Den amerikanska kulturkolonialismen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Även om USA sedan några årtionden kan sägas ha haft en svacka i bemärkelsen att landet delvis tappat självsäkerheten och – vilket kanske hänger ihop – på det hela taget har förlorat alla sina krig så hålls det ändå för det mäktigaste landet i världen.

USAs mest betydande makt ligger inte i krigsarsenalen eller i BNP per capita, utan i landets kulturella och intellektuella inflytande över världens länder. Om svenskarna varit som amerikaner så hade åtminstone hälften av världens alla hamburgerrestauranger i stället serverat renklämmor. Påstå inte att den amerikanska hamburgaren är objektivt ”godare” än renklämman, i varje fall inte sedan klämman fått den ansiktslyftning som svenska fast food-entreprenörer har förnekat den. Visst, fast food också, en helt amerikansk uppfinning.

Jag brukar påstå att alla idéer egentligen utvecklats i USA, även anti-amerikanismen. Vad är de svenska musik- och IT-undren annat än vidareutvecklingar av amerikanska koncept? Dans, teater, litteratur, medicinsk forskning, överallt är tendensen densamma.

Kort sagt är vi svenskar, liksom alla andra folk som hamnat under den amerikanska förtrollningen – jodå, det finns länder som Eritrea och Somalia som ännu inte gjort det annat än ytligt – mentalt koloniserade.

Personligen är jag mycket tacksam för det. Vad hade varit alternativet? Postnords logistiska, epokgörande innovationer? Försäkringskassans väldesignade blanketter? Polisens antivåldtäktsarmband?

Det vi dock har, som de inte riktigt har i USA, är snälla och hyggliga medborgare som vi litar på. Bara ett exempel: i morse gick jag till vårdcentralen i Åre ty jag har snörvlat och hostat i två veckor. I väntrummet läste jag amerikanska artiklar om hur förskräckligt det är med ObamaCare eftersom man inte ens kan välja sin egen läkare. Det struntade väl jag i när jag efter 45 minuter fick träffa läkaren Per-Olof, som visade sig vara en hygglig och noggrann karl som omedelbart väckte mitt förtroende.

En kultur av hyggliga, snälla, tillitsfulla och, omvänt, ansvarskännande människor är ett betydelsefullt svenskt bidrag till civilisationen.

Den amerikanska kulturen är en stark och invasiv – och som jag ser det alltså för det mesta välgörande – kultur. Men olika mottagarkulturer har olika motståndskraft mot den amerikanska attacken. Det här är lite komplicerat eftersom jag har värderingar och tyckanden som inte vetenskapligt kan bevisas vara korrekta, vad nu det skulle betyda. Jag tycker till exempel att arabvärlden skulle må bra av att anpassa sig till amerikansk kultur – seder, institutioner, syn på kvinnor, föreställningar om mänskliga rättigheter etc – medan andra kulturer, exempelvis den svenska, skulle må väl av att granska och sovra lite mer i det dignande amerikanska smörgåsbordet. Vi måste inte acceptera allt.

Särskilt gäller detta den amerikanska PK-sektens doktriner. Det är inte första gången amerikanska religioner invaderat Sverige. Tänk på pingströrelsen och Lewi Pethrus. Den stora skillnaden är att Lewi Pethrus var en ensam religiös entreprenör, medan den amerikanska PK-religionen talar till – och välkomnas av – Sveriges etablissemang, således politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex och dess intellektuella stödtrupper i media.

PK-sekten må ha uppfunnits i USA, men den har inte samma kontroll över tänkandet där som här. Hur mycket mindre kontroll har den där än här?

Så här ansvarslöst tänker jag. Låtsas att huvudmotsättning i västerlandet står mellan PK-sekten och medelklassen, som hålls för populistisk, både i USA och Sverige. Låtsas att PK-sekten i USA representeras av Hillary Clinton och i Sverige av sjuklövern. Låtsas vidare att populisterna i USA representeras av Donald Trump och i Sverige av sverigedemokraterna.

Populisten Donald Trump fick 50+ procent av rösterna, sverigedemokraterna ligger kring 20 procent i olika opinionsundersökningar, det stämmer ungefär med mina föreställningar om maktförhållandena i USA respektive Sverige.

Jag är för försiktig, en del skulle säga för feg, för att helhjärtat ställa upp för Trump respektive sverigedemokraterna. Kanske fattar jag vad de ogillar, men inte ens det är säkert när det gäller sverigedemokraterna, som verkar tro att felet är migranterna, inte PK-ismen. Men jag vet inte vad de vill sätta i stället. Trump har inte heller riktigt definierat sin fiende, ej heller Amerikas framtid.

Därmed är inte sagt att de övriga svenska partierna skulle ha något tydligare och mer övertygande att komma med.

64 reaktioner på ”Den amerikanska kulturkolonialismen

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  Det är inte tecken på överdriven försiktighet eller feghet att en fristående, självständig skribent avstår från att helhjärtat ställa upp vare sig för Trump, Sverigedemokraterna eller någon annan politisk rörelse. Du vill förbli självständig och till skillnad från mig och många kommentatorer som skriver anonymt, kan du tvingas betala ett pris för dina åsikter.

  Om du helhjärtat ställde upp för Sverigedemokraterna skulle du bli uthängd och angripen av vår mediaelit och hamna i en försvarsposition där du antingen retirerar långt in i åsiktskorridoren, eller tar striden och positionerar dig på andra sidan som en aktiv sverigedemokratisk röst i samhällsdebatten.

  Jag märker att jag ler när jag skriver och inser att det inte vore så illa – Patrik Engellau, riksdagsman för Sverigedemokraterna. Jag gillar tanken!

  Liked by 7 people

  • uppstigersolen skriver:

   Ja verkligen. Sjuklövern och MSM yrar hela tiden om att Sverigedemokraterna inte har varken politik eller riktiga politiker. Med tanke på vad som krävs för att bli ”riktig” politiker inom sjuklövern så kommer Patrik att framstå som en riktig gigant som sopar bana med de flesta andra,

   Liked by 4 people

  • phnordin skriver:

   Man kan inte anklaga Patrick Engellau för att inte ta ställning i samhällsdebatten. Han gör ju inget annat! Ovan analyserar han USA och Sveriges relation till ”populismen”. Tack för den inlagan.
   Dessutom har han blivit kritiserad för sina åsikter i tillräcklig grad för att (förmodligen) ha utvecklat en elfanthud av adekvat tjocklek.

   Liked by 2 people

 2. Christer L skriver:

  Jag håller med om mycket men hänger upp mig på en sak.P E skriver: ”… SD verkar tro att felet är migranterna, inte PK-ismen. Men jag vet inte vad de vill sätta i stället.Trump har inte heller riktigt definierat sin fiende, ej heller Amerikas framtid. Därmed är inte sagt att de övriga svenska partierna skulle ha något tydligare och mer övertygande att komma med.”

  SD skriver i sitt princip-program av år 2011 (https://sd.se): ”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.”

  Se där! Den PK-ism som säger att SD verkar anse att felet är migranternas och att SD inte har någon uppfattning om hur problemen borde mötas är felaktig. Om SDs faktiska uppfattning hade fått gälla som politik hade problemen inte eskalerat till nuvarande situation. Och beträffande definierad fiende så har president Trump liksom SD klart deklarerat var problemets kärna finns: i Mellanöstern, och där är det islam som spökar hela tiden, ett problem som spiller ut över hela världen och förvärras år från år.

  Hur det ska lösas nu vet väl ingen, som P E säger. Det har nog redan gått för långt för förhandling och god vilja. Men kriser är kriser, Mellanöstern drabbas hårt, och på något hårt och orättvist sätt kommer det här att brinna ut. Det är dock ojuste och oförståndigt att fortsätta hetsa mot SD.

  Liked by 13 people

 3. Ulrika skriver:

  Vilken tur du hade som fick en läkare du gillade. Jag kände en kvinna som hade cancer och
  varje gång som hon skulle se en doktor så hamnade hon hos en ny läkare som satt där med hennes journal på skrivbordet. Hon hade nog föredragit att se ett familjärt ansikte som kände till hennes situation.

  Liked by 2 people

 4. gmiksche skriver:

  Tveksamt. Definitivt inte hela sanningen. Den tredje stöttepelaren för USAs makt är dess ekonomiska makt. Den fjärde är dess försprång inom vissa tekniska områden. Stöttepelarna håller visserligen på att murkna, men inte till den grad att USA fått jämbördiga medspelare.

  Den svenska vapenexporten och exporten av högteknologiska produkter generellt torde inte överleva en amerikansk bojkott. Att bli utestängd från den delen av det finansiella systemet som USA kontrollerar, bl a vad gäller banktjänster över gränserna, skulle få en förödande effekt på vår ekonomi inom några dagar.

  Det tryck som Sverige är utsatt för från USAs sida med avseende på anslutning till NATO kan bara anas av gemene man. Genomsnittsamerikanen, oavsett om den röstat för Clinton eller Trump, har inga betänkligheter beträffande de maktmedel som ÚSAs regering väljer för att få landets (förmenta) intressen tillgodosedd. För att komma till den uppfattningen räcker det med att tillgodogöra sig läsarnas kommentarer på de stora amerikanska tidningarnas webbsidor. Amerikanen i gemen är inte anfrätt av samma betänkligheter som medelsvensson. Det är sällan man ser någon amerikan åberopa internationella konventioner i ett sammanhang då deras tillämpning skulle gå stick i stäv med nationella intressen.

  USAs glättiga kulturella fasad utgör ett utmärkt avledande kamouflage.

  Parallellen Clinton/svenska PK-sidan och Trump/SD haltar. Trump har tagit upp fanan av globaliseringens (i bred bemärkelse) förlorare för att bli president. Av patriotisk övertygelse: eller av egocentriska motiv eller både ock. Det kan kvitta. SD är en folkrörelse. På samma sätt som andra ”populistiska” partier runt om i Europa.

  Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Instämmer. Emellertid skiljer sig den trumpska folkrörelsen från SD på ett grundläggande sätt:
    – Trump samlar människor kring sig som famlat efter en ledare som tar sig an deras problem;
    – SD har vuxit fram genom att de drabbade själva organiserat sig.

    Liked by 2 people

 5. Min strand i samarkand skriver:

  Ja men felet är migranterna…och pk-sekten. Det är detta giftermål som är häxbrygden för väst, paddblod och fladdermusvingar. Jag tycker Patrik gör sig skyldig till ett visst mått av kulturimperialism när han så lättvindigt avfärdar det som inte är väst som inte havande inflytande. Vad fyller våra tidningar, är det inte skjutningar, så är det tafsningar eller terror, nog har migranterna och muslimerna inflytande alltid? Vi talar inte om annat, dessutom så suger de upp större delen av vårt ekonomiska överskott. SD hade aldrig fått det stöd de fått baserat på motstånd mot lesbiska äktenskap eller transvestiter i barnprogrammen. Varför? Svaret är enkelt, dessa lesbiska kvinnor eller transvestiter proppas förvisso ner i min hals via TV men de hotar inte direkt mig och mina barns framtid och säkerhet. Det gör muslimerna och islam. Det är skillnaden.

  Så åtminstone i Europa så har pk-sekten funnit sin secret sauce i de muslimska migranterna, och kan man säga, det har även SD, och de regelrätta högerextremister som finns. Det är så uppenbart polariserande och nedbrytande för vår civilisation. I USA ser jag att det är lite annorlunda, de är före i allt, men vill jag hävda, trots 9-11, så ligger de efter oss i Europa vad gäller att låta islam påverka sitt samhälle. I USA har man en mycket starkare frihetskänsla och sund nationalism än i Europa, och deras sunda förnuft i detta sitter mycket djupare, åtminstone i hälften av befolkningen. Den andra hälften som är besatt av pk skulle garanterat fört USA in på en liknande väg som Europa, med ökande islamisering. Men pk-sekten stoppades vid norra bron i Concord:

  Så jag tror med Patriks avslutning att han möjligen fortfarande underskattar hotet från islam, pk-ismen är mycket skadlig och så också det allomfattande välfärdssamhället men det är ändå väsensskilt från en ideologi som söker världsherravälde genom våld och terror. Vår tids fara ligger i att pk-ismen håller dörren öppen för islam och i motståndet mot detta har både Trump och SD rätt. Detta är vår tids viktigaste fråga, jag kunde leva med ett stort välfärdsindustriellt komplex tidigare utan att gilla det, jag hade också varit nöjd i USA, men med islams inträde hotas allt man håller kärt, jag såg inget behov av att debattera tidigare för att få ner skatten 5%, eller 20% för den delen, mina barn skulle nog klarat sig ändå och livet är kort, det finns roligare saker. Men nu, jag tänker på det varje dag.

  Liked by 4 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Underbart att se den glädje och känsla av befrielse som Ted Nugent utstrålar efter Donald Trumps seger.

   Själv följde jag valvakan här i Sverige från nån gång efter midnatt och det är nog den bästa morgonvaka jag upplevt. Jag tjöt av glädje när segern äntligen var klar och även om det inte blev någon hjorthjakt dagen efter flöt jag fram som på moln.

   Liked by 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Min tanke är mycket banalare, nämligen att det är PK-ismen som hindrar oss från att ta itu med det mest akuta problemet, alltså migrationen.

   Sedan leder PK-ismen dessutom till en massa annat strul som dock inte är lika akut.

   Patrik

   Liked by 2 people

 6. tomas skriver:

  Allt är inte bra som kommer från USA. Folket byggde landet genom hårt arbete. Lite tid över att sitta ner och äta en ordentllig måltid. Fast food-kultur uppstod (snabba kolhydrater). Nu har fast food-konceptet exporteras worldwide, till Kina, till Vietnam osv.
  100 miljoner kineser har idag diabetes.
  Diabeteskatastrof i Kina
  http://www.kostdoktorn.se/diabeteskatastrof-i-kina
  There were 3.5 million cases of diabetes in Vietnam in 2015.

  Liked by 1 person

 7. Tor Arne skriver:

  Vi behöver inspiration för att hitta alternativer till den amerikanska kulturkolonialismen och PK-ismen. Jag tror att vi kan hitta inspiration i dessa kloka ord till Philippe de Villiers, som har skrivit boken ”Les cloches sonneront-elles encore demain?” (”Kommer kyrkklockorna till att ringa fortfarande imorgon?”). De Villiers tyckar att franskmenn skall ”Finna upp en roman baserat på dom franska skönheterna.”

  Vad ville en kärleksroman baserat på dom svenska skönheterna innehålla?

  Om kärleksromanen baserat på dom franska skönheterna:

  http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2016/12/01/31005-20161201ARTFIG00296-philippe-de-villiers-inventer-un-roman-d-amour-fonde-sur-les-beautes-francaises.php

  Intervju med Philippe de Villiers om hans bok:

  http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-cloches-sonneront-elles-encore-demain-ce-livre-est-un-cri-d-alarme-mais-aussi-un-chant-d-amour-sur-notre-civilisation-philippe-de-villiers-876115.html

  Om Philippe de Villiers: https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Villiers

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Og den franske maten! Franskmennene jobber bevisst i skolen med å lære barna å spise sunn, velsmakende og næringsrik kost.

   Det er ikke bare den amerikanske søppelmaten (‘junk food’) som er skadelig, hele matkulturen er sinnssvak – med barn som ikke kan spise ditten og datten…
   Og alle hormonene og GMO som storkonsernene ønsker prakke på oss gjennom diverse handelsavtaler!
   Tror jeg må stoppe her for blodtrykkets skyld 😦 Jeg avskyr det meste ved Amerika og deres vulgære penge- og pop-kultur. Er dog glad for at Clinton ikke ble president.

   Gilla

 8. Madelaine Fusfield skriver:

  Oj! Det var mycket det här. Var ska man börja? Till att börja med är det att ta till att associera Hillary med PK tänkande som mest utövas bland en del akademiker vid vissa universitet. För det andra vann hon det populära valet med 2.8 miljoner röster. Hon förlorade pga the Electoral College enligt vilken alla utsedda elektorer i en stat är bundna rösta för den statens vinnare. Om Trump fick 51% av rösterna i en folkgles stat fick han därför alla elektorsrösterna. Det är mycket debatt om detta och skevheten som uppstår.

  Framför allt skiljer sig amerikaner från svenskar i sin envetna individualism. De går inte i flock utan tror de har rätt göra som de vill och ingen ska hindra dem. Trumps oborstade maner och djärva uttalande tilltalade just de som var trötta på ”the establishment” och regeringen i Washington. Attityden är ungefär att det är dags att ”throw out the bums!” Jag kan inte jämföra denna attityd med något hos svenskar. Ni arbetar med behovet att komma överens, att till varje pris få gemene man att falla in i spåret och inte orsaka konflikter. Jaget måste tonas ner och Jantelagen lever nog fortfarande i den svenska själen. Sticker du upp eller framhäver dig måste du tystas ner mm i den riktningen. Något liknande är inte alls lika utsprett här. Nu börjar det skära sig i Sverige pga immigranter och kulturkrockar, och det är nog inte lätt fungera på samma sätt längre. Gradvis får ett parti som SD fler anhängare vad folk än säger och tycker om SD.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Sore loser. Om jag får tre mål underkända för offside i en fotbollsmatch har jag förvisso kanske gjort fler mål, men inte vunnit matchen. Val skall utföras enligt de gällande reglerna.

   Sättet man agerar i valet påverkas av hur dessa regler är utformade. Hade valet varit utformat så att Kalifornien hade kunnat avgöra det, så hade Trump vänt sig till kalifornienborna. Nu var det i stället så att Clinton jagade röster i Kalifornien, vilket ledde till en helt onödig marginal på 50%, alltså 75% av rösterna. Varför? Eftersom utgången i Kalifornien var given på förhand var det många Trump-supportrar som inte brydde sig om att rösta. Vad var alltså denna overkill verkligen värd? Den som hänvisar till sådana meningslösa artefakter borde skämmas.

   Victor Davis Hanson bor och arbetar i Kalifornien:

   http://townhall.com/columnists/victordavishanson/2016/12/22/the-trump-nail-in-the-media-coffin-n2262278

   Gilla

  • NETTANN skriver:

   Nja, det var väl inte riktigt så att Trump tog hem flest röster i bara en stat. Det var i stället Clinton som lockade till sig väljarna i Kalifornien medan de andra staternas röstande svek henne: http://avpixlat.info/2016/12/30/donald-trumps-valseger-ar-bara-toppen-pa-det-amerikanska-ideologiska-isberget/

   ”Kalifornien var nämligen den enskilda delstaten som gav Clinton segern gällande antalet sammanlagda röster. I Kalifornien fick Clinton 7.362.490 röster. Donald Trump fick 3.916.209 röster. Skillnaden är 3.446.281 röster, alltså 581.307 fler än de 2.864.974 röster Clinton sammanlagt vann med nationellt. Kontentan är att i 49 delstater och huvudstaden fick Donald Trump fler sammanlagda antal röster än Hillary Clinton.”

   Elektorssystemet kan alltså förhindra just den ”skevhet” som annars skulle uppstå när en folkrik stat (som Kalifornien) blir smått avgörande för hela USA-valet.

   Gilla

  • Staffan Persson skriver:

   Kompletterar mitt inlägg från Aftenposten: Min bild är att Donald Trumps agenda vilar på egocentriska motiv. Hans presidentskap kommer därför att skapa kaos. Putin kapar alla försök att utmana etablissemanget i väst, för egna syften. Tyvärr finns inte inom överskådlig sikt några hoppingivande globala aktörer i dagens politiska värld .Hoppas verkligen att jag har fel.

   Gilla

  • Vx skriver:

   Nationalistiska krafter har tryckts tillbaka till förmån för ökad överstatlighet och globalism. Nazismens perversa system har hållits upp som ett spöke för att misskreditera alla antiglobalister genom guilt by association. Globalisterna har haft ett avgörande inflytande över världens dominerande militärmakt USA, vilket de utnyttjat för att destabilisera och störta olika fristående regimer som vägrat underordna sig deras unipolära världsordning. Den politiken har kostat miljontals människoliv och drivit tiotals miljoner på flykt. Den har även indirekt destabiliserat hela Europa. Det är en skam att nästan alla svenska politiker stått bakom detta folkmord och deltagit med svensk millitär.
   https://anthropocene.live/2017/01/09/globalisterna-har-bjudit-putin-pa-en-beundran-som-han-kanske-inte-helt-fortjanar/

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Du må være klar ovet at Aftenposten de senere år er blitt svært USA-preget. Schibsted er nå delvis amerikansk eid og den politiske redaktøren er en bildenberger. Mange ganger er artiklene ren propaganda. Rossavik har ingen høy stjerne blant anti-PK’erne her hjemme.

   Gilla

 9. Höga kusten skriver:

  Visst är USA ett fascinerande land, obändig i sin relativa ungdomlighet. Nyss låg inlandet inbäddat i jungfrulighet. Nu är det koloniserat och kornbod åt människomassor.

  Reser man i bil, i mellanvästern, slås man av de små städernas monotoni. Skogar av reklamskyltar möter upp vid infarter. Otyglad kommersialism i sin prydno. Städer uppbyggda vid samma tid har skapat likhet. Historiens djup saknas.

  Samma känsla får jag inför svenska förstäder. Arkitektoniska monokulturer utan mänsklig fantasi, framdrivna av rationalitet och utan hänsyn till historia. Stora lådor på höjden. Som gigantiska containrar avsedda att enbart härbärgera människor – inte mer. Resultatet av kortsiktigt tänkande från svenska kommunpolitikers sida, samlade under endimensionella banér

  I det sönderslagna Europa, efter andra världskriget, knöt man an till historien. Försökte rekonstruera fram de gamla ur det sönderslagna. Hitta tillbaka till de historiska rötterna. Och bygga gammalt.

  Afrika har sedan ett par miljoner år pumpat ut vågor av människor över Asien och Europa. Under tiden låg Amerika jungfruligt. Enbart under den senaste istidens slutskede letade sig spridda grupper av människor över Berings sund och spred sig över landet.

  Och så kom kolonisationen från Europa. Först som guldtörst. Sedan för att besätta land. USA är ett multietnisk land, men ändå inte. Man samlas under en enda fana. Men annars slås man av en grundhet i mänsklig historia. Som om de historiska rötterna blev kvar på andra sidan Atlanten.

  USA präglas av en ungdomlig kommersialism med grunda historiska rötter. Visserligen värnar man om den historia man har, men vad är den i jämförelse med Asiens och Europas.

  Ur denna relativa historielöshet kan även viss vulgaritet få fritt spelrum. Det slår gärna över. Som det lätt gör när det är föräldrafritt.

  Ibland tänker jag på varggrottan i Finland. En djup spricka i Bötombergen i Kristinestad. Man tror sig där ha hittat artefakter från finska neandertalmänniskor som levde för 120 000 – 130 000 år sedan. Över grottan har en flera kilometer hög inlandsis en gång rest sig. Trots det finns spåren av människorna kvar.

  Själv bär jag på några procent Neandertalgener. Historia i mina egna celler. Sånt tycker jag om. Historia är viktigt.

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Bla bla Amerika utan historia bla bla Europa fin historia bla bla. Hur ofta har vi inte hört den visan? Men det som Patrik påpekar är ju att nya attraktiva beteenden och mönster uppstår i frihetens land, i USA, och inte i inskränkthetens världsdel, i Europa.

   Surt, sade räven.

   Det är dags att avreglera Europa!

   Ut ut EU nu!

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Ja ut av EU/ EØS, men ikke USA for meg! Den friheten du nevner, er bare for noen ganske få. Forholdene der et jo blitt sterkt forverret hjennom årene. Får USA gjennom sine handelsavtaler her, blir det enda mindre frihet for oss.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Anne-Hedvig, vad är Europas senaste tillskott till mänsklig kultur? Du tror kanske mobiltelefoni? Knappt hade vi kokat den karamellen, så kom Qualcomm och uppfann CDMA och Apple och uppfann den smarta telefonen. Kommunikationsnäten har tagits över av Darpanet och Cisco. Andra förslag? Överstatlig fascism à la EU förefaller måttligt intressant för andra än de närmast sörjande. Välfärdsstaten — ”ja, tack, ge oss pengarna era offer, innan vi tar över makten!” Inget land i världen inför för närvarande en välfärdsstat, utom de som redan begått detta allvarliga misstag. Kvalitetsstål och avgasfuskande bilar är allt som återstår, för tillfället, för Europa. Vi dricker till och med kaffe på amerikanska! Kaffe! Snacka om självförnedring och bristande innovations- och övertygandekraft!

    Det sista nya som kom ut ur Europa var väl Monty Python’s Flying Circus, som vi som bekant numera har förbjudit även det!

    Aftonlandet kan lika gärna sjunka i Atlanten. Dags för skärpning! Blicken upp ur naveln! Vi lever inte upp till vår fina historia. Det är jänkarna som håller den romerska republikens fana högt. Detta rent konkret, faktiskt. Den romerska republiken är en konkret förebild i USA. De är lika stolta över Rom som kineserna är över den delvis samtidiga Han-dynastin. Men det är inte vi i Europa. Vi hatar och föraktar för stolta historia. Om man studerar sanning, verklighet och historia är man ju konservativ, som maoisten Olof Lagercrantz konstaterade. Här är för övrigt en bild på honom:

    https://thewayofreason.wordpress.com/2016/12/28/regression/

    Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Fredrik Östman – Helt enig med deg at vi p.t. dessverre ikke lever opp til vår kulturs historie. Og jeg er bevisst på å IKKE drikke amerikansk kaffe (Starbucks og denslags)!
    Ellers forarger det meg at avisene holder ganske tyst om den kulturutfoldelse som tross alt skjer i Europa. Hva skjer i tysk musikkliv for eksempel? Ikke en tøddel om det i norske aviser i alle fall… derimot siste nytt om innen amerikansk cupcake-bakning . Eller noe annet dill 😦

    Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Denne flate kommersialisme har spredt seg til europeiske land også, ødelegger våre unike kulturuttrykk og gjør det meste til varer, efffektivitet og business. En forsøpling av våre sinn på mange plan!
   Husker oppstyret og forargelsen over ‘Dallas’ da såpeseriene kom – nå reagerer nesten ingen… Ta en titt på dagsprogrammene for de kommersielle TV-kanaler – det er forstemmende. ”Amerikanske tilstander”/”Helt Texas”!

   Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   PS. Da våre land (Norge og Sverige) var fattige, klarte man tydeligvis å bygge solide, vakre bosteder harmonisk plassert i terrenget og tilpasset stedets værforhold og klima. Variasjon i tettbebyggelse som grender, uthavner og småbyer, men samtidig en sympatisk helhet.
   Nå derimot?!!

   Liked by 2 people

 10. oppti skriver:

  Trump fick 50- av rösterna!
  Valsystemet gjordes så att mindre folkrika stater fick större vikt.
  Detta eftersom man vid USAs bildande 1776 såg risken i att folkrika stater infiltrerades av tankar från fienden och före detta stormakten som fortfarande hade ambitionen att styra världen.
  Så vad har ändrats på 240 år?

  Gilla

 11. PL skriver:

  Betraktar mig själv som en stor vän av USA efter att ett av mina barn fått stipendium och studerat gratis på ett prestige-college i Kalifornien under fyra år. Det går dock inte att blunda för allt som är tokigt i amerikanskt samhällsliv. Det första är rättssystemet som har sett till att över fyra miljoner amerikaner sitter i fängelse. Fängelsepopulationen har exploderat under den i Sverige omhuldade presidenten Bill Clinton som införde obligatoriskt livstidsstraff efter tre fällande domar. Följaktligen finns bara i Kalifornien över 3000 livstidsdömda utan möjlighet till benådning för icke-våldsbrott. Fallet med den 28-åriga Jodi Arias som dömdes för dråp till livstid utan möjlighet till benådning väckte en del uppmärksam för några år sedan.
  Inte många i Sverige känner till den amerikanska seden att förhudsamputera (omskära) nyfödda pojkar på BB. Denna operation infördes i slutet på 1800-talet för att stoppa onani och har fortsatt att vara en del av den amerikanska kulturen med miljardinkomster för läkare och sjukhus som säljer den avskurna förhuden (som utgör mer än 50% av den lilla barnpenisens hud) till bl. a. skönhetsindustrin. Man uppskattar att 1,2 miljoner nyfödda pojkar (varav minst 100 avlider av komplikationer som blödning och infektion) stympas på detta sätt årligen. Det räcker att söka ”circumcision” på Google eller YouTube för att tränga in i en mardrömsvärld av våld mot försvarslösa spädbarn.

  Liked by 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Visst finns det brister i USA, som i alla länder, och du tar upp frågor som egentligen inte rör denna diskussionstråd. Men jag vill passa på att varmt instämma i din syn på omskärelse. Oavsett om den sker av religiösa eller andra skäl, bör denna form av manlig könsstympning förbjudas i lag till dess personen uppnått myndig ålder. Det brukar hävdas att risken för peniscancer är mindre bland omskurna men de uppgifterna grundar sig på studier gjorda då intimhygienen var avsevärt sämre än idag. Även om risken för denna ovanliga form av cancer än idag skulle visa sig vara högre bland icke omskurna bör beslutet om en så radikal förebyggande åtgärd – som kanske räddar en av 20 000 omskurna från peniscancer – tas av individen när denne är myndig. Vem vet för övrigt vilka cancermediciner som utvecklats om femtio år, kanske cancer är utrotad.

   Som doktorand hade jag en forskarkollega som drabbats av antibiotikaresistent svampinfektion under förhuden och efter otaliga försök med andra åtgärder följde han urologens rekommendation och lät sig omskäras, något han bittert ångrade fortfarande fem år efteråt. Hans njutning vid sexuellt samliv var blott en bråkdel av vad den varit innan och om han informerats om detta hade han aldrig gått med på ingreppet.

   Diskussionen poppar up då och då men tystnar snabbt när religiösa företrädare åberopar religionsfriheten. Men det har inte hindrat att vi i vår västerländska civilisation stiftat en mängd förbudslagar som går helt i strid med vad som står skrivet i religiösa urkunder. Det skulle gå utmärkt att behålla den religiösa cermonien kring omskärelse och göra ett symboliskt ytligt snitt i förhuden istället.

   Lite av ett sidospår, men en viktig fråga!

   Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Gick ut på nätet och sökte lite eftersom jag mindes att det var en dokumentär på gång. Filmen American Circumcision är planerad att släppas någon gång efter sommaren 2017. Sex timmars filmsekvenser skall redigeras, efterbehandlas och klippas ner. Allt finansieras via crowdfunding (om jag minns rätt från en intervju jag såg i höstas). Här länk till trailern till American Circumcision: http://circumcisionmovie.com/

    Gilla

   • Ulrika skriver:

    Gissar att din forskarkollegas fru uppskattade att han blev av med sin svampinfektion:-)
    Synd om honom och miljoner andra som ”bara” har en bråkdel av den out of this world njutning han hade innan. Lyckliga du!
    Konstigt att ingen härovan tog upp betydelsen av omskärelsen i kampen mot AIDS, i synnherhet i katastrofala Afrika där miljoner barn blivit föräldralösa.

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Walid al Kubaisi – Norges eneste muslimske (kulturmuslim fra Irak) statsstipendiat – har fortalt om sin omskjæring da han var en liten gutt i hjemlandet. Han opplevde det som fullstendig traumatisk.

    Walid al K. er en klok mann, en frisinnet tenker, og en reell berikelse for Norge hvor han har bodd de siste 30 år.

    Gilla

   • Ulrika skriver:

    ”Han opplevde det som fullstendig traumatisk”
    Grymt eftersom han var redan en liten gutt. Hade han blivit omskuren den 8e dagen hade han inte haft det minsta minne av händelsen.

    Gilla

  • Hortensia skriver:

   Dråp, PL, är väl generellt att betrakta som våldsbrott? ”

   Omskärelse utan medicinsk orsak hör verkligen inte hemma i den civiliserade världen, men i USA lär den oerhörda omfattningen bero på oproportionerligt stort judiskt inflytande och inte på muslimskt initierad stympning av spädbarns genitalier, vilket traditionellt särskilt drabbar små flickor på ett oerhört grymt och livslångt handikappande vis.

   Gilla

   • Ulrika skriver:

    ”oproportionerligt stort judiskt inflytande ”? För att inte tala om inflytandet i den engelska kungafamiljen där prince Charles m fl är omskurna av en…rabbin!
    Men du har rätt, stympa flickor/kvinnor för livet är grymt, helt oacceptabelt, och är bara en manlig kontroll över kvinnorna.

    Gilla

 12. Steven Jörsäter skriver:

  Här är det lite svårt att förstå hur du tänker. Förväntar du dig att Liberalerna plötsligt ska slänga allt överbord de har hållit på med det sista decenniet och bli förnuftiga? Vår starka bastion mot pk-ismen? Knappast, eller hur?

  Sverigedemokraterna är vårt lands nutida politiska hjältar och det utgör den enda möjligheten att komma ur det elände vi har hamnat i. De har under svår personlig förföljelse slagits för idéer som vi andra inte har vågat framföra offentligt. De enorma diskussionerna om ”rötterna” förbiser helt att offentliga personer med ”godkända” åsikter aldrig hade kunnat klara att driva fram detta parti. De hade upphört att vara offentliga i samma stund och deras personliga offer hade blivit än större.

  Invandrarfrågan har naturligtvis varit viktigast eftersom den är den allvarligaste konsekvensen av pk-ismen. Frågan där den på allvar havererade, kan man säga. Politiska partier måste ägna energi åt verkliga frågor, inte teorier! Och representativ demokrati kräver tyvärr lite flexibilitet i umgänget. Men redan nu tycker jag att det kommer fram mer och mer i debatten att det är klyftan i det egna folket och de offentliga lögnerna som är ett större problem än invandrarna själva.

  Nu är tiden inne att ge Sverigedemokraterna en intellektuell sida och min bedömning är att det är just det vi gör här. Att visa att det verkliga, underliggande problemet, är pk-ismen. En naiv tokig och faktaresistent syn på världen. Sedan hindrar det inte att det kan vara en fördel att vara formellt politiskt obunden. Men vi ska inte inbilla oss att någon pk-person kan undgå att tydligt stämpla de kätterska tankar som framförs här.

  Just nu händer det mycket. Moderaterna ägnar sig åt en stor omprövning. Glädjande men hur det ska gå till i praktiken förstår man inte. Kan man gå ut med att ”vi har varit idioter i tio år men nu har vi förändrat oss”? Stora rörelser är nu igång för att förstärka försvaret. Men av vad, frågar man sig? Vi är ju landet utan kultur och utan egen etnisk identitet, har vi fått höra. Det är svårt att försvara något som man inte vet vad det är. Många gillar nog ryssar bättre än miljöpartister. Wolodarski vill kalla till nationell samling om försvaret utan Sverigedemokraterna. Vilken låtsasvärld lever den mannen i?

  Den symbolfråga som kanske är mest roande är att förstå hur Nobelstiftelsen ska lyckas ta sig ur det absurt idiotiska tilltaget att utesluta Åkesson från festen. För de kommer att tvingas att ändra sig.

  Liked by 7 people

   • Steven Jörsäter skriver:

    Jodå, hela samhället genomsyras av dårskap där invandringen bara är toppen på ett isberg. Det är ett stort misstag att se den frågan isolerad. Män ska tvingas vara kvinnor och tvärtom och staten tänker sig det oerhörda att den ska bestämma vem som ska vara hemma med barnen. Skolan ska försöka utjämna mellan olika hemmiljöer vilket är helt omöjligt om man inte sätter krokben för de begåvade eftersom skillnaden till största delen beror på arv men det vill man inte erkänna. Enorma resurser satsas på att ”rädda” ett globalt klimat som vi inte riktigt vet vad det egentligen gör eller om det spelar så stor roll. Och endast en dåre med storhetsvansinne kan tro att det är en uppgift för en promille av världens befolkning. Se där några få exempel.

    Blir det mot förmodan tillnyktring i invandringsfrågan hittar man med stor säkerhet på en ny fråga. När politiken inte längre är förankrad i verkligheten kan man ständigt hitta nya säljbara symbolfrågor att driva som i bästa fall är harmlösa, i värsta mycket skadliga. Tino Sanandaji visade detta på ett mycket tydligt sätt i intervjun med Patrik som sändes häromdagen. Sverige har frångått en 400-årig tradition och staten vill inte längre ta reda på fakta när missförhållanden utreds. Oerhört ruskigt!

    Gilla

 13. SD skriver:

  O.T
  Förra året blev Storbritannien den starkaste ekonomin bland ledande industriländer, med en tillväxt som accelererade efter folkomröstningen då britterna sa nej till EU.

  Näringslivet i Storbritannien uppnådde ett rekord förra månaden då ekonomin växte med 2,2 procent på årsbasis, mer än övriga ledande industriländer, inklusive USA och Tyskland, rapporterar The Times.

  Istället för att sakta in efter folkomröstningen i juni, så som bland annat Bank of England prognostiserade, ökade tillväxttakten under hösten. BNP steg med 0,3 procent respektive 0,6 procent under de två första kvartalen 2016, vilket kan jämföras med 0,6 och beräknade 0,5 procent de två senaste kvartalen.

  Chefekonomen Andrew Haldane vid Bank of England medger att de dystra prognoserna varit pinsamt felaktiga.

  http://samtiden.nu/2017/01/med-brexit-englands-ekonomi-starkast-varlden-2016/

  Liked by 2 people

 14. En normbrytande kropp skriver:

  Om man har en livshotande sjukdom vilken på sikt leder till massiv organsvikt, men som inte snabbt kan botas måste man inrikta sig mot att stoppa de mest akuta livshotande symptomen.

  Just nu har vi en akut sjukdom som riskerar hela den svenska samhällskroppen. Chefsöverläkaren vill dock fortsätta den felaktiga behandlingen och transplantera in ännu flera blodkroppar i samhällskroppen som till stora delar inte passar mottagaren. Vi kommer att tvingas ta dyra anti avstötningsmediciner under många år framåt och dessa får också som bekant kraftiga biverkningar.

  Det mest akuta symptomet måste prioriteras och behandlas först.

  Liked by 1 person

  • Hortensia skriver:

   Den livräddande kirurgen torde heta Alexander. Enbart hans välriktade hugg lär kunna rädda Moder Svea från den sorgligen direktimporterade, islamistiska sotdöden.

   Gilla

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Visst är Sverige ett märkligt land.

  Först gör landet allt tänkbart för att kopiera och efterhärma den amerikanska kulturen. Och detta görs med stor framgång och avsevärt mer än i något annat europeiskt land.

  Sedan förbannar man detta och gör allt tänkbart för att anklaga USA som det mest förfärliga av länder som man inte ens vill ta i med en tång ( åtminstone vänsterpartierna och de är praktiskt alla partier)

  Det är inte underligt att många upplever detta som något schizofrent!

  Hur vill man egentligen ha det?

  Liked by 2 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Mange menneskers syn på USA tror jeg endret seg i forbindelse med den meningsløse Irakkrigen, og alt som har fulgt etter den. I tillegg kommer finanskrisen og rovdyrkapitalismens baksider. (Uttrykket ‘rovdyrkapitalisme’ er faktisk oppfunnet av Høyres tidligere statsminister, Kåre Willoch).

   Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    G Miksche –
    Steigan tar et heftig oppgjør med de tåpelige utsagn om at svensker ikke har egen kultur. Han skriver et sted at han når som helst kunne stå opp og holde et foredrag om den svenske kulturen. Strindberg husker jeg han nevnte som et utgangspunkt.
    Bruk søkefunksjonen 🙂

    Steigan hører til den lille (?) del av venstresiden som ikke kjøper snakket om innvandringens velsignelser. Og hans artikler er vel kildebelagte, som du sikkert allerede har sett. Søk gjerne også på Terje Tvedt! Jeg husker at du satte pris på en artikkel av ham.

    Vennlig hilsen Anne-Hedvig

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag har länkat mig till hans blogg och gjort ett inlägg. Steigan menar att de norska socialdemokraterna värnar den norska kulturen. Förhoppningsvis är det sant, det vet jag icke. Men deras svenska bröder värnar definitivt inte det den svenska kulturen. Och det har jag sagt.

    Gilla

 16. MartinA skriver:

  PE tycker inte att vi svenskar har rätt att finnas till (eftersom han ironiserar över att folk ens påpekar att migranterna är ett problem, vilket väl är det allra minsta vi svenskar måste börja med att göra för att freda vår existens). Han har därför ej rätt att svänga sig med uttryck som ”vi svenskar”.

  Det blir dessutom tragikomiskt när PE påstår att motsättningen står mellan PK och medelklassen. När det är just medelklassen som upprätthåller PK.

  Liked by 2 people

 17. BjörnS skriver:

  Svensk media, politisk elit och proffstyckare behöver inga influenser från USA för att komma på en massa stolligheter – de är fullt kapabla i sin egen rätt. Exemplet med Eliassons armband är väl ett praktexempel. USA är det land där nolltolerans mot brott (NYPD) blev en fungerande strategi.
  Det är dock sant att PK-ismen förhindrar att många problem tas om hand (se Omars inlägg idag). Vi behöver nolltolerans mot brott och förtryck. Det skulle leda till en positiv spiral i och med att vi skulle få en positiv selektion av sekulära och skötsamma immigranter – de som inte skulle vilja anpassa sig skulle också välja att åka någon annanstans.

  Liked by 1 person

 18. askenyggdrasil skriver:

  USA, VÅLDETS OCH DUBBELMORALENS FÖRLOVADE HEMLAND.
  – 70-80% av alla seriemördare kommer fr. USA. Den europeiska siffran är 17%.
  – 17% av alla seriemord i USA begås av kvinnor, medan bara 10% av den totala andelen vanliga mord (totalt 15.000/år) begås av kvinnor. Seriemord är mordtypen med högst antal kvinnliga förövare.
  – Nu aktiva seriemördare i USA är 25-50 st.
  – Skolskjutningar har de senaste 50 åren accelererat. 470 st de senaste 50 åren med ett stort antal offer.
  – Sedan tillkommer alla andra mord, massmord och dödsskjutningar.
  Våld är verkligen något som detta land verkar kunna producera i mängd och acceptera. Men om man talar öppet om sex eller visar en bröstvårta (kvinnlig) på bild, för att inte tala om en penis och Gud förbjude en erigerad, då tar det hus i helsike följt av ett ramaskri och helhysteri.

  Gilla

 19. torstenjo skriver:

  Parallellerna mellan Trump och Sd är nog inte många! Sd står för en i grunden socialdemokratisk vision, med bas i ett kollektivistiskt ”folkhem”/välfärdsstat, kännetecknad av en allstädes närvarande stat – som med världens högsta skatter som medel bedriver sin sociala ingeniörskonst. Trump däremot har flera libertarianska drag i sin retorik, där motståndet mot ”den starka staten” är särskilt framträdande. Sd har knappast tillfört något nytt till svensk politik, utan har förvånansvärt nog lyckats etablera en ny position i det ytterst begränsade utrymmet mellan socialdemokrati och borgerlighet på höger-/vänsterskalan. Mer spännande vore det onekligen med en trumpliknande uppstickare på den svenska scenen, helst utan orginalets oberäknerliga självcentrering.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.