Kunskap mot jäv

Patrik Engellau

Det är strängt förbjudet att ställa frågan om demokratin är det bästa samhällsskicket. Folk brukar undvika saker som är strängt förbjudna och därför är det knappt någon som på allvar ställer just den frågan. Ställer man inga frågor så får man inga svar. Därför vet folk inte om demokratin är det bästa samhällsskicket. När jag frågar och ber om skäl får de något flackande och osäkert i blicken. Nu ska jag säga vad jag kommit fram till.

Det handlar om hur beslut om samhället ska fattas. Jag tror att det finns två bärande principer som alla kan enas om. Den första principen är att den som fattar beslut ska göra det på en solid grundval av kunskap. Den andra principen är att den som är jävig inte ska få påverka besluten.

Problemet uppstår när de som har kunskap är jäviga. Då bör de enligt den första principen ha stort inflytande på besluten men, enligt den andra principen, absolut inte ha något att säga till om. Jag tror numera att detta är ett mycket större problem än jag tidigare anat. Låt mig utveckla.

I en demokrati, tror jag, kan folket aldrig anses jävigt. Folket har visserligen intressen, men demokratins affärsidé är att det är dessa intressen som ska styra de viktiga besluten i samhället. (I en diktatur kan nog folket av diktatorn anses jävigt. När svenska folket inte gillade Karl XII:s krig hade kungen kunnat avfärda det klagande folket som jävigt eftersom folket bara tänkte på sig självt och sina umbäranden. Så var det med Stalin som inte såg mellan fingrarna på att folket satte sina egna intressen framför statens.)

Varje tid har sina undergångsberättelser. Vår tid har två.

Den ena är att jorden ska gå under eller åtminstone ta allvarlig skada av den av människan skapade globala uppvärmningen. IPCC har nyligen förklarat att jorden redan 2040 kommer att ha passerat den kritiska gränsen på 1,5 graders temperaturökning sedan industrialismens början. Värmen anses leda till torka, livsmedelsbrist, förvärrade väderkatastrofer, farligt höjda havsnivåer och så vidare.

Den andra undergångsberättelsen är att islam ska ta över i varje fall Europa. Muslimerna kommer att vara i majoritet i flera europeiska länder om några få årtionden vilket betyder slutet på den europeiska civilisationen som vi känt den.

Dessa är samtidens ödesfrågor. De är mycket lika varandra i bemärkelsen att båda handlar om att något vi värdesätter riskerar att gå för evigt förlorat. Vad kommer vi fram till om vi tillämpar resonemanget om kunskap och jäv på dessa två frågor och vad får det för konsekvenser för bedömningen av demokratin som samhällsskick?

Min uppfattning är att världen har hur mycket kunskap som helst om miljöfrågan om man med kunskap menar sådant som vetenskapspersoner forskat kring, skrivit professorsgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter om och debatterat på internationella konferenser och symposier. Problemet är att de flesta, och framför allt de tongivande, av dem som besitter dessa kunskaper är jäviga och det gäller inte bara forskarna utan även de horder av nationella och internationella byråkrater som är engagerade i samma ärende. Och det handlar inte bara om något obetydligt litet delikatessjäv utan det handlar om hela existensen och försörjningen av hela detta kunskapskollektiv. Dessa människor har helt enkelt ett starkt egenintresse av att deras tolkning av världen får gälla och därmed de åtgärder vidtas som de föreslår. Utan detta blir hela kåren lika utslagen som vagnskuskarna när bilen ersatte hästfororna.

Ska sådana människor få bestämma om klimatpolitiken? På den punkten är nog demokratin bättre som beslutsmekanism. Visserligen har folket inte läst alla tidskriftsartiklarna, men det kan göra egna bedömningar av trovärdigheten hos olika tolkningar av sakläget och framför allt är folket inte jävigt. Frågan borde avgöras i en folkomröstning där medborgarna kunde välja mellan olika förslag till miljöpolitik. Graden av alarmism skulle sannolikt minska avsevärt.

Det är snarlikt med den andra ödesfrågan, alltså risken för att migrationen kullkastar de existerande europeiska samhällena. Även här finns jäviga proffs med stort inflytande över attityder och stämningar i samhället. En del av dem har, liksom många klimatforskare, sin egen utkomst knuten till migrationsprojektet och vill därför inte se riskerna utan väljer snarare att negligera hotet. Andra behäftas inte med ekonomiska jäv utan av ideologiska jäv i bemärkelsen att de försvurit sig till – och ofta blivit kolportörer av – en ideologi, PK-ismen, där stor invandring till europeiska länder ingår som en betydelsefull komponent. I vilket fall som helst är proffsen i denna ödesfråga lika jäviga som i klimatfrågan (fast tvärtom i bemärkelsen att miljöproffsen vill avvärja klimathotet medan migrationsproffsen välkomnar migrationen).

Även på denna punkt tror jag att det vore välgörande om folket fick mer att säga till om, exempelvis i folkomröstningar, där folket fick uttala sig i enskilda frågor och inte bara erbjöds att välja mellan oklara och illa hopplockade paketlösningar som i de allmänna valen.

100 reaktioner på ”Kunskap mot jäv

 1. Bo Svensson skriver:

  Nej, folkomröstningar löser inte problemet.

  Kunskap, insikter och gott omdöme skulle ju kunna vara kriterier för framgång i en öppen ständigt pågående utslagstävling där vinnarna skulle utgöra en ”första kammare” som skulle sakna beslutsrätt men vara obligatorisk remissinstans.

  Eventuellt kunde den fungera som regering också i lägen där de folkvalda inte fick till det.

  Gilla

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Märkligt, jag har skrivit en kommentar 07.09 som fortfarande inte har lagts ut – ”Inväntar granskning” – förstår inte varför? Det finns inget inflammatoriskt i vare sig språk eller åsikter! Får se om denna kommentaren listas, kanske är det något fel på min dator.

   Gillad av 1 person

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Ok, la precis upp en kommentar här som är nästan lika lång som den tidigare. Kanske för att jag lagt in ett flertal tomrader mellan styckena. Räknas tomma rader också som tecken? Bra att veta i så fall – skriver inte lika ofta här som jag brukade. (kanske ni kan ta bort alla tomrader, och lägga upp kommentaren efter det, men jag misstänker att ni inte kan redigera i texten)

    Vore bra om skrivfältet indikerade när 1500-gränsen nåtts (men även det ligger antagligen utanför er kontroll)

    Må väl, uppskattar alla skribenters oförtröttliga arbete på DGS!

    Gilla

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Jag har börjat skriva så långt som det blir, och kopiera till anteckningar på ipaden om jag upptäcker att jag är i riskzonen, har nog skrivit 100 inlägg som varit för långa och inte kommit med..

    Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   ”Kunskap, insikter och gott omdöme skulle ju kunna vara kriterier för framgång i en öppen ständigt pågående utslagstävling”.

   Allt detta finns redan i näringslivet där Darwins princip gäller ograverad. Men hur får man den andan in i politiken, där känslor, okunnighet och därav dåligt omdöme är legio?

   Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, folkomröstningar är avgjort ett bättre alternativ, därför att vanliga väljare saknar de filter som styr besluten i riksdagen: politiska dogmer, egenintresset och hänsynen till olika särintressen.

   Gilla

 2. Lars Strömberg skriver:

  Patrik skriver:
  ”… miljöproffsen vill avvärja klimathotet medan migrationsproffsen välkomnar migrationen). ..”

  Men, vill de verkligen avvärja klimathotet? (Och – för den delen – vill verkligen de som ser migrationen som ett hot, avvärja det hotet?

  Jag vet inte, men det kan vara värt att reflektera över de frågeställningarna.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Ja, vi vill självklart avvärja allt som hotar status quo som endast bör förändras i försiktiga väl övervägda steg baserat på majoritetens önskemål, med kunskap, insikter och gott omdöme.

   Gilla

 3. A skriver:

  Maktetablissemanget äger det här landet och gör som de vill PE. Vi har inte ett skvatt att säga till om. Nada. Det är riggat så. Vem ska då åstakomma att detta ändras. Inte alls eller yttre faktorer tycker jag verkar troligast.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

 4. Aurora skriver:

  Är tveksam til folkomröstningar. Människor har ofta väldigt korta petspektiv och har svårt att se i större sammanhang än sitt eget närmaste intresse. Många engelsmän ångrar idag sin Brexitröst när konsekvenserna börjar klarna för dem. Sant är att många politiker är alltför okunniga. Men det finns kunniga personer och experter som man kunde lyssna bättre på. Jämför ex.vis vår jihadistdebatt och de kunniga forskare som agendapolitiker väljer att inte lyssna på eftersom forskarnas åsikter byggda på gedigen forsknong inte överensstämmer med den politiska agendan.

  Gilla

  • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

   Du har precis missförstått, leave vann TROTS ett helt etablissmang, politiskt, medialt, och näringsliv som var emot och producerade skräckpropaganda, samma etablissemangen skapar nu medvetet ett så uselt avtal så möjligt så att när det är som värst, så kan man be folk rösta igen. Utan denna indontrinering så gissar jag att nästan alla egentliga engelsmän röstat för Brexit. Jag tycker Brexit är ett perfekt exempel på verklig demokrati och att vanligt folk vet bäst, massinvandringen drabbar engelsmännen och de röstar mot mer islamisering och för mer demokrati, men istället för att göra om England till ett HongKong i Europa så förhandlar deras ledare fram att man skall vara en lydstat till EU, detta i en tid när USA med Trump säkerligen välkomnat ett närmande.

   Gillad av 8 personer

   • phnordin skriver:

    Dock bör noteras att den invandring som framförallt kritiserades Storbritannien var den från katolska länder som Polen och Baltstaterna. Brittisk -Pakistanska röster lär i stor utsträckning ha gått till Brexit pga detta förhållande.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Tveksamt. London och Londons ytterområden med en en stor muslimsk befolkning (i första hand med rötter i Indien, Pakistan och Bangladesh) har röstat övervägande mot Brexit. I Londonområdet finns Storbritanniens höginkomsttagare vilket gör att det där finns det gott om enkla jobb inom tjänstesektorn. I de fattiga Midlands och norröver är det inte så. Där upplevs konkurrensen från polacker och andra östeuropéer som konkurrerar inom en annan del av tjänstesektorn på ett helt annat sätt. Det är dessa områden som övervägande röstat för Brexit. Se t ex: http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/brexit-inequality-and-the-demographic-divide/. Att det fattiga Wales röstat mot Brexit torde bero på att den landsändan uppbär högst per capita stöd från EU (fast, rättare sagt, av engelska skattebetalare vars skattepengar slussas till Bryssel och därifrån tillbaka till Wales).

    Gillad av 3 personer

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    @Phnordin, detta är den gängse bilden, det är desinformation. Det är den muslimska invandringen som omvandlat England. Det är inte polska rörmokare som är problemet i Tommy Robinsons Luton. Det finns inte polska statsdelar som det är farligt att röra sig i, däremot så finns det pakistanska I London. Det är inte polacker som knivrånar dig i Elephant&Castle. Du är lurad kort och gott. Brexit handlade om utomeuropeisk invandring och EU.

    Gillad av 2 personer

  • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

   Ditt andra exempel är ju också bakvänt, det är ju precis för att etablissemanget inte väljer att lyssna på fakta om islamisering som vanligt folks åsikt måste höras, de ser det i sin vardag, deras barn ser det i skolan. Ditt argument är ju ett argument precis för folkomröstningar. Det är istället summan av folks åsikter som är den bästa långsiktiga bedömningen, summan av många erfarenheter, inte några utvalda etablissemangsforskare.

   Om etablissemanget haft rätt om migrationen och islam, varför ser vi inte stora horder av svenskar som flyttar TILL ghettona? Finns det en enda svensk som frivilligt flyttat till Rosengård?

   Gillad av 5 personer

   • Moa skriver:

    Eller varför etablissemanget inte nämner ett ord om alla våldtäkter.
    NMR var på tapeten alla dagar i valrörelsen.
    Svenska kvinnors säkerhet nämndes aldrig med ett ord.
    Domstolarna ser mellan fingrarna.
    En man från Syrien har nu dömts för en våldtäkt i Södertälje år 2016. Spermier från kvinnans slida och trosor visade sig komma från den dömde och en okänd person, som undkommer straff. Kvinnan, inte polisen, lyckades via Facebook hitta en av gärningsmännen.

    Straffet blev fängelse och skadestånd. Åklagaren yrkade aldrig på utvisning. Varför?

    Gillad av 4 personer

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Man hade ju lätt kunnat ta DNA från alla som kommit till Sverige de senaste 20 åren, en sådan databas hade nog vaskat fram tusentals förbrytare. Sverige är Europas värsta säkerhetshål.

    Gillad av 5 personer

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Demokratin är det minst dåliga samhällskicket. Men demokratin kan se olika ut. Den svenska demokratin är inte den bästa, den har en betydande förbättringspotential.

  T.ex.,
  – kunskapskrav på väljare, man skall veta vad man röstar på.
  – kunskapskrav och krav på erfarenhet på politiker,
  – det långsiktiga perspektivet måste få större genomslag i politiken. Väljarna har större intresse av att deras efterkommande kan leva ett bra liv än politiker vars perspektiv snedvrids av kortsiktiga belöningar. Eller politiker som inte ens har några egna efterkommande att ta hänsyn till.

  Den svenska demokratins korta perspektiv som oftast bara avser en mandatperiod skall ställas mot diktaturers mycket längre och religioners månghundraåriga perspektiv. Den som har det längsta perspektivet blir oftast den som vinner.

  Hur den svenska demokratin kan förbättras borde vara en viktig fråga men det kan inte förväntas att den skall intressera politikerna. Den behöver därför utvecklas genom debatt inom civilsamhället.

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Det som inte kan väljas bort är att underkänna skattefinansierade enheters (staters, kommuners och landstings) rätt att skuldsätta sig eftersom de framtida skattebetalare som förmodas betala tillbaka, inte har gett sitt godkännande.

   Gilla

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Jo, men långsiktigt så kan ju denna extrema manifestation av en tro på ett ymnighetens horn inte bestå, kanske 20 år till. Det måste vara första gången i världshistorien som man frivilligt placerar sig som slav för en invaderande styrka. Det är ju också just i politiken, där inga kompetenskrav alls finns, som dessa invandrare tar sig fram, det är ju svårt att se att Ericsson eller IT-boomen i Sverige skall byggas av nuvarande migration. Folk kommer ju helt enkelt sluta att betala, sluta att jobba, och hur skall alla dessa migranter från varmare länder klara sig då? Varför skall svenska ingenjören slits och underhålla vatte kraft och kärnkraft och kablar och elsystem osv, när man inget har ut av det?

    USA tar de smartaste från Kina och Indien, vingar de längst ner, det är ju självklart hur detta slutar. Att flytta till USA verkar logiskt. Europa sjunker.

    Gillad av 8 personer

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag skall här bara kommentera den klimatrelaterade undergångsberättelsen.

  Som IPCC har visat under en längre tid och senast i sin utförliga rapport från 2013 så blir det med stor säkerhet ca en halvgrad varmare än nu i perioden 2040-2060. Detta är emellertid inte någon katastrof utan kan i flera områden som plågas av kyla innebära en förbättring, inte minst i vårt område. Tropiska och subtropiska områden har alltid haft problem med värmeböljor och detta kan enkelt lösas som man gjort i länder som USA och Singapore med installerad luftkonditionering. Något sådant borde ju inte vara svårt att inse eftersom de flesta människor i dag värmer upp sina bostäder och andra lokaler. Idag är det sannolikt bara excentriska engelsmän som motsätter sig centralvärme.
  Ett stigande hav får man helt enkelt anpassa sig till. Nederländerna är här ett bra land att följa, alternativt får man flytta inåt land.

  En omläggning av världens energisystem är i full gång och på en tidsskala på 75-100 år kommer förnybar energi och kärnkraft att klara huvuddelen av jordens energibehov. Detta är fullt lösbara uppgifter. Om man vill bidra med att leva en enkelt och tillbakadraget liv, utan resor och med veganmat från egna täppan kan man naturligtvis göra detta bara man kan låta andra vara i fred som inte delar denna uppfattning.

  I de problem som världen har idag är en något högre temperatur irrelevant jämfört med politisk inkompetens, usel eller obefintlig utbildning, kriminalitet och korruption. Det är dessa fyra områden som Sverige skall koncentrera sina krafter på.

  Gillad av 16 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Man kan tillägga att den kontinuerliga landhöjningen på flera håll i Sverige är (mycket) större än den eventuella havsnivåhöjningen, till exempel på svenska Västkusten.

   Gilla

  • Tina skriver:

   Hur ser du på exponentiella effekter och tippningspunkter? Havsströmmarna drivs ju av att kallt vatten sjunker vid polerna, vad händer om havsströmmarna stannar av? Om albedoeffekten av isen försvinner släpps ju också enorma mängder metan ut i atmosfären. Koraller klarar inte varmare hav. På Kunskapskanalen gick nyligen ett program om Sibirien där byggnader med mer än 100 år på nacken sjunkit flera meter ned i marken för att permafrosten smält. Där hade det också bildats enorma kratrar där tjälen smält.

   Skulle gärna vilja veta att du skrev mer vetenskapliga krönikor för oss som studerat hur klimat fungerar, om du nu vill försvara din position som ”klimatförnekare”. Hur ser du på att vi lever i en pågående katastrof med massutrotningen? Var är tippningspunkten när pollinerarna försvinner, vad sker då? Människan är ju inte ”skapelsens krona”, utan alla nu levande arter är kronan på sin evolutionära gren. Vad evolutionen frambragt under årmiljonerna är ju något mycket mer mirakulöst än något människan kan frambringa. Det är tråkigt att alla som skriver här är helt blinda för vad som händer med alla arter vi delar planeten med, som t. ex. skulle försvinna om monsunerna upphör. Som fd geologi- och oceanografistudent skolades man ju att tänka i tidsepoker om miljontals år istället för de närmaste hundra åren.

   PS. Om Golfströmmen stannar av borde vi i Skandinavien få det kallare, eller hur?

   Gilla

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Vem är blind? Det är du som blandar och ger vilt, själva det felfokus på CO2 gör ju att enorma resurser slösas bort som kunde lagt på artrikedom och att förhindra verkligt giftiga utsläpp.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Tina: Sätt siffror på alla dessa effekter och sätt ihop dem till en komplett modell. Simulera sedan framtidens klimat med denna modell. Om du lyckas med det, så skall jag lyssna på dig. För i detta fall är den kvantitativa analysen påbjuden.

    Jag läser ditt inlägg så här: ”Om man slänger smågrus i Mälaren, så stiger vattenytan.” Och det är i och för sig sant, men inte informativt.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Tina: Golfströmmen ger Västeuropa en aning mildare klimat, men den mesta värmen förmedlas av vindarna, de ständiga lågtrycken från Atlanten. Det är likadant på västkusten av alla andra kontinenter.

    Gilla

  • Åke Sundsström skriver:

   Feltänkt, Lennart. Om nu hotbilden är starkt överdrivet – vilket är sant – så blir slutsatsen om en övergång ”förnybar energi och kärnkraft” svårbegriplig. Varför sluta använda fossila bränslen om nu detta inte alls skapar de problem som alarmisterna yrar om?

   Gilla

  • Åke Sundström skriver:

   Feltänkt, Lennart. Om hotbilden är överdriven, vilket är helt sant – och snarast ett understatement eftersom koldioxiden har så stor positiv betydelse för jordbruket – så blir slutsatsen om en storskalig övergång till ”förnybar energi och kärnkraft” obegriplig. Varför sluta använda den billigaste energin, den fossila, om nu koldioxidlarmen kan avskrivas? Och varför antyda att havsytan stiger när även den hypotesen är ifrågasatt?

   Gilla

 7. Jari Norvanto skriver:

  ”miljöproffsen”, ”migrationsproffsen” och FN är förmodligen överens om det tvingande med så kallade klimatflyktingar.

  Ur svenskt och förmodligen även västeuropeiskt debattmässigt perspektiv verkar det där med migration vara en enkelriktad process. Vart tog det där med så kallad cirkulär migration vägen? Dog ut innan det arbetat sig in i medvetanden och politiska program? Att inte betona återvandring men ensidigt immigration är egentligen ett avsteg från asylmigrationen som aktivisterna ständigt gaggar uppfordrande om. Den enkelriktade migrationen utan återvandring är välfärdsmigration värre än Alf Svenssons och Göran Perssons befarade ”sociala turism”. Så länge nationsgränserna perforeras och överstatligheten styr nationalstaterna, så är säkert globalisterna nöjda. Diverse kriser ska hålla cirkulationen igång. Men om det är kriser överallt, vart flyr man då? In i gated community. Siste hen tar fittmössan med sig.

  Gillad av 2 personer

 8. gmiksche skriver:

  Jag skulle vilja lägga till en tredje ödesfråga. Kärnvapenkrig. Som i dagarna aktualiserats genom USAs uppsägning av INF-avtalet med Ryssland. Sedan 1945 har risken för ett kärnvapenkrig alltid funnits i bakgrunden. Om jag inte missminner mig så var stormakterna vid ett tillfälle på 80-talet ganska nära katastrofen p g av missförstånd. Denna ödesfråga skiljer sig från de båda andra på grund av tidsaspekten. En första användning av kärnvapen riskerar leda till en global upptrappning inom timmar. Med risk för mänsklighetens undergång.

  Gillad av 2 personer

 9. Tritonen skriver:

  ”Makten” vill inte låta folket/undersåtarna bestämma genom folkomröstning. Risken är ju att folket röstar fel. Opinionsundersökningar visar t ex att det aldrig har funnits något utbrett folkligt stöd för Sveriges extremt stora asylinvandring. För PK är detta mycket besvärande, men eftersom man försvurit sig åt att fenomenet är en ”resurs”, kan man aldrig ändra åsikt. Hellre då demonisera den som säger det uppenbara, det som alla kan se.

  Gillad av 3 personer

 10. The demokratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Vilken bra krönika, den fick mig att tänka så jag får dela upp det, det första jag tänkte var att de flesta som är engagerade i klimathysterin är för unga för att ha upplevt kärnvapenhysterin. Fast var det en hysteri? Jag kan inte minnas det, Jordan Peterson talar ofta om att han spenderade mycket till på att filosofera över kärnvapen men jag drabbades av döden på nära håll när jag var ung och då kommer teoretiska resonemang lite på skam, man vet plötsligt vad det värsta som kan hända är, och man förstår vad aldrig betyder. Men förutom Jordan Peterson så kan ni minnas någon hysteri? Man visste att USA och Sovjet kunde förstöra jorden, både från land, i luften och till sjöss och att B52orna aldrig landade i perioder. Men någon hysteri som med klimatet minns jag inte. Sverige hade ju till och med ett eget kärnvapenprogram på 70-talet om än litet. Berodde avsaknaden av hysteri på avsaknaden av jäv? Politikerna hade inget att vinna på att piska upp stämningen. Möjligen kunde en och annan kärnfysiker ha intresse av att bygga bomber (lustigt nog gick jag nästan denna väg och jobbade med teknologi från Reagans StarWars) men inte minns vi några Rockströms. Jäv och incitament saknandes, så det verkar riktigt att det inte är fenomenen och de eventuell riskerna i sig som piskar upp hysteri. För nog var väl kärnvapenkrig en risk värd att skriva lite om, jämfört med lite varmare sommar?

  Gillad av 3 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Absolut. Som jag skrev längre upp innan jag läste din kommentar. Lite kärnvapenångest hade man nog kunnat locka fram på femtiotalet om man hade tjatat.

   Gilla

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Ja min poäng var just att det vi då hade kanske var en nykter oro, utan ett helt hysterimaskineri.

    Gilla

  • A skriver:

   Jag var rädd för kärnvapenkrig hela min barndom. Minns det som mycket påtagligt. Rysk invasion också. 🙂 Jag tycker nog egentligen att det var ganska relevant om jag tänker på det nu. Synd bara att vi är på väg mot ett liknande system i väst. Men det har väl kliat i dem nåt djävulskt hela tiden. Dörren öppnades när sovjet föll, tvärt om mot vad intuitionen sa.

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

    Verkligen, inte jag. Du skulle besökt Barsebäck när man kunde. Själv har jag varit instängd ensam i en bridreaktor på full gång, bakom två stora runda metalldörrar.

    Gilla

   • A skriver:

    Jag har varit inne i studsvik, även nedlagda delar med div katakomber och sattyg. Har inga problem med det. Jag är knappast att betrakta som räddhågsen. Det var mera den överhängande konflikten som jag uppfattade var på allvar.

    Mvh A

    Gilla

   • Rune skriver:

    Och jag har varit nere i reaktortanken på en av Oskarshamns kärnkraftverk. Jag åkte ner i en blylåda för att svetsa några konsoler till den sk matarvattenringen. Det använda kärnbränslet var urtaget och stod i bassängen bredvid och lyste blått. Ingen särskilt märkvärdig upplevelse. Detta var på sjuttiotalet och jag lever än utan några andra besvär än vad åldern ger.

    Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  ”Det är strängt förbjudet att ställa frågan om demokratin är det bästa samhällsskicket” — just attributet demokrati är bara ett ganska ytligt attribut som vi med viss välvilja kan applicera på vårt statsskick. Det mesta av statsskicket har inget alls med demokrati att göra, utan består av civilisatoriska strukturer som har byggts upp successivt under tio tusen år. Även alla de myndigheter, lagar och regler som har införts av nominellt demokratiska regeringar är exempel på den ademokratiska delen av vårt samhällsskick, medan tvärtom demokratin i sig nödvändigtvis infördes av nominellt icke-demokratiska regeringar. Allt som är bra och angenämt i vårt samhällsskick har skapats av människor som levde utan dessa fenomen.

  Men om vi skulle betrakta och beakta fakta, så skulle vi ju alla vara konservativa. Vi vill så hemskt gärna vara ideologiska, ty ideologien ger oss tröst och stöd i vår dödsångest, den förser oss med varma och gosiga färdigstickade livslögner som gör att vi inte behöver grubbla och våndas. Därför är det strängt förbjudet att ställa frågan om demokratin är det bästa samhällsskicket. Det är en förträngningsmekanism avsedd att skydda vår psykiska hälsa.

  Gillad av 6 personer

 12. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Du börjar med att skriva om man får skriva att demokrati inte är det bästa styrelseskicket, jag vet inte, men nog börjar det bli en rumsren åsikt, också här möts pk-isterna, kommunisterna nynazisterna och muslimerna. Det är inget som debatteras särskilt friskt ännu men artiklar publiceras om att demokratin borde ta paus så att ”experter får styra” (som Bo Svensson vill ovan) så vi kan rädda planeten (jag läser inte dylika artiklar men undrar stilla om de förespråkar kärnvapenanfall mot Kina och Indien för att för stopp på deras miljöförstöring, ett par atombomber i kolkraftverken hade räddat klimatet och minskat överbefolkningen på samma gång). Det vi iallafall kan märka är att den största förändringen, demokratins gradvisa avskaffande, inte talas om för artiklar som förespråkar demokratins avskaffande är sällsynta, istället om man skall genomföra något genomgripande och dåligt för folk så skall man bara göra det, utan att fråga, och det är ju det vi ser. Alltmer så har demokratin försvunnit längre bort och vi får avtal vår regering skriver på om migration hitskickade från New York, framtagna av länder där man aldrig haft demokrati. Eller EU som ju med bästa vilja i världen inte kan beskrivas som demokratiskt. Vi ser över hela västvärlden hur etablissemanget följer en vision uppfylls av hybris där vi alla är utbytbara, men mest utbytbara det är vita människor. Ingenstans gillar folk det, trots massiv indoktrinering, hela statsapparaten har detta folkutbyte som sitt främsta fokus, för vilket folk ör mest lättstyrt, jo ett atomiserat folk. Så alla nya partier som är uttryck för folkets demokratiska vilja som går rakt emot etablissemangets demoniseras och när man en gång tillåter en folkomröstning, som den om Brexit, så röstar folk mot mera folkutbyte, och etablissemanget rasar.

  Är det kanske därför vi inte har en regering än och DÖ skapades, vissa vet redan vad som är på gång, demokratin har spelat ut sin roll enligt etablissemangets toppar, och man försöker göra så att klimatet kan användas för att sälja in detta till folk, men det egentliga skälet är folkutbyte.

  Gillad av 7 personer

 13. Dandersan skriver:

  Hörde på radio att Syrien åter är beboeligt.
  Intervju med 29årig fembarnsmamma som skulle återvända från exil i Libyen förklarade bägge kriserna för mig!
  Islams och hotet mot vår planet.

  Gillad av 1 person

 14. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Gudmundson skriver idag om detta folkutbyte genom att recensera en bok, men perspektivet i boken förblir pk även om boken nämner vita människor, eftersom det är skrivet av en man av blandras som är professor. Vi skylls för att vara rasister men få har problem med professorer av kinesisk-judisk börd, utan boken borde istället skrivas av Tommy Robinson, eller någon av de våldtagna flickorna i den groomingskandal etablissemanget dolde i årtionden och fortfarande skulle dolt om det inte var för en enda journalist, och folk som Robinson. Kanske flickan med den fastspikade tungan borde skriva boken om migrationens effekter, för det hade sagt mer om det svar som vi till sist blir nödgade att samla oss till om inte våra döttrar skall få tungan ispikad.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Världens undergång är nära – svensken letar reda på en dammig bok och tänder läslampan.
   Ja! Man kan egentligen göra vad man vill, eftersom inte världens undergång är nära, tvärtom. Vi har aldrig haft bättre förutsättningar än nu, bara alla gröna politiker håller truten så vi kan börja komma ikapp med vettiga teknologier.

   Gilla

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  En folkomröstning om asylinvandringen skulle manipuleras för att ge de svar makthavarna vill ha.
  Detta kan enkelt ordnas genom sättet att formulera frågan.

  Redan de officiella motiven för att vidmakthålla asylinvandring är en uppsättning rena lögner.

  Vid en folkomröstning skulle troligen denna uppsättning lögner bara upprepas en vända till, för att framkalla en bekräftelse.

  Gillad av 5 personer

 16. svenne skriver:

  ”IPCC har nyligen förklarat att jorden redan 2040 kommer att ha passerat den kritiska gränsen på 1,5 graders temperaturökning sedan industrialismens början. Värmen anses leda till torka, livsmedelsbrist, förvärrade väderkatastrofer, farligt höjda havsnivåer och så vidare”.

  ”Den andra undergångsberättelsen är att islam ska ta över i varje fall Europa. Muslimerna kommer att vara i majoritet i flera europeiska länder om några få årtionden vilket betyder slutet på den europeiska civilisationen som vi känt den”.

  Jag tror inte att de som lever i Europa år 2040 kommer att ha oro för ”klimatförändringar” som sitt största problem därför att de redan då har levt en ganska lång tid i konsekvenserna av ”den andra undergångsberättelsen”, och detta kommer att dominera deras tillvaro så fullständigt att klimatet har reducerats till en ickefråga.

  Gillad av 6 personer

 17. Håkan skriver:

  Som en ojävig ser jag dina exempel på olika sätt Patrik, beträffande migration med allt vad det redan inneburit och kommer att innebära håller jag med, men beträffande klimatförändring och dess effekter och hur de utnyttjas av egna agendor är jag inte lika säker som du verkar vara.

  Beträffande folkomröstningar är jag helt säker på att det är en dålig idé i allt utom lokala frågor utan konsekvenser för andra än de direkt inblandade, och frågan om hur en demokrati fungerar hör ihop med detta.

  Om ni inte redan läst den så läs och fundera över det som Jason Brennan skriver i sin bok ”Against Democracy”, i svensk översättning med den missvisande titel ”Efter Demokratin”. Hur det Brennan skriver kommer fram i översättningen i övrigt vet jag inte.

  Missvisande titel, då han argumenterar för demokrati och en mer resultateffektiv sådan, där just folks bristande kunskaper och bristande tid och förmåga att sätta sig in i komplexa frågor talar emot detta med allmän rösträtt. De som nu tror jag är dum i huvet bör betänka att jag har
  rösträtt…

  Gillad av 1 person

 18. Bo Svensson skriver:

  Demokratins uppgift menar jag är missuppfattad från början. – Den har kommit att handla om vilka som skall ha makten att styra över oss men då kommer ju ändå minst runt hälften att släpas i en riktning de inte vill. – Dess rätta uppgift måste vara att maximera individens makt över sina angelägenheter, – alltså att minimera utrymmet för maktutövning över andra.

  Gillad av 2 personer

 19. MartinA skriver:

  För att diskutera demokrati måste vi först enas om vad det är. Etablissemanget i väst håller ju på att omdefiniera demokratin bort från folkstyre till värdegrundsstyre. Och håller dessutom på att byta ut folket. Så oavsett vad man tycker om demokrati i en nationalstat så kan det knappast jämföras med det system som råder i stora delar av västvärlden.

  Parlamentarismen är ju inte så värst folkstyrd. Den handfull människor som kontrollerar media har mer makt än de röstberättigade sammanlagt. Teorin för parlamentarismen som folkstyre är ungefär så här:

  Egentligen så borde alla medborgare ha rätt att komma till riksdagen för varje omröstning och rösta själva. Men eftersom det är opraktiskt så skickar medborgarna representanter, som är tänkta att se efter medborgarnas intressen och beakta stämningarna i den valkrets representanten representerar.

  Nu ger ju dagens representanter blanka tusan i vad stämningarna i valkretsar är, de anser sig representera falanger inom det egna partiet, inte medborgarna i deras valkrets. Så idag finns det inget folkstyre i nuvarande system. Det är helt enkelt fel att kalla det demokratiskt.

  Gillad av 7 personer

 20. MartinA skriver:

  Vill man ha folkstyre för att det fattar ”bättre” beslut? Och gör den det? Och vad är ”bättre”?
  Vill man ha folkstyre för att den fattar mer legitima beslut. Alltså, även om besluten blir katastrofala så finns det en rimlighet i att de som besluten drabbar har varit med och fattat dem.
  Vill man ha folkstyre för att det fattar starkare mer genomförbara beslut. Om 51% av en befolkning har röstat för en regim/ett beslut är det troligt att den befolkningen blir mer styrbar. Sanningen är ju att beslut är ogenomförbara om de styrda inte vill lyda.

  Personligen tror jag inte att demokrati fattar bättre beslut. Karl XII till exempel drev försvarskrigen så långt han kunde. Om de 300 år före Karl XII var någonting att gå på så skulle kollapsade gränser där borta snabbt leda till främmande soldater här hemma. På femtonhundratalet stod danska trupper i Östergötland och medförde enorm förstörelse och lidande, till exempel.

  Jag tror inte demokrati till centralmakten är intressant. Så länge centralmakten uteslutande sysslar med det den är till för. Det vill säga militär och gränsskydd. Däremot verkar någon form av demokrati lämpligt i närsamhället. Fast det bör man ju låta varje närsamhälle bestämma på egen hand.

  Gillad av 3 personer

 21. phnordin skriver:

  Uppenbarligen är folkomröstningar i nästan alla frågor av stor vikt för demokratins vitalitet. Det som bromsar acceptansen av ofta förekommande konsultationer av folket är framför allt en kulturell fråga och ovanan i Sverige att ifrågasätta makthavarnas intentioner. Folkets tillit till makten har varit stor- hitlls-och det har gärna överlåtit besluten till politikerna, men det finns all anledning att söka ändring på den punkten och ta ett större direkt ansvar.

  Gillad av 2 personer

 22. weasel skriver:

  När det gäller ”Klimathotet” verkar alla klimatalarmister närmast rörande överens om två saker :
  1. Det är människan som påverkar klimatet och därför måste människan konsumera mindre.
  2. Det är positivt om befolkningen ökar.

  Breaking News till Gustav Fridolin & co :
  Varken bilismen eller köttätandet kommer att minska om Sverige har 14 miljoner invånare istället för 8 miljoner invånare…

  Gillad av 6 personer

 23. Eva Sigurjonsson Edman skriver:

  Patrik Engelau
  Utveckla begreppet demokrati vidare. Oavsett klimat och islamofobiångest bör fokus riktas mot hur de folkvalda utövar sin representation. Inte bara i Sverige utan i många västerländska länder ser vi en bristande tilltro till etablissemanget. Man kan ana att de politiskt valda representerar ett frälse som för länge sedan tappat sin kompass och ser sin egen överlevnad i ytterligare en period och rent av hela yrkeslivet. En representant som ser det som en livstidsförsörjning är naturligtvis mycket mer benägen att råka ut för jäv. Exempel på några länder, USA-inte en period till med Clinton, Storbrittanien, Tyskland och det sprider sig.
  Ian Wachtmeisters motto i Ny Demokrati ringer i mina öron, ”efter två mandatperioder-ut i verkligheten. Välkommen tillbaka efter lika lång tid”. Om detta efterföljdes skulle de valda företräda sina väljare och inte sin egen försörjning

  Gillad av 1 person

 24. p kohlin skriver:

  Brådskande ärende: en ny regeringsform med bl a inrättande av personval och max 100 riksdagsmän. Varför? Politiken skulle troligen närma sig folkviljan. En riksrätt behöver också återinföras. Bara ett nytt parti kan driva fram detta.

  Gilla

 25. olle reimers skriver:

  Först vill jag påpeka att jäv gäller bara om man har ett eget intresse som är skilt från någon av parterna. Jäv föreligger inte när det är flera som delar intresset och man redivisar det öppet. I demokratiska sammanhang kallas det majoritetsvilja. Jävsfågan kan man bortse från i demokratiska sammanhang.

  Sedan är ödesfråga nr två inte islam utan globalism kontra nationalism. Islam är för närvarande ett redskap för att uppnå målen som de formulerats i Agenda 2030.

  Frågan om styrelseskick känns också vila på fel premisser. Folkomröstningar bör väl ses som den yttersta formen av demokrati. Problemet handlar om att hitta nivån och räckvidden av besluten.

  Om man har ett individualistiskt synsätt (som jag) bör principen vara en sträng subsidiaritetsregel; d.v.s. besluten fattas på så låg nivå som möjligt; d.v.s. av dem som berörs av beslutet till någon avsevärd del.

  Samhället har idag stora möjligheter -större än någonsin – att kunna styras genom olika former av direktdemokrati. Den representativa demokratin – i vart fall som den utvecklat sig i Sverige har i alla avseenden nått vägs ände.

  Man bör alltså vända på steken och låta politikens mål vara att minimera sin inverkan på samhället. I de fall där beslut om att utnyttja gemensamma resurser är aktuellt gäller direktdemokrati.

  Ställ proposition på en folkomröstning som syftar till detta med ett mål att skatten ska vara max 25 % så har vi en utgångspunkt.

  Gillad av 4 personer

 26. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Jag deltar själv med liv och lust men detta börjar bli lite som i fysiken, som när man nådde strängteori hade lämnat vad som kunde testas, det blev bara teori och matematik, den energi som krävdes var en faktor 40 större än vad man kunde få fram i den största acceleratorn. Här på DGS skapas samtidens självförståelse, för en pytteliten klick människor, och många förslag ställs på hur det ena eller andra borde vara, väldigt mycket färre inlägg handlar om hur man kan realistiskt kan nå ett bättre tillstånd. Det är som strängteori, rent teoretiskt. Otestbart.

  De flesta verkar ha resignerat till att det enda som kommer att ändra något är ett sönderfall, ekonomiskt, socialt, säkerhetsmässigt och det är nog riktigt. Det jag kan undra, rent teoretiskt, det är: när är det motiverat med våldsamt motstånd? Får man ens teoretisera om det?

  Gillad av 2 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Vad gäller teoretiserande om våldsamt motstånd, så ser jag två problem: ”Hur många kan individen få med sig?” och ”Hur ska individen eller gruppen kunna undvika att tjäna maktens intressen, när makten har megafonerna och tolkningsmonopolet?”

   Makteliten och dess lakejer tjänar uppenbarligen i dag mer på att utmåla hot än att peka på framsteg. Strategin blir då att överdramatisera alla slags hot som inte omedelbart kopplas till egna felsteg. Därför satsar den så massivt på att förneka och förringa alla hotande följder t ex av massinvandringen, men uppförstorar hoten från SD, klimatet, NMR, Hitler-zombien, Trump, ”den apokalyptiska högerpopulismen” osv. Våld eller hot om våld riktat mot makteliten kommer att utbasuneras som ett överhängande hot mot hela samhällsordningen och mot alla goda människor och som den naturliga förklaringen till att även ”socioekonomiskt utsatta grupper” provoceras till våld.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    När man, inte ofta, följer Aktuellt sändningar och PK media så ser man efterhand hur de jobbar med att låta olika frågor ta mer eller mindre utrymme och hur de oftast slätar över svåra frågor och snabbt går över till det för vad de tror människor förstår som ett personligt reportage eller snabbt går ut och fråga någon hur det känns, så även om de inte ljuger så vinklar de och förenklar och ger ett budskap om att dina egna känslor är vad som betyder något, men egentligen bara vissa känslor av typen det är synd om. De tycks utgå från att folk är dumma i huvudet, men denna sövande blandning gör antagligen också att de mest intelligenta blir ”dumma i huvudet” och börjar tro att det media tar upp har mycket stor betydelse för hur landets befolkning tänker och därför hur man ska styra dem enligt vilken agenda eller åsiktsbatteri man nu råkar bekänna sig till. Det skapas en feedbackloop där de styrande styr genom media och sedan i sin tur styrs av de budskap de själva via media förmedlat

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Superbt koncentrerat och exakt beskrivet, Lars (01:42)! Och ”feedbackloop” fångar in att den långvariga effekten inte är en direkt följd av enkelriktad, avsiktlig och målmedveten påverkan, utan uppstår även via fortlöpande återkoppling och självförstärkning i de politomediala aktörernas medvetande, vilket i sin tur förstärker konformismen och accelererar en destruktiv utveckling.

    Gilla

  • gmiksche skriver:

   Att kommentera på DGS betyder ingalunda att man inte kan vara politiskt aktiv vid sidan om. Att diskutera här är ju ett bra sätt att pröva hållbarheten av sina argument. Givetvis på det teoretiska planet. Men det är ju i alla fall en början. Är de inte hållbara ens på de teoretiska planet då bör man skrota dem.

   Gillad av 1 person

 27. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Fick iallafall Tuckers bok idag, jag tror han är en viktigare politiskt figur för Sverige än någon svensk. Allt börjar i USA som Patrik skriver, så när USA på allvar börjar vända sig mot globalism och migration, och detta sker nu när de som har mest att förlora på migrationen vaknar till detta faktum, de svarta som redan befinner sig på botten i USA, så tror jag att det kommer att påverka också Europa, som blir ensamt om att tro på att migration är av godo.

  Gillad av 3 personer

 28. Steen R skriver:

  Det er sandt, naturligvis er demokrati ikke altid bedst, det afhænger af vælgere og politikeres kvalitet. Men det er ligesom, det er strengt forbudt at spørge, om afskaffelsen af dødsstraffen ALTID vil være et gode. Hvad med terrorister, der myrder 150 mennesker og overlever? Endnu en ting, der ikke MÅ diskuteres.

  Gillad av 1 person

 29. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i Olle Reimers analys (12:04). Men såna här frågor och otaliga kommentarer till allt på DGS är hypotetiska, teoretiska, utopiska; bara idéer, hopp och önskedrömmar. Antag att vi kommer fram till optimala lösningar på alla samhällsproblem och superfantastiska modeller för hur allt skulle kunna fungera. Vilka ska genomföra dem? Vilka kommer att ens läsa detta? Utifrån det vi vet om den faktiska verkligheten nu och den sannolika framöver: Vilka har någon möjlighet alls att genomföra dem, ens om de ärligt skulle vilja?

  Vad spelar det för roll om vi till döddagar dryftar kunskap eller jäv, partiväsen eller folkomröstningar, om det inte existerar någon instans, som kontinuerligt förmedlar fyllig och rimligt korrekt kunskap och kunniga, balanserade utvärderingar vare sig till politikerna eller till folket? Maktelitens skikt och samhällsstrukturerna är hoptvinnade och sammanväxta som siamesiska tvillingar. Det finns inget kirurgteam som kan separera livsdugligt från ruttet, ingen med förståndet i behåll kommer på allvar att försöka och ingen får heller det uppdraget, eftersom de ruttna behåller maktens nycklar.

  Grundförutsättningen för allt som diskuteras här är att kunskapsförmedlarna och de som väger och utvärderar kunskapsflödet (både inom media och på akademisk nivå) står helt fria från politiken, från kommersialism och yrkesschabloner och från ideologiska grupptryck. Men det är en ren önskedröm. Tumsugande är förmodligen mer närande och terapeutiskt än drömpastejer.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Vi kan ju sitta här och upprepa att vi inte tycker om invandringen, att vi annars tycker som moderater och avskyr socialister, som är allt utom moderater eller att demokratin är resultatet av 10 tusen års historia (som evolutionen) och undra över när totalitära stater ska börja förstå att
   deras system också är ett resultat av tio tusen års historia och dessutom att kapitalismen inte finns och inte ens är ett ord utan en abstraktion som inte finns.

   Förövrigt är det ju som du säger en fråga om kunskap och informationsutbyte och att kunna lita på vad som sägs. Med sunt förnuft kommer man inte långt om man ska förstå klimatsystemet, fysik och kemi, ekonomi eller människors psyke.

   Så när den representativa demokratin väljer representanter och utformar politisk retorik och media och driver sina frågor så kan väljarna ta ställning till vem de litar på och kortsiktigt se resultat och kanske tom över en trettioårsperiod utvärdera hur det blev under vilken regim, men inte kommer de att på egen hand kunna fatta ett sunt förnuftigt skäl till det ena eller det andra.

   Så den väsentliga frågeställningen är naturligtvis vilka mekanismer som finns för att säkerställa demokratin och bra beslut och utkrävning av ansvar. men politik utan ledarskap, det blir inte bra.

   Gilla

 30. Fredrik Lundgren skriver:

  Först hjärntvättar vi folket om vilken uppfattning de ska ha i klimatfrågan. Sedan har vi en folkomröstning. Icke bra. Svenskar är det mest klimathotstokiga folket i hela världen. I en attitydundersökning om vad EU-befolkningen anser om EU svarar svenskarna att EU:s viktigaste fråga just nu är att bekämpa klimathotet.

  En folkomröstning i Sverige om klimatet kommer att leda till ett ja. Det finns ingen skillnad mellan vad folket tycker om klimatet och vad politikerna tycker om klimatet. Rent ut sagt är alla lika dumma i huvudet vad gäller klimatet. I princip alla sakfrågor som klimathotsalarmisterna kommer med motsägs av vetenskapen. Svenska folket och politikerna tar inte till sig det. Det kan bara beskrivas med att de är korkade.

  Så, gott folk. Ni kan sitta där i framtiden med era elbilar eller elbilar och fundera över hur elpriset i Sverige kunde bli så högt och hur det kommer sig att det är ransonering på el och att ni får finna i er ständiga elavbrott hux flux. Idioter leder er och ni är de som väljer dessa idioter.

  Gillad av 4 personer

 31. Rikard skriver:

  Hej.

  Avseende statsskick:

  Skulle ett krav för demokrati vara att folkförsamlingen motsvarade folket, i åsikt och i sammansättning, vore inget land en demokrati. Antingen släpper vi tanken på att demokrati innebär representativitet eller så vidgar vi det begreppet så mycket vi kan, eller så skapar vi ett representativt system.

  Men vilka kriterier skall ingå, och hur skall dessa mätas, vägas, stötas & blötas? Det blir omedelbart en fråga för jäv, då alla individer via sina gemensamma karaktäristika tillhör en eller annan grupp av grupper, och alla grupper har en grupp intressen. Så, det blir jäv hur man än gör.

  Men om man istället väljer en folkförsamling (på nationell nivå) om etthundra personer?

  Kan det bli mer representativt än så?

  Kombinera detta med presidentval (direkt personval där flest röster i absoluta tal vinner; inga mandat, eller valkretsar då detta alltid innebär ‘gerrymandering’) där presidenten föreslår sina ministrar för riksdagen, och där riksdagens funktion är att rösta för, eller mot, presidentens och dennes kabinetts förslag.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Någonting i den stilen, ja. Väver man på det temat kan man hitta hundra varianter till.

   Men ganska klokt faktiskt. De hundra känner inte varann men får sitta där i fem år eller så, Presidenten kan de slänga ut när som helst ungefär som en vd. Utan prut. Med enkel majoritet.

   Inga politiska partier. Personval. Sveriges ethundra mest trovärdiga personer över femtio år.

   Inte så dumt.

   Gilla

 32. Åke i Sörmland skriver:

  Vänd nu upp och ned på hela ”verkligheten”! Skippa Big Bang och Darwin och hela schibangen.
  Start! Du är en andlig enhet utan en massa och utan tid och utan alla hittepåattribut.
  Du sitter i ingenstans och har förbannat tråkigt. Jag gör en illusion – bang, ett eget universum! Lång tid går och allt som händer skapar du själv, puh, vad trist det blivit. Full kontroll på egna universum. Allt vet jag på förhand.
  Jag släpper in en jeppe till så blir det någon att ”snacka” med. In kommer Jeppe i den egna illusionen och han hittar på ett kattdjur bland alla dina vackra fåraskapelser. Desillusion! Tugg tugg, gott med får! De var ju mina får! Grillspett och viltstängsel. Moral moral…
  Jeppe känner sig utestängd och hittar på skadeinsekter för att hämnas!
  Sedan kan du berätta resten själv.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.