När det ser illa ut är det i allmänhet ännu sämre

Patrik Engellau

En gång ägde jag ett fint företag som jag slarvade bort. Det var mitt eget fel. Genom en dum aktieaffär förlorade jag kontrollen över bolaget och tvingades att handlingsförlamad sitta på första parkett och betrakta hur de inkompetenta nya ägarna och inkallade ”styrelseproffs”, som mest tänkte på sina egna arvoden, gradvis raserade det jag hade byggt upp. Det var en plågsam erfarenhet.

Ungefär så känner jag när jag betraktar den ovärdiga cirkus som iscensätts av Sveriges politiska ledning. Jag har visserligen tyvärr aldrig haft något att säga till om, men jag, som så många andra, har hjälpt till att bygga något ganska bra som nu tycks vara på väg att förödas genom de styrandes klumpiga handlag och brist på omtanke om vårt land.

Det här är förstås inget nytt. För tre år sedan skrev jag så här. Det var sommaren före migrantkaoset och statsministerns bedömning att hans Europa minsann inte skulle bygga några murar. Han ansåg att det inte behövdes några murar och om det behövdes skulle han i alla fall inte bygga några.

Många svenska bedömare menar att det under det senaste året inträffat en stämningsförändring hos svenskarna. Detta är ett folk som aldrig upplevt något annat än lugn och ordning och gradvisa förbättringar i levnadsstandard och livskvalitet. Svenskarna har på något vis inte kunnat föreställa sig att obehagliga saker skulle kunna hända dem. Men denna trygga och säkra inställning är nu på väg att rubbas. När svenska folket iakttar den förvirring, oförmåga att lyssna samt brist på ledarskap som numera tycks karaktärisera de politiska beslutsfattarna börjar en ny sorts oro att slå rot i deras sinnen. En svensk iakttagare sa: ”Vi inser plötsligt är vi befinner oss i ett skepp som verkar sakna roder och befälhavare. Just nu ligger havet lugnt, men om det blir oväder kan det gå riktigt illa.”

Det ligger mycket i det. Det finns inget ledarskap i Sverige. Politikerna är förvirrade och svaga och i många fall alltför unga för att ha den nödvändiga erfarenheten och mognaden. Det finns inga tecken på att de politiska ledarna ens anar hur de kan ta sig an de växande problem som nu tycks skocka sig över nationen: skolan, invandringen, universiteten, de romska tiggarna, infrastrukturen, arbetslösheten och så vidare.

Sverige är en nation på driv.

När jag var ny i företagsvärlden fick jag av en erfaren företagsledare lära mig en tumregel att begagna vid bedömningen av företag. Om det ser bra ut, sa han, så är det ofta ännu bättre. Men om det ser dåligt ut så är det i allmänhet ännu sämre.

Jag rannsakar mitt sinne för att försöka minnas om det inträffat någon betydande händelse i Sverige under de senaste tre åren som för åtminstone ett tag skingrat den tilltagande dysterhet och oro över framtiden som jag tror de flesta svenskar upplever. Kanske förmörkar tungsinnet min klarsyn, men jag kan inte komma på något särskilt som vittnat om en vändning till det bättre för nationen. Jo, arbetslösheten är, åtminstone för tillfället och i denna högkonjunktur, inte så allvarlig som man eventuellt befarat. Statsskulden är betryggande låg.

För övrigt kan jag mest erinra mig exempel på motsatsen, alltså tecken på att nationen är på driv som en skuta utan tränad och erfaren besättning, ibland, verkar det som, helt utan kunskaper i hur skutor seglas. Skandalen inom Transportstyrelsen visade öppet inför allt folket det som man redan anade, nämligen att myndigheter struntar i lagarna. Om det går till så på Transportstyrelsen är det klart att det går till på det viset på andra ställen. De 261 UD-tjänstemännens protestskrift mot en tänkbar ny regering visade att ämbetsmannakåren inte är helt säker för demokratin.

Den största och senaste smällen är en dubbelwhammy. Först ”totalsågas” Sveriges gränskontroller av EU. Gränspolisens chef förklarar att läget är ”extremt bekymmersamt och allvarligt”. Den ena polischefen säger att det kommer att ta fem år att reda upp situationen och den andra säger att det tar tio år om det alls kommer att gå.

När detta sjunkit in i medborgarens plågade själ så går det upp för honom att denna information undanhållits honom trots att den varit känd för den politiska ledningen och de ansvariga myndigheterna i åtskilliga år. Polisen har klagat men inte fått gehör från politikerna. Behöver man inga murar så behöver man väl inga gränskontroller. Typiskt, säger sig medborgaren med ett snett leende, att saken inte kom upp i valdebatten.

Det värsta av allt är kanske att medborgaren, jag i varje fall, inte blir förvånad. Om något bra inträffat under de senaste tre åren hade man blivit förvånad. Men förväntningarna är låga. Och de nyheter som kommer tycks bekräfta den erfarne företagsledarens tumregel.

102 reaktioner på ”När det ser illa ut är det i allmänhet ännu sämre

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Att statskulden har minskat torde vara en följd av:
  – försäljning av statlig egendom
  – staten lastar över dyrbar verksamhet på kommunerna utan att betala för sig
  – höjda skatter
  – kraftigt ökad privat skuldsättning

  När det ser dåligt ut i allmänhet så är det ännu sämre trots skenbara undantag.

  Gillad av 16 personer

   • Åse skriver:

    https://etidning.smp.se/shared/spread/esmp-2018-10-24-p2-3/KbqPDWND
    Men rent slöseri med skattemedel, är det verkligen en så stor del av de offentliga utgifterna?
    – Det är inte där de stora substantiella utgifterna finns, men det visar på en vanvördnad med skattebetalarnas pengar. Inkörsporten till sänkta skatter är slöseri. Det är vår lågtröskelfråga.
    Den icke-fungerande integrationen, de långa sjukvårdsköerna, sjunkande polistäthet. Det förefaller vara frågeställningar som dessa som oroar människor, snarare än de höga skatterna.
    – Vi ser ett samhällskontrakt som håller på att spricka. Folk betalar höga skatter, och har problem att få vad de betalar för, säger Ekström.

    Gillad av 2 personer

  • Lars skriver:

   Statskulden har inte minskat i någon högre grad sedan krisen på 1990-talet i absoluta tal. Däremot har statsskulden som andel av BNP minskat kraftigt eftersom totala BNP har vuxit, vilket också visar att skulden inte var ett stort problem då produktiviteten ökat. Överskottsmålet i statsbudgeten är inriktat på att minska privat konsumtion och öka sparandet, vilket har lett till en positiv bytesbalans och exportdriven tillväxt (landets sparandeöverskott investeras utomlands).Men du har rätt i att de totala skulderna, privata och offentliga, ökat och man kan inte enbart se på statens skulder och det är också så att ett offentligt sparandeöverskott ger ett underskott i den privata sektorn om bytesbalansen är positiv dvs framförallt vinstmedel=sparande placeras utomlands.

   Trixigt det hela, med många inverkande faktorer t.ex. att bostadspriser tredubblats och ökat betydligt mer än inkomsterna för privatpersoner och drivkrafterna är flera; stadsplanering, befolkningsökning, finansiella innovationer (hävstång, minskade risker med värdepapperisering, monopolbildning inom produktion, kommunikationer, internationell penningpolitik/internationell sparandeöverskott – lågränta, stigande markpriser – rent (avgäld) som suger upp tillväxtens överskott, minskade bostadssubventioner och subvention av konsumtion, amorteringsfria lån osv. Hursomhelst en internationell trend sedan 1970-talet.

   Gilla

 2. Laggar skriver:

  Ingen tycks kritisera strukturerna i företagsvärlden. Börsbolagen styrs numera av en ny adelsklass som har sina egna adliga intressen, inte företagets intressen. Stora aktiebolag som domineras av privata ägare tänker långsiktigt på företagets intresse. Adelsklassen har inte detta tidsperspektiv utan ser till de omedelbara snabba vinsterna vilket urholkar företaget och förhindrar en vettig framförhållning. Det är ett allvarligt problem som det inte tycks finnas någon lösning på fastän vi i längden kommer att får ihåliga börsbolag, som skönmålas som bara den av dem själva. Kanske regeringarna kan jämställas med detta problem där partierna förr i tiden var inställda på ett långsamt samhällsbygge medan numera ser man till de snabba vinsterna.

  Gillad av 4 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Läst men inte förstått. Det är nog situationen för de flesta politiker med begränsad livserfarenhet. Samt att det är inte den mest högljudde som har störst behov av hjälp.

  Gillad av 1 person

 4. Aurora skriver:

  Arma Sverige. Vill minnas att vi hade en kräksjuk rikspolischef som hetter Eliasson vars illamående troligtvis tog all arbetsenergi. Som sagt, utan murar/gränser behövs ingen kontroll. Allt för alla, hela Sverige till alla, lyder vänsterdokrinen medan landet förvandlas till politisk banarepublik där vänster går armkrok med kriminella och religiösa extremister. Må andra europeiska länder hjälpa oss. De med ledare som vi idag högmodigt fördömer.

  Gillad av 14 personer

 5. Eva Danielsson skriver:

  Det finns något osunt fatalistiskt i den svenska folksjälen. När ytterligare oegentligheter och missaktning visas oss av de styrande, så bara ökar vårt tungsinne och vi mumlar något om att vi visste väl att det bara skulle bli värre.
  I stället för att hoppa upp och skrika högt ”vad f-n” vad gör de?!?!!!
  Eller är vi så rädda att göra bort oss inför varandra, om vi skulle ha missbedömt situationen, att vi ligger lågt tills någon annan, någon med auktoritet slår näven i bordet. Handlar det om överdriven auktoritetstro?
  Hur som helst så behövs det skrikas. Och anklagas. Och trotsas. Visas lite civilkurage.
  Slåss för sin och sin familjs framtid och för vårt lands överlevnad som självständig nation med svensk kultur och svenska lagar och svenska som språk. Detta är ju vårt land och våra tillgångar och den äganderätten är inget att skämmas för! Det är ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige. Fast FNdokumentet om migration som ska undertecknas i Marocko i december, kommer att börja göra det till det. I linje med västvärldens globalisering av makten.

  Sju av åtta riksdagspartier vill avskaffa svensk suveränitet och svensk kultur, varför vet inte alla svenskspråkiga medborgare detta? Det som bara verkar vara inkompetens inom politiken är ju så mycket värre under ytan, det är avsiktlig illvilja mot medelklassarna. Sämre välstånd, välfärd och trygghet är avsiktlig politik för att bana väg för centraliserad styrning av mångfaldsblandade (islamiserade) skatteregioner i stället för självständiga nationer med eget självbestämmande.

  Vad politikerväldet därefter ska göra, när de har avhändat sig makten till islamister och internationella sammanslutningar, kan man undra. Tänkte inte på det? Eller tror de att de kommer att få vara med i spelet ändå efter att ha klivit av spelplanen? Stikkan Andersson hade rätt: ”Folk är inte dumma. De är dummare.”

  Gillad av 19 personer

  • Child of god skriver:

   Kan du bli något mer konkret? Vem skall jag slå menar du? Vem skall jag skrika på? Är inte det du skriver en omskrivning för att Breivik hade rätt, eller du ser en annan väg? Stå med plakat utanför riksdagen? Jag röstade på AFS, jag tror vi var cirka 20,000.. Samma storlek som valfri familjeklan.ibland måste man acceptera att livet är skit, eller mer skit än man trodde, många fattiga i världen lever med detta. Det som väl gör ont är att de vi trodde var våra fränder har gjort detta mot oss, 82% röstar för mer.

   Jag gillar det du skriver men..

   Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Child of God (08:27), jag är en extrem individualist, men ändå har min slutsats blivit: En individ är ingenting, ett organiserat och målinriktat kollektiv är det enda som betyder något i längden. Det är ytterst svårt att hitta ett sådant som passar en, ytterst svårt att skapa ett sådant och lika svårt att leda det eller stödja dem som vill och kan leda det. Ändå är detta det enda sättet att åstadkomma något eller åtminstone känna att man gör något meningsfullt och målinriktat.

    Så arbeta i ett parti eller annan målinriktad organisation, eller starta en egen blogg, eller stötta aktivt någon vettig och stark person som har många följare (t ex Katerina Janouch, som skriver mycket bra och är handlingsinriktad och ger många en röst; katerinamagasin.se är en av de allra bästa sajterna nu). Hittar man inget sammanhang att delta meningsfullt i eller att stödja aktivt, så gör man väl klokast i att sluta kverulera och kritisera andra, hellre rycka på axlarna åt Sveriges öde och göra det bästa för familjen.

    Gillad av 1 person

  • brrr skriver:

   ”…Vad politikerväldet därefter ska göra, när de har avhändat sig makten…”

   Politikerna och andra i samma finansiella situation kan lätt flytta till trevligare nejder.
   Det som förundrar mig, är hur journalister och andra i liknande finansiella och yrkesmässiga situation har tänkt sig framtiden för sig själva och sin avkomma. Vart ska t.ex. alla dessa Public Serviceanställda, alla handläggare och tjänstemän på myndigheter o.dyl. ta vägen? Varför driver de så fanatiskt på detta avgrundsprojekt som kommer att bli deras egen undergång?

   Gillad av 7 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    De har ju avskaffat familjen och systemet med arvingar och dynastier. Varför? För att slikt inte passar i den kollektivisiska modellen där varje person är en identitet som inte får påverkas av eller vara beroende av andra personer. Den som är djupt troende kollektivist betraktar inte barn som mer än kompisar, livsstilsaccessoarer, främmande människor med helt egna mål och förutsättningar. Inget man ansvarar för annat än i banalaste sinne när de är små och riskerar att skada sig kroppsligen. Härur springer också de eviga kraven på sänkta och mycket fint indelade åldersgränser som i realiteten har ersatt det äldre myndighetsbegreppet.

    Gillad av 4 personer

   • Anders W skriver:

    Det har gått så långt att de kanske inte längre vågar backa av rädsla för att röster ska höjas för att ställa de ansvariga till svars. De är kanske rädda.

    Gilla

 6. Ted Ernhill skriver:

  Hmm.

  Skulle man kunna säga att detta är sista stadiet av egoism ?
  I ett land där en kommentator i en av våra alternativtidningar skrev i går ” Svenskarna är ett mystiskt skogsfolk”.

  Vikingatiden, ut och stjäla, mest från försvarslösa kloster.
  1600 talet , ut igen och stjäla från Centraleuropa.
  1700 talet, utfattigt och stormaktstiden över.Folk sitter hemma och surar??
  1800 talet, Anpassar sig och jobbar upp en industristat från stor fattigdom.
  1914-19, 1.a världskriget från parkett iaktta och därefter utnyttja uppbyggnadstiden.
  1939-45, 2.a världskriget nu vana att från parkett iaktta och åter bygga upp , denna gång till världens rikaste (ok nr 2) nation. Trygghet och äventyr med hängslen och livrem är vad som gäller.
  Nu, efter 5-6 generationer där inprogrammeringen består i att hugga tag i vad som helst för att bevara levnadsstandarden med råvarutillgångarna som grundbult. Definitionsmässigt ett stamsamhälle där bara närmiljön räknas. Inte tillfälligheter att andra stamsamhällen har lätt att bli accepterade.
  Vilket tråkigt samhälle…

  Gillad av 3 personer

 7. Tritonen skriver:

  En majoritet av väljarna, ca 80%, tycks dock vara nöjda med tillståndet i nationen. Annie Lööf har högst förtroendesiffror av alla partiledarna. Faktaresistensen är fortfarande dominerande.

  Gillad av 11 personer

  • brrr skriver:

   Minns att även Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg m.fl. nationsförstörare hade oerhört höga förtroendesiffror. Svenskarna vill uppenbarligen ha det såhär. Själv blir jag inte längre förvånad när jag läser Annie Lööfs förtroendesiffror…
   Bara ännu mer uppgiven.

   Gillad av 9 personer

 8. Bo Svensson skriver:

  För att tänka positivt: Ha fokus på vad som behöver göras för att få rätt kurs på skutan igen.

  Inte frondera mot miljövänlighet och människovänlighet utan hellre bjuda över. – Men eftertryckligt påpeka, att vad man än strävar efter, är redskapet för förverkligandet rättsordning.

  Under en rättsordning värd att respektera, är det i kraft av sina förtjänster man vinner terräng, inte för att man misslyckats att skapa fred och välstånd där man hör hemma.

  Det finns ingen mera resurseffektiv metod för hjälp åt de 60 miljonerna flyktingarna än att underlätta deras tillvaro i flyktinglägren. – Att satsa de resurser vi orkar och känner oss motiverade att ägna hjälp åt behövande på migranter, är ett kriminellt slöseri med begränsade resurser. (60 000/år per skattebetalare för att hjälpa en femtedels migrant varibland kanske var tionde är flykting).

  Fri global rörlighet för det klientel vi unnar detta goda, får man med krav på ekonomisk garant och bevis på sådan kan då fungera som globalt visum. – Inga kostnader för vilsna resenärer skall då drabba de länders befolkning där de dyker upp och visumlösa förpassas till enklaver intill flygplats varifrån de är fria att ta sig tillbaka hemåt.

  Det är när graden av tristess i dessa enklaver trumfar den som råder där resenären hör hemma, som flödet av obehövda får rätt riktning.

  Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Låt oss med anledning av detta jubileum också fastslå en gång för alla att ett sådant system inte kan fungera i ett mänskligt samhälle. Minst sex saker gör det omöjligt:
    – folk dör, vilket ändrar ansvarsförhållandena
    – folk går i konkurs
    – folk undflyr sitt ansvar
    – samhället, värdeförhållanden och livskvaliteten påverkas av vilka grannar man har, vilket språk de talar, vilka värderingar man delar med dem och i hur hög grad de liknar en till utseendet
    – systemet kan inte säkert upprätthållas, eftersom det saknar mekanismer för sitt eget upprätthållande och stegvisa reform
    – inget mänskligt samhälle kommer att acceptera drakoniska straff och tvångsåtgärder som avser att upprätthålla systemet

    Gillad av 1 person

 9. Åke i Sörmland skriver:

  Under decennier har jag sett denna saga om Vänster resp. Höger i politiken fortskrider vilket är en lögn, därför aldrig en lösning. Man kan dra en analogi i att ha fått punktering på bilen och jobbar febrilt med att byta säkringar i hopp justering av däcket.
  Politiska skalan är vertikal med många mellanlägen varav Vänster/Höger är extremfall och syns bäst därför det är eggande för press att skriva om. Politik är emotioner (känslomässiga lägen) vertikalt staplade.
  Googla emotional scales och se att där finns många emotionella lägen lägen varav Konservativ är den lugnaste som fortfarande ”lever”. Länkar man hamnar detta i spamfiltret.
  Varför finns det katedraler som är tusenåriga och sönderskjutna f.d. Buddhastatyer? Emotioner = känslolägen före handling. Att det skall vara så svårt.
  Den journalist eller redaktör som inte ännu har fattat detta är en dålig observatör, eller har en agenda, vilket de dolda makterna mycket väl har och använder sig av i ”söndra och härska”.
  Varför har man psykiatri tro? Jo, för att styra fårskocken. Läkekonst? Pyttsan. Det tar 2 minuter att ladda ur en livslång sorg eftersom emotioner är frekvenser och inte struktur eller kemi, men att inte lösa problemet är otroligt lönsamt.

  Gillad av 2 personer

  • brrr skriver:

   Beträffande höger och vänster instämmer jag helt, det är utagerat för länge sedan, och jag begriper inte varför så många fortfarande klamrar sig fast vid detta. Det skymmer blicken och leder till fel slutsatser och därmed fel åtgärder (om några åtgärder alls).

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Åke i Sörmland: Intressant.
   ”Det tar 2 minuter att ladda ur en livslång sorg eftersom emotioner är frekvenser …”

   Det kan vara. Har du möjlighet att utveckla detta närmare? Vore fantastiskt om det kunde göras så enkelt.

   Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Man kan ju tolka vänster som uppfattningen att det finns plats för alla och höger som att mena att det är en missuppfattning.

   En missuppfattning som kommit genom att teknikutveckling och billig olja gjort att produktionen ökat snabbare än jordens befolkning.

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Eller att vänster är att korpa åt sig oförtjänta andelar av produktionsresultatet i kraft av sitt flertal, medan höger då handlar om att det skall löna sig att vara flitig, duktig och fredlig.

    Gilla

 10. S Eriksson skriver:

  Jag har en skräckfylld bild av att Sverige kan bli ett nytt Venezuela, bägge länderna har eller hade goda förutsättningar för att bli och vara bra länder att bo i. Omvärlden verkar indikera att Sverige inte är så bra, men man får inte samma rappa signaler från landets egen ledning. Om det blir som Venezuela vet jag inte och det kanske inte är så sannolikt, men det hade nog varit bra med ett ärligare och öppnare debatt klimat. Och att kunnigt folk tittade på helheten och tendenserna.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   S Eriksson — Kan bara hålla med. Jag anser att Sverige trots allt var ett rätt bra land att bo i fram till PK-vänsterns och asylinvandringens tid. Sedan har det börjat gå kraftigt utför.

   Den enklaste förklaring jag hittat är att 68-vänstern framgångsrikt omgrupperade sig till att bli en samhällsnedbrytande sekt av politruker, — PK-sekten — som verkar inom systemet för att bryta ner det inifrån — likt en elakartad cancer.

   Samhället i övrigt har saknat immunitet mot detta, och tvärtom har gradvis dess institutioner infiltrerats av PK-sekten och blivit närmast självdestruktiva.

   Såg en rätt bra artikel på Wikipedia om detta

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_l%C3%A5nga_marschen_genom_institutionerna

   ”…Under 60-talet talades det ofta både inom socialdemokratin och den yttersta vänstern om den ”borgerliga hegemonin” som rådde i landet. Begreppet lånade man från den italienske 20-talsmarxisten Antonio Gramsci. Trots mer än fyra decenniers oavbrutet maktinnehav hade arbetarrörelsen inte lyckats knäcka det tänkande som genomsyrade en rad av samhällets bärande institutioner: universitetsvärlden, kultursektorn, skolsystemet, dagspressen, kyrkan och försvarsmakten, uppfattades fortfarande som borgerliga //
   En strategi drogs upp för att förändra detta, som bland annat omfattade en ohelig allians med de vänstergrupper som brukar förknippas med årtalet 1968. Om detta har skrivits åtskilligt. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att strategin har varit framgångsrik. Ett halvsekel senare är det ingen av de nämnda institutionerna som uppfattas som borgerlig, förutom möjligen försvarsmakten, men den finns å andra sidan knappt kvar….”

   Eftersom PK-sekten är fientlig mot alla våra traditionella institutioner vill man använda massinvandring för att riva ner dem. Mycket smart strategi för att nå det målet.

   Gillad av 2 personer

   • S Eriksson skriver:

    Tack för fint svar. Ska försöka läsa mer om det. Själv är jag mer lagd åt Leif GW s stil – Varför krångla till det?
    Kan i min tur tipsa om berättelserna Kejsarens nya kläder och sagan om den lille mannen som gick till skräddaren. Dom belyser tyvärr alltför tydligt situationen i landet. Tyvärr inte ironi.

    Gilla

 11. Child of god skriver:

  Ni har (väl) alla röstat för detta? Är det kanske där tungsinnet kommer ifrån? För mitt sinne är också tungt men jag har åtminstone använt min röst för att stoppa förfallet, men alla som inte röstade SD, AFS eller MED har röstat för EXAKT dessa gränskontroller. Tror ni kanske jag skämtat när jag skrivit att allt som oftast så står INGEN vid Öresundbron, eller att papperskorgarna på Öresundtåget varit fulla av afghanska identitetspapper? Eller att när det står någon och skall kontrollera så är det ungdomar, inte sällan muslimer, som har detta som ett praojobb, jag tvivlar på att de ens fått två veckors utbildning. Ungefär som jordgubbsplockning, fast det vill inga ”svenska” ungdomar göra mer, så man flyger hit slavarbetare från Asien. På samma sätt hör man om muslimer och andra nyligen anlända som jobbar på migrationsverket, och vi har sett hur de sitter som nämndemän. Idag i GP så var en bild på den äldsta och den yngsta i kommunfullmäktige, det var en glad bild! Symboliken verkade gå GP förbi, den äldsta var en svensk kvinna, den yngsta vad jag gissar, en somalisk ung man. Ser ni framtiden tydligt där eller? Vilka står på den bilden i framtiden?

  Du förtjänar ditt tungsinne Patrik, det är din generation som förstört Sverige, det var ni som började då ni började indoktrinera min generation, inte för att vi är oskyldiga men det började för fan på dagis för oss med er socialism. Nu hatar jag svenskarna, inte lika mycket som migranterna, men nästan. Varför så tungsint, ni har lyckats, det har blivit EXAKT som man kunde förvänta med progressiv socialdemokrati.

  Gillad av 12 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Kalmera dig som jag säger till hustrun ibland. Visst driver skutan Sverige vind för våg medan de tilltänkta styrmännen (styrhennen kanske är mera rätt) käbblar. Men jag är förvissad om att vi trots allt kan vända detta. Jag har väl en 25 år kvar av mitt liv på jorden och jag kommer att göra allt jag kan för att bidra. Så gaska upp er och börja göra skillnad som uttrycket är.

   Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Mitt hopp levde ända till valet 1985 och dog slutgiltigt vid skandalvalet 1988. Visst var allt detta förutsagt. De enda som förnekade att socialdemokrati skulle leda till detta var socialdemokraterna själva (vilket inkluderar mittenpartierna och ”De nya moderaterna”). Likväl vill de ha det så här.

   Gillad av 1 person

  • Marita Andersson skriver:

   Min man brukar säga till mig, ”det är mycket värre än vad du tror” när det gäller områden vi får en misstanke om inte fungerar så bra. Det visar sig stämma om och om igen.
   Samtidigt som en ny generation tjänstemän tar plats på företag och myndigheter med en något annan inställning till ansvar och plikt än jag fostrats till, tar även andra generationens invandrare plats inom alla möjliga områden (inte bara städare och taxichaufförer). Att de finns inom politiken, polisen, migrationsverket och myndigheter där de kan påverka min framtid ser jag som skrämmande, (anar att man inte får uttrycka detta) volymen kommer att bli avgörande. Jag har inget problem med invandrare som kollegor eller som kund/leverantör, men volymen, volymen i kombination med unga, naiva och egoistiska karriärister som inte kommer att stå som motvikt till egenintressen för dessa grupper kommer att påverka opinionen och beslut. Deras frågor kommer bli viktigare än majoritetens eller nationens. Successivt kommer insikten om denna framtida utveckling. Ett enkelt exempel: jag ska byta mobiltelefon och söker upp en stor kedja för att uträtta detta ärende. Inte en enda svensk arbetar där, alla pratar flytande svenska om än med förortsdialekt. In och ut ur affären kommer en rad invandrare och gör sina ärenden. De har förmånen att kunna prata på sina egna språk, väldigt få affärer görs på svenska. Personalen är mycket tillmötesgående, men vi stöter på ett problem när mobilnumret skall flyttas från en operatör till en annan, varpå min trevliga säljare ringer sin ”polare” på det andra bolaget. ”Jag kan nog fixa det här, jag känner honom”. I det här fallet gick det inte utan han var tvungen att följa rutin och ta en lite längre väg. Allt gick bra, jag gick därifrån med en fungerande mobiltelefon plus insikten om att den här typen av egna uppgörelser naturligtvis är mycket mer omfattande inom alla områden än vad vi tror, ju fler polare som finns lite här och där. Kände mig också lite tveksam till att mina personuppgifter överlämnats till en person som har ”polare”. Om jag hade varit ansvarig för denna butik hade jag inte självklart tyckt att det var bra att min personal gjorde upp affärer på arabiska, då jag inte har en aning om ifall detta görs på ett sätt som företaget vill. Som svensk är jag nu omgiven av detta lite överallt, i kontakter med myndigheter, vårdcentraler, i kassakön, på bussen. Är det verkligen rimligt ens för de som är för en generös invandring, att vi svenskar inte förstår vad som sägs i vårt eget land. Är det verkligen rimligt att människor med annan kulturell bakgrund skall kunna ta politiska beslut som påverkar landets framtid?

   Gillad av 6 personer

 12. De tondöva skriver:

  Vi är vana vid att vända blicken utåt. Förlägga problemen till en yttre värld. Våra sinnen är ju vända åt det hållet. Men där bör finnas en balans.
  Som kräver en motsatt riktning. Med blicken vänd inåt. Mot våra egna tankefigurer.

  Vi tror gärna att tanken står fri. Men ytterst få av dom gör det. Det mesta är redan uttänkt. Ingår som tankemässiga schabloner. Som utvecklas av andra. Att inandas under livets gång. Inte särskilt annorlunda än de neurala mönster vi utvecklade den gång vi lärde oss gå eller cykla. En slags hjärnans automatisering. Med snabba vägar till beslut, utan några hämmande sidoskott.

  Det mesta av vårt tänkande är automatiserat. Likt vårt modersmål och våra steg mot bussen. De bara finns där. Redo för användning. Praktiskt och bra, men också förrädiskt.

  Vi har nu baxat oss in en politiserad värld överfylld av dessa automatiserade schabloner. Tankar omslutna av ogenomträngliga skal. Ytliga och praktiska symboler för tankar att hoppa fram på. Som redan utplacerade stenar. Men inte särskilt självständigt.

  Det är denna automatiserade värld som kommit att prägla PK-samhället. Vi låter oss styras av betingade reflexer. Kopplar mer sällan in den egna analysförmågan. Orden och begreppen blir stela. Reflexmässiga begrepp som ”allas lika värde”, ”värdegrund”, ”inkludering”, ”exkludering”, och olika anklagelser om ”rasism” och ”islamofobi” används. Och man gör det utan att tänka särdeles djupt.

  Att gå under ytan kräver både energi och ansträngning. Det självständiga ifrågasättandet kräver alltid hårt arbete. Och att kritik också riktas mot det egna jaget. Och det har vi extremt svårt för.

  Det vi ser omkring oss är hur PK-samhället trampar på i samma gamla hjulspår. De uppträder som stråna i en rågåker, när vinden blåser. De böjer sig åt samma håll, samtidigt. Ingen personlig styvhet eller råg i ryggen. Inget ifrågasättande av egna tankefigurer och vart psyket tar oss. Vi lever i en tid där inavlade tankar satts att styra oss. I en slags tondöv rundgång.

  Gillad av 2 personer

 13. skriver:

  Det finns en plats i Stockholm vi alla känner till. Det nästan ingen vet är att all makt i kungadömet utgår från den platsen och de mycket få personer som bor där. De tar nästan alla beslut som styr vår framtid, men de är gisslan sedan krisen 1991 så de tvingas delvis anpassa sig. Samtidigt är de skyddade för konkurrens. Det kallas för den svenska modellen, och just nu fungerar den dåligt. Sveriges politiker har gett bort nästan all makt, helt enkelt. Eller så är de utvalda för att de är lojala av mindre smickrande skäl.

  https://www.dn.se/sthlm/hogdjurens-tradgard/

  https://www.opensocietyfoundations.org/people/daniel-sachs

  Gilla

 14. Jeanette Lagervall skriver:

  Sjukförsäkringen, som inte är någon ”försäkring” längre tvärtom en kränkande behandling av sjuka. Psykiska funktionshindrade göre sig inte besvär, Ni finns inte. LSS har spårat ur. Försäkringskassan är ute på en ökenvandring. Staten lägger försörjningsbördor på kommunerna så att de inte kan utföra de uppdrag som är kommunalt ansvar….

  Gillad av 1 person

 15. KENNETH skriver:

  – Skottlossning på gatorna,
  – Tiggare i hörnen,
  – Skulder upp över öronen,
  – Inga gränskontroller,
  – Flödande knarkhandel,
  – Fattiga pensionärer,
  – Köer i sjukvården,
  – Storstäder i beroende av stöd,
  – En försvarsmakt utan makt.

  Ordning och reda är mantrat.

  Gillad av 5 personer

 16. Östrahult skriver:

  Och idag får vi lära oss att sossarna för att vara snälla mot kommunisterna vill tillåta konfiskering av privat egendom. Det är samma kommunister som de före detta borgerliga partierna hellre samarbetar med än med SD.

  Läget börjar likna DDR/Sovjet och där fanns till slut endast galghumor kvar som botemedel. Och mycket riktigt växer och frodas denna i Sverige, se t ex, https://jeanders-bilder.blogspot.com/

  Gillad av 4 personer

 17. Rolf H Carlsson skriver:

  ”Först måste det bli sämre innan det blir bättre”, brukade min viktigaste mentor och mångårige chef säga vid upprepade tillfällen. Han hade ett visst perspektiv mot bakgrund av att ha jobbat med strategi och organisation i en mångfald företag och organisationer över hela världen. De flesta som har allvarliga problem vägrar ofta i det längsta att inse det och när insikten börjar komma försöker man i första hand att tillämpa samma medicin som tidigare – ”more of the same” som det heter. Det som krävs är oftast mer grundläggande förändringar, vilket i många fall är svårt att åstadkomma på egen hand. Som rådgivare brukade vi säga att det är först när en VD sitter med ”skägget i brevlådan”, när det inte finns någon annan utväg som vi brukade bli anlitade. Analysen är tillämpbar på det svenska politiker- och tjänstemanna/fackliga (det nya frälset) väldet. Ständiga devalveringar och en helt absurd Riksbankspolitik, som gjort oss alla fattiga, har blivit den tjocka matta där alla problem har kunnat döljas. Finansministern skryter med Sveriges och statens goda finanser, men verkligheten framgår tydligare av att vi ligger i bottenligan när det gäller ekonomisk tillväxt per capita. Istället för att ta itu med de verkliga problemen ägnar man sig åt PK-ism, livligt och helt okritiskt uppbackade av gammelmedia, peka finger åt immigrationskritiker och ”klimatförnekare” (en kreativ oxymoron för att benämna vår tids ”häxor”).
  En förestående konjunkturkris, troligtvis i kombination med en fastighets- och finanskris kommer kanske att syna korten, att kejsarna i PK-gänget är nakna och, förhoppningsvis äntligen inser att de själva sitter med skägget i brevlådan.
  Men då behövs konstruktiva idéer från alla oss som sett eländet gå mot katastrof – en utmaning som vida överstiger förmågan att peka på alla problem. Jag får önska oss, lycka till!

  Gillad av 1 person

 18. MartinA skriver:

  Alternativ för sveriges lansering var en positiv händelse. För mig känns det bra att det finns tiotals kvalificerade svenskar som är redo att stå med sina namn för någonting vettigt och sant och att det fanns tiotusentals svenskar som var redo att rösta för dem.

  Gillad av 6 personer

  • Åse skriver:

   Noterat att politiker på högerkanten är oftast högutbildade.
   I motsatsen till broilerna i mitten, där flertalet gått via ungdomsförbunden och har i stort sett noll arbetslivserfarenhet. Rövslickeri och ett välsmort munläder har premierats.
   Ser man på Sverige ur den synvinkeln så ……..

   Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Instämmer, Martin, men för att kunna rädda tillräckligt mycket av den fordom så ståtliga skutan Moder Svea med dess dyrbara last av duktiga människor och frukterna av deras arbete måste alla kloka svenskar här och nu stötta Jimmie Åkesson. Vi måste hålla ihop och hjälpa SD. NU!

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    SD är det otäckaster parti jag någonsin haft den tråkiga erfarenheten att sätta mig in i. Deras medborgarplikt är det värsta hotet mot svenskarnas existens som någon kan tänka.
    SD förkroppsligar det allra värsta med fascismen. De politiserar identitet och har samtidigt fräckheten att omdefiniera vad svensk betyder. Aldrig aldrig aldrig SD. Fy för den lede.

    Gilla

   • Hosianna skriver:

    Jag känner till din antipati, Martin, men delar SD:s uppfattning att adopterade bebisar, som växer upp i en helyllesvensk miljö, är att betrakta som svenskar – oavsett ursprung.

    Adoptioner och fosterhemsuppfostran tillhör, enligt min uppfattning, en beprövad tradition i civiliserade kulturer, även om man förr sannolikt sällan flyttade lika långt som idag…

    … men dagens massiva import av vuxna ”män” från all världens hörn måste få ett stopp – och det är, i nuläget, bara Jimmie Åkessons SD som faktiskt förstår och förmår detta.

    http://meritwager.nu/allmant/i-sverige-kan-man/

    Gillad av 4 personer

   • MartinA skriver:

    Vad bra att du tar upp fjärradoptioner. Det sätter fingret på vår tids viktigaste strid. Är vi människor upplevelse. Eller är vi existens. Vi människor har av evolutionen utrustats med en uppsättning instinkter och en uppsättning kapacitet för känslor, upplevelser. Den här känslokapaciteten hade ett syfte. Livets syfte. Att kopiera det som byggde oss. Vår material. Idag har den kultur som hävdar att det är upplevelsen, inte syftet, som är det viktiga. Per definition kommer denna kultur utrota det material den ockuperar. Och en kultur som bejakar materialet kommer ersätta den. Det. finns. ingen. annan. framtid. Från mitt perspektiv är du en urmärglad kines i en opiumhåla 1869. Ingen framtid. Ingen tanke. Bara ett oänldigt beroende av njutning här och nu.

    Gilla

   • K. Ulvert skriver:

    Martina;
    Med den inställningen kommer du aldrig att medverka till att massinvandringen stoppas och återvandringen påbörjas. SD är det enda parti som är ens i närheten av att göra något.
    Invandringen är det allra viktigaste nu, allt annat följer av hur den utvecklas.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    K.Ulvert
    Massinvandring upphöra vart? Sverige? Sverige är defunct. Vart? Varje liten del till östra skandinavien? Varje liten del till nordeuropa? För det spelar politik ingen roll. Låt de 349 parasitera bäst de vill. Massinvandringen stoppas av ekonomi och lokal kultur, inte av de vilken andel av de 349 är svenskhatande fascister.

    Gilla

  • l skriver:

   – MartinA
   Tips: för att underlätta för dig vore det kanske bra att du la ner dina kommentarer här på DSG, och lämnar utrymme för ny friska tankar. Dina åsikter känner vi så väl, det blir bara tröttsamt att klicka förbi dem gång efter gång.

   Gilla

   • ~o:)> skriver:

    Ja, fast vi andra skiter i dina vedermödor och märker att detta fullständigt tomma inlägg är summan av din existens. Inget. Noll. Du kunde lika gärna inte finnas.

    Gillad av 2 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    L, jag är också en av veteranerna här, som verkligen värdesätter MartinA:s kommentarer, fast jag ibland har hutat åt honom för hans känslomässiga överslag och ovett mot skribenter. För mig framstår han som en ovanligt renhjärtad och ärlig man. Det är inte vare sig hans eller andras åsikter som är värdefullast för mig, utan hans både biologiskt och historiskt förankrade och personligt prövade syn på hur grupper av människor faktiskt fungerar. En så konsekvent sociobiologiskt och antropologiskt tänkande och distinkt hållning är mycket ovanlig i Sverige. Därför är Martins tankar så behövliga som kontrast i vår egen verklighetsfrämmande och tomt pladdrande tid.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Sixten Johansson skrev
    ”fast jag ibland har hutat åt honom för hans känslomässiga överslag och ovett mot skribenter.”

    Du beskriver mina olater på pricken. Och det känns skönt att du kan uppskatta det övriga. Tack för den kommentaren.

    @Fredrik Östman
    Tack för stöd. Även om jag hellre vill att L skriver mer. Vad tycker han?

    Gillad av 1 person

 19. Brunte skriver:

  Vi har 3 typer av folk i Svrrige. 1 Adeln, dvs politikerna. 2 Svensk medelklass, dock sovande. 3 Den importerade populationen, där den största delen är bidragsberoende. Medelklassen måste fokusera på annat än konsumtion som är finanserat med billiga lån. Uppenbarligen är vi hjärntvättade av PK median och sitter under våra korkekar och luktar på blommorna. Samtidigt är det korsdrag vid våra gränser pga den humanitära stormaktens ambitioner. Inga murar. Fy fan, på ren svenska..

  Gilla

 20. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  När nu den andra talmansrundan med Löfven ser ut att gå i stöpet borde turen komma till ledaren
  för Sveriges tredje största parti JimmIe Åkesson och inte till riksskrikan Annie Lööf som det talas om. Talmannen bör således ge Åkesson uppdraget att försöka bilda regering. Åtminstone som en symbolisk gest gentemot alla oss som är demokratiskt sinnade.

  Gillad av 3 personer

 21. Per Eriksson skriver:

  Statens skuldsättning är låg men det är tyvärr en Potemkinkuliss eftersom kommunernas ekonomiska situation är näst intill katastrofal, nästan alla kommuner lever på kredit – kommunernas upplåning ökar med cirka 10% per år och i själva verket skulle det krävas kommunskattehöjningar med 5-7 kronor för att balansera budgeten men kommunalpolitikerna vågar inte höja skatterna eftersom det skulle bevisa att kejsaren är naken = att de senaste årens massinvandring har skapat ekonomiskt och socialt kaos.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det skulle inte heller ge de förmodade intäkterna, eftersom Laffer-kurvan är en realitet.

   Skatteutjämningen infördes uttryckligen för att motverka Laffer-effekter när sossekommuner höjer skatten så att bättre folk flyttar till Täby. Så den potentialen är redan uttömd.

   Incitamenten för en finanskris stiger till oanade höjder.

   Gillad av 1 person

 22. Nils Dacke skriver:

  Håller med dig Patrik, jag är också oerhört dyster och bedrövad över utvecklingen i Sverige, vi ser nu nästan dagligen förfallet och inkompetensen i den statliga förvaltningen och byråkratin. En statlig förvaltningstradition som går tillbaka till 1600-talet och grunderna till 1000-talet med begreppet att land skall med lag byggas. Hade någon för 25 år sedan pratat om hur 2010-talet skulle de flesta tittat lite snett och påtalat att sånt händer bara i bananrepubliker i Sydamerika och eventuellt i några länder i Sydeuropa. Orsaken till förfallet är den politiseringen av statsförvaltningen där aktivister har fått sätta agendan delvis med stöd av politiker och media. Jag tror vi passerat point of no return, det blir oerhört svårt att vända detta, speciellt när vi ser våra PK-politiker som inte vågar stöta sig med aktivister och media. Enda lösningen jag ser framför mig är en stark majoritetsregering som vågar ta en massa obekväma beslut som och avaktivisera statsförvaltningen. Mitt förslag är givet det politiska dagsläget att S kapar alla band med V och MP samt förklarar sig stå för en ny politik pragmatisk tillsammans med M och L, där Jan Björklund blir statsminister för att undvika konflikten om denna post mellan S och M.

  Gilla

   • Nils Dacke skriver:

    Jag skrev medvetet att givet det politiska dagsläget som just nu sätter ramarna för vad som är möjligt att uppnå för tillfället. Helst skulle jag vilja ha en mer sverigevänlig regering där SD är en stor och naturlig kraft. Historiskt sett har det varit en stor skillnad mellan kommunistpartiet och moderaterna men med Reinfeldteran så minskade skillnaden en aning, trots anpassningen mot mitten från moderaterna så tror jag att både S och M för närvarande är tvungna att vara en del av en regering som kan göra ett försök till kraftfull förändring av samhället och den statliga förvaltningen. Alternativet är att inget händer förrän det alldeles för sent och då får vi påbörja vår golgatavandring mot undergången.

    Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ND Du tror alltså att en koalition av de dominerande partier som orsakat problemen (massinvandringen, skolans förfall osv.) — skulle plötsligt ta sig samman och inse sina fel?

   Gillad av 2 personer

   • Nils Dacke skriver:

    Nej det tror jag egentligen inte, som jag skrev i första inlägget så tror jag vi redan passerat point of no return. Kommer det att ske så blir det under galgen för dessa partier när följande inträffar samtidigt, lågkonjuktur, bostadsbubbla spricker, kommuner står vid konkursens rand, våldet i förorten eskalerar, islamisering förstärks osv, osv. Jag hoppas i alla fall att någon försöker göra något och jag ser inget alternativ till en majoritetsregering som snabbt kan ta beslut och agera, en minoritetsregering måste söka stöd hos andra partier, en samlingsregering som ska förhandla mellan sig kanske med 5-6 partier kommer aldrig att ta kunna ta nödvändiga beslut.

    Gilla

 23. Lars Lagerberg skriver:

  En skrämmande utveckling som våra politiker fullkomligt struntar i. Vad har de för agenda? Bilderbergana och Soros tycks vara deras ledstjärna där både Reinfeldt och Lööf varit ”gäster”.
  Många konstiga vändningar av de båda nämnda. ”Öppna era hjärtan” och ja till de 9000. Inte ett normalt beteende hos en svensk politiker. Globalister i alla länder – förenen eder…

  Gilla

 24. Linden skriver:

  Mannen som skulle fixa skolan på hundra dagar har aviserat sin avgång.
  Ska bli intressant att se om han följer sin föregångare Schlaug i fotspåren, den mannen har inte gjort många knop sedan han avgick utan levt gott på riksdagspensionen. Gräddfil för hela slanten.

  Att Fjungöken gjort sig så bemärkt att det väntar något låtsasjobb på en storbank är väl inte troligt.

  Gilla

 25. Lasse Forss skriver:

  Jag har förvånats över att den registrerade arbetslösheten är så låg med tanke på att det tar många år för invandrare att få jobb. Om de ens får några. Förklaringen skulle vara att kommunerna på något sätt anställer invandrare som härigenom inte kommer med i arbetslöshetsstatistiken. Men något arbete utförs ju inte.

  Gilla

  • Alexander Svensson skriver:

   Kan bero på att låtsasjobb, där t.ex staten går in och betalar stolta delar av lönen räknas som ett arbete. Hörde någonstans att det räcker med sysselsättning några timmar i veckan så räknas man som arbetare. Så förvånande är det knappast.

   Gilla

  • Alexander Svensson skriver:

   Så är det, har man röstat på något annat än SD eller AFS gillar man nuvarande politik där 7 menlösa partier tycker lika om det mesta.

   Gilla

 26. OMG skriver:

  Stämmer att staten just nu har bra finanser och det verkar ju betryggande. MEN. Kommunerna och landstingen, företagssektorn och den privata sektorn är visst tungt skuldsatt som Tino S påpekar i sin bok 10 000 miljarder. När kraschen väl kommer blir det troligen inte nådigt.

  Gillad av 1 person

 27. lookslikeanangel skriver:

  Fascister, rasister

  Sverigedemokrater, AfS, MED?
  Nja,
  mer som någon slags rollator för gamla skraltiga partier.
  Man kan inte förflytta sig utan att ta spjärn eller stödja sig mot något…..

  Missnöjesröstning?
  Ja, men då på grund av denna politiska ”alzheimer”,
  där allt bara kan bli sämre och sämre.

  Vad är alternativet?

  Gilla

 28. olle reimers skriver:

  Patrk, din iakttagelse om sakernas tillstånd vid närmare granskning stämmer absolut. Jag började min advokatkarriär som konkursförvaltare där man får se verkligheten.

  Till en början underskattade jag grovt skuldernas verkliga storlek och såg inte den kriminalitet som ofta följde av (eller var en del av) missskötseln) samtidigt som jag överskattade tillgångarnas värde. Den tumregel om att de var värda 50 % av vad de tagits upp till i den senaste balansräkningen fick snabbt justeras till (i bästa fall) 25 %.

  Lättar man på förlåten i konkursboet Sverige kommer vi att få se motsvarande, det är min övertygelse. Under lång tid har politikerna haft andra mål än att bygga Sverge till ett starkt och motståndskraftigt land. I stället har dess resurser oupphörligen och i ökande takt lagts på meningslösheter för att sedan kulminera i en rent skadlig verksamhet som import av människor som varken kan eller vill bidra till att bygga upp någonting.

  Samtidigt har de som varit ansvariga för utveckling kapat till sig själva och sina kompisar löner, förmåner, kontrakt på medborgarnas bekostnad.

  Om man idag skulle få uppdraget som konkursförvaltare i AB Sverige skulle man behöva ha en hel armé av jurister och poliser för att få jobbet gjort. Det skulle ta minst fem år att reda ut alla snåriga tentakler. Vi skulle behöva hyra hela södra Gotland för att bygga ett svenskt Guantanamo.

  Jag tror att det hela började omkring 1982. Snart fyrtio års röveri och korruption som bara har ökat. Kalla på Inga-Britt Ahlenius och be henne organisera det hela. Dags för medborgarna att ta över!

  Gilla

 29. Fredrik Lundgren skriver:

  Jag börjar undra om det förfall som Sverige genomlider grundar sig i att alla myndigheter i Sverige mer och mer befolkas av folk som inte har tillräcklig kompetens. Andelen inkompetenta ökar hela tiden.

  Om det är som jag skriver ovan, finns det nog ingen återvändo för Sverige.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Självklart är det så, och de vill ha det så. Nyligen läste jag en artikel av några lärare på ett universitet som inte kunde undervisa sina studenter effektivt, eftersom de inte behärskade svenska språket. Och det avsåg inte personer med invandrarbakgrund, utan riktiga svenskar. De kan inte svenska.

   Gilla

 30. Ingeborg skriver:

  Kompetens och kompetens!
  https://www.ingridochmaria.se/2018/10/23/ud-kalla-margot-wallstrom-har-ingen-aning-om-vad-som-pagar/

  UD-källa: “Margot Wallström har ingen aning om vad som pågår”
  En maktfullkomlig myndighet helt styrd av tjänstemän med egna politiska agendor. Den vänstra handen vet inte vad den högra gör, och den heliga Värdegrunden överskuggar allt annat. Så beskriver en mångårig anställd på Utrikesdepartementet sin arbetsplats för Ingrid&Maria.
  – Agendapolitiken förstör realpolitiken. Vad syftar den svenska utrikespolitiken till? Jag tror inte att någon politiker i dag kan besvara frågan. Det känns som vi i många fall gynnar olika intressegrupper med en egen agenda och dessa har inte definitivt inte Sveriges väl och ve för ögonen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.