Vi kan kanske glömma den där fina idén med flyktingläger i närområdet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Västvärlden har naturligtvis till stor del sig själv att skylla för den flyktingkris framför allt Europa nu står inför. Om Väst inte hade invaderat Afghanistan, Irak och Libyen så hade dessa länder haft kvar sina förskräckliga regimer som med brutala metoder hållit ordning i respektive nation. I stället hotar nu kaos och klankrig som leder till att alltfler människor vill ta sig därifrån. (Jag ska inte göra mig märkvärdig. Det var först vid kriget mot Ghaddafi, där den svenska Alliansregeringen engagerat deltog, som det hade gått upp ett ljus för mig varför jag – chanslöst förstås – hoppades att diktatorn skulle vinna.)

Men flyktingproblemet är, som jag och andra på dessa sidor så många gånger påpekat, mycket större än enbart en fråga om att folk vill sätta sig i skydd från stridigheter. Globaliseringen och mobiltelefonerna har gjort miljontals människor medvetna om hur livet i Väst ser ut och när de dessutom upptäcker att det trots allt är ganska lätt att ta sig till Europa så är det bara att börja traska.

En vänlig läsare uppmärksammar mig på en artikel i International New York Times som i sin tur hänvisar till en internationell Gallup-undersökning. Denna undersökning är tyvärr dynamit.

Ungefär 13 procent av världens vuxna befolkning, hävdar undersökningen, vilket motsvarar 640 miljoner människor, vill flytta till Väst. USA är det värdland de flesta vill söka sig till. Där vill 150 miljoner bo. Sedan i fallande popularitetsordning kommer England, Canada, Frankrike och till och med Saudiarabien med 45, 42, 32 respektive 31 miljoner pretendenter. Även Sverige finns med på listan. Hit vill sex miljoner flytta, lika många som till Ryssland.

Ett isande faktum är att opinionsundersökningarna uppges ha gjorts mellan 2009 och 2011, alltså för ett bra tag sedan, före den arabiska våren, före Libyen-kriget. De flyktingströmmar vi nu ser i verkligheten är bara den synliga eruptionen av ett tryck som byggts upp under lång tid och som vi valt att inte uppmärksamma. Några av oss har väl fattat att Väst i princip legat vid foten av en vulkan och ändå inte fattat att den skulle explodera i närtid.

Vi får jämt höra att 60 miljoner människor är på flykt i världen, det högsta antalet någonsin efter andra världskriget, och att detta skulle vara skälet till migrationen. Men denna Gallup-undersökning raserar effektivt den tröst vi eventuellt skulle kunna dra av att 60 miljoner visserligen är en hisnande men ändå begränsad siffra. Det är uppenbarligen inte bara dessa 60 miljoner flyktingar som kanske vill komma till Väst, utan dessutom 640 miljoner andra som lockas av vårt välstånd, våra sociala rättigheter och det relativa lugnet i våra länder.

Och de som faktiskt kommer varje dag, har vi egentligen någon aning om vilken av grupperna de tillhör? De påstår sig tillhöra de krigströtta eftersom de då har en chans att få uppehållstillstånd, men hur är det i verkligheten? Ingen vet.

Att migrationslusten inte i huvudsak har med krig att göra framgår inte minst av listan över de nationaliteter som vill flytta till USA. Kineserna ligger högst med 22 miljoner potentiella USA-emigranter. Sedan kommer Nigeria (15), Indien (10), Bangladesh (8), Brasilien (7) och Filippinerna (5). Kanske med undantag för Nigeria krigas det inte i något av dessa länder.

Explodera förresten? Kanske är det vi nu ser bara det inledande pyset, det är i alla fall tesen i INYT-artikeln: ”Även om inflödet av migranter till Europa i år representerar den största immigrationen av icke-européer i modern historia så varnar många experter för att massrörelserna kan fortsätta och till och med öka”.

Tidningen ger exempel på faktiska, intervjuade migranter: ”Ibrahim Isahaq, 18, från Ghana, var en av de migranter som kom genom Serbien i oktober, lockad av information om hur lätt resan hade blivit. Han var på flykt undan ett familjebråk om ett omstritt arv. Youssou, 25, från Senegal, sa att hans pappa var befälhavare i en föga känd separatiströrelse i Casamance, men att han själv var mer intresserad av affärsmöjligheterna i Europa”.

En ny och obehaglig insikt har plötsligt uppstått i min hjärna. Den här fina idén med att vi ska hålla migranterna i läger i de så kallade närområdena. Den känns inte längre så fräsch. Tror någon att Ibrahim och Youssou och de andra 640 miljonerna (minus dessa två afrikaner) skulle låta sig nöja med det?