Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och opinionsbildningen

2014-08-03 14.40.30

Henric Ankarcrona

Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att de alternativa bilderna har svårt att få utrymme? VIK driver sin verksamhet och dominerar media, jaja, det vet vi. DGS har en viktig roll men arbetet är inte slutfört på länge än.

Ett par illustrationer: friskolorna som fick livsutrymme under Bildts regering har blivit en stor framgång. Engagemang från föräldrar och elever och personal bär vittnesbörd. Resultaten är oftast goda, vilket behandlas i en rapport av nationalekonomen Henrik Jordahl som presenterades i DN den 22 juli. Uppdraget kom från Svenskt Näringsliv och kommer därmed att vantolkas och avfärdas av VIKs profeter.

Och valfriheten har ett egenvärde för den borgerligt sinnade. Spridningseffekterna till förskolor och hälso- och sjukvård blir allt mer uppenbara. Anden är ur flaskan och VIK lider och letar efter angreppssätt. Som en skänk från ovan kom då diskussionen om vinster i välfärden. Resten vet vi.

Inte ens borgerliga politiker orkar föra en sakligt kvalificerad debatt i frågan och VIK lyckas i värsta fall stympa en växande näringsverksamhet och pressa in oss alla under locket. ”En lösning är bäst för alla” är sannolikt VIKs förkunnelse i sammandrag.

Ett annat exempel: vi har alla tagit del av finansminister Magdalena Anderssons refräng att Alliansen genomförde ”ofinansierade skattesänkningar om 140 miljarder kronor”. Vilka effekter har det gett? I Financial Times den 20 juli skriver den respekterade journalisten Martin Wolf om kapitalismens läge. En utgångspunkt är ett diagram som bygger på material från McKinsey och den europeiska kommissionen. Hur många hushåll har under perioden 2005 – 2012/14 (beroende på tillgängliga siffror) haft en oförändrad eller sjunkande realinkomst? I Italien ca 95 procent, i USA ca 80 procent, i Storbritannien ca 70 procent och genomsnittet för 25 länder ca 65 procent. I Sverige var siffran 20 procent!

Alltså: alliansregeringens skattesänkningar har gett 80 procent av hushållen stigande realinkomster, helt i en klass för sig!

VIK hoppas förstås att ingen läser Financial Times. Hur ska motargumenten formuleras? Usch, det blir svårt. Vilken borgerlig politiker läser Martin Wolf? När får vi höra ett brandtal på temat: skattesänkningar ger realinkomstökningar och ökad valfrihet. Och resurserna växer för att kunna hjälpa dem som behöver stöd. Välfärden hotas ingalunda.

Vi får inte sluta hoppas att VIK krossas av sin egen tyngd. Kolosser på lerfötter brukar gå under.

Tills dess får vi glädja oss åt DGS och att ordet ännu är fritt.

22 reaktioner på ”Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och opinionsbildningen

 1. adameva skriver:

  Jo, det är nog bara egentyngden som krossar VIK, ordet kommer inte att göra det. Vi har utvecklat en situation där endast en åsikt kan få förekomma, och dessa åsikter behöver därför inte argumenteras för rationellt. Dessutom, som artikelförfattaren pekar på, så används i svensk debatt ett mycket snävt informationsinnehåll och väldigt få går till utländska medier, mindre och mindre är mitt intryck eftersom det inte alltid bekräftar världsbilden, Larsson läser på SvD är ett bra exempel på hur man endast väljer små små bitar som stöder ens världsbild, ingen fördjupning, ingen analys, en FB-variant på ledarplats, ovärdigt det gamla SvD.

  Jag tror dessutom att det är en stort tillkortakommande i svensk skola att man inte lär ut logisk argumentation. Jag är skolad naturvetenskapligt och naturen är en hård läromästare, det är inte nog att tycka, kommer det inga neutroner när man använder palladium som elektrod så kommer det inga, så någon kall fusion blir det inte. Inom de sociala vetenskaperna är det svårare och det tar ofta lång tid, innan något som VIK visar sig vara som kall fusion, det kommer inget överskott och endast lögnen kan hålla det vid liv. Det verkar även som vi nu har en situation där en majoritet av de i ledande ställning är skolade i humaniora endast och de hoppade dessutom över filosofikurserna, politiker, ledarskribenter och de inom offentlig förvaltning har helt enkelt inte lärt sig att argumentera rationellt, och eftersom dessa skapat VIK och besitter makten så har de heller inget behov av att göra det. Det går inte att föra en debatt mellan en rationell och en irrationell debattör. Man frågar sig vad som istället krävs för kursändring, det är väl endast hårda fakta, inga neutroner eller inga pengar kvar i VIKs fall.

  Gillad av 4 personer

 2. tomas skriver:

  Ett litet problem bara…
  Finns ingen ritktig tillsynsmyndighet över friskolorna idag. Starka föräldarar ‘köper’ högre betyg till sina geniala barn.. Får inte min lille Putte högre betyg så byter vi skola, kan det låta. Nationella prov måste införas som rättas konfidentiellt och är avgörande för betygssättningen.

  Gillad av 3 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror dessutom att kraftigare ansträngningar krävs för att krossa kolossen VIK. Även om den säkert kommer att falla samman av sig själv ökar skadeeffekten exponentiellt och dröjer det för länge är risken stor att vi alla dras med i fallet. När eländet i Tyskland och Frankrike når Sverige vilket jag bedömer som oundvikligt räknar jag med att även svenskarna fått nog.

  Gillad av 1 person

 4. Jaxel skriver:

  ”…i en rapport av nationalekonomen Henrik Jordahl som presenterades i DN den 22 juli. Uppdraget kom från Svenskt Näringsliv och kommer därmed att vantolkas och avfärdas av VIKs profeter.”

  I så fall får vi väl på samma sätt anta att allt som sägs i rapporten sväljs med hull och hår av VIKs vedersakare.

  Vid hastig sökning lyckas jag inte hitta rapporten som refereras i krönikan bara debattartiklar i dagspressen. En källhänvisning hade varit trevligt. Krönikören kan kanske så här i efterhand ge en källhänvisning. Det blir ju annars svårt att vare sig acceptera eller ”vantolka och avfärda” resultaten.

  Gilla

 5. Hans Kindstrand skriver:

  Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) har på DGS utvecklats tämligen ingående. Ändå finns det något att tillföra – Hur går det till? Rent konkret?. VIK handlar om byråkratins vilja och förmåga att ta till sig uppgifter som inte behövs, eller kanske bättre hanteras av enskilda eller, i värsta fall, innebär onödiga inskränkningar i människors möjligheter att leva ett rikt och bra liv. VIK handlar också om byråkratisering av sådant som inte är ”välfärd” i traditionell mening. Ett aktuellt exempel är EU-förordningen 1143/2014 om förbudet från och med den 3 augusti 2016 att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla bl a signalkräftor.
  Länsstyrelsen i Östergötland har i sitt remissvar över förordningen framfört
  • att länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet bör vara tydlig, och
  • att det naturligtvis innebär ett krav på ökade resurser.
  Om man har någon kunskap om kräftor, och kräftfiskets betydelse för svensk landsbygdsbefolkning, är remissvaret upprörande – men helt i linje med VIK. Ett grundläggande faktum är att den inhemska arten – flodkräftan – inte kan återetableras. Den började slås ut av kräftpest redan i början av 1900- talet, långt innan signalkräftor började utplanteras i Sverige. Istället för att ifrågasätta utgångspunkten och det riktiga i att bedöma signalkräftor i svenska vatten som en skadlig ”främmande invasiv art”, utgår länsstyrelsen från att förordningen kommer att medföra utökade arbetsuppgifter för lässtyrelsen och med det, utökade anslag. Idén att signalkräftor är skadliga och att de om möjligt skall utrotas, kan med det motivet inte ifrågasättas. Sunt förnuft lyser med sin frånvaro. Inga signalkräftor är i Syd- och Mellansverige samma sak som inga kräftor alls. I medborgarnas ”välfärd” ingår inte möjligheten att få fiska kräftor.

  Gillad av 3 personer

 6. elfyma+ skriver:

  Friskolorna ingår väl också i det välfärdsindustriella komplexet ?
  De har osunt tajta förbindelser med politiska makthavare, vilket kännetecknar ett skattefinansierat komplex.

  De har inte bara starka lobbyorganisationer- de har även inflytelserika politiker i sina led.

  Den förre FP-ledaren Lars Lejonborg är idag ordf. för Friskolornas riksförbund.
  Han efterträdde Mikaela Waltersson (MP), som efterträdde Kjell Olof Feldt (S), som efterträdde Widar Andersson (S) osv.

  Gilla

 7. BjörnS skriver:

  Vinst i välfärden är en märklig debatt. Det ska vara moraliskt fel att göra vinst (vara effektivare) när det gäller att sköta t.ex åldringar. Det dränerar tydligen välfärden. Samma argument när det gäller privata asylplatser brukar belackarna inte anföra. Inte heller förklaras varför elektrikern som installerar eluttag och armaturer på ålderdomshemmet ska få göra vinst trots att den vinsten torde dränera ålderdomshemmets resurser på samma sätt som motsvarande vinst uttagen av ägarna (retoriskt fråga: har någon sett en fattig elektriker?). Hade belackarna haft en intellektuell hederlighet hade man velat förbjuda vinst på allt som säljs till den offentliga sektorn. Det vill man dock inte och konsekvensen blir att oftast självutnämnda feminister vill slå sönder en stor del av det kvinnliga företagandet.

  Vi har tidigare debatterat författningsreformer. Här är ett förslag. Inför minimikrav på grundkurs i logik för att få sitta i riksdag eller regering. Då kanske våra kära folkvalda har mindre systematisk otur när de tänker och talar. Och så får betydligt fler av dem se ett universitet från insidan.

  Gillad av 4 personer

 8. Lennart Jonasson skriver:

  Om du inte begriper att friskolorna är en del av det välfärdsindustriella komplexet är du mer än lovligt naiv. Succé? Knappast, där härjar som i de kommunala skolorna betygsinflation, mer än undermåligt pisaresultat, överexploatering av lärare, brist på ämnesfortbildning, pedagogiklarv, pk-tjosan i kvadrat osv. osv.
  Att det finns bra friskolor liksom kommunala är en helt annan sak men den underliggande katastrofen är murad av de politiker som vare sig tagit ansvar för kommunaliseringen som friskolereformen.
  Förefaller som Östermalm är referenspunkt för denna artikel….

  Gillad av 1 person

  • arne a skriver:

   Så är det, friskolor betalade med skattemedel, vad är det för friskolor? Det är en perversion av en fri marknad och har skapat en tjuvmentalitet. Sänk skatten och låt de som tjänar tillräckligt betala för hela skolgången själv, andra kan gå kommunalt. Detta är friskolor, inte dagens system.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Du har fel. Så var det i Sverige före friskolereformen. Bara de äckligt rika har råd att betala två gånger för en så dyr skola som den svenska med inkomstbeskattade pengar.

    Systemet som hela Västvärlden drabbats av med extremt höga inkomstskatter gör att familjer med barn inte har några pengar alls över, utan är VIK:s fångar, vilket förstås är meningen, medan personer i andra livsfaser eller med annan livsstil gynnas i motsvarande mån. Inte undra på att nativiteten sjunker.

    Det kan ju tänkas att du verkligen avsåg så kraftiga inkomstskattesänkningar och momssänkningar och arbetsgivaravgiftssänkningar och antingen avskaffad progressivitet eller återinförd sambeskatning av makar att vanligt folk skulle ha råd att själva välja skola. Men det betyder ju samtidigt att det du kallar kommunal skola skulle vara en liten specialskola bara för socialbidragstagare. Varför inte i så fall ge socialbidragstagare med barn i skolåldern ett extra tillskott som motsvarar kostnaden för en billig skola?

    Gillad av 1 person

 9. nils skriver:

  Är på sjukhus i skrivande stund, mitt i VIKs högborg, det fanns pasta och fisk till lunch, men då den gamla damen inte ville ha pasta så gick inte det för skulle sparas till de muslimska patienterna, de kunde inte äta skinkan i pastan. Den gamla damen fick nöja sig med lite pasta.. VIK tar hand om de sina.

  Gillad av 3 personer

  • rksmrgs skriver:

   Lustigt, samma sak hände mig igår. Lunchen bestod av antingen Korv Stroganoff eller Currykyckling. Jag valde kyckling, men efter en stund kom biträdet med en portion Stroganoff, eftersom de kvarvarande kycklingarna reserverats för de muslimska patienterna. Men jag fick en hel flaska lättöl som kompensation!

   Gillad av 2 personer

 10. Henric Ankarcrona skriver:

  Henrik Jordahls rapport går lätt att ladda ner från Svenskt Näringslivs hemsida.

  Friskolor och VIK: min uppfattning är att en av friskolornas viktigaste funktioner är att befrämja valfrihet. Art välja genomsyrar allt fler samhällssektorer.
  Ingår friskolorna i VIK? Inte enligt mitt synsätt.
  Beställare och producent: blir läkemedelsföretag och busstillverkare delar av VIK om de levererar varor till VIK? Blir det privata tvätteriet som tvättar åt landstinget en del av VIK för att det levererar tjänster till VIK? Jag anser inte det. Det förefaller mig som några tycker annorlunda. Så underbart.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   De blir det i den mån de är beroende av leveranser till skattefinansierade institutioner. Det är inte statens institutioner som sådana som är VIK, utan alla juridiska och fysiska personer som är beroende av dem för sitt uppehälle och existens: de anställda såväl som entreprenörerna/leverantörerna. Advokatsamfundet har blivit VIK:s språkrör eftersom ingen vanlig människa har råd med sådana advokaträkningar som staten betalar för flyktingar. Tandläkarna torde befinna sig i samma sits. Statens betalningar dominerar helt. Nästa profession på tur är kanske fastighetsmäklarna i takt med att stat och kommun dammsuger marknaderna på objekt.

   Gilla

   • B skriver:

    I en hel del mål tycker jag det är rimligt att staten betalar advokatkostnader. Om man till exempel riskerar att ens barn tvångsomhändertas eller om man har blivit utsatt för allvarligt brott måste man få tillgång till juridiskt biträde även om man inte kan betala det själv. Men naturligtvis får det inte skena iväg och bli orimligt.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Staten betalar advokater för att hjälpa utländska lycksökare att maximalt suga ut staten på alla tillgängliga medel, bidrag, ersättningar, tillskott och andra fördelar. Svenska medborgare får ingen sådan hjälp, utan får själva försöka efter bästa förmåga att leta rätt på blanketter, fylla i dem och sedan ringa handläggare och hoppas på det bästa.

    På motsvarande sätt får utländska lycksökare alla tandvårdskostnader betalda, naturligtvis efter att advokaten sett till att mängden tandvård maximerats, medan svenska medborgare under alla tider av så kallad gratis sjukvård alltid har fått betala all tandvård ur egen beskattad ficka.

    Det välfärdsindustriell komplexet består bl.a. av dessa advokater och tandläkare, som skär guld med täljkniv i vanliga svenskars kött, och av deras korporativistiska/fascistiska korporationer som advokatsamfundet. Man kan inte anklaga en sådan VIK-haj som Anne Ramberg för att vara politiskt naiv. Hon gör sitt jobb och företräder advokaternas faktiska intresse att berika sig på svenska skattebetalares bekostnad.

    På motsvarande sätt fungerar Migrationsverket, där etniskt anpassade handläggare bygger upp etniska maffior och skänker bort andra människors pengar i form at PUT och TUT (samma sak) till utländska lycksökare av sin egen etnicitet i utbyte mot inometnisk lojalitet och gemensam slaktning av det svenska skattefåret.

    Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   I en marknadsekonomi är det den störste kunden som sätter villkor och får sina krav tillgodosedda.
   Ingen företagare med självbevarelsedrift stöter sig med sina största kunder.
   I Sverige är det allmänna ALLTID störste kund, direkt eller indirekt.
   Så länge det samlade skatteuttaget överstiger 50% är det allmänna ALLTID störste kund och hela näringslivet anpassar sig därefter.
   Vi i Sverige är ALLA mer eller mindre delar av VIK, då VIK så småningom kollapsar under sin egen tyngd och ineffektivitet kommer vi alla drabbas, ingen undgår den metamorfos detta innebär, inget kan heller förhindra VIKs sammanbrott, det finns oändlig empirisk bevisning om detta faktum.
   När EU nu blivit kvalitetsbestämmande myndighet för i stort sett all produktion kommer utvecklingen mot apokalypsen endast påskyndas.

   Gilla

 11. Martin skriver:

  Anslaget att ”VIK” uteslutande är något slags socialistiskt politruk-monster är felaktig. Det är en i huvudsak ideologilös organism vars syfte, eller kanske snarare drivkraft, är att extrahera pengar och makt från ”systemet”. Kan det ske genom socialistiska idéer så används de, kan det ske genom t. ex. nyliberala idéer så används de. Gemensamt för aktörerna är t. ex. att de vill öka sitt kundunderlag liksom väljarbas. Det kan ske genom privatisering, utförsäljning, liberalisering, eller genom ett större antal människor i behov av välfärdstjänster och nya åtaganden. Tydligt är att det finns gemensamma ”politiska” och ”affärsmässiga” intressen, som särskilt på en liten marknad kan leda till direkt eller indirekt ohälsosamma kartell-liknande sammanslutningar (som inte behöver vara formella för att vara verkningsfulla).

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Absolut, det finns inga konspirationer, endast intressegemenskaper.
   Det finns heller inga politiska ideologier inom VIK, endast den värdeskapande befolkningens skattekraft begränsar VIKs expansion och ineffektivitetsutveckling.
   VIK är ett monster som garanterar att all effektivisering i produktionsleden osvikligt absorberas av byråkrati och administration med lägsta möjliga verkningsgrad i processen.
   VIKs effektivitet i resursförstörelse är högre än 100%, dvs VIK kommer över tid alltid att kväva och utarma den värdeskapande organism den livnär sig på.
   Processen är i en demokrati cyklisk, ett produktionsvärde skall fördelas och i en demokrati köps röster för produktionsvärde med hjälp av löften om mer välstånd, ett välstånd som fördelas och administreras av VIK.
   Vid nästkommande val utlovas ytterligare förbättringar för att köpa rösterna, återigen göds VIK med resurser. Vid en viss punkt övergår systemet från att drivas av politiska vinster till att drivas av VIK självt, därefter saknas alla bromsar för utvecklingen, VIK dödar sin värdorganism och cykeln återstartar efter en tid av nöd och anpassning till verkligheten.

   Gilla

 12. Utlandssvensk skriver:

  @ Henric Ankarcrona,

  ”alliansregeringens skattesänkningar har gett 80 procent av hushållen stigande realinkomster, helt i en klass för sig!”

  Nu läser jag både FT och WSJ sen länge och om man gör detta bör man utan problem inse att det Alliansen gjorde var att helt skamlöst elda på en kredit- och fastighetsbubbla, med totalt förutsägbara resultat. Sverige ser nu ut som många andra länder som har roat sig med detta historiskt. Typiskt sett får man god tillväxt och utmärkta statsfinanser, kombinerat med extrem privat skuldsättning, så länge bubblan är vid liv. När den sen spricker, vilket den alltid gör, får man recession eller depression, kombinerat med exploderande statsskuld.

  I det flesta länder resulterade bubblorna i stor privatkonsumtion och detta har delvis även varit fallet i Sverige. Men framförallt använde Alliansen effekterna till att maskera de statsfinansiella effekterna av sitt stor projekt, nämligen massinvandringen.

  Det finns ingen som helst tvekan om att Borg och Reinfeldt var fullt medvetna om denna dynamik, även om många alliansväljare uppenbarligen fortfarande är fast i detta rena bonnfångeri. Fast om väljarkåren är så hopplöst okunnig, kanske den förtjänar det som komma skall………

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.