Språken som talas i Sverige har inte samma status

Mohamed Omar

Krönikören Bilan Osman har kommenterat i Svenska Dagbladet miljöpartisten Leila Ali Elmis lyckade personvalskampanj. Ali Elmi kampanjade mest på somaliska, varför vissa började tala om det nya fenomenet ”klanröstning”. Osman menar att Ali Elmi behandlats orättvist. Det kanske inte har någon betydelse, men både Osman och Ali Elmi har somaliskt ursprung, bekänner sig till islam och bär hijab, det vill säga islamisk huvudduk.

Under rubriken ”Drevet mot Ali Elmi handlar om etnifiering” (25/9) skriver Osman att Ali Elmi för sina kritiker blivit en symbol för det främmande: ”Det som är allt annat än Sverige”.

Här förstår jag inte riktigt vad hon menar. Finns det inget som är främmande? Om inget är främmande och osvenskt, då är ju allting svenskt. Och om allting är svenskt, då är ingenting svenskt. Gäller detta bara Sverige? Finns det då heller ingenting som somalier kan kalla främmande? Eller är det okej för dem, men inte för oss? Jag är ganska säker på att det svenska språket räknas som ett främmande språk i Somalia. Det är inget som gör mig som svensktalande ledsen. Seden att täcka sitt hår med en huvudduk är främmande i Sverige, islam är en främmande religion och somaliska är ett främmande språk, så på så vis stämmer det att Ali Elmi är en symbol för något främmande.

I sin krönika understryker Osman att Ali Elmi är svensk. Men Ali Elmi själv verkar se sig som somalier. I en av sina kampanjvideos som hon spridit på Facebook medverkar hon vid firandet av Somalias nationaldag, den första juli 2018. Inför en stor samling somalisktalande säger hon att nationaldagen är något som förenar folk med somalisk bakgrund i Angered: ”Vi måste stötta varandra och vara där för varandra.”

Hon kanske ser sig både svensk och somalier? Det är märkligt – och nästan respektlöst – att Osman helt kategoriskt kallar henne för svensk, utan att bry sig ett dugg om Ali Elmis egen syn på saken. Det skulle kunna ses som ett exempel på ”förminskning”.

Jag tycker det verkar som att Ali Elmi ser sin somaliska identitet som viktig. I nättidningen Samhällsnytt (28/9) kunde man läsa om att hon lagt ut en bild på sig själv på Facebook med en slogan på somaliska: ”Allah weyn iyo Soomali weyn. Ayaan talada saartay: II CODEEYA”. Journalisten på Samhällsnytt har använt Googles översättningsverktyg för att översätta sloganen till svenska, som då betyder: ”Allah är stor och somalierna är stora. Mitt förslag till er: RÖSTA PÅ MIG”. Med på bilden finns också Miljöpartiets logga.

Leila Ali Elmis framgångsrika kampanj och har gjort Bilan Osman hoppfull. Hon ser nu att den svenska demokratin träder in i en ny era. Hon visar oss vägen till ”en inkluderande, mångspråkig demokrati”.

Det här förstår jag inte heller riktigt. Ali Elmi kampanjade på ett språk som ytterst få svenskar begriper. På vilket sätt är det inkluderande? Är det inte snarare exkluderande? Osman har dessutom missat att Sverige visserligen är mångspråkigt – det talas många språk i landet – men att alla språk inte har samma status.

Enligt språklagen från 2009 är svenskan landets huvudspråk – det har högst status. Sedan följer de nationella minoritetsspråken och därefter invandrarspråken. Somaliska är inte huvudspråk, inte heller ett minoritetsspråk – det är ett invandrarspråk. För att kvalificera som minoritetsspråk måste språket ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år. Det finns fem erkända minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

Talare av dess minoritetsspråk har rätt att använda sina språk i kontakter med myndigheter. Skolbarn som talar ett av de officiella minoritetsspråken har rätt till hemspråksundervisning ett par timmar per vecka även om det bara gäller ett enda barn i ett visst skolområde.

Det här hittade jag under ”Frågor och svar om språklagen” på Institutet för språk och folkminnen:

Enligt språklagen skall de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Det innebär att barn med föräldrar som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig dessa språk, även om de inte lärt sig dem som modersmål, och att samhället ska se till att de får sådan undervisning. Exempelvis ska barn till föräldrar som räknar sig som samer kunna få undervisning i samiska, även om föräldrarna inte talat samiska med barnet från början. Den rätten har inte barn till föräldrar med invandrarbakgrund. Samhället har bara skyldighet att erbjuda barn med invandrarbakgrund undervisning i föräldrarnas språk om barnet vuxit upp med detta språk som modersmål.

Men är inte det här diskriminering? Jo, det skulle man kunna säga. Svensk lag gör skillnad på språk och språk. Alla har inte samma status. Eftersom svenska är huvudspråk, så betyder det att somalier som kommer till Sverige bör lära sig svenska. Vi som talar svenska och redan bor här behöver dock inte lära oss somaliska. Vi ska kunna klara oss ändå.

Diskriminering är inte alltid något ont som ska avskaffas. Det är faktiskt inte möjligt att ge alla språk som talas i Sverige samma status. Rättsväsendet, utbildningsväsendet, public service. Inget skulle funka. Vill Osman ha inkludering, att alla ska vara med, ja, då borde hon vända sin kritik mot Ali Elmi och uppmana henne kampanja på svenska, som är alla svenska medborgares språk, inför valet 2022.

23 reaktioner på ”Språken som talas i Sverige har inte samma status

 1. Bo Svensson skriver:

  Funktioner för statsgränserna som inte kan väljas bort är vilket språk som skall dominera och vilken rättsordning som skall råda. – Hatet mot nationalismen skall riktas mot att gränser dras tvärs genom folk som sedan skall tvingas in i nya konstlade gemenskaper och hindras odla sina traditionella och mot folkblandningspolitik som skall tvinga fram nationell solidaritet och gemenskap mellan olika folk som inte begriper varför och som hellre skulle vilja bestämma över sig själva.

  Folkens självbestämmande där de lever blandade om varandra, kan smärtfriast ordnas genom att regimen fokuserar på rättsordningen och låter folken sköta sina egna angelägenheter. – Här, genom individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att stödja dem man känner solidaritet och gemenskap med.

  Gilla

 2. Aurora skriver:

  När invandrargruoper talar om ’oss’ så betyder det att de identifierar sig med sin ursprungsnationalitet framför den svenska. Detta är inte inkluderande utan exkluderande. Att fler invandrade kommer in i politiska partier och platser i kommun och riksdag vore i normala fall bra. Nu är det bara så att dessa väljer att driva enbart intressefrågor för den egna gruppen och inte politik för alla. Detta är exluderande. Deras politik är att s.a.s inkludera sig själva i svenska samhället genom exkludering av svenskar och deras intressen. Osman är en av de mediala aktivister som menar att religiösa attribut, som fram till för 20 år sedan varit helt främmande i sverige, ska anses svenskt. Att man är svensk fast man inte kan tala svenska. Fast genom allt går tråden att bland dessa månniskor är man svensk när det passar och sin andra nationalitet när den passar bättre att hämta politiska fördelar ur. Man är inkluderad och svensk när det passar men kurd eller somalier när mångkultur passar bättre.

  Gillad av 3 personer

 3. Tritonen skriver:

  Etniskt motiverad röstning tycks mig vara exklusiv och vänder sig endast till den egna gruppen, vars intressen den kampanjande lovar att verka för. Det gränsar väl till rasism?

  Gilla

 4. Hasse skriver:

  Tänk så förvånad jag blir att vi nu börjar få vad som skulle kunna kallas etnisk röstning – NOT! Det är ju samma problem som presidenter i USA brottats med sedan 1965 års Immigration Act (https://www.youtube.com/watch?v=DU-D6b40WX0) släppte loss invandringen, efter att USA faktiskt haft en ganska restriktiv invandringspolitik sedan mitten av tjugotalet.

  Redan till nästa val kan vi kanske ”se fram emot” ett muslimskt parti. Ett sådant finns redan i Belgien och jag vill minnas att deras förhoppning är att Belgien bara inom ett par decennier kommer att ha blivit ett muslimskt land. (Med tanke på födelsetalen i landet skulle det faktiskt inte förvåna mig ..)

  Sensmoralen är att ju fler människor från helt andra kulturer som Sverige tar emot, desto fler problem kommer landet förstås att få.

  Tittar man på Global Peace Index 2018 (http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf) råder det korrelation mellan grad av demokrati, levnadsstandard och placering, men det är ändå intressant att kunna konstatera att homogena länder som Island, Tjeckien och Japan ligger på Topp 10. Två länder i Västeuropa sticker ut på ett negativt sätt; Storbritannien (plats 57) och Frankrike (plats 61). ”Mångkulturens förlovade land”, USA, ligger för övrigt på plats 121! Sverige ligger på plats 14, men för bara några år sedan låg vi på Topp 10.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Lundgren skriver:

   Är man en muslim som vill följa islam, då får man inte anpassa sig något annat som inte är islam. Att en muslim som vill följa islam säger något annat har bara att göra med att manipulera (ljuga) för att uppnå islams mål.

   Muhammed ingick ett fredsavtal med invånarna i Medina. Sedan bröt han fredsavtalet. Muslimer idag tolkar detta som att det är helt okej att bryta avtal som är ingångna med andra än muslimer. Yassir Arafat ingick ett avtal med Israel och fick jättemycket kritik för detta från den muslimska världen. Han lugnade dem bara med att med ett enda ord hänvisa till hur Mohammed gjorde. Hela den muslimska värden förstod detta, att avtalet inte skulle hållas, medan resten av världen trodde att Yassir Aratfat och palestinierna skulle hålla sig till avtalet. Vem fick rätt? Han bröt avtalet.

   Idag, i Sverige, är vi lika dumma och korkade trots att muslimer som vill följa islam deklarerar helt öppet vad de har för avsikter. Ut på gatorna och fråga politikerna vad det vet om islam? Vill ni bespara er det arbetet, kan jag hjälpa er med svaret för jag har frågat. Politikerna vet ingenting. Observera att i politikernas uppgift ingår att skydda nationen Sverige från både inhemska som yttre hot. Borde det då inte ingå att skaffa sig kunskaper om vad dessa hot kan vara?

   Gillad av 4 personer

   • Sven Lindeberg skriver:

    ”Ordet” var ortsnamnet Hudaybiyyah – efter ett ”fredsavtal” på 10 år.,med Mekkas styrande klan Quraish. ( året 628 vår tideräkning).
    Muhammad bröt avtalet efter TVÅ år, efter det att han upprustat sina styrkor till massivt överläge.
    Se: Robert Spencer: The Truth about Muhammad ..sid 136-139… utg. 2007
    Sven Lindeberg

    Gilla

 5. Enough skriver:

  Den kraftigt ökande gruppen som kommer från Mena, kommer att bli en annan typ av invandrare än vi sett tidigare. De kommer grovt att hamna i två kategorier, de som assimilerar och de som håller kvar vid sin seder och bruk. Jag är orolig för att den sistnämnda gruppen är i stark dominans, men har inga siffror att luta mig mot.

  Det svenska välfärdssystemet kommer att haverera, bidragsnivåer kommer att minska per bidragstagare, socialgrupp 5 och 6 kommer att bli en realitet, landet kommer att bli en av världens mest segregerade. Grattis, PK ideologer, hoppas att det var detta ni ville åstadkomma med er huvudlösa migrationspolitik.

  Gillad av 4 personer

 6. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Samexistens är omöjlig, men endast de 20,000 som röstade på AFS har haft modet att tänka igenom detta. Alla andra är fegisar.

  Gillad av 2 personer

 7. Underdog skriver:

  Jag tycker det problematiska är att denna riksdagskanditat inte ens försöker övertyga andra än invandrare från Somalia att rösta på henne. Vad säger det om hennes politik? Varför har inte MP tagit i detta och undersökt om deras kandidat företräder dem eller något annat?

  Gillad av 1 person

 8. phnordin skriver:

  Avskaffa 1975 års lag om svensk invandrindspolitik undertecknad av Olof Palme och Anna-Greta Lejon och ersätt den med en norm som framhäver Sveriges nationella kultur och förutsätter att alla invandrare lär sig svenska och svenska seder och bruk. Att Sverige skall anpassa sig till en stor mängd av utländska kulturer medför en orimlig ansträngning för samhället. Vad som drivit lagstiftarna att utan nämnvärd debatt rösta fram lagen ovan är obegripligt och visar brist på insikt.

  Gillad av 6 personer

 9. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Samtidigt medan vi babblar på en obskyr blogg så väljs muslimska somalier in i fullmäktige eller riksdagen eller skriver på SvD. Jag ser bara en väg framåt faktiskt, förutom att lämna allt och låta invandrarna och genusvetarna klara av både inbetalningar till, och utbetalningar från, skattesystemet. Det blir lustigt att skåda när kakan krymper. Kanske från Australien?

  Gillad av 2 personer

 10. Bo Dahlberg skriver:

  När Magdalena Andersson talar om personer av svenskt ursprung som bor i Portugal kallar hon dem genomgående och med självklarhet för svenskar istället för portugiser. Man kan undra varför, det är ju uppenbarligen endast det faktum att om man Som Somalier bor i Sverige är man svensk. Skillnad på folk och folk.

  Gillad av 1 person

 11. frihetligvanster skriver:

  Det är inget nytt att invandrargrupper håller ihop det handlar om självbevarelsedrift. Svenskar som bor i Spanien håller ihop så långt tycker jag att det är ok och även att en invandrare vill behålla sin kultur och bevara sitt språk. Problemet uppstår när invandraren inte vill anpassa/integrera sig i sitt nya samhälle. Många kräver att invandraren ska assimilera sig och helt avsäga sig sina rötter och det vill inte många. De svenskar som har flyttat utomlands ska de avsäga sig sina rötter, självklart inte de måste få ha kvar sina svenska rötter men de måste integreras i sitt nya hemland för att förstå hur det landet fungerar. I Södertälje där jag bor är det många kristdemokrater med ursprung från mellanöstern som har kandiderat och kommit in i riksdagen och använt sig av sina hemspråk. detta är ett problem men även en tillgång om det görs på rätt sätt. När vi talar om integration har många olika uppfattningar om vad det betyder. jag har en enkel uppfattning och det är att i hemmet kan du få vara vad som helst men så fort du kliver ut utanför din dörr så är det Svenska lagar och normer som gäller och det svenska språket. Mina föräldrar kom från Ungern 1947 och när jag och mina syskon var små sa de alltid att i hemmet får vi vara ungrare men när vi kliver ut så är det i Sverige vi lever. Lennart Rendik

  Gilla

 12. Hawwa skriver:

  Många relevanta frågor som söker sitt svar.
  Diskussioner blir meningslösa när man lägger olika betydelser i begreppen.
  Att vara svensk medborgare är entydigt, men att vara svensk verkar inte vara det.
  Så hur skall man se på det, och vem skall avgöra vem som är svensk eller inte?
  Och i vilket läge förlorar ”att vara svensk” sin betydelse?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.