Sverige är knappast ”en välutvecklad demokrati” idag

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Otaliga spaltkilometer har redan skrivits och oräkneliga tv- och radioinslag har redan gjorts om det, som man i vilket annat land som helst knappast ens hade höjt på ögonbrynen åt: Ett politiskt partis enkla, nästan lite barnsliga text på engelska med omisskännlig svensk ”brytning” i en – alltså en – t-banenedgång i Stockholm.

En text som inte innehåller något som enligt svensk lag kan påstås vara ”rasistiskt” (detta så missbrukade ord) eller någon som helst ”hets” mot någon folkgrupp (läs till exempel texten Inte på kartan att SD-kampanjen är brottslig av juristen Mårten Schultz i Svenska Dagbladet den 5 augusti).

Expressens ledarredaktion skriver den 6 augusti, under den tydliga rubriken SD:s reklam får inte särbehandlas, bland annat detta:

Att mäta grader av anstötlig- och kränkthet är omöjligt. En välutvecklad demokrati låter bli. Valet gällande den politiska reklamen är enkelt, det handlar om att godta all eller ingen.

Som jag ser det har Sverige varit ”en välutvecklad demokrati”. Men Sverige har tillåtits regrediera och är nu inte längre ”en välutvecklad demokrati”. Högljuddast, skränigast, våldsammast, mest förstörande och krävande vinner. Inte demokratin. Att SL viker sig mot en uppretad mobb som förstör andras egendom är ett av otaliga bevis på att man inte hävdar det demokratiska samhällets principer och dess annars alltid så omhuldade ”värdegrund”.

Vad händer vid nästa val när de här mobbaktivisterna inte gillar vilka som ställer upp i valet och/eller deras affischer? Ska feg-Sverige ge upp ytterligare delar av den demokrati som en gång fanns och gå dem till mötes där också? Så kan det faktiskt bli eftersom dessa människor inte drar sig för någonting, inte att förstöra och vandalisera, inte att slå ner en journalist och förstöra hans kamera (alltså inte drar sig för att ta till våld) och feg-Sverige inte står upp för demokratin som det kämpat så länge och så hårt för att uppnå.

I Sverige accepteras det här beteendet. Det till och med nästintill premieras, vilket står klart när SL med krystade förklaringar om att det kan vara ”farligt för personsäkerheten” (!) när vuxna, myndiga människor frivilligt klättrar för att vandalisera och förstöra betald och kontraktsöverenskommen reklam, tar ner densamma. Den demokratiska fri- och rättighet att annonsera däremot, det förvägras ett politiskt parti. Det går inte ihop med begreppet ”välutvecklad demokrati”. Inte alls. Något sådant skulle inte förekomma i äkta, välutvecklade demokratier, till exempel i de övriga nordiska grannländerna. Att man skulle låta några hundra högljudda och nästintill maniskt echaufferade människor bete sig som de tillåts göra i Sverige. Och sedan gav efter för dem!

Nej, ”en välutvecklad demokrati” är Sverige tyvärr knappast längre. Och landets totalt handfallna riksdag och regering, liksom myndigheter som Polisen och nu även SL som har ansvar för kollektivtrafiken, bidrar till att ge ”gatans parlament” makt i stället för att se till att de lagar följs, som faktiskt finns för sådana här tillfällen. Som exempelvis Brottsbalken, där det i 16 kap. stadgas följande:

16 kap. Om brott mot allmän ordning

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år.

Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.

2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.

3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.

Följs inte demokratiskt stiftade lagar så är Sverige varken ”en välutvecklad demokrati” eller en rättsstat. Att lagar inte följs och att skränigast och våldsammast vinner ser vi numera exempel på varje dag. Och poliser och andra står och tittar på. Det har gått mycket fort utför med den tidigare så stolta och välutvecklade demokratin. Och förändringen fortsätter i rasande takt. Uppenbarligen med de så kallade ansvarigas goda minne. Vad folket, det som inte skränar och vandaliserar, tycker och vill bryr sig riksdag och regering inte om. Bevisligen.

33 reaktioner på ”Sverige är knappast ”en välutvecklad demokrati” idag

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Försvaret är på dekis, polisen är på dekis, statsmakterna är på dekis och uppträder odemokratiskt d.v.s. utan mandat från väljarna och lurar skjortan av dem som röstade i riksdagsvalet 2014. Alla verksamheter som tillsammans definierar en stat är på dekis. Utom en, beskattningen av medborgarna.

  Staten är fortfarande mycket bra på att ta betalt. Utan att leverera.

  Gillad av 3 personer

 2. Hans skriver:

  Vad som stör mig mest är polisens agerande eller rättare sagt ickeagerande. Troligen order ”uppifrån” Dessa polishen har gått polisskolan och borde ha ett litet hum om de lagar som du beskriver.

  Gillad av 1 person

 3. tomas skriver:

  Veckans brott i SVT avslöjade att 80% av åldringsbrotten i Sverige utförs av romer.
  I och med att det blir fler och fler tiggare blir dagsinkomsterna lägre och lägre och tiggarna blir desperatare. Hur skall det sluta? I fängelse med dagsersättning?

  Gillad av 1 person

 4. tangoS skriver:

  NAZISTERNA
  satte det i system att använda våld för att hindra meningsmotståndare att framföra sitt budskap. Problemet var svårt att lösa då rättsväsendet hade många anställda som sympatiserade med nazisterna.

  SAMMA
  situation som vi har i Sverige idag alltså. Dock kallar sig inte de våldsbejakande socialisterna för nazister. Kulten av våld, föraktet för intellektuella argument och användandet att kategorisering och diskriminering har man gemensamt.

  Jo , även positiv diskriminering är negativ för den som diskrimineras

  Gillad av 1 person

 5. tomas skriver:

  PK har beröringsskräck. Dom vill inte blir kallade för ‘rasister’ eftersom dom har ensamrätt till det tillmälet. Alltså ser man mellan fingrarna för att slippa konfontration.
  ”The word ‘racism’ is like ketchup. It can be put on practically anything – and demanding evidence makes you a ‘racist.’ ” Thomas Sowell

  Gillad av 1 person

 6. SasjaL skriver:

  farligt för personsäkerheten

  Jo, så är det även med att beträda spåren, men det är ingen som tar bort dom, trots att det är betydligt farligare …

  Något en demokrati inte behöver acceptera, är när för samgället destruktiva ord sätts i handlig …

  Något som är värt att fundera på är den juridiska aspekten för de ‘ansvariga’ politiker, som låter destruktiva krafter förstöra samhället … (jo, jag vet! Dagens politiker har diplomatisk immunitet, så de kan i praktiken begå brott efter brott utan konsekvenser. Vi har sedan senaste valet en serie av begångna grundlagsbrott utförda av regeringen …)

  Gillad av 3 personer

 7. tomas skriver:

  ”Sverige lider lite idag av PK-fascism, folk är livrädda, vågar inte säga nånting om nånting.”
  Robert Gustafsson i Efter tio, TV 4, 2013-02-19.

  Gillad av 1 person

 8. Myran skriver:

  Bra skrivet! Gatans parlament har flyttat in i riksdagshuset och dess lakejer sätter agendan på gatorna. Jag får av någon anledning associationer till andra fenomen när jag läser om detta. Först kommer jag att tänka på flickors och pojkars särställning i klassrummen, där ”skrikigast får mest utrymme och uppmärksamhet” (oftast pojkar) medans de tysta ( oftast flickor) glöms bort längst bak i klassrummet. Kanske det vore idé att studera denna studie för att se hur det påverkar demokratin.det andra jag kommer att tänka på är en artikel jag läste om en kvinna, vars anhörig var allvarligt sjuk i cancer, och hon uppsökte sjukhusets bönerum för andakt mellan vakterna. Hon upptäckte att ett kors saknades på väggen så hon ritade ett kors på papper och tejpade upp den på väggen. Teckningen togs givetvis ner, hon gjorde några fler försök men varje gång togs teckningen ner. När hon frågade sjukhusledningen fick hon till svar att att religiösa symboler kan vara kränkande för vissa och därför tillåts inga sådana symboler. Nu vill många påstå att det var muslimerna som krävde nertagandet av den kristna symbolen – korset. Jag tror nog att ”gatans parlament” sitter i sjukhusstyrelsen här med. Det är liksom samma beteende mönster. De stövlar in och föraktar allt som inte passar in på deras vänster kultur, som religion (om den nu inte är utsatt av rasister), åsikter som är för farliga för att debattera och deras strävan efter demokrati är rentav fascistiska och sekularisering är deras mantra.

  Gillad av 1 person

 9. Richard Paulsen skriver:

  Betydlig skillnad mot när det var en islamsk demonstration på Östermalmstorg valperioden 2010-2014. Precis utanför T-baneutgången ifråga.
  Torget var fyllt av demonstrerande. Några poliser bevakade stilla. Behövde aldrig ingripa. Bara män som talade i högtalaren. Kvinnor i islamsk klädsel i grupp tyst i ena hörnet. Män höll banderollerna.
  Lugnt och stilla och utan nerrivning av banderoller och plakat och anklagelser för rasism eller nazism.

  Gillad av 1 person

 10. majgr skriver:

  Alltså, jag tycker SD:s kampanj verkar lite infantil, MEN detta ska inte hindra den från att få finnas! Den mest tydliga definitionen av demokrati är den att även de mest allmänvidriga åsikterna måste få finnas och försvaras.

  Att svensken inte protesterar tror jag beror på att vi genom sossarnas långa regeringsinnehav, har bäddats in i bomull om vårt systems överlägsenhet och att vi därför har överlämnat makten helt enkelt för att vi alltid tror överheten har rätt.

  Gilla

 11. angelicaplacet skriver:

  Under vilka år skulle man kunna säga att Sverige hade en välutvecklad demokrati?

  Fanns den någon gång?

  Och om den gjorde det vad var det för omvälvande som skedde i landet som gjorde att den välutvecklade demokratin sagt men säkert måste försvinna?

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Merit Wager har i många år sakligt och outtröttligt informerat och låtit Migrationsverkets handläggare berätta om alla fakta och vansinnigheter. Det är en skam att den absoluta majoriteten av våra så kallade ”journalister” och ”politiker” aldrig verkar ha läst och tagit till sig något av det som hon har redovisat på sin blogg, meritwager.wordpress.com

   Gillad av 1 person

 12. JB skriver:

  Kanske är det så att om man verkligen vill, och önskar, sig att verkligen kunna införa ett öppen och direkt diktatur och ett direkt och synligt polissamhälle, en ren polisstat, så behöver det kanske först tillåtas uppstå tillräckligt mycket missnöje, misstro, ilska och frustration, mot just alla polismyndigheter, politiker, lärarkårer, brandkårer och andra myndighetsutövande funktioner i ett samhälle? Samt tillåtas uppstå också då en mycket stor frustration och rädsla i hela samhället hos allt större andelar av befolkningen, innan några sådana drastiska åtgärder kommer att starkt kunna efterfrågas och därmed vinna gehör för att kunna införas?..

  Kanske behöver också då ökande kontroverser, bråk, brottslighet, våld och mer eller mindre utvecklade härdar av inbördeskrigsaktiga skeenden inträffa i ett samhälle, för att just en mycket stark och stor efterfrågan av en sådan polis- och diktaturstat skall kunna tillåtas växa fram?..

  En stat som då är utrustad med starka och resoluta ledare. En stat som då öppet tillåter sig att utdöma hårda och stränga straff, ja, dödsstraff, samt med resoluta ingripanden tillåts att skoningslöst agera mot allt och alla som på minsta sätt verkar vilja visa några tendenser att motsätta sig en sådan resolut, kraftfull och strängt militärisk polisstat? En polisstat som då naturligtvis och självklart då vill menas sig endast vara nödvändig just därför att den är efterfrågad och önskad?

  En sådan polisstatstat och öppen diktatur, blir då också presenterad som varande till endast och enbart för alla medborgares bästa osv. …

  Vem vet…

  Öppen, synlig och direkt diktatur är kanske trots allt bättre än just mer eller mindre dold eller osynlig, men ändå verksam, diktatur …?…

  Vem vet…

  Gillad av 1 person

 13. Lars Lind skriver:

  Samhället kapitulerar överallt . Vi skall använda kort istället för pengar p g a rånrisken .Inte ens en bussbiljett kan vi köpa med kontanter….
  I Sölvesborg har man anställt en väktare för att hindra fyra våldsamma klienter att ta sig in i socialbyrån , som tydligen finns i stadshuset -de våldsamma skall fortsättningsvis lämna sina ansökan om pengar på den närbelägna polisstationen …..( det naturliga hade ju varit att sökanden avförts från möjlighet att söka tills de kan uppföra sig )
  Och i Karlshamn känner sig personalen i Polishusets reception otrygga och rädda för våldsamma och aggressiva besökare , man begär att få bygga in sig för att skydda sig.
  Det verkar dock segt enligt artikeln i BLT 5 augusti 2015.
  ( man hade ju kunnat anhålla de våldsamma för ”hot mot tjänsteman” eller liknande och efter lite samarbete med åklageriet fått de våldsamma dömda till fängelse en tid)
  Men icke !

  Gillad av 2 personer

 14. P-E Brand skriver:

  ”Fegsverige” är i och för sig inget nytt påfund. Undfallenheten mot Nazityskland under kriget visar väl tydligt, att det är en lång tradition i det här landet att våra politiker fegar ur när det verkligen gäller. Först när det stod helt klart att Hitler skulle förlora kaxade politikerna upp sig. Att Sverige aktivt bidrog till Nazitysklands krigsinsats med vår export av järnmalm talas det tyst om idag. Alla de partier som då satt i samlingsregeringen finns fortfarande kvar idag. Däremot påminns vi dagligen om SD:s s.k. nazistiska rötter.

  Gillad av 1 person

 15. moment2222 skriver:

  Världen ser ut som den gör. Protester sker varje dag mot rasistiska och nationalistiska partier. Att ens nämna någons ”egendom” i detta tillfälle är ju så trångsynt så man blir rädd. Vad har det för värde i ett sådant sammanhang? Tycker artikeln är intetsägande och att demokratin skulle vara i fara är ju befängt. Vidare följer kommentarer som spårar ur och gör paralleller med helt andra problem i samhället, folk tar ju chansen och följer den vågen. Jag hoppas mer propagandareklam plockas ner från det stackars SD.

  Reklamen har ju tydligt påverkat många i samhället och varit rent kränkande. Här nämner varannan kommentar värdet i någons egendom. Man kan ju undra vart fokus egentligen ligger. Stirrar sig blind på ett regelverk utan att tänka på vem den ska gälla för. Människor behöver vägledning och regler för att fungera som ett samhälle, men det finns många som även missbrukar detta.

  Många i kommentarerna verkar tycka man bör få sätta upp vilken dynga som helst, eftersom det är det demokratin står för. Skulle detta hetsa och reta upp en grupp människor bör vi istället sätta dessa i fängelse för förstörelse av annans egendom och följa ett regelverk som tydligt ger grund för det. Detta är att missbruka vad demokratin skulle stå för. Verkligen en trångsynt artikel och minst lika mycket dubbelmoral blandat i den smeten.

  Reklamen är skriven på att engelska och riktar sig t.o.m till människor som inte ens har någon funktion för landets politik. Låt turisterna vara och koncentrera er på människor som sökt skydd och flytt till ert land.

  Gilla

  • Aha skriver:

   Well, jag har sedan 1968 konstant retat upp mig på 68-vänstern. Hade varit skönt att om det varit som du föreslår/antyder; att den dyngan hade varit förbjuden att sätta upp.
   Men vi har ju någonting som heter demokrati och yttrandefrihet ……

   Gilla

  • Laban skriver:

   Sluta känn och börja tänk, vad är det för infantilt dravel! Om man inte tål tryckfrihet eller yttrandefrihet kan man hitta en valfri diktatur att flytta till!

   Gilla

 16. Rikard skriver:

  Hej.
  Välskrivet och sakligt av Merit Wager. Hon är ett föredöme i hur man argumenterar (oavsett åsikt): data, fakta, och principer snyggt och konsekvent sorterade med en resonerande ton.

  En undran om polisens agerande på Östermalmstorg: kan det vara så att polisen både som organisation och som enskild person tänker att ‘låt folk se vad detta är för typer, så kommer fler svenskar att kräva tillbaka lag och ordning’?

  Hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 17. Peter skriver:

  Otroligt bra skrivet. Mediabevakningen av händelsen har sedan länge passerat alla rimliga gränser. Änå har jag ingenstans, inte i någon svensk tidning, sett reklamtexten återgiven. Däremot hittade jag den i en engelsk tidning. Att polisen och ytterst myndigheterna låter en mobb bestämma vad som ska få uttryckas på offentlig plats är en skandal av enorma proportioner. I en riktig demokratisk rättsstat hade polisen med de medel som behövts – vattenkanoner, tårgas? – försvarat yttrandefriheten. I en riktig demokrati hade statsministern omedelbart gått ut i försvar för allas människors rätt att uttrycka en åsikt. Händelserna kring tunnelbanestationen i Stockholm gör mig verkligt bekymrad för Sveriges framtid.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.