De tre eller fyra arenorna hotar att bli en enda

Patrik Engellau

Häromdagen bevistade jag Britt-Marie Skjölds begravning. I likhet med Veuve Clicquot, ”Gula änkan”, övertog Britt-Marie i ungefär trettioårsåldern sin avlidne mans företag och drev det med stor framgång i decennier. I Britt-Maries fall hette företaget Kronborsten. Att jag övervar begravningen beror på att Britt-Marie satt i styrelsen för Stiftelsen Den Nya Välfärden där jag är ordförande.

Britt-Marie var märkvärdig genom sin företagarkompetens. För den blev hon invald som första kvinnliga ledamot i styrelsen för arbetsgivarföreningen SAF. Jag tror jag vet hur Britt-Marie tänkte. Om hon fortfarande suttit i styrelsen för SAFs efterträdare Svenskt Näringsliv så hade hon inte funnits bland dem som petade Leif Östling för att han undrat vad han får för skattepengarna.

Läs mer

Gästskribent Lars Odlen: Varför kommer de nu?

För något år sedan åkte jag på semester till Senegal, ett relativt stabilt land med 15 millioner innevånare. Medellivslängden är 66 år, vilket är tämligen bra för Afrika och arbetslösheten ”bara 22 procent”. Befolkningstillväxten ligger på tre procent per år och kvinnorna föder i genomsnitt fem barn under sitt liv, vilket är en halvering på 30 år.

Landet har hyfsade jordar och ett gynnsamt klimat och det finns ingen uppenbar svält. Landet räknas som demokrati, tillåter fritt religionsutövande (80 procent muslimer) och har sluppit större interna konflikter. På sitt sätt en framgångssaga, men också ett land där många unga män emigrerar för ett bättre liv i väst. Varför detta när det borde finnas möjligheter hemma och varför emigrerar de nu?

Läs mer

Den bästa av alla världar

Patrik Engellau

Jag kom på att en av mig ofta framförd tanke kanske är helt fel. Jag brukar hävda att den västerländska kulturen är objektivt överlägsen andra kulturer eftersom vår kultur gjort tillvaron enklare, rikare, längre och mer behaglig för nästan alla som bekänner sig till och anammar den kulturen. (Om någon säger emot brukar jag förelägga honom följande bevis: Öppna Sverige för fri invandring från Somalia och Somalia för fri invandring från Sverige. Ge alla svenska somaliamigranter alla sociala rättigheter som finns i Somalia och vice versa. Räkna flödena.)

Resonemanget kan verka bestickande, men jag plågas av en med tiden alltmer irriterande sten i skon, nämligen det faktum att det finns representanter för andra kulturer som säger att de hatar den västerländska kulturen och det finns asylpersoner i Sverige som värnar sig mot den svenska varianten av den västerländska kulturen.

Läs mer

Det onda, vita imperiet

Mohamed Omar

Så har den nya Star Wars-filmen The Last Jedi kommit ut, del två i den nya trilogin som började med The Force Awakens i december 2015. Rymdäventyret tar vid där det förra slutar. Hjältinnan Rey hittar den åldrade jediriddaren Luke Skywalker på en avlägsen ö där hon får lära sig mer om kraften. Hennes uppdrag är att övertyga Luke om att lämna ön och undsätta rebellerna som är hårt ansatta av The First Order, imperiets arvtagare. Motståndet behöver honom.

The First Order är en kopia av imperiet. I stället för kejsar Palpatine har vi Snoke, i stället för Tarkin har vi general Hux och i stället för Darth Vader har vi Kylo Ren. Och precis som i de tidigare filmerna så talar de onda, som övervägande består av stela vitingar, för det mesta snobbig överklassengelska. Skurken Kylo Ren, talar The Queens English, trots att han är son till Han Solo och prinsessan Leia, vilka båda talade med amerikansk accent. Så accenten tycks fungera som en markör. Den brittiska accenten står för det gamla Europa, rasism och imperialism, medan den amerikanska accenten står för politiskt korrekta värderingar och mångkultur.

Läs mer

Gästskribent Håkan Karlberg: SOS – Sverige driver redlöst

Thomas Gür har i tidskriften Kvartal (30/12 2017) redovisat en häpnadsväckande upptäckt. Han citerar Magdalena Anderssons uttalande om migrationspolitiken i en intervju (DN 21 december 2017) som kan sammanfattas:

Det finns anledning för oss Socialdemokrater att vara självkritiska. Vi skulle tidigare ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot. Under senare år ser vi att det tar alldeles för lång tid för människor att komma i arbete. Vi har en stor bostadsbrist och en stor lärarbrist. Det tycker jag att vi kunde ha sett och varit tydligare med tidigare än hösten 2015.

Gür:

Det signifikanta med Anderssons uttalande är att det varken till innehåll eller formulering skiljer sig från hur invandrarministern Maj-Lis Lööw lät, när hon den 14 december 1989 berättade för riksdagen om det beslut som regeringen fattat, det så kallade Luciabeslutet. Bakgrunden var, enligt Lööws egen beskrivning då, att ”det svenska flyktingmottagandet befinner sig i en kris”. För år 1989 uppgick det förväntade antalet asylsökande till 29 000 personer, mot ett utfall om 19 000 under 1988.

Läs mer

Det finns tre möjligheter

Patrik Engellau

Sverige, alltså det Sverige som styrs av politiker och myndigheter, är numera en soppa. Allt är förvisso inte en soppa. En del tycks fungera väl. Vid en allé i huvudstaden nära min arbetsplats satsar kommunen till exempel miljoners miljoner på att byta ut den jord där alléträden står planterade. Asfalten och trottoarerna grävs upp metervis från träden, sugmaskiner används för att frilägga rötterna som sedan bäddas in i ny jord. Träden är väl fyrtio år eller mer och hade troligen klarat ytterligare fyrtio år utan jordbyte, men det kan man ju inte säkert veta.

Kommunens politiska ledare följer nog säkerhetsprincipen vilket visar att det trots allt finns en del ordning och reda mitt i soppan. De politiska ledarna har ju råd, som en av jordbytarentreprenörsarbetarna kommenterade när jag tog upp saken. Det känns tryggt.
Men trots stockholmspolitikernas omsorger om träd har jag, och troligen de flesta andra, en krypande känsla av att Sverige är på fel väg på de andra områden som styrs av politiker. Skola, migration, kriminalitet, utanförskap, försvar, sjukvård och så vidare. Medborgarna tappar tilliten till att ”samhället” ska leverera det medborgarna anser sig betala för.

Läs mer

Soheila Fors om hur feministerna sviker

I detta avsnitt av podden Antikalifen, som spelades in lördag den 6 januari, pratar jag med Soheila Fors. Hon är författare och föreläsare. I januari 2014 gav hon ut en självbiografi, Kärleken blev mitt vapen, där hon berättar om sitt liv. Soheila kommer från den kurdiska delen av Iran.

År 2016 kom boken Bakom varje fönster bor ett hjärta, som handlar om kvinnorna och barnen i Sverige som lever under hedersförtryck. Soheila har självt upplevt hedersförtrycket och hjälper nu andra kvinnor.

Läs mer

Plundrare eller handelsmän

Jan-Olof Sandgren

Det är ett märkligt faktum att jordens kanske mest framgångsrika folk (när det gäller kultur, vetenskap, företagsamhet och innovation) delar sitt ursprung med ett av jordens minst framgångsrika.

Mose–Mohammed, Moseböckerna–Koranen, Jahve–Allah. Judar och araber verkar ha haft ungefär samma förutsättningar att utgå ifrån, om man skummar lite i källorna. Hur kunde Abraham ge upphov till så diametralt olika ättelägg?

Är skillnaden genetisk? Knappast. Folken kommer från ungefär samma geografiska område och har utvecklats under samma naturliga förutsättningar.

Läs mer

Låt tusen blommor blomma, låt tusen skolor debattera

Patrik Engellau

Rubriken är ett uttalande och en dagorder för Kina av Mao Zedong. Han var, i slutet av 1950-talet, en nationell ledare som inte visste vad han skulle ta sig för. Revolutionen funkade inte. En del säger att han gav den dagordern för att lura sina fiender att ge sig till känna för att han sedan skulle kunna ta dem av daga, vilket kan sägas ha inträffat när han inledde kulturrevolutionen tio år senare. Men det kan också hända, säger jag blåögt, att han lite försiktigt släppte greppet för att se vad ”det kinesiska folket” hade för idéer om framtiden.

Jag tror att en svensk motsvarighet just nu vore nyttig. Det skulle betyda exempelvis att statsministern höll följande linjetal:

Läs mer

Gästskribent Svante Brandänge: Koranens hat ledde till folkmord

En bit in på 600-talet e. Kr. dök islam upp på det religiösa slagfältet. Upprinnelsen var enligt legenden att kamelföraren och affärsmannen Muhammed vid fyrtio års ålder (610 e. Kr.) började få religiösa uppenbarelser och med dessa som bas så småningom blev profeten Muhammed. Uppenbarelserna skrevs ned och lades samman till den bok – Koranen – som blev islams heliga skrift.

Befolkningen på arabiska halvön uppvisade på Muhammeds tid en religiös mångfald. Där fanns judar, kristna och anhängare till en äldre religion (kanske flera) i vilken man tillbad flera gudar. De senare personerna kallas månggudadyrkare i den gamla översättningen av Koranens arabiska text till svenska från 1917 (Karl Vilhelm Zetterstéen, KVZ). I den nya översättningen från 2002 (Mohammed Knut Bernström, MKB) får de heta avgudadyrkare. Religionen ifråga tycks ha varit vanlig bland de (delvis) nomadiserande som vi och KVZ kallar beduiner. MKB kallar dem ökenaraber.

Läs mer

Har klimatet verkligen blivit mer extremt?

Lennart Bengtsson

”Tack Gode Gud för att det är som det är för hur skulle det annars vara” säger kolportören eller amatörprästen i Albert Engströms skämtteckning och församlingen nickar instämmande. I Rapport den 3 januari oroas alla tillfrågade över klimatändringens konsekvenser på den svenska naturen och dit hör riskerna för att Kungsleden skulle kunna bli skogbeväxt och de stackars fjällturisterna vandra omkring i en trist granskog i stället för att kunna blicka ut över öppna fjällvidder. Vilket öde. Att det svenska klimatet har blivit ett snäpp varmare de senaste decennierna är dokumenterat och sannolikt kommer detta att fortsätta ytterligare men också avbrytas av perioder med fallande temperatur. De naturliga klimatvariationerna i Sverige är nämligen vida större än den uppvärmning som beror på växthusgasökningen. På något obegripligt sätt förväntar sig alla att klimatet alltid skall förbli detsamma utan att egentligen fråga sig vad klimat egentligen är för något.

Läs mer

Islamiska staten är snällare än profeten Muhammed

I ett nytt avsnitt av podden Antikalifen pratar jag med Bassam al-Baghdady. Vi tog en fika på Vetekatten i Stockholm strax efter jul den 27 december.

Bassam kommer från Irak. Han föddes som kristen, blev sedan muslim och är idag ateist. Det var inte lätt att vara ateist i Irak och att prata kritiskt om islam. Men det är inte helt lätt i Sverige heller! I islamiska länder kallas det ”hädelse”, i väst kallas det ”islamofobi”.

Läs mer

Seglaren och debattören

Patrik Engellau

Det finns en likhet mellan att segla – särskilt i dikt bidevind, vilket betyder att styra skeppet så rakt mot vinden som det går – och att skriva artiklar. Om man inte har total makt, vilket skulle motsvaras av att köra motorbåt, så måste man hela tiden vakta på hur vinden blåser. Om man styr för rakt mot vinden så börjar seglen fladdra och man kommer ingenstans. Om man slarvar och överdriver åt andra hållet tappar man distans. Det gäller att hela tiden bevaka och trimma seglen.

Det låter kanske opportunistiskt och vändkappeaktigt men jag tror man måste bete sig likadant i samhällsdebatten om man är intresserad av att vinna rejset snarare än att bli hedrad av eftervärlden för sitt ståndaktiga martyrskap. (OK, kontroversiellt påstående som tål att diskuteras, men inte just nu.)

Läs mer

Makalösa dumheter

Stefan Hedlund

Svenska kyrkan går från klarhet till klarhet. I Västerås Tidning kunde man inför julhelgen ta del av en annons som inbjöd till firande av Kristi födelse. Första delen av texten var fullständigt normal: ”Välkommen Jesus! På juldagen, 25 december, föddes Jesus, ett efterlängtat barn”. Det som därpå föddes var dock allt annat än normalt: ”Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot”.

Användningen av könsneutralt pronomen ”hen” för att beteckna Kristus upplevdes – naturligt nog – av många troende som djupt anstötligt. Domprosten i Västerås, Susann Senter, genmälde dock att man tyckte det kunde vara ”lite frimodigt” att inte könskoda Jesus: ”Vi ville inte könsbestämma det lilla barnet med en gång”. Detta ”frimodiga” beslut påstods vara en konsekvens av kyrkans likabehandlingsprogram, som ifrågasätter hur vi ”könskodar” varandra. Det fick också starkt stöd av biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren.

Läs mer

Gästskribent Leo Sundberg: Låt politikerna få uppleva sin politik på nära håll

Jag förbryllas inte över att det så kallade näthatet växer. Vi lever idag i ett samhälle i fritt fall. Polisen har tappat kontrollen och våldtäkterna blir bara fler och fler, nu även mot män. Senast har vi kunnat läsa om brutala gruppvåldtäkter i både Fittja och Malmö, där gäng av män har turats om att förgripa sig sexuellt på en kvinna. Det är en unik sadism av ett slag som Sverige troligen inte känt av sedan Birger Jarl instiftade kvinnofriden på medeltiden.

Sverige har på mycket kort tid gått från ett samhälle med hög social tillit till ett samhälle där folket med rätta känner sig fört bakom ljuset. Svenskarna litade på sina politiker, myndigheter och akademiska auktoriteter, men nu lever vi i en tid där det blir uppenbart att makthavarna har missbrukat det förtroendet å det grövsta.

Läs mer

Klimatlag och klimatkompensation skall stilla klimatoron

Lennart Bengtsson

Svenska media blir alltmer surrealistiska. Få frågor förefaller engagera pressen och politiker mer än jordens klimat. Att Sverige skall ta ledningen här är ställt utom allt tvivel och så fick landet också den 1 januari i år världens första klimatlag! Enligt Svenska Dagbladets kartläggning har hälften av Sveriges största bolag skärpt sin policy för tjänsteflyg av klimatskäl men fy då, bara en fjärdedel klimatkompenserar för flygresorna.

Vad klimatkompensation innebär förväntas vara bekant men det är det inte. Troligen innebär det att man väljer elbil eller buss i stället för bensindriven dito, cyklar till ICA för att handla eller också skär man ned på biffstek och annat som anses farligt för planetens klimat. Huruvida sådant har någon praktisk betydelse eller inte spelar ingen roll. (Det har ingen praktisk betydelse.) Det viktiga är att begå symbolhandlingar som skall ge en känsla av etiskt välbefinnande.

Läs mer

Ny podd! Patrik Engellau och Mohamed Omar

Under förra året slog sajten Det Goda Samhället sitt eget rekord vad gäller antalet artiklar, läsningar, unika besökare och kommentarer. Vi hade nästan sju miljoner visningar, och av dessa var 1,4 miljoner unika besökare.

I början på det nya året, torsdagen den 4 januari, mötte jag Det Goda Samhällets chefredaktör Patrik Engellau för att podda om den senaste tidens händelser. Som underlag för samtalet hade vi ett urval inlägg publicerade på sajten mellan den 22 december 2017 och den 3 januari 2018.

Läs mer

Européer var offer och kan bli det igen

Mohamed Omar

Mainstreammedia och kulturetablissemanget, från Hollywood till Dagens Nyheters kultursida, vill få oss att tro att européer är världshistoriens största skurkar. En ständig flodvåg väller in över oss av bilder på ondskefulla, vita män i syfte att få européer att känna skuld. För att korrigera dessa nidbilder och karikatyrer är det nödvändigt att berätta hur det egentligen var.

Idag är det den 6 januari och trettondedag jul. Dagen benämns också ”tre konungars fest” eftersom man då brukar komma ihåg de tre vise män eller heliga konungar som följde stjärnan tills stallet i Betlehem. Evangelisten Matteus berättar (2:11):

”De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.”

Läs mer

Thorilds ord

Patrik Engellau

När jag första gången läste Thomas Thorilds ord i guldskrift ovanför aulan på Uppsala universitet , ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större”, trodde jag först att jag läst fel och sedan, efter några häpna omläsningar, att byggnadsarbetarna av misstag kastat om det hela och att ingen lagt märke till fadäsen. Det var så uppenbart självklart för mig att det fria tänkandet var större än det rätta.

Det här var i början av 1970-talet. Det ”rätta” tänkandet framstod för mig som inskränkt och nattståndet. Vad var det för märkvärdigt med att tänka ”rätt”? Det kunde ju varenda skollärare. För mig framstod det som så mycket ädlare att spränga gränser och öppna vyer. ”Här rivs för att få ljus och luft, är kanske inte det tillräckligt?” frågade Strindberg i dikten Esplanadsystemet.

Läs mer

Läsarnas nyårsdikter

Mohamed Omar

Det går bra för Det Goda Samhället! Under förra året hade vi totalt nästan sju miljoner visningar. Av dessa var 1,4 miljoner unika besökare. Detta är en ökning från 2016 då vi nådde nästan 1,2 miljoner unika läsare. Under 2017 publicerades 912 inlägg och 41 514 kommentarer.

Inte utan stolthet noterar jag att flera av de mest lästa inläggen var skrivna av en viss Mohamed Omar… I ett inlägg den 2 januari, ”En dikt att läsa vid nyår”, föreslog jag både en nyårsdikt och en sång att sjunga tillsammans på nyårsfesten. Jag valde Heidenstams dikt ”Sverige” och Olof Thunmans sång ”Vi gå över daggstänkta berg”.

Jag avslutade mitt inlägg med en uppmaning till Det Goda Samhällets läsare att komma med förslag på andra nyårsdikter och nyårssånger. Jag lär mig nämligen mycket av våra läsare. Ni är ofta kunniga och kloka.

Läs mer

”Med empati blir AI-tekniken oumbärlig!”

Lennart Bengtsson

Detta läser jag i det senaste numret av Affärsvärlden (18/12 2017) vilket föranleder följande reflektion.

Artificiell intelligens (AI) har nu blivit ett vedertaget begrepp och kommer med säkerhet att spela en allt viktigare roll för oss. Säkert blev många förvånade för ett antal år sedan när det visade sig att datorerna spelade schack så bra att till och med de ledande schackmästarna blev schack matt. Själv förlorade jag för det mesta mot en enkel schackdator som fick plats i rockfickan. Numera kan man säkert ladda ned en schackapp till sin mobil som kan slå de flesta.

Under senare tid när det blivit möjligt att koppla datorerna till jättelika databaser har de också blivit frågesportmästare som i det amerikanska Jeopardy. Det senaste framsteget för AI är kanske när ett datorprogram nyligen slog stormästaren i det kinesiska brädspelet go. Go är ett intuitivt strategiskt spel som är vida mer komplext än schack och programmerarna utvecklade programmet genom att låta datorn spela mot sig själv under en längre tid och lära sig genom trial and error så väl att datorn till slut blev omöjlig att slå för en människa. Dessutom blev programmet så komplext att man inte längre kunde följa dess olika steg.

Läs mer

Det man inte har i huvudet får man ha i benen

Patrik Engellau

Idag har jag inte kommit på någon lysande idé att utveckla i en krönika och därför har jag i stället tvingats arbeta för att få ihop en text. Jag har gått igenom de åtta riksdagspartiernas samt Medborgerlig samlings migrationspolitiska program.

Min forskningsmetod har varit att googla på partinamn plus ”migrationspolitik”. Jag tror att jag lyckats trassla mig fram till rätt sidor. Det finns dock en risk att jag kan ha missat någon viktig uppfattning som ett parti placerat någon annan stans på nätet. (Eller att partiet kanske inte vill visa var det står i frågan, som exempelvis Vänsterpartiet, som bara presenterar en kort text och sedan föreslår att besökaren ska läsa mer i två länkade riksdagsmotioner som båda leder till återvändsgränden ”file not found”. Jag återger partiernas uppfattningar med mycket få ord. Om jag slarvat och gör något parti orätt ber jag om ursäkt redan från början.

Läs mer

Kommer Sverige att bli Ryssland likt?

Anders Leion

Hur etableras en stabil demokrati? Det enklaste är att utgå från en stabil nationalstat som ännu inte blivit en demokrati. Hur ser en sådan ut? Den har ett territorium som omfattar ett folk med enhetlig kultur och gemensamt språk. Den kan till exempel vara en monarki med drag av kungligt envälde, eller ha en ordning som ytligt sett ser ut som demokrati, men som har institutioner – polis, rättsväsen och informationskontroll, som skiljer landet från den demokrati vi vant oss vid. Monarkin Jordanien och Putins Ryssland är två exempel.

Läs mer

Årskrönika 2017

Under förra året slog detgodasamhallet.com sitt eget rekord vad gäller antalet artiklar, läsningar, unika besökare och kommentarer. Vi tackar trogna läsare och flitiga skribenter och välformulerade kommentatorer.

Under 2017 hade Det Goda Samhället totalt nästan sju miljoner visningar. Av dessa var 1,4 miljoner unika besökare. Detta är en ökning från 2016 då vi nådde nästan 1,2 miljoner unika läsare. Under året publicerades 912 inlägg och 41 514 kommentarer. Här är de mest lästa artiklarna: Läs mer

Alla pratar om ideologi

Jan-Olof Sandgren

Politiker vill gärna tro att alla är ideologer, vilket de inte är. Bortsett från en liten krets intellektuella är de flesta genuint ointresserade av ideologi. Vill man att folk ska tappa intresset, ska man börja diskutera värdegrund med dem. Jag börjar själv gäspa när jag hör ordet, och jag har ändå universitetsutbildning.

Det hindrar inte att de flesta är hyfsat goda människor. Vi ställer upp för våra vänner och en hel del andra också. Vi har en genuin känsla för rättvisa när det kommer till konkreta situationer. Oavsett ideologi, har de flesta av oss en personlig moral och saknar vi den moralen kan ingen ideologi i världen ersätta den.

Läs mer

Att ta saken i egna händer

Patrik Engellau

Nu har jag läst alltför många obehagliga skildringar och hört alltför många skrämmande vittnesmål om hur det kan gå till i svenska skolor för att avskriva varningarna som överdrifter och förtal. Ännu oroligare blir jag när jag studerar vad de politiska partierna vill göra åt situationen. Det verkar bara vara mer av det gamla som misslyckats i decennier: ökade anslag, mer myndighetsstyrning och, som grädde på moset, besvärjelser.

Ta det parti från vilket åtminstone några medborgare kanske väntat sig den mest förnuftiga skolpolitiken, moderaterna. Moderaterna vill till exempel ha nolltolerans mot dåliga skolor. Det ska åstadkommas genom att Skolverket och Skolinspektionen blir strängare. Myndigheterna ska kunna tvinga skolorna att ingå ”kunskapskontrakt”. Friskolor med kunskapskontrakt ska kunna förbjudas att ta ut vinst, men vad göra med en kommunal skola som inte fungerar?

Läs mer

Svenska och utländska högtider

Mohamed Omar

Även den antitraditionella nyvänstern har sina traditioner. En nyvänstertradition är att vid varje svensk högtid göra larviga utspel om att högtiden i fråga egentligen inte är svensk. Lucia är inte svenskt eftersom Lucia var ett helgon från Sicilien. Julen är inte svensk eftersom man äter risgrynsgröt och riset ju kommer från utlandet. Och så vidare.

I år yttrade sig åtminstone två vänsterdebattörer i den andan om jultomten. Först ut var Mohammed Ryback på nyvänsterbloggen Politism som den 19 december uppmanade oss att kasta ut jultomten: ”Är det inte dags att vi gör oss av med jultomten?”

Läs mer

En dikt att läsa vid nyår

Porträtt 18 nov 2017

Mohamed Omar

Det finns en dikt som jag tycker passar bra att läsa både på nyårsafton och på nyårsdagen. Det ger stunden lite mer av allvar och högtidlighet. För visst ska man ha kul när man firar nyår, men några minuters eftertanke behöver inte förstöra kvällen, särskilt inte när tanken är klädd i ett poetiskt språk som gör framförandet till en skönhetsupplevelse.

Det är Heidenstams dikt ”Sverige” som jag valt till den bästa nyårsdikten. Klinga i glaset under middagen, begär uppmärksamhet och läs högt och tydligt. Hemma med familjen eller borta bland vänner.

Läs mer

Att hålla det välfärdsindustriella komplexet i schack

Patrik Engellau

En läsare framförde en relevant fråga. Om Engellau nu tycker att det välfärdsindustriella komplexet är ett problem, sa läsaren, hur tycker då Engellau att man ska organisera välfärdstjänsterna eftersom folk vill ha sjukvård och sådant? Menar Engellau att folk ska betala allt ur egen ficka?

Låt mig starta med en sociologisk observation som kan verka banal, men visar sig innehållsrik, nämligen att organisationer normalt vill ha mer pengar. I företagsvärlden uppträder denna drift i form av en vilja till vinstmaximering. Hos anslagsfinansierade organisationer framträder den som en önskan om omsättningsmaximering.

Läs mer