Konsten att öka den fossila skuldbelastningen

Lennart Bengtsson

Enligt IEA: s årsstatistik (senaste Key World Energy Statistics 2018 avser data för år 2016, se sid 30 och 33) så släpper Sverige ut 3,83 ton koldioxid per person (totalt 38 Mton) Motsvarande siffror för folkrepubliken Kina var 6,57 ton/person (totalt 9 057 Mton). Det är vidare sannolikt att de kinesiska värdena är något underskattade.

Den uppfattning som inte minst förs fram av miljörörelsen är att det korrekta är att också belasta svenska medborgare med den koldioxid som emitterats i samband med produktionen av alla de importvaror som kommer till Sverige alternativt återexporteras i modifierad form. Enligt uppgift från Naturvårdsverket, tillrättavisande bekräftat av professor Henning Rodhe och Anders Wijkman, bör därför de svenska CO2 utsläppen vara hela 11 ton/person och år och inte de obetydliga 3,83 ton (se denna artikel i tidskriften Kvartal). Så de stackars svenska undersåtarna skall inte komma undan. Det räcker inte med veganmat och inställda flygresor. I vilken utsträckning som fossilfria exportvaror eller export av fossilfri el innebär ett tillgodoräknande har jag ännu inte haft tillfälle att kontrollera.

Det enda sättet för de stackars skuldbelagda svenskarna måste således vara att sluta upp med den belastande importen efter att man fått ned de egna utsläppen till noll. Hur detta skall ske är säkert ännu inte helt klart. Ett sätt är förstås att upphöra med importen. Detta är knappast möjligt i dagens värld varför skulden mot klimat och kommande generationer blir evig och oåterkallelig, ungefär som arvsynden och bör passa bra i den lutheranska föreställningsvärlden.

40 reaktioner på ”Konsten att öka den fossila skuldbelastningen

 1. Bo Svensson skriver:

  Det finns 430 ton CO2 nu per individ i atmosfären och det hade varit 290 ton, om halterna varit de samma som 1750. – Varför satsa engagemang och prestige på att vi bara bör busa på och fortsätta öka med runt en procent/år. – Använd dina krafter till något konstruktivt.

  Gilla

 2. Sokrates skriver:

  Ar det verkligen sant som Jari Norvanto skriver — att Sverige importerar kolkraft som konsekvens av att vi lagger ned karnkraftverk? Om sa ar fallet maste Sveriges energipolitik vara det storsta hyckleri jag last om. Som lok pa laxen ska vi ocksa bestraffas for att var import fran Kina orsakat CO2-utslapp.

  Finns det ingen grans for hur langt vi ska skuldbelasta oss svenskar — det mest rasistiska och miljoforstorande folk varlden nagonsin sett?

  Sokrates

  Gillad av 2 personer

  • Åke Sundström skriver:

   Nej, det är inte sant! Orsaken är inte alls på att svenska kärnreaktorer tagits ur drift utan att Sveriges regering och riksdag förbjuder statliga Vattenfall att klara tillfälliga belastningstoppar genom att använda våra egna befintliga fossileldade kraftverk, t ex i Stenungssund.

   Jari Norvanto hade fel, men kan ursäktas av att även ministrar och myndigheter kommer med påståenden av detta slag. Fast sant att nästan alla förment oberoende experter tiger om saken. Den lyckliga tid när Sverige hade en ämbetsmannakår världsberömd för sin omutliga hederlighet är förbi. Forskaretiken är inte heller vad den en gång varit, som en följd av universiteten i dag styrs av politiker, inte av vetenskapsmän.

   Gilla

 3. brrr skriver:

  Sverige har exporterat energislukande tillverkningsindustri, inkl. matodling, och istället importerat människor från överbefolkade länder, vilket naturligtvis inte är en LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR strategi.
  Detta handlar inte om skuld, CO2 o.s.v., det handlar om självförsörjning, autonomi och fred.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Inte illa, att DGS börjar ta plats. Kan man misstänka att MSM läser här? 😉

   ”Lennart Bengtsson är en välmeriterad internationellt känd svensk klimatforskare, som bland annat varit föreståndare för Max Planck-Institutet för meteorologi i Hamburg. Han är kritisk till studien om Hothouse earth. Lennart Bengtsson skriver i nättidningen Det Goda Samhället att studien är vetenskapligt grundlös, och han kallar den en rötmånadsrapport.”

   Gillad av 4 personer

 4. MartinA skriver:

  Om vi låtsas att koldioxid verkligen leder till uppvärmning. Ett varmare klimat gynnar sverige. Lägre uppvärmningskostnader, längre odlingssäsonger. Men missgynnar länder såsom Kina, Mexiko, USA. Varför skall sverige då gå först i minskning av koldioxid? Visst, det är ok att som goda världsmedborgare solidariskt följa efter vad Mexiko, USA, Kina gör i sitt eget egenintresse. Men gå först?

  Det intressanta här är att det visar att media och politikerna i sverige helt och hållet saknar lojalitet till sverige och till liv i sverige. De erkänner inga svenska gruppintressen som legitima alls. De har ingen avsikt alls att värna oss. Det tycker jag är värdefull information och jag uppskattar klimatfrågan eftersom det låter dem visa det här så tydligt.

  Gillad av 5 personer

 5. Jan Ivarson skriver:

  Vi får inte glömma koldioxiden från människors och husdjurens utandning.
  Ökad befolkning framhålls dock sällan som problem. Här finns plats för fler, brukar det heta.

  Gilla

 6. Lasse Forss skriver:

  Kina släpper ut 9057 Mton koldioxid mot Sveriges 38. Härtill kommer att Kina lovat att fördubbla energiproduktionen de kommande decennierna. Och detta sker mestadels fossilt, framför allt kol. Indien, Brasilien och Sydafrika har lovat att accelerera energiutbyggnaden. Också här gäller merparten fossilt. Hur någon kan komma på att Sverige ska ”gå före” är så oerhört korkat så det saknar motstycke. Varken Henning Rohde eller Anders Wijkman kan ju vara så ointelligenta att de tror på vad de säger. De måste ha en annan agenda för att komma med så verklighetsfrämmande påståenden.

  Gillad av 4 personer

 7. Leif Nilsson skriver:

  I SWEBBTVs lördagsintervjun med professor (em. fysikalisk kemi) Peter Stilbs, med titeln ”Kan vi lita på vetenskapsprogrammen?”, ger också psykiatern Thomas Jackson en psykologisk förklaring till den grasserande ”klimatångesten” – hur ”häxorna” trollbinder med magiska ord (ca minut 25).

  Gillad av 2 personer

  • Karl Oskar skriver:

   Leif N
   Mycket intressant intervju med Thomas Jackson. Han säger ”den moderna häxan förtrollar män genom att ge dem skuld/dåligt samvete”.
   Har inte det direkt koppling till dagens ämne om att öka den fossila skuldbelastningen?
   Det handlar mer om att ge skuld/dåligt samvete än något annat. För att sen ta makten.
   Eller hur?

   Gillad av 2 personer

  • thojak skriver:

   Bra, att Du la in länken till SWEBBTVs avsnitt med Peter S. Det, i min mening, mest skrämmande i den är Ulrika Björkstén och hennes svar på Wilgerts frågor – han tanten, som ändå är chef för ‘vetenskräpsredaktionen, aldrig hört talas om Lysenko/lysenkoismen? För att inte glömma Väderpelles uppmaning, att de som inte är troende i klimathotssekten har att bevisa, att CO2 INTE är temperaturdrivande!!! Phaen, asså, det är ju apologeterna i den sekten som använder CO2 som huvudargument i den tusenfalt falsifierade hypotesen.

   Har under 30+ år ägnat rejäla mängder timmar i sök efter vetenskapliga (bona fide!) bevis på att CO2 utgör en (mätbar) faktor i atmosfärens temperatur – to no avail, though. Måhända kan artikelförfattaren (LB) o/e någon annan ge tips på var slikt bevis finns, isf tack på förhand.

   Mvh/TJ

   Gillad av 2 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Latoba

  Du måste klicka på pilen! Den aktuella diskussionen om de svenska utsläppen är alldeles i slutet av samtalet.

  Bo Svensson

  Jag förstår inte riktigt Din kommentar. Kan Du utveckla.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att det är en bluff, att CO2 är en växthusgas, är ytterst osannolikt eftersom vem som helst kan kolla med en distanstermometer och grejor som finns i varje hushåll.

   Om vår livsstil leder till en ytterligare ökning av atmosfärens CO2-halt och i accelererande i takt med att allt fler anammar den, KAN mänskligheten vara på katastrofkurs. – Men måste inte så klart. – Vi kan ju ha en osannolik tur.

   Gilla

   • Gösta Walin skriver:

    CO2 är en växthusgas. Detta innebär ett florstunnt täcke runt jorden som gör klimatet en aning mildare och jämnare. Ej heller den långsiktiga effekten är farlig eftersom marginaleffekten avtar med ökande CO2-halt. Förmodligen är mer CO2 synnerligen fördelaktigt för mänskligheten och allt levande på jorden.

    Gillad av 3 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Den rätta metoden för att begränsa oönskade utsläpp i atmosfären består av agifter relaterade till mängd och då är det likgiltigt var man förlägger den miljöskadliga produktionen, så länge det inte fuskas. – Vad intälterna skall användas till, hittar man säkert en lösning på. – Mitt förslag: Till en fond för utbetalning av skottpengar på skogsskövlare.

   Gilla

   • Gösta Walin skriver:

    Du rekommenderar en global CO2 skatt i likhet med förmodat insiktsfulla ekonomer. Detta kräver en världsregering – bevare oss väl. Slutsats som jag tidigare anfört i ett in lägg på bloggen: Det finns inga möjligheter att påverka ökningen av CO2 i atmosfären. Alla ansträngningar är bortkastade och oftast mycket skadliga – no win-win här inte.

    Gillad av 2 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Vi har av allt att döma redan en världsregering men en som är galen och som agerar utan insyn. – Ju mera genomtänkt rättsordning, desto mindre behov av regering, – d v s av organ för godtycklig maktutövning. – Det gäller nationellt som globalt.

    Gilla

   • Åke Sundström skriver:

    Du är på rätt spår, Bo Svensson. En global CO2-skatt, lika för alla, är bevisligen den enda fungerande metoden – om nu klimathotet vore en realitet och inte enbart ett propagandaspöke i starka särintressens tjänst. Vilket bl a Stefan Fölster, näringslivets f d chefsekonom, har intygat. Fast om hotbilden är falsk, som Walin och jag är överens om, i gott sällskap med andra hederliga forskare, så behövs det givetvis inga klimatskatter alls.

    Däremot är det olyckligt att Walin påstår att en global skatt ”kräver en världsregering”. Ingalunda, en rad miljöproblem har framgångsrikt bekämpats i samarbete mellan självständiga stater.

    Genom att skylla på hotet från en världsregering gör han skeptikerkåren en otjänst – eftersom alarmisternas värsta hyckleri är att AVSTÅ från att förorda den enda framkomliga lösningen på det förmenta problemet: en global CO2-skatt (som fungerar även enstaka väldigt fattiga länder skulle undantas). Det går alltså, i motsats till vad Walin här skriver, att påverka de antropogena utsläppen av växthusgaser med hjälp av en global skatt som minskar användningen av fossila bränslen.

    Däremot: om det är andra typer av mekanismer som i realiteten styr temperaturutvecklingen (solen eller helt naturliga variationer över tid, som nu efter den s k Lilla istiden) kan förstås värmeökningen fortsätta även med en global CO2-skatt. Men även med sådana hypotesen kollapsar skrämselbygget. .

    Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Kul grepp att låta importartiklarnas Red Herring Gas följa handelsströmmarna. Så upplöser man allt dumt tal om relativa fördelar mellan olika producenter som ligger bakom tanken att världsha del är gynnsam. Om Island slutar att smälta aluminium med förnybar energi och i stället låter Kina göra det med kolkraft, så belönas Kina och kan ge Island en kick-back, medan USA straffas och i slutändan Saudi-Arabien, som köper stridsplanen. WTO behövs inte längre! Den kommunistiska internationalen är redan här, pirma facie!

  Gillad av 3 personer

 10. Fredrik Östman skriver:

  Lösningen på det problem som ställs upp för den nordiska folkgruppen, som svenskarna enligt sin egen högsta domstol rätteligen heter, rent rasbiologiskt, är förstås, som canligt under socialismen, slutlösningen, die Endlösung des Problemes des nordischen Volkgruppes. Skär av alla snopparna! Så blir det inga svenskar mer! Folkmordet löser alla problem. Den som inte lever kan inte våndas.

  Gillad av 1 person

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Om koldioxid genererat i Kina vid produktion av en produkt som konsumeras i Sverige skall räknas till hur mycket koldioxid en person i Sverige genererar per år, så måste väl samma mängd räknas bort från Kinas sådan? Eller menar Naturvårdsverket att koldioxiden vid produktion genereras två gånger?

  Sedan misstänker jag att mycket av hetsen kring detta består av samma gamla tankefel som får människor att frukta konstgödsel, och samtidigt tala sig varma för naturgödsel – så fort det är ‘kemiskt’ eller ‘strålning’ eller ‘konstgjort’ eller liknande med i semantiken så blir den normalbegåvade skrajsen, och så fort det är ‘naturligt’ eller ‘grönt’ eller ‘ekologiskt’ så känner sig den normalbegåvade trygg.

  Sedan är det lite förvånande att alla dessa som förment vurmar för ‘miljön’, ‘närproducerat’ och liknande inte kräver att miljöskatterna skall sättas så att en importerad vara skall kosta detsamma som om den vore producerad här.

  För att klimatkompensera transportens utsläpp, förstås.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

 12. Claes Forsgårdh skriver:

  Om klimatalarmisterna vill räkna med CO2 i det som vi importerar, så ska vi räkna bort CO2 i det som vi exporterar. Eftersom vi exporterar mer än vi importerar (beror naturligtvis på CO2-innehållet i det som vi exporterar), så blir troligen vår CO2/capita ännu mindre, men sånt tänker väl inte klimatalarmisterna på?

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.