Gästskribent Torsten Sandström: Vänsterliberal dogmatism och politisk oförmåga hotar demokratin

I tider då svenska politiker försöker att ena sig om en regeringsbildare kan det vara värt att tänka på Churchills klassiska ord: ”demokrati är den sämsta styrelseformen bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna”. Hans tanke är förstås att även demokratin har flera problem. I centrum står såvitt jag förstår att idésplittring mellan partier riskerar att medföra förlamning när det gäller att forma en handlingskraftig regering. Men det rör sig även om fenomen i stil med klassisk överbudspolitik för att locka väljare. För övrigt dras också demokratier med problem som i större skala förekommer i auktoritära regimer, såsom inkompetens, vänskapskorruption och resursslöseri.

Churchills ord manar alltså alla vänner av demokrati – jag tillhör denna grupp – till ödmjukhet, eftertanke och framför allt samling. Jag skriver detta i tider då internet svämmas över av nationalistiska rop om hårda tag och krav på att hela det svenska politiska etablissemanget ska slängas ut och – som jag uppfattar saken – ersättas med politiker av Trumps, Orbans och till och med Putins kaliber. Det är möjligt att regimer som kopplas till dessa personer skulle kunna lyckas lösa enstaka problem av svensk natur. Men enligt min mening vore det en politisk katastrof att ersätta dagens öppna svenska samhälle med en auktoritär ledning via starka män. Min rädsla styrks av tydliga historiska erfarenheter från 1920-talet och i närtid. Splittring föder auktoritära ledare och i sin tur större elände.

Meningen med denna text är inte att resonera om demokratins dödgrävare, det vill säga kommunister och fascister. Genom att knyta an till Churchills ord vill jag däremot peka på de självmordstendenser vi nu ser inom svensk partipolitik. Särskilt suicidala beteenden märks inom C- och L-partiernas led. Splittringen eldas på av vänsterliberala medier. Den svenska demokratin står alltså inför allvarliga svårigheter. Vad är problemet? Vad bör ske?


Det svenska grundproblemet är att politikerna inte levererar det folket önskar. Med detta menar jag att den politiska splittringen medfört oproportionerligt stora satsningar på ett alltför snävt spektrum av samhällsfrågor. Åtskillig lagstiftning och många pengar satsas på frågor som endast rör en liten del av samhällets medborgare. Sikte tas på individer med särskilda problem, tillgodoseende av krav från kvinnorörelser och andra påtryckargrupper, olika statsbidrag till kommuner, ändringar i skolförfattningar, nya EU-föreskrifter, detaljerade miljönormer mm. Något förenklat kan man säga att det rör sig om sär-eller minoritetsfrågor.

Den naturliga följden har blivit en bristande koncentration på tacklandet av de stora sociala problemen i landet. En handfull övergripande politiska behov har under många år – under olika regeringar – negligerats. Det gäller framför allt skolan, bostäderna, arbetslagstiftningen, invandringen, försvaret och skattelagstiftningen. Svenska demokrater har i åratal pratat vitt och brett om dessa politikområden. Men problemen kvarstår ändå. Och förvärras. Detta ser många medborgare (och klagar via internet).

Ett annat splittringsproblem inom den svenska demokratin rör jakten på den politiska motståndaren. Trots att ofta endast små meningsskiljaktigheter finns mellan olika partiers linjer så målas de ut som helvetesgap. Det kan tyckas komiskt, men är egentligen en del av demokratins allmänna tillkortakommanden. Mycken nyttig politisk energi går här förlorad, krafter som bort riktas mot de huvudproblem som nyss nämnts. I ord är partierna kraftig oense om exempelvis skatteuttaget samt hyres- och anställningslagstiftningen, men i handling driver olika regeringar ungefär samma politik.

Partierna talar ofta om att man måste hålla rent mot demokratins dödgrävare. Först bör noteras att man tämligen flitigt samarbetar med kommunisterna (låt vara att partiet numera fått ett täcknamn, jämför dock 1§ i Ung vänsters stadgar). Därefter kan konstateras att motsättningarna med SD-partiet blåsts upp till alldeles orimliga proportioner. Jag inser att varje svenskt parti har frihet att välja en egen linje gentemot SD och att det finns personer inom SD-partiet – samt uttalanden av Åkesson – som skrämmer mig. Men från detta till slutsatsen att det inte ens går att samtala med SD är det ett jättekliv. De övriga partiernas ovilja till samtal har blivit en del i ett politiskt spel helt enkelt. Och även åt denna mobbning ödslas tid när nationen står inför stora utmaningar. För övrigt har parlamentarismen just sina rötter i verbet samtala.

Den svenska demokratin, som jag och många med mig gillar (trots all PK-ism), visar alltså tydliga tecken på att slira på ett vis som jag tror Winston skulle ha hållit med mig om. De stora reformerna uteblir. Minoritetsgruppernas agendor hamnar i stället på skrivbordet och förvandlas till ny lagstiftning, som kräver ökat uttag av skatter från folket.

Jag inser förvisso att det finns flera angelägna reformer på några särområden. Men det är just tajmingen som är felaktig – det vill säga satsningen på olika särfrågor – och som hotar folkets tilltro till nationens politiker. Folket vill inte se mer av den gamla politiken utan i stället handling inom de centrala politikområden som inledningsvis nämnts. Akuta lösningar krävs.

Värre är att tilltron till demokratin på sikt hotas. Jag har redan berättat om oroande inlägg på internet med brutalt språk, auktoritära samhällskrav och berömmande ord om Putin. En utväg som jag tror Winston hade gillat är det öppna samtalet. Vägen ut ur den svenska politiska återvändsgränden är enligt min mening en medveten och frisinnad diskussion om praktiska lösningar på svåra frågor. Alltså en vilja att kompromissa för att finna en ny politik. I stället för att försöka komma åt motståndarens eventuellt skumma tankar och värderingar måste politikerna ta fasta på en handfull akuta sakfrågor, som måste lösas. Ju längre partierna väntar med det öppna samtalet desto mer casino spelar de med den svenska demokratins framtid.

Torsten Sandström är professor em i civilrätt vid Lunds universitet. Han har publicerat flera böcker i förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Sedan ett år tillbaka driver han http://www.anti-pk-bloggen.se/.

60 reaktioner på ”Gästskribent Torsten Sandström: Vänsterliberal dogmatism och politisk oförmåga hotar demokratin

 1. Aurora skriver:

  Demokratin fungerade som vi i Sverige tänkt medan befolkningen var mer homogen. Med alltfler befolkningsgrupperingar följer krav på att tillgodose särintressen. Detta ’demokratiska’ problem upplevs i flera länder. Där också motreaktion i form av högervindar blåser. Ser inte ’öppen diskussion’ som trolig då just de grupper som driver särintressen inte vill ha det. Det är det välfärdsindustriella komplexets politik med bidragapolitik som fördärvar samhället. Konsekvenserna av dessa två får vi nu ta del av. Ungern är i alla fall ett land som försvarar sitt folk och territorium.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Precis, demokrati i multikulturella samhällen fungerar knappast. Det är ingen slump, det som hände när Saddam et al avskaffades.

   Möjligtvis kan en ”konstitution”, överordnad särintressena, få ett sådant samhälle att fungera. Misstänker dock, att även USA faller ihop om den vita, protestantiska medelklassen förvandlas från samhällets ryggrad till en minoritet.

   Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Meningen med demokratin var att folket skulle ha makten.

  Det finns folk som är spridda i flera länder där andra folk är i flertal. (Begrunda t ex tuaregernas situation)

  I flertalet länder finns det inga andra motsättningar som river upp starkare känslor än etniska.

  Lösningen på detta problem består i att staternas regimer fokuserar på rättsordningens utformning och försvar och låter folken bestämma över sig själva.

  Och den perfekta metoden för detta självbestämmande består här i direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, varvid man skall tillåtas och uppmuntras att gynna dem man solidariserar sig med och de ändamål man finner angelägna.

  Gilla

 3. gmiksche skriver:

  Vad menas med ”den svenska demokratin”?. Den som står på pappret eller den som finns i verkligheten?

  Demokrati baserar ytterst på en demokratisk författning, medborgare med en ingrodd vilja att hålla sig till författningen, kontrollmekanismer för att den inte ska kunna ändras hux flux eller tillämpas skönsmässigt och syvvende och sidst media som tillhandahåller ovinklad och allsidig information samt utgör fora för en fungerande politiskt dialog.

  För mig och många andra är det uppenbart att det svenska demokratiska bygget håller på att rämna. När en betydande del av medborgarna smutskastas och utesluts ur den demokratiska dialogen, när de partier som har den parlamentariska politiska makten utnyttjar den för att importera sitt eget röstboskap eller tillgodose andra behov som skyr ljuset, när det fria ordet hotas, då hotas tilltron till demokratin.

  Demokratin hotas inte av internet, eftersom internet är det forum där det fortfarande är möjligt att föra en föra en demokratisk dialog, som exempelvis här på DGS.

  Gillad av 12 personer

 4. Håkan skriver:

  Du har fel. Sverige har inte demokrati! Demokrati kräver en Författning värd namnet och en Författningsdomstol. Samt myndighetsansvar. Samt en Fri oberoende media! Samt journalister värda namnet!!
  Man skulle kunna lägga till kommunalt självstyre (som Göran Persson avskaffade)

  Inget av detta har Sverige, så det är fel att kalla det demokrati.

  Gillad av 6 personer

  • Jan Molin skriver:

   Palme och sossarna ilag med övriga partier M, C, KD, FP och V(?) införde diktatoriskt mångkulturen 1975 genom att enigt anta SOU1975:26, den jag kallar för mångkulturproppen.
   Jag tror detta beslut hade att göra med Barcelona-deklarationen, som antogs 1995 men började diskuteras redan 1973 i och med oljekrisen då araberna hotade med oljebojkott. Den statuerar nämligen befolkningsutbyte mellan EU och arabstaterna. Som blev och är ensidig naturligtvis. Och Sverige är bäst i ”klassen”.
   Vilket förräderi mot oss svenskar, och väldigt många har mördats, skadats och våldtagits sedan dess av invandrare! 2010-2011 införde alliansen med Reinfeldt i spetsen mångkulturen i Sveriges grundlag!
   Sveriges största problem är den massiva indoktrineringen som statsmedier och övriga pådyvlat oss under alla år. Detta har gjort att förrädarnas mångkulturprojekt kunnat fortsätta att drivas år efter år, val efter val med endast en långsam ökning av röster på motståndspartierna SD och nu också AFS och MED. Notera att mångkulturen aldrig senare heller varit en valfråga!

   Aktiva quislingar finns alltid inom länder, men Torsten ovan hör väl inte till dem utan mer till att vara ovanligt okunnig och naiv. Så professor han är!

   Gillad av 7 personer

 5. Östrahult skriver:

  Den verkliga dödgrävaren i svensk politik är moderatledningen. Nu försöker man täppa till läckorna i bygget som uppstått framförallt i södra Sverige där man ingår allianser med SD. Det är patetiskt att se hur dessa små män i partiledningen beter sig.

  Att Sverige är en demokrati är tveksamt, jag tycker inte ledande politiker lever upp till Regeringsformens text som bl a säger: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.”

  Antingen får man leva efter detta eller skriva om Regeringsformen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från den del av folket som röstat rätt och deras valda är folkets främsta företrädare.”

  Gillad av 2 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  Inget skrämmer mig så mycket som alla uttalanden av Löfvén, Lööf, Lövin med flera, eftersom de vittnar om en total okunnighet om verkligheten. Hellre en upplyst despot som tål kritik och förstår vad motståndarna snackar om. Att V finns kvar som parti skrämmer mig också eftersom dess ofta smarta väljare tror sig se något som ingen annan kan se.

  Gillad av 2 personer

 7. Aha skriver:

  Krönikören talar lite emot sig själv när han förkastar demokratiskt valde och ack så handlingskraftige Trump samtidigt som krönikören ger exempel på allvarliga suboptimeringar.
  Trump framstår mer och mer som den som säger att kejsaren är naken.

  Sverige behöver en person av Trumps kaliber som tar fajten mot media och alla minoritetsintressen och som styr upp landet till vettiga pririoriteringar såsom att sätta de egna sköra äldres väl och ve före friska ensamkommande.
  Sverige och västvärlden i övrigt verkar det som, består av vänsterliberal sörja (Åkessons ord) som i högsta grad behöver motarbetas om länderna ska bestå och fortsatt vara framgångsrika.

  Gillad av 6 personer

 8. Anders skriver:

  Di nämner, förstås, inte drn stora katastrofen, nämligen invandringen. Och både Trump och Orban är ledare av demokratier, vilket man knappast kan kalla Sverige för längre. Typiskt PK -inlägg.

  Gillad av 4 personer

 9. Linden skriver:

  ”samt uttalanden av Åkesson – som skrämmer mig.”
  Det hade varit intressant att veta vad Åkesson har har sagt som som får dig darrig?
  Jag för min del tycker han är onödigt hovsam i sina tal.
  Att sedan sanningen är obekväm för vissa är en annan femma.

  Gillad av 12 personer

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Jodu, det är klokt! Åkesson har sin fulla rätt att vägra spela med när han ställs inför två lika orimliga alternativ.

    Han har integritet — till skillnad för de nickedockor som i ett jippo anordnat av RFSU förväntades vifta med regnbågsflaggor på order av programledar-politruken! Endast Ebba Bush-Tor visade en ansats till tvekan inför detta förnedrande fulspel.

    Man kan inte annat än känna ett förödande förakt inför politiker av den kalibern.

    Gillad av 6 personer

   • Linden skriver:

    Du menar inte på fullt allvar att det är denna dubbelbottnade fråga och JÅs logiska svar som skrämt dig från vettet? Du måste vara hårt drabbad av PKs hjärntvätt.

    Gilla

   • M.D. skriver:

    ”Ska jag skjuta din son eller din dotter?”

    Klassisk språngbräda för ynglingars diskussion i klassrum världen över, med skillnaden att Åkesson inte fick det obligatoriska tillägget: ”Väljer du att inte välja så skjuter jag båda.”

    Eftersom argumentet att han sålunda egentligen ”räddar” en part inte kan tillämpas, är det etiskt korrekta svaret givetvis att inte välja någon av dem.

    Gilla

 10. Jan Molin skriver:

  Jag håller fullständigt med Håkan mfl ovan: Sverige är långt ifrån en riktig demokrati, alla beslut bereds endast inom de slutna partiernas medlemmar, enkannerligen även där styrda i huvudsak av toppskikten. Inga samtal förs med oss i ”populasen”, vi är bara ivägen. Vi är också rasister, fascister och främlingsfientliga. Det senare kan jag nog numera hålla med om, det har blivit alldeles för många utlänningar, man ser dem överallt i en stad som Uppsala. Det är ju helt normalt att vara undrande inför främlingar, under årtusendenas förlopp har det varit ett överlevnadsvärde i detta.

  Gillad av 5 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Jan Molin — just det, och att det blivit för många främlingar handlar inte bara om gatubilden utan framförallt om hur massinflödet raserar vår gemensamma svenska kultur, förutom att det dessutom allvarligt skadar oss rent ekonomiskt (det sistnämnda har tagits upp av den modige Tino Sanandaji bland annat).

   Makthavarna ser ut att medvetet vilja ha det såhär, då alla försök till kritik mot detta vansinne smutskastas och förnekas av makthavare på alla nivåer.
   Effekten kan inte bli något annat än att vi säger som Trumps anhängare i USA: ”Drain the Swamp!” eller med Åkessons ord ”den vänsterliberala sörjan”!

   Den som inte förstått vad som är på väg att hända kan ju förfasa sig.

   Gillad av 2 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Torsten Sandström, de ”oroande” inlägg du läser på nätet och de krav på auktoritära ledare som höjs är, enligt min mening, ett mått på den stora vrede som finns bland folk. Ja, tilltron till demokratin inte bara hotas , tilltron till demokratin är eroderad, I Sverige kan ju många väljare redan konstatera att deras röst inte är vatten värd. Och folk kan även beskåda hur våra ”demokratiska” institutioner sköter sina åligganden. I dagarna kom ett utslag av stort principiellt intresse. En österrikisk kvinna dömdes för ett hets mot folkgrupp-liknande brott efter att hon under en föreläsning ifrågasatt att Muhammed,56 år, gifte sig med en 6 årig flicka. Kvinnan ansåg med rätta att domen kränkte hennes yttrandefrihet och överklagade ända upp i Europadomstolen. Denna domstol har nu förkunnat att hennes yttrandefrihet inte kränkts av domen, man menar att det är viktigt att inte få religösa känslor kränkta och det är viktigt att bevara den ”religösa freden ”. Alla måste nu märka att ett mörker lägger sig över Europa . Detta gör mig verkligt oroad. Det kommer inte att räcka med ”öppna samtal” och kompromisser längre.
  https://ledarsidorna.se/2018/10/nar-vidskeplighet-trumfar-fornuft/

  Gillad av 6 personer

  • ~:)> skriver:

   Kan någon, Torsten exempelvis, ge exempel på någon som med tyngd och inflytande som talar för auktoritärt ledarskap och fascism-lite bland dissidenter? Bara för att man på toppen delar lite på makten då betyder inte det att samhället inte kan vara totalitärt, vilket är precis vad vi ser, regeringsbildningen är nu endast ett sätt att hitta ett språkrör för 7-klövern.

   Gillad av 2 personer

 12. Hawwa skriver:

  Tack för denna markförankrade och balanserade text.
  Med öppenhet och kompromissvilja kommer vi inte bara längre, det är nog en förutsättning för alls att komma någonvart.
  Att svartmåla och demonisera motståndaren är ingen framgångsfaktor ur något perspektiv.

  Gilla

 13. Lasse Forss skriver:

  Man må säga vad man vill om Donald Trump, men han slogs mot globalismen som har som mål att avskaffa demokratin. Han har också vingklippt det arbetsredskap som globalisterna använder, klimathotet. Hade Clinton vunnit, så hade vi varit längre ifrån demokratin än vad vi är nu. Man kan också konstatera att demokraterna i USA drar sig längre vänsterut och man citerar till och med Marx.

  När det gäller Sverige, så förvånar jag mig storligen över att mp och v anses mera rumsrena än sd. Se bara vad man ”åstadkommit” under senaste regeringsperioden. Låt oss bojkotta mp och v. Därefter kan det kanske bildas en regering.

  Gillad av 2 personer

 14. Soho skriver:

  En medveten och frisinnad diskussion, skulle det vara den svenska demokratins framtid?
  Detta är så fruktansvärt naivt tänkt, så långt från verkligheten som någon kan komma, typisk PKism.
  De maktfullkomliga rikspolitikerna med vidhängande nickedockor är inte intresserade av demokrati, det har svenska folket fått känna på in på bara skinnet. Sverige är rejält på glid med allt skit som redan är beslutat över våra huvuden. Istället för att politiker jobbar för landets bästa är de mest intresserade av sitt eget bästa och att all makt utgår från folket är bara en chimär.

  Gillad av 6 personer

 15. MartinA skriver:

  Att Torsten Sandström tror att sverige är en öppen demokrati beror på att han ej är i opposition mot makten. Ta bokmässan till exempel som förbjuder oppositionella såsom Nya Tider, i ”yttrandefriehtens” namn. Och ta hur den alternativa bokmässan stängdes ner av myndighterna.
  Det samhällssystem Sandström påstår sig försvara har redan gått under. Systemet i sverige är svenskfientligt och totalitärt. Medan systemet i Ryssland är auktoritärt men inte ryssfientligt.

  ”Demokrati” har bara rått i hundra år. Och under den perioden har gränserna och försvaret raserats, en massinvandring från jordens mest problematiska platser genomförts, företrädesvis av unga män, utan att vare sig polis eller militär lyft ett finger. Och en massiv och ohållbar välfärdsstat har skapats för att folk ska kunna rösta sig till andra människors pengar. Jag förstår faktiskt inte vad fördelen med ”demokrati” är? Det leder ju till samhällskollaps och inbördeskrig och värsta tänkbara hemskheter?

  Gillad av 3 personer

 16. Hovs_klipphällar skriver:

  Artikeln visar en viss sund skepsis mot PK-sektens galenskaper, men nämner inte med ett ord ”elefanten i rummet” — asylinvandringen. Detta galopperande vanvett påverkar och stör alla andra samhällsområden, och det är häpnadsväckande hur man kan underlåta att ta upp detta i en text som ovanstående.

  Vad kan det förresten vara för hämmska saker som Åkesson sagt? Att invandrare måste lära sig vårt samhälles spelregler för att kunna få arbete? Ja tänk vilken rasist!

  Mitt intryck är att förf. velat skriva en milt kritisk text, som ändå inte är farligare än att den kan tolereras av PK-sekten och inte leda till yrkesförbud. Effekten blir lite av ett sömnpiller.

  Gillad av 3 personer

 17. torssan skriver:

  Flera som kommenterat min artikel skriver att Sverige inte är någon riktig demokrati eller rättsstat. Jag påstår inte det råder fullkomlighet (med det som finns räcker, trots allt). Det finns problem på båda områdena. Men det fungerar ändå i allmänhet bättre än i länder med starka ledare som dompterar folket med enkla lösningar och hårda tag. Det verkar tyvärr vara starka ledare som efterfrågas i kommentarerna. Det stämmer även med mina iakttagelser i artikeln. Jag väljer som framgått demokrati. Men mer öppenhet och kompromissvilja gäller samt mindre PK-ism.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Jag vill bestrida din uppfattning att det är starka ledare som efterfrågas. Ett typiskt PK-argument för att bli av med sina kritiker. Det är demokrati i ordets rätta mening som efterfrågas. Inte skönmåleri bakom en ridå av mild kritik för att verka trovärdig.

   Gillad av 5 personer

   • ~:)> skriver:

    Du ger MartinA och någon kommentator till samma tyngd som hela 7-klövern och hela det mediala och akademiska etablissemanget och identifierar sedan detta med SD och Trump åt ena hållet och Mussolini åt andra. Det är en usel och felaktig analys du gör. En alltigenom falsk dikotomi.

    Gillad av 1 person

   • ~:)> skriver:

    Du ger MartinA och någon kommentator till samma tyngd som hela 7-klövern och hela det mediala och akademiska etablissemanget och identifierar sedan detta med SD och Trump åt ena hållet och Mussolini åt andra. Det är en usel och felaktig analys du gör. En alltigenom falsk dikotomi.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Nu får du förklara dig? Vad menar du att mina kommentarer använts till?
    Det enda jag är intresserad av är att mer makt flyttar till närsamhället och bort från centralmakten.
    Centralmakten anser jag endast bör syssla med militärt försvar och gränsskydd. Och hur ledningen över dessa begränsade verksamheter utses är mindre intressant.

    Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Jag efterfrågar ingenting, jag ser fram emot mer sönderfall. Att påpeka att demokratin har varit katastrofal för svenskarna är inte att ”efterfråga starka ledare”.
   Men att påstå att sverige har en bättre politik än exempelvis Ryssland eller Ungern är ju ganska magstarkt. Här i sverige gör etablissemanget sitt allra bästa för att skada svenskarna. Något motsvarande ser jag inte i någon stat med ”starka ledare”, vad nu det betyder.

   Gillad av 1 person

   • ~:)> skriver:

    Ja, jag menar inte att du faktiskt förespråkar fascism som Torsten verkar se under varje sten, men bara att du säger att Putin inte är alltigenom dålig räcker ju för sådana som Torsten. Han läser kommentarerna som fan läser bibeln, jag hade kunnat hoppa över att nämna dig, ingen ovan söker en ny diktator vad jag kunde se, Torsten ser spöken.

    Gillad av 1 person

 18. H Portell skriver:

  Tyvärr måste man hålla med om att demokratin i Sverige är satt på undantag. Beslut som borde fattas efter valförluster eller framgångar där valmanskåren meddelat vad man anser verkar i vissa fall lämnas därhän. Att vissa partier minskat kraftigt och några ökat leder i många länder till eftertänksamhet i sammansättningen av ledningar i stat och kommun. Att någon statsminister inte utsetts hos oss pga vissa politikers egentillverkade inlåsningar är kanske skenbart nu, för något som vi slutligen enbart skall betrakta när slutlösning presenteras? I Skåne verkar politiker kunna resonera sig fram till lösningar bland vinnande politiker till skillnad från i Stockholm där väljarna ser en ledningskonstellation som leds av de som förlorade mest i valet.
  Man kan inte tycka illa om människor som bestämmer i politik mm, för de är ju bara individer – däremot kan man iblandkänna förakt för vad de gör.

  Gilla

 19. ~:)> skriver:

  Jag hatar denna halmgubbe att bara för att man insett att hela etablissemanget, västvärlden över, är ett kotteri, och vill ha det så här, så skulle man för den saken skull önska fram fascister. Etablissemanget är fascisterna!

  Gillad av 4 personer

 20. jörgen skriver:

  Historien om demokrati visar från början i Aten, att eliten, som idag de professionella politikerna tillhör, alltid är demokratins värsta fiender.
  Grundlagen är därför vårt viktigaste och enda skydd mot politiska övergrepp från våra egna politiker, men den fungerar bara i ett land med gränser och territoriell jurisdiktion. Högsta domstolen är inte längre den högsta rättsliga enheten i landet för alla domar kan annulleras av andra domstolar utanför landet. Grundlagen får inte kunna ändras av politiker utan godkännande genom folkomröstning. For det är ju folkets skydd. Det blir som att vargen vaktar fåren.
  En nation utan gränser är ett missfoster, vilket oligarkerna i EU hela tiden förstod. För det första fungerar inte längre representativ demokrati, för vad representerar politikerna? förutom sitt eget bankkonto, sin egen karriär och oligarkerna i Bryssel? Vilken sida av gränsen? För det andra har regeringen, som inte representerar folket, ingen territoriell jurisdiktion över ett land utan gränser. Högsta domstolen i landet är inte längre den högsta rättsliga enheten och alla domar och lagar inklusive grundlagen kan upphävas av andra domstolar utanför landet. Således är rättsstatsprincipen och konstitutionens skydd helt illusorisk.
  Utan gränser fungerar alla kontrollmekanismer och balanser i samhället inte längre. Utan nationen är självstyre med representativ demokrati inte möjligt. Läs här varför:
  http://www.spiked-online.com/newsite/article/12805#.WqASIWuWxjo
  https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/19141

  Gillad av 7 personer

 21. Leif Nilsson skriver:

  Ett av de största hoten mot demokratin, är den den urartade form av valspektakel, som den politiska adeln har skapat. Långsamt och allt för sent, börjar folk i allmänhet, att inse hur illa det står till i vårt land.

  Professor Sandström, din krönika är ett positivt tecken, även om du trots allt, tycks underskatta problemen. Med nuvarande politik kommer det svenska välfärdssamhälle, som de senaste generationerna har tagit för givet, med all säkerhet att kollapsa.
  Så länge socialbidragen, hyresbidragen, arbetslöshetsersättningarna och alla andra otaliga understöd regelbundet levereras, måste vi bara stå ut med bilbränder, gruppvåldtäkter, skolbränder, skjutningar, rån, överfall … osv.

  Men när krubban är tom kommer hästarna att bitas. När dessutom landet är splittrat i olika etniska och religiösa grupper, leder det lika säkert som amen i kyrkan (förr var 😉 också till inbördes strider.
  Närliggande exempel i både tid och rum, är Bosnien, Kosovo, Cypern och Libanon. Sverige lär inte bli något undantag, eftersom många migranter från konflikthärdarna har fört med sig sina sedvänjor hit och dessutom uppmuntrats av myndigheterna och PK-isterna, att behålla och stärka dem.

  PS. Skulle vara intressant om du kunde ge något exempel på uttalande av Åkesson, som skrämmer dig.

  Gillad av 3 personer

 22. ~:)> skriver:

  Jag har svårt att förstå att man kan prestera en sådan dålig analys och ändå följa denna blogg, det är som det akademiska huvudet är fullt, det finns inte plats för nya intryck, något som Patrik också kämpar med som gammal socialist.

  Jag insåg idag, tror jag, varför pk-ismen är en sådan succé. Det man gjort är att man politiserat jusus budskap på banalast möjliga vis så att det kan tjäna som politiskt totalitärt redskap. Alla nyanser i kristendomen är borta och släktskapet med en annan politisk religion, islam blir tydlig. Politisk religion är ett enormt effektivt medel för makt för doktrinerna FÅR inte i frågasättas, de KAN inte ifrågasättas. Det är detta folk reagerar mot, en ny simpel politisk religion där ett nytt politikerfrälse är de nya prästerna, och till och med prästerna har ju nu blivit pk-ister och predikar det nyaste testamentet. Nya kapitel tillkommer i realtid, det senaste väl om trabsrättigheter, men det är inte det sista. Allt i våra liv skall regleras, och vi får inte säga vad vi vill mer, återigen ser vi likheten med islam, underkastelse är målet, att vi rör oss som en massa runt den svarta stenen.

  Gillad av 4 personer

 23. Brunte skriver:

  Vid ett besök i kungliga huvudstaden tidigarei år , besökte vi, jag och min fru samt våra vänner riksdagen på en guidad tur. Därmed fick vi inblick i hur ledamöterna tillbringar sin tid i riksdagen. Det är en annorlnda värld än den vi övriga upplever. Adelns överklass maner smyger på dem sakteliga. Speciellt dessa som får fortsätta efter en 4 års period. Dom märker inte av strömningarna ute i samhället som vi övriga. Dessa har ju ständigt sina likasinnade omkring sig som stärker övertygelserna som dom bär på. En cirkulerande pryoverksamhet bör inrättas och behövs, inom vården, skolan , försvaret och älrevård . Då får vi riktiga politiker i stället för dessa politiska broilers.

  Gilla

 24. Sixten Johansson skriver:

  Torsten, du uttrycker en ärlig vilja att tolka och förbättra samhällssituationen, men din beskrivning och recepten kan bara tillämpas om det offentliga Sverige vore rationellt, verklighetsförankrat och friskt. Då kan man samtala och kompromissa, för man står jämbördigt och symmetriskt på samma plan och kan även dryfta varandras verklighetssyn. PK-ismens självbild är att detta tillstånd råder och måste råda i Sverige. Allt politiskt tänkande måste därför rymmas inom dess axiomsystem och gränser. Allt annat är hot, hat eller bokstavligen otänkbart.

  Men min och många andras skakande insikt är att västvärldens politomediala maktskikt och grindvakter inte längre är rationella och friska, utan gradvis glidit in i medvetandetillstånd och reaktionsmönster som motsvarar en svår psykisk sjukdomsbild. Den kan kallas kollektiv masshysteri / masspsykos eller ses som en ny fanatisk sekulärreligiös och politisk massrörelse, som utövar ett starkt grupptryck och inte är öppen för argument, lika lite som religiöst troende.

  Fast du betraktar dig som anti-PK utgår du här från samma axiomsystem som PK-ismen, tolkar därför även alternativen, hoten och verkligheten med dess optik. I dissidentleden kan maktlösheten och vreden ta sig starka verbala uttryck, men de allra flesta inser att denna destruktiva och självdestruktiva sjukdom tyvärr varken kan botas av starka ledare eller av ett öppet samhälles samtal och kompromisser mellan aktörer som har en kroniskt förvrängd verklighetsoptik och självbild.

  Gillad av 3 personer

  • torssan skriver:

   Sixten du har en poäng, kanske. Även andra som kommenterar är inne på samma sak.

   För mig rör PK inte ett val mellan demokrati eller någon form av auktoritärt styre (som ytterst blir diktatur). För mig är PK en form av religion som framför ett åsiktsmonopol, teser som inte får motsägas. Vissa delar av en rättsordning tror jag däremot faktiskt alla gillar, såsom en rad nödvändiga lagbestämmelser. Till denna ganska stora grupp av normer hör exv demokratins spelregler, rättsstaten, straffrätten osv för att bara nämna några exempel. Att krama dessa normer är inte PK som jag ser saken. Liksom ett krav på ett auktoritärt styre inte heller rör PK. Det är fråga om ett bud på en helt annan rättsordning än den demokratiska. En typ av samhällsskick där individens rätt inte hyllas. Och fria media ofta saknas.

   Gilla

 25. lookslikeanangel skriver:

  Back on Track

  Om man är nere i diket och kör, är det då inte bäst
  att försöka komma upp på vägen i alla fall?

  ”Demokrati” ja, men när den är siamesisk tvilling
  med praktiskt taget ”teokrati”…..!?

  Gilla

 26. Lars skriver:

  Trump är väl den som räddar den västerländska civilisationen genom att väga backa en millimeter om konstitutionen, lagstyre, yttrandefrihet, rättssäkerhet, nationalstatens syfte och gränser, medborgare före icke-medborgare, arbete före bidrag etc.
  Han är både den nya vänsterns och nyliberalernas absoluta skräck för han vägrar spela på deras bana eller enligt deras narrativ.
  SD försöker här men om 80% av amerikanerna anser pk vara ett samhällsproblem så är det tvärtom här hemma med 80% som verkar kapitulerat inför pk.

  Gillad av 1 person

 27. styggestig skriver:

  Utomordentligt inlägg Torsten! Jag har egentligen endast två saker att tillägga.
  1. Idag skriver Alicia Teoderescu i GP följande: ”48 dagar passerat sedan riksdagsvalet. Även om tiden tycks stå till i Rosenbad pågår livet för fullt i resten av landet. Alla de problem som politikerna adresserade i valrörelsen väntar fortfarande på att besvaras. I väntan på besked om hur Sverige ska styras fortsätter exempelvis nyheterna om dödsskjutningar att komma, nu senaste bland annat från Göteborg och Segeltorp.”
  Alicia fortsätter: ”Det är skamligt att våra politiker är så besatta av det taktiska spelet i riksdagen att de sakpolitiska frågorna – om kriminaliteten, den växande otryggheten, behovet av skärpt lagstiftning och fler poliser – tillåts hamna i skymundan”.
  2. Mobbningen av SD är en skam och en skymf av de nästan 1,2 miljoner som röstade på SD. I riksdagsvalet 2018 fick de borgerliga partierna, till vika jag räknar SD, en klar majoritet – 208 mandat av 349. Detta borde ha gett en mycket stabil regering.
  Mobbningen av SD lär dessutom, enligt vad jag har förstått, vara en utväxt av ett misstag. Den förste ”mobbaren” var Bengt Westerberg. Han reste sig efter valet 1991 ur soffan och gick när Ny Demokratis Ian Wachtmeister kom in i studion. Men enligt tämligen tillförlitliga uppgifter reste han sig, därför att han trodde att det inte skulle finnas plats åt honom i soffan!
  Den nu allenarådande skräcken att sammanblandas med SD skulle alltså ha sitt ursprung i ett fatalt missförstånd! Med risk för att bli jämförd med den lilla tidning i Småland som under WW II skrev ”Vi har varnat herr Hitler”, vill jag uppmana de fyra borgerliga partiledarna att besinna det Torsten skriver: ”Churchills ord manar alltså alla vänner av demokrati – jag tillhör denna grupp – till ödmjukhet, eftertanke och framför allt samling.”

  Gilla

 28. olle reimers skriver:

  Dina premisser Torsten Sandström, är inte helt korreta.

  Problemet är inte att v har för mycket demokrati; det är att vi har för lite.

  Jag tillhör själv den grupp här som gång på gång vill kasta det nuvarande systemet ur sadeln. Anledningen är inte att vi vill göra oss av med demokratin utan vill ta bort dem som tagit bort väljarna; d.v.s. demokratin ur sin kalkyl, och driver sin verksamhet på eget bevåg och för sin egen skull.

  Den representativa demokratin har kommit till vägs ände. Med hjälp av de tekniska framstegen har människor idag oändligt mycket större förutsättningar att organisera praktiskt taget all verksamhet utan inblandning av poltiker. Deras uppgift är att hålla ihop nationalstaten och se till att det finns ett nationellt regelverk i den riktningen. Ingenting annat,

  Democracy by doing!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.