Grundläggande värderingar ska vara skrivna i sten

bert stålhammar

Bert Stålhammar

I Bibeln finns en välkänd liknelse om de två byggmästarna som byggde var sitt hus. Den ene var inte särskilt noga med grunden utan valde att lägga huset på ”lösan sand” som inte krävde så mycket arbete. Den andre däremot lade sitt hus på ”hälleberget”, alltså på en fast berggrund som var avsevärt mera svårbearbetad än den lösa sanden. Men så kom katastrofen för huset som byggdes på sanden: Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och slog mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.

Regn och vind tar inte hänsyn till konstruktioner och husgrunder. Ovädret drabbar alla, men konsekvenserna kan bli olika: Och slagregn föll, och vattenströmmarna kom, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.

Det ligger nära till hands att byta ut ordet hus mot ordet samhälle. Vad beror det på att vissa till synes stabila samhällen bryter samman och de samhällsbärande funktionerna ger upp inför ett tryck man aldrig tidigare utsatts för medan andra samhällen klarar stora påfrestningar utan att de bjälkar som hela samhället vilar på knäcks?

DDR:s kollaps i november 1989 visar på ett närmast övertydligt sätt hur ett samhälle som byggts på sand snabbt faller samman när det utsätts för ”regn och blåst”. En månad tidigare hade DDR firat sitt 40 års-jubileum under klang och jubel. Stats – och regeringschefer från hela världen stod på folktribunen och hyllade jubilaren. En månad senare fanns inte DDR kvar. Ett samhälle där lögnen ersatt sanningen kommer snart att märka att fallet blir stort.

Självklart handlar detta dels om den värdegrund samhället bygger på och dels om i vilken utsträckning dessa grundläggande värderingar lyfts upp och hävdas av samhällets ledande skikt och då främst statsministern. I ett stabilt samhälle är sammanhållningen stark mellan medborgare och de offentliga institutionerna genom det som vi kallar ett samhällskontrakt. Lika väl som att en husägare förklarar vilka regler som gäller för dem som vill bo i hans hus, lyfter statsministern och regeringen fram vad som gäller för dem som vill ha rätt att få medborgarskap i det önskade samhället. Den ömsesidiga tilliten fungerar som det kitt som håller samhället samman.

Vissa regler är lagstadgade, och den eller de som bryter mot dessa straffas. Andra oftast osynliga regler eller om man så vill vanor hör till kulturen. De framträder oftast när någon bryter mot dem och då tvingas lära sig vad som är tillåtet och inte tillåtet enligt den rådande kulturen. I ett välfungerande samhälle får barnen genom föräldrar och skola lära sig både vilka formella och kulturbetingade regler som gäller.

I de flesta länder är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter den värdegrund som samhället bygger på, även om många länder i sin tillämpning bryter grovt mot de mänskliga rättigheterna.  Ett samhälle där medborgarna har internaliserat i sin egen person de värderingar som ligger till grund för hela samhällsbygget blir starkt.  Dessa värderingar fungerar som en inre styrning av individens beteenden som likt Moses tio budord en gång var huggna i sten.

När den inre styrningen inte fungerar måste samhället skapa ett helt batteri av yttre styrmedel typ polisbevakning, väktare straff, etc. När statens kontrakt med medborgaren i fråga om polisskydd och våldsmonopol bryter samman tar människor saken i egna händer och upprättar medborgargarden.  Dessa garden är knappast ideologiskt förankrade utan handlar främst om att praktiskt gå samman för att bevara det egna huset när ”slagregnet och stormarna kommer”.  De kriminella gäng som tagit makten i de 55 s.k  ”NO GO ZONER ”  har upprättat en sorts konverterade egna garden för att skydda sitt territorium främst mot polis och räddningstjänst.

För inte så många år sedan var det svenska samhället ett över hela världen beundrat Folkhem. Förre statsministern Per Albin Hansson formulerade dessa tankar i ett berömt riksdagstal 1928 som är väl värt att åter citera.

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.

Det var på denna kristna grund som det svenska välfärdssamhället byggdes. Ett samhälle som blev uppmärksammat över hela världen för sin fredlighet, sin omsorg om de svaga och sitt arbete för att skapa jämlikhet och värdighet för alla medborgare. Oavsett hur orden formades, så var budskapet detsamma. Svenska folket hade då också ledare som vågade hävda den svenska fasta berggrunden och med kraft avvisa det som bröt mot denna.

De värderingar av typ alla människors lika värde, jämställdhet mellan man och kvinna, ickevåld, respekt och tolerans… dyker upp då och då i något högtidstal. När det gäller olika invandrargruppers brott mot dessa svenska värderingar  råder däremot den stora tystnaden. Möjligen kan statsministern uttala att ”det är inte OK med gruppvåldtäkter”. Trots att retoriken ofta handlar om människovärdet så konstaterar allt fler att dessa ord alltmer sällan av ren feghet når verkligheten. Tillit och samhörighet har ersatts med misstroende och konflikter. Ärlighet och sanning har bytts ut mot lögn och mörkläggning.

Det svenska huset har börjat luta betänkligt ständigt utsatt för stormar och pinande regn som det nu är. Frågan om det överhuvudtaget går att rädda ställs av allt fler oroliga medborgare. Media vars uppgift och stolthet en gång var att granska makten gräver numera helst i sanden för att ytterligare destabilisera grunden. I buskagen runt om spanar nazister, fascister och jihadister efter det lämpliga tillfället att ta över hela huset.

Men det är inte OK säger statsministern. Och menar förmodligen en statskupp.

29 reaktioner på ”Grundläggande värderingar ska vara skrivna i sten

 1. arne f jaderfa skriver:

  Mycket bra skrivet. I Vellinge kommun där jag bor som nu öppnar boenden för vad som kallas flyktingar och ensamkommande barn så gömde sig den Moderata kommunledningen bakom en flyktingchatt på nätet. Alla ville ha ett öppet möte. SDs laguppställning i kommunen framstår inte som stark men att döma av folks kommentarer på http://www.vellinge.se så kan nog kommunledningen se fram emot att många många stolar går till SD i nästa val, hellre en tom stol än en moderat.

  Gillad av 4 personer

 2. Tomas Molinder skriver:

  Käre käre Bert! Du var en av de första och absolut största mest underbara skolmänniskor jag mötte under min tidigaste skoltid som lärare. Den känslan sitter kvar och jag är lycklig när jag läser dina inlägg. Samma okuvliga kärlek till människor av alla slag. Du gav mig en vision om att lärarjobbet var nåt att satsa på vilket jag gjorde men blev ganska snabbt besviken och bytte till annan verksamhet. Tack för att jag än en gång fått möta en sann människoälskare som inte ger upp! Tomas 70 år och fattig pensionär. Jag vill inte försörja resten av världen med den fortfarande fulla skatt jag betalar men bidrar gärna till de som behöver i proportion till min förmåga. 572kr/dag til asylsökandes matkostnad ser jag stötande och kriminellt!

  Gillad av 6 personer

 3. Drutten skriver:

  ”Du tronar på minnen från fornstora dar ……” kan i framtiden komma att syfta på den tiden då Sverige var en humanitär stormakt. Frågan är hur tronen kommer att gestalta sig och vilken relationen med undersåtarna blir.

  Gilla

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Man blir som man umgås, eller för den delen: ”äpplet faller inte långt från trädets stam”.
  Ett samhälle byggt på principen att samhällets företrädare (husets vaktmästare) ägnar större delen av sin verksamhet åt att undvika ansvar för sitt ämbete, kan inte förväntas erhålla tillit och respekt för sin gärning.
  Det heter ju ”förtroendevald” , den grund som politiska uppdrag vilar på. Förtroende är ingen ”sak” som erhålls till eget gottfinnande, förtroende är en ”färskvara” och bör behandlas därefter, för att hålla sig fräscht och användbart.
  Det heter ju ansvar, det som vi saknar i olika fall av myndigheters maktutövning över andra, ansvar är heller ingen ”sak” som kan placeraras längst ner i källaren, under all annan bråte,
  till dess att man helt har glömt att man har det någonstans.
  Det heter ju ”medborgare”, det vi anses vara, borgare måhända men prefixet ”med” har fått en allt mindre betydelse, till gagn för den allt mer utbredda ideologin ; ”nånannanismen”.

  Nånannanismen har mer än annat präglat vår tillvaro, där det allmänt förväntas att någon ”annan” tar sig an att vårda begrepp som förtroende, ansvar, och deltagande som medborgare.
  Sverige är i akut behov av en författning värd namnet där fördelningen avseende ansvar, skyldigheter och rättigheter klart framgår, som ett stöd till de som är satta att underhålla vårt hus.
  Gärna huggen i sten, där skriften inte kan suddas ut i och med nästa val.

  Gillad av 1 person

 5. Jan Andersson skriver:

  Återigen, vem kan man lita på? Alla tjänstemän i statliga och kommunala förvaltningar som sitter insnärjda i hundratals lagar, regler och anvisningar, ofta motsägelsefulla och framtagna för gårdagens problem, och som skulle behöva sopa papperen från skrivborden och fundera på vad som istället behöver göras idag och imorgon? Eller våra valda politiker, experter på att snacka utan tydlig verklighetsförankring? Luriga entreprenörsföretag som utnyttjar de ovanståendes oerfarenhet eftersom de aldrig blir ifrågasatta? Våra officiella media som är experter på att hävda att vi alla ser i syne när vi säger att kejsaren än naken? Vad finns kvar? Lyckligtvis litar jag fortfarande på realisterna, de som konfronteras med verkligheten – främst polis och sjukvård. Jag klagar inte på dem, men på deras världsfrånvända och virriga chefer ändå upp till och inklusive statsministern, dem litar jag inte på överhuvudtaget.

  Gillad av 2 personer

 6. Göran skriver:

  Till att börja med är civilsamhället och staten inte detsamma. Jag tycker artikelförfattaren buntar ihop dem och ökar på det med det flummig ordet ”samhällskontrakt”. Något sådant finns inte. Det finns ingen som har gett något godkännande. Enbart att man föds i Sverige innebär inte att man accepterar något samhällskontrakt. Det är direkt fånigt att tala om att det finns ett samhällskontrakt eftersom den som då ingår i kontraktet är underkastad en massa godtyckande och förtryck. Vilken förnuftig människa resonerar att denne vill bli förtryckt.

  Civilsamhället är det vi människor formar på frivillig väg, där vi hjälper varandra frivilligt. Staten är en apparat som utför sina handlingar med våld eller hot om våld. All invandring t.ex. är något som staten tvingar på oss. Den invandring vi ser idag skulle vi aldrig se om civilsamhället fick bestämma.

  Jag har väldigt svårt att förstå att människor vill lämna ifrån sig ansvar från civilsamhället till politiker och staten. Det har aldrig kommit något gott ut av sådant.

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Eriksson skriver:

   Göran!
   Frivilligheten har upplåtits till gagn för ”någon annan”. Det kan uppfattas som menlöst och ansvarslöst men den verkliga orsaken är det minsta motståndets lag.
   Mycket enklare att ligga på sofflocket och låta någon annan ”bry sig”.
   ”Nånannanismen”

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Ditt resonemang kan möjligen fungera i fredstid. Sisådär. I USA hjälper folk varandra på ett sätt som ofta är beundransvärt. Anledningen är att den amerikanska staten och i delstaterna i varierande grad har avdankat. Allmänna vägar och järnvägar byggs inte av civilsamhället. Det som i civilsamhällets regi byggs är det som är ekonomiskt vinstgivande för enskilda företag. Jag behöver väl inte nämna sjukvården ii USA som ett exempel för vad som gått snett..

   Men vad händer om det blir krig? Om det inte finns ett samhällskontrakt går samhället under. I den bemärkelsen finns ett brett samhällskontrakt även i USA.

   Självfallet bör det finnas en balans mellan de uppgifter som läggs på staten och kommunerna och de som civilsamhället tar hand om. Balansen borde vidmakthållas genom landets demokratiska styrelseskick. Tyvärr har det gått överstyr för länge sen. Anledningen till det framgår ur de flesta inläggen på denna blogg.

   Gilla

   • Göran skriver:

    Det finns ingen anledning att utgå från det värsta exemplet – krig. Det är bara att döda diskussionen. Det roliga i det sammanhanget är att det är lättare att övertyga föräldrar att lämna ut deras barn att dö i krig än att övertyga dem om att staten inte behöver utbilda barnen.

    De flesta järnvägar i både Amerika och Sverige är byggda av privata företag. Ungefär 70 % av alla vägar i Sverige är privata. Fördelen med att bygga något privat är att det då oftast blir något som folk vill ha. I Sverige bygger vi både järnvägar och bilvägar som många inte vill ha förutom politikerna. Planerade höghastighetsbanan kommer att göra en beräknad förlust på 22-24 miljarder per år. Det döljs med något flummigt snack om samhällsnytta, vilket är en term som inte går att bevisa. Dessutom. Vem bestämmer samhällsnyttan?

    Sjukvården i USA gick åt skogen på grund av regleringar av den, påhejade av sjukvårds- och läkemedelsindustrin. Nu börjar det växa fram 100 % privata alternativ (totalt ratar bidrag från staten) som kan erbjuda vård till 90 % av kostnaden hos offentliga vården. Det går att få medicin väldigt mycket billigare hos privata läkare än hos de offentliga läkarna. Man kan säga att detta är en form av civilsamhällssjukvård.

    Ett civilsamhälle går inte under om det blir krig. Det handlar bara om hur civilsamhället har organiserat sig för krig. Krig handlar om pengar och lite förenklat går det alldeles utmärkt att organisera sig så att det blir fruktansvärt dyrt att anfalla och ockupera ett civilsamhälle utan att det samhället har en massa dyra och komplicerade vapen.

    Jag tycker inte vi ska överlåta civilsamhället till politiker. De visar sig så gott som alltid att de inte är vuxna uppgiften. De flesta politiker företräder bara sina egna högst personliga och egoistiska åsikter som de vill tvinga på andra människor, utan hänsyn till vad de tycker, genom våld eller hot om våld.

    Gillad av 3 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Bra skrivet Göran.
   Emellertid undrar jag om du avser att folkrörelserna ingår i civilsamhället?
   Detta eftersom de av svensk hävd ofta förknippas med sossarnas ”Rörelsen”.
   Facket, nykterhetsrörelsen, mfl. och numer den halvsocialistiska kyrkan också.
   Kan t.o.m. vara en del av problemet, det att vår paternalistiska stat har besatt nämnda institutioner med sina lydkonungar och därmed trasslat in den etatistiska staten i även de organisationer som nominellt skall se ut att verka oberoende o självständigt från politikerna.
   Hur det står till med msm vet vi ju.

   Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Det är en ren fröjd att läsa Bert Stålhammars välformulerade och genomtänkta texter, men kontentan av resonemanget är dessvärre djupt alarmerande. En fastighet som deklarerats fungera som ”öppet hus” för alla som vill komma in, riskerar att vandaliseras och rekordsnabbt läggas i ruiner, i avsaknad av en kompetent vaktmästare.

  Även om ämnet är tabubelagt, håller jag det för troligt att lågbegåvade, kulturellt avvikande, nyinflyttade individer är betydligt mindre benägna att vara aktsamma om inredningen i det svenska folkhemmet än alla de permanentboende, vars anfäder mödosamt har deltagit i uppbyggnaden av en trygg och bekväm, långsiktigt hållbar och sund livsmiljö.

  ”I de 14 största tyska städerna kommer vartannat barn från en invandrarfamilj. Etniska européer kommer snart att vara utrotade i sina egna länder som ett resultat av den jättelika demografiska omvälvningen, alltmedan den genomsnittliga IQ:n faller. Och när genomsnitts-IQ:n i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA”, skriver Helmuth Nyborg.”

  http://www.friatider.se/antalet-l-gpresterande-elever-skenar-i-sverige

  Gillad av 5 personer

 8. Jonas Bohman skriver:

  Jag bockar och tackar ödmjukast för denna artikel. Se för Guds skull till att sprida den i sociala medier, och tryck ut den på papper till dom som inte har tillgång till internet, t ex gamla mor eller far. Sådanahär texter hittar man inte i MSM……

  Gillad av 4 personer

 9. Hans G Eriksson skriver:

  I min tidiga ungdom var jag projektanställd som ”pinnpojke” på ett institutionsbygge. Ingenjör Ström hade fått en sprängsten på foten och ersattes av verkmästare Nyström (jo, faktiskt). Vi gjorde avvägningar av marknivån med hjälp av de välbekanta små käpparna som stacks ner här och där. Arbetsfordon kom ibland åt käpparna liksom traktens busfrön. I ett visst läge gick det inte längre att göra ommätningar utifrån käpparna. ”Vi måste gå tillbaka till fixen, sa Nyström”

  I urberget en bit ifrån bygget satt en metallögla. Den orubbliga ”fixen” var den grundläggande garanten för att det arbete vi gjorde skulle ha ett användbart värde. När beräkningarna inte längre fungerade var det bara att ödmjuka sig och ”gå till fixen”.

  I Sverige har mycket gått käpprätt sedan vi börjat ta allt lättare på samhällsbygget. Vi har verkligen inte bara tappat fixen, vi förnekar den och dess betydelse. Den som inte tror mig kan se sig om.

  Gillad av 8 personer

 10. Hovs--hallar skriver:

  Mycket bra inlägg. Det man kallar ”samhällskontraktet” är en oskriven överenskommelse mellan medborgarna i landet och deras valda ombud — statsledningen — i regering och riksdag. Överenskommelsen innebär att medborgarna accepterar att rätta sig efter statsledningens regelverk förutsatt att denna ledning styr landet så att medborgarnas intressen tas till vara på bästa sätt.

  Sker inte detta, utan ledarna flagrant åsidosätter sitt ansvar, börjar samhällskontraktet naggas i kanten och kan helt bryta samman. Medborgarna upplever inte längre att ledarna styr landet för deras bästa. Varför ska jag betala en stor del av min inkomst i skatt, när pengarna kastas bort på vanvettigheter?

  Nuvarande makthavare har under flera decennier brutit mot sin del av samhällskontraktet genom att massimportera migranter från främmande kulturer, trots att det länge stått klart att dessa människor inte passar in i vårt land. De tenderar att vägra anpassa sig till vårt lands kultur och isolerar sig istället i etniska enklaver, där de försöker skapa mini-samhällen med egna regler och visar sig öppet fientliga mot vårt samhälles företrädare. Ofta kommer de heller aldrig in på arbetsmarknaden utan förblir bidragsförsörjda — även deras barn.

  Varför ska jag bidra med mina inbetalade skattemedel för att finansiera denna för mig och mina efterkommande oerhört destruktiva utveckling?

  Att detta skulle kunna ursäktas med struntprat om ”humanitär stormakt” är så absurt att man inte tror sina öron. Sverige har INGEN skyldighet att ta ansvar för främmande länders befolkningar; men om vi nu vill visa ”humanitet” kan vi skänka pengar till tex. UNHCR:s flyktinghjälp.

  De såkallade ”flyktingar” som kommer hit är för det första INTE flyktingar i egentlig mening då de passerat flera säkra länder på vägen hit, och de allra flesta hade inte ens några ”flyktingskäl” från början utan är ekonomiska migranter som vill sko sig på våra generösa välfärdssystem.

  Nuvarande makthavare är infekterade av en sektliknande vänsterideologi och driver en självmordspolitik, som gradvis förstör det samhälle vi kunnat bygga upp genom att det funnits ett fungerande samhällskontrakt.

  Gillad av 9 personer

  • Göran skriver:

   ”Överenskommelsen innebär att medborgarna accepterar att rätta sig efter statsledningens regelverk förutsatt att denna ledning styr landet så att medborgarnas intressen tas till vara på bästa sätt.”

   Vi har åtta partier i riksdagen och ett antal som inte kommit in där. Alla har sin åsikt om hur landet ska styras. Du kan inte mena att om du t.ex. är moderat skulle acceptera att landet styrs efter kommunistiska åsikter. Princip accepterar du att bli förtryckt. Val och demokrati är en tävlan om vem som ska få makten att förtrycka folket. Om jag är skåning, med vilken rätt har jag då att bestämma över hur du ska leva som kanske bor i Norrbotten? Ska jag t.ex. bestämma var du får köra snöskoter eller något liknande? Ska jag bestämma hur skolan som dina barn går i ska se ut, vad den får lära ut och hur det ska gå till?

   Ett kontrakt är något man ingår frivilligt. Ett kontrakt kan man alltid säga upp. Är samhällskontraktet frivilligt? När ingår man det? Hur går man ur det?

   Gillad av 1 person

 11. B skriver:

  Detta kanske är off topic, men jag tycker att det är viktigt att påminna sig om att man inte kan dra alla från en viss etnisk grupp eller ett visst land över en kam. Jag gissar att många av de kommer hit till Sverige gör det, inte för att få fortsätta utöva någon kultur med kvinnoförakt, hat mot andra religioner eller liknande, utan för att få leva i fred och med västerländska värderingar. Problemet är som jag ser det att politiker och många institutioner i samhället inte i tillräckligt hög grad står upp för dessa västerländska värderingar.

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Tror du Karl-Oskar och Kristina kände någon önskat att ändra på sina traditioner eller tankesätt för att de flyttade till Amerika – eller ville de helt enkelt ha ett bättre materiellt liv?

   Blir du som en japan i tanke och tradition om du flyttar till Japan!

   Gillad av 2 personer

  • djkmmo skriver:

   Varför skulle man utgå ifrån att människor med annan etnicitet skulle se ner på och förakta sin egen bakgrund som så många svenskar verkar göra? Det är betydligt mer sannolikt att de faktiskt är stolta över sin bakgrund och kultur och vill bevara den även i det nya landet, för det är det som är det normala.

   Möjligtvis stämde det du skriver för 30-40 år sedan, när de som kom var socialistiska/kommunistiska aktivister som lämnade iaf påstått ”fascistiska” diktaturer (d.v.s. styren som vänstern inte gillade) till det socialistiska lyckoparadiset Sverige. Idag ser det helt annorlunda ut och de flesta som söker sig till Europa och Sverige gör det för att få högre levnadsstandard. De som kommer idag gör det alltså inte för att de önskar ett samhälle byggt på andra värderingar än det de lämnar, utan för att få det bättre.

   Att vi anser att det du kallar ”kvinnoförakt” och ”hat mot andra religioner” är något negativ betyder inte att övriga mänskligheten tycker det. Faktum är att Sverige är ett av de mest extrema länderna värderingsmässigt, något många svenskar inte riktigt förstår. Tittar man t.ex. på World Values Surveys Kulturkarta så hamnar Sverige högst upp till höger medan många av de som söker sig till Europa och Sverige kommer från länder som hamnar långt ned till vänster.

   Att en stor andel människor som befinner sig långt ned till vänster på kulturkartan helt plötsligt skulle vilja ha ett samhälle byggt på värderingar som ligger långt upp till höger är ungefär lika sannolikt som det motsatta, alltså inte alls.

   Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    En ypperligt pedagogisk beskrivning, DJKMMO, av dessa, egentligen alldeles självklara förhållanden, som borde kunna begripas även av vår faktaresistenta, multikultikramande politikerelit, kan jag tycka.

    Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Givetvis kan och bör man inte dra alla över en kam. Å andra sidan kan man inte bortse från att det finns gemensamheter hos grupper av människor av olika slag. Att det finns gemensamheter betyder inte att alla som tillhör gruppen delar på dem. Men att den övervägande delen gör det. Gemensamheter är ju det som karaktäriserar grupper. Det är nog överord att påstå att folk söker sig till Sverige för att leva med västerländska värderingar. Det är inte liktydigt med att söka sig hit för att leva i fred. Värderingar man inte har måste man först ta till sig. Hur stor är möjligheten att ta till sig västerländska värderingar i ex vis Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen och Marocko? Det går inte att bortse från att en stor andel invandrare som kommer från utomeuropeiska länder har mycket svårt att ta till sig västerländska värderingar.Även i andra och tredje generation.

   Gillad av 1 person

   • djkmmo skriver:

    Sedan är resonemang av typen ”inte alla” ganska förrädiska, vilket de som torgför dem mycket väl vet.

    Om man har en population (A) bestående av 1000 personer där 1 promille begår våldtäkter och en annan population (B), också bestående av 1000 personer, men där 2% begår våldtäkt så är det en överväldigande majoritet som inte våldtar i (B). Det förändrar naturligtvis inte det faktum att våldtäkterna skulle tiodubblas om man släpper in (B) i landet. Men då talar hellre massinvandringsförespråkarna hellre om den del som inte begår brott än det faktum att brottsligheten ökar kraftigt om man släpper in dem. Ett fult knep helt enkelt.

    Kan man då inte urskilja vilka de 2% är så bör det vara svenska politikers ansvar att inte släppa in några från (B), alt säkerställa att våldtäkterna/brottsligheten inte ökar, t.ex. genom att hålla hela (B) avskilda från (A).

    Gilla

 12. Rikard skriver:

  Hej.

  Fram till mitten av 1970-talet ingick tvångssterilisering av den som råkat födas ‘fel’ i värdegrunden. Även vuxna människors val av partner klassades som psykisk sjukdom. Tills för häromåret krävdes av den som ville genomföra könskorrigering att den skulle sterilisera, och ej heller fick ha arvsmassa lagrad.

  Går vi längre tillbaka i den kristna värdegrunden hittar vi allsköns pino- och skamstraff.

  Det finns goda idéer att skörda ur folkets historia, men också en hel del ruttenhet.

  Något att tänka på för den som är alltför nostalgisk, även i dessa dagar av kris i befolkningsfrågan.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.