Migrationsverket skjuter över sitt ansvar på kommunerna

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

På Brännpunkt den 14 mars skriver fyra moderata kommunföreträdare under rubriken Bestäm åldern vid ankomsten om Migrationsverkets ovilja att göra åldersbedömningar i början av asylprocessen.

Antalet påstått och faktiskt minderåriga som söker asyl i Sverige (främst pojkar och män) har ökat från 2 657 personer år 2011 till 35 369 år 2015. Sammanlagt kom det till Norge, Danmark och Finland 10 389 ensamkommande minderåriga 2015.

En av anledningarna till att färre söker sig till våra grannländer kan vara att man vid misstanke om felaktigt uppgiven ålder gör åldersbedömningar. Det har i dessa länder vid olika kontroller genom åren konstaterats att av personer som åldersundersökts har mellan 60 och 72 procent visat sig vara rejält äldre än den ålder de själva har uppgivit.

Om man betänker att skillnaden i kostnad som belastar skattesystemet kan vara långt över en miljon kronor per år och asylsökande beroende på om personen är minderårig eller vuxen, borde det ligga i Sveriges intresse att direkt i början av asylprocessen åldersbedöma asylsökande.

Det är väl känt bland människosmugglare att Sverige är det lättaste landet att söka sig till som ”ensamkommande barn” eftersom Migrationsverket här går efter den ålder som den asylsökande uppger.

Och Migrationsöverdomstolen har i sin dom UM 2437-13 av den 11 februari 2014 angett att:

Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig. Denna princip gäller även ensamkommande barn.

Trots detta är det – enligt handläggare på Migrationsverket – inte rutin att vid misstanke om att personen är äldre, företa en åldersbedömning för att kunna pröva asylansökan på korrekta grunder.

Migrationsverket har i stället gjort en ”Konsekvensanalys i händelse av en skiljaktig bedömning av ålder mellan enskild kommun och Migrationsverket” (2015-10-29). I den framgår, som också nämns i artikeln på Brännpunkt, bland annat att:

Migrationsverkets beslut avseende en asylsökandes ålder är inte bindande för andra aktörer, exempelvis enskilda kommuner. Det står andra aktörer fritt att oavsett verkets bedömning i åldersfrågan bedöma en sökande som minderårig eller inte.

Vad denna konsekvensanalys visar är, att Migrationsverket lägger ansvaret på kommunerna att, vid misstanke om att en påstått minderårig asylsökande är äldre än 17 år, låta göra en åldersbedömning. Om och när en sådan bedömning visar att de unga män (som det oftast handlar om) som tagits emot i en kommun de facto är äldre än de uppgivit, ska de återföras till Migrationsverket. Där ska deras ålder skrivas upp, de ska placeras på ett boende för vuxna och deras ansökan ska hanteras som för vuxna, inte minderåriga.

Migrationsverket:

För det fall en enskild kommun inte bedömer att ansvar längre föreligger för att ordna boende för den asylsökande kan detta ansvar hamna hos Migrationsverket.

Konsekvensanalys av Migrationsverkets konsekvensanalys: Att myndigheten på detta sätt flyttar över sin uppgift till enskilda kommuner är inte acceptabelt. Regeringen måste kräva att Migrationsverket tar asylprövningen på största allvar och efterlever lagar och domar som reglerar den och inte, vare sig direkt eller indirekt, lämpar över en del av sitt ansvar på Sveriges kommuner.

Mer i ämnet ”ensamkommande minderåriga asylsökande” finns att läsa på Merit Wagers blogg.

21 reaktioner på ”Migrationsverket skjuter över sitt ansvar på kommunerna

 1. AHA skriver:

  Notan för de 35 000 ensamkommande plus ensamkommande från tidigare år torde innebära att kostnaden för år 2016 är uppe i horribla 50 miljarder. Kostnaden kan jämföras mot kostnaden för Sveriges allla 70 000 äldre boendeplatser som platser kostar ungefär lika mycket, detta för en företeelse som i stort sett är en bluff;
  Man ljuger om asylskäl, man ljuger om ålder, man ljuger om att föräldrar är borta, vi ger ”barnboende” till individer som klarat att ta sig till Sverige hundratals mil, de borde vara kapabla att kunna ta mer hand om sig själva. Företeelsen är dessutom absurd; barn skickas hundratals mil till ett främmande land.

  Detta har kunnat ske p.g.a. Migrationsverket välvilligt behandlat de ensamkommandes asylansökningar. Pullfaktorn, ivrigt påhejad av etablissemanget, har varit enorm. Bästa villkoren helt enkelt.
  Skandalernas skandal, och ingen ansvarig.

  Gilla

 2. Gunnar skriver:

  Tjänstemannaansvar borde omgående återinföras och den tjänsteman som genom slarv eller oaktsamhet orsakar stora kostnader för samhället bör bli betalningsskyldig för kostnaden han eller hon orsakat. Därefter kommer inga som ljuger om sin ålder att slinka igenom.

  Gilla

 3. arne bengtsson skriver:

  Inte nog med att man flyttar över det till kommunerna, kommunerna flyttar över till enskilda skolor. I en tid där man läser dagligen om våld och övergrepp av ensamkommande som är vuxna så är det en helt barock situtation. Senast igår läste man om en våldtäkt på barn på ett boende och det har skett flera våldtäkter även på skolor, hur mycket våld och hot och sexuella trakasserier som är resultatet av att sätta vuxna muslimska män bland svenska barn kan man bara gissa, alla inblandade försöker dölja omfattningen.

  Det är en sinnesjuka som drabbat Sverige, inget annat land har medvetet blundat för denna avsurditet, att ta emot vuxna utan flyktingskäl som ofta sänds ut av deras familjer för de skall kunna skaffa sig ett bättre liv och därigenom har ett gigantiskt incitament att ljuga om sin ålder är en varböld i det svenska samhället. Migrationsverket som är en 100% politiskt styrd verksamhet har medvetet blundat för de ensamkommandes lögner i vilket syfte? Jag kan endast se att ett folkutbyte har varit målet. Medecinska tester anvämds av våra grannländer, en handledsröntgen ger en felmarginal på ca ett halvår (har precis gjort på ett av mina barn).

  Jag har haft möte på min skola som nu skall ta emot ensamkommande och gjort klart att jag inte på något sätt avundas skolledningen som får bära ansvaret att bedöma hur gamla de ensamkommande är. Men jag har samtidigt gjort klart att det är deras ansvar, går det fel, med övergrepp på barnen så är det skolledningens ansvar. De har ansvar för att ta det säkra före det osäkra, gör de det inte så är det deras val.

  De flesta in de ensamkommandes kategori har dessutom mycket lite skolgång, så för att de skall hamna i nivå med de andra eleverna då måste man sätta dem i klasser UNDER deras verkliga ålder, så då pratar vi om 18-20 åringar som skall gå med 10-åringar.

  Det man istället borde göra det är att SLUTA använda svenska skolbarn som integrationsbuffert och sätta dessa migranter i separata klasser, fysiskt separerade från barn, för att där ge dem enklare yrkesutbildningar. Det ligger massor av skräp längs med motorvägarna.

  Vansinnet med de ensamkommande är för mig beviset att våra politiker förverkat sin rätt att styra landet , vi styrs verkligen av idioter, och jag har full förståelse för de som nu använder odemokratiska metoder. Äntligen har det börjat röra på sig politiskt även i Tyskland, det kan kanske vara så att korken är ur nu.

  Det är mycket enkelt , så länge de etablerade politikerna riskerar vår framtid, och i synnerhet våra barns framtid så kommer folk att rösta på en växande nyhöger,. folk röstar på dem som de uppfattar kan ge dem trygghet. Hjälper det inte att rösta så kommer andra lösningar, jag läste om Odins soldater, är man mera mjukt lagd så finns nattvandrarna som även försäkringsbolagen stödjer.

  Gilla

  • B skriver:

   Kloka ord.
   Detta med de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” är en fars, som jag ser det. De flesta människor kan inte ens tänka sig att försörja sina egna barn efter 18-årsdagen. Varför i hela friden skulle de då vara intresserade av att försörja andras, från såväl kulturellt som geografiskt avlägsna platser, vuxna barn och bestå dem med såväl uppehälle som utbildning och sjukvård betald genom världens högsta skatter?

   Gilla

 4. Agneta Berglöw skriver:

  Tack för att vi har Merit Wagner som en förklarande kunnig o insatt ledstjärna med god insyn i Migrationsverket.
  Ökningen till 35.000 ungdomar som inte är korrekt åldersbestämda är ju horribelt.Hela 2015 var ju en total katastrof för regeringen Löfven.Om man inte under pågående flodvåg monterar upp dammluckor så svämmas ju landet över av allsköns problem.
  Löfven förblindad av Mutti Merkel-wir schaffen das fick i något förvirrat ögonblick för sig att Sverige är lika stort som Tyskland o hela världens humanitära stormakt.
  Reinfeldt krattade manegen o Löfven släppte in en helt okontrollerad flyktingström.Lassar över det mesta på kommunerna o fortsätter att lappa o laga på socialdemokraternas svenska modellbygge som för länge sedan utvecklats till en rivningsfastighet av stora mått.

  Gilla

 5. Hortensia skriver:

  Sveriges kommuner har knappast resurser – eller anledning – att ta ansvar för statens galenskap. Tack, Merit Wager, för all den uppseendeväckande information din blogg förmedlar med pinsamma jämförelser mellan Sverige och våra mer normalt regerade nordiska grannländer!

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   För de läsare som inte närmare känner till Merit Wagers bakgrund, kan det vara av intresse att nämna de goda vitsord hon fick av domaren och ledamoten av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter Krister Thelin i samband med att hennes bok ”Inte svart eller vitt – utan svart och vitt. Miggor berättar”, 2012, mummelförlaget.se, publicerades.
   Krister Thelin skrev ett långt och mycket positivt förord till boken, där han anser att Merit Wagers kunskaper och goda omdöme förtjänar vår tilltro.
   Om vårt land skriver Krister Thelin ”Sverige framstår som de godhjärtades och korkades stamort på jorden.”

   ”Antingen driver Migrationsverkets ledning en linje som inte har stöd hos regering och ansvarigt statsråd (vilket är svårt att tro), eller så speglar den blåögda, blågula tillämpningen verkligen regeringens vilja. Båda alternativen är lika illa.”

   Lars-Gunnar Lundh, jurist, tidigare domare och överdirektör vid Migrationsverket:
   ”För egen del är jag övertygad om att texterna i denna bok, från anställda vid Migrationsverket, kommer att påverka såväl Migrationsverket som svensk migrationspolitik.”

   Min kommentar: I så fall i snigeltakt!

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Precis, Hedvig! Hoppas ingen har missat (den inbillade sossen) Johan Westerholms blogg heller: http://ledarsidorna.se med dagens intressanta rubrik:

    ”FN:s Flyktingkonvention är rasistisk propaganda”

    ”I resonemangen kring migration och asylsökande hänvisar debattörer gärna med FN:s flyktingkonvention. Det är positivt att engagemanget kring denna är så stort vilket borde tyda på att kunskapen om densamma är minst lika stort. Men trots det stora engagemanget är det två artiklar som ständigt faller bort. Andra kapitlets första artikel är en sådan. Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.”

    ”Den andra artikeln som borde få mer uppmärksamhet i den svenska debatten är 34. Assimilation och naturalisering. Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.”

    http://ledarsidorna.se/2016/03/fns-flyktingkonvention-ar-rasistisk-propaganda/

    Gilla

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  De s. k. ensamkommande ”barnen” som minskar sin ålder har påtalats sedan ett år tillbaka utan att politiker och myndigheter bryr sig. Det är fråga om en total ansvarslöshet som borde bestraffas om man inte tagit bort tjänstemannaansvar. Därtill finns det uppenbarligen fackmän som läkare och tandläkare som vägrar ta ställning eftersom det inte går att göra exakta åldersbestämmelser. Varför kan man inte konsultera grannländerna där man uppenbarligen funnit praktiska och förnuftiga lösningar?
  Det är inte trevligt att bo i ett land där ledningen inte längre fungerar förnuftigt och snart blir man tvungen att utvandra för att inte tro att man hamnat på ett dårhus och förlorat förståndet.

  Gilla

  • Kim skriver:

   Dessutom går det ju utmärkt att göra åldersbestämningar när de påstådda barnen hamnar i klammeri med rättvisan. Efter att Alexandra Mezher mördades på ett HVB-hem i Mölndal tidigare i år fastslog Migrationsverket att mördaren, som tidigare påstods vara 15 år, i själva verket är vuxen. Hur kommer det sig att åldersbestämningar anses tillförlitliga i brottsmål men inte i asylärenden?

   Gilla

 7. Bo W skriver:

  Minderåriga eller inte, jag begriper inte varför jag och de mina ska påtvingas ett ansvar för människor som vi inte vill eller har med att göra. Oavsett deras ålder är det fullständigt absurt att de bara kan dumpas av i våra samhällen med kravet: var så god, ta hand om dem nu. Det är er skyldighet och plikt. Så fan heller!

  Gilla

 8. BjörnS skriver:

  Våra politiker (både alliansen och S) är förblindade av egen makthunger och viljan att bygga en ”moralisk stormakt”. Det har givit MP ett guldläge att genomtrumfa sin asylpolitik (jämför hur det lät före och efter valet 2010…) och V har hela tiden stampat takten i golvet. Samtidigt undras det varför SD växer! Svaret finns i den tydliga frustration som inläggen här och på många andra ställen visar.

  Minns hur regeringen för något år sedan talade om satsningar på olika saker. Det röde sig om 200 miljoner dit eller dit, kanske någon miljard. Ladorna var ju tomma. Nu talar vi om att Migrationsverket vill ca 30 miljarder i år och lika mycket nästa år. Extra! Reaktion från finansdepartementet, någon? Nu talas det om att kommuner kan behöva köpa villor och bostadsrätter för att ordna boende. När togs en sådan hänsyn till svenska hemlösa, ungdomar eller studenter senast? Aldrig! Speciella satsningar i skolan enligt Fridolin efter klargörande att invandringen sänker skolresultaten. Speciella åtgärder på arbetsmarknaden. Att inte åldersbestämma vid ankomst är blott en del i den stora galenskapen – om än viktig del. Vi bevittnar nu hur tydligt det är att våra folkvalda sätter andras intresse före sina egna väljare och skattebetalares intresse. Vi bevittnar början på en omfattande nedrustning av det svenska välfärdssamhället och en framväxt av ett nytt ”lortsverige”. Detta administrerat av politiker som slår sig för bröstet för att vilja tvärtom.
  Slutligen, det är märkligt hur nödvändiga förändringar för att börja tillämpa TUT istället för PUT tycks skjutas upp. Om jag minns rätt togs PUT-beslutet av Migrationsverkets chefsjurist. Varför inte låta chefsjuristen ta ett nytt beslut?

  Gilla

 9. Winette Söderkvist skriver:

  Det finns tydligen inget slut på Migrationsverkets naiva beteende- inte minst när det gäller att inte ta beslut om att åldersbedöma ensamkommande ungdomar. (trots statistik från våra grannländer om felaktigt uppgivna åldrar i ett inte obetydligt antal…. (och att det ”barn” som stack ihjäl en anställd på ett HVB-boende i Mölndal -vid närmare kontroll- visade sig vara i 20-årsåldern).
  Givetvis skall åldersbedömning göras när de är nyanlända…. Hur lyckas våra grannländer klara av detta? Kanske skulle någon på Migrationsverket informera sig? Jag såg förresten en ”hearing” med riksdagens Socialutskott för ett tag sedan – under hearingen ställde ledamöter av utskottet frågor – och några handlade om åldersbedömning av ensamkommande ungdomar..
  En tjänstekvinna från Socialstyrelsen gjorde ett ”omständligt uttalande” – man behövde gå igenom och kolla med nyare litteratur angående åldersbestämningar, om jag minns rätt. Jag undrar därför när detta, troligen utpräglat svenska, ängsliga beteende skall upphöra?? Man borde väl komma till skott någon gång – med att fatta beslut!
  Ja, tiden går allt medan det fortsätter att komma ensamkommande ”barn” till vårt land – kanske har de nu också skaffat falska papper på sin ålder? Men Migrationsverket fortsätter att vara godtroget!
  PS: det finns säkert läkare och tandläkare som är villiga att ta sig an uppdraget att göra åldersbedömningar..

  WinSo

  Gilla

  • arne j jaderfa skriver:

   Jag vet inte om ängslig helt är rätt beskrivning WinSo. För mig handlar det snarare om en förklaring som innehåller ganska mycket ideologisk aggression, hur annars motivera att man för en pratiskt politik där man utsätter barn på boenden för våldtäkter och andra övergrepp och samma sak med svenska barn på skolor? Det krävs en ideologisk blindhet i detta som inte kan bortförklaras med ängslighet.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Man kan komma långt med förhör. Man kan t.ex. förutom den rena övertalningen smyga in referenser till historiska händelser i personens angivna hembygd. Så kan man fastställa varifrån de (inte) kommer också. Varför inte engagera försvarets utbildade förhörsledare, kanske en repövning?

    Medicinsk underbyggnad ger bättre förhör och förhör avlastar medicinmännen det moraliska ansvaret. Medicinare borde ju också arbeta konsekvensneutralt liksom journalister och ämbetsmän. Det är moraliskt försvarbart.

    Det är fullkomligt orimligt att släppa in någon, förmodad asylrätt eller ej, som man inte alls känner till. Ingen asylrätt kan uppstå utan att fallet är känt. Bara i den takt man kan säkert fastställa rättigheterna kan dessa rättigheter uppstå och leda till insläppning i landet. Inga idiotiska volymer eller gränser behöver någonsin definieras. Ingen konvention måste sägas upp.

    Vi måste bara definiera och upprätthålla strikta och rättssäkra procedurer för hanteringen av asyl- och invandringsansökningar. (Utöver detta skall vi förstås reformera socialförsäkringssystemen och göra dem rättvisa, självfinansierande och upprätthållbara.)

    Gilla

   • Winette Söderkvist skriver:

    ARNE. J. J. : Du har nog en poäng i ditt påpekande.
    Mitt antagande om ”ängslighet” syftade mer allmänt på tjänstemännen i Myndighetssverige- inte minst de på Migrationsverket. Man tycks vilja ta hänsyn till och följa varenda upptänklig paragraf och föreskrift, för att inte begå något misstag. Allt i den humanitära stormaktens anda.
    Jag tycker ändå att man kan uppfatta anstormningen av ensamkommande ungdomar under förra året – ung. 35.000 – som något av en akut situation. Särskilt som en inte oväsentlig andel av dessa sannolikt är över 18 år, och att de alltså har ljugit om sin ålder – tycker i alla fall jag, att det inte är läge att fundera i flera månader över risken för att eventuellt göra ett antal felaktiga åldersbedömningar.
    (minns jag rätt ÅLIGGER det den asylsökande att göra troligt för myndigheterna att lämnade uppgifter är riktiga).
    PS: tittade idag på förmiddagen på ett program i TV2 -någon slags seminarium om migrationen. Det jag särskilt fäste mig vid var det som en jurist berättade: att asylrätten enligt skrivningen inte är så ”absolut” – som våra våra politiker velat göra gällande. Förstod jag honom rätt skulle det vara politikerna själva som övertolkat regelverket om asylrätten.

    WinSo

    Gilla

 10. Svea skriver:

  I sammanhanget måste framföras att alla som arbetar i kommunerna naturligtvis ser att flera är dubbelt så gamla mot vad de angett. Uppgivet säger man att åldersbestämning är Migrationsverkets bord och att kommunen därmed har att acceptera och verkställa det statliga verkets påbud. Således har ingen i skolan (där jag jobbar), eller på HVB-hemmen, kommit på idén att försöka ifrågasätta statens beslut – även om många är upprörda över galenskapen och i många fall riktigt oroliga över att ha vuxna män tillsammans med 16-åriga flickor. Nu visar det sig att Mig.verket skickat ansvaret till kommunen. Kommunen som inte har e aning om detta utan tror sig stå helt utan möjlighet att agera!!

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Sosseriet och det svenska konsensus- och effektivitetstänkandet (effektivitet i något slags utilitarisk mening) har avskaffat ansvarstagandet.

   I andra länder tar var och en ansvar för sitt, för sin person, för sin familj, för sitt lokalsamhälle, för sin förening, för sin kommun, för sin kommun, för sitt företag o.s.v. I Sverige utgår man alltid ifrån att allting sker på bästa sätt och att någon annan redan har ställt allt tillrätta. ”Konstgjorda motsättningar är ju ineffektiva!” Det där fungerar så länge det fungerar, så länge alla har exakt samma prioriteter (extrem konformitet genom hård socialisering av ett redan homogent material) och ingen störning utifrån överstiger det man planmässigt kan hantera i det därför avsedda ledet.

   Alltså inte längre. Ens om man accepterar utilitarismen.

   Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Migrationsverket och kommunerna är bara två länkar i migrationskedjan.

  FN och EU, två fullkomligt odemokratiska, överstatliga och ansvarslösa inrättningar, startar kedjan och lägger ansvaret på staterna. Staten delegerar till migrationsverket. Migrationsverket skjuter ansvaret på kommunerna. Stat och kommun pungslår medborgarna. Det sista ledet i kedjan är de olyckliga medborgare som direkt drabbas av mord, våldtäkt, misshandel, rasism, hån, utträngning, rättsröta, orättvisa, fastighetsvärdesförlust, sammanbrott i det finansiella systemet, jihad-mission, förstörd livsstil och svikna löften om statliga och kommunala tjänster.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.