Makten står på spel för S

Widar_bild_casual

Ytterkantens beröringsskräck vad gäller SD kan inte få fortsätta att styra S, skriver Widar Andersson.

Enligt en undersökning av Ipsos som DN publicerade häromdagen så anser 46 procent av väljarna att andra partier ska samarbeta med Sverigedemokraterna i de frågor där partierna har samma uppfattning. 41 procent av väljarna anser tvärtemot att andra partier bör göra allt de kan för att minska SD:s inflytande.

David Ahlin är opinionschef på Ipsos. I en intervju med DN sa Ahlin att ”Sverigedemokraterna bland allt fler börjar betraktas som ett parti bland andra”.

Det är framförallt bland de borgerliga partiernas väljare som inställningen till SD förändras jämfört med den tidigare undersökningen i september 2014. I dag har till exempel inget borgerligt parti en majoritet av väljare som anser att SD:s inflytande bör minska på alla sätt som står till buds. Av de socialdemokratiska väljarna säger 57 procent ja till att SD:s inflytande bör minskas.

Det slags normaliseringsprocess som pågår just nu är inte på något sätt märklig. Det är ofrånkomligt att Sverigedemokraterna steg för steg i takt med sitt ökande väljarstöd blir en del av den politiska vardagen. Vore det inte för partiets rötter i rasismen så skulle det inte stå länge på förrän även riktiga samarbeten med SD blev vardag.

Viktigare än att teoretisera kring eventuella samarbeten i framtiden är att ta SD:s väljare på större allvar. Idag dominerar ännu patroniseringen; SD:s väljare beskrivs som lite småpantade förlorare i våra globala och liberala tidevarv. Det duger inte. SD-väljarna är framförallt kritiska mot invandringens omfattning och mot den misslyckade integrationen. Vilket faktiskt inte är särskilt kontroversiellt. Vore det inte för risken att skällas för ”SD-smittad fiskare i grumliga vatten” så skulle vi säkerligen ha en begåvad och kreativ partipolitisk debatt om dessa viktiga och känsliga samhällsområden.

En stor del av dagens SD-väljare är återvinningsbara. Inte minst för Socialdemokraterna. Ska S bli framgångsrikt så krävs emellertid att ytterkanternas beröringsskräck inte får styra över partiet. Ett växande SD som om några år knyter samarbetsband med några av de borgerliga partierna skulle utestänga S från makt och inflytande under många mandatperioder. Och det är ju inte så kul det heller.

Texten ha tidigare publicerats i Folkbladet