När sanningen krockar med korrektheten

Mohamed Omar

Pedagogikkonferensen ”Need for Change” i Göteborg vill vara ett tryggt rum. Därför har man avbokat Linda Gottfredson, professor i pedagogisk psykologi vid University of Delaware, som skulle hålla en av plenarföreläsningarna. Hon har nämligen kommit fram till resultat som inte är politiskt korrekta. Det kan skapa dålig stämning.

Det är alltså inte för att Gottfredson har fel som hon inte är välkommen. Man bryr sig inte ens om att försöka motbevisa henne. Det som borde vara vetenskapens mål, att söka sanningen, har underordnats den politiska korrektheten. Och sköra människors behov av ett tryggt rum. Man måste ta hänsyn till de godas känslor.

Vari består då Gottfredsons inkorrekthet. Enligt Academic Rights Watch handlar det om att hon i sin forskning visar att det finns IQ-skillnader mellan grupper och individer. Hon menar att IQ är en betydande faktor för att förutsäga framgång i livet.

”Dessa slutsatser, som motiveras utifrån ett stort empiriskt material, inte minst från den amerikanska militären, går stick i stäv med vad den pedagogiska tradition som är förhärskande i Sverige och på många andra håll lär, där den centrala tanken är att det inte finns några betydande skillnader i intelligens mellan individer eller grupper”, skriver Academic Watch.

Detta strider förstås mot dogmen om alla lika värde. Att människor är olika intelligenta ska förklaras med ”socioekonomiska faktorer”. Arv har väldigt, väldigt liten betydelse. Och skillnaderna går att fixa med mer social rättvisa.

Pedagogikkonferensens arrangörer Svenska vägledare och IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) låter denna dogm gå före sökandet efter sanning. Jag är inte tillräckligt insatt i IQ-forskningen för att ha en åsikt. Men jag vet bara att politisk inkorrekthet inte är en rimlig anledning att bannlysa en forskare. Kom med motbevis istället!

Gottfredson kallar pk-isternas världsbild för ”egalitär fiktion”:

”We now have out there what I call the egalitarian fiction that all groups are equal in intelligence. We have social policy based on that fiction. For example, the 1991 Civil Rights Act codified Griggs vs. Duke Power, which said that if you have disproportionate hiring by race, you are prima facie — that’s prima facie evidence of racial discrimination. …Differences in intelligence have real world effects, whether we think they’re there or not, whether we want to wish them away or not. And we don’t do anybody any good, certainly not the low-IQ people, by denying that those problems exist.”

Läs mer i transkriptionen av en intervju med Gottfredson i den amerikanska tevekanalen PBS program Think Tank: ”Race, IQ, Success and Charles Murray” (28/10 1994).

Tänk om Gottfredson har rätt? Tänk om det faktiskt finns IQ-skillnader mellan grupper och individer? Tänk om medfödd intelligens faktiskt har något att göra med framgång? Då kanske pk-isterna måste ändra sin världsåskådning. Då kanske det inte går att fixa alla problem med mer social rättvisa. Och det är väl detta man fruktar. Det är för besvärligt att tänka om. Och konsekvenserna för samhället vore inte önskvärda, tror de.

Men om något är sant, så är det sant, oavsett om det gör att vissa känner sig otrygga. Konsekvenserna för moral och samhälle med mera ska inte spela någon roll för vetenskapen. Annars hamnar vi i samma situation som då Darwins utvecklingslära skulle stoppas eftersom den undergrävde moralen. Tänk om människor slutar tro på Gud nu när han inte längre behövs för att förklara människans uppkomst? Det kommer att bli kaos. Här uppstod en konflikt mellan sanning och den tidens korrekthet eller mellan vetenskapliga fakta och den tidens Värdegrund.

I ett mejl till arrangörerna skriver Gottfredson att deras beslut om att avboka henne är en skamlig och ovetenskaplig handling. Man kan bara instämma. Vetenskapligt lagda människor skiljer inte mellan hatfakta och godhetsfakta där hatfakta ska mörkläggas. Fakta är fakta.

49 reaktioner på ”När sanningen krockar med korrektheten

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Detta strider förstås mot dogmen om alla lika värde. Att människor är olika intelligenta ska förklaras med ”socioekonomiska faktorer”.

  Det gör det ju inte. – Dumma är ju lika mycket värda som kloka, annars gäller inte floskeln. – Och grymma och brutala är lika mycket värda som medkännande och välvilliga. – Och hur vidrigt och grymt kräk man än lyckas leta upp, är det ”lika mycket värt” som du själv, vad nu det skall betyda. – För vad det betyder, är det ingen som kan förklara.

  Gillad av 7 personer

 2. Aurora skriver:

  Modern (politisk) humaniora krockar hela tiden med naturvetenskapen. En professor på Uppsla universitet anmodades ändra i sitt kursmaterial (alternativt låta annan föreläsare ta över hans kurs) sedan elevera upprörts över han han påstods att det fanns två kön. Den politiska kvasiforakningen inom humaniora undergräver all annan naturvetenskaplig forskning. De som vidhåller ex.vis homosexualitet som normal preferens kan kanske då undra över varför det i så fall forskas i de fysiska/genetiska/kromosom/enzym-orskaerna till att denna preferns utvecklas. Religiösa konservativa kristna börjar i allt större skator vända sig bort från evolutionsläran till förmån för Adam och Eva-historien och att Gud skapade jorden på 7 dagar. Så människans framtid blir väl i grottor där dumhuvuden blir tvungna att riva sig i håret över hur man gör upp eld.

  Gillad av 2 personer

 3. J.G skriver:

  Kusingifte har visat en ökad risk för att avkomman har 10-15 IQ poäng lägre än annars. Och detta är ärftligt.

  Låg IQ är även relaterat till dålig impulskontroll.

  I vissa delar av världen är kusingifte inte bara tillåtet, utan välpraktiserat.

  Gillad av 9 personer

 4. gmiksche skriver:

  Det är bra att detta tema tas upp. Att det finns skillnader i IQ mellan individer kan dock inte ens Gottfredsons belackare förneka, oavsett hur man mäter dem. Barn inom samma familj kan skilja sig avsevärt med avseende på sin intelligens. Det vet gemene man. Eller gemene hen, för att vara korrekt. Striden står inte kring skillnader mellan individer utan kring skillnader mellan grupper.

  Att inavel leder till försämrade egenskaper hos djur och människor – till vilka låg IQ förutsätts höra – är etablerat och, såvitt jag vet, inte ifrågasatt. Nu hör till saken att inavel i form av kusingifte är vida utbredd inom klansamhällen. Se exempelvis: https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage_in_the_Middle_East

  Slutsatsen blir då…?

  Gillad av 8 personer

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Det är ju det som är grejen.
   Etablissemanget vet men vägrar erkänna, vägrar prata om dessa skillnader eftersom de fruktar att sanningen skall nyttjas av de som aldrig köpt ide’n om allas lika värde men som de själva – suprematerna – gjort karriär på, och även för dem är intelligens ett värde av betydelse.

   Gilla

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Tips: ”The Bell Curve”, av Hernstein och Murray. Den diskuterar IQ som en kombination av genetiska och sociala faktorer.

  ”IQ and the Wealth of Nations” samt ”IQ and Global Inequality” av Lynn och Vanhanen.

  ”The Marshmallow Test” av Mischel.

  Dessa är en god introduktion.

  Kritiken mot dessa och andra undersökningar är intressant i sig: den motbevisar eller kullkastar inte resultaten som redovisas i respektive böckers forskning, utan utgår endast från intellektualiserad argumentation ur ett värderingsperspektiv.

  Det är helt enkelt viktigare att inte erkänna att olika grupper har olika IQ, än att erkänna det och arbeta för att respektive grupp skall kunna förbättra sig.

  Få fält är så nedlusade av trams som pedagogik; den samlade summan av hur in- och utlärning går till ryms på ett vykort.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr är inte den akademiska världen befriad från allvarliga fördomar där sociala och politiska hänsyn får överhet över vetenskaplig sanning. Eftersom jag själv drabbats av detta vet jag vad jag talar om. Inte minst i Sverige befinner man sig på ett alltmer sluttande plan där ingen ännu vet ur det kommer att sluta. Vi får ändå hoppas att vi skall slippa uppleva den dag när nobelprisen börjar kvoteras.

  Gillad av 10 personer

  • Elisabeth skriver:

   Lennart B, du är inne på något oroväckande där, kvotering av nobelprisen. I många år har jag, veckan före nobel-prisens utdelande, hört detta evinnerliga tjat i radio/TV om att det måste bli fler kvinnliga mottagare. Måste ? Varför ? De som sållar ut pristagarna kommer att påverkas, gissar jag.

   Gillad av 4 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Lennart B
   ”Vi får ändå hoppas att vi skall slippa uppleva den dag när nobelprisen börjar kvoteras.”

   Ursäkta, men har det inte sannolikt redan hänt?
   För vad finns det för skäl tro PK-ismen inte angripit även Nobelkommitten? Varför skulle just de stå fria?
   Det undrar jag.

   Gillad av 2 personer

  • docma skriver:

   Med risk för att göra Dig besviken: Nobelprisen kommer snart att kvoteras och då först avseende kön! Nobelprisen delas ut av olika kommittéer som fått förslag från olika håll om vem eller vilka som m h t till sin forskningsgärning är mest lämpad eller lämpade. Urvalet sker sedan helt subjektivt och har t ex lett till att orimligtvis många svenskar m h t både landets forskning och storlek har fått ett sådant pris. Tydligast är subjektiviteten inom litteraturområdet. Avgångna sekreteraren i Sv. Akademin, den starkt marxisminspirerade fru Danius var, enligt vad jag förstått, starkt intresserad av att könsbestämma kommande litteraturnobelprisen. Nu gick det inte så bra för hennes del – men vänta och se!

   Gilla

 7. Lars-Olof Svensson skriver:

  Det blir förstås ingen forskning om dumma motståndaren inte får vara med. Det blir istället tro och som sådan bör den inte hålla till på universiteten (vilket vägledare gör; mängder av professorer) och inte stödjas av skattebetalarna. Ut med dem. – Jag hade aldrig hört talas om Sveriges Vägledarförening tidigare. Här kan man läsa en klargörande text om deras etiska riktlinjer, http://www.vagledarforeningen.se/deklaration/

  Gillad av 2 personer

 8. Peter skriver:

  Först granskar man bevisen och finner att de faktiskt är överväldigande. Sen ser man att vänstern och de anständiga undertryckt informationen under hela ens liv. Sen förstår man konsekvenserna av undertryckandet.

  Då har man tagit det röda pillret.

  Gillad av 9 personer

 9. Christer L skriver:

  En rationalistisk materialism som förnekar/bortser ifrån/avfärdar andliga dimensioner i tillvaron går hand i hand med socialismen. Håna inte andras genuina erfarenheter bara för att du själv inte delar dem, sådant är inte debatt. Att som många här på bloggen gör hävda sin rationalism med att dumförklara resten av mänskligheten, det är politiskt korrekt men inte etiskt korrekt. Inte utan att ge ett minsta lilla tips om hur man då tänker om medvetandet och tillika om universums uppkomst och allt detta. Att resonera om religioner enbart utifrån bokstavstroget tolkande och helt bortse från symbolisk bild och intuitivt innehåll är lika barnsligt som att genom en religiös eller politisk fanatism stanna i utvecklingen i en infantil-psykotisk attityd eller ett skuld och samvets-syndrom – jag kan inte här definiera vad jag menar eftersom sådant censureras, men det går att lista ut. Så, alla ni rationalistiska materialister, humanister kallar sig en del av er, snyt er! Eller fantisera om robotvärldar. Vilka har tagit över världsdominans genom atomvapnen inom femtio år, tror ni?

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Crister L: Förstår inte vad du far efter. Du sveper in dig i en offerkofta och anser dig missförstådd. Som jag ser det, så kan vetenskaplig forskning inte yttra sig om Guds existens, och var och en får välja själv vad den vill tro om detta.

   Diskussionen gäller något annat: Ska man kunna undertrycka vetenskapliga fakta med hänvisning till grumliga ”moraliska” argument? Om det finns sådana IQ-skillnader mellan grupper, så är väl det inte konstigare än att det finns skillnader i yttre egenskaper som hudfärg. Förekomsten av en skillnad säger ju i sig inget om vad skillnaden ska få för praktiska konsekvenser; detta är en annan fråga.

   Vad gäller universums uppkomst, så har vi en vetenskaplig teori om detta. Den kan inte förklara allt, men den är åtminstone grundad på fakta.

   Gillad av 3 personer

   • Christer L skriver:

    Hovs Klipphällar … Enligt en ett år gammal artikel i populärtidskriften Illustrerad Vetenskap, som jag nyss googlade (det räcker för en en enkel själ), bekräftas min uppfattning att forskningen hamnat i spagat och kommer inte upp. Mörk materia-teorin håller på att slinka Vetenskapen ur händerna: 5% synlig materia, 27% mörk materia, 68% mörk energi. Man har jagat bevis för teorin, statsat stort på att försöka fånga in mörka partiklar, eller återskapa dem, spanat ute i rymden. Inget resultat. ”Därför frågar sig nu flera forskare om den mörka materien ens existerar.” Mörk materia och mörk energi är hypoteser som relativitetsteorin behöver och kosmologin serverat. Och så har många, likt du H K, för er att vetenskapen om kosmos är teoretiskt avklarad. Jag har ingen offerkofta, men du är offer för vetenskapstro.

    Gilla

   • Hovs_klipphällar skriver:

    @Crister L:
    Ditt problem är att du inbillar dig att vetenskapen ska ha färdiga svar på allting, och när den inte har det triumferar du i din tro på sagor.
    Vetenskapen är en process för att steg för steg öka kunskapen om verkligheten. Den är inte perfekt — men jag föredrar den framför sagorna.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Du kallar det intelligenssnobberi att försöka använda sina resurser för att försöka att ta reda på saker och ting med användning av vetenskaplig metod. Det låter som om du anser att man i stället ska använda någon annan metod. Vilken metod i så fall?

    Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    Du hittar på. Det jag kallar intelligenssnobberi är ett koketteri och en nedlåtenhet som rationalister strör in i sina resonemang. Vetenskaplig metod ser vi väldigt litet av här på kommentarsfältet – och hur skulle det se ut? Det här är ett ”köksbord”, inget seminarium. Det här är internets alternativa media med kommentarer till föga vetenskapliga artiklar om politiska frågor.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag hittar inte på någonting. Jag försöker få klarhet i vad du menar med intelligenssnobberi i sammanhanget. Det är inte fel att hänvisa till ”vetenskaplig metod” när man försöker bena ut ett problem, vare sig det sker vid köksbordet eller -bänken.

    Gilla

 10. ~:)> skriver:

  Det vi ser är ett försök att använda kristendomen och Jesus budskap i politisk form, det första försöket var socialism som nu har utvecklats till pk-ism. Endast genom att det religiösa behovet finnes och uppenbarligen delvis fylls av pk-ismen kan dessa idiotier förstås. Muhammed upptäckte denna mekanism för över 1000 år sedan, man han må vara förlåten, och hans följare, för detta var innan den vetenskapliga revolutionen. Att det lyckas denna gång, från klimat till massinvandring och allas lika värde bevisar att den religiösa impulsen är enormt stark.

  Detta visar också att en motrörelse antagligen inte kommer att lyckas innan samma impuls utnyttjas, Jordan Peterson försöker uppväcka sund kristendom, men troligare är kanske att ett försvar baserad på religiös etnisk sammanhållning tvingas fram av etablissemanget.

  Gillad av 3 personer

  • olle reimers skriver:

   Jordan Peterson gör mycket tydlig åtskilnad mellan vetenskap och andlighet. Andligheten är en dimension av människan som kan leda till bättre självförståelse och för att utveckla sig själv till att kunna leva ett meningsfullt liv. Det handlar om frågor som man ställer sig själv och svaren inte finns någon annanstans än just där. En metod för att försöka vara sann.

   Gillad av 2 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Klart att man bokade av Linda Gottfredson, hon är ett hot mot den svenska modellen. Där IQ är ett hot och intelligenta människor förslavas med skitjobb.
  Och puckon kan till och med bli statsministrar. Denna verklighet kan endast fortgå så länge PK gardet har kontroll över lögnerna via media, men så länge cirka 80%
  gillar att det är så landet ser ut, så lär skådespelet fortsätta.
  Men någonstans så borde dom flesta inse att dom slösar bort sina liv på att delta i lögnernas paradis. Sann frihet börjar med att våga vända ut och in på verkligheten
  och det modet saknar tyvärr dom flesta.

  Gillad av 11 personer

  • ~o:)> skriver:

   Här har du tag i något väsentligt. Det är uppenbart att många i det nya frälset är mediokra, om ens det. De skyddas från skarpare observatörer som de på DGS, eller Tullberg, eller Peterson från en armé av journalister. Deras jobb är missförstått, de är att agera buffert mot egentligt ifrågasättande och att paketera det politiska budskapet. På detta sätt så börjar ett system av anti-meritokrati växa fram, där andra kriterier används, främst lojalitet och det visar man genom att aldrig ifrågasätta pk-ismen.

   Gillad av 6 personer

 12. Christer Hanefalk skriver:

  Intressant ämne du tar upp, Eddie!
  Om någon säger att ‘vad duktig din tjej är på att spela tennis – hon har nog ärvt sitt bollsinne av sin mamma’ eller ‘vad duktig din kille är på att sjunga – det har han nog efter pappa; han är ju så musikaliskt’ så är det ingen som opponerar sig. Därför att det finns vissa egenskaper som är politiskt korrekta att betrakta som ‘ärvda’. Andra egenskaper är det totalt tabu att tala om – egenskaper som gör oss tekniska, långsiktiga, till ledare, och så vidare. För mig vore det totalt märkligt om inte allt vi har med oss i vårt DNA kommer från tidigare generationer i vår släkt. Att vi föds som ett slags ‘tabula rasa’ – ‘en tom tavla’ – är ju en vetenskaplig omöjlighet. En ‘tom tavla’ som vår skola kan fylla med lämpligt motiv och innehåll. Tyvärr har alla PK:ister en väldigt tuff motståndare: Verkligheten! I verkligheten upplever sig människor ha dåliga chefer. I verkligheten vantrivs man på sina jobb. I verkligheten blir man utbränd. I verkligheten går i grunden rätt bra företag under på grund av chefer som varken förstår eller klarar av sina uppgifter.
  I min värld är ALLT ärftligt. Vi kan INTE lära oss allt om vi inte har förutsättningarna för det. Flickan som spelar tennis kan däremot träna sig att bli bättre på tennis – för att hon har bollsinnet och anlagen. Och pojken som sjunger blir bättre på att sjunga om han övar mer och mer – för att han har de rätta anlagen.

  Gillad av 7 personer

 13. Elisabeth skriver:

  Ja, vetenskapen är numera underordnad den politiska korrektheten.
  Jag lyssnade på en synnerligen intressant diskussion mellan David Eberhardt och Aron Flam igår. De diskuterade Eberhardts nya bok ”Det stora könskriget”,både innehållet och mottagandet. Boken är pepprad med vetenskapliga undersökningar och fakta. Just därför förutspådde Eberhardt att boken skulle antingen tigas ihjäl eller kortfattat hånas på det stora tidningarnas kultursidor. Därför att, som du skriver Mohamed, man söker inte sanningen längre.
  https://www.aronflam.com/blog-aron/2018/10/17/101-eberhard-det-stora-knsexperimentet

  Gillad av 8 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  Som befryndad med fiskmåshögern (jag är nog snarare skrattmås) kan man känna sig fågelfri och nog få bättre överblick, än vänsterskruvade och ”liberala” knallkorkar som dväljs och kväljs i gyttjan. Det känns iallafall så, dunno… Krax krax!

  Gilla

 15. Laggar skriver:

  Det oroväckande i sammanhanget är att det är andra forskare som protesterat mot föredragshållaren. Hur kan dessa vara forskare? Eller är det bara sådana som är i början av sin ”forskarkarriär” och ännu inte tagit till sig allmängodset inom forskarsamhället. En annan sak är ju om kraven skulle komma från samhället utanför, men i detta fall är det inom forskarsamhället. Nog kunde ”marxisterna” inom samhället skälla på ”borgerlig vetenskap” men det skällandet är något helt annat än vad vi här ser. Att man faller till föga är ju ett tecken på att byråkraterna inte vet vad de gör och inte har tagit till sig forskarsamhällets regelverk.

  Gillad av 1 person

 16. Sixten Johansson skriver:

  Utan mediastöd kan Förnekad Sanning (framlagd av ”onda”) inte vinna över ”God PK-Etik”. Men i väntan på hjälp från Verkligheten kan vi testa vissa strategier:

  Vi kan dels poängtera enkla fakta, dels blotta och fördöma PK-isternas konsekvensmoral, alltså det handlande vars följder blir motsatta den förment goda etiken. Vi kan bruka religiösa termer, t ex kalla moralen (=handlandet) och dess konsekvenser för ondska. PK-isten är inte ond, men bekänner sig till ondskan och gör sig till ondskans hantlangare.

  En bra diskussionsfråga är vad IQ-spridningen kan tänkas bli i en stor barnaskara, om föräldrarna har 120-80, 120-120 eller 80-80 i IQ. De flesta lär medge att 80-80 inte är gynnsamt, särskilt inte om släktskap finns med i bilden.

  Sedan kan vi säga att man för varje individ och folkgrupp oavsett IQ-nivån kan se intelligens som bara en del av ett utvecklingsbart paket. Men massor av glastak hindrar dess optimala blomning: familj, personlighet, skola, kön, kultur, språk, religion osv.

  Skolans PK-ister är besatta av att krossa glastaken ekonomi och sociopolitik. Gott så, men lärarutbildningen och politikens mål och medel – social blandning, utjämning och eget kunskapssök – har skapat kaos. Alla andra glastak finns kvar. Och barnen har berövats chansen att få möta en inspirerande och kunnig vuxen, som hjälper dem att växa utifrån deras förutsättningar. Det är ett så fruktansvärt svek mot en hel generation, att de skolansvarigas konsekvensmoral måste betecknas som ondska.

  Gilla

 17. Lennart Bengtsson skriver:

  På samma sätt som det finns stora variationer i människors förmåga att springa fort, hoppa högt eller långt så finns det kolossala skillnader i människors tankeförmåga, omdöme, minnesförmåga eller intelligens. Speciellt stora är skillnaderna när det gäller musik, matematik och fysik. Det är en gåva som såväl individ som samhälle skall ta hand om extra väl. Nu kastas det tyvärr bort i många fall på grund av att dumheten är så mycket vanligare än det goda förståndet. Det allra tråkigaste i vårt land är att alltför många bland dumbommarna har för mycket makt och inflytande. Resultatet blir därefter.

  Gilla

 18. olle reimers skriver:

  Målet är att krossa individen. I Den Sköna Nya världen som ska förverkligas 2030 finns inget utrymme för en massa lyxtänkande av individuellt snitt.

  Allt drar åt samma håll. Massinvasion. Islamism. PK-ism.

  Individen ska bort. Leve kollektivet! (Vart försvann ordet solidaritet förresten? Har det blivit PK-fientligt?)

  Gilla

 19. Lenam skriver:

  Det är väl ganska självklart att 2 intelligenta människor dras till varandra och får intelligenta barn. Man hanterar barnen på ett intelligent sätt som bidrar till att även deras barn blir intelligenta. Skolan gör det till någon sorts problem att välutbildade föräldrar får framgångsrika barn. Som att det vore skolans fel att inte alla barn blir lika framgångsrika eller studiemotiverade.

  Gilla

 20. Klas Göran skriver:

  Man borde avstå från utsagor av typen ”grupp X har högre IQ än grpp Y” då det inte är vetenskapligt.
  Att begåvning ärvs på individnivå är kanske inte speciellt kontroversiellt. Problemet med genetiska diskussioner uppstår när man påstår att ”gruppen X” genetiskt sett är si och ”gruppen Y” är så. För hur definerar man en ”grupp” och hur stor kan den vara för att man skall kunna uttala sig om den med säkerhet? Defineras den kulturellt eller genom fenotyp? Varför?
  Man kan tänka sig att invånarna i en isolerad by, som under flera generationer endast alstrar barn med varandra, kommer att utveckla vissa gemensamma genetiska särdrag, t ex som i byn Macondo i Gabriel Garcia Marquez roman ”Hundra år av ensamhet”.
  Detta är en mycket klart avgränsad population, jämförbar med en flock vargar på en isolerad ö, Darwins olika finkar på Galapagosöarna etc. och kan därför observeras väldigt väl. Med större grupper är det däromot svårare, för att inte säga omöjligt.
  Ett exempel som gärna används om en mänsklig grupp är aschkenazi-judarna. Där anser sig vissa forkare ha kunnat fastställa en genomsnittligt högre IQ än i andra ”grupper”. Men då blir det viktigt att definera denna grupp: det handlar alltså inte om den kulturella gruppen ”judar” i gemen, då det finns (har funnits) religöst-kulturellt judiska grupper utspridda i Nordafrika, Etiopien, Jemen, Mellanöstern, Indien osv. Det handlar specifikt om en klart definerad grupp som levt isolerad från det omgivande samhället under över 1000 år och där utvecklat en mycket specifik kultur. Därför är det svårt att fastställa vad denna högre genomsnitts-IQ faktiskt beror på: genetiskt urval eller kultur – om den nu verkligen har en högre genomsnittlig IQ.
  Om man talar om ännu större grupper kan man enligt de allra flesta genetiker inte fastställa några skillnader mellan ”grupper” om man med ”grupper” menar ”alla med afrikanskt utseende”, ”alla med europeiskt utseende” etc. Skillnaderna inom respektive ”grupp” – det man för 100 år sedan kallade ”ras” – är helt enkelt större.
  Det går därför inte att vetenskapligt göra ett konstaterande i stil med ”[rasen X] har högre IQ än [rasen Y]”.
  Därför borde man avstå ifrån sådana utsagor.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   ”Därför är det svårt att fastställa vad denna högre genomsnitts-IQ faktiskt beror på: genetiskt urval eller kultur – om den nu verkligen har en högre genomsnittlig IQ.” Goddag yxskaft.

   Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Vad menar du? Det verkar finnas tillräckligt många debattörer på DGS som helst av allt skulle vilja säga saker i stil med ”alla X är genetiskt sett lata och alla Y är smartare än alla Z”. Så jag förstår vekligen inte vad du vill säga.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    @KLAS GÖRAN. Varför vänder du dig till mig med kommentaren att ”det verkar finnas många debattörer på DGS som helst skulle vilja..”?

    Å ena sidan accepterar du att det finns skillnader mellan grupper med avseende på uppmätt IQ: ”Därför är det svårt att fastställa vad denna högre genomsnitts-IQ faktiskt beror på”. Medan du senare i samma mening ifrågasätter mätresultatet: ”om den nu verkligen har en högre genomsnittlig IQ.” Därav goddag yxskaft.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det finns något som heter Bellkurvan.

   Jag tycker inte att det är så märkvärdigt om IQ:n utvecklas olika över tiden på olika sätt i olika folkgrupper. Det handlar om genetiska urval. De starkaste har rört på sig under årtusendena och fått ett bättre urval än de som blivit kvar där mänskligheten har sitt ursprung.

   Detta får sedan inte översättas till vad som gäller på individnivå. Man kan inte dra några slutsatser på den punkten utan en individuell mätning.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.