Gästskribent Torsten Sandström: Att befrias från ansvar

Jag och många med mig säger nästan varje dag att politiker, myndighetschefer och bolagsdirektörer måste ta ansvar för sina misstag. Även medierna ställer ofta upp i drev mot makthavare av många slag. Det verkar råda någon form av konsensus att personer i hög ställning måste bära ansvar för de viktiga funktioner som de har, positioner som i allmänhet medför god status och bra lön. Problemet i vårt land – mer än i andra nationer i nordvästra Europa, tror jag – är att ansvar i praktiken sällan utkrävs. Utredningar om maktmissbruk läggs ned. Höjdarna sitter kvar eller omplaceras. Locket läggs på.

Den omvända företeelsen, som också härjar i vårt land, är att den lilla människans ansvar konsekvent förminskas. Så långt att medierna dagligen slätar över olika typer av avvikelser från gällande lagstiftning eller rådande moraliska normer. Personerna ifråga ses som viljelösa marionetter, som på grund av en brutal eller trist social miljö – eller personliga själsproblem – hamnat i klistret.

Dagligen hör vi talas om dessa mänskliga offer. Av en sådan person kan man inte begära särskilt mycket. Den sociala bakgrunden blir därför ett argument för att ansvar inte ska utkrävas eller åtminstone mildras rejält. Man talar till och med om ”socialt arv”. Därför har en utbredd offerkultur vuxit fram i vårt land sedan flera decennier.


Den svenska offerkulturen har många förgreningar och en mängd olika typer av människor i underordnad ställning omfattas. När det gäller kvinnor tänjs gränserna avsevärt, så att nästan alla pekas ut som offer på grund av sitt kön. Men de typiska offergrupperna är annars ungdomar, invandrare, brottslingar och anställda på låg nivå. Om rollerna kombineras hos någon enskild blir följden att personen ifråga närmast totalbefrias från ansvar. Något som illustreras av exemplet med bilbränder utförda av tonåringar i förorten. Följden av att utpekas som offer är som framgått en form av ansvarsfrihet. Tragiska samhällsomständigheter har nämligen styrt så att den utsatta människan avvikit från normer, som råder i skolan, i gänget, på brottsplatsen, på jobbet och så vidare. Även om den individ saken gäller är frisk, stark och begåvad hamnar han eller hon ändå helt eller delvis i den ansvarslöses position.

Mer intressant, om än svårare att förklara, är varför det blivit så i vårt land – mer än exempelvis i Danmark och Tyskland (som jag förstår saken). Historiskt sett sammanhänger utvecklingen i vårt land med framväxten och expansionen av ämnena sociologi och psykologi under framför allt 1950-talet och framåt. Då började man tala om strukturer, som på en ganska diffus (men ändå intressant) samhällsnivå styr människan. Redan tidigare hade Freud och andra psykologer försökt förklara hur människans undermedvetna styr livsförloppen genom våra hjärnors egna inneboende krafter. Båda förklaringsmodellerna passar väl in i den vänsterideologi som härskar i vårt land. Där delas folket in i makthavare och utsatta – de senare är personer som drabbats av sin medels- och maktlöshet. I svenska medier, som mer än utomlands domineras av vänsteråsikter, har offerkulturen slagit ordentligt rot, med en kraft som gör att avvikarens roll som ansvarslös närmast ses som bevisad, vetenskapligt sett.

Såväl myten om makthavarens tunga ansvar som illusionen om den lilla människans roll som offer får allvarliga samhällskonsekvenser. Jag har redan sagt att höjdarna normalt traskar vidare, tyvärr. Sak samma gäller de många avvikare som kategoriseras som offer. I stället för att få en rejäl tankeställare lindas offret in i en kokong av svenskt silke. Den person som alltså behöver tydlig hjälp för att komma på benen och anpassa sig till ett lagenligt eller vanligt moraliskt agerande förblir kvar i sitt utanförskap. Allt detta på grund av att medier, socialarbetare, lärare, domare och många andra är frälsta av den nya läran, dogmer som alltså uppfattas som vetenskapligt grundade, trots att det i grunden rör sig om en tämligen lös teori om att människan saknar en fri vilja.

Någon säger kanske att jag måste visa förståelse för svaga och utsatta. Men det är just det jag försöker göra i denna text. Det barn som inte tillrättavisas fortsätter ofta på fel väg. Samma risk löper en ung brottsling. Och den elev som av skolan får lära sig att han eller hon är ett offer kommer att få fortsatta svårigheter att forma sin framtid via utbildning. Många svenskar som genom studier gjort en klassresa uppåt säger att de aldrig kunnat skaffa sig en bra universitetsexamen eller gott liv om dom inte mött lärare med tydliga krav i den ”gamla kunskapsskolan”. Ifall berättarna, liksom dagens ungdomar, betraktats som viljelösa offer talar mycket för att de stannat kvar i sin besvärliga utgångsposition. Vi måste ta lärdom av vad klassresenärerna förtäljer. Den stämmer med många andras erfarenheter.

Slutsatsen av denna text är alltså att det svenska samhället skulle vinna mycket på om offerkulturen rörande ”samhällets olycksbarn” slopas. Skillnader i ekonomi, utbildning, boende, ursprung, ålder med mera mellan olika människor påverkar givetvis individernas livsutveckling. Fenomenet ”socialt arv” har alltså sina poänger. Men på sikt vinner de allra flesta människor på att slippa förankras i en position som offer, fjättrade av krafter dom påstås inte själv kunna styra över. Med en tuff knuff framåt klarar dom nämligen ofta mycket.

En god samhällsutveckling kräver därför att de krafter som sprider illusionen om mänskliga offer stoppas. För detta fordras förstås närmast en revolution inom medier, politik, universitetsvärld, skola, rättsväsende och så vidare. Det gäller nämligen att vrida ansvarsklockan bort från offerteorier av skilda slag till tankar som redan upplysningstidens filosofer lanserat. Då kritiserades dogmer om Guds vilja och människans roll som syndare. Idag måste individerna än en gång frigöras. Nu från osynliga band via strukturer i samhälle eller hjärnor. De grupper som producerar samhällsfarlig ideologi måste ersättas av krafter som förstår att tydliga och verkningsfulla krav är den rätta vägen. Att tala om krav kan tyckas repressivt eller reaktionärt. Men är i själva verket normalt en realistisk och hälsosam medicin.

Torsten Sandström, är professor em i civilrätt vid Lunds universitet och författare till flera böcker i förmögenhetsrätt, framför allt om aktiebolag. Han driver http://www.anti-pk-bloggen.se/.

45 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Att befrias från ansvar

 1. Palle9 skriver:

  Tack Torsten, för många kloka insikter.
  ” Många svenskar som genom studier gjort en klassresa uppåt säger att de aldrig kunnat skaffa sig en bra universitetsexamen eller gott liv om dom inte mött lärare med tydliga krav i den ”gamla kunskapsskolan”.”
  Detta kan jag själv skriva under på då jag själv genomgick en krävande utblidning via den gamla kunskapsskolan.
  Redan som liten pojke i småskolan kan jag f.ö. erinra mig ett samspråk med en vuxen man. Han berättade att han varit förlagd som soldat till min hemstad vid Öresund, och hur trupperna befann sig i beredskapsläge inför en eventuell tysk invasion (efter det tyska besättandet av Danmark). Alla var medvetna om brister i den egna beväpningen, och stämningen var spänd. Under hans värnplikt hade han stött på två typer av officerare, dels de som var ”hyggliga” och inte så krävande, tjänsten under dem var ”slapp och skön”. Men sedan fanns det de officerare, som tvärtom krävde full insats av manskapet under övningarna, dessa officerare var inte väl sedda.
  Men när han låg där i mörkret i ovisst, spänt läge, var det med tacksamhet han tänkte tillbaka på träningen han fått genom de mer krävande officerarna – det var bara de kunskaper och färdigheter han fått vid dessa tillfällen, som var värda något i det skarpa läget …

  Gillad av 5 personer

 2. Kent Forssgren skriver:

  ”Många svenskar som genom studier gjort en klassresa uppåt säger att de aldrig kunnat skaffa sig en bra universitetsexamen eller gott liv om dom inte mött lärare med tydliga krav i den ”gamla kunskapsskolan”.
  Bra sammanfattat tycker jag – av egen erfarenhet.
  Men, den kloke läraren får inte alltid ställa krav på eleverna.
  I dag tycks vissa skolor vara totalt kravlösa.
  Dock, det började redan på 60-talet.

  LIKHETSDOKTRINEN ÄR ORSAKEN TILL SKOLANS KRIS
  I skolans värld förväntas alla kunna tävla mot alla i alla ämnen och nå ungefär samma mål på samma tid. Men det som händer med detta synsätt är att ribban sänkts så lågt att alla tar sig över, eller att farten anpassas till de långsammaste. Den likhetsdoktrin som i decennier präglat skolan, är det som skapat dagens kris. Det skriver professor Kjell-Åke Forsgren.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/likhetsdoktrinen-ar-orsaken-till-skolans-kris_8868016.svd

  Gillad av 6 personer

 3. Aurora skriver:

  Mycket bra redogörelse. Det är ju också alltid lättare att skylla sina brister och tillkortakommanden på andra och omvärlden än att istället ta sig själv i kragen och ’äga’ sin roll och ansvar i sin situation och vad som sker kring en själv. Det kalla extern locus of control i motsats till intern locus of control där man själv ser sitt ansvar och även sin egen roll i att åtgärda sin situation. Ett samhälle som ensidigt omfamnar extern-locus-of-control-synen där människor ständigt kommer undan sitt eget ansvar och tillåts spela dumma hela livet kommer snart att gå under.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   @Aurora: i Sverige, dvs svenskarna, har åtminstone de senaste 50-70 åren avskaffat och osynliggjort det personliga ansvaret. Först i den offentliga delen och senare med stora inbrytningar också i det privata näringslivet, där jag arbetade i 40 år innan pension. Ansvar kan bara tas av individer inte av några kollektiv! Detta är mycket viktigt att förstå, men begrips inte i Sverige. I huvudsak kan man nog säga att hela Sveriges hittillsvarande och ständigt ökande nedgång pga stora problem, ej utmaningar, beror på bristande ansvarstagande. Det skördar och kommer att skörda liv och skadade svenskar i ökande grad. Men 82% av oss har fortfarande inte föstått utan röstar hela tiden för fortsättning med samma politiker.
   Främst avser jag invandringen, som påbörjades med fullt medvetenhet inom samtliga politiska partier 1975, i och med S och Palmes mångkulturproposition 1975:26. Detta beslut som senare infördes av Reinfeldts regering 2010-2011 kallar jag för rent landsförräderi och borde så småningom bestraffas som sådant. Det blir många politikers vånda men är nödvändigt för nationens hälsa framledes. Vad är skillnaden mellan en krigsinvasion av ett land och en invasion iscensatt av landets regimer? Att båda är invasion framgår av wikipedia båda likställs: kan vara militärt övertagande eller intrång av stora mängder människor. Det senare gäller Sverige.
   För övrigt, typiskt svenskt att behöva använda engelska för att beskriva något som du gör! Du förklarar ju redan i början vad du vill säga!

   Gilla

 4. Moab skriver:

  Mycket bra Torsten men det finns också en annan sjuka som är än värre, det är den som verkar göra att du inte anser dig vara direkt ansvarig för detta:

  http://www.friatider.se/mohammed-h-ktas-f-r-v-ldt-kten-mot-en-10-rig-flicka-i-malm

  10-åriga flickor våldtas. Vilka partier har verkat för massinvandring och att dessa förövare ses som offer? Frågan är inte svår. Röstade professor Sandström på något av dessa 7 partier i de senaste 3-4 valen? Det senaste för lite mer än en månad sedan?

  Professor Sandström är en hycklare, som jag anser, precis som stenkastarna, bär ett direkt ansvar för att invandrade våldtäktsmän går fria. Inte ens nu, är jag säker på, är han villig att utdöma det straff som förtjänas. Nej min herre, ni är en hycklare. Ni är mot allt dåligtoch för allt bra och är för fin för att göra något för 19-åriga våldtagna flickor. Censuren förhindrar mig att skriva de epitet ni förtjänar.

  Gillad av 2 personer

  • Sibyllan skriver:

   Sådana som Torsten är den värsta typen, tycker jag. Den grupp som i kraft av sin position i samhället borde ha varit föregångare släntrar nu yrvaket in, flera decennier efter oss andra, med urvattnade analyser, utan något nytt, utan något lösningsförslag, och utan vilja att göra något åt saken.

   Tvi vale!

   Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Uttrycket bättre sent än aldrig kommer upp på min näthinna. Ska vi inte kunna förlåta de som visserligen gjort oss illa förut men nu i alla fall håller med oss? I så fall kommer vi aldrig få styr på det här landet. De som verkligen lett oss ner i fördärvet som, Reinfeldt, Löfven et al ska vi givetvis inte förlåta utan dessa ska vi ta hand om på lämpligt sätt.

   Gillad av 1 person

   • Yad Vashem skriver:

    Reinfeldt, Löfven et consortes hade aldrig kunnat genomföra sitt folkmord om akademin och media hade utfört sitt nominella (!) uppdrag och. Det duger inte att som Torstensson, Expressens Anna Dahlberg m.fl. komma kl. fem över tolv och sparka in dörrar som stått vidöppna sedan innan Berlinmuren föll. Det räcker inte att säga ”jag följde bara värdegrunden”. Vem blir Sveriges Simon Wiesenthal?

    Gillad av 3 personer

   • Linden skriver:

    EU tänker inte längre sätta upp så kallade migrantläger i Nordafrika, som tidigare varit en idé för att lösa invandringsfrågan i Europa. Det meddelar nu EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

    Eliassons MSB betalar två miljoner skattekronor för rapport om att bekämpa alternativ media i Sverige

    Bara sju procent av nyanländas jobb är icke-subventionerade

    Åtal för lärarvåldtäkt – skulle ”knulla sönder” kvinnan och kidnappa hennes släkting
    Alla andra våldtäkter onämnda.

    Och denna utveckling tycker fortfarande 83% är helt i sin ordning.

    Att nämna IQ i dessa tider är känsligt.
    Har väl att göra med allas lika värde. Av någon anledning rasar vi intelligensmässigt i Sverige.
    Är kanske våra politiker, eller kanske vårt sätt att rösta ett bevis på att det stämmer.

    Gillad av 3 personer

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  Hur kan det vara möjligt att väljarna inte har rätten att sparka politiker och tjänstemän som missbrukar väljarnas förtroende?
  Det måste väl ändå vara ganska unikt för Sverige?

  Gillad av 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror att det blir nödvändigt att börja se den svenska överheten som klienter i ställt för att de betraktar jordens befolkning som klienter som de vill vårda och ta hand om. Det är landets överhet som skall omskolas och inte folket. Vägrar de skall de bytas ut. De flesta människor vill innerst inne ta hand om sig själva. Detta skall självfallet uppmuntras och goda seder skall präntas in och dåligt beteende åtgärdas på lämpligt sätt.
  För de av oss som växt upp i en annan tid än dagens kan säkert erinra sig alla nödvändiga tillsägelser som var en del av vår uppfostran och som var en förutsättning för ett sedermera fungerande samhälle.

  Gillad av 7 personer

 7. Folke Lidén skriver:

  Kanske hänger alla dessa bortförklaringar samman med PK-samhällets kategoriska imperativ:
  – Du måste tycka att alla människor har lika värde.

  Exempel: Att Max Tegmark vet mer än Folke om universum beror på att Folke föddes i Norrbotten av föräldrar som enbart hade folkskola som studiemeriter.

  Gillad av 1 person

 8. jannorberg1 skriver:

  Sällan ser man så pricksäkra analyser där den mentala förflackningen sätts i ljuset samt hur detta negativt påverkar ett stort antal människor. Tack Torsten Sandström!!

  De frågor man dock med viss självkritik måste ställa sig är hur detta kunnat ske successivt under så många årtionden??

  Vi som passerat bäst före datum, dvs pensionen, är ytterst de vilka måste reflektera över vår roll och vårt ansvar för att denna förflackning kunnat etsa sig fast så djupt i allas medvetande. Det är ju trots allt vår generation som låtit detta pågå så många år, vi har ju uppfostrat den generation som idag håller på att uppfostra sina egna ätteläggar.

  Patrik E:s ständiga mantra om pk-ismens framväxt som förklaringsmodell måste kompletteras med vår generations eget ansvar.

  Frågan blir därför om det nu är för sent att vända denna trend där den socialistiska hjärntvättens effekter blir som att vända en oceanångare på väg mot isberget med öppna ögon??

  Gillad av 3 personer

 9. Östrahult skriver:

  Instämmer helt. Att det är så tokigt beror på två saker tror jag:

  • Vänsterideologien som bygger på att några vet folkets bästa.
  • Kändiskulturen som bygger på att vanligt folk inte är någonting

  Allt detta förstärks av media och inte minst beredvilligheten bland vanligt folk att vara fans, gillare etc.

  Det finns nog ingen annan väg än att väcka vanligt folk så att de förstår hur de utnyttjas

  Gillad av 2 personer

 10. MartinA skriver:

  Bra text, usel bild. Kristendomen sätter den fria viljan i främsta rummet. Till exempel, kristendomens motstånd mot slaveri grundar i att om en människa lever som slav kommer Gud ej ha information att döma personen med.

  Gillad av 2 personer

 11. Göran Holmström skriver:

  Intressant krönika. Gud är död, dödad av den nya guden människan.
  Dödaren av den fria viljan, genom att ta bort ansvaret så försvinner även det fria valet och ersätts av värdegrunden den heliga PK-religionen som skall frälsa mänskligheten från allt ont och bota både svält och sjukdomar.
  I kölvattnet på Värdgrunden följer våldtäkter och bilbränder, det första läggs ner av polisen direkt då det är dålig pr för PK, det andra jublas det i smyg över då bilar hatas av frälset. Höj bara skatten till 100% så är vi alla lyckliga och fria, eller?

  Gillad av 2 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Det kan vara föreställningen om sitt enda unika liv som är grunden till problemet. – Då blir det ju outhärdligt att man inte skulle vara en vinnare, eftersom man inte får någon annan chans.

  Alternativa synsätt som är mera fruktbara:

  Du får många fler chanser, reinkarnationen är en realitet.

  Upplevelsen av en individuell existens kan ses som en sorts synvilla, – kärnan i vår jagkänsla är det medvetande som finns överallt som insidan av skeendet.

  Gillad av 2 personer

 13. KE skriver:

  Mångkulturalism största hotet i svensk historia
  I årtionden har vi varnat för massinvandringen. Först talades det bara om de ekonomiska problemen, som förvisso alla förnekade länge. Sen kom kriminaliteten upp på agendan, som alla förnekade länge, men allt mindre nu. Och nu sakta vaknar detta naiva land till det tredje problemet: kulturskillnaderna.

  Det är inte konstigt att SD fokuserat så mycket på massinvandringen och mångkulturalismen. Det är helt enkelt för att det är det utan tvekan största hotet Sverige och svenskarna stått inför. Tyvärr med svenskarnas eget goda minne (de röstar trots allt för det).

  För ett samhälle blir så som dess befolkning är. Fylls vi upp med folk från Mellanöstern och Afrika, så blir vi som Mellanöstern och Afrika. SSU är ett utmärkt typexempel på det.

  Så går det när saker ska mångkulturaliseras.

  Gillad av 1 person

 14. Marina von Schreeb skriver:

  IanMcEwan (författare):
  ”En diagnos är en sorts modern förbannelse. Ifall man inte gick och träffade de där människorna, skulle man inte få det där vad det nu är de vill att man ska ha.”

  Efter att barnet fått en diagnos kopplar barnet och föräldrarna av – nu är det som det är. Går inte att ändra på. Befrielse från ansvar.

  Gilla

 15. Leif Nilsson skriver:

  Tack Torsten Sandström för din tänkvärda krönika.
  När det gäller situationen i Tyskland, så har jag, efter att i snart ett decennium huvudsakligen bott i Berlin, det intrycket att ”offerkulturen” har anfrätt det tyska samhället i nästan lika hög grad som det svenska. Kanske är det dock så, att det inte gäller i lika hög grad i hela Tyskland, Berlin är ju ett av de främsta vänsternästena i landet.

  Den stora skillnaden med Sverige, är dock att det här i Tyskland finns en öppnare offentlig debatt, där även oliktänkande ibland får komma till tals i Mainstreammedia. Debattklimatet i Sverige har ju mer likheter med det som existerade i det gamla DDR.

  Gillad av 1 person

 16. Bo Svensson skriver:

  Att se sig som offer för omständigheter, är att välja rollen som pjäs som andra spelar med istället för rollen som spelare. – Tillvarons essens är ”spel”, det ser man i naturen, – alla arter har landat i spel som är hela meningen med deras tillvaro. – Den mynnar ju inte ut i något annat, utan är bara rundgång.

  Gilla

 17. Kalle skriver:

  Snyggt jobbat Torsten. Du ger oss en bra förståelse varför tokerierna pågår, detta är ju på grund av att ingen inom 7, klövern vågar ta ansvar. De som tar ansvar för sina handlingar i vårt land är muslimerna och deras indoktrinärer. Deras mål är att ta över styrelseskikten i samhället. 7:klövern är ju helt enkelt Hang Aroundare till de muslinska indoktrinärerna och hjälper dem att positionera sig i samhället.
  Konflikträdda och fega känntecknar våra politiker idag. Endast SD vågar påtala vad som pågår . Se hur det ser ut inom SSU Skåne. Undrar vilken sammansättning Centern har i sin verkställande styrelse. Möjligen likadant som hos SSU Skåne. Lööfet får redovisa. Vi har ju ingen demokrati ,när 1,1 milioner röster inte räknas vid försöken att bilda regering. Vem vågar ta regeringsansvar i dag?? Ingen, ingen ,ingen.

  Gilla

 18. Fredrik Östman skriver:

  Jag vet inte hur ofta detta måste upprepas. Den ändrade uppfattningen att människan — individen — är personligen ansvarig för sitt liv, för sina handlingar, för sin frälsning är exakt det som kännetecknar och definierar övergången från medeltid till renässans, som förorsakade reformationerna och protestantismen. Ur denna s.k. humanism (och alkemin) föddes naturvetenskapen. Upplysningen var däremot början på den hybris som nu skadar oss så illa, nämligen det axiomatiska fastslåendet att vi har humanvetenskaper på samma nivå som naturvetenskapen utan att en rigorös metod måste tillämpas och utan att tillförlitliga och entydigt tolkningsbara data måste samlas in.

  Gillad av 2 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Vadå ansvar? Ansvar är frivilligt, och något man tar.

  Det är skuld det är frågan om.

  Vilken generation är det som suttit på ledande befattningar och genomfört de förändringar som nu bär frukt?

  Jätteproppen Orvar.

  Tänker Orvar måhända använde den tid den har kvar att städa upp efter sig, eller är Orvar nöjd med vad Orvar lämnar efter sig?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 20. Vax skriver:

  Och pk sjuklövern blundar. Och håller för ören. Vill inte se vad konsekvenserna kommer att bli av massimporten. Vill inte se att muslimen föraktar de kristna. Vill inte se att flertalet är arbetsovilliga. Vill inte se att våra kvinnor inte längre kan röra sig fritt. Vil linte se att hela hbtq rörelsen kommer att dingla i lyktstolparna när muslimerna kommer i majoritet. Vilket inte lär dröja med denna invällningstakt.
  Och en pk polis och domstolar som i första hand värnar asylanterna. Och nu som grädde på moset Eliasson som fått miljoner för att att tysta vårt fria ord. Quslingar hela patrasket.

  Kommer public service att nämna något om terrordådet på kopterna i Egypten ?

  Gillad av 3 personer

 21. JL skriver:

  Hade för 8 år sedan själv en aha-upplevelse utomlands där jag insåg hur den svenska offerkulturen lyckats landa även i mig.

  Hade gjort några affärsmässiga misstag efter att ha följt dåliga råd utan att ifrågasätta som jag borde.

  Min reaktion var initialt att kliva på offertåget, tycka synd om mig själv och beklaga mig över de dåliga råden jag lyssnat på.

  Som tur var bestod min umgänge av endast amerikaner då.

  Jag blev snabbt tillrättavisad och fick höra att mina handllingar är 100% mitt eget ansvar och att det inte är det minsta synd om mig.

  Var en bra läxa.

  Fokuserade från detta istället istället 100% på vad jag borde gjort annorlunda, och vad jag skulle göra annorlunda framöver.

  Varenda sekund av självömkan och ursäkter är en bortkastad sekund.

  Tur att den svenska offerkulturen inte är utbredd över hela världen, ännu. Otroligt destruktivt för alla inblandade.

  Gilla

 22. torssan skriver:

  Många inlägg från MOAB med flera gör mig (genom gårdagens text) ansvarig för den offerkultur som vuxit fram i landet. Förklaringen är att jag enligt MOAB mfl röstat på fel parti, dvs inte på SD eller promilleorganisationen AfD. Någon av mina kritiker antyder att jag (pga av min kritik av offerkulturen) ändå bör få leva vidare, till skillnad från Reinfeldt, som väntar ett tuffare öde.Det är jag tacksam för. Men, varför agerar MOAB & Co som ordförande Mao och hans klick under kulturrevolutionen? Och varför inte tala om idéer i stället för att satsa på förryckta frågor om skuld? Lyckligtvis är MOAB:s gäng – ännu så länge – tämligen marginaliserat. Men man anstränger sig för att motverka ett öppet samtal.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.