Att sila mygg och svälja kameler

Henric Ankarcrona

Det svenska språket är rikt med en nyanserad ordskatt, ibland med bibliska rötter. Myggen och kamelerna finns idag. Titta bara på de stora svenska dagstidningarna.

För kort tid sedan presenterades nyheten att försvaret redan i år ska få ett tillskott om 500 mkr. Bilder på första sidan, kommentarer och analyser inklusive resonemang om värdet av signalen till omvärlden, ja allt detta fanns frikostigt redovisat av DN, SvD och GP för att nämna några. Fem riksdagspartier hade insett allvaret och nu skulle krafttag tas. Man ökade försvarsanslaget, som är ca 50 miljarder kr, med en procent.

Ungefär samtidigt fanns Migrationsverkets årsredovisning tillgänglig. För ungefär ett år sedan var verkets budget 12 miljarder. Kring den första mars 2016 redovisade DN att budgeten hade höjts med 28 miljarder kr till 40 miljarder. Det blev en liten notis i marginalen.

I juli 2016 stötte jag ihop med den dåvarande generaldirektören i Migrationsverket, Anders Danielson som nämnde att den aktuella budgeten var 50 miljarder kr. Det blev värre än så.

Av verkets årsredovisning för 2016 framgår att kostnaderna blev 59 miljarder plus upplupna kostnader om 14 miljarder som staten är skyldig kommuner och landsting dvs totalt 73 miljarder kronor. Ett rejält belopp. Till detta kommer ytterligare synliga kostnader i kommuner och landsting och osynliga kostnader i vårdköer och kulturkrockar mm.

Men låt oss hålla oss till staten. Hur ska en medborgare uppfatta att ett tillskott till försvaret utöver budget om 500 mkr får sådan uppmärksamhet? Medan ett tillskott till Migrationsverket utöver budget om 61 miljarder inte berörs alls? Någon förklaring borde finnas.

Jag frågade chefredaktören i DN, Peter Wolodarski, och chefredaktören i SvD, Tove Lifvendahl, och politiska redaktören i GP, Alice Teodorescu, hur det kom sig att Migrationsverkets kostnader inte behandlades. Lifvendahl var på resa. De andra läste sina mail men hann inte alltid svara. Någon som helst kommentar i sakfrågan har jag inte fått. De tre tidningarna får stå där med skammen att undanhålla allmänheten information och därmed vilseleda oss alla i en viktig samhällsfråga.

Samma fråga vid samma tidpunkt till chefredaktören i Dagens Industri, PM Nilsson, besvarades omedelbart med en kommentar i sakfrågan. DI har skrivit om Migrationsverket och dess budget. Allt går om man vill, det vill säga skriva och svara.

Jag skrev till ett par journalister. DN-skribentens förklaring var att tidningsledningen har så mycket att göra. SvD.journalisten hade två rader i en krönika där siffran 73 miljarder kr nämndes.

Den enda tidning vad jag kunnat se som gjort ett reportage om verkets kostnader är den veckovisa Affärsvärlden i sitt nummer av den första mars. Sveriges Radio och Sveriges Television vågar jag inte uttala mig om men jag kan gissa.

Frågorna kvarstår. Var kommer pengarna ifrån? Vilka har fattat beslut? Har användningen varit vettig? Vilken nytta kunde miljarderna gjort i de länder där elände råder? Hur ser det ut för innevarande år? Om det kommer flera Hultsfred, vad gör staten då? Vilken annan användning vore tänkbar? Fler förskolelärare, höjda polislöner, förstärkt försvar eller högre pensioner? Listan är oändlig. Statsministern påstår att i hans Sverige ställs inte grupp mot grupp. Jag tror mig veta att han har fel.