HUR GICK DET SEDAN?

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Den 3 november 2015 skrev jag en text här på Det Goda Samhället: Skattemedel till verksamhet för personer som olagligt vistas i landet. Den handlar om att socialborgarrådet Åsa Lindhagen, MP, ensam i ett så kallat ordförandebeslut, bestämt att 300 000 skattekronor – i strid med gällande regler – skulle skänkas till Islamic Relief och Katarina församling som bidrag till drift av vad borgarrådet kallar ”transitboende”, men som är en övernattningsverksamhet för personer som oregistrerade vistas i Sverige.

I början av Sveriges Radios program Konflikt den 5 december presenterar programledaren verksamheten så här:

På en vältrafikerad gata i centrala Stockholm är persiennerna nerdragna i fönstren på en hel våning. Därinne brukade det vara fullt av liv. Här fanns mängder av familjer, flyktingar på väg genom Sverige. Barn som överlevt i vattnet på Medelhavet, män som gått genom Europa och kvinnor som lagt alla sina besparingar på en smuggelbiljett. Men nu är det tomt. I lekhörnan sitter några ensamma mjukdjur och där står ett hopvikt pingisbord i behov av några intensiva forehandslag. Hur skapades denna absoluta tomhet i ett boende för flyktingar? Vad var det som hände?

Inga konstigheter. Det är inte förbjudet i Sverige att hjälpa människor som vistas illegalt i landet. Privat hjälp och hjälp av frivilligorganisationer som inte finansieras av skattemedel är tillåten. Trots att det handlar om oregistrerade personer som de facto vistas olagligt i landet och, om de påträffas, enligt lag ska utvisas ur landet. Men cirka 47:30 in i programmet, alltså ganska i slutet, säger programledaren följande:

Jag besökte ett transitboende i centrala Stockholm som drivs av Islamic Relief i samarbete med Svenska kyrkan och på uppdrag av Stockholms stad.

Fortfarande är det helt och hållet Islamic Reliefs och Katarina församlings sak om de vill hjälpa dessa människor. Men – och det är ett stort men – det är inte medborgarnas och invånarnas sak att via skatten bidra till verksamhet som enligt lag inte ska bekostas av dem:

”…på uppdrag av Stockholms stad.”

Stockholms stad har inget uppdrag att bidra med en enda skattekrona till den här verksamheten eller till andra liknande verksamheter vilket Lindhagen & Co, i strid med bestämmelserna, tagit sig rätten att göra. Särskilt besynnerligt ter detta sig när man betänker att Stockholms stad samtidigt lånar en miljard (1000 miljoner) kronor varje månad.

Så här skriver politikerna i Stockholms stad Åsa Lindhagen m.fl. (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S), Alexandra Mattsson m.fl. (V), Anna Rantala Bonnier (FI) själva i ett förtydligande med rubriken ”Stöd till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar”, daterat den 20 oktober 2015:

Att tillhandahålla boenden för flyktingar som ej sökt asyl är inte ett kommunalt uppdrag… Staden har nyligen beviljat ekonomiskt stöd på 0,3 mkr till Islamic Relief och Katarina församling på Södermalm för deras fortsatta arbete med flyktingar som ej sökt asyl, med en prioritering av barnfamiljer. Staden tillhandahåller även en verksamhetslokal.

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr riktar hård kritik mot hur den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset hanterat frågan:

Staden måste använda all kraft till att hjälpa dem vi har ansvar för. Och det är de som söker asyl eller har uppehållstillstånd. Att lägga resurser på personer som inte tänkt stanna i Stockholm sänder fel signaler till dem som vi har ansvar för. Beslutsunderlaget var inte heller korrekt när beslutet togs.

Jag vet inte om majoriteten har någon koll på vilka som faktiskt bor där. Och där fattades ett ordförandebeslut, och ansvarig nämnd meddelades om det i efterhand. Det är oprofessionellt.

Vad har hänt med socialborgarrådets och hennes oppositionskamraters självsvåldiga beslut att betala ut pengar till verksamheter som inte ska bekostas av skattebetalarna? Har felaktigt utbetalda pengar återkrävts? Har planerna om att bidra med 3,3 skattemiljoner till liknande verksamhet i förorter till Stockholm skrinlagts?

Om det som sägs i radioprogrammet Konflikt stämmer så står nu 45 övernattningsplatser tomma på Renstiernas gata på Söder i Stockholm. Kommer Stockholms stad nu – kanske i fortsatt samarbete med Islamic Relief och Katarina församling? – att anvisa Stockholms hemlösa som behöver sova någonstans till dessa platser? Som det dessutom är lagligt för Stockholms stad att bidra med skattemedel till.

14 reaktioner på ”HUR GICK DET SEDAN?

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Ännu ett exempel på att politikerna gör som de vill med skattebetalarnas pengar utan efterräkningar.

  Alla bidrag som nu betalas ut till organisationer bör dras in. Rätten att fördela dessa pengar överlåts på väljarna som i samband med den årliga deklarationen, var och en anger hur dennes del skall fördelas mellan olika de organisationer som är godkända som mottagare. Samtidigt skall var och en ange om det samlade beloppet skall öka, minska eller vara oförändrat.

  Detta är ett sätt på vilket väljarnas makt ökar och politikernas makt minskar.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Dena Ordförande borde personligen ansvara för ÅTERBETALNING!

   Typiskt fall av myndighetsmissbruk,
   NÄR TJÄNSTEMANNAANSVAR saknas!!!

   Borde återinföras med omedelbar verkan!!!

   Gillad av 1 person

 2. Vasti Ezelius skriver:

  Lånar Stockholm 1 miljard varje månad? Det låter otroligt mycket, samtidigt som jag läste att Stockholms skatt skall höjas nästa år för att gå till skatteutjämning. Vem tjänar in alla pengar till skatteutjämning i olika kommuner?

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Jag får intrycket att kommunernas och statens styrorgan missbrukas av partierna (?) som något slags 4H-klubb för grundutbildning av underåriga funktionärer utan lämpliga karaktärsegenskaper med metoden ”kasta ungen i vattnet så lär han sig simma”. Det går hela vägen upp till regeringen.

  Flugornas herre.

  Gillad av 1 person

 4. Tage Sundin skriver:

  Det hade varit intressant om någon kommuninvånare via Förvaltningsrätten begärt laglighetsprövning (kommunalbesvär) och inhibition av beslutet senast tre veckor efter det att beslutet fattats. Stadens tillgångar synes ju ha skänkts bort till ändamål som saknar lagstöd, och detta är inte tillåtet.

  Gillad av 2 personer

 5. Tia Itkonen skriver:

  Ska detta suktande av helgongloria med andras pengar aldrig ta slut!? Det går alldeles utmärkt att skaffa sig sin gloria med eget arbete och egna pengar.

  Gilla

 6. Hovshallar skriver:

  Tack, Merit Wager, för att du i rådande politiska motvind vågar dra fram politikernas ljusskygga beteende gällande migrationsrelaterade frågor i ljuset.

  Lagstridigt beteende av den sort som det berättas om härovan är en direkt följd av ”mångkulturalismen”, Sveriges makthavares nya religion. Man tar sig helt enkelt rätten att agera enligt denna religions dogmer, oavsett om det är lagligt eller inte.

  I andra fall skapar man istället helt absurda bestämmelser för att stödja sitt agerande — tex. att personer som vistas illegalt i Sverige trots detta ska ha rätt till tandvård för 50 kr, och rätt att ha sina barn i skola. Samtidigt har alltså polisen i uppgift att spåra upp och avvisa sådana personer ur landet!

  Detta vanvett förvärras av att det i många fall visar sig omöjligt att avvisa sådana personer, eftersom ingen säkert vet deras verkliga identitet — detta eftersom Mig-verket inte kräver att asylsökande ska visa upp några ID-handlingar.

  Andra länder (utanför EU) vägrar ofta ta emot personer vars identitet inte är säkert klarlagd, vilket innebär att gränspolisen får vända tillbaka hem med oförrättat ärende. Detta innebär en absurd situation: personen har inte rätt att vistas i Sverige, men är inte heller välkommen i något annat land.

  Situationen skulle ha undvikits om
  1) Sverige haft kontroll över sina gränser — som man hade förr
  2) Mig-verket vägrat hantera ansökningar från personer utan ID-handlingar.

  Gilla

 7. Bo H skriver:

  En allt starkare olustkänsla infinner sig ofta nuförtiden när man läser och hör hur personer i ledande, ofta politisk, ställning kan bära sig åt med huvudmans medel. Att som i det här fallet skänka bort skattemedel borde leda till någon konsekvens för den eller de som fattat beslutet.
  I vår ”listdemokrati” är det, som jag ser det, viktigt att partierna alltid ber vildhjärnor att lämna sina uppdrag. Detta skulle säkert säkra förtroende för politiker i allmänhet och för vederbörandes parti i synnerhet.

  Gilla

 8. Richard Paulsen skriver:

  Affärerna styr migrationen. Trump inte välkommen till Dubai, Saudi Arabien, Qatar efter uttalanden om att tillfälligt stoppa muslimer från att komma till U.S.A..
  Arabiska affärsmän uttalat sig. En kvinna.tilläts yttra sig. I slöja. Kallade Trump rasist. (Källa Trumfientliga CNN World news).
  Ingen migrerar från väst till arabstater. Så det är ett ensidigt flyttande på ensidiga villkor. Märkligt att det hänvisas FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Till för att skydda medlemsstater .

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.