Val 2018?

bert stålhammar

Bert Stålhammar

Om knappt två år är det val i Sverige. Våra politiska partier leker nu Vem tar vem? som egenterapi och möjligen också för att påminna om att man fortfarande finns och vill bli uppbjuden. I den mån några tankar inför detta val tänks och meddelas för allmänheten så är det de gamla vanliga käpphästarna som partiledarna muntert försöker väcka till liv igen. Ingen av alla dem som siktar på att styra Sverige efter 2018 års val tycks ha en tanke på att vårt land i dag inte alls liknar det som varit och än mindre kommer att vara detsamma om knappt två år. Annars brukar det vara en av ledarskapets största dygder och förmågor att försöka se in i framtiden. ”Utan spaning ingen aning”, löd stridsropet. ”Lär dig se runt hörnet.”

Numera är det ingen av våra partiledare som läser Bibeln eftersom de i sin okunskap inbillar sig att denna världens mest läsa bok bara innehåller sagor och absolut inte har någon som helst relevans för dagens moderna människa. Även om jag kastar pärlor för svin törs jag i all ödmjukhet påminna om samhällsbyggaren Josua.

När israeliterna hade vandrat genom Sinai öken nådde de slutligen fram till Kaanans land som sades flyta av mjölk och honung. Josua sattes att leda återtagandet av Kaanan. Hans första uppgift var att utse spejare med uppgift att undersöka landet och särskilt vadställena. En rapport om vilken information som spejarna hade inhämtat skulle avges till Josua. För att israeliterna skulle kunna återupprätta sitt land måste man ha full kontroll av det territorium som hörde till staten. För Josua handlade spaningarna om att få reda på hur ”landet låg” med tanke på att israeliterna planerade att ta tillbaka det land som var deras. I dag verkar det som om våra mer eller mindre åldrande politiska organisationer tävlar om att ta makten och härligheten som hör dit eftersom varje parti tycks känna sig som rättmätig maktinnehavare.

På 70-talet var framtidsforskning ett centralt och populärt begrepp. Många böcker skrevs i ämnet och ett otal konferenser kring tolkning av tidens tecken anordnades. Själv var jag engagerad i tre olika tankesmedjor som försökte tolka tidens tecken. Regeringen Löfven hade också en framtidsminister som emellertid fick lämna regeringen eftersom hennes bidrag om eventuella framtider var onödiga. Någon vision utöver integration och de utslitna formuleringarna om värdegrunden har dock inte presenterats vare sig från opposition eller regering. Men kanske det fortfarande är så att när en blind leder en blind så faller de båda i gropen.

Några av de metoder framtidsforskarna använde skulle kunna användas också i dag. Kort sammanfattat gällde det att 1. Blicka bakåt för att få en möjlighet att analysera om en företeelse växer eller avtar; 2. Lägga märke till små notiser i pressen som då betraktades som udda företeelser men kunde ha potens att bli något stort; 3. Idag har vi dessutom nätet som erbjuder obegränsade möjligheter att ta del av ”vanliga människors” synpunkter på sina livsvillkor.

 1. Blicka bakåt

Att statsmakten ska ha full kontroll över sitt eget territorium tycks inte bekymra våra politiker inför 2018 års val. Just nu cirkulerar några olika siffror på antalet no go-zoner i vårt land. Siffrorna varierar mellan 25 och uppemot 180 platser där nationalstaten Sveriges jurisdiktion de facto upphört och tycks ha ersatts av den muslimska sharialagen eller rent kriminella ligor. Detta trots att polisen som ansvarar för ordningen bjudit både på kaffe och varm korv och försökt bli kompisar med ockupanterna.

Ingenting tycks tala för att dessa områden skall minska. Dagligen läser vi notiser i tidningarna som handlar om att ”polisen tvingades fly från platsen där ett stort antal ungdomar kastade sten och molotovcocktails”. För att nu inte nämna nyårsnattens ungdomliga raketattacker över hela Sverige som tvingade såväl poliser och journalister som så kallade vanliga människor att söka skydd.

I det tysta arbetar olika muslimska grupperingar för att sharia skall införas först i mindre områden för att sedan omfatta hela landet. Nu senast har den i Tyskland förbjudna organisationen Hizb ut-Tahrir etablerat sig i Sverige med detta program på dagordningen. Målet är ett svenskt kalifat. (Sveriges Radio måndag 13 oktober 2014 kl 05.00)

Oavsett vilken partikonstellation som vinner valet 2018 så måste man ha bestämt sig för hur nationalstaten Sverige skall förhålla sig till det faktum att enklaver med ett annat rättssystem (läs sharia) än det svenska anser sig ha rätt att själva bestämma över sitt territorium. Ännu har ingen officiell självständighetsförklaring avgivits. Polis, brandkår, ambulans och till och med journalister har fått höra att de inte är välkomna till området. Många familjer, både infödda svenskar och invandrare som bott i många år på dessa platser, har fått mer eller mindre starka uppmaningar att flytta därifrån.

Skall nästa regering låtsas som om denna situation med de så kallade no go-zonerna inte existerar? Skall de som tagit makten i enklaverna ha rätt att vistas var de vill i landet i övrigt sedan de tagit över delar av Sveriges territorium. Kommer de ha rätt att ta del av välfärden, göra svensk värnplikt, få svenska pass etc? Här finns många svåra problem att lösa och några ”alla människors lika värde”-utrop lär inte hjälpa. Naturligtvis måste regeringen hur den än ser ut välja väg för framtiden. Att tro att det hela bara handlar om utanförskap är naivt. Men naivitet har regeringen som bekant en viss erfarenhet av.

En annan fråga är bränderna. Statistiken visar att Sverige aldrig har haft så många anlagda bränder som nu, och trenden tycks öka. Svenska Dagbladet rapporterar den 6 december 2016 att på tio år har bilbränderna fördubblats (http://www.svd.se/dramatisk-okning-av-bilbrander-i-malmo). Detsamma gäller kriminaliteten där handgranater och bomber nu används i något som kan karakteriseras som ett lågskaligt inbördeskrig. IS-soldater som kommer tillbaka till Sverige vet också hur ett större krig utkämpas om detta blir nödvändigt. En tredje statistiskt oroande siffra är ökningen av antalet våldtäkter och särskilt gruppvåldtäkter. Ingenting talar för att denna utveckling kommer att brytas av sig själv. Anser våra förtroendevalda ledare att allt detta skall vara en naturlig del i det nya spännande Sverige, som förre statsministern Reinfeldt uttryckte sig?

 1. Uppmärksamma små notiser

Det gäller för det eller de partier som vill vinna valet att lägga märke till vad vanliga människor pratar om i bastun, på bussen, i väntrummet, hos frissan, på fotbollsläktaren etc. Visserligen tycker den så kallade eliten i media och inom politiken att dessa obildade typer från det Sverige som ligger utanför Stockholm inte är något att bry sig om. De vet ju inget om genderforskning eller normkritisk analys. Men till skillnad från de rödkindade ministrar som påminner om reklam för barntvål så vet de en hel del om hur skolan, sjukvården, äldrevården, polisen och socialen fungerar. De vet också hur det är att leva fattigt och som pensionär inte ens ha råd med sommarens bussutflykt eller en liten födelsedagspresent till barnbarnet. Det berättas om en ensam mamma vars dotters cykel är lagad med ståltråd och tape och som inte blir så glad när tre ensamkommande pojkar på splitternya mountainbikes tvingar ner mor och dotter från cykelbanan ut i vägen och om att grannens svårt handikappade son förlorar sina assistenter när kommunen måste ordna bostäder till migranter.

 1. Spaning på politiska rörelser

Få kunde tro att Donald Trump skulle vinna valet i USA, lika lite som man missar orsakerna till att det finns så kallade populistpartier som nu ökar snabbt i hela Europa. Eftersom dagens så kallade elit bara kan se tillvaron genom ett högervänster-filter så kan den visserligen iakttaga det som sker men inte inse vad dessa skeenden leder till. Hur mycket man än skriker ut sina okvädinsord eller kallar hederliga medborgare för bruna råttor som bör avlivas så tycks ”folket” vara på väg att återta den demokrati som tagits ifrån dem.

Våra klassiska politiska partier var en gång välfungerande redskap för att hantera det dåtida industrisamhällets inbyggda konflikter med sin höger- och vänsterskala. Nu är de obsoleta i sin vanmakt. De kan inte ens samla sig till att slå vakt om den svenska grundlagen. Okunniga twittrare utan arbetslivserfarenhet och vanlig bildning skrämmer såväl regeringens ledamöter som oppositionen med sina invektiv. Hur kan dessa partier då tro att de skall få folkets förtroende i nästa val?

I Jönköping har samtliga muslimska organisationer gått samman i ett gemensamt förbund för att kunna sätta kraft bakom sina förslag om tillämpningar av sharia i kommunen. Förmodligen får vi se flera nya partier vid valet 2018 som fångar upp folkets uppfattning om tillståndet i Sverige. Om nu valet överhuvudtaget kan genomföras. Kan man bränna bilar kan man också bränna valstugor och vallokaler. Nog är det hög tid för våra ledande politiker att gnugga sömnen ur ögonen och inse att det de trodde var en mardröm i stället är en allt mera kaosartad verklighet.

36 reaktioner på ”Val 2018?

 1. Göran Fredriksson skriver:

  I Sälens Folk- och Försvarsdiskussioner är den centrala frågan hur försvaret av Sverige skall stärkas. Det handlar här enbart om den hypotetiska risken för att Ryssland passar på att ta sig en bit av Sverige sedan den nuvarande politikergenerationen i sin tonårsyra lämnat Sveriges yttre gränser obevakade medan de själva festat upp pengarna som skulle ha gått till försvaret. De gör inget åt att utländsk lag redan tillämpas på bl.a. Järvafältet, ett område där krigsmakten tidigare övade sig i att förhindra att utländsk lag skulle komma att gälla i Sverige. Nu kan statsmakterna inte ens upprätthålla svensk lag på det gamla övningsområdet.

  I den situation som vi nu är i bör målet för statsmakterna och Försvarsmakten främst vara ett snabbt återtagande av makten på Järvafältet och det hundratal liknande enklaver där svensk lag redan nu inte längre kan tillämpas fullt ut. Att innevånarna i dessa områden angriper svensk myndighetspersonal med stenkastning och handgranater är ett bevis på att det i praktiken handlar om att det är ett erövringskrig som pågår. Att svensk lag inte tillämpas gör att statsmakterna behöver sätta in både polis och militär för att återta makten över hela territoriet.

  Alternativet är att formellt ge upp de berörda områdena, helt dra tillbaka all svensk myndighetsutövning, stänga av försörjning med t.ex. el, värme och vatten och upprätta gränskontroller för dessa EUs nya yttre gränser.

  Samtidigt bör statsmakterna sträva efter att Sverige skall ha goda relationer med Ryssland. Lär av Finland.

  Gillad av 10 personer

  • Igor skriver:

   Varför ställer inte någon intelligent journalist i Sälen frågan:
   Vad kommer försvaret att göra på Järvafältet de närmaste veckorna för att minska kriget som pågår där?

   Gillad av 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Ett första steg mot att återfå kontroll över vårt territorium vore ett snabbt införande av ett allmänt tiggeriförbud, och sen med full kraft se till att detta efterlevs till punkt och pricka, utan undantag. Det skulle ingjuta mod och framtidstro bland allmänhet och polisväsende, och bana väg för nästa steg.

   Men denna enkla första åtgärd kräver både ny polisledning och ny regering. Inget kommer hända före valet 2018. Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldt har fått det dit dom ville, men dom kommer inte skörda några frukter vid nästa val.

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Att återta makten över koloniserade områden känns som en väldigt dålig ide. Svenskar har varken hårdhet eller kompetens att styra dessa områden. Ett mycket bättre förslag är att låta samhället rasa ihop så att fattigdom och svält och oordning kan motivera människor att flytta hem igen? Under den processen så kommer dessutom svensk kultur att hårdna tillräckligt för att freda sig själv i framtiden?
   Alltså, varför ska svenska poliser hålla ordning hos utlänningar? Det är både opraktiskt och slösaktigt och orättvist.

   Gillad av 1 person

 2. Min laddsladd under vand skriver:

  Mycket bra artikel. Det är just så, att undersöka landet och se de små tecknen, och speciellt de små tecknen som är jobbigast att se för etablissemanget, kanske uppfattas de som små just för att dina rådgivare och de i befolkningen med en röst tycker precis som du och ser endast vad de tror andra vill se:

  Nu gik den gamle skikkelige minister ind i salen, hvor de to bedragere sad og arbejdede med de tomme væve. “Gudbevares!” tænkte den gamle minister og spilede øjnene op! “jeg kan jo ikke se noget!” Men det sagde han ikke.
  Begge bedragere bad ham være så god at træde nærmere og spurgte, om det ikke var et smukt mønster og dejlige farver. Så pegede de på den tomme væv, og den stakkels gamle minister blev ved at spile øjnene op, men han kunne ikke se noget, for der var ingen ting. “Herregud!” tænkte han, “skulle jeg være dum! Det har jeg aldrig troet, og det må ingen mennesker vide! skulle jeg ikke du til mit embede? Nej det går ikke an, at jeg fortæller, jeg ikke kan se tøjet!”
  “Nå, De siger ikke noget om det!” sagde den ene, som vævede!
  “Oh det er nydeligt! ganske allerkæreste!” sagde den gamle minister og så igennem sine briller, “dette mønster og disse farver! – ja, jeg skal sige kejseren, at det behager mig særdeles!”

  Jag tror på många sätt att det är försent, vi kommer inte tillbaka till ett tryggt samhälle på rätt väg utan probleminsikt och där är den innersta kärnan att islam inte kan samexistera med västliga värderingar, alla bevis är tydliga, i mellanöstern och här, no-go zonerna blir bara fler och större. Så istället för att oroa sig för Ryssland, herregud det har legat där det har legat länge, så borde man så klart se att man redan förlorat delar av sitt territorium, inte till Putin, men till våld och islam. Inser man inte detta så kommer heller inga åtgärder att hjälpa, och även om man inser detta så kommer det att krävas en hårdhet och ett användande av det statliga våldsmonopolet som jag inte ser någon politiker vara karl nog till. Möjligen SD om de slutar be om lov.

  Så Sverige är till dels redan förstört och bara bevara status-quo kommer att kräva kraft, därför är jag mycket orolig för vad som kommer att ske 2018, jag gissar att fler svenskar har gnuggat sömnen ur ögonen så SD når kanske 25% och blir största eller näst största parti, men vem kommer att bilda regering? Antingen tas M över av någon som i grunden inser att man haft fel, inte bara lite på marginalen, och helt lägger om kurs, mot ett maktutövande som frångår alla de år av mjukhet som lett oss till nuvarande situation, och styr med hjälp av SD, en sorts krigskabinett, eller så tror jag vi är förlorade till en svensk version av soumission.

  Det svenska samhället förmår inte finna kompromisser som behåller en viss mjukhet är min bedömning, det ligger inte för svensken med nyanser. Ett exempel på bristande probleminsikt är Johanna B i dagens GP, där hon förespråkar att vi skall lägga om flyktingpolitiken och öppna upp för visum på plats, till de behövande som vi väljer, dvs helst inte tafsande 20-åringar som säger att de är 15.., men har hon inte sett att Sverige när vi ”stängde gränserna” samtidigt delade ut 150,000 uppehållstillstånd, eller att inte ens när barn blir våldtagna på skolor så förmår vi utvisa gärningsmännen. Alla försök till nyanser kommer att motarbetas av media och ett aktivistiskt VIK, inklusive rättsväsen, och även polis om Dan Eliasson får hållas i två år till. Det krävs ett totalt stopp för invandring från MENA i många många år, massiva nedskärningar i bidrag till invandrare, hårdare straff och utvisning för minsta förseelse. Detta kommer att kräva effektivt nedläggning av migrationsverket och massiva utrensningar i ledarskiktet i försäkringskassa, polis, arbetsförmedling och rättsväsen. Dessutom så tror jag Sverige förutom att utbilda militären för att agera i no-go zonerna så måste vi söka hjälp utifrån av exempelvis Blackwater, som numera heter Academi. Ägg måste knäckas för att få bukt med no-go zoner, kriminalvård,och utvisningar och jag tror det blir mycket svårt att finna nog med svenskar villiga att göra jobbet eftersom pk-sekten inte kommer att lägga sig godvilligt, därför tror jag att hjälp utifrån är nödvändigt med folk som inte behöver leva sina liv i Sverige efteråt. Lackmus-testet för om detta har lyckats är om Vilks kan leva utan livvakter efteråt.

  Jag tror att det enda Sverige förmår är antingen svart eller vitt, är invandring från MENA bra eller dåligt, är islam gott eller ont, ett hot eller inte. Det finns inte plats för nyanser, vi har inte de politikerna och ej heller administration, press, eller befolkning som kan hantera olika nyanser av grått. Vi har trott att världen är vit, och har därmed inviterat den del som är så nära svart man kan komma.

  Det blev lite långt..

  Gillad av 6 personer

 3. Hedvig skriver:

  ”I den mån några tankar inför detta val tänks och meddelas för allmänheten”. För att inte tala om framtidsplanering.

  Har våra nuvarande politiker överhuvud taget uppvisat ambition, moral och förmåga, att styra Sverige målmedvetet och framgångsrikt? – Nej! – Det enda som många av oss medborgare ser, är att våra politiker är angelägna om röstmaximering på uppenbarligen lösliga moraliska villkor plus egenintressen i form av personlig karriär och generösa förmåner. Ansvarskänslan hos våra politiker och ämbets/tjänstemän förefaller inte sällan vara rätt ovälutvecklad.
  (ett enda exempel: Riksrevisionen).

  De PRIMÄRA uppgifterna för varje nation, som att se till att kunna upprätthålla såväl ett starkt yttre egenförsvar som ett inre, där rättsstatens principer genomsyrar hela samhället, lyser med sin frånvaro.

  Många av oss invånare utsätts i praktiken dagligen för våra politikers fullständiga misslyckanden i dessa avgörande politiska uppgifter. För att inte nämna alla övriga sociala rättigheter och skyldigheter, som är inbyggda i det sociala kontraktet mellan staten och oss medborgare. Och som för var dag fungerar allt sämre.

  Gillad av 1 person

 4. En normbrytande kropp skriver:

  Lösningen på problemen är så enkel. De av våra gäster som inte slagit djupa rötter i Sverige får helt enkelt åka hem. Ett omfattande repatrieringsprogram där de som lämnar frivilligt får bidrag motsvarande 10 årslöner i sina hemländer som utbetalas när de är på plats. De som måste avlägsnas med tvång får inga bidrag.

  De akuta skyddsbehoven finns snart inte längre. I Irak har IS snart nedkämpats. I Syrien påbörjas fredsförhandlingar. I Somalia ska snart val genomföras och somalier åker redan nu hem på semester från Sverige.

  Socialdemokratin och den övriga vänster kommer att förlora en del av sitt planerade väljarunderlag, men priset för att skapa en etniskt baserad underklass blev helt enkelt för högt för Sverige. Våra gäster bör få åka hem igen.

  Gillad av 11 personer

  • Hortensia skriver:

   ”Ont krut” förgås, som bekant, inte så lätt och de massimporterade ”plantor”, som rekordsnabbt förökar sig och aggressivt breder ut sig i vår välkrattade, svenska mylla, riskerar att överskugga, förgifta och utrota allt skört och lokalt specialanpassat liv.

   Samtliga exemplar av ”nysvenskt” invasiv art lär tåla att ryckas upp med aldrig så djupa rötter och planteras om inom sitt ursprungliga utbredningsområde. Dags att inte bara kalla en spade en spade, utan att också börja använda den, för att rädda det rara, svenska trädgårdslandet!

   Gillad av 1 person

 5. Jan Ahlström skriver:

  Regeringen svamlar runt som grabbarna i filmen Jönssonligan.
  Skillnaden på den här regeringen och Jönssonligan är att där hade Sickan en replik, ”jag har en plan”.
  Har någon någonsin hört att regeringen har en plan för att vända Sverige rätt?

  Gillad av 1 person

 6. Hortensia skriver:

  Tack, Bert, för denna lysande beskrivning av Sveriges allt mörkare framtidsutsikter.

  Med tanke på det ”naivt” och ”humanitärt stormäktigt”, av Sjuklövern gemensamt grundlagda och alltmer okontrollerbara, totalt invandrarrelaterade samhällskaoset, förefaller det ytterst osäkert om det avlysta extravalet ens kommer att genomföras på ordinarie valdag 2018, men Jimmie Åkesson har ännu inte gett upp sina envisa försök, att föra in sunt förnuft i svensk politik.

  http://www.expressen.se/nyheter/akesson-migrationen-storsta-sakerhetshotet/

  Gillad av 3 personer

 7. Hansson skriver:

  Var Möllevångstorget med flera platser ockupanternas övningsfält? Samordningen av dessa fientliga aktiviteter (stenkastning, bränder, nerslagningar, gruppvåldtäkter, tafsningar, raketskjutning m.m.) runt hela landet är långt effektivare än vad Sveriges politiker o myndigheter kan prestera. Vi ligger redan i början på trdje perioden under med 0-1984.

  Gillad av 1 person

 8. Jonas Bohman skriver:

  Så bra, så bra. Det är vetskapen om sådana här krönikor/krönikörer som får mig att sova någorlunda gott om nätterna. Vilket klokskap. Dock måste det börja hända något konkret, och börjas vidtas åtgärder i det här landet, och inte bara stanna vid just krönikor/läsarkommentarer. Frågan är om det går att göra något åt rådande läge i detta land, är det kört? Hursomhelst, sprid på social medier, och printa ut till gamla mor/far. Gott nytt år förresten!

  Gillad av 2 personer

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  De som är ansvariga för den misär som drabbat Sverige och som dokumenterats i detta och otaliga liknande bidrag bör göra klart för sig följande. En dag kommer de också att ställas till svars för sitt handlande om de så bara är för historien. Allt finns dokumenterat och inget kommer att glömmas.

  Gillad av 1 person

  • kurrehalvardsson skriver:

   Frågan Lennart är om vi överlever tills efter, om det nu blir val i sept. 2018. Säpo skall nu se till att man inte sprider välvillig propaganda om SD. Dan Eliasson finns fortfarande kvar efter bondeoffer av Annika i Polisen Syd. Han och medlemmarna i Hulda, Rubin och Ida kommer att kämpa för att SD inte växer.

   Gilla

 10. Tobbe skriver:

  Hoppas jag har fel men jag får en känsla av ”spel för galleriet” när det gäller Folk och Försvar.
  Vad ska försvaras? Ett geografiskt område? Värdegrunden? Befolkningen? Vilka utgör befolkningen? Mot vad/vem? Hur? Vem ska bemanna försvaret? Finns befolkningsunderlag?
  Och varför? Ska regeringens värdegrund försvaras? Vad är denna? Går det att få tillräckligt med kompetent folk som kan och vill försvara värdegrunden? Skeptisk…

  Gillad av 1 person

 11. Erling skriver:

  Tack Bert,

  med behållning läser jag dina inlägg! Från ett perspektiv mig välbekant
  belyser du den förödande utveckling vi befinner oss i. Kan denna brytas?
  Jag är pessimist.

  Mitt intryck är att de styrande på något sätt är hjärntvättade. Och det stärks
  dag för dag. Får faktiskt associationer till Folkets tempel, där ledaren Jim
  Jones övertygade sina anhängare till kollektivt självmord. Skillnaden är att
  vi inte övertygas men TVINGAS av etablissemanget att åse hur vårt kära fosterland ruineras, förfaller och förvandlas till kaos!

  Herre förbarma dig!

  Gilla

 12. Stefan Sewall skriver:

  Tack Bert för denna mycket välskrivna artikel!
  Jag tror att jag hade dig som lärare i gymnasiet 1972 i religionskunskap, men att du var borta en del då, pga riksdagsuppdrag, så att du tidvis blev ersatt av vikarier.
  Jag minns dig som en imponerande färgstark och intressant och intelligent lärare.
  Det gläder mig att läsa dina välskrivna och mycket viktiga inlägg.

  Apropå bränder så är jag just nu mycket mycket mycket allvarligt oroad över att bilbrännandet börjat övergå till fastigheter. Nu läser man varje dag om mordbränder som slukar hela kvarter och stora bostadshus och garage och lagerbyggnader. Detta är mycket otäckt och skapar enorm otrygghet. Om media fortsätter att släta över och förklara bort en dramatisk ökning av riktiga mordbränder t.ex. med idiotpåståendet att ”det har alltid brunnit” så är det snart dags för kupp, med maktövertagande av TV-huset och redaktionerna på de stora mörkläggningstidningarna. Vi MÅSTE få en seriös diskussion, reaktion och ställningstagande till riktiga relevanta åtgärder mot det gradvisa smygande begynnande inbördeskriget eller anarkitillståndet eller vad man ska kalla det,som vi nu bevittnar och som eskalerar månad för månad. Det MÅSTE ERKÄNNAS vad som händer.

  Gillad av 3 personer

 13. Christer Carlstedt skriver:

  Ibland,-nja rätt ofta då, blir jag inte så litet förvånad över hur och vad man tänker i politiska kretsar.
  Hur ser egentligen prioritetsordningen ut?
  Vad är viktigast att ta itu med?

  Även om jag själv nu tycker att jag är väldigt duktig och en hejare på det mesta, så inser jag faktiskt att jag inte kan ordna allt på en gång.
  Om jag håller på att fixa till bilen för att vi absolut måste kunna ta oss någon stans i eftermiddag, så kan jag ju inte samtidigt hjälpa hustrun att dra lakanen. (Hon tycker att sådant är viktigt nämligen)

  På något sätt får jag för mig att det fungerar på samma sätt med ett lands skötsel.
  Våra folkvalda borde rimligen sätta sig ner och ta en allvarlig funderare på vad som måste göras nu och vad som kan få anstå ett tag.

  När det nu framgår utan någon egentlig tvekan att det i vissa delar av landet råder ett tämligen laglöst tillstånd, vilket faktiskt är ett primärt krav att makten i landet skall se till att reda ut, så får jag obehagskänslor när jag ser att man lägger en massa möda och energi på att ”dra lakan”, det vill säga diskutera om vi skall betala mer i flerbarnstillägg och i så fall hur mycket.

  Hur kan man med att leka jultomte och pyssla med så kallade reformer, som alla har den lilla egenheten att de kostar mer pengar, när man inte tar itu med de basuppgifter man har, nämligen landets yttre och inre säkerhet?

  Jag vet inte om jag kanske är litet egen på det viset, men inte sjutton sitter jag med familjen och diskuterar om vi skall spendera de tänkta semesterpengarna i Kao Lac eller på Borneo när jag ser att vi har en vattenläcka i huset, som kan göra att vi inte ens kan bo i huset när vi kommer hem från den där semestern.

  Jag menar att man inte är speciellt elak eller orättvis om man konstaterar att polisen inte löser sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
  Då sätter man sig rimligen ner och frågar sig – varför då?
  Det kan knappast vara för att den nya organisationen inte har satt sig. Resultaten var nämligen bättre i den förr-förra organisationen.
  Med det konstaterat så måste man rimligen dra slutsatsen att det har tagits ett antal felbeslut på vägen. Eller möjligen att kriminaliteten har ökat till den milda grad att att man helt enkelt inte har de resurser som krävs för att hinna med.
  Men Du – Rikspolischefen – om det är på det viset så får Du väl tala ur skägget och säga det då! Det är sällan ett problem blir löst av att det sopas under mattan.
  Eller kan det vara ett antal politiska beslut som allvarligt försvårar jobbets utförande?
  Hur var det nu med REVA-projektet? Varför avbröts det?

  Kan det rent av vara så att mångkulturen har gett mer och ny typ av brottslighet? Varför har jag aldrig hört talas om att ett gäng svenska ”gossar” gruppvåldtar en annan liten gosse?
  Och till yttermera visso klarar sig undan med ungdomsvård och därefter ingen utvisning?
  Betyder det möjligen att ungdomsvården är så effektiv att den på ett par månader omprogrammerar dessa individers kulturellt betingade beteende?
  Och att de därefter blir ansvarsfulla och skattebetalande personer?

  Fan trot!

  Gillad av 2 personer

 14. pjotr skriver:

  Ta mig fan det bästa blogginlägget jag läst på länge och jag kan säga att jag läser en hel del bloggar. Relevant och mitt i prick. Underhållande skrivet dessutom.

  Gilla

 15. frihetligvanster skriver:

  Bert Stålhammar skriver att muslimerna i Jönköping har gått samman jag citerar
  ”I Jönköping har samtliga muslimska organisationer gått samman i ett gemensamt förbund för att kunna sätta kraft bakom sina förslag om tillämpningar av sharia i kommunen” och gav en länk till en tidningsartikel. Jag läste tidningsartikeln och finner inget av vad Bert påstår. Vilseledande information får vi dagligen från alla håll både höger och vänster.
  Det finns säkert muslimer som vill införa sharia i Sverige men frågan är om alla vill göra det. Jag läser Mohammed Omars texter och som jag ser det så är han väl insatt i hur det fungerar och är bland muslimer i Sverige och jag finner inget där som styrker att alla muslimer vill införa sharia. Jag ser det positivt att Sunnimuslimer och shiter samarbetar för det är mellan dessa grupper som det är mest problem.
  Däremot håller jag med Bert att vi måste se framåt och att den varan är det lite av då de politiska partierna bara klarar av att se framåt i 4 år och att vi ska se bakåt för att se vad som har fungerat bra och mindre bra. Källkritik saknas alltför mycket även jag kan göra fel och då oftast när jag inte har gjort en bra bakgrundskoll ”källkritik”

  Gilla

 16. Spike skriver:

  Skatten i Malmö kommer med säkerhet att höjas, men inte med 6,41 kronor, utan i det korta loppet med 3-4 kronor då staten, ”vi”, kommer att falla till föga och ”hjälpa till”. Många av dem som idag fortfarande bor i Malmö kommer dock att flytta ut. Detta trots att kommunalskatten i snitt i Sverige också snart kommer att höjas med det enorma, men lägre beloppet 2-3 kronor. Drivande kommer vara att hela Malmö i stort kommer att mer och mer likna Rosengård och i slutändan ett utbombat ghetto. Malmö befinner sig idag i en dödsspiral. När de som kan och reagerar först flyttar ut blir situationen än värre för dem som bor kvar, skattebasen sjunker, osv, i varv efter varv tills få skattebetalare bor kvar.
  http://www.undertallen.se/
  Malmö går i täten…

  Gilla

 17. Tobbe skriver:

  Mycket bra sammanställning. Jag tror man kan vara ganska klar över att den etablerade eliten inte kommer ge oss demokratin tillbaka. Det vill till initiativ från civilsamhället. Annars är nog en fortsättning på utvecklingen (avvecklingen) att vänta som ett brev på posten. Det är denna spricka som öppnat sig i USA, i UK och i Europa som börjar röra på sig även här.
  Och enligt min mening är det nog ingen av etablissemangets pratkvarnar som skulle kunna axla kraven på att ta oss ur dilemmat. Dessutom vet jag inte om insikt eller vilja finns inom eliten. Huruvida eliten sätter sig på tvären eller vänder kappan när civilsamhället börjar agera återstår att se.

  Gilla

 18. Tobbe skriver:

  Häromdagen talade vi i mitt område om kvaliteten på snöröjningen där jag bor. Vi konstaterade att kommunen inte klarade sitt uppdrag och konstaterade att kanske samfälligheten skulle ta hand om detta. Diskussionen mynnade ut i att det gäller ganska många områden där stat och kommun inte levererar och där man egentligen skulle behöva alternativ småskalig verksamhet (gated communities med eget säkerhetssystem, utbildningar osv). Detta borde då motivera skatteavdrag eftersom stat och kommun inte levererar. Kan man också ha en egen lagstiftning inom en gated community? jfr Sharia lagar…

  Gilla

 19. Lennart Göranson skriver:

  Ett par kommentarer till de tre punkterna.
  1. DGS-TV-intervjun med Tino Sannandaji reder ut frågan om utanförskapsområden och no-go-zoner på ett sätt som jag uppfattar som tillförlitligt. Han understryker att de två begreppen inte alls handlar om samma sak. Utanförskapsområden handlar i första hand om arbetslöshet, kompletterat med kriterier som skolresultat och valdeltagande när man mäter. Dessa områden karakteriseras också av dålig bostadssituation, avsaknad av nätverk och låg social status. Förekomsten av kriminalitet eller shariakultur har inte med definitionen av utanförskapsområde att göra. Sannandaji har identifierat 186 utanförskapsområden 2012. Beteckningen ”no-go-zon” anser han vara olycklig eftersom det med polisförstärkning går att komma in i alla områden. Polisens terminologi är ”kriminellt utsatta områden”. Polisen anger att det i dag finns 53 sådana områden.
  2. Hänvisningen till ”det Sverige som ligger utanför Stockholm” riskerar att skapa onödiga motsättningar. De stockholmare som bor i exempelvis Järvastaden, Husby, Akalla, Flemingsberg och många andra ställen ”vet också hur det är att leva fattigt”. Och de som bor i mer välsituerade delar av staden har ofta, enligt min erfarenhet, åsikter som inte har något som helst till övers för ”rödkindade ministrar som påminner om reklam för barntvål”.
  3. Föreställningen att ”folket (skulle) vara på väg att återta den demokrati som tagits ifrån dem” framstår som högervarianten av den identitetspolitik som vi med all rätt kritiserar när den uppträder som vänstervariant. Men identitetspolitiken är inte bättre i vilken skepnad den än uppträder.

  Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Fredrik Östman
    Mitt intryck, när jag talar med vänner från landsorten, är att man utanför Stockholm har en ganska bred och oprecis uppfattning om vad Stockholm är. Exempelvis ser man Saltsjöbaden, Lidingö och Djursholm som delar av Stockholm trots att de inte ingår administrativt i Stockholms stad. På motsvarande sätt uppfattas många människor som Stockholmare trots att de inte är födda inom tullarna, utan har flyttat in från någon annan del av landet. När det gäller ”rödkindade ministrar som påminner om reklam för barntvål” så avslöjar naturligtvis idiomet att staden Stockholm inte kan läggas till last för vederbörandes förvillelser. Motsvarande torde gälla en ansenlig del av riksdagsledamöterna.

    Gilla

 20. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Stålhammar borgar för en informativ och sakkunnig läsning, vilken samtidigt äger ett visst underhållningsvärde. En gammal rutinerad skribent med futurologiskt perspektiv och klar blick för de formativa skeenden vi nu erfar.
  Heder och tack!
  Andreas 🙂

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.