Vad vilja kristdemokraterna?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Jag har lånat denna rubrik – fast jag ändrat partibeteckning – från ett tal i Malmö som den socialistiske agitatören August Palm höll den 6 november 1881. Talet handlade om det nya framväxande partiet Socialdemokraterna. När jag nu läser den ena opinionsundersökningen efter den andra och ser att Kristdemokraterna stadigt ligger förankrade på 2,6 procent eller möjligen någon procentenhet högre så reser sig naturligtvis frågan Vad vilja kristdemokraterna?. Från partiledningen är det förvånansvärt tyst om man inte som statsministern klämkäckt utropar att de enda siffror vi bryr oss om är valresultatet.

Tyvärr börjar det nu spridas en uppfattning att det trots den nya partiledaren med sin hurtiga framtoning ändå är kört för partiet. Om detta skulle hända vid 2018 års val, så är det en stor tragedi inte bara för partiet utan också för hela det svenska samhället. Men det är hög tid att Kristdemokraterna vågar tala om att man är ett parti som bygger på kristna värderingar. Detta är än mer viktigt när övriga partier inte ens vågar viska om Sveriges tusenåriga kristna tradition. Ju mer Kristdemokraterna försöker bli som alla andra partier desto sämre går det för dem.

Just nu befinner sig vårt samhälle i en moralisk kris och i ett demokratiskt förfall som vi aldrig kunde tänka oss i våra värsta mardrömmar för ett tiotal år sedan. Människor som inte delar den uppfattning som kallas den politiskt korrekta får både i media och i andra sammanhang veta att de är ”bruna råttor som borde avlivas”. De som står för dessa yttranden är inga rättshaverister eller kriminella personer utan människor med höga befattningar och stort inflytande i samhället. Till och med förre statsministern uttryckte som bekant att han inte ville ta i en sverigedemokrat med tång en gång. Något som gav fri lejd att demonisera och avhumanisera alla dem som inte delade den politiskt korrekta uppfattningen. I denne statsministers regering ingick kristdemokraterna som enligt sitt partiprogram anser att människan har både kroppsliga, själsliga och andliga behov och är en Guds skapelse till Guds avbild som inte får kränkas. Så vitt jag vet diskuterades aldrig denna fråga i regeringen utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Däremot kom begreppen att ”hata” och ”döda” bli allt vanligare i umgänget mellan människor på sociala sajter för att nu inte nämna skolan.

Det är kyrkornas uppgift att evangelisera genom sina medlemmar. Ett parti som bygger på kristna värderingar skall inte evangelisera, men det kan och skall vara en rörelse mot en utveckling som skadar människan. Trosargument går naturligtvis inte att använda mot den som inte tror. Därför är det viktigt att den kristdemokratiska värdegrunden lyfts fram i sin helhet och att enskilda beslut och ställningstaganden motiveras och förklaras utifrån värdekontext. Ett exempel på hur detta missas är till exempel debatten om en regionindelning i Sverige. I partiprogrammet heter det ”Rätt beslut på rätt nivå”. Detta är alltså vad Kristdemokraterna vill. Besluten skall fattas på den nivå där de människor som berörs av besluten bor. Om detta fungerar behövs inga kurser i taxiförlossning.

Dags alltså för alla kristdemokrater att lyfta fram partiprogrammet och med stolthet och kraft våga hävda de konkreta förslag och beslut som kan skapa en motrörelse mot den moraliska kris och det demokratiska förfall som vi nu befinner oss i.