Släck ner P3

Johanna 3

Johanna Andersson

I onsdagens P3 premiärspelades en låt av Ivory och Adam Kanyama med titeln Baba. Några textrader har blivit omtalade, de lyder så här (saknad bokstav är ett u):

”Kn*lla din mamma, Björn Söder,
 Du kan kalla mig pappa, 
Hälsning från alla blattar plus de svennar som fattar”.

Om vi bortser från att den politiska debatten riskerar vulgariseras ytterligare om denna typ av politiska påhopp får fortsatt spridning i skattefinansierade medier rymmer de torftiga raderna två stora problem.

Det första handlar om människosynen. Texten är ett tydligt exempel på hur män angriper andra män genom sexualiserade kommentarer om kvinnliga familjemedlemmar. Här är det alltså Björn Söder man vill håna, inte genom att kommentera den av honom förda politiken, utan genom att nämna hans mor på ett grovt och sexualiserat sätt. Hon har naturligtvis ingenting med detta att göra och borde slippa denna form av oönskad uppmärksamhet.

Det finns sammanhang där kvinnans sexuella sedlighet är en förutsättning för hela familjens heder. Vad som kan hända med den kvinna som överträder dessa gränser har vi tyvärr sett många exempel på i Sverige i form av så kallade ”hedersmord”. Att Sveriges radio i ett ungdomsprogram för fram och bidrar till att normalisera denna obehagliga uppfattning om att kvinnors sexualitet är något deras manliga släktingar ska ta ansvar för är direkt besvärande. Ivory och Adam Kanyama borde kritisera Söders politik och låta hans mor och systrar och kusiner och flickvänner och deras sexuella förehavanden mfl vara ifred.

Men producenten Samir Yosifi menade tvärt om att detta är relevant för hans lyssnare:

– Det är det musikaliska som spelar roll. Vi anser att Ivory och Adam Kanyama är artister som är relevanta för vår målgrupp, Texten får stå för dem, inte för P3.

Det andra stora problemet handlar också det om människosyn. Att fösa ihop människor i kollektiv och tillskriva alla som ingår i kollektivet gemensamma egenskaper och erfarenheter är en form av rasism. I det aktuella fallet är det grupperingen ”blattar” som har den gemensamma förståndsförmåga som enbart ett fåtal ”svennar” uppfattas ha. Detta är ett sätt att polarisera och skapa misstro mellan olika grupper.

Att Söder skulle kalla Ivory och Adam Kanyama för ”pappa” undandrar sig min tolkningsförmåga. Kanske är det bara en gammalpatriarkalisk markering av att de uppfattar sig vara överordnade Söder.

Björn Söders mamma gör naturligtvis, i likhet med samtliga medborgare i Sverige, vad hon vill med vem hon vill. Och det gör Björn Söder varken bättre eller sämre, det har absolut ingenting med hans politik att göra. Det blir ju ett mardrömssamhälle om män ska börja bevaka kvinnornas heder och om manliga politiker kan bli angripna för vad deras systrar eller mammor gör. Jag är livrädd för den människosynen och kommer bekämpa den på alla sätt jag kan.

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/797980-sveriges-radio-vagrar-stoppa-grov-sexlat-om-bjorn-soders-mamma