DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustav II Adolf (1594-1632) var Sveriges kung 1611–1632. För eftervärlden är Gustav II Adolf mest känd som den som grundlade det svenska stormaktsväldet som skulle göra landet till en av Europas största och ledande nationer. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten vilket har gjort honom känd som ”den moderna krigföringens fader”.

(I den här texten finns minst två skrivfel.)

Enligt utbildningsradions dokumentär ”Skrivglappet” har svenska ungdomar blivit sämre på att uttrycka sig i skrift. Lärare på universiteten klagar över att studenter kommer från gymnasiet utan att kunna skriva. Arbetsgivare säger att fler unga inte klarar av att formulera sig på korrekt svenska. Det har uppstått ett ”skrivglapp”.

Argentinaren Jorge Mario Bergoglio tog sig påvenamnet Franciskus efter det kända helgonet Franciskus av Assisi (1181 – 1226). Helgonet är älskat för att han lämnade ett liv som rik och lättsinnig festprisse, gav bort sina egendomar, bildade gråbrödraorden för tiggarmunkar, hjälpte de fattiga, predikade för fåglar, besökte sultanen Malik-el-Kamil i Egypten mitt under brinnande korståg och blev vän med honom. Helgonets dag är den fjärde oktober – i Sverige tidigare kampens mot löntagarfonderna dag och sedermera kanelbullens – och den dagen för någon vecka sedan presenterade påven (bilden) encyklikan Fratelli Tutti – vi är alla bröder – just i Assisi. ”Vår värld måste helas inte bara från det aktuella viruset utan också från samhälleliga sjukdomar som ojämlikhet, orättvisa och utanförskap som påverkar så många av våra bröder och systrar i den mänskliga familjen”, sa påven vid presentationen.

”Som ansvarig utgivare och chef reagerar jag starkt när SVT Nyheters journalister utsätts för kränkningar på sociala medier”, skriver SVT:s Charlotta Friborg, Riksnyheterna i en skarp text, där hon klargör att smutskastning och hat mot SVT:s programledare är oacceptabelt.

Jag håller delvis med. Men bara delvis. Kränkningar, smutskastning och hat är visserligen ett vulgärt oskick men det är inte värre när det drabbar SVT-journalister än andra journalister. Om sanningen ska fram har public service och dess journalister dessutom själva del i att de får kritik. Public service är ju inte vilka medier som helst, utan medier som finansieras av skattebetalarna och som har i uppdrag att vara opartiska och oberoende.

Den amerikanska högsta domstolsledamoten Ruth Bader Ginsburg, född 1933, avled nyligen i Washington, 87 år gammal. Hon stöttades i sin domarkarriär av två presidenter, Carter som utnämnde henne till appellationsdomstolen i Washington (en av USA:s hovrätter) 1980 och Clinton, som utnämnde henne till USA:s högsta domstol, HD, 1993 med 96 röster mot 3 i Senaten (som måste godkänna alla nomineringar till HD). Ginsburg var inte bara den första judiska kvinnan som utnämnts till USA:s högsta domstol utan också den andra kvinnliga ledamoten i domstolens historia (Sandra Day O’Connor var den första).

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Engelskan Margaret Howitt var dotter till Mary och William Howitt. Efter ett besök i Sverige skrev hon boken Ett år hos Fredrika Bremer, publicerad på engelska 1866, och i svensk översättning av Thora Hammarsköld 1867.

Vid 1800-talets mitt var Fredrika Bremer ett stort litterärt namn i Europa. Hennes romaner översattes till tolv språk. Fredrika Bremer introducerades i de engelsktalande länderna av översättarparet William och Mary Howitt. Dottern Margaret tog så starkt intryck av Fredrika under hennes besök i familjens hem att hon lärde sig svenska for att kunna läsa hennes böcker på originalspråket. Sedermera blev hon också Fredrikas översättare.

Mira Aksoy skriver om den nästan förbjudna abortdebatten. Orkar vi diskutera abort? Orkar vi se vad en abort faktiskt är? Aborträtten beskrivs i allmänhet som en rättighet för mamman: Hon bestämmer över sin kropp. Men vilka rättigheter har det unika och potentiellt livsdugliga embryot? Utan att ge några definitiva svar på svåra frågor vill Mira Aksoy se en förändring i våra normer och attityder.

Att ifrågasätta kvinnors rätt att genomföra aborter kan i dagens västvärld ge upphov till storm, och vinden viner i mina öron. Aborträtten har kommit att bli den allra heligaste av alla symboler för kvinnors rättigheter, så att ifrågasätta saken är naturligtvis känsligt för väldigt många. Men vems rättigheter speglar egentligen aborträtten?

När jag slösurfade på internet råkade jag stöta på en definition av begreppet populism som påstods var hämtad från Wikipedia. Definitionen lät så här:

Populism, (lat. populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi.

Definitionen förvånade mig på två sammanhängande sätt. För det första insåg jag att om detta är populism så är jag nog populist.

I Europa föder kvinnor 1,4–1,6 barn. Om man räknar bort invandrarna som är mer intresserade av religion, att gifta sig och att skaffa barn ligger den siffran på 1,31,6 barn/kvinna. Det betyder att varje ny generation av den demografiska gruppen etniska européer är 24–38 procent mindre än föregående generation.

En kultur som är mysliberal, hedonistisk och sekulär (och har en fertilitet på 1,3–1,6 barn/kvinna) minskar sin ursprungsbefolkning med 78–91 procent sett över fem generationer. Av 328 regioner i Europa föds bara 2,1 barn/kvinna i 13 regioner. Nio av dessa regioner ligger i Turkiet.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget på Brunkeberg utkämpades den 10 oktober 1471 på Brunkebergsåsen på nuvarande Norrmalm i Stockholm mellan Kalmarunionens danske kung Kristian I, och det ”svensinnade” Sturepartiets anhängare, som ville lösgöra Sverige från unionen, under svenske riksföreståndare Sten Sture den äldres befäl. De ”svensinnade” segrade och Sten Sture lät till minne av segern, som han tillskrev Sankt Görans hjälp, uppföra skulpturen Sankt Göran och draken i Storkyrkan. Sten symboliseras här av riddaren S:t Göran som räddar jungfrun Sverige från den danska draken Kristian.

När jag var grabb på 80-talet spelade jag rollspel som Drakar och Demoner och Mutant. Det innebar att man satt runt ett bord (eller på golvet), berättade en berättelse tillsammans. Man låtsades vara en fantasyhjälte som Conan eller en överlevare i världen efter kärnvapenapokalypsen. När man ställdes inför problem slog man tärningar.

Det första, och största, rollspelet heter Dungeons & Dragons och uppfanns av amerikanen Gary Gygax på 1970-talet. Det är ett fantasyrollspel, det vill säga äventyren tilldrar sig en värld som liknar medeltidens Europa, men där magi fungerar och monster finns på riktigt. Ett av de vanligaste monstren är orkerna, som Gygax snott från Tolkiens sagor.

Den normala uppfattningen är att västerlandets framgångar beror på vetenskapens landvinningar, frukterna av Kopernikus, Galileos, Darwins, Einsteins och många andra skarpa tänkares mödor. Visst måste den västerländska vetenskapliga attityden – att ifrågasätta allt och experimentera för att utröna en fungerande sanning – ha spelat en avgörande roll för den succé vars följder världen nu kan avnjuta. Men hur uppstod den där skeptiska, nyfikna och sanningssökande inställningen?

Knut Lindelöf är en vänsterintellektuell skolad i Jan Myrdals förening Kulturfront med dess tidskrift Folket i Bild. Lindelöf har läst Det Goda Samhällets chefredaktörs Patrik Engellaus bok Min oro (2014) och i en recension på sin blogg konstaterar han: ”Jag delar Engellaus oro”.

I Knut Lindelöfs långa och respektfulla recension får Patrik Engellau både medhåll och mothåll:

I ett inslag från vänstertidskriften Vice videokanal (13/9 2020) varnas kvinnor för så kallade ”wokefishers”, det vill säga män som utger sig för att vara politiskt korrekta, progressiva, vänster eller ”woke” i syfte att locka till sig kvinnor på dejtingappar.

I inslaget berättas om flera fall där kvinnor lockats in i förhållanden bara för att senare upptäcka att mannen haft konservativa åsikter och tvingats göra slut. Ett bra förhållande, förklarar presentatören, bygger på att man har samma åsikter.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl XV (1826-1872), var kung av Sverige och Norge från 8 juli 1859 och fram till sin död 1872. Fram till trontillträdet var han hertig av Skåne. Han var son till kung Oscar I och drottning Josefina. Han gifte sig 19 juni 1850 med Lovisa av Nederländerna. I folkmun kallades han ”Kron-Kalle”.

Kung Karl XV dog 18 september 1872 på Residenset i Malmö och begravdes den 9 oktober i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Idag vill många att vi ska hålla oss inomhus, och i möjligaste mån undvika fysiska möten. Fysiska möten anses ohygieniska, onödiga eller rent av samhällsfarliga, eftersom man aldrig kan utesluta att ett virus eller någon annan oönskad substans överförs från människa till människa. Människor i grupp kan ju också tänkas ställa till bråk, i synnerhet när de dricker öl. Vore det inte bättre om all kommunikation mellan människor sker digitalt?

År 1902 publicerade Lenin en liten skrift som hette Vad bör göras? där han framförde teorin att den kommande revolutionen inte kunde ledas av proletariatet eftersom arbetarna inte hade ett tillräckligt revolutionärt medvetande. I stället måste den stora omvälvningen genomföras under ledning av en liten grupp ideologiskt skolade kommunister. De vanliga arbetarna skulle bara schabbla bort revolutionen om de fick bestämma och nöja sig med obetydliga eftergifter från maktens sida och sedan inordna sig under den borgerliga ideologin. Lenins skarpa insikt var redan från början att folket inte ville vara med om några samhällsomstörtande äventyr.

Anglosaxare eller angelsaxare kallas de germanska folkstammar som migrerade till brittiska öarna, i synnerhet England, och blev dominerande där från 300-talet, sedan romarna dragit sig tillbaka.

Västgermanska stammar skall sedan 200-talet ha plundrat det romerska Britanniens kuster och – när romarna lämnat ön 411 – fört krig mot den keltiska befolkningen, vilken ursprungligen ska ha bett saxarna om hjälp mot pikter och skoter. En rad invecklade stridigheter ska ha uppstått i samband med detta.

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA LZ 120 Bodensee (tyska: Deutsches Luftschiff Zeppelin #120; registrering: D-LZ 120) var ett tyskt luftskepp av typen zeppelinare. Bodensee var den första zeppelinaren som byggdes efter Första världskriget och den första och enda som även landade i Sverige. Landningen genomfördes i Stockholm 8 oktober 1919.

Luftskeppet byggdes av Luftschiffbau Zeppelin GmbH i Friedrichshafen efter konstruktören Paul Jarays ritningar.

Vad är nostalgi? Slår man upp ordet i Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan, får man veta att det är en ”sjuklig, smärtsam hemlängtan” som, om den är allvarlig, kan leda till sinnessjukdom:

I synnerhet hos unga qvinnor, som nödgats lemna hemmet och vistas bland främmande menniskor och i främmande land, kan denna företeelse stegras till en verklig sinnessjukdom, en form af melankoli med hallucinationer för syn och hörsel rörande hemmet och anhöriga samt med våldsamma drifter till sjelfmord, mordbrand m. m. Har sjukdomen framskridit långt, botas den icke alltid, som man skulle tro, genom återförande till hemmet.

”I likhet med alla andra nationer och alla andra folk äger Sverige och det svenska folket en obestridlig rätt att önska fortleva i sin egen identitet.” Svensk nationalism behöver förtydliga sina argument. Den behöver peka på de moraliska skäl som finns till att ett land och ett folk med full rätt får värna sitt territorium och sin identitet. Den behöver påminna om att tacksamhet och trofasthet mot det egna också har räknats som mänskliga dygder. Richard Sörman, redaktör för Idé och kultur på Det Goda Samhället, presenterar idag ett utkast till 20 teser för en svensk nationalism. Läs och kommentera.

Hela historien är egentligen både tokrolig och tragisk. Sedan ett halvt millenium har Europa och sedermera även Nordamerika, det vill säga västerlandet, gjort underverk. Människan har funnits i kanske 250 000 år och fram till västerlandets ekonomiska revolution levt i outsäglig misär. Under bara två promille av människans existens på jorden har det funnits något hopp om att tillvaron skulle kunna upplevas som dräglig för mer än ett fåtal om ens det. Det är vad västerlandets gjort för mänskligheten. Under långt mindre än en promille av människans tid på jorden har engelsmannen Thomas Crappers (bilden) uppfinning vattentoaletten existerat och då till en början bara för drottning Victorias av England bekvämlighet.

Jag har gjort några korta nedslag i SVT:s nyhetsförmedling vad avser asyl, migration och dess konsekvenser, exempel som jag menar är representativa. Den femte oktober uppgav SVT Text i en rubrik att 98 500 asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) sedan asylkrisen 2015. Det stämmer inte. Det rör sig om dubbelt så många: 195 176 uppehållstillstånd beviljades till asylsökande mellan januari 2015 till och med september 2020, om man kollar Migrationsverkets hemsida här och här

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Birgitta Birgersdotter, även känd som Heliga Birgitta, född omkring 1303 i Uppland, död 23 juli 1373 i Rom i Kyrkostaten, var en svensk katolsk predikant, författare, teolog samt ordens- och klostergrundare av Birgittinorden. Hon utnämndes till helgon och utgör tillsammans med Benedikt av Nursia, Edith Stein, Katarina av Siena, Kyrillos och Methodius Europas sex skyddshelgon enligt romersk-katolska kyrkan.

Heliga Birgitta föddes omkring 1303 som Birgitta Birgersdotter. Hon hörde till en av de svenska medeltida stormansätterna såsom dotter till Birger Petersson till Finsta, Upplands lagman.