Våga hävda de svenska värderingarna

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Det är två mantran som just nu vår politiska ”elit” använder oavsett vad problemet egentligen handlar om. Det ena är ”Alla människors lika värde” vilket många medvetna väljare numera har lärt sig är en felöversättning av ”Alla människor skall behandlas med samma värdighet”. Det andra är ”Den svenska modellen”.

Tyvärr stannar debatten där eftersom ingen av våra ledande politiker bland 7- klövern vill, vågar eller har förmåga att analysera slagordens egentliga innebörd. Däremot fungerar de som mentala klubbor som slås i huvudet på meningsmotståndare som förväntas hålla tyst efter att ha bemötts med så intellektuellt högtstående argument.

Djupast sett handlar båda slagorden om värderingar. En värdering är en utsaga om hur någonting är eller borde vara. Skillnaden på goda och onda värderingar manifesteras tydligt när en värdering synliggörs genom handlingar. Detta är en obehaglig insikt som med all sannolikhet kommer att chockartat drabba majoriteten av dagens vänster inom politik och media.

För ett par veckor sedan drabbades Nice av ett fruktansvärt terrordåd. En stor lastbil körde rakt in i en folkhop och dödade och skadade flera hundra personer. Detta var en fullständigt unik händelse. En olycka som ingen råder över kan få samma resultat, men att en chaufför skulle få för sig att använda sitt fordon som en mördarmaskin är närmast osannolikt. Chauffören handlade logiskt eftersom han inte ansåg att alla människor är lika mycket värda utan att vissa människor, som han betraktade som otrogna, borde dödas.

Den finske psykiatrikern Matti Bergström har med en mycket enkel och pedagogisk modell visat hur våra värderingar styr våra handlingar. Han utgår från att vår hjärna har tre olika cellgrupper där den ena svarar för energin, den andra för kunskapen och den tredje för vad som är rätt och fel eller med andra ord våra värderingar.

När jag sätter mig i min bil kan jag starta motorn. Kunskapscellerna hjälper mig att hantera bilen och motorn så att bilen sätts i rörelse. Värderingscellerna styr min kunskap om hur energin skall hanteras så att jag undviker olyckor. Jag kör inte över en åldring på kryckor med argumentet att han bara kostar pengar, utan jag undviker att skada honom. Här styr värderingen om alla människors rätt att bli behandlade med samma värdighet eller att alla människor är skapade till Guds avbild.

Matti Bergström menar att värderingarna styr kunskapen som i sin tur styr energin. Han berättade i ett personligt samtal jag en gång fick tillfälle att föra med honom att vid en studie av hjärnan där olika cellers aktivitet mättes hittade forskarna vad de kallade ett ” kalhygge”. Ingen cellaktivitet alls förekom Bergström menar att forskningen visar att värderingarna måste befästas hos en människa redan under barndomen. Något som de flesta samhällen och kulturer genom tiderna har insett och befäst genom de initieringsriter som den unge får genomgå innan han eller hon blir vuxen. I Ordspråksboken 22:6 står det till exempel: Vänj den unge vid den väg han bör vandra så viker han ej därifrån när han blir gammal.

Under 1900-talet handlade debatten om värderingar ofta om de så kallade normkällorna. Då var det främst föräldrarna, skolan och kyrkan som var ansvariga för att barnen skulle internalisera de rätta värderingarna. Skolan var en samhällets socialiseringsinstitution där eleverna skulle fostras in i det värderingssystem som gällde för det svenska samhället. I 1946 års Grundskolans första läroplan LGR 62 och i skuggan av Andra världskrigets kollapsade demokratier kom läroplanen att betona det övergripande målet för skolan som en fostran för demokrati.

Professor Gunnar Myrdal som var en tongivande person både som forskare och politiker menade att varje person som innehar ett offentligt ämbete eller är förtroendevald i en ideell organisation har en skyldighet att hävda våra demokratiska värderingar. Om facket till exempel bestämmer sig för att bojkotta vissa varor från ett visst land kan och får inte höga fackliga företrädare bryta mot denna bojkott genom att själva strunta i bojkotten. Med andra ord förväntades dessa personer att vara föredömen när det gällde demokratiska förhållningssätt.

I dagens samhälle verkar våra svenska värderingar ha reducerats till broderade tänkespråk på gamla väggbonader. I stället för att slå vakt om och hävda de värderingar av typ personligt ansvar och ärlighet med mera som en gång var grunden för folkhemsbygget har den så kallade eliten helt abdikerat. Av rädsla för att kallas främlingsfientlig eller islamofob är det lättare att bjuda på grillkorv och kaffe när de så kallade ungdomsgängen hindrar polis, brandkår och ambulans i sitt räddningsarbete. Redan har vi sett hur många viktiga grundstenar i det svenska samhället som till exempel jämställdhet mellan kvinnor och män har övergivits  och ersatts av medeltida värderingar. Naturligtvis kommer vi att få se mera av dessa konflikter de närmaste åren om inte våra opinionsbildare vågar hävda våra svenska värderingar med kraft och självförtroende. Om inte är vi i full färd med att bygga ett parallellsamhälle med svårt infekterade konfliktytor. Nu behövs inte fler nostalgiska broderade väggbonader med tomma fraser. Det krävs i stället att statsministern med skärpa och auktoritet vid varje ”stenkastning”, våldtäkt, bil- och skolbrand, barngifte och ISS-rekrytering talar om vad som gäller för rätten att leva och bo i Sverige. På så vis blir värderingarna levande. Mod att stå för en uppfattning och inte bli skärrad av att kallas främlingsfientlig av en 25-årig ledarskribent borde vara en självklar egenskap hos den som fått ansvaret att inneha befattningen som Sveriges statsminister.

57 reaktioner på ”Våga hävda de svenska värderingarna

 1. Bjarne Däcker skriver:

  ”Alla människors lika värde” betyder att alla människor på Jordklotet har samma rätt att flytta till Sverige och bli försörjd av svenska skattebetalare.

  Gillad av 5 personer

  • Kristina von Heland skriver:

   alla människors lika värde och att du inte får dräpa är västliga värderingar influerade av kristendom.
   Detta gäller inte inom islam och denna antika värdgrund-modeord idag. Här har ingen människa alls någon betydelse förutom Muhamed och han är död.
   Jag har inte förstått då mödrarna hyllar sin döda söner som dött i ett självmordsdåd. Jag kommer inte heller att förstå detta då min uppfattning bygger på att varje människa är unik och livet är okränkbart.
   Då Västerlänningar i allmänhet ska försöka förstå islam som skiljer sig från andra religioner blir frågan svår om man utgår från just dessa humanistiska värderingar. Humanism finns inte utan en klan och där kan några offras-det som inte Abraham gjorde utan Jahve hindrade honom. Det kapitlet finns inte inom islam. Därför är det svårt att bekämpa sådana som daesh även om de är urusla soldater. De väller fram som lämlar och bryr sig inte. Det är svårt att skjuta in i en skock lämlar…För oss ja.

   Gillad av 1 person

 2. Agneta Berglöw skriver:

  Utmärkta ord i en välskriven debattartikel.Det är vår uppväxt o uppfostran som grundlägger våra värderingar.
  Våra föräldrar ger oss detta kapital att förvalta.Felöversättningen av dignity är ju förödande.Lika värde låter som vi beräknar behandlingen o respekten av vår omgivning våra traditioner,vårt möte med andra människor i tal skrift o handling som en bunt sedlar med olika valörer.
  Politikernas modeuttryck;lika värde,ungdomarnas favorit;att bli sedd!? o alla dessa som vräker ur sig att de blir kränkta högt o lågt har inte fått med sig en grundtrygghet från sina föräldrar för att möta en nog så tuff värld, o tuffare ser det ut att bli.
  Man skall vara stolt över sitt ursprung o möta dessa alldeles för många som söker sig till Sverige med svensk värdighet.

  Gillad av 1 person

  • Nils Dacke skriver:

   Det stämmer men det börjar faktiskt ändras, bara de senaste månaderna tycker jag mig uppleva en mycket mer öppen attityd till alla problem som massinvandringen skapar (eller utmaningar på PK’-svenska). Människor vågar faktiskt yttra sig när man möter även relativt okända bekanta och de flesta har ungefär samma åsikt. Problemet är dock att många människor inte ser de klara samband som finns mellan olika delar av PK-samhället, exempelvis propagandan vi matas med genom SR/SVT/TV4 såväl ligger i linje med den politiska majoriteten (7-klövern) som den högsta ledningarna för den statliga byråkratin. När man väl förstår denna åsiktsgemenskap/ryggkliande så inser man att vi blir r-vk-e hela tiden av etablissemanget. När väl uppvaknandet når igenom kommer domen mot dessa parasiter att blir oerhört kraftigt och vi får nog uppleva rena kaoset.

   Gilla

 3. Utlandssvensk skriver:

  Det var ett bra inlägg och ligger nog nära något som nu börjar bli mainstream, åtminstone bland väljarkåren.

  ”Det krävs i stället att statsministern med skärpa och auktoritet vid varje ”stenkastning”, våldtäkt, bil- och skolbrand, barngifte och ISS-rekrytering talar om vad som gäller för rätten att leva och bo i Sverige.”

  Varianter på detta resonemang ser man överallt nu. Men vad är det då ”som gäller för rätten att leva och bo i Sverige.”? Enligt gällande regelverk är en absolut grundbult att landet ska vara mångkulturellt. Det får man väl rimligen hävda att politikerna har berättat!

  Samtidigt står denna övergripande regel i direkt konflikt med väldigt stora delar av övrig lagstiftning. Självklart måste t.ex barngifte vara tillåtet om man menar allvar med mångkultur, men likväl är det förbjudet. Under verklig mångkultur är ISS-rekryteringar helt likvärdiga med svenska finlandsfrivilliga, våldtäkter är något man ibland ska straffa kvinnan för, etc, etc. Faktum är att om svensk lag skulle tillämpas fullt ut, skulle mångkultur vara helt omöjligt.

  I princip kan man därför rimligen hävda att denna önskan om att politikerna ska peka med hela handen och berätta vad som gäller, helt enkelt inte kan infrias. Det är inte möjligt att presentera ett rimligt budskap, givet att det som gäller är både A och icke-A, samtidigt

  Sen länge löser man detta med selektiv tillämpning av regelverket fast det börjar väl glida mot ingen tillämpning alls i många fall. Se t.ex denna färska nyhet:

  ”Flyktingbarn misstänks bli sålda som sexslavar i lägenheter i Malmö. Men polisen utreder inte brotten. Fall efter fall läggs ner. ”Vi har inte förmågan att göra vårt jobb”, säger ansvarig polischef”

  http://www.sydsvenskan.se/2016-08-06/polisen-prioriterar-bort-de-salda-flyktingbarnen

  Att konsekvent tillämpa svensk lag i nuläget är helt omöjligt. Stora befolkningsgrupper lever sina vardagsliv på ett sätt som är grovt kriminellt. Självklart misshandlas fruar och barn i väldigt stor skala av folk från kulturer som anser att detta är rätt och riktigt. Självklart begås det rent enorma mängder sexualbrott av folk som inte anser att dessa handlingar är klandervärda. Det är fria fantasier att vi skulle kunna påtvinga dessa svensk lag. Det går inte med några metoder som vi skulle kunna tänka oss.

  Så man måste välja: Mångkultur eller svensk lag.

  Om man vill välja svensk lag måste mycket stora delar av alla asylinvandrare repatrieras eller segregeras från övriga befolkningen. Rent teoretisk kan man som ett alternativ se assimilering, men detta kräver nästan säkert att man först radikalt minskar antalet samt noga selekterar rimliga kandidater. Så vi pratar ett relativt fåtal.

  Gillad av 9 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Håller inte med om att valet står mellan mångkultur och svensk lag. Det visar ett totalt missförstånd över vad kultur innebär. Stort missförstånd. Olika kulturer är underordnade hemlandets lag, eller grundlagen. Det borde vara detsamma i Schweitz som i USA där många kulturer jämkas, men alla är underordnade statliga och federala lagar.

   Jag är Svensk-Amerikan men uppehåller mitt svenska kulturarv och språk allt jag kan genom att tillhöra svenska organsationer som firar svenska helger m.m. och följa med vad som händer i Sverige. Det finns Polsk Amerikaner, Iran Amerikaner, India Amerikaner, Vietnam Amerikaner, massor med Kines Amerikaner, och alla uppehåller dom sina säregna kulturer samtidig som dom respekterar Amerikas grundlag och historia. Vi har folk festivaler och olika länders nyår firas med inlevelse, t.ex. Ni skulle ha sett hur Midsommar firades på Manhattan i år och på alla ställen där grupper av svenskar finns. Det har absolut inget att göra med USAs lagar. Om någon utländsk sed bröt mot lagen skulle vi inte kunna praktisera den. Jag känner inte till några muslimska seder som integrerats i lagarna här trots att en del konservativa personer är rädda för det då och då. Skulle aldrig hända.

   Detta borde Utlandssvensk förstå.

   Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ MADELAINE,

    ”Detta borde Utlandssvensk förstå.”

    Utlandssvensk inser nu, efter din lysande genomgång, att svenskt midsommarfirande inte ligger i konflikt med gällande normer och lagar i USA. Det hade han tidigare aldrig kunnat misstänka.

    Likväl förstår han fortfarande inte hur sann mångkultur ska kunna upprätthållas inom ett enhetligt legalt system. Men Madeleine kanske kan hjälpa honom?
    Här kommer ett litet exempel på en verklig mångkultur från The Onion:

    http://www.theonion.com/article/northern-irish-serbs-hutus-granted-homeland-in-wes-305

    Möjligen kan Madeleine utgå från detta i hennes vidare ansträngningar att upplysa Utlandssvensk?

    PS.

    The Onion är en satirpublikation, dvs det de skriver är på skoj. Likväl är den länkade artikeln väldigt läsvärd, om man vill grubbla på vad sann mångkultur innebär.
    DS

    Gillad av 1 person

   • dogen skriver:

    Madelaine, jag anser att du missförstår utlandssvensk. Som jag tolkar honom så säger han ju bara att många vanliga sedvänjor inom den muslimska sfären bryter mot svensk lag, som att slå sin fru eller barn när de är olydiga. Därför måste vi antingen acceptera detta som vi gör nu, vi ser mellan fingrarna, eller beivra det och sätta en mycket stor mängd muslimer i fängelse, alternativt ha olika lagar för olika kulturer. Den enda anledning att du kan upprätthålla din svenska kultur är för att den bildar en del av grunden till USA. Midsommarstången hotar inte USA grundvalar. Försök resa en midsommarstång i Saudiarabien.

    Gilla

 4. dogen skriver:

  Artikelförfattaren är utopisk. De svenska värderingarna är inte längre gångbara. De byggde på den svenska homogena och dugliga befolkningen som gjorde att man både litade på att få tillbaka gräsklipparen hel av grannen samt att han också betalade skatt och därmed jobbade deltid för hela Sveriges bästa. Därutöver så om ens dotter träffade en man så kunde man med fog anta att hon inte blev inlåst och slagen och ej heller våldtagen av mannens bröder.

  Vi har i ett par steg funnit vår kulturella motsats genom invandring, Italien, Jugoslavien, Turkiet och Mellanöstern och Afrika. I muslimen har vi funnit vår kulturella, och värderingsmässiga, motsats. Vi har blandat kanske det samhälle i världen som byggde mest på tillit med folk från de länder som bygger på motsatsen. Jag skyler min dotter så att din son, eller du, inte skall våldföra er på henne.

  Därför uppfostrar jag inte mina barn i den lyx det var att kunna betrakta hela världen som ens likar, utan de blir rasister. Det är inte så chockerande, det är vi alla, men vi hycklar. De lär sig att inte lita på araber och afrikaner och i synnerhet inte muslimer. De lär sig kulturernas och utseendenas botanik och att vi inte alls är lika. Fler och fler lär sig samma sak, till och med vänsterfolk får sig väl en tankeställare när deras dotter kommer hem från festival och blivit tafsad eller värre på?

  Så svenska värderingar de är förbehållna svenskar, att lita på att Löfven skall pådyvla muslimer svenska värderingar och uppfostra mina barn med detta antagande,,tja, det gör jag inte.

  Jag vet inte om Anders Lindberg har en dotter, om han har det så undrar jag vad han säger till henne innan hon skickas på festival? Glöm inte armbandet!?

  Gillad av 10 personer

  • bomarkusson skriver:

   Nåja, italienare, jugoslaver och i viss mån turkar har kommit hit genom arbetskraftsinvandring och i de flesta fall ”gjort rätt för sig”. Det vi möter nu är lyxinvandring för vilka vi naivt ”öppnat våra hjärtan” och ”de flyr för sina liv”. Varför är just statsministrar så korkade?

   Genom min hustru och genom umgänge med asylinvandrare känner jag väl till att de flesta inte ”flyr för sina liv”. Personer från Afrikas Horn har inte större skyddsbehov än att de kan åka hem och könsstympa sina döttrar och de säger öppet att det är synd att jobba hos de otrogna, vilket vi än så länge är. De ska göra barn och leva på bidrag därför att vårt är deras. Av de somalier, som kom 2000, har endast en femtedel arbete 2016. ”Invandringen är lönsam”.
   Jag känner till en syrisk ”flykting som flytt för sitt liv”. Hon lever i Syrien och åker bara tillbaks till Sverige för att fylla i sina ansökningar.

   Är de bara dummerjönsar eller ljuger de rakt i ansiktet på oss svenskar? Det bästa är då att de är stolliga. Jag kan acceptera mindre bemedlade människor men varför ska de nödvändigtvis bli statsministrar? De måste ändå ha tillgång till information om tingens tillstånd.även kodad med #291? Men lögnare är värre än dummerjöns tycker jag.

   Hahaha! Min fru, som till viss del är arab och uppfostrad som muslim, säger att jag aldrig ska lita på en arab och särskilt inte om denne är muslim. Detta får naturligtvis stå för henne men å andra sidan har hon ju mer erfarenhet av detta än Fredrik och Stefan. Men inte så mycket som ”historikern” Arnstad, Stefans expert på rasism och invandringsfrågor. Han var ju inte historiker, som det stod att läsa i hans CV. Problemet var att han inte kunde stava till humoriker så det blev historiker istället. Gav dock danskarna ett gott smil då han i dansk TV hävdade det inte fanns någon flyktingkris men väl en rasismkris.

   Gillad av 6 personer

   • dogen skriver:

    De flesta fall.. det får stå för dig. Jugoslaver och turkar var i alla fall dominanta kriminellt tills helt nyligen. De gör rätt för sig på samma sätt som att inte alla muslimer är terrorister och våldtäktsmän. Det är mycket möjligt, men det är tillräckligt många som är det för att jag inte vill med någon från denna kultursfär att göra om det är görligt.

    Gilla

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Att aldrig lita på en arab har jag hört förut. Min son studerade på ett stort universitet med många utländska studenter och lärde sig en hel del förutom kurslitteraturen. Om en nära vän uttalade han, ” He is an arab, he will say anything. He is my friend and I like him, but I don’t believe much of what he says.” Det är alltid bra att veta vem man har att göra med.

    Gilla

   • Kim skriver:

    Tack, Bomarkusson. Jag skulle vilja ha tag på källan till att bara var femte somalier arbetar efter 16 år i Sverige. Har du möjligen en länk?

    Gilla

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Dogen & Lennart G,

   ”Därför uppfostrar jag inte mina barn i den lyx det var att kunna betrakta hela världen som ens likar, utan de blir rasister.”

   Nu väntar vi med spänning på att se om Lennart G dyker upp och kräver att du ska kalla dina barn för ”underartister”, eftersom det inte finns något som heter raser i sammanhanget utan den taxonomiskt korrekta termen, som han väldigt tydlig vill använda, är underarter.

   Men det kanske är lite roligare att vara underartist än rasist? Man kan ju tolka det som ”under artist”. Det låter ju mer som någon ganska cool figur! Rasist däremot har ju (än så länge) lite förlorarstämpel.

   Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Lennart G,

    ”Vad är det för dumheter du skriver? Den här utmärkta bloggen är värd mer seriösa kommentarer än så.”

    Jösses!!!!!

    Det var väl en helt rimlig och (trodde jag) skämtsam kommentar kopplad till debatten i går. Du skrev då, som kritik till att jag och andra använde termen ras:

    ”När det gäller vilda djur används inte begreppet ras. I stället indelas arter i underarter. När det gäller vilda människor saknas anledning till annan terminologi än för andra vilda djur.”

    https://detgodasamhallet.com/2016/08/07/en-mycket-svensk-forestallning/

    Sen noterar jag att du ofta närmast hytter med pekfingret mot mina inlägg och på olika sätt påtalar att jag inte borde skriva det jag gör. Detta står dig självklart fritt och jag har varit med om värre. Men möjligen kan det vara av intresse för dig att veta att jag totalt struntar i uppmaningar av den sorten.

    Å andra sidan gäller att om bloggägaren vill att jag ska sluta skriva här, så behöver han bara säga det och om han ogillar vissa kommentarer kan han bara kasta bort dem. Jag kommer inte att klaga. Det är hans blogg och han bestämmer. Men det gör inte du, Lennart!

    Slutligen kan tilläggas att jag tycker att det är ganska kul och produktivt att debattera med dig. Men går det inte, så går det inte. Om du står fast vid detta senaste utbrott utan ursäkt , föreslår jag att vi bara bortser från varandras kommentarer hädanefter.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Utlandssvensk
    Vi är helt överens om att vi inte vill se någon censur på den här bloggen. Det innebär att du har goda möjligheter att ta ut svängarna med kommentarer som inte bara kritiserar mina argument och ger motargument (vilket är precis det jag vill ha) utan också ge nedsättande kommentarer om min intelligens, mitt omdöme eller mina avsikter att efter förmåga föra en seriös debatt. Men det måste rimligen också innebära att jag har rätt att säga ifrån när jag tycker att jag har rätt att göra det. Vad som är skämtsamt kan se väldigt olika ut för den som skämtar och för måltavlan.

    Så ge inte upp, jag har satt stort värde på dina kommentarer och din djupa kunskap i olika ämnen och jag har lärt mig en hel del under resans gång. Jag kommer att fortsätta att tåla det som jag uppfattar som personangrepp och jag hoppas att du tål att jag någon gånger biter ifrån när jag känner skäl till det.

    Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Lennart G,

    OK då! Det låter helt vettigt det där!

    Det jag skrev var verkligen inte menat som ett personangrepp utan främst ett lättsamt skämt.

    Men det stämmer att humor är väldigt svårt i kommentarsfält och möjligen är det även rimligt att tolka det jag skrev som ett personangrepp på dig. Jag har svårt att se det, men jag är uppenbarligen part i målet och måste erkänna att detta sannolikt färgar min uppfattning. Så jag ber om ursäkt för säkerhets skull! Vidare kan man anse att jag överreagerade i detta sammanhang.

    Vi får väl tuffa vidare efter förmåga! Det kan även vara ganska bra att det hettar till lite ibland!

    ”You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.”

    Winston Churchill

    Gillad av 1 person

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Nu skall vi väl i all ärlighets namn säga att vår statsminister har upphävt sin stämma och förklarat med bister min att några av de här gangsterfasonerna i förorterna inte skall tolereras.

  Men sedan då?

  Den trilskande ungen i familjen kastar ner glassen som skulle vara dessert på golvet. Mamma och pappa säger ”Aja Baja, så får du inte göra!”.
  Mamma städar av golvet.
  Pappa tar på sig jackan och löper ner till affären och köper ny glass till ungen.

  Att låta ungen bli utan glass verkar inte ha fallit dem in alls som en konsekvens av agerandet.
  Plus givetvis att det inte blir någon glass mer på minst en månad.

  På precis samma sätt agerar våra politiker när våra myndighetsutövare utsätts för stenkastning och till och med kastande av handgranat.

  Nej, men lagföring av minderåriga kan enligt lagen inte få förekomma!

  De är uppenbarligen enligt lagen så dumma i huvudet att de inte begriper att den som får en sten i huvudet kan bli skadad?
  Eller hur tänkte nu lagstiftaren, om vederbörande nu alls tänkte?

  Uppenbarligen klarade de inte av sammanhanget att stenkastning sker just precis i avsikt att skada. Ändå låter man det ske utan repressalier.

  Någon eller några i beslutsbefattning,som aldrig borde fått gå ut lekskolan, får snilleblixten att de som utsatts för illdåden skall ”grilla korv” med förövarna.
  Någon sinnesförvirrad flummare vill att det skall etableras ett förtroende mellan polis och gangsters.

  Det förtroende som polisen skall ha är baserat på att om det sker något jäkelskap så kan jag lita på att polisen kommer och hjälper mig.

  Personligen är jag inte ett smack intresserad av förtroendebyggande med buset.

  Gillad av 7 personer

 6. bomarkusson skriver:

  Men här har Svenska Kyrkan ett stort ansvar. Med glädje ser jag att den har intagit en mycket mera progressiv riktning, särskilt med politiskt korrekta biskopar, utvalda med detta som grund..

  Jag tycker Svenska Kyrkan frimodigt ska arbeta vidare med monologer med världsomspännande samfund och verka för en global och enhetlig trosåskådning. Därvid ska kyrkan inta den lyssnandes roll och inte ifrågasätta utan för att lära och anpassa sig.

  Därför bör trosbekännelsen ändras för att ovanstående ska kunna ske.
  Mitt förslag är följande:

  ”Vi tro på den Heliga Politiska Korrektheten och därmed på den helige Profeten, hans Heliga Koran samt hans likaledes Heliga Sunna så ock på Sharia upphöjd till Svensk Lag.

  Vi tro ock på Saliga Stollar, Heliga naivister och politiska karriärister, ty Saliga äro de som äro fattiga i anden.

  Vi tro på en ny Helig Global Tro, där svärdet i barmhärtighetens namn brukas för att omvända de ännu otrogna för att de därmed skola njuta Paradis fröjder tillsammans med vårt Heliga Föredöme och hans månghövdade skara Heliga Terrorister.

  I den Helige Profetens och Allahs namn,
  Amen.”

  Notera vänligast att den vanartige slyngeln är utesluten ur gemenskapen, då denne inte kan betraktas som politisk korrekt. Även den helige ande är utesluten och ersatt av Heliga Änglar som ger trogna Profeter utökade möjligheter att stilla sina lustar.

  Gillad av 3 personer

 7. spdlr skriver:

  Lägger till mantrat ”utmaningar”. Vilket används av nyspråksmaffian i syfte att indikera att inga problem är oöverstigliga, ‘det ordnar sig’, ‘allt åt alla’.

  När jag hör ordet osäkrar jag min revolver.

  Gillad av 2 personer

 8. Sten Lindgren skriver:

  Visst är eliten skicklig på att argumentera och jag höll på att säga att det är det enda de kan. Allas lika värde funkar för det mesta och får ofta framföras oemotsagt. Jag är förvånad över att inte denna logik genomskådas oftare.
  Vi kan exempelvis få höra att nu ska vi ha dåligt samvete för att vi flyger: ”Det internationella flyget har fått en egen gräddfil i klimatarbetet och tar i dag inte sitt klimatansvar.” Om det är några som har en gräddfil så är det regeringen där en minister gladeligen kan ta eget privatjet över natten till Thailand för en Tsunamiceremoni, ”väl använda pengar” är svaret. Skulle man pressa i denna fråga så blir svaret att man klimatkompenserar, dvs man tar ännu mera skattepengar och har därefter gott samvete.
  Eller ta det här med säkerhet. Inte nog med att rikspolitiker ska ha livvakter och skottsäkra bilar, nu börjar man oja sig över att inte lokalpolitiker har samma skydd. Det kanske är det man egentligen menar med allas lika värde, alla politikers lika värde. Lite konstigt är det att samhällsmiljön blivit så farlig för politiker men underligt nog inte för allmänheten.
  Förresten det finns ett tredje ord som också funkar bra i debatten och det är ”populist”, det kommer man långt med.

  Gillad av 2 personer

 9. Jan Andersson skriver:

  Det finns många som har kommit långt med att bara snacka. De som aldrig snackar utan bara löser problem kommer ingenstans, utan får sitta med sin svartepetterpension och undra vad som hände. Lärdomen är att snacka och jobba i lagom proportioner, dvs. var tydlig med vad du gör eller vill göra, men glöm inte att sedan göra jobbet.

  Gillad av 1 person

 10. Verdandi skriver:

  Jag undrar så hur detta med allas lika värde vann inträde som huvudfloskel i partiledardebatter. Allas lika värde är en absurd utsaga. Alla med ett uns av begåvning förstår att för de flesta har inte en person som Idi Amin lika värde, dvs är mig lika kär, som mitt eget barn.

  Det man sannolikt börjat med är FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Där står i artikel 1
  ‘All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.’
  http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

  Syftet med formuleringen ‘alla människor är födda jämlika, med avseende på värdighet och rättigheter’ så är det väl helt uppenbart att det man åsyftade då var att ingen människa FÖDDES ojämlik med avseende på mänskliga grundrättigheter. Det var alltså ett ställningstagande mot slaveri, dvs att vissa människor skulle vara födda in i slaveriet. Det har INGET att göra med att vuxna människor skulle ha samma ‘värde’.

  Det var aldrig avsikten att hävda att alla har rätt att ockupera andras mark och ta deras resurser eftersom alla har samma rättigheter till samma standard överallt på jorden. Det däremot, är en marxistisk tanke.

  Jag tycker att alla dessa diskussioner kokar ner till synen på äganderätten. Allt härleds ur diskussioner kring detta.

  Gillad av 3 personer

  • tirutaa skriver:

   @ Verdandi

   ”Jag tycker att alla dessa diskussioner kokar ner till synen på äganderätten. Allt härleds ur diskussioner kring detta.”

   Inte bara äganderätten. Andra halvan verkar vara att ALLA, framför allt vi i Europa, har ansvar för varje annan människa på jorden, särskilt de fattiga. Dem som det är synd om. Inget mindre än HELA VÄRLDEN.

   En filosofisk fråga, visserligen, som man med intellektet, abstrakt, kunde hålla med om. Att Ansiktet (Levinas) alltid fordrar ett svar från var och en av oss. Men vad händer om man börjar praktisera detta i det verkliga livet, utan förnuft, med självutplåning som slutpunkt? En sådan hållning bär också inom sig föreställningen om att människan är allsmäktig. Som en gud. Utan begränsningar. Alltså en grandios föreställning.

   Nåja – en sådan föreställning passar ju väl in i vår så narcissistiska värld. Borde inte förvåna någon.

   Gillad av 1 person

   • Verdandi skriver:

    Visst, det är väl två sidor av samma mynt på ett sätt? Den grandiosa människan saknar gränser i sitt psyke, vilket manifesterar sig i ‘alkt åt alla’. Vilket ju är namnet på en existerande vänsterrörelse.

    Gilla

 11. Gunhild skriver:

  Det som berörs i dagens text träffar något mycket djupt mänskligt och centralt. Vi lever alla i ett värderingslandskap. Även om vi ofta söker en slags filosofisk objektivitet, levs själva livet i ett böljande föränderligt landskap bestående av värderingar. Varje vägval, i handling och tanke, innehåller alltid vissa typer av avvägningar. Och måste göra det. Lika lite som vattnet i den otämjda bäcken plötsligt kan stanna upp, lika svårt har vi själva att komma undan våra vägval framåt. Att värdera olika val och alternativ.

  Individens överlevnad kräver även en viss snabbhet i själva vägvalen. Tid för att stanna upp och begrunda alla möjliga och omöjliga faktorer, finns sällan medvetet med i ett givet ögonblick. Att fundera över om grizzlybjörnar, rent filosofiskt, är farliga, när de kommer rusande emot en, finns det knappas tid över för – om man vill maximera sina överlevnadsmöjligheter. Tid för grubblerier har evolution lämnat över till helt andra situationer.

  Just för att vi badar i ett hav av information, som måste vi effektivt kunna särskilja vilken information som är relevant och irrelevant för oss. Och kunna göra det snabbt i nuet. I själva nuet lever vi därför med ett perceptionsmässigt uppmärksamhetsfönster, innehållande en relativt liten del av medveten information. Vi lever alla med ett slags nuets cacheminne som i varje givet ögonblick, hämtar relevant information från mer djupt liggande minnesdelar och nervstrukturer.

  Förhoppningsvis fylls ständigt cacheminnet på med relevant information, giltig för ögonblickets olika krav. I olika grad processas hela tiden information från den fysiska omgivningen, tillsammans med tidigare gjord erfarenhet, kunskap och värderingar, avvägda gentemot en personlig målsättning.

  Informationen i cacheminnet är alltid mer eller mindre personlig. Och valen som görs, måste evolutionärt premiera individens egen överlevnad, om ens DNA skall ha någon framtid.

  Även om vägvalen hämtar information i från nuet, fylls uppmärksamhetsfönstret, av effektivitetsorsaker, i ett givet ögonblick, av tämligen små mängder av aktiv information. Utan denna lilla mängd skulle snabbheten bli lidande.

  Men snabbheten i processandet bygger också på effektiva algoritmer. Vi kan kalla en del av dessa algoritmer för mänskliga generaliseringar. Livet och evolutionen genomsyras av olika typer av generaliseringar. För generaliseringar betyder alltid snabbhet och effektivitet. Även om de ibland kan leda fel. Men felaktiga algoritmer sållar gärna den evolutionära utvecklingen bort, i alla fall i det långa loppet.

  Processen att generalisera kan därför aldrig vara fel i sig. Den är snarare djupt biologiskt förankrad. Inom industriellt dataprocessande kan på motsvarande sätt olika typer av algoritmer få stort tekniskt och kommersiellt värde. Datautvinning, ”data mining” har rentav utvecklats till en hel industri. Mönster, trender och samband söks i stora datamängder. Något evolutionen alltid sysslat med. Även inom enskilda organismer.

  Grovt sett består egentligen generaliseringar av två klasser. Primärt de som mejslats ut av evolutionen och mer eller mindre gått in i vårt DNA, om än i samarbete med miljön. Förr ofta betecknade som reflexer och instinkter. Men numera mera dynamiskt betraktade.

  Den andra klassen generaliseringar kan betecknas som personliga eller individorienterade. Delas den med många kan de även kallas för kulturella.

  Det gemensamma för båda sammanfattas av effektivitet kopplat till olika typer av situationer. Ofta även olika starkt kopplade till ett värderingslandskap

  Så fenomenet generaliseringar kan i sig aldrig kritiseras. Livet självt är direkt beroende av dem för sin överlevnad.

  Däremot är det naturligtvis fritt fram att analysera olika generaliseringars innehåll och allmänna giltighet.

  Många kulturella generaliseringar är kopplade till olika typer värderingssystem. Att skapa en större medvetenhet om dem bör gagna alla. Att sätta olika kulturella algoritmer/generaliseringar under lupp kan enbart öka vår egen kunskap om människan som kulturvarelse. Att bli mer medveten om hur människor generaliserar och värderar kan enbart leda till att vi ökar våra möjligheter att synliggöra vad olika värderingslansdskap består av och hur de byggs upp. Och hur vi lever våra liv i dem.

  För vi lever alla i och agerar inom dessa värderingslandskap. Generaliseringar och värderingar utgör egentligen siamesiska tvillingar. De hänger intimt i samman. Vi lever alla, personligen, i ett hav av gjorda erfarenhet och kunskaper. Både personliga och kollektiva. Bilkörning eller gymnastens svingande volter i barret skulle vara helt omöjliga i kraven på snabbhet och effektivitet om inte massor av information faktiskt låg utanför det aktiva uppmärksamhetsfönstret. Och kultur utgör i grunden en slags sofistikerade fortsättningar på den automatiken. Därför blir mycket, kanske det mesta av vårt beteende tämligen automatiserat även i en kulturell kontext.

  Våra egentliga val uppträder ofta som en kula som rullar fram i ett böljande landskap. Kulans rörelse framåt samverkar och påvekas hela tiden av den för ögonblicket givna platsen i landskapet. Det mesta av vårt förhållningssätt i och till tillvaron är mer eller mindre generaliserat. De mer djupt liggande osynliga strukturerna och generaliseringarna kan det därför ofta vara svårt att få upp till ytan och synliggöra, få upp i cacheminnet för analys. Att hitta det generella ur det specifika är sällan lätt. All förenkling missar detaljerna. Likväl är vi helt beroende av vår egen generaliseringsförmåga. Den utgör faktiskt en hävstång för livet självt.

  Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Mycket bra utredning och ett under av klarhet!

   Att generalisera utgör vårt sätt att tänka och syftar till att vi ska kunna orientera oss i tillvaron. Först ser vi skogen, sedan alla träden.

   När man korrekt ska definiera något går man från det generella till det specifika.
   Hur definierar man en triangel? Det är en tresidig figur. Därmed har man sagt att den ligger i planet (är tvådimensionell, en triangel på en tredimensionell kropp är annorlunda), att den är sluten (figur) och består av tre sidor. Sedan kan man specificera olika trianglar, likformiga, likbenta, rätvinkliga osv. ange storlek och vinklar för ytterligare specifikation och då räcker det med två vinklar eftersom vi vet att vinkelsumman är 180 grader, då har vi formen eller anger basen och höjden då har vi både formen och storleken (utnyttjar förkunskaperna).

   Det här är också en bra definition på kultur: ”Den andra klassen generaliseringar kan betecknas som personliga eller individorienterade. Delas den med många kan de även kallas för kulturella.”

   Gilla

  • dogen skriver:

   Precis Gunhild, man måste generalisera. Man måste dock veta vad generaliseringen skall användas till för att se hur långt man skall dra den. Om man som statsminister på avstånd från riket inte vill generalisera så kan han på ett personligt plan tillåta sig detta men han sviker samtidigt sitt ämbete eftersom han tvingar medborgarna att göra jobbet åt honom. Det yttersta syftet i mitt fall är inte att hålla ledarskribenter och kollegor glada, mitt yttersta syfte är mina barns trygghet. Då det nu är tydligt att statsmakten inte längre skyddar dem så vill jag inte hamna i en situation där jag själv tvingas ta lagen i egna händer. Därför generaliserar jag så att det passar mitt syfte och uppfostrar mina barn att kunna skilja på folk från olika kulturer och genetisk bakgrund i syfte att hålla sig på säkert avstånd. Man måste integrera över utilitetsfunktionen så att säga för att i praktiska situationer bestämma hur hårt man vill generalisera. Vår statsmakt har tvingat mig att endast se skogen och kan aldrig få mig att ändra på det.

   Gilla

 12. Hovs--hallar skriver:

  Här sattes fingret på den ömma punkten.

  Varför tillåter vi att vårt land våldtas av en invasionsstyrka från en främmande kultur — en kultur vars öppet uttalade mål är att lägga under sig HELA VÄRLDEN och förvandla den till en teokratisk diktatur!

  Detta är nämligen vad som faktiskt händer — och som makthavarna försöker dölja med hjälp av massiv propaganda och åsiktskontroll av oss svenskar.

  Detta är som om USA under Stalineran hade tillåtit ett årligt inflöde av flera miljoner mer eller mindre aktiva KOMMUNISTER från dåvarande Sovjetunionen — under förevändning att de var ”på flykt undan Stalinväldet”!

  I verkligheten var man i USA tvärtom klok nog att göra vad man kunde för att sådana element absolut INTE skulle ta sig in i landet. Och inte talades det för den skull om ”kommunistofobi” vad jag vet — utom, som förväntat, bland kommunisterna själva (sådana som tex. Jan Myrdal).

  Vilka var det som helt dominerade den stora flodvågen av MENA-migranter förra året? Jo enligt samstämmiga vittnesmål var det män i vapenför ålder!

  Andelen kvinnor och barn var obetydlig — men vänsterpolitruk-media gjorde vad de kunde för att dölja detta.

  Thomas Gür är en av få debattörer i traditionell media som är modig nog att påvisa att det finns ett problem, och att föreslå motmedel, som i denna ledarartikel i SvD:

  http://www.svd.se/att-hantera-ett-langvarigt-utanforskap/om/ledare

  Här talas det om ”… långtgående åtgärder för att upprätthålla rättsstaten på alla nivåer, minska incitamenten till bidragsberoende, finna helt nya socialpolitiska verktyg som mildrar utanförskapets verkningar, ta fram nya finanspolitiska instrument för att uppmuntra till arbete, samt tydligt markera ordningsmaktens närvaro och stävja brottslighet…”

  Och:

  ”… I det läge som vi kommer att befinna oss som land, kommer ett gemensamt språk, en gemensam kultur och nationell identitet att bli än viktigare för sammanhållningen och upprätthållandet av den samhälleliga tilliten.
  Det innebär också att vi kommer att behöva göra upp med hållningar om kulturrelativism, normkritik etcetera vilka undergräver de gemensamma värderingar som ett öppet, fritt, jämställt och demokratiskt samhälle som vårt måste vila på….”

  [Min fetstil]

  Lägg märke till att Gür inser de enorma skadeverkningarna av att idiotvänstern (”identitetsvänstern”) tillåts breda ut sig i Sverige med sin giftiga propaganda.

  Gillad av 2 personer

  • Madelaine Fusfield skriver:

   ”Och inte talades det därför om kommunistofobi”. Det otroligt mycket rädsla för kommunister. HOVS allar har inte hört talas om senator Joseph McCarthy som terroriserade landet i början på 1950-talet. Han var en demagog som förstörde karriären och livet för massor med människor. Hela landet var genomsyrat av kommunistofobi.

   Gilla

   • dogen skriver:

    Madelaine, du missförstår, det var väl inte så att etablissemanget i USA då McCarthy verkade ansåg att rädslan för kommunismen var en FOBI..? Många var nog överens om att kommunismen var ett reellt hot, och McCarthy drog detta till sin spets. Det är raka motsatsen mot vad som råder idag.

    Gilla

 13. Tahmas skriver:

  Kent Ekeroth tyckte det var högst olämpligt att asylsökande får demonstrera fritt ute på gator och torg vilket han givetvis har rätt i. Demostrationsfriheten skall vara förbehållet medborgare.
  Någon drog en parallell med att ryska turister kommer hit och demonstrerar eftersom de vill att Sverige skall lämna Gotland.
  Samma människor som så innerligt vill att alla skall åtnjuta demonstrationsfriheten stod på barrikaderna ifjol och hävdade bestämt att SD minsann inte borde få demonstrera eller ens hålla sina landsdagar på ett hotell i Lund.

  Svenska värderingar är dubbelmoral och hyckleri kan man nog påstå.

  Gillad av 6 personer

 14. Lennart Göranson skriver:

  Det har sagts förut, men det är mycket bra att upprepa det: Vi alla, inte minst företrädare för stat och kommun, måste börja stå upp för våra grundläggande värderingar, inte bara i ord utan också i handling. Sedan är jag inte lika övertygad som Bert Stålhammar om att de värderingarna har att göra med (det socialdemokratiska?) folkhemsbygget. Snarare handlar det om värderingar som är gemensamma för västerländska demokratiska rättsstater. Men det är en bisak.

  När det gäller åtgärder för att återerövra statens våldsmonopol i de s.k. no-go-zonerna har många pekat på de goda resultat man uppnådde i New York genom nolltolerans även mot mindre ordningsbrott. Det förefaller obegripligt att varken politiker eller polis har nappat på den modellen. I stället överlåter man upprätthållandet av ordningen till Fryshusets ”Lugna Gatan”, vilket innebär att de som tidigare och delvis fortfarande är en del av de ”alternativa strukturerna” själva tar över statens funktioner. Alltså en modell av samma slag som de områden i utlandet som i realiteten kontrolleras av maffian. Det är fasansfullt!

  Gillad av 4 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Lennart,

   ”När det gäller åtgärder för att återerövra statens våldsmonopol i de s.k. no-go-zonerna har många pekat på de goda resultat man uppnådde i New York genom nolltolerans även mot mindre ordningsbrott”

   Jo, jo, New York under Giuliani var en jätteframgång. Men metoderna låg väldigt långt ifrån vad som ens finns på kartan i den svenska debatten. Vad skulle Aftonbladets ledarsida ha att säga om ”stop and frisk” kombinerat med väldigt öppen ”ethnic profiling”? För det var så det fungerade. I fallet Sverige skulle polisen då börja att ständigt stoppa och kroppsvisitera alla MENA män, samt aggressivt jaga dem för alla småbrott.Sen ska många av dem in på långa fängelsestraff, för det var också en del av framgången. Räkna med minst en tiodubbling av fängelsepopulationen i Sverige. I dag sitter det bara kring 5.000 personer i Sverige, vilket kan jämföras med kring 80 till 100 tusen i New York City, som har mindre befolkning.

   http://www.dn.se/nyheter/allt-farre-i-fangelse/

   http://www.scoc.ny.gov/pop.htm

   Vidare skulle vi behöva långt fler poliser. New York City har nu cirka dubbelt så många poliser som Sverige och troligen hade man ännu fler under Giuliani (någon som orkar kolla?). Många av poliserna vi har i dag är dessutom troligen inte användbara. Södertörn är inte direkt rätt ställe att utbilda folk som ganska öppet ska jaga etniska minoriteter med blåslampa.

   Slutligen är läget i dagens Sverige på många sätt mycket, mycket värre än New York innan Rudi, så det skulle inte räcka med lika mycket resurser, utan krävas mer. Så det är tyvärr mest fria fantasier att dagens Sverige skulle kunna kopiera New York under 90-talet.

   För övrigt utvecklade jag min syn på dessa frågor i samband med att klippa alla bidrag till migranter lite i en av kommentarerna till dig och Dogen i gårdagens tråd, dvs här:

   https://detgodasamhallet.com/2016/08/07/en-mycket-svensk-forestallning/

   Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    En rättelse:

    ”I dag sitter det bara kring 5.000 personer i Sverige, vilket kan jämföras med kring 80 till 100 tusen i New York City, som har mindre befolkning.”

    Siffrorna var från hela delstaten New York , som har dubbla Sveriges befolkning, INTE New York City.

    Detta var slarvigt av mig och jag ber om ursäkt för detta. Om man bara tittar på New York City verkar fängelsepopulationen ha legat kring 20.000 på 90-talet, dvs cirka 5 gånger dagens siffra för Sverige (4.319 enligt DN) och är nu nere på 13 tusen.. Dock är skillnaden mellan totala intagna per år mer dramatisk. Denna låg stadigt över 100 tusen per år i New York City och är under 10 tusen i Sverige.

    http://www.nytimes.com/2010/06/11/nyregion/11jails.html?_r=0

    Gilla

 15. BjörnS skriver:

  Att någon anammat de grundläggande svenska värderingarna bör vara en förutsättning för att kunna få PUT och längre fram även medborgarskap. Det kokar ner till arbete och laglydnad där självfallet barngiftemål och könsstympning ingår. Aktiviteter inom totalitära grupper dit jag räknar religös extremism och med annan värdegrund innebär i praktiken att PUT och medborgarskap nekas..Då visar vi att vi tar värdegrunden på allvar och också förväntar oss att de som vill bo här gör det samma. Det är inte mer än rimligt.

  Gillad av 2 personer

  • dogen skriver:

   Endast svenskar klarar denna nivå av naivitet. Det Björns skriver är omöjligt att kontrollera och genomföra, det blir ytterligare en tom gest och jag föreslår läsning av utlandssvensk ovan. Skall vi montera CCTV i förortens lägenheter?

   Gilla

 16. Hovs--hallar skriver:

  @VERDANDI 10:32:

  EXAKT — vantolkningen av FN-deklarationen ÄR orsakad av att man lagt ett marxistiskt filter över texten, och på det sättet öppnat för att hävda det man nu gör:

  — att ”lika värde” skulle betyda att alla i HELA VÄRLDEN skulle ha automatisk ”rätt” till samma ekonomiska standard!

  Exempelvis genom att ta sig till Sverige och göra anspråk på VÅRA omfattande, skattefinansierade, välfärdssystem!

  Gilla

  • pllay skriver:

   Att vänstern använder denna vantolkning i sin propaganda är en självklarhet, vänstern hittar ständigt nya argument för sina idéer, argumentens sanningshalt, relevans eller mening saknar betydelse, huvudsaken är att de kan tolkas eller vantolkas på ett sätt som gynnar vänstern.
   Vi måste ta det språkliga initiativet och själva definiera betydelsen av de ord vi använder, det Orwellska nyspråket är och förblir vänsterns spelplan, vi har inte där att göra.
   Då vänstern förändrar betydelsen av våra ord måste vi finna andra ord för att uttrycka oss, låt dem stå ensamma med sina språkliga lögner, vägra debattera på vänsterns villkor.

   Gilla

 17. Johan skriver:

  1975 sägs vara det året då Sveriges riksdag beslutade att Sverige skulle bli mångkulturellt. Vad tänkte man sig egentligen och vad förväntade man sig att utvecklingen skulle bli? Hur hade man tänkt sig att samhället skulle kunna hållas samman och styras utan att parallellsamhällen skulle bildas och utvecklingen gå oss ur händerna? Vad hade man som förebild vid den tidpunkten? Om man hade USA som förebild kan man tycka att det haltar en del. USA är förvisso ett mångetniskt samhälle men många av medborgarna, oavsett etnicitet, har vuxit upp i USA och hålls samman av det amerikanska ”kittet”. Att försöka efterlikna det amerikanska samhället genom att under kort tid forcera en för stor import av människor direkt från deras hemländer med kultur och värdegrund därifrån i bagaget skapar en helt annan sitution i vårt land (och övriga västländer).
  Har man förutsett detta och förberett samhället för det? Vad finns det för referenser som visar att detta kan vara framgångsrikt?
  Att bemöta frågor och tveksamhet mot multikulturella experiment med att slå rasismklubban i huvudet på kritikerna är att blanda äpplen och päron. Att hävda att den som ställer frågorna är mot vissa etniciteter är helt felaktigt när frågorna gäller blandning av kulturer och värdegrunder och inte har något med etnicitet att göra.
  Var hittar vi vår stolthet och vårt självförtroende som gör att vi kan bilda det kitt som håller landet samman?

  Gilla

 18. Ulla C skriver:

  Vi ska ha ORDNING & REDA och så hytter vi med fingret och säger ett litet ”fy” och så ska allt bli bra. Och människors lika värde eller lika behandling – gäller det även de som tillhör partier som inte är PK?

  Gilla

 19. Eskil skriver:

  Allas lika värde. Så kan det kanske vara även om det är en felöversättning. Men har alla lika stort ansvar för alla?

  Varför inte dela vårt unika barnbidrag och vårt unikt generösa system för föräldraledighet enligt principen ”allas lika värde” över alla föräldrar i fattiga länder där det saknas ekonomiska förutsättningar till lika generösa system som vi har i Sverige. Naturligtvis blir då förmånerna i Sverige enbart en obetydlig skärva av vad det var tidigare. Men då folk demonstrerar sitt missnöje är det enkelt att förklara beslutet med ”allas lika värde”. Och nöjer sig inte folk med det svaret är det bara att påpeka att de då är falska människor där deras floskler ”Allas lika värde” uppenbarligen enbart är läpparnas bekännelse.

  Gilla

 20. 77711n skriver:

  Översatt till den svenska modellen när det gäller flyktingpolitik blir sålunda.
  När politikerna sätter sig i riksdagen sätter kunskapscellerna igång att hantera ordbajseriet så att munlädret sätts igång. Värderingscellerna styr kunskapen så att vissa folkvalda politiker inte ska räknas, utan häcklas så att man själv inte kommer att drabbas av framtida uteslutningar och mobbning. Jag kör inte över partikamraters usla förslag om att öppna folket hjärtan med fler invandrare med argumentet att dessa bara kostar pengar utan jag undviker sådana skador för egen del även om de orsakar landet stora skador. Här styr mina värderingar om att alla har rätt att yttra sig och säga sin mening eller att vi alla är Guds avbild.
  Härvid är jag fullt medveten om våra samhällen och kulturer genom tiderna har insett och befäst initieringsriter som den unge fått sedan barnsben; i vårt samhälle har de unga fått lära att de inte ska döda sin nästa medan i andra kulturer har de unga fått lära sig att alla som inte har den rätta tron ska dödas och att det är en mindre synd än om den dödade försökt inleda dig i frestelse att gå en väg som inte leder till gud.
  För att inte kallas främlingsfientlig talar jag fri- och rättigheter hellre än skillnader i kulturer, stenkastning, våldtäkter, bilbränder, barnäktenskap och terroristrekryteringen vid upprättade moskéer och andra konfliktklyftor.
  Vi behöver en statsminister som med mod under många år stått upp för sin uppfattning och som inte blivit skärrad av att då kallas för främlingsfientlig och som stått pall för årens hot, personkränkningar och mobbing.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Svenskt:Opportunism,feghet,lögnaktighet.Stjärtslickeri och undfallenhet.Skygglappar och munkavlar.Våra demokratiska värderingar?Demokrati=Folkvälde.Vårt folk och ert folk.Våra värderingar men verkligen inte era.Sådan herre sådan dräng.Svensk ärlighet?Ha!Ha!Ha!Det var verkligen mycket,mycket längesen.Före skojaren Reinfeldt.Mannen som inte kunde tala sanning.Var det en medfödd genetisk defekt?

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Att växa upp i klinik- och ateljémiljö som den späde Mr ”Obama” och väl också den John Hoodiske Mr Reinfeldt gör inte bara att man mycket tidigt lär sig ”every trick in the book utan också att man får en pragmatisk syn på sanningsbegreppet.Vilket man kan ha stor nytta av när man skall tjänstgöra som chef för ”the tarts” i ”Tårtan”,The Tart.We really care for the Truth,says the son of Ann Dunham.The proud son of pimpin John Hood also joins the choir of Angels.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Klinik- och ateljéintresse?Erfarenhet av klinik- och ateljéjobb?Grabbig herzlig samvaro?Välkommen till killgänget ”Obama”,Hood-Reinfeldt och sist men inte minst Carl XVI Gustav.Och se!Där kommer Tosse Magnuson av Somaliland och de stulna kronjuvelerna.Kom till oss i Cluben ”Värderingssamsyn”.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Och titta där!”Anmödrarna”-direkt från kliniken:The CIA-gal Anne Dunham,Mrs ”Lizzy” Reinfeldt from the shak at St Nygatan 6.And greatest of them All:Sibylla of Saxe Koburgh Gotha.What a bunch of true witches.”Värderingssamsyn”?You bet.

  Gilla

 25. Gunilla skriver:

  Det finns idag i der offentliga Sverige inga svenska värderingar eller svensk kultur.. Den enda ‘svenska värderingen’ är den ‘demokratiska värderingen’. Inga andra värderingar finns. Men den är inget annat ön ett tomt ord att slå i huvudet på de som tänker självständigt.. Det enda verkliga innehållet i ordet ‘demokratiska värderingen’ är åsiktsfrihet och yttrandefrihet; just det som man vill tysta och förvägra. Istället stoppar man in ett antal humanistiska värderingar plus vänster-relativistiska floskler. Humanistiska värderingar är väl ok, men kalla dem för sitt rätta namn då och inte demokratiska värderingar. Demokrati är styrelse/beslutande-skick och inget annat.

  Gillad av 1 person

 26. Lars skriver:

  Hovs hallar har en poäng i sin kommentar i användandet. av ordet ”invasion”,eftersom det är precis det som adekvat beskriver migrationsrörelsen.Det är just detta som är en grundbult i EU:s demografiska politik.Det har absolut inget att göra med vänster eller höger.Det är EU:s absolut viktigaste mål.Den ärorika bastarden.Den nya människan.Neumensch.

  Gilla

 27. Lars skriver:

  Både Fredrik Reinfeldt och Bah Kunke är goda exempel på denna EUiska bastardiserade och ärorikt rasifierade idealtyp.Jean Claude gick på högvarv.Precis som van Rumpoy.Dom tar vi!

  Gilla

 28. Lars skriver:

  Brasklapp.I det speciella EU-universet är det alltså übermenschaktigt att vara ”osvenskt” bastardiserad och ärorikt rasifierad.Mest übermenschaktigt dock är det att vara en asckenazisk ”aristokrat” framavlad med den gamla bördsadeln som ”bas”.Alltså en ”mischung”.Allt detta enligt EU-grundaren Coudenhove-Kalergi.Obs.Detta skrivs från Köpenhamn.

  Gilla

 29. ruben skriver:

  Jag håller med. Muslimskt inflytande med hjälp av vänsterextrema verkar ha lagt sordin på all uppfriskande öppenhet i samhället.
  Politik, samhälle, skolor och stor del övrig verksamhet går omkring i muslimsk burka och kan inte bidra med normal pedagogisk utveckling. Muslimskt inflytande är demagogisk politisk manipulation mest för muslimer. Svensk ledande media och politik måste skaka av sig tunghäftan och börja tala i ärligt klarspråk att allt t.ex. inte är utmaningar utan problem som måste raderas. Det är inte underligt att många länder hånar Sverige, som banan-republiken i Norden. Om man vore vidskeplig, skulle man tro att djävulen lagt munkavle på nationens ledare :-/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.