Den 24 mars tar riksdagen ett beslut om godkännande av de ändrade reglerna för EU:s egna medel. Beslutet reglerar bland annat finansieringen av EU:s återhämtningsfond. Riksdagen går därigenom med på att skuldsätta den svenska staten och därmed de framtida skattebetalarna genom att förbinda sig att skänka omkring 190 miljarder kronor huvudsakligen till Sydeuropa och därmed till länder som Italien och Spanien. Detta är vår del av betalningen som statsministern utlovade till återhämtningsfonden (ofta kallad stödpaketet) vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 17–21 juli 2020 då statsministern ingick en överenskommelse med övriga stats- och regeringschefer i EU. Det går till så här: EU tar upp ett lån på 750 miljarder euro på kapitalmarknaderna som fördelas till andra länder än Sverige. Men svenska skattebetalare ska från 2028 till 2058 återbetala omkring 190 miljarder svenska kronor via EU till kreditgivarna. Skuldsättningen sker i euro.

Den politiska korrektheten – eller ”wokism” som det heter på engelska – är vår tids maktbärande ideologi eller religion åtminstone i Sverige och i ökande utsträckning i USA. De gamla politiska tankesystemen såsom liberalismen och socialismen (representerad exempelvis av den svenska socialdemokratin) har ingenting att sätta emot utan riskerar att bli helt sopade av banan.

PK-ismens genombrott har skett på några decennier även om lärans frön kanske kan spåras ett halvsekel tillbaka. När dess första skott visade sig kunde man emellertid inte ana att den skulle utvecklas till en så farligt invasiv och virulent art. Värsta jättelokan, mårdhunden eller japanostronet.

Tankar har en egen vilja. Om man släpper dem lösa hamnar de ej sällan någon annanstans än där man hade önskat. Tag den stora globala klimatomställningen som exempel.

Världen är nu förbi det stadium där man kunde betrakta klimatalarmismen som ett dyrt och irriterande men i grunden harmlöst påhitt av miljöivrare. Mycket annat som det svärmats om i decennier utan att det blivit något har nu plötsligt blivit något, till exempel feminismen som tagit över staten med resultat att Sverige har en feministisk utrikespolitik, vilken ingen begriper, och att vi har kvinnliga brandmän och attackdykare. På liknande sätt har klimatalarmismen numera flyttat in i nationernas och de globala institutionernas kontrollrum.

Idag är det internationella kvinnodagen och trots pandemirestriktioner är det ingen brist på olika events, även om de sker digitalt i år. Vänsterpartiet Malmö arrangerar till exempel ett panelsamtal om rasifierade kvinnors och icke binäras hälsa. Varför just icke binära – som ju varken känner sig som man eller kvinna – ska uppmärksammas just på internationella kvinnodagen är en gåta men Vänsterpartiet är ju ett parti som anammat intersektionalitet före solidaritet så man kan knappast förvänta sig något annat.

Att vita kvinnors hälsa är ointressant för Vänsterpartiet är dock mer förståeligt, eftersom partiet är en av förkämparna för att rasera den så kallade vithetsnormen. Det finns knappast något som är så fult och förfärligt som vithet så en vit kvinna är bara snäppet mer värd än en vit man, det vill säga ungefär lika värdelös som något som katten släpat in.

Jag blev respektfullt entusiastisk över hur de politiska krafterna i USA – se min krönika igår – använder sitt eget lands historia som argument i den aktuella politiska dagskampen.

Det betyder för det första att det finns åtminstone några politiskt ledande personer som vet tillräckligt om landets förflutna för att tro sig kunna dra slutsatser som är relevanta för dagens politik och för det andra att det finns en publik av röstande medborgare som åtminstone hört talas om George Washington och inbördeskriget och som har en aning om vad sådana begrepp står för.

USA:s vicepresident Kamala Harris postade ett inlägg på Twitter (20/1 2021) där hon påstod att amerikanerna må vara fysiskt separerade (på grund av social distansering), men ”enade i anden” (united in spirit).

Kommentarerna är ofta uppskattade av Det Goda Samhällets skribenter. De bidrar till att utveckla vårt och läsarnas tänkande och öka våra och läsarnas kunskaper. Vi vill därför gärna behålla möjligheten för läsarna att kommentera.

I ett långt blogginlägg går den konservative USA-kännaren och poddaren Ronie Berggren igenom påståendena om valfusk i det amerikanska presidentvalet den 3 november förra året.

Ronie Berggrens slutsats är att valet gick rätt till:

I en monolog (11/1 2021) på Fox News säger den konservative opinionsbildaren Tucker Carlson att techjättarna och storföretagen är förenade med Demokraterna i en ansträngning att krossa oliktänkande.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Kiel slöts den 14 januari 1814 i Kiel mellan å ena sidan Sverige och Storbritannien och å andra sidan Danmark, och var inledningen till, och enligt svenskt synpunkt grundlagsskyddet för, den Svensk-norska unionen som existerade mellan 1814 och 1905. Fredstraktatet var ett resultat av att Danmark som Napoleons bundsförvant stod på den förlorande sidan i Napoleonkrigen, medan Sverige stod på den segrande allierade sidan.

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Bitte Assarmo om den tredje säsongen av teveserien Cobra Kai.

Sex and the City är en amerikansk TV-serie baserad på boken med samma namn. Den visades på HBO åren 1998–2004, och därefter har två långfilmer producerats. TV-serien kretsar kring fyra väninnor i New York, om deras liv och relationer.

Trots att två aktuella händelser har så olika emotionell laddning skulle jag säga att de är uttryck för samma globala tendens: Dan Eliassons avgång och Trumpanhängarnas mobbangrepp på den amerikanska kongressen. Den gemensamma globala – eller i varje fall västerländska – tendensen är att den sociala huvudmotsättningen inte längre står mellan arbetare och kapitalister som i det gamla industrisamhället utan i stället mellan en politikerledd elit och en grupp som kanske kallar sig folket men i varje fall känner sig åsidosatt och missunnar eliten dess åtminstone påstådda privilegier.

Av ett självklart skäl har kapitalister aldrig brukat vara socialister. Det självklara skälet är att kapitalismens avskaffande står högst på socialisternas dagordning. Om någon vill avskaffa sig själv finns det enklare metoder än att genomföra en hel revolution för att uppnå sitt mål.

VIDEO Se den andra videon av sex i Dan Korns program i DGS TV om Sverige, rasismen och slaveriet. Har Sverige varit inblandat och i så fall hur? Har Sverige några obetalda historiska skyldigheter?

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Philippa Paulsson om skräck- och science fictionklassikern Alien från 1979, regisserad av Ridley Scott.

Den första januari blev skilsmässan mellan EU och Storbritannien i princip klar. Det återstår en del ytterligare överenskommelser men inte på den nivån att det skulle kunna häva äktenskapsskillnaden. Det handlar mest om sådant där som huruvida brittisk polis ska få tillgång till Europols databaser och därmed bättre kontroll på terrorister och andra kriminella (varför Europol inte skulle vilja dela med sig kan jag inte förstå men uppenbarligen har prestigefrågor spelat stor roll i skilsmässoförhandlingarna). En lite större fråga som också återstår är vilka regler som ömsesidigt ska gälla för bolag som tillhandahåller finansiella tjänster, alltså banker med mera. De största engelska finansföretagen har redan förebyggt det värsta krånglet genom att etablera verksamheter inom EU.

Nyårsdagen har inte något personnamn i den svenska almanackan, men åsikten har funnits, och varit utbredd, att nyårsdagen ska anses som Jesu namnsdag.

Utdrag ur Läsebok. Andra läsåret (1906) av Bengt Carl Rodhe, skolmästare i Göteborg:

Nyårsdagen är årets första dag och första helgdag. Den infaller åtta dagar efter jul och är vår Frälsares namnsdag. Han erhöll namnet Jesus, när han var åtta dagar gammal. I hans namn skola vi börja det nya året med bönen: ”Giv, o Jesus, fröjd och lycka!” På nyårsdagen önska vi varandra ”gott nytt år”. Och det är en vacker önskan, bara den går av hjärtat.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karolinernas dödsmarsch, kallas den svenska arméns tillbakatåg över Tydalsfjällen i Trøndelag på nyåret 1719, där fler än fyra tusen av de karoliner, som deltagit i Karl XII:s andra fälttåg mot Norge 1718, frös ihjäl.

Efter Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning 30 november 1718 blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. På nyårsdagens morgon bröt generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldts armé upp från Østby i Tydal.

GODA NYHETER Det Goda Samhället ökade från 8 343 909 visningar år 2019 till 8 972 637 på eftermiddagen idag, nyårsaftonen år 2020.

Antalet visningar har ökat varje år sedan starten våren 2015.

Vilka artiklar har visats mest under 2020? Den mest visade (jag skriver visade, för man vet ju inte om de som klickar faktiskt också läser) artikeln skrev jag själv: ”Man vill prata om George Floyd i USA, inte om Tommie Lindh i Sverige” (1/6 2020).

PODAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden läser Eddie (Mohamed Omar) dikten ”Vaknen!” av Viktor Rydberg.

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med Bitte Assarmo om årets jul. julen är inte slut än utan varar fram tills tjugondag Knut den 13 januari.

Svenska affärer blir alltmer utsatta för stölder. I organisationen Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet 2020 ”anger 36 procent av butikerna att de råkat ut för stöld den senaste veckan, 19 procent har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund och 20 procent utsattes för bedrägerier den senaste månaden”. För att komma till rätta med detta la Regeringen nyligen en proposition om ”Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet” som ska börja gälla från 1 mars 2021.

VIDEO Se den första videon av sex i Dan Korns program i DGS TV om Sverige, rasismen och slaveriet. Har Sverige varit inblandat och i så fall hur? Har Sverige några obetalda historiska skyldigheter?

En observation som jag har gjort under det senaste halvdussinet år är att den allmänna meningen ändrat sig ganska rejält på viktiga punkter – man märker det exempelvis på vilket slags uttalanden som tidigare var förbjudna men nu är tillåtna – medan den förändrade allmänna opinionen inte reflekteras i den politik som faktiskt förs eller ens i den officiella politiska debatten. Det är inte bara regeringen och stödpartierna som inte följer tidsandans krumbukter. Oppositionen gör det inte heller annat än i smärre detaljer. Det råder ett slags andlig förlamning bland partierna och deras besättningar.

Ett politikområde som jag ägnat särskilt intresse är skolan och den högre utbildningen. Det började med att jag gick i den. Den var lite fantasilös men välvilligt inställd och gjorde sitt bästa så jag har inget att klaga på. Jag tog studenten 1964. Ett försenat men uppriktigt tack till de dåtida skattebetalare som möjliggjorde detta för mig!