Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och opinionsbildningen

2014-08-03 14.40.30

Henric Ankarcrona

Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att de alternativa bilderna har svårt att få utrymme? VIK driver sin verksamhet och dominerar media, jaja, det vet vi. DGS har en viktig roll men arbetet är inte slutfört på länge än.

Ett par illustrationer: friskolorna som fick livsutrymme under Bildts regering har blivit en stor framgång. Engagemang från föräldrar och elever och personal bär vittnesbörd. Resultaten är oftast goda, vilket behandlas i en rapport av nationalekonomen Henrik Jordahl som presenterades i DN den 22 juli. Uppdraget kom från Svenskt Näringsliv och kommer därmed att vantolkas och avfärdas av VIKs profeter.

Och valfriheten har ett egenvärde för den borgerligt sinnade. Spridningseffekterna till förskolor och hälso- och sjukvård blir allt mer uppenbara. Anden är ur flaskan och VIK lider och letar efter angreppssätt. Som en skänk från ovan kom då diskussionen om vinster i välfärden. Resten vet vi.

Inte ens borgerliga politiker orkar föra en sakligt kvalificerad debatt i frågan och VIK lyckas i värsta fall stympa en växande näringsverksamhet och pressa in oss alla under locket. ”En lösning är bäst för alla” är sannolikt VIKs förkunnelse i sammandrag.

Ett annat exempel: vi har alla tagit del av finansminister Magdalena Anderssons refräng att Alliansen genomförde ”ofinansierade skattesänkningar om 140 miljarder kronor”. Vilka effekter har det gett? I Financial Times den 20 juli skriver den respekterade journalisten Martin Wolf om kapitalismens läge. En utgångspunkt är ett diagram som bygger på material från McKinsey och den europeiska kommissionen. Hur många hushåll har under perioden 2005 – 2012/14 (beroende på tillgängliga siffror) haft en oförändrad eller sjunkande realinkomst? I Italien ca 95 procent, i USA ca 80 procent, i Storbritannien ca 70 procent och genomsnittet för 25 länder ca 65 procent. I Sverige var siffran 20 procent!

Alltså: alliansregeringens skattesänkningar har gett 80 procent av hushållen stigande realinkomster, helt i en klass för sig!

VIK hoppas förstås att ingen läser Financial Times. Hur ska motargumenten formuleras? Usch, det blir svårt. Vilken borgerlig politiker läser Martin Wolf? När får vi höra ett brandtal på temat: skattesänkningar ger realinkomstökningar och ökad valfrihet. Och resurserna växer för att kunna hjälpa dem som behöver stöd. Välfärden hotas ingalunda.

Vi får inte sluta hoppas att VIK krossas av sin egen tyngd. Kolosser på lerfötter brukar gå under.

Tills dess får vi glädja oss åt DGS och att ordet ännu är fritt.