HENRIC ANKARCRONA: Öppet brev till Peter Wolodarski 

I Dagens Nyheter den 12 mars 2023 skriver Peter Wolodarski …”i det journalistiska arbetet är det viktigt att få ställa frågor och lyssna på makthavares svar…”. I botten tycks finnas en övertygelse att politikerna är till för medborgarnas skull.

Kan man hoppas att journalisterna är till för läsarnas skull? Nej, så tycks inte vara fallet. En illustration kan vara det brev som jag skrev till Peter Wolodarski i november 2015 (och som dök upp häromdagen). Nej, jag fick inget svar.

Eftersom det finns gott om plats i Sveriges så var det enligt Wolodarski bara ”mottagningssystemet som är övertecknat”. Det var fel. 

Hur förvaltade DN då och förvaltar DN idag sitt journalistiska uppdrag? 

Här är mitt budskap via e-post till Peter Wolodarski i november 2015: 

Dags att sluta låtsas?! 

”Sverige är långt ifrån fullt.men mottagningssystemet är övertecknat…” Så står det i Din söndagskrönika idag. Om vi ser till Sveriges storlek kan vi naturligtvis ta emot många miljoner människor.

Mottagningssystemet…

Nu är det dags att sluta låtsas. Ingen som vill föra en insiktsfull debatt om invandring till Sverige ser landets yta eller förmåga att ta hand om dem som kommer på ett rimligt sätt som avgörande faktorer.

Det går att tänka själv, att se på andra länders erfarenheter och ta del av den forskning som finns. Läs Paul Colliers ”Exodus” eller Christhoper Caldwells ”Reflexions on the Revolution in Europe”. 

Det är dags att sluta låtsas att vårt akuta läge kan hanteras även om mottagningen fungerar. Det är dags att föra kvalificerade resonemang kring de långsiktiga konsekvenserna för Sverige. Om vi får kanske 200 000 asylsökande i år och därtill 200 000 – 400 000 personer som  söker sig till Sverige under kategorin anhöriginvandring (vars omfattning smusslas undan i det flesta sammanhang), då framstår problemet i sina rätta proportioner. Lägg därtill dem som enligt flera källor inom polisen inte registreras alls – sannolikt enligt samma källor många tusen personer.  

En betydande andel av dem som kommer är unga muslimska män med en syn på kvinnor och rättssamhälle som skiljer sig från vad som är vedertaget i vårt land. De förändringar i politiken som regeringen nyligen presenterat kommer stegvis att träda i kraft under nästa år, varför siffrorna ovan är rimliga antaganden.

Lämna änglakören, sluta låtsas och redovisa för oss som bott här länge vilka konsekvenser anstormningen av migranter, från dysfunktionella samhällen med i många avseende ett annat kulturarv än vårt, kommer att få för den enskilde på många samhällsområden t ex skola, sjukvård och pensionssystem!

Varför låtsas så många att inget kommer att hända?

Som vanligt förväntar jag mig ingen respons eftersom tystnadens tyranni är det förhärskande förhållningssättet bland opinionsbildare.

Stockholm den 29 november 2015 
Henric Ankarcrona 

Henric Ankarcrona