Ont om profeter

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Profeter har vi ont om i dagens samhälle. Frågan är faktiskt om vi överhuvudtaget har några profeter. I forna tiders samhälle fanns ofta profeter som kunde förutsäga framtiden, varna makthavarna för att fatta felaktiga beslut och förkunna hopp inför framtiden.

Under 70-talet var det populärt att ägna sig åt framtidsforskning. Min skrivarkollega här på det Goda Samhället Lorenz Lyttkens var en av de mera kända inom detta område. Själv ingick jag i några forskningsgrupper som hade till uppgift att analysera förändringar och hjälpa beslutsfattare att reflektera över utvecklingen i samhället åtminstone en bit längre än till nästa valrörelse. Det hela handlade djupast sett om att lära sig att tolka tidens tecken. Som framtidsforskare förväntades men kunna se mönster och tydliga strömningar där andra bara såg händelser utan några samband med varandra. De tecken som innehåller information om framtiden syns sällan om man inte har ett mönster att sätta in dem i. Författaren Arthur Koestler som skrivit om detta kallar detta processer som äger rum som strömmar i djuphavet.

Det som syns är däremot rubriker och headlines i media som signalerar händelser som är aktuella för dagen. Där döljer sig knappast framtidstecknen.

De begrepp som används mest nu när framtiden skall diskuteras är Politiskt korrekt (PK) och Åsiktskorridoren. Självklart är det också idag människor inom olika genrer och sociala förhållanden som funderar över samhällets utveckling. Många funderingar, kanske de allra flesta, når aldrig den offentliga debatten eftersom de inte platsar inom den politiskt korrekta åsiktskorridoren. Däremot syns de ofta i kommentarsfälten och bloggarna på nätet. I den mån de återfinns i traditionella media bemöts de oftast med fördömanden, mobbning av skribenten ifråga och grova beskyllningar där pestetiketter klistras. Med maktmedel av detta slag mot den som vågar tycka utanför korridoren väljer de flesta människor att tiga. I vårt samhälle riskerar nämligen en självständig tänkare stigmatisering och total utfrysning ur de flesta sociala gemenskaper. I 2015 års Sverige som formellt sett fortfarande betraktar sig som en demokrati har till och med de etablerade partierna ingått en pakt som innebär fri budgetarena för vänstern medan alliansen lägger ner sina röster.

Vi befinner oss alltså i ett läge i Sverige där den synliga makteliten, bestående av politiker och media, styr vårt land helt lagligt, men i realiteten i direkt konflikt med större delen av sina väljare. På gymmet, i väntrummet hos doktorn, eller grannar emellan kan man ibland höra trevande samtal om läget i samhället. Scenerna kan vara Kafkaartade när den som har en erfarenhet att dela med sig av försiktigt ser sig om för att kontrollera att det inte finns några övervakningskameror i närheten. Ämnen som ofta diskuteras är pensionerna, sjukvården, äldrevården, skolan och kriminaliteten. Någon har blivit förbigången på ett ledigt jobb, eftersom en ”berikare” skulle gå före. Andra berättar om gamla människor som fått lämna sina äldreboenden eftersom de skulle användas som asylboenden. Bostadslösa ungdomar som fortfarande bor hos hemma berättar med återhållen förtvivlan om sina nu uppgivna förhoppningar om en egen bostad

Jag börjar tro att våra författare, poeter och konstnärer i allmänhet är de som kan tolka och sätta ord på de tystades dominerande och oroliga tankar.

I Måns Zelmerlövs vinnarlåt We are the heroes finns intressanta formuleringar som utan tvekan speglar tankeströmningar i det som ibland kallas folkdjupet.

Läs gärna och begrunda budskapet i vinnarlåten. Nog är det många som i dag har en demonisk oro både inför dagen som morgondagen. Men så kommer det profetiska budskapet om att maskarna skall bli fjärilar och tillsammans sjunger människorna en hymn vars like aldrig hörts på jorden.

We are the heroes of our time

Heroes

But we’re dancing with the demons in our minds

Heroes

The crickets sing a song for you

Don’t say a word, don’t make a sound

It’s life’s creation

I make worms turn into butterflies

Wake up and turn this world around

In appreciation

Om inte denna text är profetisk, med både lidandet i dansen med demonerna och wake up-utmaningen.