Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet

IMG_5315 - version 2

Merit Wager 

Den 21 oktober startade organisationen Islamic Relief och Katarina församling en vandrarhemsliknande verksamhet i ett bostadshus på Södermalm i Stockholm. Plats för 45-50 övernattande i små utrymmen, trånga korridorer och inte fullgott brandskydd, som dock enligt uppgift skulle åtgärdas.

I StockholmDirekt den 20 oktober berättades om hur grannarna var glada och ”slöt upp” kring vad de fått veta är ”ett nytt transitboende för flyktingar”. Vad de glada grannarna troligen inte visste var att det inte handlar om ett boende för flyktingar utan att man här hyser oregistrerade personer utan uppehållstillstånd, det vill säga personer som vistas i landet illegalt och som, enligt både regeringen och lagen, ska utvisas.

Märkligt i sammanhanget är också att ordföranden i Stockholms socialnämnd Åsa Lindhagen (MP) ensam i ett så kallat ordförandebeslut den 1 oktober 2015 beslutat följande:

Organisationerna Islamic Relief och Katarina församlings behov av tre samordnare för att möjliggöra fortsatt flyktingmottagande, tillgodoses genom utbetalning av ekonomiskt stöd om 300 000 kr för ändamålet.

Här döljer Åsa Lindhagen sanningen, hon kallar verksamheten ”flyktingmottagande”, trots att hon vet att det enbart är Migrationsverket som ansvarar för och bekostar sådant.

I ett ”förtydligande”, skriver Åsa Lindhagen m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V) och Anna Rantala Bonnier (FI) i ett socialnämndsprotokoll av den 20 oktober 2015:

Vi ser dock att många flyktingar som kommer hit inte på en gång vill fatta beslut om att söka asyl och att det finns flyktingar som planerar att resa vidare till Finland eller Norge.

De politiker som undertecknat protokollet vet således att dessa människor inte har sökt asyl och därmed vare sig kan kallas asylsökande eller flyktingar. Åsa Lindhagen (MP) skriver också:

Att tillhandahålla boenden för flyktingar som ej sökt asyl är inte ett kommunalt uppdrag.

Och när Åsa Lindhagen (MP) säger att kommunen enligt socialtjänstlagen alltid har det yttersta ansvaret för människor som vistas inom kommunen och ska se till att inget barn står utan tak över huvudet, glömmer hon att tala om att det akuta stödet enbart gäller när det finns barn med i bilden och att beslut måste fattas i varje enskilt ärende, några kollektiva beslut kan inte fattas.

Sverige dignar under den ekonomiska börda som mottagandet av uppemot 190 000 asylsökande bara i år innebär. Att enskilda politiker i förtroendeställning tycker – notera tycker – att ”när människor flyr från terror och krig och förföljelse ska Stockholms stad stå upp för mänskliga rättigheter och ta ett medmänskligt ansvar”, räcker inte som underlag för att använda skattemedel på ett felaktigt sätt.

Den 22 oktober uppmanade regeringen polisen att skärpa den ”inre utlänningskontrollen”, det vill säga att öka ansträngningarna att söka upp de papperslösa som vistas i Sverige utan tillstånd.

– Vi måste ha bättre kontroll över vilka som befinner sig i Sverige, sa då inrikesminister Anders Ygeman i Helsingborgs Dagblad.

Idag, den 3 november, besöker demokratiminister Alice Bah Kuhnke boendet på Södermalm. Vet hon om vilken sorts boende det är och vet hon om vad inrikesministern och lagen säger?

55 reaktioner på ”Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet

 1. BjörnS skriver:

  All offentlig förvaltning ska ske i enlighet med lagen. Den ska inte heller underlätta olagligheter. Jag hoppas att revisorerna kikar lite på detta.

  Jag tycker att det känns som om både politiker, polis och (im)migrationsverket har en del att lära av våra parkeringsvakter när det gäller att nitiskt tillämpa lagar och förordningar.

  Gillad av 7 personer

  • PerH skriver:

   Björns, angående ”det känns som om både politiker, polis och (im)migrationsverket har en del att lära av våra parkeringsvakter när det gäller att nitiskt tillämpa lagar och förordningar.”

   SVT väst rapporterar att Borås stads parkeringsbolag slutar patrullera en stadsdel efter att hot mot parkeringsvakterna övergått i regelrätta attacker.

   Gillad av 2 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag trodde faktiskt att det fanns tjänstemän inom kommunen som kunde upplysa tillsatta politiker när de bryter mot gällande lagar och föreskrifter. Jan kan bara hoppas att det finns medborgare som kan anmäla detta.

  Gillad av 2 personer

 3. tristansand skriver:

  Skicka faktaunderlaget till Uppdrag Granskning och Kalla Fakta. De borde vara intresserade om inte de också har fått munkavle på. En intressant övning som skulle kunna ge svar på hur media fungerar (inte fungerar).

  Gillad av 4 personer

  • Maria M skriver:

   Tror du det? Reportrar på SVT och TV4 kommer inte att ägna sig åt den typen av fall.
   Man kan märka det även på vilket slags frågor de ställer när de intervjuar…

   Gillad av 1 person

 4. Aha skriver:

  Vi ser återigen hur det välfärdsindistriella komplexet brer ut sina tentakler, inte minst sker det som i det här fallet genom kyrkans försorg. Politiker rundar lagen för att vara behjälpliga. Uppsåtet är gott, man vill hjälpa.

  Det märkliga med denna godhetsiver är att den uteslutande ska ske med offentliga medel. Att satsa egna medel och upplåta sina bostäder till migranterna är det inte fråga om. Tanken att ta på sig ett livslångt försörjningsansvar för migranterna existerar överhuvudtaget inte.
  Däremot är man, godhetsivrarna, ytterst påstridiga att vi ska satsa resurserna kollektivt. Ställer man inte upp på det, och då är de längre inte några godhetsivrare, möts man av ilska och anklagelser om rasism och felaktig värdegrund.

  Man kan undra vad inhemska pensionärer, arbetslösa och lågavlönade, inhemska liksom invandrade, tycker om detta. Det är ytterst deras livsvillkor som påverkas mest. Det är dom som trängs undan, som späs ut med horder av nya fattiga.

  Den utveckling som sker i Sverige med en positiv attityd till människor som vill invandra men som inte har så goda förutsättningar att göra rätt för sig, eroderar samhällskontraktet. För lite av den inbetalda skatten går tillbaka till den enskilde som möts av vårdköer, dåliga skolor, hög kriminalitet och eftersatt infrastruktur.

  Frågan är i vilken omfattning vi ska vara en global socialbyrå och är det överhuvudtaget demokratiskt rätt att en majoritet kan påtvinga en minoritet att deras inbetalda skatter ska gå till människor som inte är medborgare?

  Gillad av 3 personer

 5. Lars Lind skriver:

  Jag funderade direkt ; I ett bostadshus ? Vems är det ? Varligger det ? Är det ett hyreshus ? Var finns hyresgästerna ? Har man tillstånd för hotellverksamhet ? Har huset inspekterats av brandskyddet ? Hotell/vandrarhem är momspliktigt ! mm.mm

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En av sosseriets stora övergreppsskandaler på åttiotalet handlade om ett vandrarhem som sattes i blockad av, vill jag minnas, Hotell- och restauranganställdas förbund trots att inget lagkrav fanns på kollektivavtal och ingen önskan från personalen.

   Vad säger facket om alla dessa kollektivavtals- och skattefuskande frivilligkonkurrenter? På sjuttiotalet kunde facket förbjuda elever och föräldrar att måla om skolans matsal när kommunen saknade pengar. Har fackets ondska, makt och förstörelselusta avtagit? Är Utvecklingsläran skuld?

   Gillad av 3 personer

  • Maria M skriver:

   Det har varit förskola i lokalerna. Lokalen uppfyller inte kraven för vanligt boende.
   Detta är sk ”transitboende ” , dvs boende för illegala migranter, som inte omfattas av stadens åtagande, staden kringgår lagen genom att stödja organisationer som sysslar med detta.

   Gillad av 1 person

  • meritwager skriver:

   Jag har sedan den 28 oktober försökt få svar från bolaget som äger fastigheten på just de frågor du också ställer. Hittills har jag misslyckats. Men jag har frågat igen, för femte gången, idag den 3 november.

   Gillad av 2 personer

 6. XY skriver:

  Om nu polis, politiker och offentliga myndigheter struntar i lagar och lagars efterlevnad, hur kan de då förvänta sig att medborgarna ska göra detsamma? Förstår ”staten” vad det är för signaler som skickas ut?

  Gillad av 4 personer

 7. elfyma+ skriver:

  Re # Björns.
  Instämmer. Men även parkeringsvakterna gör numera skillnad på folk och folk.
  De vågar inte längre, i likhet med räddningspersonal, gå in i invandrartäta områden för att lappa bilar. Anarkin, eller djungelns lag, breder ut sig allt mer- med regeringens goda minne.

  Gillad av 4 personer

  • Aha skriver:

   Denna obstruktion mot myndighets-/samhällspersoner borde bestraffas hårt då attackerna är ett hot mot samhället som det fungerar med samhällsservice, välfärd och skattesystem.
   Nolltolerans borde proklameras.

   Skulle man lyckas med detta – samhället borde verkligen prioritera detta – har man tagit ett stort steg framåt när det gäller att minska alienationen i utanförskapsområdena.

   Gillad av 1 person

   • pllay skriver:

    Jag är en sån där avig, motvalls djävel och tänkte direkt när jag läste dina rader att det vore oändligt skönt om vi kunde minska samhällets klåfingrighet i vårt privatliv och i vårt dagliga värv.
    Om vi för att stävja myndighetsmissbruk och byråkrattalibanerna måste importera lagbrytare och terrorister så vete fan om det inte är värt det!
    När de utplundrat systemet och samhället kommer de i alla fall flytta vidare till nästa bidragsparadis, och vi kan påbörja återuppbyggnaden av samhället, denna gång förhoppningsvis med vett nog att inte ge talibanerna för mycket makt.
    Sen vaknade jag ur drömmen och insåg att den vägen inte heller fungerar, den kostar för mycket blod och är på tok för riskabel, vem vet vad som kommer ut ur askan?
    Det är bara att återgå till att i förtvivlan skåda samhällets sammanbrott, ivrigt pillande sig i naveln.

    Gillad av 1 person

 8. Hovshallar skriver:

  Att Alice Bah Kuhnke besöker detta etablissemang, och därmed legitimerar dess verksamhet, är helt förväntat. Var ska sleven vara om inte i grytan?

  Makthavarna kör ett dubbelspel — å ena sidan sägs det att polisen ska göra mer för att hitta och avvisa illegala främlingar, men å andra sidan gör en minister ett personligt besök på ett boende för just sådana illegala främlingar, och en kommunal myndighet anslår skattemedel för verksamheten.
  För att inte tala om övriga schizofrena bestämmelser som:
  – rätt till skolgång för barn till illegala främlingar
  – fri tandvård för illegala främlingar
  – rätt till socialbidrag för illegala främlingar (enligt ett beslut som hoppeligen överklagas i högre instans)

  Sverige är ett schizofrent land.

  [Wikipedia: ”Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen, så svår att det räknas som en psykos.”]

  Gillad av 2 personer

  • larsaahlin skriver:

   Nej, det är inte förväntat att Alice Bah Kuhnke besöker detta etablissemang. Hon är minister i Sveriges regering, det högsta exekutiva organet i svenska staten, och en del av ett kollektiv som gemensamt ansvarar för den politik deras agerande leder till.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    När Cicciolina fick en plats i det italienska parlamentet skrattade alla gott. Nu har vi Alice i regeringen. Och hon är inte ensam… Skrattet fastnar i halsen.

    Gillad av 1 person

 9. asiktenmin skriver:

  Ett agerande helt i linje med Justitieministern Morgan Johanssons uppmaning gällande efterlevnaden av lagar och regler: ”Man måste vara pragmatisk i en sådan här situation”
  Uttalat i Göteborg angående regelefterlevnaden i hanteringen av ensamkommande ”barn”.

  Gillad av 2 personer

  • Hedvig skriver:

   S-bloggaren Johan Westerholm kommenterar justitieminister Morgan Johanssons uttalande i Göteborg på sin blogg: ”Anarki”

   ”Land skall med lag byggas, riksdagens stiftar lagar och domstolar tillämpar dessa. Morgan Johanssons uttalande och i övrigt passiva förhållningssätt vittnar om att detta, vår form av demokrati, inom kort kan utvecklas till att vara endast ett minne. Han lade nu den första stenen i bygget till en stat som vilar på andra principer.

   Anarkins.”

   http://ledarsidorna.se/2015/10/anarki/

   Gilla

 10. Maria M skriver:

  Till detta tillkommer också alla skattemedel som används för att ge illegala invandrare vård, tandvård, skola, dagis, etc. och man får NOLL skatteintäkter eftersom de jobbar svart (i bästa fall)

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Om de jobbar svart så gör de i alla fall någon nytta, hellre det än att de dagdriver och endast kostar samhället resurser.
   Ja, jag vet att den svarta ekonomin förstör det vita lagliga samhället och dess ekonomi, men om alternativet till svartjobb är sysslolöshet så är svartjobb oändligt mycket bättre!
   Ibland funderar jag på hur Sverige kunde spåra ur så magistralt, är alltihop sosseriet och fackets fel? Var de helt enkelt för fast i sina doktriner för att kunna inse att i en global ekonomi kan inte Sverige svenska löner ha, och att vi därmed med nödvändighet mister industri och välstånd intill dess vi återigen blir konkurrenskraftiga?
   Migrationsvågen och svartarbetet håller på att hårdhänt visa vad som händer då man inte
   anpassar sig till den omgivning man lever i.
   En viktig sak att komma ihåg är att ALLT arbete producerar värde och ett lands välstånd står i proportion till den mängd värde som producerats.
   Fördelningen av resurserna är en moralisk och politisk fråga.
   Vad som skiljer svart arbete från vitt är hur det skapade värdet distribueras, skall först staten omfördela värdet eller ska värdet direkt injiceras tillbaka i ekonomin utan att staten fått hålla i pengarna en stund, och vilken korruption och verkningsgrad har staten i sitt arbete?
   Kanske svartarbete med sin totala brist på både korruption och friktionsförluster i transaktionerna är ett bättre alternativ?
   Visst är lågskattesamhället lockande då man betänker hur mycket vi betalar i frihet och effektivitet för att statens tjänstemän och politiker ska få sko sig på vårt produktionsskapande.
   Grovt förenklat resonemang, men det är här vi landar då samhället förlorat sin moraliskt/etiska kompass.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Huruvida det är sosseriets fel beror på hur man definierar den termen. När Frippe bestämde sig för att lägga ner högern och lämna walk-over i den idépolitiska debatten för att i stället ge sig in i en intern kamp inom vänstern blev han och hans anhang så att säga en del av sosseriet. Inget i hans praktik under åtta år vid makten tyder på att den analysen är felaktig. Så visst är det sosseriets fel: De gamla Sossarna och de Nya sossarna.

    Gillad av 2 personer

   • Maria M skriver:

    Jag tycker att de som befinner sig här illegalt inte skall jobba svart, de skall lämna Sverige istället. Svartjobb leder verkligen till inget gott och samhället skall inte bevilja förmåner till de som befinner sig här illegalt.

    Gilla

 11. Cam skriver:

  Alla som anser att beviljandet av medlen till detta transitboende (samt ev transitboendet i sig) ej är förenligt med de lagar och förordningar som finns bör naturligtvis vända sig till ansvariga politiker med sina synpunkter.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Justitieminstern bryter mot grundlagen. Han borde fängslas och avsägas rösträtten på livstid samt förbjudas att arbeta inom stat och kommun eller deltaga i politiska föreningar eller församlingar.

   Gillad av 2 personer

 12. Maria M skriver:

  I Malmö har man precis tömt romlägret, i Lund fixar kommunen alternativt boende för romer för kommunens pengar. Löfven säger att romer är hemländernas ansvar. Svår att veta vad som gäller. Samma sak om illegalla migranter som inte fått eller sökt asyl

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Enligt fördraget i Maastricht, EU:s grundlag, får EU-medborgare arbeta i valfritt EU-land. De får uppehålla sig i annat EU-land som turister eller för att aktivt studera elller söka arbete. Det är absolut solklart vad som gäller! Alla EU-medborgare som inte försörjer sig själva måste stanna i sitt hemland. Denna situation förutsågs när fördraget slöts. Att låtsas om annat är inget annat än insubordination och kuppmakeri.

   Alla ansvariga borde ges hårda fängelsestraff och personligt betalningsansvar för alla kostnader stat och kommun har haft för EU-medborgare utan uppehållstillstånd på grund av otillåtna subventioner och icke-upprätthållande av grundlag, fördrag, lag, regler och förordningar.

   Gillad av 2 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Man har avhyst ockupanter, men tält och skjul står kvar vid ca 1530. Märkligt nog verkade polisen inte intresserad av att ta reda på vem i lägret som ägde det stora antalet skåpbilar, mindre flakbilar, och personbilar, för att inte nämna det flertal husvagnar av vilka några var inkopplade på elnätet (om inte kablarna var tidigt julpynt…).

   I morse ropades förolämpningar mot förbipasserande svenskar som cyklandes försökte ta sig till sina jobb, och använde ringklocka istället för att köra på ockupanter.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gillad av 1 person

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Ja, de vet precis vad det är de gör, och nej, de bryr sig inte då de följer en högre sanning. därför spelar det ingen roll när man blandar samman termer och begrepp, ords betydelse förändras ju ständigt ändå och vem bestämmer vad ett ord betyder?

  Vad skall vi göra åt saken? För att parafrasera en sjuttiotals-slogan: du kan inte rösta bort politiker.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 14. Gösta J skriver:

  Papperslösa illegala personer som vistas i Sverige måste ju snarast utvisas. De begår ju lagbrott och lagbrott skall beivras på det sätt som lagens anger. Finns inget lagutrymme måste ett sådant snarast införas i vår lagstiftning. Våra skattepengar är ju dimensionerade för vår svenska befolknings väl och ve och inte för sådana som inte är svenska medborgare. Till det ändamålet avsätts ju svindlande cirka 35 000 miljoner per år att förmedla via SIDA – också av våra skattepengar – genom ett åtagande vi internationellt och nationellt tagit på oss. Därutöver gäller privata frivilliga donationer mm vilket är var och ens sak att förhålla sig till.

  Gillad av 2 personer

  • bossebuss skriver:

   Helt rätt Gösta! Kom att tänka på … betalar vi inte också genom vårt medlemskap i EU en hel del pengar just till att t ex bistå de fattigare och nya medlemsländerna (som tidigare var under kommunistiskt styre), så att deras medborgare skulle slippa ta sig hit som bostadslösa ”EU-migranter och sitta och tigga på våra gator och torg?
   Det är också pengar som kommer från våra gemensamma ihoparbetade resurser.

   Gilla

 15. Hans Kindstrand skriver:

  Axiom betyder något förenklat: en sanning som inte behöver bevisas. Ett axiom är att den som befinner sig inom Sveriges territorium skall ha det bäst i världen – det är en rättighet för individen och en skyldighet för det allmänna. Vi kan egentligen sluta här.

  Axiomet reser emellertid ett antal problem, som enligt gällande terminologi är ”utmaningar”.
  • Gäller svensk lag inom Sveriges territorium?
  • Om inte, råder undantagstillstånd på grund av att Sverige befinner sig ett krigsliknande tillstånd?

  Jag själv tillhör en av dom som Nils Ferlin har diktat om.
  ”Folk betalar sin skatt och är snälla – fastän inte ett dugg originella”.

  Vi har tre samhällsfunktioner som har havererat, eller håller på att haverera.
  • Tillströmningen av asylsökande och ensamkommande barn är större än vad systemet förmår att hantera.
  • Integrationen för invandrare är i Sverige sämst i Europa, vilket innebär att dom migranter som kommer hit hamnar i utanförskapsområden, utan möjlighet att komma in i det Svenska samhället.
  • Bostadsbristen – möjligheten för den som inte har ett ordnat boende att finna en bra bostad är, av olika skäl, ”mycket begränsat”.

  Om vi nu – med uppbådande av all vår fantasi – tänker oss att originaliteten hos dom som betalar skatt tilltar. Svensk lag gäller inte längre – inte heller Svensk skattelagstiftning. Vad händer då?

  Jag ställer bara frågan.

  Gillad av 1 person

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Ursäkta en liten ‘petmoj’, men betyder inte en axiomatisk sanning att den är sann i bägge led, eller riktningar; typ ‘pojkar är pojkar’? Eller minns jag helt galet? I så fall blir ju
   ”Den som befinner sig i Sverige skall ha det bäst i världen”
   till
   ”Den som har det bäst i världen befinner sig i Sverige”
   och även
   ”Sverige är i världen där det är bäst” (typ ‘Tyskland är där tyska talas’…)

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Gilla

   • Hans Kindstrand skriver:

    Rickard – Du har helt rätt. Det blir ju litet tokigt om man påstår att ”Sverige är där svenska talas”. Att den som befinner sig inom Sveriges territorium skall ha det bäst i världen, är nog inte ett axiom.

    Gilla

 16. KSA skriver:

  Men vänta ett tag… Handlar boendet om de flyktingar som är på väg till Norge och Finland? Jag antar det. Då sover var och en en natt kanske. Sen åker dom igen. Vill ni hellre ha dom på gatorna? Hade varit bra att få klarhet i denna fråga. Jag har svårt att tänka mig att detta är ett boende där illegala invandrare som vägrar åka tillbaka till sitt land bor i.

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   Det vet vi inget om. De migranter (betänk att en stor del av de, som kallas flyktingar är ekonomiska migranter) som släpps in i Sverige utan att registreras, kan ta vägen vart de vill. Gränspolisen har inte en susning om vilka de är – fågel, fisk eller mittemellan?

   Vad vi VET är att gränspolisen under andra veckan i oktober 2015 gick ut med informationen, att från den 1:a september och t.o.m. första veckan i oktober 40 000 anonyma migranter släppts in i landet utan att registreras. Vart de tagit vägen har polisen inte en aning om.

   En gissning som verkar sannolik är att anonyma oregistrerade migranter fortsätter att strömma in i Sverige …

   Gilla

  • meritwager skriver:

   Det handlar inte om ”Vill ni hellre ha dom på gatorna?” Jag vet inte vilka ”ni” som hänsyftas, men det handlar alltså inte om vad någon ”vill” utan om att svenska skattemedel inte ska delas ut av politiker i bidrag till verksamheter som hyser personer som vistas illegalt i landet och att personer som vistas illegalt i landet enligt lag ska utvisas.

   Det är de främsta budskapen i texten. Dessutom försvinner massor av hitkommande, som varken söker asyl eller registrerar sig, in i parallellsamhällena och utanförskapsområdena i Sverige med allt vad det innebär. Långt ifrån alla, knappast ens en majoritet, tar sig vidare till Norge och Finland. Detta bekräftas av Polis och Migrationsverket samt om man lägger ihop antalet hitkommande omregistrerade personer med hur många som söker sig till Norge och Finland.

   Hoppas att det var ett svar på frågorna KSA:s inlägg. Ytterligare frågor och undringar kan med fördel ställas till den myndighet som är ansvarig för asyl & migration i Sverige, Migrationsverket, och till relevanta ministrar och politiker i Stockholms stad.

   Gilla

   • Maria M skriver:

    Jag håller med dig. Men bortsett det skattefinansierade boendet för transit (?) migranter har vi fler subventioner till illegalla migranter- skola, vård, gratis tandvård, ibland socialbidrag – och allt detta enligt socialtjänstlagen. Hur kan det vara möjligt?
    Sen kan de säga vad de vill om att de som inte får asyl skall lämna Sverige.
    Inte trovärdigt.

    Gilla

   • KSA skriver:

    Jag tror att många läser artikeln som att folk kan bo illegalt där länge av döma av svaren. Det blir alltid en konsekvens av en handling. Det råder kaos pga flyktingar och jag är väl medveten om att många försvinner på vägen. Nu handlade inte inlägget om det och tillför inte så mycket. Jag tycker att det är bra att de kan bo där nån natt istället för på gatan. Ibland får man släppa på principerna eller används de som slagträ för ett annat syfte?

    Gilla

 17. meritwager skriver:

  KSA, som – noterar jag – inte skriver under eget namn, återkommer med en kommentar och en fråga i slutet. Jag tyckte att jag svarade ganska väl redan, men eftersom han/hon återkommer så ska jag försöka vara om möjligt ännu klarare.

  Jag kan inte ansvara för hur ”många läser artikeln”. Det som står i den står i den och nog borde den av läskunniga gå att förstå så som den är menad. Jag har varit tydlig med att det handlar om personer som inte är registrerade på något sätt, någonstans i Sverige och som ingen vet vilka de är eller varför de är här – det finns säkert många olika skäl till att vandra in i ett land utan att ge sig tillkänna hos myndigheterna.

  Att skattemedel används till den här verksamheten är inte rätt. Jag har inte sagt ett ord om att de organisationer och församlingar som frivilligt och ideellt vill hjälpa dessa människor (trots att de är här illegalt) inte ska/bör göra det! Det är upp till dem att frivilligt och ideellt ta emot vilka de vill i sina hem eller sina lokaler. Jag har enbart vänt mig mot det felaktiga i att skattemedel används till sådant. Nog framgår detta väl av texten?

  Principer får man visst släppa på, gjorde man aldrig det skulle tillvaron bli väldigt stel och konstig. Men har man en lag som säger att människor som kommer till ett land ska ha tillstånd att vistas där så är det knappast fråga om någon ”princip”, det är fråga om just en lag. I detta fall utlänningslagen. Och om en minister tydligt framhåller att den lagen ska följas medan en annan besöker ett boende för personer som ingår i den grupp som den första ministern har sagt ska utvisas, så handlar det inte heller om ”principer”.

  Något ”slagträ för andra syften” (märkligt inpass av KSA) finns inte. Det handlar i sammandrag och på lätt svenska så att alla ska förstå om att
  – lagen ska följas och den som vistas illegalt i landet ska utvisas
  – ministrar i en regering borde dra åt samma håll
  – skattemedel ska användas korrekt, de är inte enskilda politikers att spendera som de vill

  Gilla

  • KSA skriver:

   Jag brukar läsa artiklar här och uppskattar att de är sakliga. Det jag vänder mig emot är att i denna artikeln så finns ingen tidsangivelse hur länge flyktingar stannar och jag har heller inte fått svar på frågan. Därmed så blir det en tolkning från läsaren baserad på antaganden vilket kan leda till att man vänder människor mot varandra vilket vore olyckligt för vårt samhälle. Det ger mig också en känsla av att man vill vinkla saker genom att undanhålla viktig fakta. Jag är mycket orolig över hur man sköter denna flyktingström men det blir ju inte bättre av att påskina saker som inte existerar. Om det nu är så. Så, hur mångs nätter bor de där i genomsnitt? I min mening en viktig fråga. Det är därför jag frågar om och om igen.

   Gilla

  • KSA skriver:

   Du skriver också att det finns många skäl till att inte ge sig till känna genom att registrera sig. Jag antar att du då menar att de som bor där har tvivelaktiga motiv? Vad grundar du det på? Fakta? Vill gärna höra källan till detta påstående. För jag tror fortfarande att det är transitflyktingar som behöver en tillfällig plats. Och jag tror att det inte belastar staten nämnvärt jämförelsevis. Jag är kvinna och vill känna mig trygg i min stad. Och jag tror att frivilligorg. har fullt upp. Jag vill inte ha folk sovande på gatorna.

   Gilla

   • meritwager skriver:

    Ännu en gång: Ytterligare frågor och undringar kan KSA med fördel ställa till den myndighet som är ansvarig för asyl & migration i Sverige, Migrationsverket, och till relevanta ministrar och politiker i Stockholms stad. Frågor kan också ställas till utlänningspolisen och till Islamic Relief och Katarina församling. Svaren får KSA värdera själv.

    Gilla

 18. Hans Kindstrand skriver:

  Jag kan för egen del skriva under på allt det som Merit Wager sagt. Jag har dessutom några tillägg. Vi har i Sverige en rättsordning. Regler som gäller för vår samvaro. En del finns i lagarna, en del finns i rättspraxis, en del finns i andra rättskällor. Dom flesta av dom reglerna tycker jag är bra. Jag gillar inte att människor skjuter på varandra – t ex. En del regler i rättsordningen tycker jag mindre bra om, och en del tycker jag är direkt dåliga. Det finns kantiga regler som innebär att individer kommer i kläm. Nu har signaturen KSA en fråga. ”Vill ni hellre att dom (föregivna ”transitmigranter”) skall sova på gatorna?” Mitt svar är mycket enkelt. Ja! Då kan dom lagföras i den ordning som rättsordningen föreskriver. Jag och flertalet accepterar rättsordningen som den är – ett paket. Rättsordningen är inte ett smörgåsbord där man kan välja det man tycker om, och rata det man inte gillar. Den rättsordning som gäller i Sverige gäller i sin helhet, och den gäller för alla – inklusive politiker – och den gäller på gott och på ont. Alternativet till rättsordningen är anarki. Makten upphör inte för att centralmakten abdikerar. Anarki leder till att den som har störst våldskapacitet kommer att tillvälla sig makten.

  Alltså – signaturen KSA – ska vi i Sverige upprätthålla svensk rättsordning? Frågeställningen är faktiskt inte svårare än så. Svaret kan bara vara jag eller nej.

  För övrigt, tillvaron kan göras mindre begriplig om man hittar på ord som EU-migranter, papperslösa, transitmigranter etc ord vars väsentliga funktion är vara en yta vars innehåll man helst vill dölja.

  Gillad av 1 person

 19. bossebuss skriver:

  Man blir upprörd över den diskriminering som ständigt sker mot utsatta, bostadslösa svenskar. Dessa är det ingen ansvarig politiker som tänker på, bara några frivilliga.
  Tänk vad dessa 300 000 kronor hade kunnat göra och om våra egna utsatta fattiga och bostadslösa hade kunnat få tak över huvudet på ett sådant boende? Det är ju ändå mot dem som vi i första hand har ansvar för. Det är till dem som våra skatter och sociala avgifter ska gå. Vi kan inte ta ansvara och ge försörjning till alla i världen som tar sig hit, bara för att det är så synd om dem. Våra gemensamt finansierade trygghetssystem har aldrig varit menade att de skulle räcka till vem som helst som tar sig hit och vill bli försörjd! Det kan vem som helst med ett uns förstånd genast begripa.
  Jag är en stor anhängare av att ”generositet ska börja hemifrån”! Sedan, om det blir något över kan vi hjälpa andra. Denna ansvarslösa generositet och gåvopolitik som politikerna håller på med kan inte få fortsätta!
  Man talar om ”samhällskris” och det innebär att vårt samhälle redan har havererat, och ändå håller politikerna på som om ingenting har hänt. Inte ens under andra världskriget befann sig Sverige i en sådan katastrofal kris som nu. Då fungerade ändå vårt samhälle trots att vi var helt avskurna från omvärlden. Vi klarar inte det och samhällskrisen och förfallet går bara så mycket snabbare – och våra ansvariga politiker gör ingenting – de bara fortsätter slösa med våra resurser till alla som de tycker synd om och för att kvala in i ”godhetsligan”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.