Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet

IMG_5315 - version 2

Merit Wager 

Den 21 oktober startade organisationen Islamic Relief och Katarina församling en vandrarhemsliknande verksamhet i ett bostadshus på Södermalm i Stockholm. Plats för 45-50 övernattande i små utrymmen, trånga korridorer och inte fullgott brandskydd, som dock enligt uppgift skulle åtgärdas.

I StockholmDirekt den 20 oktober berättades om hur grannarna var glada och ”slöt upp” kring vad de fått veta är ”ett nytt transitboende för flyktingar”. Vad de glada grannarna troligen inte visste var att det inte handlar om ett boende för flyktingar utan att man här hyser oregistrerade personer utan uppehållstillstånd, det vill säga personer som vistas i landet illegalt och som, enligt både regeringen och lagen, ska utvisas.

Märkligt i sammanhanget är också att ordföranden i Stockholms socialnämnd Åsa Lindhagen (MP) ensam i ett så kallat ordförandebeslut den 1 oktober 2015 beslutat följande:

Organisationerna Islamic Relief och Katarina församlings behov av tre samordnare för att möjliggöra fortsatt flyktingmottagande, tillgodoses genom utbetalning av ekonomiskt stöd om 300 000 kr för ändamålet.

Här döljer Åsa Lindhagen sanningen, hon kallar verksamheten ”flyktingmottagande”, trots att hon vet att det enbart är Migrationsverket som ansvarar för och bekostar sådant.

I ett ”förtydligande”, skriver Åsa Lindhagen m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V) och Anna Rantala Bonnier (FI) i ett socialnämndsprotokoll av den 20 oktober 2015:

Vi ser dock att många flyktingar som kommer hit inte på en gång vill fatta beslut om att söka asyl och att det finns flyktingar som planerar att resa vidare till Finland eller Norge.

De politiker som undertecknat protokollet vet således att dessa människor inte har sökt asyl och därmed vare sig kan kallas asylsökande eller flyktingar. Åsa Lindhagen (MP) skriver också:

Att tillhandahålla boenden för flyktingar som ej sökt asyl är inte ett kommunalt uppdrag.

Och när Åsa Lindhagen (MP) säger att kommunen enligt socialtjänstlagen alltid har det yttersta ansvaret för människor som vistas inom kommunen och ska se till att inget barn står utan tak över huvudet, glömmer hon att tala om att det akuta stödet enbart gäller när det finns barn med i bilden och att beslut måste fattas i varje enskilt ärende, några kollektiva beslut kan inte fattas.

Sverige dignar under den ekonomiska börda som mottagandet av uppemot 190 000 asylsökande bara i år innebär. Att enskilda politiker i förtroendeställning tycker – notera tycker – att ”när människor flyr från terror och krig och förföljelse ska Stockholms stad stå upp för mänskliga rättigheter och ta ett medmänskligt ansvar”, räcker inte som underlag för att använda skattemedel på ett felaktigt sätt.

Den 22 oktober uppmanade regeringen polisen att skärpa den ”inre utlänningskontrollen”, det vill säga att öka ansträngningarna att söka upp de papperslösa som vistas i Sverige utan tillstånd.

– Vi måste ha bättre kontroll över vilka som befinner sig i Sverige, sa då inrikesminister Anders Ygeman i Helsingborgs Dagblad.

Idag, den 3 november, besöker demokratiminister Alice Bah Kuhnke boendet på Södermalm. Vet hon om vilken sorts boende det är och vet hon om vad inrikesministern och lagen säger?