriri utan på önsketänkande, att det finns något i att bara vara människa som gör att vi alla kan leva tillsammans, det betyder i förlängningen att vi måste reducera den mänskliga mångfalden i kultur och uttryck till den minsta gemensamma nämnaren och närmast bli djur igen, allt som är mänskligt får inte plats, precis det såg vi under kommunism, nazism och ser det nu under islam.

  Jag förstår inte hur du inte kan se detta? Att jag hellre ser någon som dig försvara de skötsamma och därmed nationalismen än de som plockat upp detta är en annan sak, nu är det som det är, det handlar om vår civilisations överlevnad, och för den krävs nationen.

  Gillad av 12 personer

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   MOAB: Precis vad även jag anser. Jag blir inte riktigt klar över vad Patrik tycker om motsättningen globalism – patriotism, förutom att han inte tycks gilla att denna motsättning kommer upp på agendan.

   Vi har en professor i Sverige som är modig nog att tala om nationalstaten i positiva termer: Lars Trägårdh. Han påpekar bland annat följande:

   All fungerande demokrati förblir än så länge nationell. Det är medborgare som röstar och betalar skatt. De kan förvänta sig att regering och riksdag agerar därefter.

   Låt oss också notera att de postnationella MR-entusiasterna [MR = ”Mänskliga Rättigheter”] också i viss mån är postdemokratiska. Likt miljökämpar uppfattar de sig själva som både bättre informerade och med högre moral. De besitter globala och postnationella perspektiv. Och allt oftare avfärdar de sina motståndare som populister – så brukar man säga när folket röstar fel.

   http://www.gp.se/ledare/lars-tr%C3%A4g%C3%A5rdh-ett-val-mellan-tv%C3%A5-modeller-f%C3%B6r-sverige-1.171357

   Gilla

  • Johan skriver:

   Bra tänkt…Marx glömde nationalismen. Hans efterföljare Lenin, Trotskij m fl trodde på världsrevolutionen. Dom kom inte ens i närheten. En man från Georgien begrep nationens värde…
   Vänstern har alltid glömt nationalismen. Nationen finns i vårt DNA. Den är endast en förlängning av familjen, släkten, stammen, klanen. Befäst i språk och religion (numer kultur).
   Utan nationen är vi i limbo…
   Om det visar sig att ingen bryr sig om hur det går i VM i fotboll är givetvis min teori helt fel…

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Slutter meg helt til disse tanker!
   Man prøvde for en del år siden å få til NORDØK her i Norden – et slags tettere økonomisk samarbeid – , men det ble ikke noe av. Tror uenighetene ble for store.
   Og vi her i Norden har tross svært alt mye felles.

   Gillad av 1 person

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Kan vi inte ändra rubriken på dagens krönika till ”Varning för förment intellektuella pladdrare”?
  För mig i vart fall har ordet ”intellektuell” en positiv klang och det tror jag inte var meningen.

  Vad som åstadkommes på tidningarnas kulturredaktioner har jag litet svårt att se som några intellektuella genombrott. Rör man runt i en gryta med gamla ism-er och lyckas fiska upp någon som man vill framhålla som sjusärdeles bra så är det inget nytt. Det handlar bara om gamla rester som råkade hamna i grytan i hopp om att totalen kanske kunde bli bättre än var och en av de ingående delarna. Det händer sällan. Pytt i panna kan väl vara OK, men söndagssteken var bättre.

  I närtid har vi två kända personer som verkar vilja framstå som intellektuella frontfigurer och efterföljansvärda.
  Den ene flög över landet och såg hur mycket plats för invandring som helst.
  Den andra, en bonddotter, har räknat ut att landet kan försörja minst 40 (eller om det var 30) miljoner människor.
  Båda tycks ha missat att det faktiskt bott folk i det här landet i mellan tio och elva tusen år. Om landet hade haft förmågan att föda många miljoner fler än det gör så hade det flyttat hit många fler redan på sten- och bronsåldern.
  Inte heller hade vi haft någon Amerikautvandring. Den blev av just för att landet inte kunde försörja ens de som då bodde här.

  Jo då. Visst vet jag att vi är många fler nu än på 1800-talet. Vi klarar det genom industrialiseringen och försäljning av industriprodukter till dem som kan producera den mat vi måste importera. Det fungerar så länge vi kan sälja något som har en internationell konkurrenskraft. Men bara så länge!
  För att behålla den positionen så kanske utbildningsministern skulle behöva ta ett omtänk beträffande skolans uppgift och organisation.

  Den tidigare nämnde flygaren och bonddottern kanske skulle slå sig ihop om ett projekt där man övertygar alla nyinflyttade om att granbarr och kottar är ett fullvärdigt substitut för ris, fisk och kött? Det har ju dessutom i så fall även fördelen att de orsakar väldigt litet koldioxidutsläpp, vilket även de gröna säkert skulle ställa upp på.

  De förment intellektuella pladdrarna har ett gemensamt. I sin iver ser de inte de gapande hålen i sina resonemang. Hål som uppfattas av andra som inte alls utger sig för att vara experter på varken det ena eller andra.

  Gillad av 10 personer

  • Ja, vad säger man skriver:

   Att bonddottern aldrig får några frågor om hur hon tänkt sig ett Sverige med 30 eller 40 miljonerna nya migranter, visar på pressens stora svarta mörker. Inte ens analytiske Knutsson, på SVT, vågar ställa de relevanta frågorna.

   Och i morgonsoffor gullas det med flygaren. Inget tal om några magra svenska föryngringsytor. Inte nu när han står mitt i livet. Och inte ens MP får några relevanta frågor om monokulturer av tall och gran – och annan typ av förökning.

   Däremot ständigt gnat och stickiga frågor i tid och otid till herr Åkesson. Vi minns alla programmet Skavlan, hur där den gullige och inställsamme intervjuaren plötsligt förvandlades till ett rytande lejon.

   Man önskar tydligen att Åkesson inte fanns – med likväl gör han det. Ungefär som osynliga svarta hål i rymden, som trots sin osynlighet sliter och drar i det mesta.

   Svensk press tävlar i att göra irrelevant.

   Gillad av 5 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Aldri har det kommet inn så mange forargete klager til (det norske) Kringkastingsrådet som da Åkesson var blitt trakassert av Skavlan på TV. Folk reagerte på mobbingen og Skavlans sjofle oppførsel.

    Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    Jag har inte läst boken. Ofta räcker det att läsa recensionerna för att få en ungefärlig uppfattning. Här sprätter åt alla håll. Vilket man kunnat förutse med utifrån författarens slutsats. En del verk berörs knappast av författarens brister. Konstnärliga, givetvis. Richard Wagner var definitivt ingen förebild, men det bekommer inte hans verk. Eller Tolstoj. Eller Goethe. Eller Egon Schiele. Eller Strindberg. Eller Gesualdo. Alla dessa var i hög grad ”intellektuella”. Men det finns ingen diskrepans mellan deras leverne och deras verk. Det är först när intellektuell försöker pracka andra på sin åsikt som resultatet kan bli förödande och ha effekt lågt efter de gått ur tiden. Det räcker med att nämna Rousseau. Han är fortfarande uppburen för sitt verk trots att hans liv och leverne gått stick i stäv med det.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Gerhard, boken är läsvärd, liksom allt annat av Paul Johnson. Definitionen av intellektuell föreställer jag mig vara Joseph Schumpeters: en person som försörjer sig på att prata om intellektuella saker. Inte en person som du och jag som har kunskap och utflörsgåvor minst i samma klass som denna klass, men som försörjer oss hederligt med andra ting. De intellektuella saknar eget skinn i potten. De är utelämnade åt moral hazard. Detta är lättare att ta till sig när man ser de långa listor på brott mot såväl deras egen som mot den allmänna etiken, som dessa herrar och damer begått. Det är viktigt att vetat hur Rosseau umgicks med sina egna barn. Det är viktigt att veta att Karl Marx höll sig med en livegen husa, som han hänsynslöst våldtog och som aldrig fick en enda Pfennig i lön. Det är viktigt att veta att Marx och Engels levde sina lyxliv på ryggen på arbetarna i den fabrik som Engels ärvt av sin far.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Fredrik Östman skrev: ”Det är viktigt att veta att Karl Marx höll sig med en livegen husa, som han hänsynslöst våldtog och som aldrig fick en enda Pfennig i lön. Det är viktigt att veta att Marx och Engels levde sina lyxliv på ryggen på arbetarna i den fabrik som Engels ärvt av sin far.”

    Ja visst. Och att Lenin åkte runt i Moskva i en stulen Rolls Royce och att Mao Tse Tung hade multipla konkubiner i sitt privata gemak vid himmelska fridens torg och låste ute sin fru från sovrummet.
    Och att Pol Pot flögs till Bankok för tandvård efter att ha mördat SAMTLIGA tandläkare i Kambodja (eftersom en sund bondebefolkning inte äter socker och ej behöver tandvård.)
    Och att Stalin inte kunde få adekvat läkarvård 1953 innan han dog efter att ha mördat läkarna i Moskva varav många var intellektuella judar.
    Och att Beria kidnappade och våldtog Bolchojteaterns balettflickor som han valde ut från sin VIP-balkong och sedan begravde dem i sin trädgård. (Vilken tur att Chrustjev hade en pistol i portföljen när han mötte Beria och Gromyko natten efter Stalins död i en korridor i Kreml så att han kunde arrestera Beria. Annars hade Beria tagit makten….) Och att Honecker flögs till Chile med hänvisning till levercancer i stället för att stanna och ta sin dom efter berlinmurens fall 1989.
    Och att Che Guevara beordrade massor av dödsdomar på oliktänkande som justitieminister.
    Och att Mao Tse Tung försökte förmå Chrustjev att starta tredje världskriget vid ett möte vid Rysk-kinesiska gränsen 1955 efter att Sovjet sprängt vätebomben. Om några hundra miljoner kineser dör spelar ingen roll eftersom de är så många ändå hade han sagt…
    Jag har sett intervjun med en rysk-kinesisk tolk som var med som berättade detta in en BBC-intervju.

    Hycklare och skurkar och kräk är de alla, de som är mina ideologiska fienders föredömen.

    Gilla

 8. Erik Björn-Rasmussen skriver:

  Kannibalmetaforen passar väldigt bra in. För vad är politiska partier om inte kannibaler som försöker äta upp varandra i ett ständigt pågående nollsummespel om riksdagsmandat. Jag kommer just från Göteborg och den första ordinarie stämman i det nybildade partiet Medborgerlig Samling. En liten del av diskussionen ägnades åt frågan om vi skulle göra som alla andra partier. Dvs sätta ism-etiketter på oss eller i likhet med Macron i Frankrike kalla oss ”Varken Höger eller Vänster.”

  Jag drev den senare linjen eftersom jag i likhet med dig anser att alla politiska partier skall sluta positionera sig inbördes. Istället skall partier vända sig direkt till folket med lättbegripliga budskap om sunt förnuft och pragmatism. Bortom alla ismer.

  Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den rörelse som traditionellt har placerat sig bortom höger och vänster, och av allt att döma den rörelse som Emmanuel Macron idéhistoriskt tillhör, den rörelse som föds ur vänsterns frustration och kapitalismens girighet, den rörelse som manar till samling och enighet mot fiender till höger och vänster som vill sätta käppar i hjulet för den obändiga Utvecklingen och Rörelsen brukar kallas fascism.

   Är Medborgerlig samling nu ett fascistiskt parti?

   Gilla

 9. moab skriver:

  En uppföljande tanke är att det vi ser i Rosengård och Södertälje eller Botkyrka, det är sunni och shia och assyrier och vad det nu kan vara, som sår frön till nationer. Samma sak med svenskar i London, många bosätter sig på samma ställe och 5000 fyller St Pauls på Lucia. Man sår frön till nationer och man gör det på ett gemensamt territorium. Man vill vara tillsammans med sina likar. Man får stöd från dem och stödjer dem, välfärdstaten är ett resultat av denna gemenskap, som jag personligen anser gått alldeles för långt och blivit totalitär, men den förutsätter en gemenskap som utesluter de som är annorlunda. Vill man inte ha demokrati, eller anser att kvinnor är ägodelar och heller inte själv vill jobba, ja men då måste man bilda en ny nation och vi ser fröet till detta, det märkliga är att vi ger bort både territorium och finansierar dessa nya nationer.

  Gillad av 5 personer

  • niceplacesweb skriver:

   Visst, du har delvis rätt i det tycker jag, dock tror jag inte att svenskar i London, eller på Solkusten i Andalusien vill inrätta ”parallella” samhällen med egna ”lagar” i st f brittisk eller spansk lag, bara för att man vill vara bland landsmän o käka lussekatter eller köttbullar… Där uppfattar nog jag en skillnad, men visst ”avstår” också svenskar utomlands, ofta, från en mer ”fullödig” assimilation.
   Bosse Blomberg

   Gilla

 10. Anders skriver:

  Jag begriper inte var Du hittar den där idealiserade medelklassen. Den svenska medelklassen är väl något av det mest förljugna man kan tänka sig. Själv föredrar jag sk vanligt folk, de praktiska yrkenas människor. Dvs de ”lågpannade asen”.

  Gillad av 2 personer

 11. Anna Kristina skriver:

  Patrik talar om gammalt hederligt bondförnuft. Det där jordnära sunda förnuftet som växer ur ett strävsamt praktisk liv. När Thor Heyerdahl valde ut sin besättning till balsaflotten Kon-Tiki 1947, för en äventyrlig färd över Stilla havet, förbjöd han två samtalsämnen – prat om kvinnor och prat om politik. Två ämnen som båda kunde väcka anstöt och uppväcka starka emotioner, men på lite olika sätt. Och inget av dem var bra för sammanhållningen när sju män skulle dela på ett ytterst begränsat utrymme under lång tid och strapatsrika förhållanden.

  Ideologier kan låsa människors tankar. Ideologier som skall förklara världen och ens navigering i den, kan även förvirra och skapa mentala fängelser. Rentav kidnappa förnuftet. Enskida ideologier kan leda till mentala irrfärder där vågorna går höga. Det visste Thor Heyerdahl, en handlingens och förnuftets man. Det räckte väl med Stilla havets egna vågor.

  Den intellektuella tankekraften fungerar i praktiken som ett verktyg. Och med verktyg kan man både skapa monster och skönhet. När Pol Pot blev ledare för Khmer Rouge i Kambodja startade han ett skräckvälde. Ideologiska tankar i en djungel tog död på miljoner människor i ett folkmord.

  Pol Pot var en man, som i ungdomsåren kom att anfäktas av ideologi när han studerade i Paris. Jan Myrdal, är en annan ideologiernas hängivne man, som intellektuellt stöttade Pol Pot. Så kan ideologiernas blindskär falla ut under höga tankars fladdrande banér.

  Ett universalgeni i intellektuell tankekraft utgör Leonardo da Vinci. En man som låg långt före sin egen tid. Han var både konstnär, och bedrev forskning och utveckling. Förutom den sköna målningen Mona Lisa avsatte han även intellekt kraft till att utveckla olika krigsmaskiner. Dödens bundsförvant dyker upp på de mest oväntade ställen.

  Inte ens Albert Einstein, som aktivt arbetade för fred, klarade sig undan. Han skickade tillsammans med fysikern Léo Szilárd ett personligt brev president Roosevelt där de uppmanade honom att starta utvecklingen av atombomben, innan ens andra världskriget hunnit börja.

  Praktik och ideologi tycks vara svåra att förena. Det rena förnuftet kanske ändå trivs allra bäst bakom plogen. Människan är ändå en produkt av stenåldern i vars miljö även hennes intellekt formats. Kanske försöker vi allt för ofta lyfta oss själva i håret. Och där går varken politik, jag själv, Södertörns högskola och olika kultursidor fria. Vi lever alla i våra egna mentala begränsningar.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   ”Inte ens Albert Einstein, som aktivt arbetade för fred, klarade sig undan. Han skickade tillsammans med fysikern Léo Szilárd ett personligt brev president Roosevelt där de uppmanade honom att starta utvecklingen av atombomben, innan ens andra världskriget hunnit börja.”

   Men förstår du inte situationen? Om Hitler ensam utvecklat atombomber och ingen annan haft dem, så kan du väl tänka dig resten… Alla fysiker förstod då att Hitler med atombomber var slutet för den fria världen. H+A= slutet.
   T.om. den världsberömde fysikern dr Heisenberg, som i egenskap av Tysklands bästa fysiker av nazisterna var utsedd till chef för Hitlers atombombsprogram, var troligen tveksam till Hitlers atombombsmonopol och räknade totalt fel på den uran 235-massa som skulle behövas. Han kom fram till en så stor massa som skulle ha varit praktiskt omöjlig för en flygburen bomb och som skulle ha krävt enorma mängder U 235 eller Pu, som skulle tagit många år att få fram. Troligen räknade han fel avsiktligt enligt mångas spekulation. Svårt att tro att geniet Heisenberg skulle gjort ett sådant klantigt misstag.
   (Han kanske till och men accepterade chefsskapet för att kunna sabotera det – min spekulation.)
   Los Alamos-programmets chef Oppenheimer var, liksom Enrico Fermi och övriga världsledande fysiker, också en man av intelligens och integritet och freds- och frihetslängtan, men även han förstod att världens framtid hängde på att Hitler inte fick A-bomber först.
   Efteråt är det lätt att säga att man hade kunnat avstå när man vet att Hitler dog utan A-bomb.
   Ingen kunde 1940-41 veta om Hitler plötsligt skulle ha en bomb 1943 eller 1944.
   Nyåret 1945 kunde man fortfarande inte känna sig säker på att det inte plötsligt skulle regna V2 raketer med A-bomber över London, New York etc. Fabriker under jord i Nordhausen bl.a. producerade interkontinentala missiler på löpande band fortfarande 1945 som regnade över London. Vilken som helst av dem hade kunnat vara atombombsarmerad.

   Gilla

   • Anna Kristina skriver:

    Nog förstår jag allt…. Meningen ”Praktik och ideologi tycks vara svåra att förena”, syftade faktiskt på allt det du tar upp. Men var kanske inte tydligt nog… Och det får jag ta på mig. Jag känner faktiskt väl till alla omstädigheter du tar upp, och mer därtill.

    Gilla

 12. gmiksche skriver:

  ”Saknas denna goda grund spelar det ingen roll vilken ism som har makten. Vad spelar det för roll om du är konservativ eller liberal om du ändå är kannibal och inte kan uppföra dig med den hyfs, omtanke och solidaritet som vårt samhälle bygger på?”.

  Det spelar visst en roll. Var finns solidariteten i ett multikulturellt globaliserat samhälle?

  Gillad av 2 personer

 13. Vimsan skriver:

  ”Var och en har huvudansvaret för sig själv och sina närmaste samt att var och en ska respektera sin nästa. Samt att när konflikter uppstår, vilket de gör, ska sunt förnuft och rimlig tolerans avgöra utgången. Samt att hyfs ska gälla.”

  ”Jag föreställer mig att cirka 85 procent av svenska folket skulle hålla med om dessa i och för sig luddiga och oklara grundteser.”

  Det är inte luddigt och oklart. Jag sällar mig till skaran!

  ”Vad spelar det för roll om du är konservativ eller liberal om du ändå är kannibal och inte kan uppföra dig med den hyfs, omtanke och solidaritet som vårt samhälle bygger på?”

  Väl formulerat!

  Av någon anledning tänker jag på ”The Walking Dead” som en metafor för vad som händer i Sverige idag…

  Styrande politiker, de ovanstående cirka 85 procenten…Vilka är vilka?

  Gillad av 1 person

 14. oppti skriver:

  En intellektuell ståndpunkt är allas lika värde.
  En intellektuell låter sällan människor med andra åsikter komma till tals.
  Tolerans är ett ledord kombinerat med förakt mot dem som är av annan åsikt.

  Jag fattar inte hur en intellektuell tänker!

  Gilla

 15. Tor Arne skriver:

  En annan motsättning: politiska partier som är lojala mot eget folk (såkallade ”nationalistiska” partier) vs. partier som vill vara lojala mot ”hela världen” (globalister).

  Chris Kutarna från Oxford University:

  Ifølge Kutarna handler verken Brexit, Donald Trump eller Marine Le Pen egentlig om nasjonalisme, men om lojalitet. – De store velgergruppene ser at folk rundt seg lider og har store tap, og da trer lojaliteten inn. De ønsker ikke å hjelpe folk langt borte, men hjelpe dem som står nær dem, er Kutarnas analyse.
  http://www.nettavisen.no/na24/han-spadde-trump-og-brexit—na-spar-han-fransk-sjokk/3423333251.html

  Gillad av 1 person

 16. annagustin2@gmail.com skriver:

  Ismernas tid är egentligen förbi….även om all media fortfarande ställer alla ismer mot varandra…de vill ju skapa dramatik. Den ism som håller på att ta kål på oss och vår planet då den suger ut allt som går ur varje människa och ur alla naturresurser som finns är ”ekonomismen”.

  Som det ser ut i Sverige just nu så har de lyckats driva igenom ett slimmande av alla arbetsplatser och organisationer så till den grad att alla som arbetar – arbetar för 3…och håller på att tuppa av. Men INGEN förstår vad det beror på….verkligen fascinerande. (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-vet-varfor-sjukskrivningarna-okar-dramatiskt)

  Det började redan när jag var barn…jag minns tidsstudiemännen som gick runt och mätte den tid det tog för människor att göra olika saker (då i valsverket i Smedjebacken). Men likadant överallt. Den tyske författaren Michael Endes beskrev detta i sin bok ”Momo och kampen om tiden” (som kom 1973) hur dessa tidsstudiemän skapade ett fattigt samhälle. ALLTSÅ …det är där vi är nu…i ett extremt andefattigt samhälle….jag står snart inte ut längre.

  Och alltihopa för att de politiska ledarna överallt samarbetar med världens rikaste företag: BANKERNA. Våra så kallade folkvalda arbetar inte för oss….trots att vi ger dem våra röster i varje val. De arbetar för det sjuka ekonomiska system som håller på att utarma vår planet på dess naturresurser för något så simpelt som massproduktion av skitprodukter med inbyggda livslängder så att vi ska slänga och köpa nytt så fort som möjligt så att tillväxten kan hållas igång och börser i världen ska gå på högvarv så att alla aktieägare kan tjäna pengar på att sitta och spela med sitt kapital och göra vinster (börsen, där har ju banditerna i den svenska politiska eliten lagt våra pensioner, vi är försökskaninerna i världen). Tyvärr finns det INGA intellektuella som lyfter denna för oss människor så viktiga fråga: Ska vi fortsätta med ekonomismen som den högsta av alla religioner/Ideologier?

  Gillad av 2 personer

 17. Björn skriver:

  I Sverige handlar inte politiken om VAD nån tycker, utan om VEM/VILKA som gör det, och det värsta som kan hända är att få medhåll från ”fel” håll!

  Gillad av 2 personer

 18. Det röda pillret skriver:

  ”Jag kommer därför till dess ni slår ihjäl mig eller bevisar mig ha missförstått vårt samhälle att hävda att huvudmotsättningen hos oss, alltså Sverige idag, går mellan den hyggligt anständiga medelklass av skattebetalare som tar ansvar för sig själva och respekterar någon sorts sunt förnuft och, å den andra sidan, det politikervälde som försöker tuta i oss att vårt öde bestäms av vårt val mellan exempelvis vänsterpartiet och centerpartiet (eller något av de andra partierna).”

  … vilket är samma politikervälde som företräder globalismen tvärtemot den medelklass som har hela sina tillvaro säkrad via nationellt skattefinansierad polis, försvar, skola, sjukvård och pension, vilket en gång är framdiskuterat och överenskommet i ett samhällskontrakt i kommunala och nationella församlingar med någorlunda närhet mellan de förtroendevalda och sina uppdragsgivare medborgarna.

  Det är något helt annat än när besluten bestäms högt över huvudena i avlägsna beslutsforum (läs EU) i andra länder långt bortom all insyn, där man trots löften om motsatsen ständigt nonchalerar alla närhetsprinciper och är fulla med globala agendor utan någon som helst hänsyn till något perifert svenskt småfolk och helst ser ett så sovjetiserat Europa som möjligt.

  I den mån vi svenskar inte lyckas behålla vår suveränitet över vårt land och hålla kontrollen över de frågor som är viktiga för oss, utan det är andra som tagit kontrollen över vårt öde, spelar inga andra frågor någon roll. Då är det andra, med helt andra agendor och värderingar, som bestämmer över oss, utan att vi har något att säga till om.

  Som om EU inte vore nog, när vi nu blir invaderade och koloniserade av hundratusentals anhängare av helt främmande värderingar som i grunden styrs av en medeltida, separatistisk och totalitär herrefolksideologi med underkastelse alternativt total utplåning av alla otrogna på programmet, borde varje ansvarskännande demokrat reagera.

  Särskilt som den globalistiska politikerklass som släppt in samma mördarideologi på vår kontinent och i vårt land, hellre ser sitt folk antastas, rånas och — nu senast på Drottninggatan — massakreras på gator och torg, än att lyfta ett finger.

  Detta globalistiska politikervälde som så uppenbart har övergivit oss, har därigenom brutit samhällskontraktet med sina uppdragsgivare och befolkningen bör istället se sig om efter dem som förstår att se efter dem som faktiskt bara har sitt hemland i Sverige och ingen annanstans.

  De som värnar om det som byggt upp det här landet med svensk rättsordning, svensk rättstradition och svensk kultur, har något att vara stolt över och inte skämmas över och kasta bort i huvudlös självutplåning.

  Det är inte att världsvant och att visa respekt för kulturella skillnader att kasta bort sin egen kultur. Det är tvärtom en oerhört inkrökt, okunnig, hemmablind och destruktiv självbild man har om man — som pågår just nu med massinvandringen och mångkulturen – suddar ut allt eget som vi har anledning att vara stolta över.

  Det vill till att det snarast går upp ett ljus för dem med Sverige som hemland, att det är hög tid att se om sitt hus och börja värna våra värderingar, vår välfärd, rättsordning och demokrati, våra barn, sjuka och gamla — och sätta detta i första rummet framför folk från fientliga kulturer från andra sidan jordklotet.

  De har alltid sina hemländer att återvända till när välfärdens gratismat är slut. Det har inte vi. Vi har inget annat land att bege oss till, när vårt eget land är färdigplundrat.

  I alla andra länder är det något gott att vara en patriot och värna sitt eget folk. De flesta folk har nämligen varit med om saker som fått dem att inse värdet att värna om de sina.

  De har insett något grundläggande och väsentligt som det är hög tid vi lär oss, nämligen följande.

  Det här är MITT land och MITT välfärdssamhälle. Passa dig främling från fjärran land, kom inte hit för att plundra mig på det som är mitt.

  Och du politiker, om tar det som jag och mina förfäder byggt upp och som är MITT och kastar bort det över huvudet på mig, är du inte min politiker, så passa dig!

  Det handlar om en grundläggande respekt för vad som är ditt och mitt.

  Även äganderätten är en mänsklig rättighet.

  Gillad av 7 personer

  • Realism skriver:

   Tack ”Det röda pillret”, vilken suveränt bra beskrivning och sammanfattning av all den ilska, förtvivlan och frustration som den som älskar sitt hemland känner!!!

   Gilla

  • Statslös svensk skriver:

   Tack Röda pillret, jag delar helt och fullt din uppfattning om det pågående landsförräderiet. Vi bereder plats för och försörjer människor vars religiösa ideologi har stora likheter med nazismen. Vi banar väg för ett inhumant herrefolk som anser sig ha rätt att döda (utplåna) alla otrogna eller oliktänkande och använda resten som slavar. Flertalet försörjer vi redan via skattsedeln.
   Min förtvivlan och rödglödgade ilska är utan gräns och vädrar jag den blir jag stämplad som rasist.
   När ska det sovande svenska folket vakna ur sin multikulturella törnrosasömn?
   Alldeles för sent, är jag rädd.

   Gilla

 19. Fredrik Östman skriver:

  Du kan inte på allvar hävda att du har hittat på det där själv som den förste människan. Du kan inte på allvar hävda att du inte vet om det. Det du beskriver är ju exakt det som är välkänt sedan årtusenden och som sedan ett par hundra år heter konservatism. Konservatismen är ingen ideologi. Den tar sin utgångspunkt i den enkla observationen att samhället trots alla våra felaktiga uppfattningar om den och misslyckade försök att styra och förstå det ändå har uppstått och faktiskt fungerar. Du har till och med referenser till naturrätten.

  Du beträder väl odlad mark. Lägg ner macheten.

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Patrik, förstås. Konservatismen har i alla tider inte gjort något annat än varnat för intellektuella pladdrare. Komma här och påstå att man har uppfunnit hjulet!

    ”No lesson seems to be so deeply inculcated by the experience of life as that you should never trust experts.” — Lord Salisbury

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Varför trodde ni att de intellektuella pladdrarna kallar Englands Konservativa parti ”the stupid party”, varför trodde ni att de hela tiden ljuger om att Ronald Reagan vad dum i huvudet (det var han inte) för att han var skådespelare och fackföreningsman, varför trodde ni att de kallar Trump dum och olämpad?

    Därför att konservatismen inte respekterar deras imbecilla pladder. Därför att konservatismen inser att den samlade och bevisade klokskapen från årtusenden som har gått alltid är bättre. För att konservatismen kräver eget skinn i potten och inte bara varm luft och handvevande. Därför att konservatismen i sina grundvalar motsätter sig intellektuellt pladder.

    Friedrich von Hayek, som kraftfullt angrep intellektuella pladdrare, var på grund av den uppenbara kopplingen mellan sådana angrepp och konservatism tvungen att skriva en särskild essä för att förklara varför han inte ansåg sig vara konservativ!

    Gillad av 1 person

 20. Sixten Johansson skriver:

  Enligt Patriks uppdelning skulle 85 procent av befolkningen företräda (eller vilja företräda) ansvarstagande och sunt förnuft, medan resten ingår i politikerväldet och välfärdsindustrin. Problemet är i så fall att uppemot 85 procent har ett falskt (kollektivt, internaliserat) medvetande (inympat av medvetandeindustrin och PK-ismen).

  Siffran är osäker, men bilden kan vara sann och politiskt ändamålsenlig. Systemkritikerna behöver då spräcka det falska medvetandet. Men under detta upplysnings- och kampanjarbete går man lätt vilse om man inte ser att uppdelningen globalister – nationalister / patrioter också beskriver verkligheten. Den sammanfaller dessutom med andra, urgamla tudelningar.

  Jag skulle hellre säga att huvudmotsättningen går mellan (ideologidrivna och flockstyrda) Utopister och (i hög grad idealistiska) Realister. Det sammanfaller rätt väl med vänster – höger och socialism – konservatism. I Sverige ligger nu alla partierna inklusive halva SD och Svenska kyrkans ledning i det materialistiska vänsterfältet. De säger sig företräda mer än 85 procent av befolkningen.

  De tongivande i vänsterfältet behärskar det falska kollektiva medvetandet och driver Sverige från dagens demokratursocialism mot en globalsocialism. De demoniserar högern / konservatismen / realismen genom att bunta ihop den med nationalsocialismen. Men både globalsocialismen och nationalsocialismen är totalitära system. I tomrummet mellan dessa finns det växtkraft och plats nog för en icke-totalitär konservatism och annan realism. (Men där finns ännu inga starka politiska och mediala odlare, plattformar och bärare).

  Vänsterfältet är horisontellt, nivellerat, styrs inte av verkliga ledare, utan av mobbare utan mognad och kompetens. Det präglas av skenindividualism, framklonad likhet inuti, uppförstorad olikhet utanpå, ängsligt flockbeteende, åkallan och matning av en opersonlig statsmakt.

  Det konservativa rummet är vertikalt, likt ett fyrtorn eller ett enormt hisschakt med dubbla spiraltrappor. Här accepteras rimliga naturliga hierarkier, skilda roller och kvaliteter, inre olikhet, klättring uppåt, ideal och andlighet, både konkurrens och samstämt socialt byggande precis som inom naturvetenskaperna. Här ingår nationalismen i samhällets livsbevarande system. Den är en av de icke-materialistiska stödpelare som gör livet mer meningsfullt än som slav under det utopistiska, platta vänsterfältets självbespegling, konsumism, rotlöshet och tvingande konformism.

  Gillad av 3 personer

 21. Björn skriver:

  Skiljelinjen går mellan ”det sunda förnuftet” och det orimliga, och en idiot är en idiot, oavsett påklistrad politisk etikett! Att det behövs nationalstater med tydliga gränser för att få ”det hela” att funka är också en självklarhet! Det pratas mycket om att vi får ”slutna” länder om inte globaliseringen fortsätter, och att den ”fria rörligheten” blir drabbad! De enda som hittills haft nytta av denna rörlighet, inom Europa, har ju varit kriminella och annat löst folk UTIFRÅN! Vi andra, som är medborgare med giltigt pass och rent mjöl i påsen, har ju kunnat röra oss fritt mellan Europas länder så länge jag kan minnas! Och hur ska VIK anpassas i de olika länderna till de öppna gränserna? Man kan ju koka ner varje land som helhet till hushållsnivå; Du kommer hem från dagens slit på arbetet och tänker laga mat, då det helt oväntat sitter ett gäng MENA-muslimer runt ditt köksbord, otåligt väntande på att bli serverade! Du får också höra att de vill ha sängplatser åt hela högen! De kräver vidare att du ska fixa dagisplatser och skolgång för deras barn, samt sjukvård för sina gamla föräldrar! Helst så fort och nära som möjligt! OK, tänker du, vi får väl dela på det lilla av både mat och utrymme, jag har hemma! När du nästa dag kommer hem, efter att ha pratat med VIK-företrädarna, storhandlat mat och köpt extramadrasser, är huset tomt! ”Gänget” har flyttat in hos grannen!!!

  Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Skär man in till benet har du rätt. Det är mycket tal om rättigheter, naturliga som onaturliga, bland kommentarerna, men alla rättigheter är grundade i förmåga och vilja till våld.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 3 personer

 22. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau!

  För det första kallar jag inte de, som du kallar för ”intellektuella pladdrare” för intellektuella – över huvud taget. Ett av de värsta exemplen som jag direkt kommer att tänka på är Stefan Jonsson, tidigare kulturjournalist på DN och numera en pretentiös postmodern professor i rena skräpteorier. Men det finns många fler.

  PS. Vill gärna tipsa alla som är intresserade av seriös samhällsdebatt en tänkvärd längre artikel ”Eliten som försvann: Från samhällskritik till etablissemangsförsvar” i tidskriften Kvartal. se av statsvetaren Peter Santesson

  http://kvartal.se/artiklar/eliten-som-forsvann

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, artikeln i kvartal.se måste ni absolut läsa! Den beskriver hur dagens maktelit / etablissemang numera med kraft hävdar att den inte alls existerar, lika lite som åsiktskorridoren. Därför går den heller inte att kritisera, attackera eller byta ut. Det är bara populister, konspiratörer och en vilseledd, irrationell allmänhet, som envisas med att tala om en maktelit och hävda andra sanningar än vad den icke-existerande makteliten presenterar. Såna djävulusiska omstörtare hotar verkligen det demokratiska samtalet…

   Gilla

   • Björn skriver:

    Ja, då är vi tydligen redan nu inne i FÖRNEKELSEFASEN. Faktiskt lite tidigare än förväntat…..!

    Gilla

 23. Mark skriver:

  Skulle vilja peka på något som påminner om det Engellau talar men kanske inte är riktigt samma sak.

  Det finns många totalt utfattiga länder i 3:e världen där folkflertalet bor i plåtskjul och klafsar omkring i gyttjan och letar mat på soptippar. Ibland är dessa länder kapitalistiska och ibland socialistiska. Man kan lyckas skapa ett utpräglat kapitalistiskt land i enlighet med Annie Lööfs önskemål som är utfattigt och man kan skapa ett utpräglat socialistiskt land i enlighet med Jonas Sjöstedts önskemål som är utfattigt. I både fallen blir resultatet ”operationen lyckades men patienten dog”.

  Jag håller väl i och för sig med om att kapitalism brukar vara litet mer effektivt än socialism. Men graden av socialism har aldrig varit den huvudsakliga faktorn bakom välstånd och fattigdom. Levnadsstandarden i Sovjetunionen steg påtagligt i Sovjet mellan år 1945 och 1980 trots att man brände uppåt 20 % (!) av BNP på militären. Man gick om en del kapitalistiska länder i Sydamerika. Det finns kapitalistiska länder som är fattigare än t o Nordkorea. Hade inte Nordkorea satsat alla sina resurser på missiler och kärnvapen hade man nog kunnat sega sig förbi betydligt fler länder.

  Både det kapitalistiska Schweiz och det halvsocialistiska Sverige tillhörde världens absolut rikaste länder på 70-talet. Sverige ligger lägre på världsrankingen nu trots att vi är mer kapitalistiska nu. Jag tycker att det är väldigt bra att arvs- och förmögenhetsskatterna samt pomperipossa-skatterna är avskaffade nu. Företag typ ABU behöver inte längre säljas till utlandet p g a arvs- och förmögenhetsskatter. Men jag kan inte blunda för det faktum att graden av socialism inte är helt avgörande. Sverige kan bli ett utfattigt kapitalistiskt land om vi följer Annie Lööfs recept.

  Patriotism hjälper kanske heller inte alltid. Vet inte hur stor skillnad det skulle göra om Venezuela och Colombia skulle bygga var sin mur à la Trump mot varandra och mot Brasilien påhejade av nationalistiska Sverigedemokrater.

  Min gissning är att varken Venezuela eller Colombia någonsin kommer att kvala in i elitserien. Min gissning är också att det finns en risk för att Sverige kommer att spela i samma division som Venezuela och Colombia om 100 år. Nordkorea kan kanske däremot om 100 år spela i elitserien. Eller kanske redan om 30-50 år. Sydkorea hade år 1960 en lägre BNP än Kenya. Så den norra halvan av landet skulle kanske kunna göra samma resa med något typ kinesiska reformer och mindre spenderande på kärnvapen och missiler.

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Så här skriver Alexandr Solzjenitsyn: ”Det kan kanske sägas att flertalet av historiens stater har varit ‘socialistiska’. Men det är också sant att dessa stater på inget sätt representerar tid eller ort för mänsklig lycka eller kreativitet.”

    Gillad av 2 personer

   • Mark skriver:

    Länderna i Centralamerika söder om Mexiko med undantag för Nicaragua är kanske bra exempel. Den CIA-stödde Mobutu i Zaïre/Kongo och efterföljare är kanske mer oortodoxa exempel. Jag kan väl här tänka mig att den religiöst troende fantasten med en förklaringsmodell där 100 % förklaras av graden av kapitalism invänder att Kongo inte haft tillräckligt skydd för privat egendom som tillhört företrädare för den europeiska kolonialmakten och liknande. Men eftersom Anders Åslund m fl skiter i bristen på egendomsskydd i rövarkapitalismens Ryssland på 90-talet och att inget återlämnades till de ursprungliga ägarna så kan man väl göra det i fallet Zaïre/Kongo också. Kan man lämna tillbaka grejer nazisterna knyckte för 75 år sedan idag så kunde man väl ha gjort detsamma i Ryssland år 1991. Ryssland på 90-talet är väl f ö också ett ”jättebra” exempel på hur kapitalism ger en högre BNP per capita, eller hur? Och Ukraina de senaste 25 åren.

    Någon invänder kanske också ”jamen i Chile fick de ju ekonomisk utveckling under Pinochet”. Och det stämmer ju. Chile har ju utvecklats bättre än de mer bidrags- och regleringsorienterade ekonomierna i Argentina och Uruguay. Chile har litet högre BNP per capita idag. Så kapitalism är väl litet mer effektivt än socialism eller väldigt utpräglad socialliberalism med en massa regleringar. Men Chile lirar knappast ändå i elitserien och lär inte hamna där heller trots en litet starkare ekonomi än Uruguay än Argentina. Graden av kapitalism utgör inte den enda förklaringsfaktorn även om vissa ”religiöst troende” inom området vägrar släppa den tanken. Jag har t o m hört diverse fantastiska bortförklaringar beträffande det kapitalistiska fiaskot i Ryssland på 90-talet som att detta var ”en nödvändig fas” etc (och att Putin gjorde allt sämre). Man vägrade se vad det handlade om, nämligen att plocka av vanliga medborgare varenda jävla öre så att tillgångspriserna drevs ner till ett minimum så att man kunde köpa upp alla tillgångar nästan gratis. Du kan ha en superkapitalism där vissa blir extremt rika och folk svälter ihjäl som i Ryssland under 90-talet. Socialism kan i vissa fall ge en högre levnadsstandard. Levnadsstandarden i Ryssland var påtagligt högre år 1988 än 1998. Graden av kapitalism är inte den ENDA faktorn i förklaringsmodellen även om de ”religiöst troende” med krumbukter och saltomortaler nog kommer att fortsätta göra gällande att så är fallet även efter att ha läst mitt inlägg.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Venezuela idag är ett tragiskt nytt fall av socialistisk katastrofalt experimenterande.
    Total disaster i ett land som var ett av de rikaste i Sydamerika.
    Återigen socialistisk härdsmälta. Vänsterintellektuellt haveri nummer ??? i ordningen som vanligt på bekostnad av vanligt hyggligt arbetande sparsamt folk.

    Chile gick för övrigt dåligt under socialisten Allende och mycket bättre sedan.
    Argentina och Uruguay gick mycket bättre under första delen av 1900-talet. Uruguay var ganska rikt på 1930-talet. (Massor av fina 30-talsbilar har bevarats och kunnat köpas därifrån av samlare.)

    Gilla

   • Mark skriver:

    Svar till Fredrik Östman igen:

    Öh? Är inte Kongo med sin BNP på under 1000 USD per capita extremt fattigt?!

    Guatemala och El Salvador med en BNP per capita på 3000-4000 USD borde väl också kunna kategoriseras som extremt fattiga.

    Ryssland i slutet på 90-talet är också ett bra exempel på ett väldigt fattigt, kapitalistiskt land.

    Graden av kapitalism är inte den enda faktorn som bestämmer graden av välstånd i ett land. Du kan t o m ha en väldigt utpräglad kapitalism men ändå få ett väldigt fattigt land. De religiöst troende kommer dock aldrig att se detta trots att detta är så uppenbart. Mitt intryck är att de definierar ett rikt land som förekomst av en del extremt rika människor (som de kan identifiera sig med och fantisera om att vara). En del MUF:are med lägre medelklass-bakgrund som gick på gymnasiet samtidigt som mig verkade fungera så mentalt. Verklighetskontakten var i princip noll och hävdelsebegäret stort.

    Gilla

 24. Vimsan skriver:

  Är det en tillfällighet att min kommentar har redigerats?
  En kommentar till texten om ”drömmen på slottet” blev inte publicerad alls dessutom..?
  Jag förstår om de var på något sett stötande, men jag finner vissa andras kommentarer i så fall värre…dock inte så att de ej skulle publiceras här…
  Funderar lite på meningen med sidan…

  Gilla

  • Björn skriver:

   Har samma upplevelse! Jag har också blivit refuserad ett antal gånger av svårförstådd anledning! Har tappat sugen några gånger, men hittills kommit igen!

   Gilla

   • Vimsan skriver:

    Misstänkte att jag inte var ensam.
    Detta blir min sista…Ha de bra alla! Hoppas allt går åt rätt håll efter valet! Tack!

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Ge inte upp VIMSAN, utan fundera på vad som störde. Kanske ett enda litet ord som kan missförstås kapitalt och dra den dynga över sajten som PK så gärna skulle hälla över den.

    Gilla

 25. MartinA skriver:

  PE hade helt rätt. När sverige fortfarande var en nationalstat. När det fanns ett ”vi” i sverige.
  Men i dagens sverige har PE fel. Hans ”medelklassare” blir bara bytesdjur till de som organiserar sig etniskt.

  Gilla

 26. gmiksche skriver:

  En kort kommentar till ”intellektuell”.

  Intellegentia (latin): Insikt, förstånd. Som i sin går tillbaka till intellegere = inter legere = välja mellan (omvänd ordföljd) , skilja åt, att förståndsmässigt skilja mellan alternativ.

  ”Satius est mutum esse, quam dicere, quod nemo intellegat ”(Cicero, Philippica III): ”Bättre att tiga än att säga något som ingen begriper.” Vilket gäller för många av dagens s k intellektuella, i synnerhet de som utbildats vid journalisthögskolan.

  Gilla

 27. Steven Jörsäter skriver:

  Detta var en märklig artikel. Visst har du rätt i att det finns en ordentlig motsättning mellan vanliga förnuftiga människor och politiker. Men att därmed likställa alla politiker tror jag är en farlig relativism. Det är som att säga att det spelade ingen roll vilka det tyska folket röstade på det ödesmättade året 1932. Det tror jag att det gjorde i allra högsta grad. Sedan kan jag hålla med dig att skillnaden mellan just vänsterpartiet och centerpartiet är så beklämmande liten att det inte spelar så stor roll vilket man väljer mellan dessa två. Man får välja ett bättre alternativ..

  Nationalisterna har blivit oerhört viktiga därför att de andra partierna plötsligt (och absurt nog) har kommit på att nationen inte längre är viktig. Detta trots att så mycket som till exempel det helt nödvändiga skattesystemet, bara beror på nationen. Att försöka tänka bort nationen är därför att befordra anarki och systemkollaps vilket är mycket allvarligt. Nationalismen behöver absolut inte vara allenarådande utan kan fungera väl i en union som EU. Men att helt försöka avskaffa den är förödande utan att ha något istället. De nya partierna ser detta hot och tenderar då, fullt förståeligt, att försöka väga över kanske onödigt mycket i andra riktningen. Man springer helst långt från faran.

  Sedan är jag tveksam till ditt förhärligande av medelklassen. Jag tror att den till stora delar är fåfäng och inbilsk och att den politiska korrektheten kommer därifrån. De du talar om som varande ”på den andra sidan” gentemot politikerna är vanliga hederliga människor och de kommer från ett avsevärt mycket bredare skikt. Så kallat vanligt folk är ofta mindre förledda än de tjänstebilsåkande villaförortsborna som har gjort sig beroende av systemet. Den stora gåtan är dock överklassen. Var står den och var finns den när vi behöver den som bäst? Betraktar den allt detta som ett cyniskt spel? Den försöker i alla fall inte ta något initiativ. Du kanske vet?

  Slutligen kommer jag att fortsätta att tycka att begreppet intellektuell är positivt. Det betecknar en person som är beläst och som bejakar tillvarons komplexitet. Problemet är att begreppet idag förväxlas med det moderna konceptet ”kulturarbetare” vars åsikter kan förutsägas med osannolik precision och för vilka spridningen av dessa åsikter vanligtvis ryms i en fingerborg. Det ryska ordet för detta är politruk.

  Gillad av 1 person

 28. Lars Strömberg skriver:

  Jag har svårt att förstå delar av den här diskussionen.
  ”Globalism”, ”Nationalism”, ”Patriotism” etcetera. Det blir ju väldigt lätt en spretig diskussion – med mycket ord – på grund av att vi har olika uppfattning om vad de där begreppen betyder.
  Speciellt besvärligt blir det när en eller flera är diskutanter tvärsäkra på vad begreppen betyder, men tvärsäkerheten spretar likafullt, då man inte alltid är överens om betydelsen.
  Därför tycker jag att det är mer givande att föra grundläggande resonemang, än att hävda olika saker.
  Det hävdar jag bestämt.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Grundläggande resonemang är bra. Men för att inte jämt behöva lägga grunden på nytt är det också bra med samlingsbegrepp. Tyvärr har de nackdelen att förlora i precision ju mer övergripande de är. Exempelvis begreppet ”brunråtta”. Eller för att vända på steken, intellektuella golvläggare lägger just intellektuella golv och har svårt för att höja blicken.

   Gilla

 29. Lars Stromberg skriver:

  Mja, alltså, jag vill försöka undvika alla etiketter och framförallt kanske undvika tankeprocesser som fokuserar på att polemisera (heter det nog). Det blir ofta kantring mot argumentationstävlande snarare än intellektuella processer. Hursom så tror jag att det ligger en MYCKET stor orsak i att dagens människor – kanske speciellt i bland annat Sverige – är väldigt splittrade och väldigt osjälvständigt tänkande. De är fokuserade på att små saker skall hända precis hela tiden, typ Facebook och allt vad annat det nu är. Små, bekräftelse-kickar, gärna med metoden: ”Om jag lajkar dig så lajkar du (väl?) mig.” De som INTE susar omkring i DET bruset, söker sig till lite mindre ”korrekta och ständigt gullande” sammanhang. Men de flesta söker sig lika fullt till någon form av gemenskap. Gemenskaper är farliga, om de blir ett självändamål. Då suddas den egna tanken, betraktelsen och reflektionen ut och harmoniseras istället i ett mentalt stim. ALLTFÖR grovt betraktat blir det ett PK-mainstream-stim och ett eller flera anti-stim. Men dessvärre stim, likafullt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.