Teoretisk diskussion om det välfärdsindustriella komplexet

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det har förekommit några intressanta invändningar mot teorin om det välfärdsindustriella komplexet, alltså tanken att Sverige styrs av en politiskt förankrad omhändertagandeindustri, vars ledande aktörer är sådana som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan och vars verksamhet ideologiskt backas upp av det politiskt korrekta tänkande enligt vilket det är synd om praktiskt taget alla människor utom de skötsamma medelklassare som betalar för ruljangsen och som skälls för strukturella förtryckare i syfte att de ska skämmas och fortsätta betala utan knot.

Invändningarna, om jag förstått dem rätt, går ut på att det politiskt korrekta tänkandet – man kunde tillägga till och med själva begreppet ”politiskt korrekt” – har utvecklats annorstädes, närmare bestämt vid amerikanska universitet, och därför saknar direkt koppling till just den svenska välfärdsapparaten. Samt vidare att välfärdsapparater finns även i andra länder och därför inte är något unikt svenskt.

Båda dessa observationer är såklart korrekta, men jag kan inte se att de påverkar teorins användbarhet och förklaringsvärde. Visst är det sant att vi svenskar importerat pk-idéerna från USA. Här kan man snacka om kulturell berikning! Jag brukar halvt på skämt hävda att alla idéer, inklusive anti-amerikanismen, utvecklats i USA, som är det kulturellt och intellektuellt överlägset mest kreativa landet i världen. Men det betyder ju inte att andra länder, Sverige i det här fallet, inte kan importera amerikanska idéer och vidareutveckla dem för eget bruk. Dessa idéer har varit gefundenes fressen för den växande svenska välfärdsapparaten varför de hos oss fått en mer dominerande ställning än i andra länder.

Man kan jämföra med kaninerna i Australien. De importerades från Europa och lyckades, till följd av att de saknade naturliga fiender på den nya kontinenten, föröka sig till den grad att de trängt ut en del inhemska arter och betraktas som skadedjur och landsplågor.

Och observera att Sverige inte alls varit så mottagligt för andra besvärliga amerikanska idéer, till exempel kreationismen och krigslystnaden. I den rika floran av amerikanska intellektuella uppkast har vi valt ett som passar oss och valt bort de övriga som inte stämmer överens med välfärdsapparatens intressen.

Och ja, välfärdsapparater finns i andra länder också. Så ser historien ut. Historien konstruerar institutioner som får genomslag på alla möjliga ställen, men i helt olika utsträckning. Ta feodalismen, alltså den medeltida ordning som innebar att stormän och riddare på häst ägde den jord som brukades av livegna bönder. Om man jämför till exempel Schweiz, Sverige och Danmark så ser man att feodala strukturer fanns i alla dessa tre länder ehuru med långt mindre genomslag i Schweiz och Sverige än i Danmark. Båda de förstnämnda länderna hade vid sidan av feodalismen mycket stora områden där jorden brukades av självägande bönder och där herreväldet aldrig lyckades rota sig.

(Jag tror att detta intressanta faktum beror på ländernas geografi. Herrarnas viktigaste verktyg, både för att kriga och för att underkuva bönder, var hästen. Hästen är som effektivast i platta, öppna landskap. Den är långt mindre användbar i alpterräng och djupa skogar. Detta ser man fortfarande spår av i Sverige. Till exempel finns gamla adelsgods i slättområden som Skåne, Västergötland och Uppland, men inte i Småland och Gästrikland. Norge, ett nog så backigt land, har knappt ens haft någon adel.)

Sverige har, på grund av lokala maktförhållanden, bara erbjudit särskilt bördig jordmån för amerikanska pk-idéer, det är väl inget konstigt med det?

29 thoughts on “Teoretisk diskussion om det välfärdsindustriella komplexet

 1. Lennart Jonasson skriver:

  Det välfärdsindustriella komplexet kan ses en växande samhällelig organism i Västvärlden vars tentakler breder ut sig lite olika beroende på historia, kultur och för all del geografi. Att leta ursprung för vissa ord ter sig futtigt, det intressanta synes mig vara att komplexet är mer eller mindre determinerat av välfärdsstaten, socialstaten eller vad det nu än benämnes beroende på land.

  Det senaste decenniernas tragiska utveckling är att kapitalet insett att det går att göra vinst på denna växande organism. Asylbaroner, friskolor, sjukhem osv. i vårt land. I USA finns det privata fängelser liksom privata företag som är direkt inblandade i krigföring. Det ser olika ut som sagt.

  Den klassiska motsättningen arbete-kapital har blivit överspelad. SAF eller svensk näringsliv som det nu heter skrek i högan sky över den ofantliga sektorn när det begav sig nu piper de inte ens. Naturligtvis beroende på att det finns feta och tämligen riskfria vinster att plocka från skattebetalarna.

  Debatten om privat eller offentligt när det gäller skolor, sjukhus etc är en pseudodebatt som döljer den samhällsdestruktion som det välfärdsindustrielle komplexet för med sig.
  Engellaus VI-kompex är mer av en berättelse än en vetenskaplig teori men som jag ser det, en berättelse med bäring och möjligt förklaringsvärde vida överstigande den dominerande mediala vänsterliberala berättelsen samt de varianter som kommer från LO, svenskt näringsliv samt stora delar som kommer från samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.

  Liked by 2 people

  • Thor skriver:

   Jag var länge intresserad av en flytt till Tyskland. Inte nu längre. Jag har tagit del av alstren från tyska statens propagandamaskin Deutsche Welle och frågan är om inte den enorma förekomsten av organisationer, statliga och icke-statliga, som ingår i det tyska välfärdsindustriella komplexet till och med överträffar det svenska. Med hänsyn tagen naturligtvis till att Tyskland är ett åtta gånger större land. Idag kan man ta del av en svulstig artikel om frivillig hjälp till flyktingar (riktigare: asylsökande) som minsann behöver professionellt stöd för att bli riiiktigt bra.
   Tragikomiskt att läsa om de stackars asylanterna som måste vänta i många timmar på järnvägsstationen i Flensburg innan de kan ta sig vidare till Sverige.

   http://m.dw.com/en/bertelsmann-study-refugees-welcome-but-support-needed/a-19454878

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Vad som däremot är svårt att förstå så är det bristen på motstånd mot totalitära idéer. Mellan 1933 och 1943 fanns det i det svenska etablissemanget inte bara fruktan för det nationalsocialistiska Tyskland utan även beundran. Under många år efter andra världskrigets slut var kritiken mot Sovjet och det totalitära sovjetsystemet ringa och snarare från politiskt vänsterhåll såg man Sovjet som ett föredöme på flera områden. Likaså fanns det ingen kritik mot den ohyggliga kinesiska kulturrevolutionen utan snarare beundran inte minst hos ledande vänsterpolitiker och debattörer för maoismens kraft i att radikalt bryta ned alla kineser som råkat hamna på fel plats i samhället eller bara råkade vara en stackars skollärare. För de år av ohyggliga och oföreställbara lidanden och extrem radikalism kan man idag läsa om i Frank Dikötters nyutkomna bok ”The Cultural Revolution”.
  Varför, kan man fråga sig, denna svaghet för totalitär kraft och hänsynslöshet och motsvarande avsaknad av att stå upp för det öppna samhället och individens frihet? Samtidigt har det inte saknats brist på fördömande vid alla tecken på privata initiativ och självständigt tänkande inte minst om individen haft ekonomiska fördelar av sådana initiativ. Först nära initiativen vuxit och blivit en del av den svenska självbilden som Volvo, HM och IKEA har det blivit OK.

  Liked by 3 people

  • Madelaine Fusfield skriver:

   ”Varför . . .avsaknad av att stå upp för det öppna samhället och individens frihet?” Bra fråga! Kan man återkomma till denna hemska Jantelag som tvingar alla att vara lika? Ingen får vara ”bättre” än någon annan, vad det nu skulle betyda. Helt klart är att denna princip inte fostrar eller uppskattar olikheter, minst av allt olika begåvningar, förrän uppskattning nåtts utomlands då Sverige kan vara stolt över framgångarna å landets vägnar. Jantelagen är väl också del (nackdelen) av Sveriges kultur men något som man kunde avveckla utan saknad.

   Gilla

 3. dogen skriver:

  Jo det är lustigt, USA ligger även före med ”trigger warnings” och jag kan i sammanhanget slå ett slag för boken Trigger Warnings av Nick Hume. En gammal marxist som Patrik som sett ljuset..

  Gilla

 4. elfyma+ skriver:

  Välfärdsindustrin i USA finansieras väl i huvudsak genom donationer och insamlingar, inte via skattsedeln ?
  Inte ens sjukvård och utbildning är en ”allemansrätt” i USA -om jag inte är felinformerad.

  Sverige har världens högsta skatter för att finansiera världens största välfärdsindustri i förhållande till folkmängden.

  Ändå dör allt fler i vårdköerna och allt fler insamlingar startas för behandling av än den ena än den andra sjukdomen. Om man googlar på insamlingar så får man hela 194 000 träffar.

  Ofta handlar det om förtvivlade anhöriga till dem som avlidit i vårdköerna, eller om att samla ihop pengar till livsviktiga men kostsamma operationer utomlands, efter att landstinget nekat dem adekvat sjukvård i Sverige i brist på pengar.

  Ett annat alternativ är att gå ut på Facebook för att skapa opinion för att just du ska få gå före i den långa vårdkön. Då är det någon som dör i stället i vårdkön.
  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/cancersjuk

  Än märkligare är att landsting som inte längre klarar av att ge livsviktig sjukvård för sina medborgare satsar stort på gratis sjukvård för illegala invandrare (eufemism: ”papperslösa”), och kostsamma HBQT-certifieringar till absolut ingen nytta för skattebetalarna.
  https://varjager.wordpress.com/2012/03/15/doden-i-vardkoerna-finansierar-gratis-vard-for-papperslosa-i-sormland/

  Det kommer att bli som i USA om utvecklingen fortsätter.
  Sjukvården finansieras alltmer med privata donationer, insamlinga, privata sjukförsäkringar och höjda avgifter – trots att vi betalar världens högsta skatter.

  Da capo på tidigare inlägg om vikten att prioritera rätt.
  https://varjager.wordpress.com/2013/01/02/politik-handlar-om-att-prioritera-ratt/

  Liked by 2 people

  • Jaxel skriver:

   Läste artikeln du länkade om cancersjuka Solveig (72 år) vars operation ställdes in på grund av platsbrist.

   Kanske är denna typ av händelse något vi i allt större utsträckning måste vänja oss vid.

   Resurserna till vården är inte oändliga och principen om alla människors lika värde innebär ju att i princip alla människor i hela världen (om de bara lyckas ta sig hit) har samma rätt till vård som en medborgare som betalat skatt hela livet. De förra kanske rent av har större rätt med tanke på att Solbritt trots allt var ganska gammal.

   Eller måste vi verkligen vänja oss.

   Kommer att tänka på det tragiska fallet med den döde pojken. Faderns huvudproblem var uppenbarligen att han saknade egna tänder och att systern i Kanada inte hade haft möjlighet att skicka pengar för behandling med implantat. Hade han bara lyckats ta sig till Sverige så hade skattebetalarna givetvis stått för notan. Den som eventuellt motsätter sig detta är förstås ansvarig för pojkens död!?

   Frågan är vem som är ansvarig om en diagnosticerad tumör utvecklas till inoperabel under väntetid för operation.

   Liked by 1 person

  • tirutaa skriver:

   @ ELFYMA

   ”Än märkligare är att landsting som inte längre klarar av att ge livsviktig sjukvård för sina medborgare satsar stort på gratis sjukvård för illegala invandrare (eufemism: ”papperslösa”)”

   Vet någon om det förs statistik över hur många illegala invandrare som nyttjar vår sjukvård? Och hur mycket detta kostar samhället årsvis? Och på tal om signalpolitik, varför har man kvar detta system, när man rensar bort en hel del andra kom-hit-signaler?

   Akutsjukvård har jag ingenting emot, men definitivt att folk som befinner sig illegalt här, får gratis sjukvård. Detta kan inte på något sätt gå ihop med allmän rättskänsla, och så får det fortgå år ut och år in. Att de illegala kan få tandvård så gott som gratis är upprörande, när våra äldre inte har råd att laga sina tänder. När får folket nog och börjar demonstrera? Hur länge ska man huka sig i det tysta?

   Jag som betalar skatt i Sverige, bör ha rätt att få information om vad denna märkliga altruism kostar landet. Har dock aldrig ännu sett/hört att någon journalist skulle undra över samma sak. Man undrar varför, kan det verkligen betraktas som så oviktigt?

   Liked by 1 person

 5. Johan skriver:

  Tror helt klart att det välfärdsindustriella komplexet är något som vår elit betraktar som en ”tillväxtmotor” idag och framöver. Det jag också funderar över är hur denna har vuxit fram och om den i grunden drivs av ideell övertygelse som att ”Sverige är ett rikt land” och att ”vi har fått vårt välstånd till skänks”, vilket är i grunden orättvist och därför är det vår uppgift att hjälpa dem som vi bestämt oss för är ”synd om”. Eller om den egentligen i huvudsak drivs av ekonomiska skäl och är den industrigren som ska ”säkra välfärden” för Sverige eftersom vi inte längre kan klara det genom vår exportindustri och eftersom vi inte funnit någon annan handelsgren som är effektivare. Eller har vi?
  Hur har egentligen vår handelsbalans och export utvecklats de senaste 30 åren? Alla vet att en stor del av den traditionella industrin flyttat till låglöneländer men jag har egentligen inte studerat siffrorna tillräckligt för att ha en uppfattning om hur stort hålet är i handelsbalansen i och med den utvecklingen. Skulle vi kunnat täcka upp och säkra välfärden utan det välfärdsindustriella komplexet eller är det ett kortsiktigt halmstrå?
  Det innebär ju endast att man flyttar pengar från den ena fickan till den andra eftersom det är skattefinansierat? Eller? Får vi finansiering utifrån? Vad är drivmotorn i detta komplex? Hur illa är det? Är vi beroende av detta komplex rent ekonomiskt?

  Liked by 1 person

  • dogen skriver:

   VIK är en binnikemask som fått buken att svälla, det är väl uppenbart. Likt trancherade CDOer av CDOer med amerikanska bostadslån. När det väl smäller så,smäller det.

   Gilla

 6. Leif Lindau skriver:

  Ett näraliggande exempel på att VIK inte har samma makt i andra länder är att det utanför Sverige förekommer att bidrag minskas eller försvinner. Nylliga exempel är Danmark, där det finns förslag at minska anlsagen till Public Service och bidragsnivå till asylsökar.

  Liked by 1 person

 7. pllay skriver:

  Det som är slående är bristen på intellektuellt självförtroende i Sverige.
  Vi har ett stort mått av arrogans, högmod, inbilskhet och översitteri inom vår så kallade elit, däremot saknas till stor del förmåga till logiskt tänkande och mod att se verkligheten.
  Många klagar på oförmågan att ha mer än en tanke i taget i huvudet inom landets ledning, jag anser att dessa har pinsamt rätt.
  Sveriges elit tar, då rådande politik nått vägs ände, upp någon ide från utlandet, företrädesvis USA.
  Sist vi hade en tydlig kursändring inom eliten var då Palme styrde om skutan, han hade mod, intellektuell kapacitet, visioner samt makt att lägga om svensk politik till den riktning den nu har.
  Ingen person eller grupp med makt har sedan dess ifrågasatt denna nya riktning utan Sverige löper med klingande spel och glada rop vidare på den väg han pekade ut.
  Med en ödmjuk, vetenskaplig och ansvarsfull syn på sitt ansvar för landet skulle vår elit för länge sedan ifrågasatt det rimliga i denna politik, i stället har man grävt ner sig i ideologiska skyttegravar man vägrar lämna.
  Naturligtvis kommer verkligheten att tvinga fram nästa kursändring, men på grund av den intellektuella och politiska elitens infantila svaghet och brist på moralisk resning kommer den kursändringen för sent och bli för omvälvande för att det Sverige vi vant oss vid ska kunna bestå.
  Tyvärr ser det med nedmonteringen av skolan, utarmandet av industrin, braindrain och ideologisk halsstarrighet väldigt mörkt ut då det gäller möjligheten för en omläggning av vår politik innan skutan seglat helt på grund.
  De faktorer som skapade Sveriges välstånd, pluggskola av Tyskt/Ryskt snitt, skogen, malmen, vattenkraften, ett efter förhållandena effektivt jordbruk, sjöfarten, den Lutherska arbetsmoralen, den sociala kontrollen inom byn och bruksorten, nationalism och inte minst Golfströmmen har alla utom den sista eftersatts eller bytts ut mot sina motsatser.
  Det enorma överskott Sveriges folk byggde upp under 25 år efter sista världskriget har efter Palmes kursändring förötts.
  Den stora kursändringen före Palmes stod Socialdemokratin och folkrörelsernas framväxt för, kursen sattes då i riktning mot bildning, ekonomisk utjämning, utveckling av den mätbara livskvaliteten, nationell samling samt begränsning av kyrkans makt.
  Nästa kursändring vet vi inte när den kommer, vilken riktning den får eller vem som initierar den.
  Vad vi vet att den redan är mycket, mycket försenad och att den därför blir våldsam, kanske revolutionär.
  Hur kommer det sig att vi i Sverige saknar förmåga till politisk fingertoppskänsla?
  Varför är vår elit så feg, oansvarig och omoralisk?
  Är dessa egenskaper också en del av vårt nationella arv?
  Tittar vi tillbaka i svensk historia är just bristen på moderation det mest utmärkande draget vi visar.
  Vi går ständigt till överdrift, oberoende av vilken riktning vi går i.
  Nu senast skall vi bli världens humanitära stormakt, en målsättning som visar en grotesk hybris och brist på förnuft.
  Hur kan sådan monumental dumhet komma till makten och få genomslag?
  För att anknyta till dagens ämne, DVK, även detta har vi drivit långt förbi det rimligas gräns.
  Vi tog till oss en ide, iden om det socialistiska välfärdssamhället och drev den in absurdum.
  Nu kvävs vi under trycket av den, liksom vi krossades under trycket av militärmaktens krav då Carl XII drev stormaktstanken till sin yttersta konsekvens, hela vår historia består av dessa kompromisslösa projekts misslyckanden.
  Vad blir nästa dårskap vi ger oss hän i?
  Eller kommer detta pågående misslyckande kanske lära oss ödmjukhet?

  Liked by 1 person

  • tirutaa skriver:

   @ PLLAY

   ”Det som är slående är bristen på intellektuellt självförtroende i Sverige.
   Vi har ett stort mått av arrogans, högmod, inbilskhet och översitteri inom vår så kallade elit, däremot saknas till stor del förmåga till logiskt tänkande och mod att se verkligheten.”

   Detta undertecknar jag gärna. Det där med logiskt tänkande hänger ihop med det förra, varför jag i olika sammanhang har föreslagit logik som ett eget ämne på skolor. Obligatoriskt på gymnasiet. Någonting i vår värld idag gör att man inte ids anstränga sin hjärna. Man flyter gärna med i de för tillfället gällande ”vågorna”. Vill inte avvika. Det räcker med att ”tycka rätt”. Då har man hängt med.

   Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   God självrannsakan. En del är nog sant men jag undrar om inte svenskens emotionella läggning bidrar. Jag lyssnar på en del TV debatter och läser inlägg på olika blogger och det slår mig ofta hur folk talar över varandra i sin iver. Få människor lyssnar, speciellt inte till argument de inte tycker om. Det blir känslor som väger in över ett intellektuellt resonemang, och de som leder en debatt förlorar ibland kontroll över diskussionen. Det var annorlunda förr men kanske torrare. Om jag minns rätt var Ohlin talare för Folkpartiet på 1950-talet. En torrare talare fick man leta efter enligt den generation som röstade på den tiden. Men det gjorde att politiska debatter innebar en viss saklighet och överdrifter undveks. Om jag minns rätt hade Tage Erlander dessutom ledarförmåga. Folk lyssnade på Tage även om de inte höll med hans politik. Han hade stor humor likt Ronald Reagan, och humor avväpnar motståndare. Ingen lyssnar tydligen på dagens ledare.

   Gilla

 8. spdlr skriver:

  När en parasit, t ex en på träd växandes slingranka, kopplat sitt näringsgrepp, är risken för ofärd störst för värden, den parasitangripna. Därför kollapsar staten före VIK, som sist viker ner sig, i brist på näring.

  Gilla

 9. Lars-erik Eriksson skriver:

  En helt ovetenskaplig och sällsynt slarvig jämförelse mellan norsk-svensk välfärdsstat och nordamerikansk dito ger följande:
  I en norsk studie gjord av deras statistiska centralbyrå beräknas livskostnaden för utomeuropeisk invandrare – oavsett utbildning, entreprenörsförmåga osv. – till 4,1 norska miljoner per person.
  I en amerikansk studie beträffande inkomster från, och utgifter för staten, för lågutbildade invandrare, kom man fram till en beräknad livskostnad på runt 1 miljon svenska per person.
  Riktigt jämförbart är således inte urvalet men man får ändå en indikation på hur olika ett par skandinaviska länder byggt upp VIK relativt merkantilismens hemland no. one.
  I det Am. exemplet har man rensat ut de invandrare som bär sina egna kostnader och även skapar ett överskott för staten vilket borde betyda att vi här i kalla norden är typ minst 5 gånger så generösa via socialförsäkringssystemen, antagligen närmare 10 gånger.
  Det borde betyda att den svenska etatistiska statens system faller snabbare än mer frihetliga system med en mindre dominerande stat a la USA.

  Gilla

 10. Hovs--hallar skriver:

  Patriks käpphäst har ett visst förklaringsvärde, men min invändning är av ett annat slag än de som nämns ovan.

  Vad är det för motor som driver olika idéers inflytande i samhället? Jo, ideologiska föreställningar. Dessa fungerar som ett slags filter, som den fysiska verkligheten filtreras genom. Patriks VIK är snarare en del av det synliga resultatet av denna filtreringsprocess, än själva processen.

  Intressantare är det då att fokusera på själva filtret, dvs. ideologin, anser jag.
  Exempel: i Patriks VIK ingår att det har byggts upp en gigantisk asylindustri dominerad av skrupelfria entrepenörer, tex. Bert Karlsson (som egentligen är emot asylinvandringen men inte aktar för rov att profitera på den — vilket man även kan vänta av en person med hans uppsyn).

  Vilken ideologi är det som har resulterat i denna asylindustri?
  Jo, som vi vet handlar det om en ”mångkulturalism”, som hävdar att Sverige ”berikas” av ett inflöde av personer från främmande kulturer. Denna ”mångkulturalism” skrevs in i grundlagen redan 1975, under Palmes tid som statsminister.

  ”Mångkulturalismen” är dessutom intimt förknippad med ett vänsterextremt, ny-marxistiskt, idékomplex, som i klassiskt kommunistisk anda hävdar att alla människor ska vara lika i rent ekonomisk mening, och att alla avvikelser från den normen måste åtgärdas.

  Den klassiska kommunismen nöjde sig med att ta sig an upplevda ojämlikheter INOM länder, medan den nyare variant jag kallar ”idiotvänstern” anser att alla I HELA VÄRLDEN ska vara lika!

  I det perspektivet blir Patriks VIK bara ett VERKTYG i idiotvänsterns och dess hantlangares händer för att genomföra sitt projekt på effektivast möjliga sätt.

  Genom mass-import av migranter från världens mest dysfunktionella kulturer uppnår idiotvänstern syftet att riva ner det (orättvist) rika samhälle vi byggt upp här, och samtidigt ”berika” vårt land med folk från helt nya, ”berikande”, kulturer.

  På det sättet utnyttjar idiotvänstern det faktiska migrationstrycket från fattiga till rika länder i världen för att uppnå sina egna ideologiska syften.

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Jag tveksam till försöken att hitta förklaringen i form av ”idiotvänsterns” motiv. För undertecknad är idiotvänsterns motiv mycket svårbegripliga min slutsats är denna knappast vet själv vad som driver den. Man måste helt enkelt fråga sig hur det står till med förmågan att tänka inom idiotvänstern. Eller annorlunda uttryckt om denna grupp förstår att skilja intellektet från känslorna.

   Första gången jag såg slagordet ”allt åt alla” trodde jag det handlade om någon som med sarkasmens som medel försökte göra sig lustig över sagda vänster. Så var dock inte fallet:

   https://alltatalla.se/om

   För övrigt är jag för en välfärdsstat, men dagens megalomani inom komplexet sår fröet till undergången även för en rimlig sådan. (Tror jag.)

   Gilla

 11. Tahmas skriver:

  Kommunistbandet Ebba Grön skrev om att staten och kapitalet sitter i samma båt men att det inte är de som ror.
  Det ligger nog mycket i det, tillägget skulle väl vara att det finns ingen kapten som styr och navigerar och det är det som är problemet.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Tillåtet mig att vara lite besserwisser. Staten och kapitalet skrevs inte av Ebba Grön utan av Leif Nylen och Blå Tåget.

   Ebbas version är dock överlägsen. Mycket suggestiv.

   Gilla

 12. elfyma+ skriver:

  Lite OT.
  Massinvandringsvurmare och den parasiterande välfärdsindustrin brukar framhålla att utan invandring stannar Sverige. Att Sverige inte skulle klara sig utan denna fantastiska arbetskraft som vi så väl behöver.

  Lek med tanken att de som idag profiterar på oss skattebetalare i stället arbetar inom produktionen och skapar mervärden. Då skulle vi ha ett stort överskott på arbetskraft.

  Det är inte bara välfärdsindustrin som finansieras med våra skattepengar.
  Kulturen får massor med skattepengar trots att vi enl.kulturnissarna inte har någon svensk kultur värd att bevara.

  Så här i OS-tider förundras jag över hur enormt stor även idrottsindustrin blivit.
  Det handlar inte längre om några glada amatörer som idrottar på sin fritid, arbetar och betalar skatt som alla andra.

  Skulle inte bry mig om idrotten finansierade sin verksamhet ur egen ficka.
  Men så är inte fallet. Staten, kommuner och landsting pytsar in massor med pengar i detta ”gladiatorspel”, ofta i smyg för att inte väcka den björn som sover.

  Att sparka på en boll, hoppa högt över en ribba, eller springa en tiondels sekund snabbare är måhända kul för utövarna och för sportjournalister, men varför ska yrkesidrott subventioneras med skattepengar ?

  Och när idrottsskadorna duggar som spön backen så är det ingen som reagerar på kostnaderna för samhället. Idrottsproffsen får i stället gräddfiler till den bästa specialistvården- en vård som multisjuka gamlingar bara kan drömma om.

  Liked by 1 person

 13. Lennart Göranson skriver:

  Anti-amerikanismen och PK-ismen togs väl emot i Sverige, kreationismen och krigslystnaden passade sämre. Jag håller gärna med inlägget när det gäller PK-ismens nyttighet för VIK. Men jag vill gärna backa ett steg till och ställa frågan: varför fick vi VIK? Att systemet är självgenererande när det väl har kommit i gång är självklart, men hur började det?

  Med risk för att upprepa mig (men vem gör inte det?) vill jag backa till uppkomsten av våra folkrörelser – arbetarrörelsen, konsumentkooperationen, bostadskooperationen m.m. De var en gång genuint folkliga initiativ – kanske just den modell som DGS ser som idealet. Arbetare med usla arbetsvillkor, husmödrar som blev uppskörtade av den enda butiken på bruksorten, familjer som ville komma loss ur hyreshajars klor – de gick samman och skapade alternativ för att främja sitt eget intresse. Fackföreningar, Konsum, HSB och Socialdemokratin fick stora framgångar, växte, byråkratiserades, och lockade till sig idealistiska borgare som ville göra något gott – inte för sig själva men för de behövande. Så uppkom behovet av behövande ”offer”. Men framgången ledde till att industriarbetare, bostadsrättsinnehavare och Coopmedlemmar kom att stämma dåligt med bilden av ett behövande offer. Nya mål behövdes, de utsatta i u-länderna blev en målgrupp som länge kunde engagera. Men det räckte inte, och därför har vi nu VIK och PK-ismen där de flesta passar in i offerrollen. So it goes.

  Gilla

 14. Hovs--hallar skriver:

  PS: Sett i mitt ovanstående perspektiv blir det tex. helt logiskt att svenskar dör i vårdköerna (läste senast om en kvinna med cancer i bukspottkörteln som väntat i månader på operation, men fick veta att operationen blivit inställd pga. ”resursbrist”) — samtidigt som ILLEGALA migranter beviljas gratis sjukvård!!

  Helt korrekt enligt idiotvänstern, att det SKA vara så, enligt DERAS definition av ”Människors lika värde”!

  För idiotvänstern är det nämligen helt ointressant om en patient är svensk medborgare, betalat skatt till sjukförsäkringssystemet osv., ELLER är en migrant från något främmande land och vistas illegalt i landet!

  BÅDA anses ha samma rätt till ”gratis”, skattefinansierad, sjukvård!!

  Och eftersom resurserna är begränsade, så blir patienter med de mest vårdkrävande problemen bort-prioriterade — i synnerhet om de råkar tillhöra ”fel” etniska folkgrupp, dvs. tillhör den ”rasistiska” gruppen etniska svenskar.

  Detta är helt enkelt ”allas lika värde” enligt idiotvänsterns definition. Håll till godo!

  Och svensken vågar i allmänhet inte säga emot — tystad genom hot om social stigmatisering och ekonomiska repressalier.

  Liked by 1 person

 15. Lars Holmdahl skriver:

  Om man tror att sjukvården är till för att bota sjuka, då tror man fel. Så fungerar inte det välfärdsindustriella komplexet. Låt mig ta ett exempel.

  Förra året i Göteborgs kommun (städer finns inte, allt är kommuner) kunde provsvar bli liggande i flera månader innan de nådde patienten och dennes läkare. Sådan fördröjning kan vara ödesdiger och berodde på något så simpelt som brist på sekreterare. Om man syftar till att bedriva sjukvård så är motåtgärden självklar; man anställer fler sekreterare eller också ser man över sina processer.

  Efter gedigen kontakt med sjukvården har jag kommit till slutsatsen att den i huvudsak är till för att ge outbildade kvinnor arbete. Kommer du ihåg att det fanns sjukvård i Sverige 1960, före den tid varefter ingen familj i västvärlden längre kunde leva på en inkomst. För att ”få ut kvinnorna på arbetsmarknaden” (man sa så på den tiden) expanderades den offentliga verksamheten och skatten.
  Det blev ett vanligt yrke att passa andras barn dagtid, på vardagar. De som arbetade på andra tider fick klara sig själva. Oberoende av om man arbetade 8-timmarsdag eller 12-timmarsskift och blev sjuk så fick man ersättning för 8h. Systemet är oerhört klumpigt om man tror att systemet är till för det som namnet säger. Men så är det inte.

  Nio år i dagens grundskola ger sämre kunskaper än sex års folkskola. Dagens gymnasium är inte bättre än gårdagens realskola. Speciellt naturvetenskaperna och matematik är satta på undantag. Skolan har idag många anställda som inte är lärare. Skolan är inte till för att ge kunskaper utan för att ge ”våra” medlemmar en försörjning.

  Trodde du att bostadspolitiken är till för att ge medborgarna bostäder? Då trodde du fel. Bostadspolitiken är till för att ge byggjobbarna som är medlemmar i Byggnads en hygglig försörjning.

  Sverige styrs av sossar i olika skepnad. Socialdemokratin har klart fascistiska drag: till exempel är man inget som individ, bara om man representerar en grupp. Men den liknar också en parasitär maffia, som enbart strävar efter att gynna sig själv.

  Liked by 1 person

 16. Hovs--hallar skriver:

  @JAXEL 14:21

  Visst, man kan verkligen fråga sig om den identitära vänstern, ”idiotvänstern”, ens vet vad den egentligen vill uppnå — och det är bl.a. just därför jag benämner den som jag gör!

  För mig, som själv varit med som deltagare i denna nya vänsters kläckningsfas omkring 1970-72, (och har ett antal nära släktingar med vänsteråsikter) står det dock helt klart vad den i grunden har för drivkraft.

  Det är, som jag många gånger påpekat, en uppdaterad version av det gamla marxistiska klasskamps-begreppet.– med den nyheten att man ersätter ”arbetarklassen” med ”3e världens folk”!

  Huvudmotsättningen är alltså inte längre ”arbete vs. kapital”, utan ”3:e världens utsugna folk” vs. ”det imperialistiska Väst”!

  Själva det faktum att Väst är rikt och mäktigt medan ”3e världen” är fattig och ”förtryckt”, är i sig bevis nog för att idiotvänsterns analys är korrekt.
  Och nu ska det perfida Väst STRAFFAS för sin ondska!

  Med den insikten faller plötsligt alla märkliga pusselbitar på plats: Man agerar som man gör helt enkelt för att man HATAR Västs framgångar och dess makt!

  Att agerandet verkar destruktivt är INGEN TILLFÄLLIGHET! Inte heller att man lierar sig med militant islam, som har SAMMA MÅL!

  Liked by 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @Hovs-hallar
   Här är ett argument där vi är helt överens (sic!). Också jag menar att behovet av att finna ”offer” har utvecklats från 1800-talets kamp för ”de utsugna”, till ”jordens fördömda” och slutligen VIK som vill föra de flesta av oss in i offerfållan. Se också min kommentar till det här inlägget från 8/8 kl 13:15 samt /blogg.skronsakslandet.se/#post57

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s