Varför är jag klimatskeptiker?

Patrik Engellau

Det enklaste svaret är att jag är skeptiker på alla andra områden också. Varför skulle jag inte vara det just i fråga om den påstått hotfulla människoskapade globala uppvärmningen? När det gäller Gud är jag agnostiker vilket betyder att jag inte vet om han finns eller inte. Så känner jag även inför klimathoten. Jag vet inte om de finns eller inte.

Nyligen kom en synnerligen trögläst skrift från IPCC, FN:s klimatpanel (som, om jag fattat rätt, är en församling som består av en himla massa statsfinansierade klimatorienterade forskare och institutioner med ett hyggligt inslag av byråkrater), där man förklarar hur illa det går med världen om temperaturen under de närmaste tolv till 34 åren – ja, tolv till 34, jag har också svårt att fatta – stiger med 1,5 grader över den uppskattade förindustriella nivån, något som anses sannolikt. Därutöver förklaras hur extra illa det går om temperaturen i stället stiger med två grader. Mellan 1,5 och två grader ligger en farlig brytpunkt, en ”tipping point”, efter vilken all räddning är förbi, förstår man.

Så kan det vara – likasom att Gud kanske finns eller inte finns. Mitt problem är att experternas tolkningar av läget är så olika (precis som inom det religiösa). Låt mig ge två konkreta exempel så du kan förstå min vilsenhet.

Mina problem börjar redan i första meningen av den trettiotresidiga sammanfattningen av IPCC-rapporten som rör ett basfaktum i frågan:

Som ett resultat av uppvärmningstrenden sedan den förindustriella tiden har den observerade genomsnittliga globala yttemperaturen under årtiondet 2006 – 2015 ökat med 0,87°C (sannolikhetsintervall mellan 0,75°C and 0,99°C).

Då går jag för faktajämförelse till klimatexperten Dr Roy Spencer som med hjälp av femton instrument i ett antal satelliter mäter temperaturen i den lägre troposfären, vilket av många anses vara ett mer tillförlitligt sätt att mäta än att gå och titta på termometrar på marken. Spencer jobbar för den amerikanska rymdmyndigheten NASA och är också statligt finansierad. Han uppdaterar ständigt satelliternas temperaturavläsningar på sin hemsida. Här är den senaste bilden:

Det kan vara lite svårt att läsa, men vad jag kan se ökade temperaturen 0,1 grad mellan 2006 och 2015, inte 0,87 som IPCC hävdar. Vem ska man tro på?

Där hade jag fel vilket en uppmärksam läsare påpekade. IPCC jämförde perioden 2006 – 2015 med perioden 1850 – 1900. Min påstådda skillnad mellan IPCC och Roy Spencer har därför inget stöd i dessa källor. Slarvigt av mig. Ber om ursäkt. Patrik

Det andra exemplet hittar jag bara något stycke ned i IPCC-rapporten:

Man har upptäckt trender i intensitet och frekvens när det gäller extremt väder under tidsperioder när 0,5 graders uppvärmning inträffat.

Det är inte glasklart vad detta betyder men en rimlig tolkning kan vara det som nästan alla människor verkar anse sig veta, nämligen att tropiska stormar typ Katrina och Florence blir hårdare och vanligare.

Jag går till National Oceanic and Atmospheric Administration, ett amerikanskt forskningsorgan underställt USA:s handelsdepartement. Där har man i 54 år räknat och mätt hur det blåser. Ja, det är sant att antalet observerade stormar av olika styrkegrader visar en stigande tendens, säger NOAA, men ”ökningen beror nästan helt och hållet på icke väderrelaterade trender som folkökning, ökad uppmärksamhet och mer tillförlitliga och avancerade mät- och rapporteringsteknik”. När NOAA ”inflationsjusterar” (man använder just det ordet) för att få bort sådana effekter blir det i stället så här:

Fråga mig inte hur inflationsjusteringen går till och ej heller varför NOAA slutar vid år 2007.
Hur mycket jag än borrar och bänder i den här frågan tycker jag mig aldrig hitta en fast kärna.

Det är lite som med Gud. Man kan inte forska sig fram till om Gud finns. Föreställningen om hans existens måste uppstå genom vad Kierkegaard kallar ett ”trons språng” förbi det rationella tänkandet. Kanske är det på samma vis med det apokalyptiska klimathotet.

84 reaktioner på ”Varför är jag klimatskeptiker?

 1. A skriver:

  Frågan är om det skulle gå att uppnå något inom miljöområdet utan hyckleri vanföreställningar lögner och maktvinster? Folk kan endå inte skilja ut sånt PE.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 2. elak skriver:

  När makten inte längre klarar, eller vill, lösa verklighetens problem, måste den skapa ett yttre hot för att motivera sina pålagor och övergrepp mot menigheten. Vad bättre än ett nebulöst klimathot som aldrig kan falsifieras, aldrig kan sägas säkert åtgärdat, och som om makten inte ges obegränsade befogenheter kommer att leda till jordens undergång. Klimat förändras alltid och det som kommer bli en svår utmaning mot civilisationen är inte koldioxid utan nästa istid. Men den dröjer väl ännu en tid

  Gillad av 10 personer

   • EL skriver:

    Lööfen politikerhycklare av första graden.
    Lyssnade just på Skavlan med Annie Lööf och Jordan B Petersson. Intressant från Petersson, som vanligt, och några saker jag inte hört förut. Rekommenderas. Och då denna version, för i den version som textats på svenska har man tydligen klippt bort de riktigt centrala delarna där Annie Lööf får sina fiskar varma.

    Annie Lööf argumenterar förnumstigt som om hon sitter i elevrådet i sjuan. Och på en engelska som skämmer ut Sverige. ”I Sverige talar alla engelska…” brukar det sägas. Jo jäklar, turistengelska, men inte mer.

    Jag inser om något hur obildad Lööf är, att hon inte är särskilt intelligent, och hur intellektuellt lat både hon och hennes parti är. Det går faktiskt att ta reda på något om t ex Jordan B Peterson och om hur han resonerar innan man sätter sig i en studio tillsammans med honom.

    Vi borde inte ha ett politiskt system som gör det möjligt att vara riksdagsman, än mindre partiledare, med Lööfs kvalifikationer. Personval i enmansvalkretsar är vad vi behöver.”

    Gillad av 9 personer

   • cmmk10 skriver:

    Jag tror det blir för långsökt att koppla ökade skatter till vulkaner. Dock kan man nog hävda att vi måste betala för framtagande av kometskydd, så det kan vara en lågoddsare.

    Aliens dräller det redan av på våra gator och vad det kostar kan vi bara ana.

    Gilla

   • A skriver:

    Nej nej MOAB, det måste vara mänskliga orsaker.. Vulkaner och sån skit är inget att hålla på med. 🙂

    Mvh A

    Gilla

 3. svenne skriver:

  Fredrik Charpentier Ljungqvist är en svensk historiker och klimatforskare som författat ett antal böcker angående klimathistorien. Där diskuteras både värme- och köldperioder liksom tillförlitligheten hos de modeller som används för att förutspå det framtida klimatet.

  Jag har inte själv läst annat än korta utdrag ur hans böcker och vet därför inte hans slutliga ställningstagande ser ut i klimatdebatten, men detta är en person som verkligen grävt i hur klimatet har varierat under tusentals år. Det vore intressant om SVT kunde visa ett program där han och t.ex Peter Stilbs (professor em. i fysikalisk kemi och kunnig i klimatfrågor) medverkar och diskuterar ämnet med Johan Rockström och SVT:s ”klimatexpert” Erika Bjerström.

  Erika Bjerström påstår: ”för att undvika klimatkollapsen måste världens 200 länder enas om att fasa ut all användning av fossila bränslen till år 2050. Kurvorna måste vända neråt inom tio år”. I ett sådant program antar jag att både hon och Johan Rockström kommer att framstå som minst lika okunniga figurer som Annie Lööf gjorde i sin medverkan i Skavlans program.

  Gillad av 10 personer

 4. Tritonen skriver:

  Mänskligheten har blivit en monokultur som genom vetenskapliga, främst medicinska, landvinningar kunnat föröka sig till den grad att basen för dess överlevnad är hotad. Jordens resurser är överutnyttjade redan nu, och med antagen folkökning ( trots Hans Roslings trosvissa budskap) kommer det att sluta illa. Märkligt att denna ”primus motor” lämnas därhän. Kan ha att göra med ”alla mänskors lika värde”?

  Gillad av 2 personer

 5. MartinA skriver:

  Jag såg för länge sedan en brittisk dokumentär om ökande översvämmningsskador. Dokumentärens förklaring var att staten tvingat försäkringsbolagen att ändra sina regler för ersättning av såna skador på typ 1950-talet, av rättviseskäl. Vilket lett till mer bebyggelse på mark med hög översvämmningsrisk och ”fler översvämningar” några årtionden senare.

  Gillad av 1 person

 6. Ga Ort skriver:

  Hej!
  ”…vad jag kan se ökade temperaturen 0,1 grad mellan 2006 och 2015, inte 0,87 som IPCC hävdar. Vem ska man tro på?”
  Du ska tro på IPCC och kanske även lära dig engelska lite bättre! Så här skriver de: ”observed global mean surface temperature (GMST) for the decade 2006–2015 was 0.87°C (likely between 0.75°C and 0.99°C)6 higher than the average over the 1850–1900 period”.
  Det handlar alltså om att decenniet 2006-15 var 0,87 C varmare än genomsnittet för jämförelseperioden 1850-1900.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Finnes referens till dessa precisa mätningar? I vetenskaplig litteratur så anger man inte mätdata på detta precisa vis utan referens om inte själva artikeln handlar om just denna mätning som då redovisas i stor detalj.

   Bara att du nämner ”tro” avslöjar dig som ovetenskaplig.

   Detta är kanske problemet IPCCs skrifter gör med vetenskap vad pk-ismen gör med religion, man politiserar vetenskapliga resultat precis som pk-ism gör med Jesus budskap. Det är då inte vetenskap mer men folk skall ändå TRO, intressant.

   Det är nog den allmänna trenden, den tid vi lever i har upptäckt att då folk inte längre har någon rot, så kan man använda infantil vetenskap och religion för att dupera.

   Gillad av 4 personer

   • Ga Ort skriver:

    Men snälla MOAB, vi pratar om temperaturmätning. Termometern visar 8,7 grader idag. Jag väljer att tro att min termometer visar rätt.
    Menar du att det internationella klimatforskarsamfundet kollektivt skulle ägna sig åt att förfalska temperaturmätning? Att vi inte kan tro på den temperaturökning som redovisas. Visst, fortsätt stick huvudet i den allt varmare sanden.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Det är lätt att mäta temperatur, men mycket svårt att välja mätpunkt för att kunna jämföra mätvärden globalt eller globalt över lång tid. Eftersom det är så små förändringar så kan de helt ligga inom felmarginalen, ingen vet egentligen. Om forskarna inte är säkra på sin sak skall de hålla käft och inte oroa folk i onödan.

    Gillad av 4 personer

   • Moab skriver:

    Absolut menar jag det. Det rör sig om tusentals mätpunkter vid tusentals tillfällen på olika platser på jordklotet. Självklart är det lögn. Du förstår inte min invändning eftersom du aldrig författat en vetenskaplig artikel, jag orkar inte förklara.

    Du har hört talas om climategate? Man hade tagit bort mail där man diskuterade olika sätt att ljuga.

    Gillad av 4 personer

   • Ga Ort skriver:

    Egentligen är det inte temperaturen i luften som är det intressanta, utan den enorma upplagring av energi som sker i haven alltsedan industrialismens början. Mer än 90 procent av uppvärmningen går nämligen ner i haven, eftersom luften inte kan lagra energi på samma sätt. Det är kusliga kurvor.
    https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

    Enligt senaste forskningsrönen om detta, gjorda med en ny och bättre metodik, är trenden dessutom än mer positiv än vad NOAAs figurer visar.

    Gilla

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Elefanten där är ju att 1850–1900 är slutet av lilla istiden när temperaturen började gå upp utan att det på något vis kan hänföras till människans koldioxidutsläpp. Detta var också något som jag påpekade efter Isabelle Lövins tendentiösa temperaturjämförelser i sitt Almedalstal.

    Gillad av 2 personer

  • Palle9 skriver:

   Ang. GA ORT.
   Att temperaturen på jorden stigit sedan den s.k. lilla istiden avslutades omkring år 1850 är helt riktigt, och dessutom naturligt efter en period av ovanlig kyla, som varat över fyra århundraden.
   Visst är det enkelt att läsa av en termometer, men att mäta jordens medeltemperatur är en helt annan sak. När man dessutom ska jämföra dessa värden på ett meningsfullt sätt över århundraden, och därvid säkerställa att mätningarna vid respektive tidpunkter är helt jämförbara, det är ytterligare en komplikation. Dessa komplikationer har ofta diskuterats i klimatdebatten.
   Ett exempel på osäkerhetsfaktorer bifogas:
   http://www.klimatupplysningen.se/2014/02/11/fran-regionala-till-globala-temperaturer/
   F.ö. hade siten Klimatsans en utförlig genomgång, även den har ett par år på nacken men för långsiktiga trender är det av mindre betydelse:
   http://klimatsans.com/oversikt/

   Sammanfattning
   • Jordens årsmedeltemperatur har alltid varierat, under de senaste tusen åren med +/- flera grader. Från ca 1850 till ca 1996 har temperaturen också varierat och totalt ökat ca 0,7 grader vilket enbart har varit gynnsamt för Jorden. Sedan 1996 har temperaturen enligt ALLA mätningar varit i huvudsak konstant. Sverige har enl. SMHI haft nästan konstant temperatur de senaste 25 åren.
   • De senaste 50 åren har enl. FN-organet IPCC översvämningar, stormar och torka minskat.
   • Orsaken till klimatvariationer är övervägande naturliga, troligast solrelaterade. Att koldioxid påverkar klimatet annat än marginellt är inte troligt.
   • Ökningen av koldioxiden i luften det senaste seklet från ca 0,03 till 0,04% torde mest ha orsakats av mänskliga aktiviteter där förbränning av kol, olja och trä troligen utgör merparten. Visst bidrag till koldioxidutsläppen kan komma från de sedan 1850 något varmare världshaven.
   • Koldioxid är ingen förorening utan en livgivande gas och ökningen har bara medfört fördelar för livet på jorden. Haven är alkaliska och har inte blivit mindre alkaliska (surare) de senaste 150 åren.
   • Världshaven har stigit 120 m sedan senaste nedisningen men stiger sedan tusentals år bara någon mm/år.

   Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Vilket gör det hela ännu sämre. Uppenbar och klassisk och helt omotiverad cherrypickibg. Alla vet ju att ingen uppvärmning skedde under decenniet före 2006. Och antagligen är 1850-1900 ock valt för att minimera temperaturhöjningen. Varför inte 1840- 1890 eller 1650- 1660? Möjligheterna till bedrägeri är outtömliga!

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   0,87 grader varmare än jämförelseperioden 1850 – 1900. Tack och lov för det. För de som varit med ett tag så minns ni nog 1868. Ett satans år. Då var det så kallt att den norra halvan av Sverige inte fick nån vidare skörd. Så folk svalt. Efter det satte utvandringen riktig fart. Är det den temperatur IPCC vill återvända till? Nej tack, skriver jag.

   Gillad av 2 personer

   • Dandersan skriver:

    Läser just ”Svälten-hungeråren som formade Sverige av Magnus Västerbro”
    Kommer du ihåg 2017och 2018 och det väder vi hade då?
    Precis samma väder var det 1867 och 1868.
    1867 hade vi ingen sommar, speciellt i norr.
    1868 så var det torrt och rekordvarmt i södra Sverige.
    ”Bara sol dag efter dag” ”En bit in i sommaren började skogsbränderna”
    ”Två hela veckor i maj var max-temperaturen i Jönköping över 25 grader i skuggan”

    I år var det klimatförändring-då var det guds straff.
    Övertro i bägge fallen om ni frågar mig.

    Gillad av 1 person

  • Johannes skriver:

   Det är ju samma sak som att säga att perioden 1850-1900 var kallare än den idag. Är det bra? Lite goddag yxskaft. Jag tror inte de njöt av kylan under missväxten 1867-69

   Gillad av 2 personer

 7. Palle9 skriver:

  Väl skrivet, Patrik.
  Sättet från msm-media att behandla ”klimatskeptiker” eller ”klimatförnekare” är talande.
  Smaka f.ö. på orden – det förra leder tanken till okunniga, som ö.h.t. är skeptiska till att något sådant som ett klimat existerar, medan det senare för tanken till extremister såsom förintelseförnekare.
  I gamla Sovjetunionen var ett beprövat sätt att bekämpa dissidenter att döma ut dem som mentalsjuka med därtill lämplig behandling som logisk följd (medicinering, elchocker t.ex.).
  Se första steget på denna utförslöpa tillämpas av radions vetenskapsradio-redaktion när det gäller professor em Peter Stilbs:
  http://www.klimatupplysningen.se/2018/10/29/swebbtv-kan-vi-lita-pa-vetenbskapsprogrammen/

  Gillad av 3 personer

   • Palle9 skriver:

    Ang. MARTINA:
    Min poäng var att i st f att föra en vettig och öppen diskussion i sak, är det ett beprövat knep att tilldela motståndaren ett epitet, som i sig är nedsättande och stämplar vederbörande som mindre vetande/extremistisk.
    Personligen har jag aldrig träffat på någon som är kritisk gentemot klimathotshysterin, som samtidigt skulle förneka att det existerar ett klimat, och att detta dessutom kan förändras över tid. Skulle någon sådan individ eventuellt påträffas, skulle denne med rätta förtjäna beteckningen extremist.
    Annat exempel: de som försökte motsätta sig massinvandringen till Sverige betecknades genomgående i media som xenofoba/främlingsfientliga – därmed upphörde behovet att diskutera själva sakfrågan dvs vilken storlek på invandringen till just vårt land, som skulle kunna vara hållbar och hanterbar.
    Knepet är inte så svårt att genomskåda, i klimatfallet är mer adekvata beteckningar för de, som är kritiska mot hotbildsförespråkarna t.ex. klimathotsförnekare eller klimathotsskeptiker.
    Just den site, som jag länkade till i mitt förra inlägg, dvs Klimatupplysningen Stockholmsinitiativet, är en guldgruva för den, som vill följa klimatfrågan på ett annat sätt än via våra msm propagandamaskiner.

    Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   Svar till GA ORT 2 nov 13:36 (ser att din kommentar hamnat en bit ifrån mitt förra):
   Kanske kunde jag varit tydligare: vad jag skrev (och avsåg) angående långsiktiga trender gällde site nr 2, medan den första mycket riktigt behandlar ett kortare tidsperspektiv (och inte utger sig för att göra något annat). Detta är också av intresse därför att det kommer så många alarmrapporter i media, som baserar sig på kortsiktiga svängningar i t.ex. istäckets utbredning.
   F.ö. vill jag allmänt om klimatdebatten verkligen rekommendera följande intervju (gjord i slutet av oktober i år) med en mycket erfaren klimatolog:

   Gillad av 1 person

 8. Eva Danielsson skriver:

  DGS har ju en egen expert i ämnet, Lennart Bengtsson. Nu uttrycker han sig oftast oerhört försiktigt, finns ju begripliga skäl till det, men han verkar anse att människans påverkan på klimatet knappt är mätbart. Att det är annat som uppenbart styr klimatförändringar. Solen t ex.

  Och som PE skrev själv för ett tag sedan, klimatfrågan handlar inte om klimatet utan om vilka som ska bestämma i världen.
  Makt över tillgångarna och över folk. Det är frågan. Som vanligt.

  Globaliseringens griptång, massmigration som ”globaliserar” på hemmaplan samt EUfederation och ökad makt till FN som globaliserar politiken. Som gör nationalstaten till enbart en mångkulturell skatteregion utan självbestämmande och suveränitet. Ett sådant globaliseringssteg tas nu genom FN-avtalet i december om obegränsad migration som länder ska förbinda sig till att acceptera. Ett annat steg är att genom återkommande larmrapporter oroa folk och få acceptans för global styrning och kostsamma klimatåtgärder i västvärlden. Här är inga förvrängningar eller förhastade slutsatser för osanna eller omoraliska.

  Det finns faktiskt andra perspektiv, uppgifter och analyser presenterade av svenska naturvetare och forskare som inte är anställda inom klimathotscirkusen. De anklagas ibland för att mutas av oljeindustrin men oftast smetar man ner dem med att de skulle vara okunniga och ”vetenskapsförnekare”. Många av dem skriver i alla fall på klimatupplysningen.se och klimatsans.se
  Om man vill försöka förstå det vetenskapliga finns en hel del intressanta artiklar där.

  Gillad av 13 personer

 9. Jan Andersson skriver:

  Väderleksrapporteringen har nu med alla satelliter, snabba datorer och träffsäkra algoritmer nått en lokal träffsäkerhet på 60% efter en vecka. Fantastiskt mycket bättre än förr när man aldrig hade någon nytta av väderleksrapporterna. Det säger sig själv att ingen kan förutsäga varken väder eller klimat i det längre perspektivet, speciellt inte klimatet eftersom man inte känner till speciellt mycket om alla variabler som historiskt har skjutsat tempen upp och ner och förändrat atmosfärens sammansättning. Jag betraktar alla klimatrapporter som domedagspredikningar från Maranata eller Jehovas vittnen. Klimatexperterna och Jehovas för väl båda svälja ner förtreten när aldrig domedagen kommer när de har lovat.

  Gillad av 8 personer

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är en sund mänsklig inställning av ställa sig skeptisk till alla nyheter. Ingen ifrågasätter längre elektromagnetismen men dåtidens forskare lade mer mycken möda att övertyga allmänheten. En ofta förekommande metod var att genomföra publika experiment vilket var vanligt i Storbritannien under den viktorianska tiden. De hade stor effekt att övertyga en skeptisk allmänhet. Likaså var inte bara allmänheten men också de flesta fysiker ytterst negativa till Einsteins allmänna relativitetsteori. Inte förrän man faktiskt kunde se att solen krökte ljuset så att man kunde se en stjärna som fanns bakom solen blev i alla fall de flesta fysiker övertygade.
  I dag litar de flesta på mobilernas GPS utan att kanske veta att de på detta sätt får ett bevis på att Einsteins teori fungerar även om säkert flera i dag inte tror att tiden är annorlunda på GPS satelliterna än nere hos mobilen.

  Att växthuseffekten är svår att ta till sig är att den inte är påtaglig. Om inte meteorologer och andra ständigt talade om det skulle folk inte ha märkt något eftersom eftersom ändringarna har varit helt obetydliga. Varierar det svenska klimatet med 5-10°C på grund av naturliga slumpartade effekter så märker man helt enkelt inte att det blivit någon grad varmare på 100 år.

  Att värmestrålning från jorden eller från en kamin absorberas av vissa molekyler som koldioxid och vattenånga men inte av syre och kväve visades för 150 år sedan och det är detta som gör jorden beboelig. Blir det lite mer koldioxid blir det lite varmare men i dagens läge inget att oroa sig för i jämförelse med all annan oro. Däremot är det en god ide att hålla ett öga på vad som händer och helst ha en plan B i beredskap om det skulle råka bli så varmt att det blev problem. Ingen kan med säkerhet uttala sig om vad som händer om 100 år. Finner man att koldioxiden blir ett problem då vilket inte kan uteslutas så kan man producera energi på annat sätt. Kärnkraft, solenergi och jordvärme är fullt möjliga alternativ. Man behöver inte gå tillbaka till ett medeltida livssätt som en del vill redan nu att andra skall göra.

  Gillad av 11 personer

  • Moab skriver:

   Man kunde också räkna ut en anomali i Mars bana, fantastiskt, senare så kan vi nu mäta att tiden går långsammare i rymden än på jorden. Det är tiden väl värd att lära sig lite tensoralgebra för att förstå ekvationerna. En vetenskaplig David.

   Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Bra inlägg, Lennart. När jag tittar på klimatskeptikernas argument blir jag annars skeptisk mot skeptikerna. Kan ex-vis träffa på inlägg där det med den enfaldiges trosvisshet hävdas att ”koldioxiden kan väääl inte ha nån effekt på klimatet, när det finns så lite av den!”

   Å andra sidan är det tydligt att frågan om den globala uppvärmningen är kraftigt politiserad, och att den verkar drivas av ungefär samma kretsar som hävdar asylmigrationens välsignelser.

   En sak är åtminstone säker: Att vi i Sverige inte kan ha någon påtaglig effekt på klimatet, oavsett vad vi gör! Vi är helt enkelt för få. En fis i rymden.

   Gillad av 3 personer

   • Moab skriver:

    Jo precis, det är inte en meningsfull debatt för politik utom just för att det ger politikerna ytterligare skäl för att kräva pengar. De har inga lösningar utan satsar på skrattretande symbollösningar fullmatade med korruption, Maud Olofssons son i vindkraftsbranschen exempelvis.

    Gillad av 3 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Jag förundras över att det aldrig talas om hur det blir med en sänkning av medeltemperaturen. Istider har ju genom årmiljonerna varit det dominerande tillståndet på vår planet.
   Under dinosauriernas era var temperaturen 4 – 8 C högre än dagens så livet slutar inte med lite högre temperatur.
   De krafter som orsakar klimatförändringarna är så kraftiga att människors eventuella påverkan är helt betydelselös menar jag.
   Det vi, homo sapiens, producerar i form av giftiga kemikalier och hur vi förstör odlingsmarkerna är däremot ett reellt problem!

   Gillad av 4 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Der sägs alltså att det har blivit en grad varmare de senaste hundra åren med någon slags paus i ökningen de senaste femton. Hur länge har vi då använt fossilbränsle i några större mängder? Sedan andra världskriget eller? Hur går det här ihop med att man utsett fossilbränsleanvändning till boven i dramat, ifall det nu inte rentav bara är positivt med den här uppvärmningen? Varför ökade alltså temperaturen och kanske koldioxidhalten (?) årtiondena före 1940?
   För övrigt bör det väl vara positivt om den rika världen hursomhelst fasar ut överdrivet fossilbränsleberoende. Som förorenar luften och gör skurkstater i Mellanöstern alldeles för mäktiga.

   Gillad av 3 personer

  • matsesoc skriver:

   ”Inte förrän man faktiskt kunde se att solen krökte ljuset så att man kunde se en stjärna som fanns bakom solen blev i alla fall de flesta fysiker övertygade.“

   ”I dag litar de flesta på mobilernas GPS utan att kanske veta att de på detta sätt får ett bevis på att Einsteins teori fungerar även om säkert flera i dag inte tror att tiden är annorlunda på GPS satelliterna än nere hos mobilen.“

   Denna blog är förvisso inte det rätta stället att diskutera den speciella och den allmänna relativitetsteorin men här måste jag reagera!

   Positionsbestämning med GPS har inget med relativitetsteori att göra! Man jämför fasförskjutningarna mellan signalen från 4 eller fler satelliter där signalen moduleras av extremt noggranna och perfekt synchroniserade klockor/oscillatorer.

   Jag har i samband med Ulysses-projektet arbetat med fysiker som försökt påvisa de gravitationsvågor som den allmänna relativitetsteorin förutsäger. Detta skulle ske genom att analyserav radiosignalen från ”space probes” när solen befinner sig väldigt nära signalvägen till jorden och. Något stort genombrott blev det inte, detta hade det basunerats ut överallt!

   Den ”allmänna relativitetsteorien” och ”klimat-vetenskapen” är väl båda problematiska fält men detta på helt olika sätt! Den förra är en väldefinierad matematisk/fysikalisk teori som är svår att verifiera därför deN inte har några märkbara effekter som kan iaktagas! Den senare försöker att göra en modell för ett komplicerat klimat/vädersystem som påverkas av massor av både kända och okända faktorer. Jag är övertygad om att man aldrig kommer att lyckas med att skapa en GOD modell för detta hur mycket resurser man än satsar.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Javisst, kanske man enkelt kan gå över till andra energislag om femtio år Lennart, men glömmer du inte att det tar tid att utveckla andra energislag och att genomföra besparingar och kretslopps system? Rimligen måste man bedöma riskerna. På 70-talet var industrins utsläpp ett problem med ned skitade, obeboeliga miljöer och biologisk påverkan. Sedan upptäckta man att bilismen hade negativa effekter. Industrin gör väl än idag av med 25 % av energikonsumtionen? Inte gick det snabbt att byta energisystem och inte bygger man om samhället i sin helhet snabbt i något avseende.

   Gilla

 11. thojak skriver:

  Basen i all form av vetenskap är ju att vara skeptisk, att ifrågasätta, att undersöka och ifall nya, bona fide vetenskapliga belägg presenteras även acceptera dessa, oavsett vilken övertygelse man tidigare hade. Kallas ju också för utveckling. Således har Du en hedersam karaktär, PE. 🙂

  Den nu ack så propagerade IPPC-rapporten, som svensk public service ‘vetephaenskaps-redaktioner’ (Bjerström, Björstén osv.) dagligen referera till i sina desinformationskampanjer, är s.k. SPM, ‘summary for policy maker’, och författas av 100%-iga politokrater, alltså EJ vetenskapare. Tillvägagångssättet är att ett urval politokrater mer/mindre låser in sig i slutna rum och väger varje bokstav i texten med guldvåg för att resultatet ska dels vara tillräckligt skrämmande, dels vara dito luddigt formulerad utan att trampa alltför djupt i klaveret. Förvisso har dessa ‘rapportförfattare’ tillgång till diverse vetenskapligt material, men ingen ifrågasätter hur dessa tillkommit, då för detta saknas elementär kompetens.

  Klimat är väder under 30+ år och det har varierat så länge jorden existerat. Väder är en kaotisk företeelse och därmed i praktiken omöjlig att förutse/prognostisera. Hela temat är oerhört komplex, vilket ger möjlighet för allehanda charlataner att tjäna pengar, stora pengar, se t.ex. Rockström, Wijkman, Schellnhuber, Edendorf, Micael Mann, Gavin Schmidt osv.

  För en ca 10-minuters sammanfattning rekommenderas en titt på följande video:

  Mvh/TJ

  Gillad av 5 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Thojak och Eva Danielsson närmar sig problemets kärna. Klimatlarmandet handlar om POLITIK och MAKT, inte alls om vetenskap eller temperaturmätningar. Hur kan PE tro något annat? Fast förvisso finns det i forskarvärlden olika tolkningar om vad som styr jordens klimat (planetära förändringar, helt naturliga variationer mellan istiderna, som så ofta i klimathistorien, eller användningen av fossila bränslen).

   Men det finns också ett annat bekymmer: Att en del s k skeptiker har en annan agenda än att berätta den sanning som IPCC så uppenbart förtiger. T ex Stockholmsinitiativet, SI, vars primära syfte varit att propagera för mer kärnkraft. En seriös klimatkritiker inser att ett nej till klimathotet innebär ett nej också till Sveriges extrema koldioxidskatt – vilket i sin tur vore dödsstöten för svensk kärnkraft.

   Denna logik, elementär för ekonomiprofessorer (en sådan är tongivande inom SI), har föreningen vägrat acceptera, trots långa interna diskussioner. Deras etiska kompass har varit lika felprogrammerad som alarmisternas, tyvärr. Trist och anmärkningsvärt också att Lennart Bengtsson inte gör upp med sitt förflutna som förkunnare av IPCC:s budskap, i egenskap av medansvarig för Kungl Vetenskapsakademins första uttalande om klimatet. Det andra, i Henning Rodhes regi, var sakligare, men avrundades likt förbaskat med samma politiserande slutsats: ett ja till den förda politiken!

   Helt kaotiskt, precis som klimatet självt! .

   Gilla

   • thojak skriver:

    Varifrån har Du fått, att Klimatupplysningens ‘primära syfte’ varit att propagera för mer kärnkraft? Att Du inte gillar KU är vida känt, dito vad gäller kärnkraft, dito vad gäller Lennart B, vilket Du återkommande och i flertal fora uttrycker likt sura uppstötningar…
    Jösses, snacka om att vara vilse i pannkakan.

    Gilla

 12. Hasse skriver:

  Väder-Pär får sina fiskar varma på sajten Klimatsans:

  http://klimatsans.com/2018/10/29/par-holmgren-om-snon/

  Det är intressant att studera Holmgren. Han driver bolaget Spridda Skurar, som under åren 2010 till 2015 omsatte drygt 1.4 miljoner i genomsnitt per år (https://www.allabolag.se/5567760383/bokslut). Sedan dess har dock omsättningen fallit dramatiskt. Det kan bero på att han sedan 2015 är anställd av Länsförsäkringar som naturskadespecialist. Hmm, det kan väl inte vara så att ju fler domedagsprofetior som han presenterar, desto högre premier kan försäkringsbolaget sätta …

  Pär Holmgren stödde också Malena Ernmans dotters protestaktion, där hon skolkade (genom att sätta sig utanför riksdagshuset) för att protestera mot att alldeles för få tog miljöhotet på allvar. Det visar bara att Holmgren är mer aktivist än realist.

  Dottern fick stöd av sina lärare, trots att hon skolkade på skoltid. Det säger väldigt mycket om hur skolan också tagits över av den postmodernistiska vänstern … (http://annhelenarudberg2.blogspot.com/2018/08/malena-ernmans-dotter-skolstrejkar-for.html)

  Avslutningsvis kan jag bara konstatera att Kungen av domedagsprofetior, Johan Rockström, fick ett nytt toppjobb tidigare i år (https://www.svd.se/klimatforskaren-johan-rockstrom-lamnar-sverige).

  Gillad av 3 personer

 13. Moab skriver:

  12 år, sägs det något om vad som skall hända? För vad jag kan förstå så krymper öknarna och inte en enda lyxresort på maldiverna har stängt, och dom sagt, min egen tidsserie hemifrån som har data 50 år bakåt visar att vattenytan stiger och sjunker men över tid så syns allt mer havsbotten och betongklumparna, sockoerbitarna säger vi, har jag för första gången observerat står på ben. Så vattnet verkar snarare sjunka! Ett nog så allvarligt problem. Tänk om man kan gå hit från Danmark!

  Det jag undrar om det står i IPCCs rapport det är vid vilka mätdata så erkänner de att de har fel? Om temperaturen är lägre om 12 år, har de fel då? Vidare, om man ger mätdata som Patrik refererar ovan, finns det inte en liten siffra bredvid som visar var man kan finna mätningen? Det är ju rent skrattretande att ge felmarginal med två decimalpunkter och sedan inte ge referens.

  Det som pågår är att vi väntar på något värre, och etablissemanget världen över är i full färd med att skapa det, vita mot resten och islamisering, snart har alla händerna fulla. Det skall bli intressant när klimathetsarna börjar slåss om resurserna med invandringsförespråkarna.

  Gillad av 5 personer

 14. Staffan W skriver:

  Journalister och forskare jobb är att vara skeptiska men istället har vi nu agenda journalistik och målstyrd forskning.
  Varmare klimat ger givetvis mindre extremväder och färre stormar. Jämför vår sommar och vinter. Tropiska orkaner uppstår på hösten när skillnaden i temperatur mellan hav och land ökar (haven värms upp och kyls ner långsammare) Värmen går alltid från varmt (ex inomhus) mot kyla. 12 år efter orkanen Katarina var det inte en enda tropisk orkan i området.
  Nu i höst har vi haft rekordkallt och tidig snö både i Norden och i norra Amerika – ända ner till USA, och rekordtillväxt av is på Grönland. Inte en rad i traditionell press – man väljer sina nyheter och rubriker som det passar agendan.

  Gillad av 3 personer

 15. Steven Jörsäter skriver:

  Det märkligaste av allt är när människor som säger sig argumentera utifrån vetenskapliga fakta uppmanar folk att inte vara skeptiska. (Eller värre än så – de förföljer skeptiker). Detta är helt oförenligt med vetenskapligt tänkande och avslöjar de som argumenterar så som de charlataner de är.

  Gillad av 6 personer

 16. Jens Christer Lassen skriver:

  Nuförtiden ska allt mätas och vägas och vara evidensbaserat. Det vore nog bättre om mer baserades på iakttagelse och tänkande. Med över 70 års iakttagande av naturen, arbete med vattenrening och med jordbruk har jag upplevt hur naturen påverkats av mänsklig verksamhet och effekten av motåtgärder mot oönskade effekter men också av uteblivna motåtgärder. Min erfarenhet säger mig att jorden och olika livsformer genomgått en mycket snabbare förändring jämfört med tidigare (bortsett från de stora katastroferna med meteornedslag). Det som sägs om brytpunkter/gränsvärden kan inte tas bokstavligt eftersom vi inte kan överblicka alla faktorer som påverkar den vidare utvecklingen. Vi kan dock se att det finns jämvikter som kan komma att rubbas och vi vet inte var ett nytt jämviktsläge kommer att hamna. Det vore dumt, hänsynslöst och oklokt att blunda för riskerna. Prognoser om vad som kommer att ske är hypoteser. Sådana kan kanske avfärdas baserat på andra grundförutsättningar. Alternativa hypoteser kan framkastas. Vi kan ägna oss åt att käfta om vad som är rätt eller fel och det kan ibland vara underhållande. Önskvärt vore att begrunda det vi faktiskt debatterar om och vad som blir konsekvensen av om vi har fel då vi avfärdar riskerna för att människan förstör sin livsmiljö.

  Gilla

 17. Rolf Lampa skriver:

  Patrik Skrev: ”Det är lite som med Gud. Man kan inte forska sig fram till om Gud finns. Föreställningen om hans existens måste uppstå genom vad Kierkegaard kallar ett ”trons språng” förbi det rationella tänkandet.

  Jag vill ju inte vara jobbig eller så…, men Kirkegaards haveri på det filosofiska området har rätt tydligt pekats ut av mindre känslostyrda tänkare, till exempel Francis Schaeffer som förklarar hur Kirkegaard spårade ur i sin missuppfattning om motsatsförhållandet mellan rationalitet och tro. Missuppfattningen fick dessvärre förödande konsekvenser för vår idag till stora delar helt urspårade syn på bibliskt förankrat tänkande att slarviga tänkare rört ihop allting.

  Nyckeln till att förstå Kirkegaards (irrationella) syn på rationellt tänkande är Abraham och hans tilltänkta offrande av sin son Isak. Kirkegaard missuppfattar att Abraham handlade i ”blind tro” trots att bakgrunden var, vilket vi läser om sida upp och sida ner i bibeln, Abrahams långa rad av erfarenheter av Guds tilltal och löften som uppfylldes en efter en. Alltså saknades inte konkret anledning att tro och lita på denne Gud eftersom Abraham hade upprepade erfarenheter av Guds trovärdighet.

  Men så kommer ögonblicket då Gud sätter Abraham på ett extremt prov, typ; ”OK, bra så långt, men litar du på mig och min goda vilja även om jag ber dig att offra din son?”

  Och Abraham, som inte hade någon annan än goda erfarenheter av Gud, var rationell i sin inställning utifrån den faktiska bakgrunden – vilket var att Gud alltid tidigare gått att lita på.

  Om bussen under en lång rad av år kommer punktligt varje morgon klockan sju vore det snarare irrationellt än rationellt att inte tro att bussen med väldigt stor sannolikhet kommer klockan sju även idag. Och Abraham hade all anledning att lita på Gudeftersom det enda rationella var att tro baserat på en lång rad tidigare erfarenheter.

  Rekommenderar Schaeffers triologi ”The God Who Is There – Escape From Reason – He Is There and He Is Not Silent”. Angående Kirkegaards felslut i denna fråga, se sid 15.

  // Rolf

  Gilla

 18. Lasse Forss skriver:

  Själv blev jag skeptisk till IPCC, som jag följde med intresse, när prognoserna som man välvilligt lämnade ut inte stämde. När Mann ”justerade” senmedeltidens temperatur för att skapa sin hockeyklubba tyckte jag nog att måttet var rågat. Men det rågades än mer när Al Gore kom med sin film som var behäftad med så många fel att en engelsk domstol förbjöd att den visades utan korrigerande kommentarer. Rågandet fortsatte och exploderade vid Climate Gate, när tusental mail från Climate Research Unit hamnade på en server i Omsk (eller om det var Tomsk). Nu kunde man läsa i klartext hur man fuskat, fuskat och åter fuskat. Jag tryckte ut några hundra sidor som jag fortfarande har i en pärm. Annars går de att läsa i WUWT. Men fusket accelererade. Nu är mer än häften av all temperaturdata ”justerad” på det märkligaste sätt. Man har sänkt temperaturerna före sjuttiotalet och höjt dem därefter. Och kollar vi alla prognoser som givits har itne en enda en stämt med verkligheten.
  För mig är det obegripligt hur någon vettig person kan tro på falsarierna. Det beror säkert på att media är medkumpaner till fuskarna genom att marknadsföra falsarierna.
  För övrigt är jag ateist eftersom jag inte kan se någonting i verkligheten som stämmer med innehållet i någon religion.

  Gillad av 4 personer

 19. Dandersan skriver:

  Även jag är skeptisk.
  Speciellt när man läser vissa som inte är det.
  Nån här ovan påstår att det är lätt att få fram globala temperaturen eftersom det finns en termometer-Suck
  Samme person påstår glatt att isen smälter och att två tredjedelar är borta-dubbel suck.

  UHA kom idag för 2018-10. +0,22 grader.
  Arktis är +1,11 grader varmare än normalt-vilket inte hindrat isen från att växa.
  Fuktig luft ger denna anomali.
  ”The linear temperature trend of the global average lower tropospheric temperature anomalies from January 1979 through October 2018 remains at +0.13 C/decade. ” Spencers sida:
  http://www.drroyspencer.com/

  Gillad av 1 person

  • Rolf Lampa skriver:

   Dandersan: ”Arktis är +1,11 grader varmare än normalt-vilket inte hindrat isen från att växa.
   Fuktig luft ger denna anomali.”
   Denna ”anomali” är en anomali endast i kontrast mot verklighetsuppfattningar baserad på ideologi istället för den krassa verkligheten själv. Is och istider förutsätter ju fuktig luft i atmosfären, men samtidigt även en nedkylning av denna fukt för att åstadkomma nederbörd, som sedan blir till snö och is.

   Hur detta går ihop med uppfattningen om en allmän uppvärmning (både på land och till havs) är alltså en extra knepig gåta för ”starkt troende” istället för iskallt observerande klimatforskare att förklara. 🙂

   // Rolf

   Gilla

 20. Åke i Sörmland skriver:

  En observation: i ett flertal år har flygplan ritat plockepinnmoln på himlen, som brett ut sig till ett grått töcken. I juni 2017 sa Trump ”no thank’s” till Parisavtalet om klimatet. Strax därpå upphörde dessa gråvita streck att ritas på himlen, sedan började vattennivåer sjunka i insjöar, torka sommaren 2018 och nästan inga småfåglar eller humlor eller bin syntes.
  Flygplan korsar nu lufthavet men lämnar inga strimmor alls i nutid.
  Detta skådat med horisont i sikte.

  Gilla

 21. Moab skriver:

  Vad jag kan förstå så är nettoresultatet och den största effekten av mer CO2 för mänskligheten mer växtlighet och mer mat, inga andra effekter för människor ör bevisade så vad är det konkret man oroar sig för?

  Gillad av 1 person

 22. Fredrik Östman skriver:

  Jag förnekar klimatet!

  Men långt viktigare och uppenbarare är det att förneka den politiska FÖRMÅGAN att medvetet åstadkomma den exakta motsatsen till det som vi träter om huruvida och i vilken precisa omfattning vi har förorsakat spontant och omedvetet. Även om vi genom tio guds underverk och otrolig bonnröta och till enorma kostnader och uppoffringar lika allvarliga och skadliga som någonsin temperaturhöjningen i sig lyckas hålla medeltemperaturen konstant i någon nominell och godtyckligt vald bemärkelse, så betyder inte det att klimatet förblir detsamma som förut på en endaste enda punkt på jordklotet.

  Men chansen är helt obefintlig att våra sociala och politiska system klarar av detta. Obefintlig!

  Gillad av 2 personer

 23. Lars skriver:

  Att jämföra yttemperatur och temperatur i luftlagren går nog inte, det tillkommer sådant som uppvärmning av jorden mm. Slutsatsen är att man inte kan bedöma resultaten utifrån gymnasiekunskaper utan man måste bedöma organisationer och processerna.

  Gilla

 24. Lars Mellblom skriver:

  Det är inte alls nödvändigt att diskutera detaljerna om hur det globala klimatet förändras och om människan har någon del däri. Grafen i nedanstäende länk säger allt. Liknande grafer finns för de senaste 400 000 åren. De är resultatet av analyserade isborrkärnor från Grönland och Antarktis. Nya iskärnor ger samma resultat. Klimathotarnas prognoser är baserade på datormodeller där resultatet beror på vilka godtyckliga ingångsvärde man ger programmet.
  http://klimatsans.com/2018/11/01/ingen-orsak-till-oro/

  Gillad av 2 personer

 25. Anders skriver:

  Klimathysterin beror på att folk har tråkigt och svårt att finna en mening i sina liv. Att jorden då snart ska gå under, särskilt om man, och speciellt alla andra, inte späker sig, är en perfekt bot mot tristessen.

  Gilla

 26. Gunnar Strandell skriver:

  Patrik!
  Dina sista rader med jämförelse med frågan om Gud finns ringar in frågan om klimathotet på rätt sätt. I båda fallen har man gjort utsagorna till axiom istället för att sätta upp dem som testbara hypoteser.

  Det gör att man undandrar sig en vetenskaplig diskussion där hypoteser ifrågasätts och får leva vidare bara så länge de inte kullkastas. Genom att vända ut och in på den vetenskapliga processen och kräva bevis för att något INTE finns har det gått och går tydligen fortfarande att vinna makt, ära och ekonomisk vinning genom att göra pseudovetenskap till dygd.

  UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, definierar klimatförändring som en förändring som direkt eller indirekt beror på att människor har förändrat atmosfären.
  IPCC har fått uppdraget att ta fram fakta utifrån detta, men de klarar inte att åtskilja rapporterade förändringar från mänsklig aktivitet från annat upphov och väljer att klumpa ihop alla observationer som ”klimatförändringar”.

  UNFCC är en politisk organisation med representation med medlemmar från de stater som undertecknat konventionen. Den senaste rapporten ”Climate Action Now” har getts ut som SPM, Summary For Policymakers, och snarts släpps den vetenskapliga rapporten efter de ändringar som politikerna bakom SPM ansett vara nödvändiga.

  Politikerna bestämmer alltså slutgiltigt vad vetenskapen har kommit fram till!

  För mig är detta pseudovetenskap och Lysenkoism, och det hedrar dig att du är skeptisk.

  Gillad av 1 person

 27. fairdinkum2017 skriver:

  Jag doktorerade i Analytisk Kemi (dvs ung mätteknik) under senare delen av -70 talet. På mitt första industrijobb så skulle jag utveckla mycket noggrann teknik för att mäta temperatur i en teknisk process. Det blev svårigheter och jag fick ta råd av en äldre erfaren Teknisk Fysiker som sade :Unge man du kommer att erfara att detta är mycket mera komplext än du trott. ! Två år senare förstod jag vad han hade menat men hade då fått det hela under tillräckligt bra kontroll.
  Arbetet innebar ju också att uppskatta mätosäkerheter av både systematiska och slumpvisa effekter. Dessa är mycket, mycket större än vad man initialt kan tro!
  Därför har jag alltid undrat hur man kan relatera till temperaturmätningar från 1800-talet då det dels föreligger skillnader i mätteknik MEN dessutom så måste man ju ha mätt på exakt samma ställe. Dessutom så påverkas en mätpunkt av sin omgivning t.ex. byggnader, skog eller slätt, m.m.
  Sammanlagt så innebär detta att min erfarenhet får mig att anse att man vid en sammanslagning och uppskattning av mätosäkerheten i en enskild mätpunkt troligen hamnar så högt att detta värde är rätt lika den redovisade ökningen i temperatur under 100 år. Således ingen signifikant ökning alls !? Var finns mätosäkerheterna redovisade inklusive ICKE korrigerade rådata i IPCC;s material?

  Beträffande iskärnor så såg jag ett mkt intressant program om dessa för ngt år sedan (BBC?) Det visade sig att en del teknik kring extraktion av mätdata från dessa om fattar beräkningar med KORREKTIONSFAKTORER som är en del av en patenterad process. Dvs ej öppet för vetenskaplig granskning ?? Vad är sanning ?
  Idag produceras mycket fuskning (göra karriär) och lite forskning (sökande efter sanning)!

  Jag håller med Prof. Bengtsson i vad han skrivit ovan och anser att vi oavsett bör sträva efter att minska våra utsläpp.

  Sysslat med mätningar och olika slags mätdata i 37 år efter universitetet.

  Gilla

  • matsesoc skriver:

   Jag har också förundrat mig över att dessa påstående om precisa mätvärden för ”jordens medeltemperatur” och ”havets medelnivå” som väl huvudsakligen baseras på satellitobservationer med mätning av IR strålning respektive ”ground radar” accepteras av praktiskt alla

   Jordens medeltemperatur:
   En global bestämning av jordens medeltemperatur är väl numera möjlig baserad på mätningar av IR strålning från satelliter i polär bana. Men var är FELANALYSEN? Detta är a och o!
   Historiska mätningar utan satelliter/flygplan är uppenbarligen koncentrerad till ett mycket litet område av jordens yta. Det är dock uppenbart nonsens att beräkna ett ”global mean” från dessa ICKE-GLOBALA DATA

   Den genomsnittliga havsnivån:
   För att överhuvudtaget tala om en havsnivå med en nogrannhet av mm-cm måste man för det första ha ett väl definierat referenssystem. Det är ju tvärt om ”mean sea level” som är den klassiska referensen för geodetiska höjdmätningar. Numera har man visserligen definierat ett geodetiskt referens system som är implicit definierat av givna koordinater för ett antal geografiska punkter och det är detta som används till exempel för GPS. Men att från mätningar med ”ground looking radar” från satelliter beräkna en ”mean sea level” är en mycket svår uppgift. Havets höjd påverkas av ett otal faktor! Givetvis tidvattnet men också vindar, lufttryck mm. VAR ÄR FELANALYSEN AV DE BERÄKNADE VÄRDEN?
   Hur historiska mätningar som väl refererar till mätningar vid ett fåtal ställen vid kusten skall jämföras frågar jag mig. Särskilt som i till exempel Sverige landhöjningen är mer signifikant än en eventuell ökning av vattenmängden i haven! Hur görs omräkningen till det numera använda implicit definierade geodetiska refernssystemet?

   Gillad av 1 person

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Jag rekommenderar det här lilla föredraget av 1973 års nobelpristagare i fysik, Ivar Giaever, där han tar upp bl.a. det här med mätningar.

    Gilla

 28. Klas Göran skriver:

  Det kan väl ändå uppfattas som minst tre olika företeelser: 1) Man kan iaktta att glaciärer i t ex Anderna, Himalaja och Alperna smälter snabbare än vanligt sedan flera år tillbaka. Detta är en empirisk observation. 2) Man kan mäta vissa stigande genomsnittstemperaturer över tid. 3) C02-utsläppen verkar ha tilltagit sedan den industriella revolutionens början.
  Det måste vara möjligt att erkänna existensen av 1) även om man inte anser att det finns ett orsakssamband mellan 3), 2) och 1).
  Att det är så svårt verkar bero på att ifall sistnämnda samband erkänns, handlar det plötsligt om att de gamla industriländerna är ansvariga och skulle kunna avkrävas skadestånd.
  Så istället för att åtgärda de konkreta problem med vattenförsörjningen som kommer att uppstå, ödslas det tid på att bråka om vems fel det är.

  Gilla

 29. fairdinkum2017 skriver:

  Ja, verkligheten är mycket komplex min gamle lärare (prof.) i matematisk statistik brukade säga att statistik kompareras : lögn, förbannad lögn och statistik. Dvs mindre kunniga personer i detta ämne missbrukar ofta de enkla verktygen och saknar helt kännedom om de mera komplexa.
  T.ex. medelvärden finns det minst tre olika typer aritmetiskt (det vanliga som agronomer t.ex. Rockström) känner till men dessutom geometriskt och harmoniskt. Vilket som bäst representerar mätdata är en fråga som måste bedömes utifrån hur mätdata är fördelade. T.ex. symmetriskt eller icke! Om externa utanförliggande mätvärden ( hög lön, väldigt varmt) så kan medianen vara en bättre representant för fördelningen av mätvärden än något slags medelvärde. Nu har jag ”matematikiserat” begreppet medelvärde men ovanstående är med all säkerhet helt okänt för akademiker utan högre matematisk utbildningen än grundkurs. Agronomer saknar helt sådan utbildning men klimatforskare och expert kan man i SVT kallas ändå. Kofoder kräver ingen matematisk kunskap!
  Ett annat yttrade ur den matematiskt statistiska litteraturen: ”Statistics is often misused the same way a drunken man uses lampposts – for support rather than for illumination!”

  Heder åt vår ende internationellt erkände klimatexpert professor emeritus Lennart Bengtsson!

  Homo mensura!

  Gillad av 1 person

 30. Åke i Sörmland skriver:

  Tänk spegel som bloggaren Q säger. Hur resonerar maffiaeliten. Jo, var finns pengar att sno utan ansträngning- lagstiftning!! CO2 blir bra eftersom världen går mot en liten istid. Och då kommer ökningen av energier bli enorm. Hur göra? Hitta på en skatt naturligtvis. Eftersom man har full koll på FN så blir det en FN-skatt på CO2, livets gas. (Håll andan).
  Svensk Riksdag blir mer öppet en inkassobyrå i FN:s hägn.
  När kylan slår till blir vi rika, tjoho!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.