DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Frans Alexander von Schéele föddes 31 juli 1853 i Färnebo och dog 11 maj 1931 i Stockholm. Han var en svensk universitets- och skolman, pedagogisk och filosofisk skriftställare.

Utdrag ur Nordisk familjebok:

Pedagogiken som modern vetenskap har i S. en af sina första betydande representanter hos oss. Efter grundliga fackstudier såväl hemma som i Frankrike och Tyskland – i Berlin, Leipzig och Jena – har han verkat genom ett synnerligen mångsidigt pedagogiskt författarskap, genom vetenskapliga och populärvetenskapliga föreläsningar – hans talekonst kan kallas glänsande – och genom seminarieöfningar i barnpsykologi och pedagogik i Uppsala.

Fredagen den 25 juli i år hölls den första muslimska gudstjänsten i Hagia Sofia i Istanbul sedan moskén gjordes om till museum på 1930-talet. Imamen som ledde bönen höll i ett svärd medan han hyllade Mehmet Erövraren, den turkiske sultanen som i sitt jihad krossade det grekiska, kristna östromerska riket. Hagia Sofia byggdes som en kyrka i det som då var en grekisk och kristen stad. När staden erövrades av turkarna år 1453 blev kyrkan en moské.

J.R.R. Tolkiens episka sagor från Midgård är omåttligt populära och vinner ständigt nya fans. De fick förstås skjuts av Peter Jacksons filmatiseringar, först trilogin om Härskarringen, och sedan Bilbo. I hans saga står de goda krafterna mot de onda, de fria folken är hotade av en växande skugga i öster där Sauron, Mörkrets herre, har sitt rike.

IDÉ OCH KULTUR Intellektuella vill gärna vara originella. Därför skulle inte många av dem idag säga att Jordan B- Petersons ”12 livsregler. Ett motgift mot kaos” (som kom 2018) är en av vår samtids viktigaste böcker. Men det är den. Den är helt enastående. Den måste absolut läsas av alla som vill förstå vår samtid. Det kanske till och med är så att Petersons bok i framtiden kommer att beskrivas som ett av de tidigaste tecknen på en ny västerländsk renässans. Den lär oss nämligen att hitta tillbaka till vår handlingskraft genom att knyta an till vår natur och kultur.

Sammanbrottet i förhandlingarna om den svenska migrationspolitiken kom inte som någon större överraskning. Det grundproblem de politiska partierna inte lyckades komma runt är att politiken under mycket lång tid har präglats av total principlöshet. Avsaknaden av sammanhållande principer för en långsiktigt hållbar migration har givit upphov till två fundamentala problem, som sammantagna fått djupt olyckliga konsekvenser.

På förekommen anledning har jag nyläst tre betydelsefulla internationella åsiktsförklaringar, för det första FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, för det andra Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna från 1950 samt, för det tredje, den så kallade Istanbulkonventionen eller närmare bestämt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet från 2011.

Den förekomna anledningen bakom denna ansträngning är att Polen överväger att dra sig ur Istanbulkonventionen om skydd mot våld mot kvinnor. Hur kan det komma sig, undrade jag. Vill inte polackerna skydda kvinnor?

Trots pk-isternas bedyranden om att islam och kristendom är typ samma sak, så är det i verkligheten betydligt svårare att lämna islam än att lämna Pingstkyrkan.

När jag blev muslim i tonåren fick jag inga dödshot av arga ”svennar”, men sedan jag lämnat islam har jag blivit föremål för en ström av hot, hat och förolämpningar.

Profeten Muhammed föreskrev dödsstraff för avfällingar. Och tyvärr är det många muslimer i världen även i vår tid som anser att man ska följa Muhammed på denna punkt. En ansedd muslimsk skriftlärd och predikant, egyptiern Yusuf Al-Qaradawi, sa en gång att om inte dödsstraffet för avfall hade funnits, hade islam inte kunnat fortleva.

Idag den 29 juli 1030 stupade Olof Haraldsson, känd som den helige, vid Stiklastad i Norge. Är det något att bry sig om? Det finns väl inga helgon? Jag är ateist och tror varken på gudar, profeter eller helgon. Det som är intressant för mig är att Olof länge ansågs vara helig. Det säger något om hans betydelse. I den kyrkliga konsten i Norden är Olof jämte jungfru Maria och aposteln Petrus den vanligast förekommande helgonbilden.

Jag hittade de här styckena i boken Medeltidsbilder (1901):

Patrik Engellau skrev nyligen en viktig text här på sajten om hur det svenska samhället är inne i en fas av sönderfall.

Samhällsbygget rasar bakom en officiell fasad av att allt är lugnt och säkrat. Hans intuition sade honom att vårt samhälle är på kollisionskurs mot verkligheten. Det är inte osannolikt att den humanitära stormakten går mot sin upplösning eller får ett snabbt slut, ”där en dumdristig politik som förts under lång tid plötsligt kraschar under sin egen tyngd och skapar en social situation som vi aldrig hade kunnat föreställa oss.”

Jag har alltid haft svårt för diskussionen om det är arv eller miljö eller någon kombination som styr den enskilda människans liv och beteende.

Jag tror att jag begriper vad som menas med arv. Det är gener och sådant (om det inte är guld, aktier och bostadsrätter ty då räknas det nog som miljö). Långa föräldrar får ofta långa barn och anletsdrag kan gå igen i generationer. Om man inte fördjupar sig så mycket verkar arvets betydelse rätt okontroversiell.

Sankt Nikolai kyrka i Ystad utsattes för stenkastning lördagskvällen den 25 juli. Stenarna kastades genom ett fönster och var nära att träffa en kvinna. Tre unga män sågs springa från platsen.

Kyrkan är romersk-katolsk. En man i kyrkan ringde polisen men fick svaret att de inte hade några bilar lediga och därför inte kunde komma.

I Det Nya Sverige tycks det alltid finnas pengar till invandring och mångkultur. Folk ute i världen som påstås söka trygghet ska kunna få det i vårt land för våra skattepengar. Tryggheten för dem som bor här och betalar skatt är inte lika viktig.

Den marxistiske studentledaren och Black Lives Matter-anhängaren Sasha Johnson jämför den brittiska polisen med Ku Klux Klan. Hon bär en svart basker, och hon och hennes kamrater uppträder på ett sätt som påminner om en milis.

Den konservative författaren och debattören Douglas Murray kommenterar dessa studentaktivister, vilka han beskriver som ”the wannabe Che Guevaras of BLM Oxford”, i en intervju för Talk Radio:

IDÉ OCH KULTUR – DEBATT Julian Kroon, förbundsordförande Konservativa förbundet, och Arvid Nikolausson, vice ordförande i kulturföreningen Gimle, skriver om de totalitära tendenser i Black Lives Matter som kommer i dagen när rörelsen ställer sig bakom förstörandet av kulturella monument. Det är det västerländska samhällets historiska legitimitet de vill utradera när de kräver att våra statyer ska tas ned.

Covid-19 har kallats för historiens första ”woke-virus”. Kanske för att det smittar när man sitter på uteserveringar, men inte lika mycket när man samlas i tusental för att demonstrera med BLM.

Politiskt står viruset på demokraternas sida i USA och på socialdemokraternas sida i Sverige. I samband med utbrottet i februari 2020 skedde en dramatisk ökning av S-regeringens opinionssiffror, samtidigt som oppositionen rasade. Plötsligt var det ingen som pratade om Jimmie Åkesson.

Tror någon att Georg Orwells ”1984” bara är en osannolik mardröm? En mardröm som bland annat manifesteras i ett inverterat språkbruk (Frihet är slaveri…)? Då vill jag varmt rekommendera läsning av ”Genusdoktrinen” (Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi, förlaget Fri tanke, Stockholm 2020). Där finns mångfaldiga bevis på en förverkligad mardröm, som i en för många okänd omfattning tillåts prägla svenska myndigheters och universitets hela verksamhet.

Frågan är egentligen ganska dum ty den växer ur ett förmätet tänkande enligt vilket det finns en tydlig skiljelinje mellan det religiösa och det sekulära där det religiösa består av myter och dogmer och det sekulära – sådant som liberalism, socialism och vetenskap – är rationellt, förnuftigt och underkastat kontrollerande observationer och logiskt tänkande.

Den 28 juli skulle min morfar Carl ha fyllt 134 år. Det känns märkligt att ha känt en människa, och stått honom nära, som var född i slutet av 1800-talet. Men det är också en oerhört berikande. Genom min morfar har jag kommit nära så många människor som levde och dog långt innan jag själv föddes, och det har gett mig ett mycket starkt band till det Sverige som en gång var.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Aron ägde rum den 28 juli 1808 vid byn Aronkylä i Södra Österbotten under det Finska kriget. Slaget slutade med en svensk seger.

Finska kriget 1808-1809, som ledde till förlusten av Finland till Ryssland, var en del av napoleonkrigen som rasade i hela Europa 1803-1815 mellan Napoleons franska kejsardöme och olika koalitioner.

Sanningskommissioner är bra när man inte kan straffa den skyldige utan måste straffa någon annan. Antag till exempel att du är upprörd över den transatlantiska slavhandeln som tog slut för hundrafemtio år sedan. Det är osannolikt att du hittar någon som medverkade men fortfarande har så mycket liv i sig att det går att straffa honom. Det gör dig frustrerad. Förbrytelser får väl inte gå obestraffade bara för den lilla försmädliga detaljen att det inte finns någon skyldig i livet! Det är i sådana lägen det är praktiskt med sanningskommissioner.

I helgen tittade jag på filmen ”Venom” som nyss haft premiär på Netflix. Den utspelar sig i Marvels serieuniversum och är en typisk serietidningsaction med hjältar och antihjältar och en rätt simpel kamp mellan gott och ont. Men liksom många andra filmer av den här typen är den intressant därför att den sätter fingret på ett fenomen som inte bara existerar i serievärlden utan även i vår egen verklighet, nämligen människor som från en upphöjd position kräver att mindre privilegierade ska göra olika typer av uppoffringar som de själva inte behöver.

Låtsashumanister som Anne Ramberg och Henrik Schyffert.

Alla känner vi till hur en mening kan förvandlas och förvanskas i takt med att den viskas från en människa till nästa, alla ordnade i en lång rad eller en ring. Det kan vara en roande lek.

Dagens samhällsdebatt fungerar på samma sätt. Skillnaden är bara att man öppet skriker till varandra. Det är inte en lek och det är inte roligt. Viskleksdeltagarma försöker så noggrant som möjligt upprepa den mening de tycker sig höra viskas i örat.

På YouTube-kanalen New Thinking Allowed (17/7 2020) intervjuar värden, den amerikanske psykologen Jeffrey Mishlove, svenske författaren, musikern och filmmakaren Carl Abrahamsson.

Carl Abrahamsson förfärdigade förra året en dokumentär om den flamboyante satanisten Anton LaVey (1930-1997), grundare av Church of Satan och författare till boken The Satanic Bible.

Idag har det blivit så mycket enklare att lära sig sånger. Texterna finns gratis på Internet. Och melodierna kan man höra på YouTube och Spotify och andra ställen. Man behöver med andra ord inte som förr, känna någon som kan melodin för att lära sig. Och man behöver inte som förr, köpa en bok för att lära sig texten.

Själv är jag dålig på musik. Jag är så gott som orytmisk och kan inte dansa. Inte heller kan jag spela instrument. Och jag sjunger alltid fel melodi. Dessutom har jag dåligt minne och kan inte memorera texter. Den nya tekniken har varit en stor hjälp för en sådan som jag. Med hjälp av YouTube och Spotify har jag lyckats lära mig ett antal Bellmanssånger, både text och melodi.