HENRIC ANKARCRONA: När blir jämställdhetsmyndigheten jämställd?

Den 28 juli förra året skrev Henric Ankarcrona här på Det Goda Samhället om Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. En socialdemokratisk generaldirektör hade där samlat en ledningsgrupp bestående av sju personer, alla kvinnor.

När Ankarcrona frågar myndigheten hur ledningsgruppens sammansättning rimmar med uppdraget får han till svar att alla är tillsatta på grund kompetens.

Den 5 juli, 2020 frågade jag via e-post: hur stämmer det med en ledningsgrupp om åtta personer varav samtliga är kvinnor? Skulle sätta värde på en förklaring.

Dagen efter, den 6 juli, fick jag följande svar från Carina Abréu: vi eftersträvar jämställdhet i vår organisation och samtidigt rekryterar vi på förtjänst och skicklighet. Enligt utfallet i vår senaste chefsrekrytering är en ny chef av manligt kön.

Den 23 april, 2021 frågade jag via e-post: av myndighetens tio ledande befattningshavare är nio kvinnor och en man. När blir myndigheten jämställd? Tacksam för besked.

Samma dag får jag ett standardsvar med innehåll att myndigheten ska återkomma så snart som möjligt men periodvis hög belastning gör att återkoppling kan dröja lite längre. Men.. ”ni kommer alltid att få ett svar från oss”.

Den 7 juli frågade jag via e-post: mitt budskap skickades den 23 april; efter tio veckor har jag ännu inte fått något svar; är det rimligt?

Ett standardsvar med samma lydelse som i april skickades samma dag. Intet har hörts sedan dess.

Myndighetens trovärdighet skadas självfallet av ett beteende som det jag beskrivit ovan. Hur ska myndigheten kunna ifrågasätta andra organisationers arbetssätt när man så uppenbarligen är helt oförmögen att fullfölja sitt eget uppdrag?

Jag har två frågor:

– När blir myndigheten jämställd?

– Varför gör myndigheten utfästelser om att svara, vilka inte infrias?

Henric Ankarcrona har arbetat inom svenskt näringsliv inom sjöfart, energi och flyg; numera mest inom kapitalförvaltning och inom ideella organisationer.