Låt staten ta hand om skolan

bert stålhammar

Bert Stålhammar

I dagens läge räcker det inte med muntra tillrop och naiva förslag om att byta namn på höstlovet till läslovet. Krisen i skolan är så stor och så omfattande när det gäller kunskapsresultat, lärartillgång, lärarutbildning ,ordning och reda, läromedel. ekonomi etc. att det fordras en haverikommission för att få skolan upp till den nivå den en gång hade. Vi till och med talade stolt om den svenska skolan som världens bästa.

Jag vet att det finns kommunala skolor som fungerar bra. Men att cirka 20 000 barn står i kö till exempelvis Engelska skolan säger en del om friskolornas popularitet .Att dessa  skolor har blivit så uppskattade  beror främst på att den offentliga skolan inte har klarat sina uppgifter.  Om inte annat så är runt 60 000 mobbade elever ett bevis på ett totalt misslyckande inom området trygghet och ordning. Fast å andra sidan så har skolans uppgift att skapa en lugn skolmiljö och en god personlig utveckling effektivt motarbetats genom de invektiv och förnedrande tillmälen personer på den så kallade offentliga scenen ger varandra. Då speglar skolan samhället. Säkerligen är det många elever i dag som blivit kallade brunråttor efter högt advokatföredöme. Det verkar som om de personer som syns under strålkastarna inte har den blekaste aning om att de är föredömen som efterliknas av många elever. När Sveriges förre statsminister Reinfeldt förkunnade att han inte ville ta i sverigedemokraterna ens med en tång gick en skakning genom skolvärlden. Vadå förbud mot mobbning.? Eller krav på någon sorts respekt för lärarna.

I drygt 25 år har kommunerna haft huvudansvaret för skolan. Under denna period har resultaten från PISA-studierna sjunkit från toppen ner till bottennivån. I dagsläget är det därför viktigt att påminna om hur skolan fungerade när staten hade ansvaret för skolan. Dagens beslutsfattare tycks inte ha ett skolperspektiv som sträcker sig längre bakåt än deras egen mer eller mindre framgångsrika skolkarriär. Och hur skolan skall utvecklas i framtiden verkar ingen ansvarig ha en aning om. Nu är prio ett att vinna valet och makten utan att reta upp någon viktig väljargrupp. Det gäller bara att slipa retoriken om friskolornas segregerande effekter och giriga ägare som spelar med barn på börsen. Sen får det bli hur det vill med eleverna i den offentliga skolan.

Dagens skolansvariga har varken kunskap om eller intresse av hur 1900-talets skolreformatorer tänkte och arbetade.

När beslutet om Grundskolans införande fattades 1958 var den dåvarande obligatoriska folkskolan kommunal medan de högre skolorna var statliga med vissa undantag. För att garantera att skolreformen genomfördes på ett riktigt sätt övertog staten också ansvaret för den obligatoriska skolan. I varje län inrättades således en statlig Länsskolnämnd. Beroende på länens storlek arbetade runt trettio personer med gediget skolkunnande och egen skolerfarenhet på dessa nämnder under ledning av en Länsskolinspektör. På Länsskolnämnden fanns förutom pedagogisk expertis också experter inom juridik, ekonomi, handikapp och läromedel samt utvecklings- och förändringsarbete.

När en kommun hade problem i eller med en skola ingrep Länsskolnämnden. Då handlade det inte bara om en inspektion utan främst gällde det att hjälpa skolan att lösa problemen. Vid svåra skolproblem kunde konsulenterna från länsskolnämnden stanna på denna skola i flera veckor ända tills man konstaterade att skolan klarade sig själv

I motsats till dagens skolpolitiker hade Grundskolans reformatorer formulerat tydliga mål för skolans verksamhet. Vid denna tid innan vänsterflummet lagt sig som en tung dimma över Sverige betonades starkt skolans fostrande uppgifter. Ord som ofta återkom var fostran till demokrati, självständigt tänkande, social förmåga och naturligtvis kunskaper.  Skolorna i Sverige skulle, oavsett var de låg, erbjuda samma undervisning och hålla samma kvalitet.  På så vis fick alla elever en gemensam referensram som skulle bidra till att landet kunde hållas samman och segregationen motarbetas.

Allt efter som åren gick fick kommunerna själva ta över statsbidragshantering liksom lärar- och rektorstillsättning.

I dag saknar den kommunala skolan helt en stöd- och fortbildningsfunktion av det slag som Länsskolnämnden kunde erbjuda. Rektor står helt ensam med en politiskt utsedd ”skolstyrelse ” eller motsvarande bakom sig. Eftersom skolproblem också har en politisk sida så är det inte ovanligt att politikerna i skolstyrelsen är försiktiga med att engagera sig i konflikter och mobbning. Lokalpressen älskar att skriva om skolproblem och de politiskt ansvariga är rädda om sina väljare. I de flesta fall i konflikter mellan lärare och elever tar både press och myndigheter elevens parti gentemot läraren. ”Man får vänja sig vid att tilltalas med ’jävla kärring’ varje dag”, sa en trött äldre kvinnlig lärare till mig vid en intervjustudie jag gjorde för ett antal år sedan. Hon hade det året en tvåa. ”Så länge jag inte får rent fysiska skador får jag vara nöjd.”

I dagarna har en rapport publicerats som visar att var tionde invandrarelev sympatiserar med IS. Naturligtvis kommer detta resultat att bortförklaras av de ”experter” som uppträder i TV och radio. Själv blir jag inte alls förvånad. Eftersom ordet ”fostran” försvann i läroplanen under Palmes tid, då det ansågs indoktrinerande, så erbjuder skolan inget annat än ett stort tomrum när det gäller värderingar. Dessutom finns en ångest hos dem som borde fatta besluten om skolans mål att tala om värderingar, eftersom det alltid finns någon grupp i samhäller som känner sig kränkt. Kränkthet är som alla vet ett ämne som engagerar.

Äppelhurtiga förslag från utbildningsministern som mer pengar hit eller dit hjälper lika lite som läs- och skrivgaranti. Sverige har kastat generationers erfarenhet av att skapa en bra skola överbord till förmån för ingenting. Inte ens krav på att det skall vara lugnt i lektionssalen vågar man ställa av rädsla för att någon ung, okunnig journalist skall börja gorma om nazism och fascism. Skolan är en alltför viktig del för både samhälle och naturligtvis eleverna för att överlåtas till okunniga och trendkänsliga politiker. Oavsett rådande kommunimperialism så bör ansvaret för skolan flyttas över till staten och en helt ny struktur och organisation byggas upp.

20 reaktioner på ”Låt staten ta hand om skolan

 1. Hortensia skriver:

  Tack, Bert, för att du efterfrågar sans och balans i svenska skolor. Jag hoppas innerligt, att den onda cirkeln går att bryta, men efter att i åratal ha förespråkat ett återförstatligande, som garanti för att alla skolor i Sverige – oavsett var de ligger – ska lyckas erbjuda samma undervisning och hålla samma höga kvalitet, har vår verklighetsfrånvända regims vettlösa skolkrumbukter fått mig att börja vackla i tron på ”statens” kompetens att hantera svenska skolbarns utbildning.

  ”Snabbspårade” utomeuropeiska förmenta pedagoger från dysfunktionella teokratier kommer sannolikt att ha större förståelse för IS-anhängarnas ”värdegrund” i klassrummen än gemene svensk, men även den allra naivaste minister måste väl ändå inse hur osannolikt det är, att dessa ”lärare” ska kunna förväntas upprätthålla någon form av kvalitet på undervisningen i exempelvis svenska, historia, samhällskunskap och religion?

  Det, förvisso glesa, utländska ”kompetensregnet” hotar, enligt min mening, att göra större skada än nytta inom vård-, skola- och omsorgsyrken i Sverige, där gedigen fackkunskap, exakt kommunikationsförmåga och oförbehållsamt erkännande av svensk kultur borde vara självklara krav. Sverige är ett stort land och befolkningens teoretiska möjligheten att fritt välja vårdgivare och skola är i praktiken starkt begränsad för ”lantisar”, trots att man pliktskyldigt uppfyller sin del av ”samhällskontraktet”.

  http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4540&languageId=3&contentId=275469

  Gillad av 3 personer

 2. JL skriver:

  Mindre ”rättigheter”, och mer skyldigheter.

  Skulle lösa de flesta av Sveriges problem?

  Enkel lösning i teorin, men verkar inte som Sverige är redo att ställa krav på varken skolelever, brottslingar, kommunpolitiker, statsministrar, invandrare etc ännu. De enda ställen man inte i samma utsträckning kommer undan med idiotiska beteenden är på mindre företag. Dessa går under om folk inte gör sitt jobb för gruppens/företagets bästa. Nu verkar dock regering göra sitt bästa för att de ska gå under ändå med nya 3:12 regler och förbud mot ”övervinster”.

  Heja Sverige 🙂

  Gillad av 2 personer

 3. Magnus Eriksson skriver:

  Det hjälper inte att staten tar över skolorna. Stolpskotten i riksdag, regering och statsförvaltning är lika enfaldiga kulturmarxister som i kommunerna. Nej, om t ex den kinesiska staten tog över ansvaret för utbildning skulle jag tro paa bättre resultat.

  Gillad av 8 personer

 4. Hans L skriver:

  Tack för din krönika av idag. Jag har nyligen gått i pensionen efter ca 20 år som gymnasielärare på ett yrkesprogram. Jag har tyckte det var lika roligt (nästan) att gå till skolan varje dag.

  Några större disciplinära problem hade vi inte på skolan, fastän skolan hade nära 900 elever. (De flesta programmen var teoretiska, men några var som sagt yrkesinriktade).

  Innan jag utbildade mig till lärare arbetade jag inom försäljning, marknadsföring mer mera i både större och mindre företag. Mina elever (och mina kolleger) uppfattade mig som ”sträng”, en lärare som ville ha ordning och reda. Och se, det förstod eleverna. Vilket gjorde att jag kunde bjuda lite extra på mig själv och mina erfarenheter från näringslivet eftersom de lyssnade.

  Det som var ett stort bekymmer, tyckte jag, var elevernas bristfälliga baskunskaper i framför allt svenska och matte. Vi kunde t ex läsa högt från en sida ur en bok (avsedd för gymnasiet) i marknadsföring, säg en tredjedels A-4 sida. Jag frågade: vad betyder det här? Någon?

  Inga svar. En enkel division säg 450/15, var det inte alla (långt ifrån) som klarade utan räknedosa.

  Min fråga är: har man inte de mest elementära kunskaperna i sitt modersmål och i matematik, hur tusan ska man då kunna tillgodogöra sig nya kunskaper i helt nya ämnen?

  Det går bara inte! Sätt in resurserna tidigt!
  (Låt staten ansvara för skolan!)

  Gillad av 1 person

 5. Hovs-Hallar skriver:

  Ett återförstatligande av skolan är det många som förespråkar, och det håller jag iofs. med om vore en bra åtgärd — men sålänge även rikspolitiken domineras av personer infekterade med nyvänsterns flummiga tankevärld skulle det knappast hjälpa mot själva grundproblemet.

  Den här sortens folk har även bitit sig fast på lärarhögskolorna, där de lär ut sina vettlösa vänster-idéer till de blivande lärarna. Det heter tex. att ”kunskap inte kan läras ut”, dvs. att ”eleverna själva ska söka kunskap”. Hur i helvitte ska man motivera en 10-åring att ”själv söka kunskap”?? Detta är något som vuxna människor MÖJLIGEN klarar på universitetsnivå!

  Dessa blådårar fattar inte hur barn fungerar, och har tydligen inte en susning om varför det ens behövs lärare i skolan. Deras hela världsbild bygger på någon slags utopiskt kommunistiska, eller snarare ANARKISTISKA, idéer om hur människor fungerar.

  Problemet förvärras naturligtvis ytterligare genom det våldsamma inflödet av barn (både verkliga barn och vuxna ”barn”), från främmande kulturer — som dels är vana vid en mycket auktoritär miljö hemifrån, och dels ofta har en allmänt negativ attityd mot det nya landets kultur och seder.

  Resultatet av alltsammans kan knappast bli annat än katastrofalt — vilket makthavarna tydligen inte begriper. För dem tycks nämnda fakta vara totalt okända.

  Gillad av 4 personer

 6. Lars Åhlin skriver:

  Det är så underligt att nästan alla som skriver om PISA-resultaten undviker att fokusera på ordning och reda. Detta tycks vara elefanten i klassrummet, liksom SD fortfarande är elefanten i riksdagen. Prioriteringen bland åtgärder borde vara: 1. Ordning/studiero i klassen, 2. beprövade undervisningsmetoder (mer katederundervisning, mindre självstudier/PBL/dylikt) och 3. bättre och framför allt tryggare lärare (som man förhoppningsvis får på köpet så småningom om bara klassrumssituationen blir bättre).

  Huvudmannaskapet är ett stickspår – säkert bättre med statlig huvudman, men inte avgörande. Betygsfrågan är inte heller helt avgörande, även om det såklart är viktigt med betyg som går att lita på. Och att höja lärarlönerna hjälper inte om man inte först tar sig an arbetsmiljön.

  Ordnings- och disciplinproblemen finns för att lärare och rektorer inte får tillräckligt mycket stöd från omgivande samhälle. Gällande lagstiftning ger lärare fler möjligheter än vad många idag tycks våga utnyttja – orsaken är, tror jag, att de inte vågar dra på sig kritik för att de inte kan lita på att de får uppbackning. Skolans ordnings- och disciplinproblem är ett ämne som lämpar sig väl för allmän debatt bland politiker och oss intresserade, bättre än pedagogiska metoder, betygssystem och liknande – de senare är mer en fråga för fackfolk.

  Se även http://www.svd.se/gymnasiets-elever-maste-kunna-misslyckas och http://www.svd.se/lararna-har-fatt-for-mycket-att-gora

  Gillad av 1 person

  • JL skriver:

   Jag har både varit elev, lärare och studerat till lärare.

   Hoppade av när jag insåg att det var en extremt vänstervriden skitutbildning som ledde till ett underbetalt lågstatusyrke – ”problematisera utifrån ett genusperspektiv”, ”social klass är förklaringen till alla olikheter” ).

   Anyway, PBL har för mig framstått som det överlägset mest effektiva undervisningssättet.

   Vetenskapligt evidens som du efterfrågar saknas inte. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning#Supporting_evidence

   Problemet med PBL är det kräver mer resurser, och högkvalitativa resurser, inte nedmonterade budgetar och omotiverade lärare som ”blev lärare eftersom de inte kom in på någon annan utbildning”.

   …..Att skylla på hammaren för att snickarn suger är dock knappast rätt approach.

   Är osäker på om Ung Företagsamhet klassas som PBL (?) men vissa gemensamma drag finns garanterat. UFs resultat talar också för sig själv: http://ungforetagsamhet.se/om-oss/vara-resultat

   Gilla

 7. lioninuniverse skriver:

  MYCKET BRA Bert !!!
  Du skriver: Det gäller bara att slipa retoriken om friskolornas segregerande effekter och giriga ägare som spelar med barn på börsen. Sen får det bli hur det vill med eleverna i den offentliga skolan. OCH även DETTA: Vid denna tid innan vänsterflummet lagt sig som en tung dimma över Sverige betonades starkt skolans fostrande uppgifter + DETTA: Eftersom skolproblem också har en politisk sida så är det inte ovanligt att politikerna i skolstyrelsen är försiktiga med att engagera sig i konflikter och mobbning + DETTA ”Så länge jag (läraren alltså) inte får rent fysiska skador får jag vara nöjd.”+ DETTA; Eftersom ordet ”fostran” försvann i läroplanen under Palmes tid, då det ansågs indoktrinerande, så erbjuder skolan inget annat än ett stort tomrum när det gäller värderingar Dessutom finns en ångest hos dem som borde fatta besluten om skolans mål att tala om värderingar, eftersom det alltid finns någon grupp i samhället som känner sig kränkt. Kränkthet är som alla vet ett ämne som engagerar. Och DETTA: Inte ens krav på att det skall vara lugnt i lektionssalen vågar man ställa av rädsla för att någon ung, okunnig journalist skall börja gorma om nazism och fascism.
  OCH det som styr alltsammans; Dvs DETTA: Oavsett rådande kommunimperialism så bör ansvaret för skolan flyttas över till staten och en helt ny struktur och organisation byggas upp.

  NU mina tankar:
  Jag har ‘bara’ jobbat som mentor och projektledare inom magisterprogram vid Ekonomihögskolan i Lund på 90-talet, samt med internutbildning (vuxna) under 20 år, samt haft Af-projekt med ‘eftergymnasiet’ elever i att fixa med jobb. Därtill ‘fri resurs’ i VD -stab i stor rikstäckande organisation med ansvar för interninformation. Jag var även lokalpolitiker i Lunds Kommun under 90-talet – så SKOLANs vardag vet jag egentligen för lite om, men läs gärna vidare – ändå .-)

  Jag var, parallellt med jobb, under lång tid ledare och tränare inom bollsporter… OCH utifrån dessa ‘after work-erfarenheter’ – så vill jag ge en känga till ALLA FÖRÄLDRAR… ALLA!!!

  Det är och kommer ALDRIG att bli skolans/samhällets ansvar i att VARA FÖRÄLDER (jag bortser från kommunismen övertag a la DDR i Sverijen och den diktaturdemokrati a la S som införts som vuxenmobbing i RD fortsätter – se mera nedan om varför S gör detta medvetet) – OCH – hur jag upplevde 90-och början av 2000-talet med ungdomar – SÅ vill JAG mena att det är (var) föräldrarnas CURLANDE hit och dit och oförmåga att sätta GRÄNSER (inkl vara förebild värd att kallas förebild i och kring det Bert skriver) som gett skolan dess nivå – som verkar vara ett olösligt trauma – såvida vi alla inte engagerar oss!!! Att skylla på skolan – det är att ta bort sitt eget ansvar och i att vara ett föredöme i den snabba förändringsprocess som samhällen ställs inför idag – inte bara i Sverijen. EU – gör allt vad de kan i tron att de är de bästa ‘föräldrarna’, dvs förminskar oss till DUMHET – styrda av och i dyrkan av Mammon –

  MEN – MEN …. Jag vill kasta ut en brandfackla – som är av napalm (kan ej släckas med vatten och fjärtar i salonger ).. DET ÄR INTE vår Regering som styr Sverijen…. DET är G Soros & Co i USA – och dessa giriga oligarker vill och gör allt för att sabba nationalstater – och då omfattas att se till att skolan (och Polisen och Sociala instanser) blir verkningslösa… Kolla med Carl Bildt om vem som sabbade Sverige 1990 via finanskrig…. Han svarar så klart inte – då han är urtypen för den gamle ‘magistern’ ( nästan av Caligulatyp!) DÅ Carl Bildts & jämlikars mission här på landytan ÄR. – Inför ‘slaveriet’ och fördumma arbetar-och medelklassen – och låt Näringslivet behov vara rättesnöret. Punkt slut!

  KONSPIRATION av en världsfrånvänd kommunist? Ja, du tänkte nog så, eller hur? Om en fd bankdirektör…. som sett ‘ljuset’

  Så klart är jag det – en ‘världsfrånvänd kommunist’ som tror på det goda i människan – enligt media -> Media som styrs av denna oligarkgrupp (ibland nämnd som BBG= BilderBergsGruppen) – och inte minst deras ‘landsregeringar – Stay Behind’, som består av valda medlemmar ur alla grupper i vårt samhälle (främst personer som vill ha bort det som vi kallar demokrati – troligen väl förankrade i ‘Adekvat-för-undret’ – i dess självpåtagna roll som brun-rännstensråttfångare – dvs du och jag!)
  VEM tror du mördare såväl Palme som Kennedys – och inte minst VARFÖR????

  DET är INTE kört!!! – då STOR MEVETENHET är på väg, som groddar som växer i ett svedjebränt land…. VI alla – inte bara de intelligenta kvinnorna – måste ta upp striden! Först i leden MÅSTE de kreativa männen – som att t.ex Bert ovan, Lars Bern , Jörgen Tranberg, m.fl tar sig an roder att styra det sjunkande skeppet… med kvinnornas aktiva stöd!

  Jag skriver inte mer – då det, DÅ blir sådant som media (och du kanske?) kommer att anse att jag saknar fakta till kring det jag skriver . Vet du förresten vad ordet fakta står för? – Tänk efter… och länge… i denna snabbt föränderliga värld… Nja, fakta är nog mera och sannolikt en bild och tolkning, där dina erfarenheter, attityder och värderingar kommer att ge dig – DEN fakta – så som DU vill att fakta ska se ut enligt dig… inte att din invanda dogm bryts – och du kan hitta svar utanför din invanda ‘box’… TÄNK!

  Vi får se om DGS-tar in mitt inlägg… vi får se… eller hur Patrik .-)

  Leo Selmerhagen
  Custodian och förändringsknuffare via http://www.universalheart.se

  Gilla

 8. En spännande framtid skriver:

  Med den erfarenhet Bert Stålhammar har av skolfrågor, på så olika nivåer och under så lång tid (se tidigare krönikor av Bert) borde han vara den självskrivne skolministern efter nästa val. Vad har Gustav Fridolin egentligen för kompetens för sitt nuvarande ämbete? Medan tokvänstern gapar om huruvida PISA visar ”fel” resultat förfaller den svenska skolan, så mycket är säkert. Snart når förfallet nog även högskolan.

  Gilla

 9. Borjön skriver:

  Det känns osannolikt att någon politiker kommer att lägga radikala förslag i en sundare riktning när det gäller skolan – möjligtvis med undantag av SD vilket i sig gör att övriga partier inte kommer att vilja ta i frågan (guilt by association).

  Dagens unga är de som snart kommer att stå inför uppgiften att bära upp Sverige. Industrin är beroende av kompetent personal och kanske än mer av högt kvalificerad kompetens. Kan inte detta tillgodoses i Sverige så står man inför tre alternativ:
  1) Flytta verksamheten utomlands
  2) Importera kvalificerad arbetskraft
  3) Lägga ned verksamheten
  När det gäller alternativ 2 så måste man fråga sig: – Varför skulle en högt kvalificerad person välja att flytta till Sverige med dess höga (sannolikt stigande) skatter och dess allt sämre sociala service och minskande trygghet?

  Sveriges politiker har målat in sig i ett hörn och där står man nu och stampar på grund av allsköns ideologiska låsningar som omöjliggör en verklig problemlösning.
  Så länge man låter skolans förfall fortsätta lär man skapa fler problem för sig än man lyckas lösa.

  Gillad av 3 personer

 10. 77711n skriver:

  Inför prestationskrav för intagning på skolorna o gå om för de elever som inte klarat en årskurs med godkända betyg. För att få ordning på skolan och utbildningen måste man inse att värdera prestationer precis som man man gör i idrotten. Kravlöshet o slapphet är vad som orsakat dagens skolproblem. Inför även ordnings- och uppförandebetyg + mycket mer gymnastik och idrott på schemat. Allt enkla åtgärder som lär ge resultat.

  Gilla

 11. Rolf Ahlzén skriver:

  Den svenska skolans djupa kris har mindre med antal lärare eller huvudman att göra än med ett antal omständigheter som sällan lyfts i debatten:
  – Det svenska kunskapsföraktet och fixeringen vid ungdom. Oerfarenhet och brist på kunskap tycks närmast vara en merit.
  – Den bisarra upptagenheten av digitala medier och räddhågsenheten inför att förbjuda mobilerna, som totalt fångar de ungas uppmärksamhet.
  – Frånvaron av god vuxenauktoritet och bristen på respekt för den kunskap och erfarenhet lärare besitter (hänger förstås nära samman med de två punkterna ovan), med därav följande kunskapsförstörande klassrumsmiljöer.
  – De unikt korta terminerna som ideligen punkteras av olika kortlov, ”studiedagar” m m. Lärare och elever anser det helt rimligt att i stort sett avsluta terminer ca två veckor före det verkliga terminsslutet och de anser dessutom att de arma eleverna är så trötta efter loven att de behöver flera dagars, kanske veckors, mjukstart för att orka börja studera på allvar.

  Skolans kris är symptom på en samhällskris. Åtgärder riktade mot skolan och lärarna kan marginellt förbättra situationen, men inte i grunden. Visst bör lärare ha högre status, visst bör skolan bli statlig – men detta kommer inte i grunden att ändra situationen. Sverige har infantiliserats, mer än något annat land jag känner. Finlands skola fungerar, delvis för att den är bättre organiserad men bättra utbildade och mer uppskattade lärare. Men den avgörande skillnaden är samhällsklimatet. Åk dit några veckor och känn efter…..

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Jag tror du har helt rätt i att det är det bisarra samhällsklimatet och den allmänna infantiliseringen och det utbredda föraktet för riktig kunskap, erfarenhet, sunt förnuft och verkliga hårda fakta och bristen på riktig analys av situationen, som förstör skolan.

   Gilla

 12. bomarkusson skriver:

  Ett av skolans verkliga problem är den negativa rekryteringen till läraryrket. Det blir oerhört svårt att ställa till rätta.

  Att frågan om mobilförbud under lektioner kommer upp, visar tydligt hur långt förfallet har gått.

  Att allt var frid och fröjd med enhetsskola och senare grundskola, är kanske en sanning med viss modifikation. Detta med att ”demokratisk” fostran skulle ha företräde framför kunskap kan vi tacka Alva Myrdal och Stellan Arvidsson för. Myrdal kunde inte ens ta hand om sin egen unge och arbetade för att ”samhället” skulle, på ett professionellt sätt, ta hand om barnuppfostran och Arvidssons stod på DDR:s ”lönelista”. Jag tycker mig se ett ideologiskt frändskap mellan Alva Myrdal och Anne Ramberg.

  Gilla

 13. frihetligvanster skriver:

  Sverige tillhörde de bättre i klassen avseende skolresultat under 60-80 talet, men att säga att försämringen beror på kommunaliseringen tror jag är en allt för enkel förklaring. Om jag inte minns så var skolan på väg nedåt när man beslutade att kommunalisera skolan. Det jag tror har hänt och försämrat skolan är olika faktorer som tillsammans har skapat en sämre skola generellt och det är följande faktorer enligt mig och även andra.
  1. Vi gick från en lärarstyrd skola (auktoritärt) till en medinflytande skola för elever och föräldrar, vissa kallar det för den demokratiska skolan och detta började ske i slutet av 50-talet och främst när grundskolan genomfördes på och en bit in i 70-talet fungerade den demokratiska skolan. Men på 80-90 – talet kom det flera skolreformer och tyvärr var reformerna för många. Men vad som hände var att lärarens roll förminskades. Det positiva var att vi fick fler elever som utvecklade sina kreativa sidor men de var inte många.
  2. För att komma till rätta med problemen kommunaliserades skolan samtidigt som skolpeng och friskolor infördes med fri etableringsrätt, många med mig trodde på att med flera pedagogiska alternativer skulle fler elevers förutsättningar att klara skolan öka.
  3. Nu kommer konkurrensen om elever in i bilden då skolpengen är lika för alla elever en viss skillnad fanns dock, de så kallade salsapengarna. Däremot fick och får alla skolor lika mycket i hyresbidrag som är baserat på genomsnittskostnaden för de kommunala skolornas hyreskostnader vilket innebär att friskolor kan ha dåliga lokaler och ha lägre lokalkostnader än kommunen, en övervinst för friskolor.
  4. Nästa steg är att skolkoncerner bildas och flera inriktar sig i områden där de så kallade välartade bor. De lockar med skolor som ger bättre betyg, färre elever med annan bakgrund. Friskolor har generellt störreklasser, färre behöriga lärare vilket i slutändan ger en övervinst per elev.
  5. En annan faktor är att flera bostadsområden har blivit segregerade och elever får inte träffa andra elever med en annan bakgrund och hanteras inte detta på ett varsamt och bra sätt, och det skapas en grogrund för kriminalitet
  6. När skolorna ger bättre betyg innebär det inte att kunskapsnivån har ökat tvärtom så visar Pisarapporten den motsatta
  Sammantaget är det enligt mig att den friaetableringsrätten för friskolor och den fasta skolpengen en av de största bovarna och laborerandet med skolreformer från höger till vänster som har förstört delar av skolan.

  Detta är min bild av skola, jag kan lägga till att Södertälje går mot strömmen då vi har en skoldirektör som har satt lärandet och lärarens roll i centrum.

  Hälsningar från en före detta obehörig lärare

  Gilla

 14. Anna skriver:

  Vad som verkligen oroar mig är det usla lärarmaterialet som kommer ut från lärarutbildningarna! Även dessa tider med betygsinflation så kunde man ändå hoppas att betygen i viss mån speglar kunskaper. Men det är inte gymnasister med höga betyg som söker sig till läraryrket, detta medför således att de nya lärare som nu kommer ut i skolorna inte tillhör de skarpaste knivarna i lådan vilket i sin tur medför än mer obildade elever etc etc. Har en närstående som möter dessa lärarstudenter på universitetet och vederbörande sliter sitt hår över stora brister i basala faktakunskaper samt oförmåga att hantera det svenska språket ( och då talar de flesta studenterna flytande svenska). Ett av våra barn hade en lärare som i sina veckobrev tyligt inte kunde hantera skillnaden mellan de och dem. Hon skrev ständigt” dem” även där det skulle vara ”de”. En dag fick vi hem en välskriven lapp angående att barnen skulle ställa grusiga stövlar i skoställen. Jag frågade barnet om den var skriven av en annan lärare. ”Nej, det var städerskan”….. Ett gott råd när det gäller att välja skola är att försöka hitta en skola där en majoritet av kollegiet är närmare sextio- då kan det finnas en chans att eleverna får kunniga lärare!
  Sedan är det stöket som tillåts…. mobiltelefoner som stör är bara en del av problemet. Ett av barnen går i en skola med mobilförbud under lektionstid, men stökigt är det ändå, dock något lugnare än i den skola som tillät mobiler under hela skoldagen. Det andra barnet som går på högstadiet flyr till biblioteket på rasterna-det stora samlingsrummet är så stökigt och ungarna har ett sådant vedervärdigt språk (har fått exempel men vill inte ens skriva ner dem , de är för grova). Men sägs det något om detta på föräldrarmöten? Nej, det är sådan frid och fröjd då. Slusatsen är att det i dessa skolpengstider då jakten på elever betyder pengar då kan man inte lita på något som lärare och i synnerhet rektorer säger om sin skola. Samt att man som förälder måste vara himla besvärlig om man ska få en vettig utbildning för sitt barn, maila lärare, var på dem, ställ krav på vettig undervisning MEN var också på ungarna att de gör sina läxor och sitt bästa av dagens dåliga skola, curlinggenerationen behöver det!

  Gilla

  • frihetligvanster skriver:

   du har rätt Anna, jakten på skolpengen har varit en orsak till nedrustningen av skolan och att lärarens roll har förminskats. Jag har jobbat som politisk tjänsteman i snart 14 år i Södertälje. Under 20 års tid har jag hört politiker från alla partier skrika högt om att skolan är urusel och alla har ett förslag vad som ska göras för de vet vad som är bäst för skolan. De flesta politiker hade lämnat skolan för 20-40 år sen men de vet vad som är bäst. De vet hur en lärare eller rektor ska jobba. Samma politiker skulle aldrig drömma om att tala om för en kirurg hur hen ska operera. jag var på ett valmöte på en gymnasieskola där kommunalpolitiker tävlade om att sabla ner skolan och talade om vad som skulle göras. det var hemskt att höra hur politiker nervärderade lärare, rektorer och främst elever. När jag försökte försvara skolan och tala om att det är vi politiker som har skapat dagens skola var de helt oförstående de enda som höll med mig var lärarna och eleverna. Politiken ska skapa förutsättningar för skolan genom tydliga ramar och utbildningsmål sen är det de professionella (lärare/rektor/skolledning) som ska utföra jobbet
   jag är 64¨år och jag menar att på min tid när jag gick i skolan var det andra förutsättningar nu är det helt annat som gäller. jag jobbade som obehörig lärare i nästan 4 år då fick jag en inblick i hur skolan fungerar.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.