HENRIC ANKARCRONA: Jämställdhetsmyndigheten och jag

Mitt utbyte av budskap med Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg (JG) ser ut så här: 

HA den 5 juli 2020: God morgon, jämställdhet. Hur stämmer det med en ledningsgrupp om åtta personer varav samtliga är kvinnor? Skulle sätta värde på en förklaring. 

Hälsningar 

JG den 6 juli 2020: Hej. Tack för mail. Jag svarar här på din fråga som också finns med i detta svarsmail. Svar: vi eftersträvar jämställdhet i vår organisation och samtidigt rekryterar vi på förtjänst och skicklighet. Enligt utfallet i vår senaste chefsrekrytering är en ny chef av manligt kön. 

Vh Carina 

Carina Abréu, avdelningschef / Stöd och samordning 

HA den 23 april 2021: God morgon. Av myndighetens tio ledande befattningshavare är nio kvinnor och en man. När blir myndigheten jämställd? Tacksam för besked. 

JG den 23 april 2021: Hej och tack för ert mail. Jämställdhetsmyndigheten har nu tagit emot ert meddelande. Om ni har ställt frågor, vill att vi besvarar er enkät eller på annat sätt bett att vi ska kontakta er, så återkommer vi snart som möjligt. 

Detta mail kommer att vidarebefordras till den på Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för ditt ärende. (Vi ber er notera att vi periodvis har hög belastning och då kan vår återkoppling till er dröja lite längre tyvärr. Alla era meddelanden är viktiga för Jämställdhetsmyndigheten så ni kommer alltid att få ett svar från oss). 

Ingen person har undertecknat. 

HA den 7 juli 2021: Mitt budskap skickades den 23 april; efter tio veckor har jag ännu inte något svar; är det rimligt? 

JG den 7 juli 2021: Samma standardsvar med samma lydelse som den 23 april. 

Sedan dess tystnad. Vad sysslar myndigheten med? Ska nu skriva till generaldirektören, som har ansvaret för nonchalans, arrogans och hyckleri och låter sina anställda göra osanna utfästelser. 

Henric Ankarcrona