Gästskribent Rune Barneus: Den tekniska utvecklingen tar fart, några reflexioner i anledning av Yuval Noah Hararis senaste bok ”21 lessons for the 21st Centuary”

Jag är född 1938 och ingen generation har varit med om så dramatiska förändringar av villkoren för mänskligt liv som just denna. Förvisso fanns ånga och elektricitet tidigare men själva revolutionen inträffade då dessa uppfinningar kom i allmänt bruk och förändrade människors sätt att leva. Det hände i vår tid. Lägg därtill digitaliseringen i privat och näringslivets tjänst så är vi nog den märkligaste årgången i den meningen att få fått vara med om så omvälvande förutsättningar för mänskligt liv under en livstid.

Vid fyllda 80 kan man alltså förvänta sig en i detta hänseende lugnare tid och avslutning på livet? Knappast; mycket tyder på att det är nu utveckligen tar fart! För den som vågar rekommenderas läsning av ovannämnde israeliske historiker och författare, hittills mest känd för sin bok Sapiens om människans historia.

Det är fråga om en hisnande läsning som omspänner strategier för att hantera all världens kunskap. Boken är djärv och engagerande; bör läsas med säkerhetsbälte på. Den rör sig ledigt mellan århundraden och årtusenden för att ge paralleller till ett framtida scenario.

Det är inte en sammanhängande bok som bygger ett tema kapitel för kapitel men den blir intressant i sin framställning av vad som väntar oss i vad avser AI, alltså artificiell intelligens: intelligens som uppvisas av maskiner och datorer till skillnad från naturlig intelligens hos människor och djur. Grundidén är att människans intelligens går att beskrivas exakt och då går det också att simulera den.

Det är lätt att förstå att denna utveckling förr eller senare kommer att i grunden förändra förutsättningar för mänskligt liv, på gott och ont. Framtiden är redan här till exempel i form av förarlösa bilar. Svårigheten är att bestämma sig för etiska problem som vem som ska skyddas vid kollisionsrisk. Här väntar en hisnande utveckling av datorer och maskiner som kan imitera mänsklig intelligens men utan våra brister i form av känslosvall och en dålig dag.

Denna utveckling har naturligtvis särskild betydelse för frågan om huruvida det kommer att finnas arbeten i den form vi idag tänker oss och kanske särskilt huruvida det kommer att finnas så kallade okvalificerade jobb? Harari kan naturligtvis inte ge några säkra svar på dessa frågor men diskuterar dem på ett intressant sätt; idén om full sysselsättning synes dock inte vara aktuell. Man bör nog inte slå sig till ro med att det har ordnat sig förut. Trots ånga, el, datorisering så har sysselsättningen om än med hack kunnat återhämta sig efter teknikgenombrott så varför bekymra sig om detta? Därför att AI, artificiell intelligens utgör en ersättning för människan och går till ursprunget av de enorma framsteg homo sapiens gjort.

Naturligtvis kommer denna utveckling att ge upphov till nya arbeten i USA och Europa men vad händer i exempelvis Bangladesh, som syr HMs kläder? Inte mycket. Modellen till en ny skjorta eller en ny kostym kan skickas vart som helst med 3d-skrivare och sys utan mänsklig inblandning. Att Trump i denna nya teknikvärld skulle utlokalisera jobb till vad han kallar shithole countries är väl inte sannolikt.

Hur ska staten Sverige kunna kontrollera sina medborgare och sina företag i vad avser beskattning i denna värld med lättrörlig AI? Finns inga givna svar på den frågan. Den allmänna föreställningen är att nationen står enad bakom högskattesamhället, men jag är inte så säker på det. ”Va fan får jag för pengarna”? Den frågan blir allt svårare att hantera i den värld av extrem rörlighet som AI, artificiell intelligens och digitala valutor ger upphov till.

Rune Barnéus är författare och före detta bankman.

20 reaktioner på ”Gästskribent Rune Barneus: Den tekniska utvecklingen tar fart, några reflexioner i anledning av Yuval Noah Hararis senaste bok ”21 lessons for the 21st Centuary”

 1. I fablernas värld skriver:

  AI, artificiell intelligens är redan här. Ibland slås jag av hur enkel PK-världen blivit. Som i Ankeborg. Var och en spelar sin roll, som taget ur fablernas värld. En flykt ifrån verkligheten ut i schabloner. Ändå tar PK-människan detta på fullaste allvar. Som om världen kunde beskrivas som i ett seriemagasin. Mönstret är ytligt och pråligt. Som en påfågelstjärt. Man vill bygga en värld bestående av stereotyper. Alla enkla. Samma värdegrund över hela jorden. Där ingen ställs mot någon annan. Ingen främlingsfientlighet. Snällhet överallt. Man tar varandras händer och sjunger ”we shall overcome”. Rasismen är körd på dörren. Medan färre vita män bara kan vara bra. Och med könsutjämning inom matematik och fysik. Världen som gränslös och öppen. Lika överallt. Utopi förvandlad till realism.

  Medan det PK vi hittills sett mest består av ohyfs och förföljelse. En jakt på oliktänkande. Uppblandat med rena tarvligheter. Utslungade rakt ut. Där vanliga människor tycks stå i vägen, för ett lyckorike. Inte minst ser vi det vid regeringsbildningen. En upphöjdhet över de mer gemena. SD får inte finnas till. Ut kommer anklagelser, vulgaritet och gemenheter. Det enkelt tänkta premieras. Yta före djup. Och absolut ingen eftertanke. Mest klassisk fiendskap. Det är inte utan att serietidningarnas värld framstår som ytterst komplicerad, i ljuset av PK-världen. Jag förvånas över detta spektakel. Att det kan fortgå, så länge. Ren dumhet förklädd till intellektuellt snobbism, parat med högmod. En fördumning bortom sans och vett. En blindhet inför livets realiteter. Som går på automatik, på AI, artificiell intelligens, på tvärs med förnuftet. AI rätt in i kaklet.

  Gillad av 8 personer

 2. Rolf Wasén skriver:

  Cybernetikern Norbert Wiener skrev att vi inte ska förvänta oss uppassning av robotar i framtiden. Det kommer istället att krävas mer och mer intelligens.

  Vi lär nog hamna någonstans mellan skönmålarnas rosa utopier och dystopernas totala kaos och mörker.

  Men nu har vi, inte minst i Sverige, redan lite av facit i våra händer. Våra politiker och det ledande etablissemanget kommer inte att klara av situationen speciellt bra.

  En fortsatt nedbrytning av samhälle, rättsordning och demokrati är i de oundvikliga konflikternas spår mer eller mindre oundviklig.

  Vem har makten över medlen? Knappast den enskilde medborgaren. Därför är den bekväma och sorglösa tiden , då man kunde lita på politiker och etablissemang, över för välfärdsmedborgaren. Han måste nu anstränga sig betydligt mer och ingå nya förbund, som ju mänskligheten har gjort i alla tider!

  Något positivt bortsett från att det blir ”väldigt spännande” på många sätt och vis? Jo Sverige, som kanske kommer först ur ekluten, blir på sikt kanske bäst rustat för framtiden!

  Gillad av 1 person

 3. Enough skriver:

  Det ursprungliga djuret människan, kommer att reagera instinktivt om AI i någon form försöker ta över något. Öga för öga, tand för tand, kommer att reglera AI, för de som känner sig lämnade bakom.

  Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Detta är en poäng, jag söker själv nya affärsmöjligheter och en viktig faktor är att slippa betala skatt i Sverige, det lyckas ju uppenbarligen för alla globala storföretag ( hörde att Facebook betalade 50miljoner pund i skatt i England på ett år). Så skattebasen kanske rycks undan fullständigt?

  Gillad av 2 personer

 5. Östrahult skriver:

  Ingen kan veta vad som händer. Just nu tror jag vi befinner oss i slutet av en tech hype som drivs av en blandning av teknikutveckling och finansiellt agerande. Så jag tror att utvecklingen kommer att avstanna eftersom finansieringen begränsas.

  På samhällsnivå tror jag risken är stor att en del länder, som Sverige, kommer att få svårt att finna sin roll i ett mera avancerat samhälle. Vi ser redan nu hur rättsväsende, skolsystem mm havererar. Detta är inte förenligt med en mera avancerad värld. Det blir länder med mera ordning på torpet som tar över, främst i Asien tror jag. En del länder i forna Östeuropa har också bra förutsättningar.

  Gillad av 4 personer

 6. Göran Holmström skriver:

  Rune, jag hängde upp mig lite på ett påstående i texten,”Grundidén är att människans intelligens går att beskrivas exakt och då går det också att simulera den.”
  Vem och framförallt hur har detta bevisats med trovärdiga resultat?
  Som jag ser det,och rätt många som är långt med bildade och klokare än lilla mig.
  Så är just människans intelligens inte klarlagd på långa vägar ej heller mekanismerna bakom hur vi tänker. Gruppdynamiken är säkerställd, och förutsägbarheten hur vissa individer reagerar på hot eller säg löften om belöningar. Men på individnivå. Låt forskarna försöka analysera Nikola Tesla och hans tankar, vissa idéer var så banbrytande att dom inte släpptes till allmänheten
  Vår egen lilla kylskåpsbyggare Baltazar Von platen hävdade samma som Nikola att Änglar eller gud gett dom idéerna. Om det är sant eller falskt vet jag inte.
  Men som bevis på att vår nöt på cirka 1,2 kilo är mycket svår att förstå.
  En AI med dagens teknik är fortfarande bara en kalkylator, må vara en snabb och hyggligt smart sådan. Men någon Picasso eller Van Gogh lär den inte bli på bra många år. Kubismen kom till av att Picasso såg sina begränsningar som målare, men som mytbyggare var han lika genial som Salvador Dali, den senare var kär i sin mor, vilken maskin hade kunnat räkna ut det?
  Mvh Göran.

  Gillad av 2 personer

 7. Rolf Lampa skriver:

  AI – Inte så intelligent angreppssätt
  Datorer är snabba. Det behöver kanske inte påpekas men ändå behöver det påpekas eftersom problemet som Artificiell Intelligens dragits med i flera decennier är att man utgick ifrån hur datorer fungerade, och med datorns funktionsprincip försökte man simulera intelligens. Kopplingen till mänsklig intelligens saknades alltså redan från börja och i själva angreppssättet! Man borde naturligtvis börjat med hur hjärnan egentligen fungerar, och utifrån det försöka simulera den med lämpligt utformade apparater (vars design inte skulle likna dagens datorer särskilt mycket).

  Och på grund av det bakvända angreppssättet har AI paddlat runt runt i flera decennier utan att komma i närheten av verklig (mänsklig) intelligens. Inte ens i närheten alltså.

  Men betyder detta att AI, Machine Learning, Deep Learning, och en rad varianter på temat AI kan användas, är kass och inget att ha? Nej, inte alls. Det finns många intressanta användningsområden, men associationen till ”intelligens” skapar grova missförstånd.

  Det är kort sagt en väldigt olycklig och en väldigt grov missuppfattning att dessa Artificiella Neurala Nätverk skulle representera ”intelligens” i mänsklig mening. Dessa nätverk, en mix an finurliga kopplingar av signaler och feedbackloopar, kan dock läras upp att känna igen olika mönster, ofta numeriskt representerade.

  Typiska tillämpningsområden är bildanalys och klassifiering av föremål där man tillämpar mönsterigenkänning som stegvis (i många steg) urskiljer mönster och formationer eller grupperingar i datat (pixlar i bilder eller i nummerserier). Men söker man efter dessa funktioner i en mänsklig hjärna, dvs syn och processen för att tolka ”pixel-informationen” som kommer från ögonen, så ser man att saken handlar mer om just detta – att gradvis förädla mönstermatchningar till högre och högre semantiska nivåer och lagra i hierarkiska minnesstrukturer, så att vi i slutänden ”ser” det mesta vi ser genom att associera till redan lagrade minnesbilder snarare än att tolka i realtid zillioner pixlar som ändras hela tiden om vi rör på ögonen eller huvudet (hjärnan är extremt långsam jämfört med en dator på att processa enskilda operationer, men blixtsnabb på att matcha i minnet ett enkelt bildmönster som den kan känna igen bland de zillioner pixlar som sveper förbi vår näthinna varje sekund (inte ens dagens effektivaste renodlade grafikkort klarar av att processa sådana mängder information i realtid, rendering av avancerade spel, till exempel, manipuleras därför extremt mycket för att minska kravet på processorkapacitet).

  Intelligens? Steget från ”avancerad mönstermatchning” till mänsklig intelligens klarar vi ännu inte ens av att definiera, och därför än mindre att kvantifiera.

  // Rolf Lampa

  Gillad av 2 personer

  • A skriver:

   Rolf, AI är bara ett ord som får vingar. Det kan betyda vad man vill.. Det är en behållare.
   Först när den andra generationen AI kommer, så blir den första så osmart som den varit hela tiden. Fram till dess så är den skitsmart. 🙂 Alla vill ha det så. Utom vi, som är så smarta att vi är dumma.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

 8. Fredrik Östman skriver:

  Sömnadsrobotar är på väg. Men kommentaren shithole countries riktade sig inte till fattiga länder som strävar och knegar, utan till riksre länder med förtryckande politiska system, länder som av den egna befolkningen betraktas som rövhål.

  Gilla

 9. Observatör skriver:

  Jag är inte orolig för arbetslöshet utan för brist på arbetskraft. En copywriter eller en managementkonsult kan nog ersättas av robotar, men alla östeuropeer som idag bygger och underhåller vår fysiska verklighet kan knappast ersättas av AI. Vad händer när lönerna i Litauen och Polen blir högre än de svenska och jobbarna flyttar hem igen? Orkar en copywriter bära ut ett kök som skall renoveras?

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Lugn bara Boston Dynamics filar på prototypen Piotr the Carpenter, fullständigt kompatibel med dom populäraste batterisystem som finns på marknaden, Festo, Bosch, och alla hemmafixares favorit Ryobi.
   Som tillval finns dom populära camo-hantverksbyxorna och en extra finess som ger glada känslor hos varje frigjord feministisk kvinna .
   Cis-mannen är därmed totalt överflödig.

   Gilla

 10. gmiksche skriver:

  Makten över tekniken kommer fortfarande finnas hos människor av kött och blod. Så även makten över den artificiella intelligensen eller snarare sagt hur den används och i vilka syften . Människor av kött och blod agerar ofta i strid mot vad som för en extern observatör ter sig intelligent. Detta strider ingalunda mot att självkörande bilar blir verklighet förr eller senare. Eller att skjortor kan kommer att sys av maskiner. Och att maskinerna som syr skjortorna tillverkas av intelligenta robotar. Men någonstans högre upp i kedjan kommer människan in. Med all sin oförutsägbarhet.

  Gillad av 1 person

 11. lookslikeanangel skriver:

  A m I IQ 2?

  På en IT-konferens (internationell i Kanada)
  hade jag en bordskavaljer, som var något av en guru.
  Han hävdade bestämt att bara “superintelligenta”
  hade en plats i framtiden. Så vad kan man då göra;
  Be quiet and try to look pretty?

  Men, så tänkte jag; dom kommer nog att behöva marknadsförare,
  för det klarar dom aldrig själva!

  Gillad av 1 person

  • Göran Holmström skriver:

   Det underbara med ”superintelligenta” är att dom döper sig själva till det, men något dugligt skapande är det sällan dom lyckas med. Min lilla teori om intelligens är att vi alla föds med färdigheter inom ett eller flera områden. Om man sedan utvecklar det till en särskild begåvning beror på så många faktorer, samt lite vilja tur och gynnsam miljö.
   Dom flesta lyckade är som jag ser det måttligt intelligenta, men förbaskat envisa och rätt bra på att ta folk.
   Personligen så skulle jag gärna byta bort min hjärna mot en långsammare om jag fick lite tur med i bytet.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.