”Envar har laglig rätt att försvara sig och sin egendom samt gripa misstänkta gärningsmän. Ensamma och i grupp.”

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Med anledning av att medborgargarden börjat växa upp lite här och där i landet och för att allt fler människor är allvarligt oroliga och rädda för sin säkerhet och sin egendom, är det av stor vikt att allmänheten känner till det som i lagen heter nödvärnsrätt.

Myndigheter och instanser som till exempel MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap -, Polisen, regeringen och riksdagen informerar märkligt nog inte allmänheten om den här synnerligen viktiga medborgerliga rättigheten. Det finns därför anledning att påminna allmänheten om den. Här följer korta beskrivningar av såväl nödvärnsrätten som rätten till det som kallas envarsgripande, det vill säga rätten för enskild person att gripa och kvarhålla misstänkt brottsling.

Noggrannare texter finns i de olika paragrafer i brottsbalken som hänvisas till i dessa korta beskrivningar, det är lätt för var och en att själv på nätet leta fram relevanta texter och informera sig om sina rättigheter.

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt, rätten till fysiskt självförsvar.

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:

 1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
 2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
 3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
 4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som har begått brott.

Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder:

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Det är av stor vikt att den gripne ställs inför polis så snart som möjligt.

När jag i ett annat sammanhang tog upp detta fick jag följande bekräftelse och kommentar av Krister Thelin, domare med internationell bakgrund i bland annat Jugoslavientribunalen i Haag och i FNs kommitté för mänskliga rättigheter:

Alldeles så! Och tro inte de ängsliga poliser som yrar om att medborgargarden är otillåtna. Det är de inte, så länge de inte går över gränsen till olovlig kårverksamhet”.

Envar har laglig rätt att försvara sig och sin egendom samt gripa misstänkta gärningsmän. Ensamma och i grupp.

Det här är som sagt viktig information som borde spridas till alla som – i brist på samhälleligt stöd och försvar – själva vill försvara sig, sin familj och sin egendom.

Ett konkret förslag: När nu ovan uppräknade (och andra) myndigheter och instanser inte informerar medborgarna om de här viktiga rättigheterna så skulle Sveriges kommuner på sina hemsidor kunna göra det och länka till gällande lagtexter och även exemplifiera ur praxisbildande domar.

Ett upplyst folk kan agera bättre och klokare än ett som är okunnigt.

35 reaktioner på ””Envar har laglig rätt att försvara sig och sin egendom samt gripa misstänkta gärningsmän. Ensamma och i grupp.”

 1. Madelaine Fusfield skriver:

  Kanske lättare sagt än gjort om man inte är beväpnad. Har svårt tänka mig hur man övermannar en eller flera brottslingar såvida man inte har något vapen eller är avsiktligt större och starkare. Och vad för slags vapen är i så fall acceptabla? Kan man gripa jaktbössan? Eller ska man ha en batong till handa? En burk mace att rikta i skurkens ansikte? Andra förslag?

  Gilla

 2. Hortensia skriver:

  Hur kunde det bli så här – i SVERIGE – att kloka, fredliga och synnerligen upplysta medborgare ens ska behöva tänka på att tillgripa våld, enskilt eller i grupp, för att försvara sig själva, sina anhöriga, sin egendom eller sina grannar?

  Hur kunde SVERIGE så oerhört snabbt förvandlas till ett veritabelt Vilda västern, där primitiv aggressivitet och fysiskt våld har blivit en fasansfull del av vardagslivet som motiverar bildande av medborgargarden samt anskaffande av vapenlicens och vakthundar även i de tidigare mest idylliska och därmed minst polistäta områdena av vårt avlånga land?

  Ska inte den svensk(a), som inte kan försvara sig rent fysiskt mot en eller flera nidingar kunna gå ut själv, eller bo själv, eller ens bo kvar i glesbygden, där polisen lyser med sin frånvaro trots att en fullkomligt makalös – och hänsynslös – brottslighet har uppstått till följd av okontrollerad massimmigration från dysfunktionella länder inom och utom Europa?

  Ska inte Sjuklövern skämmas för sin obegripliga likgiltighet inför svenska folkets välbefinnande och sin häpnadsväckande oförmåga, att prioritera värnandet av vår säkerhet framför feministiska floskler och obegränsad omsorg om hitresta utlänningars förmenta rättigheter i SVERIGE?

  Extraval NU!

  Gillad av 5 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Sedan kan man tillägga att TV-tittande Svensson kanske inte är den mest lämpade att försöka övermanna en påtänd och speedad inbrottstjuv eller rånare. Att titta på varje avsnitt av ”Gladiatorerna” innebär tyvärr inte att man blir sådan själv, snarare tvärtom.

  Gillad av 1 person

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är viktigt att medborgarna informeras på det sätts som föreslagits. Om samhället vägrar att göra detta behöver medborgarna etablera oberoende informationssystem. Det är oundvikligt att medborgarna måste ta saken i egna händer om samhället vägrar eller inte är kapabelt att göra detta.
  Om inte samhället tar i på skarpen och får slut på den växande kriminaliteten kommer medborgarna till slut att skaffa sig skjututbildning och beväpna sig för att kunna skydda sitt och de sina. Polisledningen verkar leva i ett Cloud Cuckoo land.

  Gillad av 3 personer

 5. BjörnS skriver:

  Ett viktigt ämne när stora delar av landet tycks avpolisifierat. Staten har, förutom att inte informera, också intagit en dubbel hållning. Ibland har man uppmanat till ”nattvandringar” (Östersund) och ibland varit positiv till att asylsökande patrullerar (Skövde) men negativ när andra vill göra det.

  Lagtext i all ära, och man tror ju att lagen ger ganska stora befogenheter till nödvärn, men hur ser praxis ut i domstolarna. Hur tolkas t.ex ”uppenbart oförsvarlig”. Mitt kanske felaktiga intryck är att jag i realiteten har ganska små befogenheter. Ökar mina befogenheter då det är långt till polisen eller jag av annan anledning inte kanräkna med hjälp inom rimlig tid? Vilka metoder kan användas för att kvarhålla någon i t.ex 1-2 timmar efter ett envarsgripande?

  Är de reella befogenheterna för begränsade riskerar vi få en situation där ”Skjut, gräv, tig” blir alltmer attraktivt.

  Gillad av 2 personer

 6. Elisabeth Henriksson skriver:

  Viktig information, men vi har ju också läst otaliga rapporter om hur folk blivit dömda när de använt sig av båda dessa rättigheter. De blir dömda för att ha använt onödigt mycket eller hårt våld. Men vem skall i efterhand kunna avgöra graden av våld som varit nödvändigt och hur i allsin dar skall man värja sig mot bli dömd för det?
  Columbi ägg.

  Gillad av 7 personer

 7. Sten Lindgren skriver:

  Frågan är om rättssystemet inte har egna tolkningar av nödvärnsrätten i form av att man gärna tar brottslingarnas parti. Den stackars 68-åring som i våras sköt två inkräktare som länge trakasserat honom dömdes för dråp och åklagaren ville gå hårdare fram.
  Jag tror att det problem som skribenten tar upp är mycket allvarligare än så, det handlar inte bara om att dölja information. Rättsväsendet har avlägsnat sig från andemeningen i en del lagstiftning. Exempel: Är man tonåring och mördar någon blir man fri att vandra ut från polisstationen efter ett kortare förhör.

  Gillad av 3 personer

 8. B skriver:

  Intressant att läsa detta. Har faktiskt inte tänkt på att man har rätt till envarsgripande. Man är väl en typisk svensk som är så indoktrinerad med att det bara är staten som har rättigheter att man inte har tänkt på att man faktiskt har rätt att skydda sig själv och sin egendom. Bra att bli påmind!

  Gillad av 2 personer

 9. Bjarne Däcker skriver:

  Den här historien hörde jag en gång.

  En man ringer till polisen och berättar att två personer håller på att bryta sig in i hans garage. Polisen svarar att tyvärr kan de inte göra något för de har inga bilar. Tio minuter senare ringer mannen på nytt och berättar att polisen inte behöver komma eftersom han har skjutit tjuvarna. Då kommer en hel drös poliser, fem bilar,en helikopter och nationella insatsstyrkan. De upptäcker att inbrottet fortfarande är på gång så det är bara att anhålla tjuvarna. Då frågar polisen mannen varför han ljög om att han hade skjutit dem. Han svarar lakoniskt ”varför ljög ni om att ni inte hade några bilar”.

  Det här är allmänhetens uppfattning om polisen och samhällets inställning. Alltså att allmänhetens självförsvar är ett mycket allvarligare brott än det som brottslingar sysslar med. Det finns många fler historier på samma tema. Jag är således något glatt överraskad över det som Merit Wager skriver.

  Gillad av 7 personer

  • per berg skriver:

   Bra analys om situation på alla nivåer i samhället . Polisen har stoppat mig med min 25 moppe fyra gånger i Haninge. De sade att de gör ingen skillnaden om du är pensionär (som jag) eller terrorister!

   Gilla

 10. Anders skriver:

  Nja, tveksamt om den lagen tillämpas av våra domstolar. Se på lantbrukaren som nyligen blev dömd för mord(?) efter att ha skjutit ihjäl två män som var på väg in i hans bostad. Med tanke på de uppmärksammade fall där ensamboende på landet blivit mördade av inbrottstjuvar hade han all anledning att frukta för sitt liv.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Det kanske är orättvist. Om nu domen står sig i hovrätten. Men ej relevant för medborgargarden som agerar i grupp och därmed kommer vara fysiskt starkare. Och inte behöver lita till gevär i första hand.
   Det är just för att undvika att bli ensam och desperat med ett gevär som medborgargarden är bra.

   Gilla

  • Aha skriver:

   Här kan jag som lekman tycka att mannen inte skulle ha dömts för övervåld om domstolen hade kunnat peka på vad mannen rimligen istället borde ha gjort för att värna sig i en hotfull situation. Eftersom domstolen mig veterligen inte gjorde detta borde mannen gått fri.
   Domen kan nog därför ses som en preventiv signal till ”skjutglada” människor att bruk av vapen lätt kan klassas som övervåld vid försvar.

   Utifrån den mycket hotfulla situationen för den äldre personen, tror jag att denne inte grämer sig för att han använde skjutvapnet; vem vill frivilligt utsätta sig för våld från hårt kriminella? Förhoppningsvis beklagar mannen ändå att bråket gick så långt att han var tvungen att värna sig med vapen.

   Juristerna måste ut på banan och försvara sina domar, att vara med i debatten. Det är inte acceptabelt med denna tystnad.

   Gillad av 2 personer

 11. Gösta Svensson skriver:

  Tackar Wager för upplysningarna. Det är mycket bra att folk försöker informera och hjläpa oss medborgare så vi kan utföra ”damage control”-verksamhet när staten ställer till det för oss.

  Tyvärr tror jag att den största nyttan (inte enbart, men kanske till övervägande del trots allt) man kan få av information som denna, är när man skall förbereda sig inför polisförshör och/eller rättegång när det redan har skitit sig. I en hastigt uppkommen situation är det svårt att hålla huvudet kall och beräkna hur man skall agera på bästa sätt utifrån de juridiska och säkerhetsmässiga parametrarna. Min erfarenhet är att ”det bara händer” och sedan får man städa upp så gott det går efteråt.

  Däremot kan det ju vara bra att känna till det Wager nämner om medborgargarde och det kan ju som sagt också vara bra att veta hur man skall svara om man redan råkat ut för en situation där man varit tvungen att använda nödvärn.

  Gillad av 1 person

 12. Gösta Svensson skriver:

  Jag tror att de svenska makthavarna är livrädda för att folket skall börja tänka i banor som mera liknar de man tänker bland befolkningen i tex USA – att man har rätt att försvara sig och sin egendom. Allt ansvar skall ligga på myndigheterna så får man ett ofarligt och fogligt folk. Hur många är det som lär sig grundläggande vapenhantering idag jämfört med då vi hade allmän värnplikt tex? Det passade nog alldeles utmärkt och var en mycket önskad bieffekt då man avskaffade värnplikten, att färre människor öht får hålla i och än mindre använda skjutvapen och sprängmedel idag.

  Gillad av 3 personer

 13. Gunilla skriver:

  I takt mrd att rättssamhället nedmonteras och befolkningens, särskilt den ‘pursvenskas’, säkerhet och trygghet negligeras (läs rikspolischefen Eliasson) så måste människor börja ordna sitt eget skydd. J Westerholm på Ledarsidorna har skrivit om Nattväktarsamhället, där endast den absolut nödvändigaste skydds-service kan tillhandahållas av stat och kommun. Det är också en situation när det s.k. Samhällskontraktet är förbrukat. Läser man DN ledsrsida (det är inte självklart att majoriteten ska bestämma villkoren över minoriteten (i Sverige)) verkar det vara en media-politisk målsättning.

  Gillad av 2 personer

 14. Tahmas skriver:

  Efter som vi har en poliskår som mer liknar Kling och Klang så krävs det för oss medborgare att vi kan ingripa om vi blir utsatta för våld. Den svenska ängsliga polisen och dess ledare är så upptagna med att vara politiskt korrekta och gå ut med sina privata politiska åsikter att de inte har tid för oss och våra fjuttiga problem som bilbränder, skottlossning och våldtäkter.
  Chefen för Skåne polisen, vår egen lilla mys tant, tycker att bilbränder är onödiga.
  Malmö står i lågor, sjuttio bilar har brunnit den senaste tiden, så visst är det onödigt som polischefen så kraftfullt uttrycker det.

  Gillad av 3 personer

 15. Jaxel skriver:

  Som framgår av det kursiva i krönikan måste våld i nödvärn stå i relation till angreppets beskaffenhet och betydelsen av det angripna.

  Om angreppet utgår från fysisk styrka och man är chanslös i det avseendet borde man inte ha rätt att då använda vapen? Kanske inte vilket som helst och hur som helst.

  Undertecknad har ingen erfarenhet av hur domstolar dömer – hur praxis ser ut.

  Man kan dock notera att lagen (på pappret) tillåter mer nöd än situationen kräver – om man svårligen kan besinna sig.

  Det kan exempelvis handla om att man i en akut situation gör en missbedömning om hur allvarligt ett hot är eller att det i den akuta situationen kan vara svårt att avväga exakt hur mycket våld som krävs för att freda sig.

  Om man använder dödligt våld sätta verkligen allt på sin spets och det krävs nog en hel del för att det skall anses försvarligt.

  Som så mycket annat inom juridiken handlar det om praxis. Hur mycket i form av nödvärnsexcess som kan accepteras för att man svårligen kunde besinna sig framstår som extremt töjbart och situationsberoende.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nödvärnsexcess

  Gilla

 16. Tahmas skriver:

  Man bör nog starkt fundera på att gå med i en skytteklubb och få vapenlicens. Tyvärr har det gått så långt. Att kunna försvara sig själv och sina nära och kära är en mänsklig rättighet.
  Vetskapen att man har lyckats rädda sin familj eller sig själv från en ond bråd död kan vara värt ett par år på kåken.
  Man får se det som en längre semester med god mat, styrketräning och goda möjligheter till att fortbilda sig, dessutom gratis. Dock har man en något begränsad rörelsefrihet men det får man leva med och lever gör man.

  Gillad av 3 personer

 17. Bagis skriver:

  Rätta mig gärna om jag har fel nu, men som jag förstått nödvärnsrätten så befinner du dig i ett konstant underläge eftersom du bara ”får” reagera på det våld som används mot dig.

  Dvs. Om en person angriper dig med nävarna i syfte att slå dig sönder och samman så får du bara freda dig själv med samma ”vapen” dvs. Nävarna.

  Om du använder någon form av vapen eller tillhygge för att försvara dig så kommer du ovillkorligen att dömas för missshandel eller något värre.

  Gillad av 1 person

  • nordtomta skriver:

   Och jag har en fällkniv. Och oftast ngn typ av spray. NATOs traditionella pepparspray är ju inte laglig i Sverige, men vem kan ifrågasätta en liten sprayflaska med blå eller röd målarfärg? De är ju populära hos klottrarna i landet och inte kan jag tro att klottrare fråntas sina sprayburkar?

   Huruvida jag som äldre kvinna har rätt att bära med mig målarfärg i sprayburk kan man ju från myndigheter ifrågasätta. Polisen vill säkert gärna statera exempel och sätta in mig ett halvår, men det får jag väl ta då? Jag menar; kan man åtala, fängsla och bränna upp konstverk av Dan Park i ett ”demokratiskt” Västerland kan man väl straffa en äldre etnisk europé med längre straff än det mördare och våldtäktsmän av utomeuropeisk börd får då de säger sig vara ”tonåringar”?

   Gilla

 18. Lars skriver:

  Man kan inte göra ett envarsgripande baserat på misstanke, utan det är bar gärning eller flyende fot som gäller.
  Du skall sjäv ha sett brottet begås.

  Gilla

 19. ruben skriver:

  Minns början av 1960-talet då var många i byn frivilliga hemvärnsmän. De hade k-pist eller senare AK4 samt ammunition och bajonett hemma. De flesta var jägare och hade studsare och hagelgevär dessutom. Inga konstigheter och inga incidenter pga. att det fanns vapen överallt. Förr var inte myndigheter rädda för att ge folk möjlighet försvara sig. De som inte var tillräknelig satt på s.k. sinnes-sjukhus och kriminella händelser rapporterades snabbt och detaljrikt eftersom de var ganska sällsynta och media var måna om att skydda invånarna. Är det inte lite upp och nedvänt idag? Men kanske inte överallt?

  Gillad av 3 personer

 20. Nils Dacke skriver:

  Det kommer inte att dröja länge förrän någon kommun kommer att starta upp någon form av kommunal polis, organiserade vaktstyrkor eller medborgargarden som ges i uppdrag att säkerställa trygghet och skydd för invånare och medborgare. Denna utveckling är ofrånkomlig när den statliga polisen och rättsväsendet backar ur och med instruktioner från regering och PK tror att allt skall bli bättre om man inte gör något och ingriper.

  Gillad av 1 person

 21. phnordin skriver:

  Fråga: Hur dömer svensk lag i det fall då någon passivt bevittnar ett brott-utan att ingripa? Om någon mördas eller misshandlas inför mina ögon och jag inte ingriper kan jag då bli ställd inför rätta?

  Gilla

 22. Urban skriver:

  när jag läst dom här kommentarerna så bäst är att skaffa ett vapen ett liv i fängelse är en då ett liv sen får alla säga vad dom vill i detta land finns ingen rättvisa den får man skapa själv tyvärr
  jag är för ett medborgargarde innan det blir inbördes krig

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.