Och vad tror jag, då?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det har spritt sig en, som jag ser det, befogad känsla av att något är på allvar på tok med Sverige. Frågan är vad det är som är på tok. Är månne invandringen problemets kärna? Jag tror inte det. Problemen inom exempelvis skolan och sjukvården existerar oberoende av invandringen även om de, tror jag, allvarligt förvärrats av de sociala och ekonomiska påfrestningar som invandringen förorsakar.

Grundproblemet i Sverige – och ursäkta att jag exercerar min gamla käpphäst, men ibland är det klokt att tjata – är att landet styrs av en alldeles speciell maktklass eller härskarskikt eller särintresse eller vad man vill kalla det. Jag har döpt detta intresse till ”politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex”.

Det finns även ett motsatt intresse som jag kallat för ”den rimligt skötsamma skattebetalande medelklassen” som jobbar och sliter och normalt inte besvärar välfärdsapparaten men genom sina skatter är den kraft som betalar för härskarskiktets verksamhet.

Härskarskiktet styr landet med tre verktyg. Det första verktyget är lagstiftningsmakten. Lagstiftningsmakten ger möjlighet att beordra och förbjuda, till exempel hur stor del av inkomsten skattebetalaren ska betala i skatt och att kommunerna enligt bosättningslagen är skyldiga att ta emot och härbärgera nyanlända migranter enligt statens instruktioner (något som kommunerna för det mesta struntar i, men förklaringen till detta är överkurs).

Det andra verktyget är budgeten. Budgeten ger politikerväldet möjlighet att köpa allt som går att köpa för pengar, vilket är mindre än man tror. Politikerväldet föreställer sig till exempel att det kan lösa skolans problem genom att inrätta nya ”lärarmiljarder”, men det fungerar inte ty skolans problem har att göra med kulturförändringar, till exempel att lärarna har förlorat sin gamla auktoritet och sitt självförtroende, något som inte kan återställas med några tusenlappar per skalle.

Det tredje verktyget är mindre konkret men inte mindre verkningsfullt utan tvärtom det starkaste av alla, nämligen den ideologiska kontroll som ligger i det PK-istiska tänkandet. PK-ismens fundament är föreställningen att människor i allmänhet är svaga och därför måste stöttas av det välfärdsindustriella komplexet.

Denna föreställning får två följder. För det första fungerar PK-ismen därmed som legitimerande stöd för politikerväldet och tillåter det att benämna sig ”humanitär stormakt” och att framställa sig som det godas representant på jorden.

Den andra följden är att den skattebetalande medelklassen och andra som kanske inte har så mycket till övers för den etablerade ordningen definitionsmässigt stämplas som ond. Den som ställer sig i opposition till det goda är självklart ond. Sedan detta väl är etablerat kan vederbörande förses med epitet efter alla ondskans inkarnationer, till exempel fascist, rasist, nazist och brunråtta. PK-ismen fungerar därför som ett maktens straffverktyg, en skampåle, en färla, en stupstock.

Att komma till rätta med detta maktsystem är inte lätt. Hur lång tid kommer det inte till exempel att ta att försöka inympa en ny självkänsla hos landets skol- och universitetslärare – om det ens går?

Ovanpå Sveriges godhetsstämplade omhändertagandesystem har under de senaste årtiondena överlagrats en ny företeelse som turboladdar det välfärdsindustriella komplexet, nämligen migrationen. Ryktet om den svenska godheten lockar oanade mängder migranter att bli delaktiga. Det välfärdsindustriella komplexet, som alltid engagerat sig för att få nya klienter, fick för ett år sedan en överdos och hotas i år av ytterligare en överdos när en förväntad våg av anhöriginvandring, som det verkar, kommer att skicka nästan lika många till.

Min poäng, om det nu är en poäng, är alltså att migrationen inte är orsaken till Sveriges problem utan snarare en följd av orsaken. Grundorsaken är maktförhållandena och ideologin. Men det hindrar inte att migrationen är nationens akuta och omedelbara problem.

Om jag vore statsminister skulle jag försöka förklara det här för folk. Det är inte så lätt eftersom jag knappt förstår det själv. Men ingen förstår det bättre. Under det senaste året har det varit som om fjällen dag för dag fallit från ögonen och gjort det möjligt att se klarare och klarare.

Förstår du nu, svenska folk, skulle jag säga, att vi först måste ta itu med invandringen och sätta stopp för den även om den inte är den djupast liggande orsaken till våra problem? Bara om vi gör det får vi rådrum att börja dika det övriga träsket.

76 reaktioner på ”Och vad tror jag, då?

 1. dolf skriver:

  Grundorsaken är tudelad: 1) Vansinnet styr 2) Systemet är uppbyggt så det skyddar vansinnet.
  Jag menar det bokstavligt. Titta på alla större samhällsproblem. Vad är den gemensamma nämnaren? Invandring är inte ett problem, problemet är det vansinniga sätt som invandringen sköts på.
  Miljön är inte ett problem, problemet är det vansinniga sätt som energi- och miljöpolitik sköts på. (CO2 är inte ett problem, problemet är vansinnet i att utmåla CO2 som en fara långt värre än U-235)
  Ojämlikhet är inte ett problem, problemet är genusvansinnet.
  Demokrati är inte ett problem, den vansinniga anti-demokratin som styr i en demokratisk täckmantel är ett problem.
  Ryssland vore förmodligen inte ett problem heller om man hade låtit förnuftet råda istället för vansinnet.
  Näthatet är inte ett problem, vansinnet i den betydelse man tillmäter det är det.
  Nazism är, i dagens värld, inte ett problem, den vansinniga betydelse man tillmäter nazismen är ett problem.
  … och så fortsätter det på punkt efter punkt. 90+% av problemen vore enkelt lösta om man bara använde förnuft istället för vansinne för att komma till rätta med dem.
  Men det största vansinnet av alla är att vi har ett fullständigt vansinnigt system där vi vart fjärde år tillsätter vansinniga människor som sprider vansinnet än mer. Och det vansinnigaste av allt är ta mig fan att människor villigt underkastar sig vansinnet i tron att det är ett intelligent och förnuftigt system som låter dem vara delaktiga och ta ansvar när allt det gör de facto är att beröva dem allt ansvar för sitt eget liv.

  Gillad av 10 personer

  • Wrap skriver:

   Jag ser problemet på ett liknande sätt som du Dolf. Fram till sextiotalet gick det bra för Sverige, eftersom landet tills dess styrdes någorlunda demokratiskt. Eftersom vi nu verkar accepetera ett ickedemokratiskt styre av Sverige, dessutom med EU som regering över regeringen, så får vi nu skörda resultatet av de val som gjorts.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Ja, i fjol studerade jag en mängd vansinnigheter av det slag som Dolf räknar upp, en i taget, analyserade hur de hade startat, hur de utifrån sin inre logik utvecklades, muterade, kombinerades, blommade ut. Slutsatsen blev att det helt förhärskande vänstertänkandet från sitt mest utvecklade stadium bara kan alstra samhällelig destruktivitet och upplösning, bäddar för kulturens undergång och inte inom sig kan mobilisera någon motkraft. Senare har jag sett att många i andra västländer tidigare har dragit samma slutsatser. Förmodligen måste stora delar av statsapparaten malas ner helt, innan tillräckligt många begriper att ett helt nytt samhällstänkande behövs. Det blir som att konvertera till en annan religion. Förhoppningsvis då en kristen…

   Gillad av 1 person

 2. Lasse W skriver:

  Jag tror man lätt glömmer det privata näringslivet. En plats där andra värderingar råder än i den skattefinansierade sektorn och hos medierna. Där råder en självklar meritokrati. Eftersom det är lönsamhet som gäller så får de bästa kvastarna sopa. Kompetens är allt. Men trots att näringslivet är den tunga spelaren så hörs det just inga röster därifrån. Det är bara de tjattrande vänsterliberala klasserna som hörs. Och det är dem vi besvärjer här på DGS med ständiga omskrivningar av samma tema. Jag säger bara: vi har ett fritt näringsliv och ett kapitalistiskt system som gått segrande fram. Kanske är identitetspolitiken, genusraseriet, feminismen och flyktingvurmandet ett medelklassvänsteruttryck som vi får leva med. En medelklassvänster som lever på sitt falska patos och sina lögnaktiga språkspel. Och sin godhetsfixering. Precis som om vi skulle vara bättre nu än för säg 50 år sedan. Förmätet är bara förnamnet. Kanske måste vi söka vårt eget och sluta bry oss så mycket. En vänster som tillbringar sina semestrar i Toscana behöver vi kanske inte vara så rädda för. Kanske är det bättre att skämta med dom när samtalet kommer in på politik….och säga att ”jag är nog lite konservativ” och ”jag vill ta ansvar för det och det”. Jag tror konservatismen blir det nya svarta om ett par år. Det kommer att inge respekt att säga att man är konservativ eftersom det är seriöst. Och det är en friskrivning från det mindre lyckade samhällsexperiment som pågår.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs-hallar skriver:

   Så du menar att vi passivt ska låta dessa ”medelklassvänsteruttryck” bestämma politiken i Sverige, och köra landet ner i diket medan vi ägnar oss åt annat?

   Har du kanske inga barn, som du vill ska få en hygglig framtid i det här landet?

   Förr kunde man ignorera vänstern, då den inte just hade något inflytande. Nu däremot, har dessa idéer totalt förgiftat samhället, och den som säger emot riskerar att bli trakasserad och mobbad.

   Din sorglösa attityd förstår jag mig inte på. Kanske du lever i en skyddad överklassmiljö där problemen inte märks — ännu.

   Gillad av 2 personer

   • Lasse W skriver:

    Jag tror nog på att försöka distansera sig. Det går inte att gå omkring och vara förbannad hela tiden. Men det betyder inte att jag inte är berörd av det som händer. Kanske är jag rent av för mycket berörd och måste förhålla mig till det. Och jag har barn och barnbarn som många andra här som kommenterar på DGS.

    Gilla

  • Sten Lindgren den äldre skriver:

   ”Men trots att näringslivet är den tunga spelaren så hörs det just inga röster därifrån”: Tja det kan nog finnas lite olika orsaker till detta. Jag kan tänka mig att småföretagare och entreprenörer liksom tidigare inte gillar politiken men att de liksom tidigare inte har ork och inte vet hur man gör om man ska ge sig in i debatten. Dessutom är det ingen som lyssnar på sådana tokstollar ändå. Däremot kan man fråga sig varför inget hörs från det tyngre näringslivet och det tror jag helt enkelt beror på att man dels har det rätt bekvämt när man väl nått toppen och dels inte vill störa sig med ledande politiker och myndighetspersoner

   Gilla

 3. Bamse skriver:

  Helt riktig analys av Patrik. Utöver föreslaget asylinvandringsstopp bör Sveriges internationella, feministiska ambitioner tonas ner ordentligt och asylrätten omdefinieras.

  Gillad av 3 personer

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Travestering a la Donald!
  Build the wall)

  No more refugees,
  until we have drained the swamp!

  Enbart kompetensinvandring/relationsinvandring avseende svenskar.
  Familjer o utbildade kvinnor som prioritet, under ordnade former,
  ordnad bostad o helst arbete.

  Inga fler ensamkommande män, med efterkommande kusiner,
  från patriarkala strukturer!

  Gillad av 1 person

 5. Björn Nilsson skriver:

  Idag var du riktigt uppiggande herr Engellau. Skissa gärna på alternativet, så att det framtår aningen tydligare. Så vi som är skeptiskt lagda gentemot överheter av olika slag kan syna det i sömmarna.
  När överklassen, som i föreliggande fall, talar för den präktiga medelklassen har den senare anledning att dra öronen åt sig.

  Gillad av 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror att de flesta tänkande individer i Sverige inser att det är något allvarligt på tok med landet. Detta är inte bara ett problem som omfattar politikerskrået utan finns vitt fördelat hos stora grupper i landet. Många har vant sig vid pk-ismen och är dessutom mer eller mindre inkapslade i det välfärdsindustriella komplexet. De kan snart inte föreställa sig någon annan form av samhälle och säger som kolportören hos Albert Engström:”Tack Gode Gud för att det är som det är, för hur skulle det annars vara”.

  Det visar bara på styrkan i den nationella identiteten. Sverige har byggt upp sin egen värld som i flera avseenden skiljer sig radikalt från omvärlden. De intryck man tagit utifrån har varit minimala. De borgerliga partierna/alliansen skiljer sig knappast märkbart från den traditionella socialdemokratin eller ”socialdemokraturen” som det snarare är. Det främsta problemet med Sverige är avsaknaden av en konservativ politik och en annan form av maktfördelning a la USA men jag kan inte föreställa mig att det skulle vara möjligt att engagera landets innevånare i något sådant.

  I stället kommer man att få en snabbt växande islamisk subkultur som kommer att leva vid sidan av det svenska samhället( och huvudsakligen försörjas av detta) med sina helt annorlunda värderingar och föreställningar. Det krävs inte någon högre grad av fantasi för att inse att en sådan framtid innebär en hög grad av instabilitet och oförutsägbarhet. Att det dessutom mer eller mindre betraktas som tabu att bara reflektera över detta underlättar inte en lösning. I stället oreras det om allsjöns utmaningar som man försöker lösa genom att förneka dess existens, ungefär som att vägra gå till doktorn även om man inser att det är allvarligt ställt med hälsan. Även om Sverige idag skulle behöva en handlingsmänniska som Trump för att ta sig ur kvicksanden så tillhör detta det mest osannolika man kan föreställa sig.

  Gillad av 7 personer

 7. Göran Fredriksson skriver:

  Det behövs även bättre möjligheter för väljarna att snabbt sätta stopp för en skadlig utveckling, som det t.ex. har skett när generaldirektörer likt Dan Eliasson och Anders Danielsson löper amok. Statliga beslut skall kunna stoppas när en bestämd andel av väljarna anser att det behövs.

  Det behövs också en samhällsfunktion, med erfarna människor och fri från broilerpolitiker, som har ansvar för att dagens beslut är i samklang med hur Sverige skall utvecklas på lång sikt.

  Gillad av 1 person

  • Ina Höst skriver:

   En författningsdomstol som har till uppgift att övervaka att lagarna stämmer med grundlagen skulle kanske vara ett steg på vägen? Men då skulle den även övervaka att grundlagsändringar genomförs korrekt och inte som den senaste (2010) utan föregås av en ordentlig offentlig debatt i god tid före valet där alla partier klart redogör för hur de tänker så att väljarna vet hur de ska rösta. Sist hade väljarna inte ens klart för sig vad som var i görningen innan den klubbades och när de gick till val! Så får det verkligen inte gå till, det kallas kupp! Vi kan gärna göra som i Danmark också, där efterföljs den föreslagna grundlagsändringen av en folkomröstning då minst 40% måste vara för.

   Gilla

 8. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, men jag skulle vilja säga:

  Förstår du nu, svenska folk, att vi måste förenas i sunt förnuft och aktivt stödja SD?

  Övriga riksdagspartier saknar trovärdighet i migrationsfrågan och runt hörnet väntar Sveriges, jämte Annie Lööf, för tillfället förmodligen farligaste kvinna, Gudrun Schyman, på att med liv och lust kasta sig in i utopisternas rosaskimrande, skatteslukande och demokratiföraktande luftslottsbygge i Sveriges riksdag.

  Hög tid att alla vuxna svenskar går samman och förklarar för idealistiska, unga, svenska feminister, att ingen svensk kvinna är betjänt av att representeras av ett rosamärkt parti, vars spektakulära partiledare föraktfullt, bokstavligen, har bränt donerade pengar och klätt ut sig i slöja, medan en identitetspolitiskt privilegierad partiprofil inte blygs över att ha gift bort sin 16-åriga dotter!

  Hög tid för alla vuxna svenskar, att också i klartext förklara vikten av klanderfritt uppförande för den sannolikt växande skaran arga, unga, svenska män. Våldsbrott mot invandrare ger ”de goda” vatten på sin kvarn genom att sudda ut gränsen mellan hyperciviliserade västerlänningar och barbariska stamkrigare. När svenskar inte längre beter sig som folk är hoppet ute för Moder Svea.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Det antirasistiska mittenpartiet? Som brevväxlar med Expo och har återuppfunnit den politiska korrektheten? Partiet som helt saknar lojalitet till de egna medlemmarna? Partiet som saknar lojalitet till någonting överhuvudtaget förutom den egna plånboken?

   SDs politik är anpassad för demografin i sverige på nittiotalet. Idag är de meningslösa. När de kom in i riksdagen 2010 trots att media hade gjort sitt yttersta för att hindra det så hade de kunnat bli ett parti som var helt självständigt från gammelmedia (som är de som är den främsta orsaken till sakernas tillstånd). Men det gjorde de inte, istället valde de att fjäska för gammelmedia och införa sin nolltolerans. Som i princip lämnade över nycklarna till partiet till Expo.

   Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Ett uttalat Sverigevänligt, antirasistiskt mittenparti, Martin. Man behöver ju inte bli medlem i något parti, för att få rösta på det, men hur tycker du själv att svenska folket ska försöka rädda sig, sin kultur och sitt fosterland åt eftervärlden?

    Nolltolerans är inte så dumt – mot ansvarslös faktaförnekelse, hårresande ”naivitet” och importerat barbari, som nazism och islamism, t ex… 😉

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Men kära vän. Vad är det du skriver? SD är det enda partiet som vill stoppa vansinnet som pågår. Har du något alternativ? Att SD inte är perfekt får inte hindra oss att rösta på dem.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Hortensia
    Vad betyder ”sverigevänligt”? Om man är mot SDs politik, är man ”sverigefiende” då? Ekar av hur bolsjevikerna såg på sin politik, alla som var emot den var ”folkfiender”. ”sverigevänlgigt” betyder att kräva att alla lyder SD. Det saknar annan innebörd.

    ”antirasist” betyder för övrigt att vilja använda statens för att tvinga och manipulera människor till att inte ha någon lojalitet till sin etniska grupp. Är det något politiker skall syssla med? Återigen ett otroligt övertramp i maktambitioner från SD som inte står bolsjevikerna långt efter. Och att ett ”konservativt” parti skulle syssla med sånt är otänkbart.

    Att omdefiniera svenska folket från att vara ett ursprung och de som delar en svensk historia med varandra. Till att vara ett beteende, såsom SD har gjort. Är motsatsen till att ”rädda svenska folket”. Det är dess motsats, att garantera vår utrotning som folk. Att ett parti som påstår sig vara ”konservativt” får för sig att syssla med sånt är hårresande, redan där straffar SD ut sig. Och visar att de inte ens förstår vad Konservativ betyder. Att de dessutom påstår sig ha en ”nationalistisk grundsyn”, det blir en fars? Ett parti som är så, ja, oärligt? Vilse? Okunnigt? Lömskt? Och dessutom auktoritärt. Det är en mardröm. Hellre övriga delar av åttklövern.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    @Nersomenpankaka
    Alternativet är att acceptera att nationalstaten inte finns längre. Att försöka skapa en ”nationalstat” med dagens demografi är omöjligt och kommer sluta i än värre hemskheter.

    SD hade bara ”stoppa invandringen” som politisk fråga. Och så blev det inte. I dagsläget kommer invandringen stoppas av ekonomiska orsaker innan något politiskt beslut kommer få genomslag.

    Alternativet är att tala sanning. Prata om vad som är. Snarare än att låtsas att sossesverige går att återskapa. Eller låtsas att svenskhet är ett beteende. Om du ej klarar av att förstå var du är. Kommer du aldrig kunna ta dig dit du vill. SD lever kvar i nittiotalet. Sverige har förändrats bortom fattningsförmåga sedan de formulerade sin ”öppen svenskhet och assimilation”. De bör tydligt säga att de inte är nationalister. Och de bör tydligt säga att de inte är konservativa. Då går det att förhålla sig till dem. Nu? Bara mer av samma kombination av lögn och förvirring som utgjort politiken i sverige i mannaminne.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Du ska självklart rösta på något Sjuklöverparti, Martin, om du föredrar – och vill permanenta – deras genomförda politik framför SD och deras, enligt min mening, fullt berättigade protester mot resultatet, men bolsjeviker…?

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Hortensia
    Om dig, min käre Andersson, har jag, då du, då jag, därtill föranledd av en hastigt påkommen förkylning, nös, skrattade, fått en helt annan uppfattning.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Hortensia
    Ovanstående var en kritik av din meningsbyggnad.
    Hursomehelst, det är SD som strävar efter att permanenta sjuklövern verk. Det är precis det de argumetnerar för. Sjuklövern däremot är svag och har förlorat nästan all sin trovärdighet och legitimitet. De kommer ej att kunna göra särskilt mycket skada i framtiden. SD däremot har sitt förstörelseverk framför sig.

    Rösta på åttklövern? Knappast. Bättre att inte rösta alls. När man går runt och snackar med politiker så är det vad som gör dem mest upprörda. Sanningen är ju att det inte spelar någon roll vad man röstar på. sverige har passerat den punkt där det här systemet skulle kunna hantera utvecklingen. Men jag föredrar svaga och delegitimerade dårar vid rodret snarare än dårar med energi och och beslutsamhet och som ännu har möjlighet att lura folk att tro på dem.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Men vem är jag, Martin, att ifrågasätta dig? Du deklarerade ju frankt:

    ”sverigevänlgigt’ betyder att kräva att alla lyder SD. Det saknar annan innebörd.”

    😉

    Gilla

   • MartinA skriver:

    En sån slump att du inte kan definiera det. Det kan inte Avpixlat heller trots att de sätter det i sin vinjett. Ni i den ”sverigevänliga folkrörelsen” sätter ett ord utan innehåll i centrum. Och vägrar sedan definiera det.
    Påminner otroligt mycket om ”allas lika värde”.

    Gilla

 9. Pda skriver:

  Läste nyligen om inkvisitionen i Europa, och parallellerna med vår tids PK aktioner är slående, fast straffutmätningen sker numera genom ”ledande skribenter” , som kan bannlysa personer för tid och evighet – bara genom att tycka eller att ge personen ett lämpligt epitet , som tex. Brunråtta el.liknande. Istället för att brännas på bål så blir dessa schavotterade i TV, Radio och press – medan Rödvinsvänstern glatt skålar med varandra i Solidaritetens tecken, innan de tankfullt vinglar hem till femrummaren på Strandvägen där de har sitt lilla Lebensraum – väl avskilt från verkligheten på ”plattan”. Vi ( läs:JAG) behöver denna oas för att kunna observera och döma samhällets elaka avfällingar och utöva den till mig utgivna publicistiska makten över dessa anti-godhets apostlar. Pol Pot och Stalin var i grunden enkla, godhjärtade individer som såg och utrotade sin tids kättare. Nu är vi alla kättare, om vi inte är Röda eller Gröna.

  Gillad av 2 personer

 10. bjornwiklund skriver:

  Bra hypotes.
  Frigör resurser speciellt frigörs de som nu har sitt goda ”bröd för dagen” i/från detta.

  Det är 100 gånger effektivare/billigare att hjälpa på plats än att hjälpa i Sverige
  MEN Sunt förnuft gäller inte, får inte vara gällande för då försvinner jobben för de hundratusentals som är beroende av skattemedel i asylverksamheten.

  Noteras skall hur det klagas och argumenteras för att behålla jobben i denna verksamhet trots att behovet för verksamheten har minskats mångfalt.
  … SIC!

  Tyvärr används mångas otroligt goda entreprenörskap till att vara skattefinansierade entreprenörer i stället för i privat verksamhet . .
  dvs incitamentet att göra kunden nöjd fokuserar inte på kunden utan ”kundens” självutnämnde talesperson…..

  Och med 65 miljoner kunder varav 1/5 riktigt i behov av att ”handla” finns oändliga möjligheter dock inte ens centerns ”30 miljoner” räcker hela vägen…..

  OCH precis som socionomers fokus på de med ”behov” . .
  vad händer om man gör ett bra jobb?

  Och till frågan:
  ”Förstår du nu, svenska folk, skulle jag säga, att vi först måste ta itu med invandringen och sätta stopp för den även om den inte är den djupast liggande orsaken till våra problem? ”
  verkligen relevant . . .
  och var tidigare ännu relevantare och skulle ställts i offentlighetens ljus för decennier sedan
  . . att detta inte gjordes är naturligtvis förklarat av att då tystades de få som försökte ställa den frågan, de förslagen, av de som ”tjänade” på ”verksamheten”
  Att göra som Malmö förvänta sig att ”några andra” hjälper till in absurdum är inte en nationellt gångbar plan . .
  nu krävs inte bara dagens lösningar
  utan det behövs faktiskt en lösning som fungerar bra i morgon också

  MEN gott och väl att börja någonstans…
  för att skapa andrum . . iaf

  Gilla

 11. Ina Höst skriver:

  Sjukvården fungerar väl hyfsat, fast man har ju hört om några skräckexempel med sjuka som inte får vård i tid och dör. Under Göran Person var det stora neddragningar och vårdpersonal utbildad i Sverige drog till Norge där arbetsmiljön var mycket bättre. De som stannade kvar är underbara, men utsugna! Men nu med anstormningen av vårdbehövande migranter kommer sjukvården inte att klara sig så länge till!

  Skolan har länge dragits med problem, det började när studentexamen med studentskrivningar och studentförhör avskaffades i likställdhetens namn. Innan var det ordning och reda och hög kvalitet genom hela skolgången, fast eleverna var inte ”snällare” den gången än i dag. De som fick godkänt var behöriga till universitet, men inte alltid till högskolorna som krävde vissa minimibetyg. På detta grundlag med en skola som redan varit i förfall innan, tar man emot migranter som inte kan svenska och med bristfällig skolgång och från helt andra kulturer, i klasserna. Då går det som det går! (Klart det finns lösningar, men dessa faller inte de styrande på läppen ty då måste de tänka om på väldigt många punkter!)

  Överbetalda politiker som inte duger som ledare och media som glömt sitt uppdrag, styr landet. Men det finns ytterligare makthavare. Nämligen tjänstemännen och de blir knepiga att komma till rätta med! Sedan Olof Palme tog bort tjänstemannansvaret, gör tjänstemännen lite som de vill. En del drar sig inte ens för att vara aktivister. Våra ”begåvade” politiker stiftar ju lagar som krockar med varandra eller ingår avtal som krockar med våra lagar – en styggelse i ett rättssamhälle! Det finns många exempel. Det värsta och för Sverige allvarligaste exemplet på tjänstemannavälde är Migrationsverket! De har inget ansvar för hur deras beslut påverkar samhället! Och de får allt de begär – och det är inte lite! Domstolarna och rättsväsendet börjar också bli tvivelaktiga genom sitt ”Hilda och Ruben”. Och DO sabbar ju migranters anpassning till vårt samhälle genom sina beslut (bort med DO!) Här finns mycket att ta itu med!

  Gillad av 2 personer

 12. A-Kristina skriver:

  Patrik försöker hitta mönster som hjälper oss att bättre förstå tillvaron. Och mönster söker vi alla – det sker mer eller mindre omedvetet genom hela livet. Men hur ser det då ut i våra hjärnor? Vad sker egentligen inom oss själva när vi försöker förstå?

  När man lär sig spela tennis, eller vilken mer ihållande motorisk aktivitet som helst – bildas mönster av nervkontakter. Det befästs nervmässiga inre stigar bland neuroner och synapser. De i sin tur blir till effektiva och reaktionssnabba svar på yttre krav – nervmönster som ytterst fungerar som effektiva algoritmer. Detta sker på individnivå.

  Men fenomenet är större än så. Det kan även bli sociologiskt.
  Vi tänker tillsammans med andra. Vi påverkar varandra även genom de mönster vi tänker med. Även tankar dras genom filtrerande raster i våra hjärnor, som hjälper oss tänka effektivt. Som filtrerar, sållar och strukturerar vad vi tar in och hur vi reagerar. Nerver bildar komplexa mönster i våra hjärnor som hanterar information.

  När dessa mönster förenas som sociologiska fenomen bland miljoner andra individer kan man kalla vissa av de kollektiva strukturerna för ideologier. Andra mönster blir till religion. Åter andra till hur vi förhåller oss till varandra. De bildar kulturella entiteter.

  Det är den sociologiska synkroniseringen som skapar tankemönster hos de många. Och just det gör dem så svåra att förändra. Att förändra sig själv är svårt nog. Att förändra kollektiva mönster är än svårare.

  Ideologier och religiösa förhållningssätt tenderat att sitta i.
  De byts inte som kläder. Kultur, religion och ideologier sitter ofta i resten av livet. De uppträder som ytterst sega strukturer.

  Även politiska åsikter kan betraktas som raster vi betraktar vår omgivning igenom. Vi strukturerar då information på olika sätt, och drar även olika slutsatser. Rätt eller fel hör egentligen inte hemma här. För alla anser vi oss välja rätt.

  Och det är där motsättningarna uppstår. Olika tankestrukturer krockar. Det är också när alla anser sig ha rätt – problemen verkligen tornar upp sig.

  Med migrationen kommer ett ökat inflöde av annorlunda tankestrukturer. Vi får olikartade sätt att betrakta släktskap, kvinnor, barn och uppfostran på. Men inte bara det. Tankar och strukturer leder även till handlingar. Hur man väljer att agera.

  Det kan falla ut som gängvåldtäkter eller helt olika behandling av kvinnor. Sega strukturer möter andra sega strukturer i direkta kollisioner. I sådana möten har naiviteten och grunda förhoppningar ingen plats.

  Naturligtvis ökar antalet konfliktytorna ju mer olikhet vi möter. Och de kan gå på djupet. Speciellt när intressen sällan sammanfaller. Är det inte det som även storpolitik visar upp?

  Sverige står nu mycket naket, iklädd enbart fromma förhoppningar. Vi håller just nu, i detta ögonblick, på att upptäcka vad nervmässiga strukturer ytterst innebär. Och mitt i allt detta kramas vi till att ekonomiskt prioritera.

  Humanismens egna gränser utmanas allt mer. De flesta vet att vi då måste prioritera. Resurser är ju inte oändliga. Men vissa vill av ideologiska orsaker inte acceptera gränser. De bejakar en gränslös värld. Vissa vill verka i ett globalt samhälle utan begränsningar. Öppna humanitetens portar på vid gavel. Att då den egen befolkning får stå tillbaka vill de inte se. De betraktar världen med ett annorlunda filter. Och det är då vi får stora problem.

  Vilka konfliktytor öppnas inte då? Och utefter vilka tankemönster skall då problemen lösas? Vilka doser av konflikter är överhuvudtaget möjliga att hantera innan systemkollapser sker?

  Inom politiken ser jag själv inga svar. Dagspolitikens ytlighet och taktiserande fastnar i sina egna mönster, och har svårt att komma loss. Under tiden förvärras Sveriges alla problem. Olika tipping- points passeras.

  Mitt förtroende till vissa dominerande strukturer skakar mig i grunden. De rentav skrämmer mig. Min tillit till de som styr krymper i allt snabbare takt. De som styr hotar nu hela min tillvaro på ålderns höst. Snart vet jag inte vart jag skall ta vägen.

  Gillad av 2 personer

 13. Kjell Hasselroth skriver:

  DSG är för mig en viktig informationskälla, det skulle jag vilja att fler upptäcker. För några dagar sedan bad jag DSG om hjälp med att komma i kontakt med läsare som bor i Karlstad eller dess närhet. Tyvärr fick jag inga svar, så jag gör ett nytt försök. Jag nås via Facebook, e-post kjell.hasselroth@comhem.se telefon 070-3008687
  Har tänkt mig att vi träffas på någon plats i Karlstad för en diskussion hur vi kan agera lokalt i DSG anda. Jag är pensionär så för min del går det bra dagtid.

  Gillad av 2 personer

  • Mormor skriver:

   Snälla Karlstadsbor, svara på detta anrop!! Vi måste börja agera, har länge nog bara använt den här sidan för att sucka och att vädra våra självbespeglande, välformulerade tankar. – Eftersom jag av specifika skäl vill vara anonym på nätet så vädjar jag att någon i Göteborgsregionen ska ta ett liknande initiativ. Jag kommer som ett skott i så fall.

   Gillad av 1 person

   • Kjell Hasselroth skriver:

    Försöker i dag på Ledarsidorna.se. Men visst det skulle kunna gå. Nu är vi redan en grupp av gamla bekanta som tipsar varandra om bra alternativa media. Där kan vi ta emot fler personer.

    Gilla

 14. Svart vatten. skriver:

  Precis så! Bra Patrik, jag tror också att detta är orsakskedjan men jag tror det är ytterligare lite värre nu, pga islam. Ser man ut över världen så är inte ett gigantiskt VIK det största problemet, det kanske blir det i en framtid om Sverige verkligen är slutet på utvecklingen i Fukuyamas anda, men inte nu. Istället är det islam som håller folk fångna trots upplysning och internet så lockas många av denna våldsideologi, detta är vår tids expansiva kommunism, vars spridning måste stoppas.

  Det fruktansvärda är att Patriks faktorer alla har medverkat till att låta islam sprida sitt gift i väst, genom en ohelig allians mellan politikervälde, VIK och Pk-ism. Vi ser nu i USA att denna pk-ism inte kommer att acceptera demokratiskt fattade beslut om att hindra muslimsk massinvandring, vi kan förvänta oss samma i Sverige. Den muslimska massinvandringen är etablissemangets och Pk-ismens högsta elfenbenstorn och dess största misstag.

  Jag bodde ett kort tag i Palo Alto i USA, i West Palo Alto, där Stanford ligger. På andra sidan motorvägen ligger East Palo Alto. I WPA så bor främst vita välutbildade, i EPA så bor bara svarta och brottsligheten var mycket hög. Varför hoppade inte dessa svarta kriminella bara in i sina bilar och åkte ett par kilometer och tog för sig av rikedomar och kvinnor på västra sida, under motorvägen? Det berodde på en mycket hög polisnärvaro med beväpnade poliser som omedelbart kom. Polisnärvaron i USA är mycket hög och man använder inte främst dialog med kriminella. Vi kommer snart att se att förorten börjar rinna över sina breddar men vi har inga tungt beväpnade poliser i våra byar, vi är som lamm till slakt.

  Gillad av 3 personer

 15. Magnus skriver:

  Tack Patrik för en tydlig text!

  Men är den tillräckligt tydlig för alla som tycker att vi minsann ska återgå till den tidigare migrationen? Eller till alla som tycker att DN, SVT, TV4 beskriver verkligheten sakligt och opartiskt? Eller till alla dom som tycker att dessa medier gör rätt genom att vinkla och mörka, alltså alla de som är odemokratiska och föredrar totalitärt beteende för att hamna i den globala liberala anarkistska världsordning som ändå blir det motsatta? Det är förvånansvärt många som hyser dessa ondskefulla tankar, både inom vårt etablissemang och utanför etablissemanget. Jag tror att de flesta i Sverige har dessa personer runt sig dagligen. Det kan vara den man lever med, föräldrar, syskon, släkt, vänner, arbetskamrater, grannar mm.

  Hur ska vi få detta vansinne att sluta!

  För att vända detta så snabbt som möjligt behöver vi hjälp från våra grannländer som fortfarande är nyktra! Dessa grannländers etablissemang och politiker måste börja använda sina demokratiska redskap gentemot Sverige. Det är deras skyldighet gentemot sitt folk, för när Sverige svämmar över så rinner det över till våra grannar och ju längre alla väntar ju närmare kommer vi ett tillstånd som ingen vill hamna i!

  För alla dessa människor som befinner sig i pk-ismen kommer inte att vända förrän de själva råkar illa ut och väntar vi tills dess så tror jag att vårt land inte längre kan botas!

  Gillad av 1 person

 16. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Patrik det är bara att instämma i Din beskrivning. Jag kan möjligen komplettera med en synpunkt, nämligen genom att understryka hur oerhört svårt det är att ändra på denna situation. Den viktigaste orsaken till att så är fallet är att det rör sig inte endast om att påverka en politisk inriktning eller ideologi utan att påverka en kraft som utgörs av en fullständig sammansmältning av ekonomiska intressen och ideologi.
  Denna kraft har som sagt oerhört verkningsfulla motmedel att ta till mot alla som sticker upp. På det viset påminner det hela om situationen i forna östblocket och som bekant gick det mycket långt åt skogen innan något hände.

  Gillad av 2 personer

  • Magnus Ström skriver:

   Instämmer . Har sagt samma sak själv många ggr. Det måste gå mycket långt åt helvete innan det händer något och folk fattar. Hur långt? Greklandsnivå minst, men förmodligen längre, Venezuela eller kanske t.o.m. en fullständig kollaps som i DDR. Blir det som DDR, är det inte en mur som rivs, utan en mur som byggs. Se Donald Trump.

   Gilla

 17. Steven Jörsäter skriver:

  En bra analys. Något så galet som den nuvarande invandringssituationen hade förstås inte kunnat inträffa om situationen i övrigt hade varit sund. Den är istället ett mycket tydligt symptom på att något är riktigt sjukt.

  Det finns flera saker som är värre än invandringen. Den värsta är kanske den väldiga klyfta som den har orsakat i det egna folket. Klyftan som har uppstått mellan de som är upprörda över att deras land inte längre styrs med förnuftet för det egna folkets bästa och de som har köpt godhetsbudskapet och som är upprörda över den andra hälftens upplevda själviskhet och rentav ondska. Sverige har byggts tack vare en stor tillit. Den håller nu på att raseras. Det är lite som om politikerna har lyckats sälja in ”Ebberöds bank” konceptet men som ännu inte riktigt har behövt betala notan.

  Ett annat lika allvarligt problem är den plötsliga olikheten inför lagen. Vissa, som de flesta av oss skulle betrakta som de minst förtjänta, kan sitta och ”vänta på lägenheter” medan andra får slåss med näbbar och klor för samma sak. Var ligger rättvisan? Att skapa privilegier är ett mycket bra sätt att skapa svåra motsättningar och på sikt våld mellan grupper. De som inte förstår det har inte läst en rad historia.

  Att sedan behöva försörja en stor mängd människor som passar mycket dåligt in i vårt samhälle och som i många fall inte tycks vilja vara här gör det hela till ett mycket stort problem som svårligen kan pratas bort.

  Resan tillbaka blir lång, lång, lång. Men som Patrik skriver – enklast är att börja med att skapa ett andrum.

  Gillad av 5 personer

 18. Jan Ahlström skriver:

  Ja, att dika det övriga träsket blir en nödvändighet när migrationsträsket är dikat och klart men det verkar inte finnas någon som kan/vågar köra de maskiner som krävs för att få jobbet gjort.
  Ha en bra vecka!

  Gillad av 1 person

 19. oppti skriver:

  Det finns en naivitet i politikerklassen.
  Vänstern ser invandring och migration som tolerabel men ogillar företag som gör vinster på offentlig service.
  Om sen migrationen kräver att privata initiativ hjälper det offentliga så är detta inget problem, även om tydliga övervinster skapas. Om det därtill gröper ut hjälpen till behövande i andra länder så tolereras detta också.
  Sen är de väldigt upprörda när dessa migranter kommer in samhället och skapar klyftor och segregation. Det enda de inte tycks förstå är vad som deras inställning till migration har för del i detta!

  Gilla

 20. Rikard skriver:

  Hej.

  När är det dags att öppet redovisa det som är en konsekvens av ditt resonemang?

  Att rådande statsskick och politiska system saknar förutsättningar för att reformera sig ur rådande situation. Lika lite som kung av guds nåde frivilligt frånsade sig makt, lika lite som ståndsriksdagen själv insåg sina problem, lika lite som något statsskick som existerar för sin egen skull och inte för sitt folks och lands skull.

  Det är inte fel på systemet; det är systemet som är felet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 21. Christer Carlstedt skriver:

  Det är nog alldeles rätt att migrationen och dess följdverkningar inte är grundproblemet.
  Problemet är det ideologiska och helt feltänkta idiotmantrat om ”allas lika värde”.

  När ”snälle Stefan”, hans företrädare och dessas handgångna kommer dragande med den helruttna floskeln gör man det grundläggande misstaget att förutsätta att vi alla tänker, känner och reagerar på samma sätt.
  Man förutsätter att alla har tagit till sig och vill leva efter bibelns kärleksbudskap: ”Allt vad i viljen … etc,”.
  Om det vore på det viset så skulle jag kanske kunna ta till mig tanken.

  Nu tycker ju jag att floskelslängarna skulle kunna konstatera att nyset om allas lika värde inte är speciellt förankrat i folksjälarna. Då skulle vi t.ex. inte ha några inlåsta på fängelserna.
  Jag har väldigt svårt att se att man stjäl från någon, slår en stackare fördärvad eller våldtar om man tror på allas lika värde. Allra helst som man inte ser det som särdeles tilltalande att själv bli utsatt för motsvarande.

  Jag har för mig att han heter Anders Englund, han som hade ihjäl Engla. Han blev tydligen väldigt ledsen och ville ha skadestånd för att han fick en rejäl omgång smörj i fängelset.
  Hur var det då med synen på allas lika värde? Han fick ju närmast en smekning i jämförelse.
  Värst av allt var dock att han fick sola sig på tidningarnas förstasidor en stund med implicita tycka-synd-om-inslag.

  På videor har synts hur tillfångatagna IS-medlemmar ligger och skriker och ber att deras liv skall skonas. Självs skar de ”nyss” halsen av helt oskyldiga.
  Hur var det nu då med ”allas lika värde”?

  Inom en viss ”religion” har man för sig att man skall hugga handen av en tjuv. Det är ju inte precis en tillrättavisning i mildhetens tecken. I stället för någon flumidé om återanpassning placeras tjuven i ett hugg på lägsta nivå i samhället. Det skall alltid synas vad han hittat på och han reduceras till tiggare. Ingen framtida förlåtelse där inte.
  ”Allas lika värde” i ett rättssystem som bygger på en så kallad religion???

  Under parollen ”allas lika värde” kan man motivera vilka stolligheter som helst.
  Till exempel kan ett afghanskt ”barn” som blivit hitskickat av sin familj jämställas med ett svenskt barn som blivit föräldralöst, d.v.s. ensamstående. Till yttermera visso kan barnet hävda behov av familjeåterförening. OK då. Åk hem till familjen då!
  Men ack nej. Familjen skall kunna komma hit och få sin försörjning av svenska skattebetalare.

  Bland det mest fantastiska med ”allas lika värde” är att de som ansetts mer eller mindre sakna värde i en annan del av världen, så till den milda grad att man skickar iväg dem, helt plötsligt vid passagen av Öresundsbron åsätts ett helt annat och otroligt mycket högre värde.

  Tala om att ”allas lika värde” är en av de genom tiderna mest kraftfulla trollformlerna.
  Inte nog med att den lyfter en persons värde till närmast paradisiska höjder. Den skyddar även beslutsfattare från en rationell granskning och blir på så sätt en förutsättning för välfärdsindustrins expansion. Det finns nämligen alltid några som man kan höja värdet på ett snäpp med lämpliga åtgärder inom administrationen för individuellt välbefinnande.

  Gillad av 3 personer

 22. SD skriver:

  Vi har en absurd situation i riksdagen med en tydlig icke-socialistisk majoritet i riksdagen men en socialistisk regering. Om allianspartierna inte kan befria sig från demoniseringen av SD gräver de sannolikt sina egna gravar.

  Det är ingen överdrift påstå att moderatledaren Anna Kindberg Batras ”utspel” har skapat svallvågor i den svenska politiska ankdammen.

  Arvet efter Fredrik Reinfeldt har tyngt Moderaterna sedan valförlusten 2014 och hans abrupta avgång på valnatten. Reinfeldt drog på Sverige en massinvandring med sin ”öppna era hjärtan” politik som kommer att ha negativa återverkningar under mycket lång tid framöver.

  Hans legära syn på det svenska försvaret som ett ”särintresse” var inte heller ägnat att stärka hans kort hos de typiska moderatväljarna. Reinfeldts dominans i partiet förlamade hans efterträdare som partiledare trots att moderaternas kärnväljare snarast såg Reinfeldt som en landsförrädare.

  Att moderaterna accepterat situationen med en socialistisk regering trots en icke-socialistisk majoritet i riksdagen har ytterligare upprört moderaternas kärnväljare. Den s.k. Decemberöverenskommelsen var en anomali och styggelse och det krävdes en modig insats av dåvarande ledaren för Kd:s ungdomsförbund, Sara Skyttedal, för att stoppa eländet. Dock fick Kd inga välförtjänta ”likes” och Skyttedal ”försvann”!

  Nu tycks Kindberg Batra fått en verkningsfull antidot som gjort att förlamningen hävts. En utgångspunkt är att allianspartierna och SD tillsammans har 54 procent av riksdagens ledamöter.

  http://samtiden.nu/2017/01/misstroendevotum-ett-gyllene-tillfalle/

  Gillad av 2 personer

 23. uppstigersolen skriver:

  Du skriver: Om jag vore statsminister så skulle jag ………. Men han som ska föreställa vår statsminister verkar inte riktigt inne på den linjen. Senast han öppnade näbben så hade han synpunkter på vad en medborgare i Sverige hade sagt i tjeckisk TV. Han har ännu inte fått en uppenbarelse av vad det är som händer i vårt land. Eller han tycker inte att Sverige är svenskarnas land.

  Gillad av 1 person

 24. Avon Barksdale skriver:

  Jag tror att P missar något i sin analys även om den är bra . Det grundläggande problemet i Sverige, den bakomliggande orsaken till vår oförmåga att hantera flera akuta ‘utmaningar’ i samtiden är… just vår oförmåga. Vår monumentala tröghet i att agera och därigenom oförmåga att fatta och jobba efter viktiga beslut.

  För att ta ett exempel, skolan. Jag jobbade i gymnasieskolan en period för 10+ år sedan. Det var uppenbart att systemet med fria skolvalet hade en bug. Nämligen att man infört ett system av konkurrens med totalt felaktiga incitament. Bara genom att införa en oberoende betygsättande examineringsinstans så hade kunnat laga systemet och rätta till väldigt mycket i ett slag. Det är så konkurrerande skolsystem måste fungera. Man hade på en gång tagit bort incitamenten till att tävla om elever (=’skolpengar’) med betygsinflation och därigenom förmodligen också indirekt tagit bort incitamenten till givaways (laptops et.c.), korta skoldagar och restaurangluncher, eftersom utfallet av skolornas olika strategier hade kunnat mätas. Det här har påtalats av många under många år. Alla begriper att det ‘måste göras’. De år jag jobbade som lärare gick jag och väntade på denna självklara förändring men inget hände. Sedan tappade jag hoppet. Då och då poppar detta fullständigt självklara förslag (oberoende examineringsinstans) upp i debatten men inget händer. Ingen vill fatta några beslut, ingen orkar genomföra någon ändring. Allt måste dras i långbänkar år efter år.

  Migrationspolitiken, samma sak. Ingen kommer att orka ändra något annat än marginellt kring regelverken. Och de praxis som migrationsverkets handläggare agerar efter (där de endast har incitament för att bevilja, inte avslå) kommer att vara oförändrade.

  Polisen. Den organisationen är jag inte insatt i men förmodligen är det lika dant. Alla vet att polisen skulle behöva exempelvis få mandat uppifrån att agera hårdare i vissa lägen. Minns någon reportaget där svenska poliser i på patrull i järva blir knuffade, hotade inför rullande kamera och förnedrade av ungdomsgäng och sedan inte gjorde något annat än pratade om att ‘vi måste försöka upprätthålla dialogen’. Total förnedring. Varför föstes inte de här killarna iväg i polisens bussar i stället? Helt absurt. Men ingen vågar ta några beslut.

  Jag tror att den grundläggande sjukan i Sverige är just vår oförmåga att besluta obekväma saker. Vi betraktar oss själva som beslutskapabla. Vi har historiskt varit bra på att genom debatt, konsensus och politik komma till vettiga beslut som sedan implementerats. Men något har ändrats. Vi förmår inte längre göra vettiga och nödvändiga saker. Kanske handlar det om att vi nått något stadium av kultur eller samhällsutveckling när allt låser sig. När man hör nyheterna från USA om vad Trump faktiskt _genomdriver_ efter bara någon vecka vid rodret (oavsett om man gillar det eller ej) är kontrasten ganska otrolig. Beslut som påverkar. Som gör människor förbannade. Kontrasten mot Svensk politik kunde inte vara större. Skall det behövas en politisk demagog och ‘stark man’ som ställer allt på ända, för att ändra på sakernas tillstånd?

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Media har systematiskt krossat alla som försökt ”leda underifrån”. Och varit oförsonliga mot politiker de ogillar. Minns till exempel Juholt? Han skulle bara bort, sen att hans vandel på intet sätt var sämre än någon annans och att han inte brutit mot några regler, det spelade ingen roll. Han skulle elimineras, för det hade en maktkabal inom media och SAP bestämt.

   Gilla

 25. MartinA skriver:

  Visst, massinvasionen är inte orsaken. Men den migration som genomförts gör allt annat olösligt. Det enda som finns nu är klansamhälle och olika intensiteter i ett tusenårigt inbördeskrig. Även om det gick att totalstoppainvandringen idag så skulle resultatet bli detsamma.

  Sen tar artikeln inte upp den internationella aspekten. Alla nordeuropeiska länder är utsatta för samma tryck. sverige är bara den plats som har sämst motståndskraft.

  Gillad av 1 person

 26. MartinA skriver:

  Enligt min erfarenhet, ju närmare man kommer den övre medelklassen, desto starkare blir PKismen och migrationsvurmandet. Jag blir oerhört provocerad av att PE försöker utmåla att det finns någon sort moståndsförhållande mellan PK och medelklass. Det är precis tvärtom. Enda anledningen till att medelklassen överhuvudtaget börjat bry sig nu är för att den fått slut på arbetarklassområden att förstöra så att deras egen skapelse börjar krypa in på de egna husknutarna.

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Håller med. Något så förljuget som den svenska medelklassen, och särskilt den som är offentliganställd, får man leta efter. Där är invandringsvurmen grundmurad. Anledningen till att katastrofen kunnat fortgå är ju att den urbana medelklassen själv inte drabbats. Det är därför man tyvärr måste se med tillfredsställelse på att skiten nu också drabbar de ”finare” områdena. Först när detta sker, kommer politiken i landet att ändras – till vad hjälp det då kan vara.

   Gillad av 2 personer

 27. Erik skriver:

  Man övergav kärnan. Statens – tillika samhällets – kärna.

  För att man skall kunna hänge sig åt diverse politiska märkligheter långt ute på kanten så är man ändå beroende av att det finns en bas som säkerställer det grundläggande i samhällets funktion och det är vad jag kallar kärnan.

  Kärnan består i inre och yttre säkerhet samt ett fungerande rättsväsende.

  När man överger denna kärna – sannolikt av ren dumhet, inbilskhet och begränsad förmåga att inse vad som är viktigt – för att istället lägga resurser på allehanda konstigheter som intersektionell genusanalys och värdegrundskurser samt poserande som humanitär stormakt så går det åt pipsvängen. Ordentligt. Vi är begåvade med en politikerklass som saknar vett och istället hänger sig åt diverse politiskt trams, bara för att de kan och ingen kan hindra dem eftersom de med hjälp av partistöden fullständigt obehindrat rör sig i ett parallellt universum. Oåtkomliga.

  Snart är tyvärr våld det enda som återstår för att åstadkomma förändring.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Fram till första världskriget var det en självklarhet att statens funktion var militärt våld. Och att ett folks öde var att öka sitt numerär och utöka sitt territorium.
   Men första världskriget var så hemskt. Normala människor kunde inte längre tro på iden att folket skulle svetsas samman till en pansarnäve som skulle bli bättre och bättre på att producera våld och totalt krig. Så vart skulle de gå?

   Gillad av 1 person

 28. Sixten Johansson skriver:

  Jag vill komplettera Patriks utmärkta schema. Glöm partinamnen. Vänsterfältets utopiska tänkande och praktik dominerar i Sverige till mer än 90 procent, medan högerfältets realistiska tänkande på djupet nog inte ens motsvarar 10 procent. Men probleminvandringen och kriminaliteten ökar gradvis realismen, så att just kring dessa frågor stöder väl nu ca 30 procent någon sorts ”högertänkande”. Kruxet är att både välfärdsstatens ständiga expansion och alla andra absurda samhällsfenomen (se Dolfs text!) alstras av vänstertänkandet i sig. Svenska folket börjar inse att migrationen är farlig, men mycket få förstår hur destruktivt själva vänstertänkandet i sin förlängning blir, för det tycks ha tjänat oss materiellt väl och kom iklätt sympatisk folkhemsdräkt.

  Vänsterns idéer är urgamla och allmänmänskliga, utgår från iakttagelser av hur ojämlik, orättvis och ond världen är, vilket föder en önskan att förbättra den. Alla invändningar mot denna iakttagelse och förbättringsönskan klassas alltså helt logiskt som onda människors försvar av en ond värld. Men eftersom vänstern inte kan begripa hur människan som individ och grupp fungerar, kommer dess kollektivistiska världsförbättringsåtgärder förr eller senare att alstra mer ondska än som fanns från början och samtidigt uppstår – helt logiskt! – en förljugen verklighetsbeskrivning.

  Frihet, jämlikhet och broderskap framstår för de flesta som goda mål. Men vissas frihet blir andras ofrihet, jämlikhetsidén leder till tvångsmässig likriktning och broderskap / systerskap kan inte framtvingas. På olika sätt kommer vänstern alltid i slutändan att alstra mer ondska än den ursprungliga. Eftersom detta är omöjligt att medge utan att ”gå över till den onda sidan” måste verkligheten förnekas och vänstern måste fortsätta att se och beskriva sig själv som god.

  Det är inte idéerna, utan förbättringsmetoderna, som är farliga. Vänstertänkande = leftism = PK. Politisk korrekthet = av makten och dess tjänare framtvingat ”rätt” tänkande, yttrande och handlande. Alltså centralstyrt tvång riktat mot befolkningen i syfte att skapa ”rätt” människa och kollektiv. (Dessutom tillkommer tvångsmässig fördelning av materiella tillgångar och centralstyrd produktion, men omformandet av människan blir det centrala). Och trots att vänstern hyllar jämlikhet är det bara de lojala anpasslingarna som befordras och tas upp i det rättänkande härskarskiktet. (Alla är jämlika, men somliga mer jämlika än andra). Förljugenheten, verklighetsförnekelsen och motviljan mot konsekvensanalys är alltså redan inbyggda i systemen.

  Gillad av 2 personer

 29. akesundstrom skriver:

  Bra analys men mesig slutsats. Det allra mest angelägna i dagsläget är att moderaterna sparkar ut Kinnberg-Batra och skaffar sig en partiledare som företräder sina medlemmar i stället för att följa i företrädarens katastrofala fotspår.

  Gilla

 30. rudmark skriver:

  Nej invandring och välfärdskomplexet är inte grundproblemet, men där finns pengarna att hämta åter, istf att beskatta arbetande (och snåla på pensionärerna) för att någorlunda återuppbygga landet. (varje ensamkommande som säger sig vara <18 beräknas kosta 1 miljon per år, förra året kom 35.000…) Minskade köer på sjukhusen och mindre konkurrens om boende som effekt.
  Men löses detta finns skolan kvar att åtgärda. NogoZonerna, rättsröta och obefintlig polis.
  Hur kom vi dit där vi är , och när ?

  Gilla

 31. Stig skriver:

  Man brukar skilja på orsak och verkan. Träffen från bowlingklotet får alla käglorna att falla och studsa. En uppvisning i orsak och verkan. Makt- och härskareliten är bowlingklotet. Dess tyngd består av ideologi. Skola och migration är två av käglorna.
  De kolliderar även de.

  För att hålla sig inom samhällsekonomiska ramar konstruerades en gång ett nytt pensionssystem. Man ville rädda samhällsekonomin på längre sikt. Hålla sig inom vissa begränsningar. Inbyggt i pensionssystemet finns därför en inbyggd automatbroms, kopplat till samhällsekonomin. Denna typ av broms saknas helt för migrationen.

  Migrationen liknar mer en turboladdad bil utan broms, på väg utför en brant backe. Och humaniteten gasar på. Inga fartgränser tycks då finnas. Och folket får betala för färden.
  Okunskap och ideologi styr. Putsandet på egen gloria prioriteras av makten.
  Inte undra på att det går utför för Sverige.

  Om något överhuvudtaget bör turboladdas så är det våra pensioner. Att efter ett långt strävsamt arbetsliv, få lön för mödan, under några korta år som äldre. Men nu går samhällsekonomin åt till en skenade otyglad migration – på löpande räkning. Vi bygger hus och hem åt en importerad arbetslöshet. Det snickras och hamras som aldrig förr. Ekonomin går bra, heter det.

  Det ligger stor tragik i att tvingas lyssna till politiker i teve, som vrider sig som maskar i beröringsskräck inför SD. Härskarskiktet väljer hellre ett förött Sverige än en förnuftets väg. Att putsa på egen gloria blir viktigare än att prioritera Sveriges välbefinnande. De föröder hellre ett helt land än bromsar bilen. Och så vill de dessutom få vårt förtroende i val. Hur tänker de egentligen om oss medborgare?

  Gillad av 1 person

 32. Anna Lindén skriver:

  Inget träsk kommer att dika ut sig själv. Det behövs utifrån kommande krafter, alla gamla träskmonster behöver bytas ut.

  Gilla

 33. Nils Dacke skriver:

  Håller inte riktigt med i denna analys, jag tror visst att invandringens storlek över tid är den största orsaken till systemstressen som vi upplever inom flera samhällsområden. Det finns inget annat välfärdsland som i modern tid har tagit emot så stor invandring per capita, och också där stor del kommer från dysfunktionella kulturer och klansamhällen. Det finns bara ett håll att gå för att vända utvecklingen och det är ett totalstopp i alla fall under 5-10 år, sker inte detta kommer landet att sluta i sammanbrott och kaos.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Kraften i vaggan finns redan här. Ett totalstopp (troligtvis omöjligt då det inte kan förbjudas att folk gifter sig med utlänningar) fördröjer bara folkutbytet.

   Den demografiska situationen är obeveklig!

   Gilla

 34. I skriver:

  Imorgon tisdag lanserar det statliga utbildnings-, bemannings- och omställningsföretaget Lernia vad man kallar en ny rikssvenska som utgörs av en blandning av de vanligaste dialekterna och brytningarna idag. Syftet är att “ge en mer representativ bild av hur Sverige låter 2017 för att belysa att människors uttal inte har med deras kompetens att göra”.
  Slut citat
  Anledningen till att normala svenskar tycker illa om ghetto-svenska är att de som pratar på det sättet är extremt överrepresenterade när det gäller att skapa oreda i samhället.
  Svenskarna associerar alltså ghettosvenska med problem. …Och det har de självfallet ingen rätt att göra. Värdegrunden tillåter det inte.

  Om inte svenskarna oreserverat kan fås att accepterar muslimsk MENA-kultur, om de envisas med inte tänka som de blivit tillsagda, så finns bara en lösning: Se till att svenskarna börjar prata som muslimer.

  Projektet ”Operation språktvätt” (mig veterligt det första i världen) har precis sjösatts.

  Hur skall det gå? Kommer de olydiga svenskarna nu att förstå vad som gäller?
  ..Eller
  SD växer så det knakar……vem är förvånad.

  Gillad av 2 personer

 35. Mats R skriver:

  Mycket bra inlägg, ett av de bättre jag läst. Sveriges problem är orsakade av för mycket makt åt för få och för lite makt åt för många. Och grunden till detta är en usel DDR-inspirerad författning, som inte tar hänsyn till behovet av maktdelning. Återinför 1809 års författning, anpassad efter nutida förhållanden!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.