Vad vilja kristdemokraterna?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Jag har lånat denna rubrik – fast jag ändrat partibeteckning – från ett tal i Malmö som den socialistiske agitatören August Palm höll den 6 november 1881. Talet handlade om det nya framväxande partiet Socialdemokraterna. När jag nu läser den ena opinionsundersökningen efter den andra och ser att Kristdemokraterna stadigt ligger förankrade på 2,6 procent eller möjligen någon procentenhet högre så reser sig naturligtvis frågan Vad vilja kristdemokraterna?. Från partiledningen är det förvånansvärt tyst om man inte som statsministern klämkäckt utropar att de enda siffror vi bryr oss om är valresultatet.

Tyvärr börjar det nu spridas en uppfattning att det trots den nya partiledaren med sin hurtiga framtoning ändå är kört för partiet. Om detta skulle hända vid 2018 års val, så är det en stor tragedi inte bara för partiet utan också för hela det svenska samhället. Men det är hög tid att Kristdemokraterna vågar tala om att man är ett parti som bygger på kristna värderingar. Detta är än mer viktigt när övriga partier inte ens vågar viska om Sveriges tusenåriga kristna tradition. Ju mer Kristdemokraterna försöker bli som alla andra partier desto sämre går det för dem.

Just nu befinner sig vårt samhälle i en moralisk kris och i ett demokratiskt förfall som vi aldrig kunde tänka oss i våra värsta mardrömmar för ett tiotal år sedan. Människor som inte delar den uppfattning som kallas den politiskt korrekta får både i media och i andra sammanhang veta att de är ”bruna råttor som borde avlivas”. De som står för dessa yttranden är inga rättshaverister eller kriminella personer utan människor med höga befattningar och stort inflytande i samhället. Till och med förre statsministern uttryckte som bekant att han inte ville ta i en sverigedemokrat med tång en gång. Något som gav fri lejd att demonisera och avhumanisera alla dem som inte delade den politiskt korrekta uppfattningen. I denne statsministers regering ingick kristdemokraterna som enligt sitt partiprogram anser att människan har både kroppsliga, själsliga och andliga behov och är en Guds skapelse till Guds avbild som inte får kränkas. Så vitt jag vet diskuterades aldrig denna fråga i regeringen utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Däremot kom begreppen att ”hata” och ”döda” bli allt vanligare i umgänget mellan människor på sociala sajter för att nu inte nämna skolan.

Det är kyrkornas uppgift att evangelisera genom sina medlemmar. Ett parti som bygger på kristna värderingar skall inte evangelisera, men det kan och skall vara en rörelse mot en utveckling som skadar människan. Trosargument går naturligtvis inte att använda mot den som inte tror. Därför är det viktigt att den kristdemokratiska värdegrunden lyfts fram i sin helhet och att enskilda beslut och ställningstaganden motiveras och förklaras utifrån värdekontext. Ett exempel på hur detta missas är till exempel debatten om en regionindelning i Sverige. I partiprogrammet heter det ”Rätt beslut på rätt nivå”. Detta är alltså vad Kristdemokraterna vill. Besluten skall fattas på den nivå där de människor som berörs av besluten bor. Om detta fungerar behövs inga kurser i taxiförlossning.

Dags alltså för alla kristdemokrater att lyfta fram partiprogrammet och med stolthet och kraft våga hävda de konkreta förslag och beslut som kan skapa en motrörelse mot den moraliska kris och det demokratiska förfall som vi nu befinner oss i.

28 reaktioner på ”Vad vilja kristdemokraterna?

 1. dolf skriver:

  Ebba Busch Thor hade chansen att vända utvecklingen när hon tillträdde, men tog den tyvärr inte.
  Hon skulle ha lämnat den politiska korrektheten, markerat kristna och traditionella värderingar, tagit ordentligt avstånd från feminism och genustrams, fortsatt på den inslagna vägen när DÖ officiellt avlivats och varit öppen för att kommunicera med SD.
  Då hade partiet hittat sin naturliga position som ett konservativt högerparti och blivit ett alternativ för de konservativa och som ligger till höger men nu inte har något annat val än SD fast de inte känner sig riktigt hemma där.

  Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Problemet förefaller vara att stora delar av partiets aktiva funktionärer inte alls står för några kristna och traditionella värderingar. Även en partiledares makt är begränsad, och det är nog bra det. Däremot saknar jag debatten från fr Busch Thors sida. Det är ju hur lätt som helst att sopa banan med PK-typer om man har en fast grund i humanismens rika mylla.

   Varför tas inte debatten? Eller: varför är det bara Sara Skyttedal som tar debatten?

   Gilla

 2. Lasse W skriver:

  KD är ett sympatiskt parti med ett bra partiprogram som bygger på den tyska socialläran. Bland annat finns en princip som säger att vi alla är ofullkomliga. Även högt uppsatta politiker. En humanistisk och bra utgångspunkt. Man ska mäta med människans mått. Sedan ska beslut fattas på lägsta möjliga nivå. Också det en bra princip. Tyvärr har inte KD lyckats locka till sig konservativa allmänborgerliga väljare i nämnvärd utsträckning även om det fanns ett sådant momentum för 3-4 år sedan. Jag har gått på några politiska möten men det var tydligt att den frireligiösa kärnan i partiet inte ville släppa in sådana som mig. Och invandringskritiska åsikter föll inte i god jord heller. Det var tydligt.

  KD är väl egentligen ett småfolksparti som är främmande för högutbildade storstadsmänniskor. Så ser jag det. KD:s chans är väl att göra bra ifrån sig i valdebatterna i TV och hoppas på moderata stödröster från folk som mig.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Finns nog ej så många Moderata stödröster att hämta längre…

   KD fick min röst 2014, för att rädda Sverige från rödgrön röra!
   Fredrik var alldeles för stöddig.

   Men sista (M)andatperioden var destruktiv för Sverige,
   med en Sverigehatande Ledare…

   Men nu finns bara ett Alternativ för Sverige,
   även om det finns stor sympati för KD.

   Men hur man stillatigande kan åse Islamiseringen av Sverige är en gåta?
   Då är man ej värda några röster heller!

   Gillad av 4 personer

 3. MartinA skriver:

  2011 skrev Alf Svensson en debattartikel i SvD med titeln ”Demokrati är mer än fria val”. Där argumenterade han att det krävs en uppsättning värderingar för att kalla något för demokrati. Värderingar som definieras av eliten. Och som folket de små liven inte har rätt att opponera sig mot. Han argumenterade i mellan raderna för ett system snarlikt Irans, med ett väktarråd som bestämmer vad folk har rätt att rösta om. Och förmodligen, vilka folket har rätt att rösta på. Andemeningen är i vart fall identisk.

  Här är ett utdrag:
  ”Kurslitteratur för universitet och högskolor – i statskunskap – är synnerligen viktig, men jag är förstås övertygad om att skolan, allt från förskolan, har som sin allra viktigaste uppgift att inpränta respekten för alla människors lika värde. Det är den grundläggande förutsättningen för att hålla rasism och främlingsfientlighet borta. Den grundläggande förutsättningen för demokrati. Fria val räcker inte som kriterium för vad vi ska karakterisera som demokrati.”

  KDs grandsignour var alltså central för att införa den värdeglidning och det förtryck som raserat sverige. Den så kallade värdegrundsdemokratin, att etablissemanget har tagit sig rätten att på egen hand omdefiniera vad demokrati är. Och i samma veva har de tagit sig rätten att för alltid ändra på sveriges demografi. Och troligtvis dömt svenskarna till utrotning. Eller till att åtminstone bli en folkspillra i Hälsinglands mer otillgängliga delar.

  Så kom inte här med KD. 99 % av KDarna vill ha riksdagspensioner och att få ranta runt och göra sig viktiga och känna sig förmer än andra. De övriga 1% med Alf Svensson i spetsen drivs av betydligt dolskare drifter. ”Kristdemokratisk värdegrund” har vi fått nog och övernog av vid det här laget.

  Gillad av 6 personer

 4. Stig Palm skriver:

  Hur ska KD få fram sitt budskap i ett ‘avkristnat’ land? Efter 100+ år av socialism har dessa lyckats med det konststycke till skillnad från Polen som var katolskt och kommunisterna försökte detsamma.
  Nu blir det som skrivs här i artikeln. KD, dessutom, inte ens försöker tala om kristna värderingar att de tycks rädda att framstå som ett kristligt parti trots namnet?
  De t o m är rädda för att tal om faran med Islam, deras dödsfiende? De andra partierna har redan vikt ned sig för Islam. Detta är tragiskt!

  Gillad av 2 personer

 5. Erling skriver:

  Från mitt perspektiv har de ”sålt sin förstfödslorätt”. Successivt har de urvattnat de principer som en gång gav upphov till deras existens. Så inte ska underteckna sörja deras frånfälle!

  Gillad av 1 person

 6. Luttrad skriver:

  Göran Fredriksson pekar på svaret.
  – Vad vilja Svenska Kyrkan?

  Ett parti med religiös grund saknar mening när den kyrka partiet sägs vila på har upphört att vara kyrka. Svenska Kyrkan har blivit en propagandaorganisation för vänsteråsikter och har slutat predika etik och moral.
  En gång verkade kyrkan, staten och landets försvar i symbios. Nu förhärligar kyrkan homosexuella, genusextemism och insemination och accepterar allmän moralisk upplösning. Kyrkan samarbetar med andra religioners företrädare som fördriver kristna i andra länder.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Snarare utplånar…
   Men kyrkan har av någon anledning, blivit naiviserad)

   Man verkar för HBTQ i hög grad,
   kyrkan har väl varit en skyddad zon för dessa ”förtryckta” under lång tid.
   Klostren hade väl i praktiken ofta en inofficiell agenda…

   Men hur man då kan samarbeta med Islam(ismen), övergår allt förstånd…
   Sin givna dödsfiende!

   Gilla

 7. Hortensia skriver:

  Viljestarka Sara Skyttedal gjorde en formidabel insats för svensk demokrati, men även om KD generellt tycks uppfattas som ett sympatiskt och harmlöst parti, kan man inte bortse ifrån dess olycksaliga tid vid makten.

  Reinfeldts okristliga illvilja mot svenska folket kan således, lika väl som KD:s egen (brist på uttalad) vilja, vara anledningen till partiets förutspådda sorti ur riksdagen, tänker jag mig.

  Gillad av 1 person

 8. Sten Lindgren den äldre skriver:

  KD är körda, det räcker inte med att ha en ung kvinnlig partiledare, det måste finnas mod och visioner, ingetdera finns. Det som fick mig slutligen att tappa förtroendet för partiledaren är de konstiga piruetterna när det gäller relationen till SD.
  Hade det varit lite stake i KD så skulle man agerat mot svenska kyrkans ledning men det gör man inte.
  Det är möjligt att liksom i fallet med moderaterna så är det tidigare partiledares inflytande som handikappar partiet. Så fort kan det gå att bli otidsenlig.

  Gillad av 1 person

 9. Svart vatten skriver:

  Det är nog så att många med kristen grundsyn har köpt den lömska lögnen med allas lika värde. Man läser inte sin bibel bokstavligt mer men fler och fler vändterliberala fraser tas bokstavligt som sanningar. Därmed förseglar KD sin dödsdom.

  Jag börjar själv med åldern bli mer och mer medveten om att mycket av min livsåskådning kommer ur kristendomen, utan att själv vara religiös. Jag hade kunnat rösta på ett kristet parti som öppet tog ställning för de värden som byggt vårt samhälle, inklusive att det är bäst med en mamma och en pappa, att aborter inte alltid är bra osv. Det verkar dock vara försent och det är nog bäst att tänka att KDs mandat kommer att delas mellan de andra partierna, inklusive SD, om bara Mp hade kunnat gå samma väg!

  Gillad av 1 person

 10. Jan Ahlström skriver:

  Känns så där om Kristdemokraterna försvinner ur riksdagen och ett muslimskt parti så småningom bildas och övertar de stolar Kd lämnat i riksdagshuset.
  ”The return of Mehmet Kaplan” ?

  Gilla

 11. Sixten Johansson skriver:

  Om femtio år kommer förmodligen historikerna att se millennieskiftet som det skede, då både borgerligheten (inklusive KD) och Svenska Kyrkan helt övergav sitt eget idégods och anammade den utopiska vänsterns tänkande, halvtotalitära praktik och fullständiga materialism. De traditionella ideologiska och religiösa fraserna som man fortsätter att veva är bara ett bedrägligt sken, självbedrägeri och bortförklaringar.

  Det här handlar inte bara om värderingar och politiska ståndpunkter. Huvuddelen av de svenska kyrko- och frikyrkoledarna i Sverige har tappat kontakten med och insikten om varje individs andliga väg. En del är bara hycklande, självgoda frasmakare, andra sitter fast i bokstavstro, ritualtro och en låst gudsbild. Det står varje enskild kristen fritt att välja detta, att stanna upp i sin andliga utveckling. Men ledare som kallar sig kristna och saknar egen intuitiv insikt om kristendomens och andlighetens kärna blir villolärare och just därför har de lett kristenheten vilse – in i en absurd och förljugen, tvingande pseudoverklighet, vars rena materialism inte har något hopp att ge.

  Gillad av 1 person

 12. Tyrgils Saxlund skriver:

  KD har och har haft mycket bra och skickliga politiker, i riksdag och regering och på många håll. Det problem jag noterade under min tid som politisk tjänsteman var dock att de saknar bredd. Deras nuvarande problem bottnar i att deras chans hade varit att byta delar av väljarbasen, men att deras fotfolk saknar den insikten och dessutom förmågan att vända partiets nedåtgående trend. Den kan ju också relateras till frikyrkornas nedgång. Om de placerade sig ungefär där politiker ur deras led som deras eu-parlamentatiker Adaktusson och Sara Skyttedal står skulle de ha en chans .
  De måste dessutom skaffa sig en begriplig politik i den nu snart all överskuggande frågan om hur den s k alliansen skall ställa sig till SD. Den nuvarande linjen är totalt obegriplig.
  Min totalbedömning är att KDs dagar snart är räknade. Partiet är vägt på en våg och befunnet för lätt, för att ta en bild ur Bibeln (Daniels bok).

  Gillad av 3 personer

 13. Yvonne Rosenthal skriver:

  Jag vill absolut inte att KD ska försvinna . Trodde länge att KD innebar återinförande av morgonbön i skolan och förbud mot allt som slutar på ” -öka”. Under min mycket korta period som ” gratisätare inom politiken” så kollade jag upp samtliga borgerliga riksdagsledamöters bakgrund och fann att KD då uteslutande representerades av företagare och / eller ” riktiga ” akademiker. Företagsamhet och frikyrklighet kan gå hand i hand- missnöjd med pastorn, startar ny församlingen.

  Gilla

 14. uppstigersolen skriver:

  Ja det är för sorgligt hur till och med ett parti som säger sig vara kristet inte står upp för de kristna utan sjunger med i änglakören för muslimerna. Jag är inte med i kyrkan, jag gick ur när jag blev myndig. Dock så står jag upp för de kristna värderingarna. Nu har ju kyrkan ockuperats av vänstern och muslimälskarna. Någon föreslog att jag kunde gå in i kyrkan igen, rösta i kyrkovalet och gå ur före första november så kan jag påverka utan att det kostar några pengar. Lite besvär bara. Jag har inte funderat klart ännu.

  Gillad av 1 person

 15. malmobon skriver:

  Gdillade en del kommentarer här. Kritik mot Svenska Kyrkan borde vara självklar. Som en funderade på. Jag gick ur Svenska Kyrkan för 2 år sedan. Tror också jag skall gå med, så det går rösta bort sossarna för att sedan gå ut igen, efter som jag ser ingen förändring med Biskop Antje. Antje måste bort liksom måste Svenska kyrkan vara självständig utan politiker.

  KD ser jag inte längre som ett alternativ med Ebba. Låst in sig i ett hörn som inte går ta sig ur.
  Adaktusson skulle kunna göra skillnad eller Sara Skyttedal.

  Familjen i centrum borde KD fortsätta prioritera. Samma sak borde någon form av morgonsamling i skolan vara en del av skolan. Kunde var i samband med gemensam frukost.
  Barn måste lära sig äta på morgonen.
  Småföretagande en annan del som KD borde värna om samt miljö.

  KD ser jag som ute ur Riksdagen.

  Gilla

 16. Lars skriver:

  Har några funderat på varför KD:s opinionssiffror alltid når bottennoteringar i mitten av valperioderna för att sedan ”mirakulöst” i samband med valen alltid nå ca 4 %.”Riggade” val finns ju bara ”utomlands”-eller hur?

  Gilla

  • Stig Palm skriver:

   Valet är inte ‘riggat’ utan det handlar om stödröster. Jag var år 2010 som bytte ut M mot KD att de skulle vara kvar. Blir inte förvånad om samma sak sker år 2018.

   Gilla

 17. Kent Fall skriver:

  Har den gamle folkpartisten gått över till kristdemokraterna på ålderns höst?

  Skojigt att du fortfarande håller i gång, för resten!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.