Fyra kronor för lite om dagen…

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Ingenstans i utlänningslagen går det att hitta något som förbjuder att smärre misstag rättas till när de upptäcks att det är uppenbart att det inte förelegat brottsligt uppsåt. Det hade inte varit fel att bevilja Mehdi Ahmadi fortsatt arbets- och uppehållstillstånd.

”Varför ska folk som gör rätt för sig utvisas?” Det har varit en fråga som ställts av många den senaste veckan sedan det blev känt att den iranska familjen Ahmadi, som varit i Sverige i fyra år, ska utvisas. Trots att Mehdi Ahmadi har arbete och har haft avtalsenlig lön i alla år utom, som det visat sig, under fem månader förra året då den låg 180 kronor under kollektivavtalsenlig lön. Detta enligt vad som rapporterats i andra medier.

Ja, ibland är det så att lagen gör att människor som ”gör rätt för sig” utvisas. Att få uppehållstillstånd i Sverige hänger inte på att man ”gör rätt för sig”, det hänger på att lagen efterlevs. Med detta sagt och med vad som är känt i just det här fallet i åtanke, kan det konstateras att i ett ängsligt land där formellt tjänstemannaansvar inte existerar men där ogripbara stämningar av ängslan och oro ständigt hänger i luften, tycks sunt förnuft och att agera i lagens anda till stor del ha upphört att existera. Med livsavgörande konsekvenser för dessa fyra människor.

Svenska folket har av politikerna under de senaste två, tre decennierna fåtts att tro att mycket sådant som i andra länder sköts av civilsamhället och myndigheter, i Sverige måste och ska beslutas av kommunalråd, riksdagsledamöter och ministrar. I takt med att den politiska lägga-sig-i-sjukan brett ut sig, har ansvars- och pliktkänslorna och förmågan att tänka själv hos alltför många urholkats – hos medborgarna men också hos myndighetspersonal som inte vågar ta initiativ.

Vi såg hur oförmågan att använda sunt förnuft manifesterades i fallet med finländska medborgaren Helena Andersson, som jag skrivit om på Svenska Dagbladets ledarsida som förvägras att folkbokföra sig i Sverige trots att hon föddes i Sverige och fick personnummer och sedan sex år bor och arbetar här på Finlands ambassad. Vi har sett många andra fall där det sunda förnuftet helt kopplats bort och ansvarstagande saknats vilket lett till ruin för enskilda människor, föräldrar som kämpar för rätten till sina barn, asylsökande och – som i fallet med familjen Ahmadi och andra i samma situation – till utvisning utan någon som helst vettig anledning.

Om handläggaren på Migrationsverket som upptäckte att Mehdi Ahmadis arbetsgivare, som ju tar på sig skulden för misstaget gällande lönen, hade kontaktat denne och påpekat att han måste ha missat att se till att lönen ligger rätt så hade ju saken varit ur världen. Tid och kraft hade då kunnat ägnas åt att jaga verkliga skurkar som säljer arbetstillstånd dyrt till utlänningar som sedan utnyttjas till löner betydligt mer än 180 kronor under kollektivavtalsenliga löner. Arbetsgivaren hade kunnat rätta till misstaget och Mehdi Ahmadi och hans familj hade kunnat fortsätta sina liv i Sverige.

Ingenstans i utlänningslagen går det heller att hitta något som förbjuder att smärre misstag rättas till när de upptäcks att det är uppenbart att det inte förelegat brottsligt uppsåt. Det står inte heller i 6 kap 2 § utlänningslagen att lön och övriga villkor ska vara exakt på kronan desamma som anges i kollektiva överenskommelser. Det står att lönen ”inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, inte att den ska vara exakt på öret densamma som facket bestämt. Om Mehdi Ahmadi tjänar 19.500 kronor får han efter skatt ut cirka 13.260 kronor. Om han tjänar 19.680 kronor är beloppet efter skatt 13.382 kronor. Skillnaden efter skatt, som han och hans familj hade att leva på under fem månader, är således 122 kronor i månaden. Ingen kan med bästa vilja i världen påstå att familjens villkor var sämre om de hade 4 kronor mindre att leva av per dag än om lönen under de fem månaderna varit på öret kollektivavtalsenlig.

Lagar ska följas. I det ingår också att använda sunt förnuft och eftertanke och förmåga att tolka lagens anda. Migrationsdomstolen kan knappast hålla fast vid Migrationsverkets bedömning i det här fallet.

27 reaktioner på ”Fyra kronor för lite om dagen…

 1. Hans A skriver:

  Värt att notera och vilket få förstår är att den lilla skatt som han drar in inte på långa vägar räcker för stt betala alla välfärdstjänster som Sverige levererar till denna familj. Visst, han ”gör rätt för sig” men det räcker inte för att undvika att det faktiskt är andra som får betala familjens välfärd. Är det hjärtlöst att påpeka? Eller är det i själva verket hjärtlöst att tvinga andra betala? Hur många sådana arbetskraftsinvandrare har vi råd med?

  Gillad av 2 personer

  • AHA skriver:

   Skatteförmågan för utrikes födda är 55% jämfört med inrikesfödda, mest betingat, som jag uppfattat det, av den höga arbetslösheten.
   Invandrarna är därtill överrepresenterade i låglönejobb.
   Jag har också läst att brytpunkten för när man betalar in mer skatt än vad man förbrukar ligger kring 40% av arbetstagarna. 60% ligger alltså på minus. Invandrarna torde vara kraftigt överrepresenterade i den senare gruppen.

   Vad som nu sker med invandring av lågutbildade är alltså att skattebasen eroderar, Sverige tappar i utveckling och kraft.

   Vi kan räkna med att media och politiker aldrig kommer att informera oss om att invandrarkollektivet trots betydligt högre sysselsättning ändå skulle vara en minusaffär.

   Gillad av 1 person

  • Janne K skriver:

   Ja, hur försörjer man hela familjen på 13.260 kronor? En vuxen som som pluggar och en tonåring? Var bor de, hur mycket extra bidrag får familjen? Har frun lärt sig svenska?
   Många frågor. Hur många arbetskraftsinvandrare tål systemet?
   Hur ser försörjningkravet ut? Den familjen får ut mycket från samhället, kanppast är självförsörjande på riktigt.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Jag försörjer min familj på mindre än så. Jag är svensk. Min familj är svensk. Vi får inga bidrag. Vi får avstå saker som tandvård och glasögon exempelvis. Det går att klara matkassan på tretusen i månaden. Vi har inte rätt/råd med ROT & RUT. Vi har inte råd med revisor för att maximera skattelättnader. Vi har inte företag där vi kan ‘handla på firman’ (momsbedrägeri) eller kvitta skulder och intäkter, eller noggrant balansera utdelningar och arvoden. Det är inte nytt att många svenskar lever så. Det är bara det att vi inte tycker synd om oss; vi tycker systemen med en lag för rika och en annan (de facto) för fattiga måste bort. Det finns inget parti som driver rättvis skattelagstiftning, för då röstar inte medelklassen på det.

    Vi är tiotusentals som arbetar i olika specialanställningsformer, utanför det vanliga avtalssystemet. Lägsta lön, enligt avtal. Ingen LAS. Ingen MBL. Arbeta, lyd, var tyst, kräv inte att säkerhetsregler skall följas. Lita inte på facket (särskilt inte Kommunal) då man när det gäller oss går arbetsgivarens (stat och kommun) intressen till mötes.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare

    Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  I detta absurda fall är det relevant att citera Frans G Bengtsson:

  ”….Det är med måsarna precis som med byråkraterna: naturens jämvikt har rubbats och därför är de allestädes närvarande. Havsörnarna och andra nyttiga djur, som höllo måsarna i schack, har dött ut, liksom sunda förnuftet dött ut i byråkraternas värld; och sedan dess föröka sig dessa båda species utan hejd och sväva skränande över människotillvaron som moln av förkroppsligad idioti. Sannolikt komma de att frodas i all harmoni framgent —-”

  Gilla

 3. BjörnS skriver:

  Merit har rätt, det är inte rimligt. Speciellt inte när staten tittar åt ett annat håll då lagar bryts i andra sammanhang, de som uppehåller sig illegalt i landet har rätt till skola, sjukvård mm, de som olagligt mutat sig till svenskt medborgarskap inte kan fråntas det, osv, osv

  De som arbetar och gör rätt för sig ska respekteras och ha ”the benefit of doubt”.

  Gillad av 1 person

 4. Bhoman skriver:

  Det är min absoluta övertygelse att detta handlar om religion . Om dom hade varit Muslimer och dessutom begått allvarliga brott så skulles snacket om utvisning aldrig ägt rum . Kristna med sin blotta närvaro ställer till besvär i ett Muslimskt samhälle .

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man kan lugnt, snarare oroligt, konstatera,
   att kristendomen ges allt mindre plats i Sverige!

   Men så har vi ju i princip en Muslimsk Ärkebiskop,
   så det förvånar inte det minsta…

   ANINGSLÖSHETEN HAR ett ansikte!!!

   Gilla

  • meritwager skriver:

   Jag har inte läst något om familjens religion, att de skulle vara kristna. Inte för att det spelar någon roll i sammanhanget, men du tar upp det. Jag vet inte, men jag tror knappast att den här iranska familjen är kristen. I varje fall har jag inte sett något om det. Iran är ett islamiskt land och därmed är befolkningen muslimsk, sällan kristen, såvitt jag vet.

   Vad min text handlar om är ingenting annat än exakt det som står där. Den handlar varken om religion eller om ifall vi ska tillåta den här typen av arbetskraftsinvandring där det knappast går att försörja fyra personer på knappt 14.000 kr netto i månaden. Texten handlar enbart om de lagar och regler som gäller i Sverige och som alltså gäller oavsett vad vi tycker OCH att det i lagen inte finns något absolut krav på att man har en lön som exakt på kronan är densamma som för en person i ett företag med kollektivavtal.

   Gilla

   • Gerhard Miksche skriver:

    I Iran finns en liten kristen minoritet och har funnits sedan antiken. I förhållande till andra muslimska länder lever den förhållandevis tryggt, precision som den judiska minoriteten i landet. Till saken hör givetvis att Islam i sig ger kristna och judar sämre ställning i samhället.

    Gilla

 5. p2185 skriver:

  Det kan och får inte vara möjligt att det är som skrivs att familjen inte beviljats fortsatt uppehållstillstånd på grund av detta skäl. Jag har läst om ”fallet” tidigare och mått illa av att läsa om den totala fantasilösheten, eller brist på tankeförmåga, hos den handläggare/myndighet som kommit fram till utvisning!
  Jag har utgått från att misstaget snabbt skulle rättas till och anade inte att det fortfarande är aktuellt.
  Den enda tänkbara förklaringen måste vara att det finns något mer att avslöja rörande familjen och då vill jag att det redovisas. Jag anar emellertid ett försök från Migrationsverket att visa ”handlingskraft” i ett ”enkelt” ärende för att dölja de totala tillkortakommanden som ständigt redovisas rörande problem med utvisning av andra. T ex de som saknar papper, saknar bevisat ursprungsland, de som tagit sig hit på arbetsintyg hos svenskregistrerade företag som sedan betalar slavlöner etc.
  Jag baxnar och skäms för den degenerering av en god svensk ämbetsmannakultur som en gång fanns och som jag var stolt del av!
  Här får vi, om inte Migrationsdomstolen bedömer fallet annorlunda, det bästa exemplet på länge i tävlingen om att ”sila mygg och svälja kameler”.

  Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Myndigheterna måste veta att det förekommer och har förekommit ett gigantiskt asylfusk som resulterat att vi felaktigt åtagit oss ett försörjningsansvar som sannolikt överstiger betydligt mer än 100 miljarder.
   80-90% har släppts in utan identitetshandlingar, åldersfusket och asylskälen bland ensamkommande ungdomar sker öppet etc.

   Tror på din förklaring att Migrationsverket med beslutet vill göra en viss rehabiliterande effekt till det gigantiska asylfusk som man inte stävjat.

   Gilla

 6. Axel Sjöstedt skriver:

  Det är sådana här händelser som kan göra mig mörkrädd. Här handlar det om ett fall – ett fall som kan överföras till vad som kan komma att hända när 150 000 emigranters fall skall hanteras om cirka 4 år. Då har vi inte råd att låta byråkratiska regelverk styra. Stackars människor! Kanske det börjar bli dags för en by-pass-operation.

  Gilla

 7. Bo Hofvander skriver:

  Ja, det som stör vilken person som helst med ett uns av rättskänsla, att man i det här landet, fyllt av ”humanitet” och ”empatisk förmåga”, i samma veva kan ge grova brottslingar och islamister som återkommer från jihad i det land de påstod sig ha ”flytt” ifrån, PUT och livslång bidragsförsörjning. Men det går inte med en så integrerad och välanpassad och till Sverige lojal familj som familjen Ahmadi.
  Det är en skandal helt enkelt! Bättre måste väl den ”Humanitära Stormakten Sverige” kunna klara av? Allt oftare undrar man ur det står till ”där uppe” hos de som befolkar maktens korridorer?

  Gillad av 1 person

 8. Richard Paulsen skriver:

  Skicka kristna till muslimska länder. Inte bara absurt utan ren grymhet. Var är värderingarna det talas om? Eller var de så här? Måste ändras på. Inser vilken normal och human person som helst.

  Gilla

 9. Richard Paulsen skriver:

  Obegripligt hur man kan göra så. Skicka kristna till islamskt land. Inte bara absurt utan ren grymhet.
  Vart tog värderingarna vägen det talas så vitt och brett om? Var de så här? Måste ändras. Vi är ju alla i fara annars. Det borde ju alla veta redan ändå förresten.
  Måste varje normal och person som vill leva i ett humant land inse.

  Gilla

 10. Kim skriver:

  Vi har det senast året få se otaliga exempel på att myndigheter ignorerar eller kringgår vår lagstiftning, ibland med förödande konsekvenser. Hur kan det då vara omöjligt att läsa in lite sunt förnuft i lagen i ett fall som detta? Arbetsgivaren har tagit på sig skulden och förklarat sig villig att i efterhand betala in de 900 kr som fattas. Räcker inte det?
  Grovt kriminella beviljas uppehållstillstånd och jihadister välkomnas tillbaka med diverse förmåner, men den väletablerade familjen Ahmadi ska utvisas p.g.a. en småsumma. Sverige i ett nötskal.

  Gilla

  • meritwager skriver:

   Man kan inte ”utgå” från (=gissa) att familjen är kristen bara för att kvinnan i familjen inte bär slöja. Massor, massor, massor av muslimska kvinnor bär inte slöja och särskilt inte iranska kvinnor i Sverige – jag kan faktiskt inte minnas att jag någonsin skulle ha mött en enda härboende iransk kvinna med slöja. Jag förstår inte heller vad religionen skulle ha för betydelse i det här fallet, jag skriver om vad lagen säger och hur den kan tolkas, inget annat.

   Gilla

   • Richard Paulsen skriver:

    Framgick inte av artikeln heller vilket. Har träffat iranska kvinnor och män. Bl.a. en prinsessa en middag. Så drog en slutsats eller gissade mellan tummen och pekfingret. Trevliga personer.
    Men du har helt rätt. Polemiserade inte mot. Absurd sak, att en sådan struntsak ska leda till sådana konsekvenser för så bra personer. Inte önskvärt.

    Gilla

 11. Britt-Mari skriver:

  Detta är inte KLOKT! Man släpper in kreti och pleti och talar om hur de ska integreras och i nästa andetag ska en etablerad familj utvisas. Är detta den solidaritet Löven talade om i sitt jultal? Dessutom hade han ett personligt nyårslöfte som han kanske tror vi ska bli imponerade av. Nej då får han nog offra lite mer av sitt eget om vi ska bli imponerade. Det är verkligen naivt.

  Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Fokus. Det viktiga i sammanhanget är att staten bryter mot lagen på alla upptänkliga sätt när den släpper in personer utan visum i landet. I det perspektivet måste detta löjeväckande paragrafrytteri betraktas.

  Gilla

 13. Hans G Eriksson skriver:

  Till HANS A Förstår jag dig rätt värderar du en anställd persons hela nytta för samhället efter nivån på hans skatt på just det egna arbetet. Är det möjligt? Säg att jag tolkar dig fel.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.