Politiker har två verktyg i sin låda: de kan skriva lagar och regler och de kan satsa pengar. Problem som varken kan bekämpas med lagar eller med statsbudgeten kan de inte göra något vettigt åt. Men även om de inte kan lösa problem med sina två verktyg så försöker de i alla fall enligt principen att för den som bara har en hammare ser alla problem ut som en spik. De måste nämligen se ut att vara fulla av handlingskraft.

Svenska politiker brukar vara bra både på att skriva regler och att göra av med pengar. I det perspektivet finns det en sak som förvånar mig när det gäller coronapolitiken. Det är att regeringen inte använder regelvapnet men däremot är villig att sätta sprätt på nästan hur mycket pengar som helst.

INTERVJU För tre år sedan gav Simon O. Pettersson ut en essäsamling om svensk konservatism: Svenska konservativa profiler (2017). Det rörde sig om ganska korta och koncentrerade porträtt, men tecknade med lätt hand och med personliga kommenterar som anknyter till vår samtid.

Pettersson är en mångsidig intellektuell. År 2015 debuterade han som poet med diktsamlingen Athens ruiner. Han deltar i den politiska debatten med inlägg på olika forum, men skriver även mer tidlösa texter om ideologi, filosofi och religion.

Eftersom jag följer Pettersson på sociala medier noterade jag att han intog en skeptisk hållning till vad han kallade ”coronahysterin”. Jag ville veta mer om hur han tänker och ringde upp honom.

Du är överläkare på en intensivvårdsavdelning. Där finns nu bara covid-19 patienter. De är alla svårt sjuka. Ingen väntas dö och alla behöver flera dagar för att tillfriskna så pass att de kan överföras till annan avdelning.

Du får ett samtal från din far. Han säger sig vara smittad av coronaviruset. Han beskriver sina symptom. Det förefaller troligt att han är smittad och du ber honom komma till sjukhuset, trots att det inte finns någon ledig plats. Kanske kan det ändå ordna sig, om han nu verkligen är smittad och i sådant tillstånd att han behöver vård, funderar du, medan du tar dig till den sluss som anordnats i ett tält utanför en sidoingång till sjukhuset. Där möter du din far. Du ser direkt att han är illa däran, men du hinner inte ta dig an honom.

År 2018 valdes Ilhan Omar in i USA:s kongress som representant för Demokraterna. Hon blev då tillsammans med Rashida Tlaib de två första muslimska kvinnorna i kongressen. Hon är också den första kvinnan med hijab, islamisk huvudduk, i samma församling.

Ilhan Omars inval hälsades som ett framsteg av vänstern.

I Svenska Dagbladet (22/7 2019) beskrivs hon så här: ”Med sitt leende, sin hijab och piercing i näsan har kongressledamoten Ilhan Omar blivit ett ansikte för ett nytt, progressivt USA.”

I en intervju för den tevekanalen Al-Nujaba TV den 12 mars 2020 sade den irakiske forskaren Jomaa Al-Atwani att coronaviruset framställts i ett amerikanskt laboratorium som ett biologiskt vapen.

Syftet med detta vapen, menade forskaren, är att föra krig mot de arabiska och islamiska nationerna. Något man gör redan nu genom att anstifta etniska och religiösa konflikter.

Tisdagen den 31 mars redovisade Tucker Carlson på Fox News en rapport som föreslår att det nya coronaviruset Covid-19 uppstått på ett kinesiskt laboratorium i Wuhan. Carlson har tidigare redovisat teorin om att viruset överförts från fladdermöss till människor.

Carlson ville själv inte ta ställning till sanningshalten i rapporten, men ansåg att den var värd att beakta. Han kritiserade även amerikanska medier för att de förbigått den med tystnad trots att den funnits tillgänglig i två månader.

I en debattartikel i Lundagård, Sveriges äldsta existerande studenttidning, ifrågasätter studentskan Samar Kurdi den politiska korrektheten som råder vid universitetet. Kurdi läser personal-och arbetslivsprogrammet och är medlem i Konservativa Förbundet.

Den politiska korrekthet inskränker den akademiska friheten:

”Det politiskt korrekta samtalsklimatet kännetecknas av ett ständigt moraliserande av åsikter där man avfärdar meningsmotståndare som onda och trångsynta. Den primära styrkan i ett argument bedöms inte ligga i dess sakliga korrekthet, utan snarare i dess politiska korrekthet.”

IDÉ OCH KULTUR Är vi på väg in i en ny västerländsk renässans? Det var femhundra år sen sist så det är verkligen dags. Under Renässansen återupptäckte den västerländska människan sitt antika arv. Hon befriade sig från Medeltidens dogmatiska och livsfientliga moralism för att istället acceptera och bejaka sin mänsklighet. Genom att hitta tillbaka till sina rötter kunde hon upptäcka sitt sanna jag, befria sin unika kraft och göra världen till sin. Varför skulle det inte kunna hända igen?

Bara några dagar efter att regeringen utfärdat ett förbud mot att vistas fler än 50 personer i grupp demonstrerade ett 70-tal palestinier i Göteborg för att protestera mot att de inte fått uppehållstillstånd.

Redan det faktum att man visar sådan brist på respekt för de lagar som stiftas när Sverige är i kris är i sig en indikation på att man inte alls borde få uppehållstillstånd här. Men minst lika stötande är polisens uppträdande i samband med demonstrationen. Polisen, vars uppgift är att stå upp för våra lagar och skydda allmänheten, lät nämligen det hela fortgå.

Jag är utkiken i masttoppen. Jag skriker att jag kanske ser land. Ljuset i tunneln. Kanske ropar jag hej innan vi är över bäcken. Statistiken är inte helt tillförlitlig.

Titta på bilden ovan. De grå staplarna visar hur många nya coronafall som identifierats i den kinesiska provinsen Hubei från sådäringa femtonde december förra året till den elfte februari i år. Toppnoteringen kom den tjugosjätte januari, vilket var ungefär sex veckor sedan start.

Hur de två supermakterna Kina och USA, det teknologiskt högtstående Singapore och den ”humanitära stormakten” Sverige väljer sina ledare visar på likheter och olikheter.

Om vi börjar med Kina så har alla ledare efter Mao gått den långa vägen. De är alla välutbildade akademiker, vanligtvis civilingenjörer, och har testats i flera olika ledande operativa befattningar som guvernörer, borgmästare (i någon av de fyra storstadsregionerna), eller som förste partisekreterare i någon provins (observera att en guvernör i Kina har mindre makt än provinsens partisekreterare).

Britten Carl Benjamin, mer känd under signaturen ”Sargon of Akkad”, är en av de populäraste opinionsbildarna på YouTube och profilerar sig som kritiker av politisk korrekthet, feminism och kulturmarxism.

I en ny video (31/3 2020) på sin YouTube-kanal Akkad Daily kommenterar Carl Benjamin hur medborgarnas frihet inskränks under vad han kallar ”coronavirustyranniet”. Han är oroad över hur demokratin och yttrandefriheten undermineras av regeringens drastiska åtgärder.

Den amerikanske konservative programledaren och debattören Tucker Carlson menar att Kinas köttmarknader är ett hot mot världshälsan. Tidningen Daily Caller skriver:

”Chinese wet markets, where all sorts of unusual animals — from bats to cats to scorpions — are sold to consumers as food, have long been considered a breeding ground for exotic viruses. Despite the fact that such markets were considered ground zero for the novel coronavirus outbreak, reports emerged over the weekend that wet markets have been reopened in major cities across China.”

Prepping, att förbereda sig inför kriser, är en växande rörelse i Sverige. Coronafebern har fått fler att tänka på att samhället faktiskt är ganska skört.

Det handlar i grunden om sunt förnuft. En prepper, av engelskans prepared, vill vara förberedd. När man har det bra ska man lägga undan, så att man har när tiderna blir sämre. En Bibelns mest kända gestalter, Josef, förespråkade prepping.

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant: Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Vi som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Hur ska man förstå vår tids mest framstående galenskap, alltså PK-ismen, det tänkande som företräds av personer som kallar sig ”woke” i engelsktalande länder? Till PK-ismen hör sådant som militant feminism och genusteori, klimatalarmism, föreställningen att den vite mannen i förening med marknadsekonomin är roten till allt ont och så vidare. Hur har denna skadliga intellektuella smitta kunnat uppstå och spridas?

Forskare tror att coronaviruset överförts från fladdermöss till människan. Nu rapporterar flera medier att marknaderna i Kina har börjat sälja fladdermöss igen efter ett kort uppehåll på grund av pandemin.

Brittiska Daily Mail (28/3 2020) skriver:

”Will they ever learn? Chinese markets are still selling bats and slaughtering rabbits on blood-soaked floors as Beijing celebrates ‘victory’ over the coronavirus.”

En knarklangare i Storbritannien vittnar om att folk nu ”panikköper” knark för att uthärda nedstängningen och isoleringen under coronakrisen. Knarklangaren säger till tidningen The Guardian att volymerna som säljs är ”löjligt” stora:

”People are panicking – the amounts of cannabis they’re buying is ridiculous…”

Priset på kokain har stigit på grund av den större efterfrågan på marknaden.

I en artikel på sajten The Conversation varnas för att fler unga människor kan komma att drabbas av nedstängningen än av coronaviruset. Den nya pandemin dödar framför allt gamla, skriver författarna, men unga kan komma att bli sjuka och dö av regeringarnas stränga åtgärder:

”In the long run, we may see death rates among young as well as old people go up as a consequence of long periods of lockdown and isolation – something we must mitigate against.”

PODCAST I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 28/3) pratar Eddie (Mohamed Omar) med Bitte Assarmo om tre apokalyptiska filmer man kan se när man sitter i karantän: Contagion, Cargo och How it ends. I Contagion från 2011, som är den mest realistiska av de tre filmerna, överförs viruset från fladdermöss till människan. Pandemin börjar på en kinarestaurang i Hong Kong.

Jag försöker förstå den svenska coronapolitiken som den beslutats av Folkhälsomyndigheten och de politiska härskarna (som antagligen inte tänker själva utan följer myndigheten men troligen ger myndigheten order om plötsliga drastiska åtgärder ifall allmän oro sprider sig; om folk bara håller sig lugna så får myndigheten hållas). För att begripa får man bete sig som paleontologer som rekonstruerar dinosaurier med utgångspunkt i upphittade ben.

Samhällsbyggarna kan komma att lämnas åt sitt öde när coronasmittan sprids allt mer i Sverige. I en extrem situation kommer man nämligen att prioritera unga och friska framför äldre. I praktiken innebär det att yngre icke-medborgare, och till och med illegala invandrare, kan komma att prioriteras före äldre medborgare, som betalat skatt ett helt yrkesliv och byggt upp välfärden.

Socialstyrelsen har satt upp regler för hur de sjuka ska prioriteras, och framgår med all önskvärd tydlighet att de som finansierat vården i decennier (och fortfarande gör det med skatterna från sin pension) inte längre har självklar rätt att ta del av den.

En ekonomisk katastrof har utlösts världen över av västerländska politiker och byråkrater. Otroligt nog går nu den ekonomiska aktiviteten i väst på halvfart, eftersom hela befolkningen har utegångsförbud i veckor, om inte månader. Detta har lett till att miljoner människor har fått sina liv vända upp och ned. De flesta egenföretagare har fått svårt försämrade försörjningsmöjligheter och många kommer inte att klara sig.

I en ledare i Dagens Industri den 29 mars undrar den politiske redaktören PM Nilsson om det är riktigt att förstöra ekonomin varje gång vi drabbas av en epidemi.

Fler italienare dog av svininfluensan 2015 än som hittills dött av coronaviruset, skriver Nilsson:

”Svininfluensan tog drygt 20 000 liv i Italien under några vintermånader 2015.”

Då vidtogs inte alls lika drastiska åtgärder som idag:

Ett uttryck för coronafebern är att det är många som söker profetiska budskap i filmer och böcker just nu. Söker du på seriefiguren Asterix idag på sociala medier kommer du att hitta postningar om framför allt två saker: 1) I albumet Asterix och det stora loppet (2017) heter skurken Coronavirus och 2) Asterix skapare, tecknaren Albert Uderzo, dog den 24 mars i år. Tur att det inte var coronaviruset som tog hans liv, då hade konspirationsteoretikernas feber riskerat att stiga till nivåer som närmar sig galenskap. Internet är redan överhettat.