Dagis eller demokrati i förfall

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Under de senaste decennierna har vi i Sverige utvecklat en dagis- och fritidskultur som på ett ytligt sätt får oss alla att tro att vi är kompisar. Till och med i riksdagen har denna dagiskultur slagit igenom. ”Då sa jag till Stefan, som hänvisade till Margot att….” Med den förnamnskultur som är norm på dagis börjar vår Riksdag att bli ett Riksis. Den tidigare ämbetskulturen med det ansvar som åvilade en ämbetsman är borta. Stefan är ointressant, men vi förväntar oss att statsministern skall leva upp till det ämbete han har åtagit sig. I höstas uppträdde en kvinnlig V-ledamot i plenisalen iklädd en svart T-tröja med texten SD = rasister. Dessutom vägrade hon att följa talmannens direktiv med argumentet ”Du är inte min talman”. Vid detta tillfälle visste nog ingen att Vänsterpartiet hade egna talmän.

De mobbningsbeteenden som våra folkvalda förtroendeledamöter ofta visar upp mot oliktänkande speglar också väl dagiskulturen. ”Du får inte leka med oss”-syndromet borde vara under ledamöternas värdighet att ägna sig åt. Till och med statsminister Reinfeldt svajade betänkligt när han ansåg att om Sverigedemokrater misshandlas ”så får de skylla sig själva med tanke på de åsikter de har”. Övriga partiledare teg naturligtvis men förmodligen suckade både Voltaire och Churchill tungt i sin himmel när de hörde denna definition på demokrati. Riksdagen är faktiskt landets högsta beslutande organ enligt konstitutionen. Det minsta man kan förvänta sig av dem som väljs till ämbetet ”ledamot av riksdagen” är att dessa personer i sitt uppträdande inser att de har ett ansvar mot sina väljare i detta landets viktigaste konstitutionella forum.

I december 2014 togs emellertid ännu ett steg mot ett ökat förakt för vår demokratiska parlamentarism. Regeringen bestående av S och MP med stöd av V slöt en överenskommelse med alliansen att dess budgetförslag oavsett om de stred mot alliansens väljares åsikter skulle stödjas i riksdagsomröstningar. Överenskommelsen skall vara i åtta år. Därmed var den svenska demokratin med regering och opposition satt ur spel. Att alliansen hade majoritet spelade ingen roll, eftersom den förlamande beröringsångesten med SD gjorde att man utan några som helst samvetsbetänkligheter övergav sina egna väljare. Samtidigt hade alla berörda garanterat sina positioner och pensioner i minst fyra år till.

Möjligen beror denna konstitutionella förlamning på att inget av våra politiska partier tycks ha en aning om hur de skall komma tillrätta de problem vi står inför i dag. Logiskt sett är detta inte något att förvånas över. Våra politiska partier bildades en gång för att lösa de problem och förverkliga de visioner som fanns i dåtidens samhälle. Lika lite som att en skiftnyckel är ett användbart verktyg när datorn kraschar är klassanalys eller frihetlig liberalism lämpliga redskap i ett mångkulturellt globalt samhälle. Inte ens s k EU-migranters ockupation av mark med åtföljande nedskräpning och kåkstäder klarar man av att lösa eftersom de politiska verktygen är obsoleta. Två miljoner romer i Rumänien med Sverigedrömmar är säkert tacksamma för detta.

Det är lätt att bli hemmablind. De flesta av oss har det faktiskt ganska bra och så länge Let´s Dance och Melodifestivalen lyser upp helgerna känns livet ganska behagligt. För att nu inte nämna kyrkobesök med efterföljande trevligt kyrkkaffe för dem som tror. Därför är det intressant att då och då följa de internationella mediernas syn på vårt land. Ofta innehåller dessa media mer information om vad som händer i Sverige än vad svenska media meddelar. I dag är det många internationella bedömare som betraktar vårt land med skräckblandad förundran. Varifrån kommer denna envetna strävan till självutplånande, kan många av inläggen sammanfattas i.Också välmående stater har som vi vet i alla tider kollapsat. Redan Jeremia skrev för 2600 år sedan om Jerusalem ”Så göra de sitt land till ett föremål för häpnad, för begabberi evinnerligen; alla som gå där fram skola häpna och skaka huvudet.” Orsaken till denna domsprofetia var att folket hade övergivit Jahve och i stället börjat dyrka avgudar.Vårt land är som bekant en humanitär stormakt befolkad av enbart goda människor, med vissa undantag. Som medborgare i en sekulariserad stat kan inte heller de problem vi brottas med i dag ha med avgudadyrkan att göra. Åtminstone har inte någon av våra kristna förkunnare gjort denna koppling.

Det finns emellertid tidiga tecken säger forskningen när det gäller en resa mot statskollaps. Några av dem är att den egna kulturen börjar föraktas, att staten inte längre har full kontroll över sitt fysiska territorium. Andra tecken är att staten inte klarar av att upprätthålla sitt våldsmonopol i samhället utan i stället utmanas av väl beväpnade militanta välorganiserade grupper. Vi beräknas idag ha 187 s k utanförskapsområden och 55 no go-zoner i vårt land. Definitionen på utanförskapsområde är diffus men handlar bl a om områden med låg andel sysselsatta, hög kriminalitet, låg utbildningsnivå.

No go-zoner är områden där kriminella gäng helt tagit över och polisen inte kan komma in utan att bli attackerad. Oftast gäller andra lagar än de svenska där. Regeringen flyttar nu över polisutbildningen till Södertörns högskola för att blivande poliser skall få bättre kunskaper i att föra dialog (!) med de kriminella gängen i no go-zoner.

Sverige har naturligtvis inte kollapsat som stat. Att skolan rasar i alla studier, tågen står stilla, äldrevården befinner sig i kris, sjukvården inte klarar sina uppgifter, försvaret är ett skämt. Skolor och bilar brinner nästan varje natt. Det måste man kunna stå ut med. Det djupt allvarliga är emellertid att inte våra politiker tycks bry sig om de tecken som faktiskt finns på en allvarlig negativ utveckling. Allt fler av våra invandrare beklagar sig över att de inte kan få människovärdiga bostäder eller arbete. För att hyfsa siffrorna föreslås nu att billiga och enkla baracker skall byggas för invandrarna och att de s k berikarna skall få företräde framför svenskar till tjänster inom SR/SVT och statliga förvaltningar. Att helt döma ut erfarenhet och kompetens hos svenskarna skapar naturligtvis irritation som kommer att leda till svåra konflikter i samhället.

I buskarna växer tyvärr de verkliga nazisterna. De som kommer att få Sverigedemokraterna att framstå som gamla bondeförbundare på hembygdsfest. Då kan det verkligen bli skarpt läge långt från dagisidyllen. Frågan är när våra politiska ledare skall börja inse detta. Vågar man kanske till och med hoppas att våra kristna ledare skall drabbas av uppståndelsens under så att de åter också kan vara det ljus och det salt som behövs för ett utsatt och roderlöst folk.

Texten har tidigare varit publicerad i Hemmets vän