Det finns grader i helvetet

Patrik Engellau

Jag har inte varit i helvetet men enligt Dante har stället olika kretsar med helt olika existensvillkor. Vi borde nog tala mer om detta i stället för att utfärda generella varningar eftersom det för den enskilde, som av olyckliga omständigheter förvisas till helvetet, måste ha avgörande betydelse om han hamnar i den krets där temperaturen bara ökat med två grader över förindustriella nivåer, vilket IPCC anser helvetiskt nog, eller om han skickas till en brännugn på 800 grader utan chans att få svimma bort och förintas.

När man lyssnar på politiskt korrekta människor förstår man att fascismen är ett slags helvete. Mitt problem med PK-människorna är att de liksom gamla tiders förbannelsepräster inte gör skillnad på respektive strafforts olika kretsar. Jag har, för att vara lite mer konkret, svårt för folk som inte kan skilja på president Donald Trump av USA och president Rodrigo Duterte av Filippinerna utan stämplar båda som enhetliga fascister.

Om man, bara för att gå PK-isterna till mötes, resonemangsvis går med på att båda är fascister och att livet under deras styre därför är ett helvete så måste man ändå framhäva att vi talar om olika kretsar som inte bara skiljer sig åt när det gäller temperatur och luftfuktighet utan dessutom, och framför allt, när det gäller arten av deras respektive kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

President Duterte vill döda brottslingar. Han är noga med att inskärpa sina avsikter för att få brottslingarna, mest droghandlare om jag fattat rätt, att lämna den kriminella banan. Om de inte gör det uppmanar han polisen att ha ihjäl så många som möjligt. Allt för att återställa ordningen och säkerheten i landet.

Brasiliens presidentkandidat Jair Bolsonaro, som av opinionsundersökningarna att döma blir vald till president den 28 oktober, påminner om Duterte. Han är en gammal militär som vill skjuta ihjäl kriminella för att återskapa trygghet och ordning för skötsamma, fotbollsintresserade och ofta sambadansande medborgare (i varje fall påstår han att dessa är hans avsikter).

Dessa två tillhör en särskild krets i fascisthelvetet. Deras ambition är att upprätta ett våldsmonopol som gör att medborgare i allmänhet (och de själva) kan känna trygghet. Sådana ofta vidriga härskare får livsrum när ordningen bryter samman och en eventuellt tidigare existerande nattväktarstat har kollapsat. Andra medlemmar i denna krets är Moamar Ghaddafi i Libyen, Sadam Hussein i Irak och Adolf Hitler i det nazistiska Tyskland. De välkomnades av stora delar av folket för att de lovade trygghet och skapade ordning.

Sådana som Donald J. Trump och Viktor Orbán, som också av PK-isterna utpekas som gauleiters i fascisthelvetet, tillhör en helt annan krets. Deras uppdrag har inget med att inrätta ett statligt våldsmonopol att göra ty i båda fallen, USA och Ungern, finns stabila och välfungerande statliga våldsmonopol. Trump och Orbán har något slags uppdrag från medelklassen, men uppdraget är inte att upprätta en pålitlig nattväktarstat med ett rejält våldsmonopol, ty det finns redan, utan att försöka täppa igen truten på PK-isterna, de så kallade eliterna (vilket möjligen Orbán, men inte Trump, lyckas med).

Eftersom PK-isterna inte skiljer mellan Orbántypen och Dutertetypen så förmår de inte heller identifiera vilken sorts påstådda fascister som eventuellt hotar att etablera sig och vinna stöd i Sverige. Lika lite som gamla helvetespräster klarar de av att göra skillnaden.

Min uppfattning är att om ”Orbánfascisterna” fick ett starkare genomslag i Sverige, kanske i egenskap av Sverigedemokraterna, så skulle det troligen vara till en del nytta, i varje fall inte till någon särskild skada annat än för PK-ister. Men det som skrämmer mig är att det kan uppstå en allmän efterfrågan på Dutertefascister.

Det svenska hotet är att medborgarna blir svikna av att det svenska politikerväldet väljer att inte upprätthålla statens våldsmonopol och därigenom underlåter att säkra medborgarnas trygghet. Själv har jag ingen förtröstan att den svenska våldsapparaten, i huvudsak polisen, ska kunna ingripa till mitt försvar om det skulle behövas. Om det kriminella våldet inte griper omkring sig beror det nog mer på att de kriminella inte sett och utnyttjat chanserna än att de räds svensk polis.

Därför tror jag att den helvetesrisk som vi kan ha anledning att frukta är att det kriminella våldet sprids och att svenska medborgare välkomnar en Duterte eller en Bolsonaro. I ett sådant läge skulle det bara kännas larvigt att klaga på typer som Trump, Orbán och Sverigedemokraterna.

 

65 reaktioner på ”Det finns grader i helvetet

  • 5ven55on skriver:

   Ja, det finns grader även i detta helvete. Men i dagsläget finns några viktiga betraktelser gällande socialismen som gör frågan ointressant:

   1. Den orättvisa omfördelning som främst sker idag är en plundring av den etniskt svenska under- och medelklassens tillgångar. Dessa tillgångar tilldelas inflyttade utlänningar och en klick PK-rövare (t.ex brunråttan Ramberg och hennes advokat-gangsters).
   2. Gamla s.k ”klassfrågor” och omfördelningsfrågor blir beroende på detta ointressanta. Vi måste akut få stopp på denna plundring, få bort de makthavare som driver den samt straffa sådana som Ramberg (och återta det de stulit).
   3. De som tidigare kallade sig socialister omfamnar vanligen denna nya ordning vilket gör att de oavsett grad i helvetet (allt från frihetliga demokrater till hardcore diktaturvurmande kommunister) alla har ungefär samma delaktighet i detta mest akuta av problem.

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Jag vill nog lägga till vad man kallar ”financialisation” dvs bankers och utlånings allt större betydelse och det man kallar ”economic rent” dvs att en geografisk plats som är tidlös kan tillgodogöra sig ”rent” ovan vad man annars ser som marginalproduktivitet kontra pris och efterfrågan dvs det är ett slags monopol som tillgodogör sig vinster ovan marginalkostnader och som annars skulle medföra konkurrens, mark byggs inte av kapital, och där värdet ökar när kringliggande aktiviteter ökar som kommunikationsutbyggnad, affärer mm. ”Financialisation” avser ju mer bank och finans, att t.ex. huslån buntas samman och säljs i paket utanför banken och blir en likvid tillgång, minskar risken för banken, samtidigt som eget kapital ständigt minskar och utlåningen fungerar som hävstång mot eget kapital och ger vinster (och staten är utlånare i sista hand).Likaså att krediter driver bostadspriser dvs man får råd att efterfråga (åtminstone tills de egna inkomsterna som ska räcka till ränta sätter stopp). Bankerna uppvisar mångmiljardvinster vart kvartal.

    Så även om migrationen torde vara det värsta sveket av vänstern mot medelklass och arbetarklass ur ekonomisk synvinkel, så kan man ju samtidigt se att de saknar recept och politik mot vad vi i västvärlden ser som skenande bostadspriser, vilket ger en markant omfördelning och överföring av inkomster via räntor till andra delar inom den privata sfären (nyliberalismen ur viss synpunkt). Frågan om ”economic rent” eller ”financialisation” är ju inte i sig en vänster-högerfråga, men de som tjänar på det är de som sitter på tillgångarna.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://larspsyll.wordpress.com/2018/10/26/wren-lewis-the-flimflam-anti-pluralist/
    Dubbla doktorstitlar i ekonomisk historia och i nationalekonomi

    Han gör underverk att förstå begränsningarna i teorier och att det inte är en homogen ”vetenskap”.

    Det är naturligtvis trist för den som satsar på ekonomi och tror han eller hon ska förstå och bli varse hur det fungerar! Eller för lekmannen som vill tro att en vetenskaplig titel borgar för sanning. Auktoritetstron är en fälla, men vi kan samtidigt inte klara oss utan auktoriteter.

    Gilla

  • Den som väntar på skriver:

   Patrik verkar ha missförstått något fundamentalt. Två beslut i EU, ”nyfascistiska organisationer skall förbjudas, samt att man inte får kritisera Muhammed. Man undrar när ljuset skall gå upp? Dessutom så var det någon block när jag skulle läsa om detta på Friatider.

   Gillad av 1 person

 1. fabricerad skriver:

  Judas, Cassius och Brutus bör rimligen representera nazister, fascister och skattesmitare i den moderna, omarbetade versionen. Vergilius blir den skattebetalande medelklassen som inte får följa med hela vägen in i paradiset (välfärdsapparaten och toppositionerna där)

  Gilla

 2. Jakten på de sensibla skriver:

  Psykologiska försök i USA har kastat nytt ljus över konservatismen. Man kunde i försök, med 95 % säkerhet, förutsäga vilka individ som var konservativa, enbart genom att mäta hur människor reagerade på starka bilder. De som visade på blod, skador och mer äckliga ting. Alltså faror och risker. De politiskt konservativa var extra känsliga för dessa typer av bilder.

  Detta kan naturligtvis betraktas ur olika synvinklar. En tolkning kan vara att de konservativas behov av trygghet visar upp sig som en ökad sensibilitet. Och att de reagerar starkare och tidigare än andra på mer uppenbara faror och risker.

  Om man då, som enskild människa, ser att migrationen förhöjer faror och risker – så leder det också till mer starka reaktioner.

  När man blir äldre växer ofta konservatismen fram. Man vill bevara mer än förnya. Behovet av trygghet och överblickbarhet ökar.

  Medan yngre och mer okänsliga personligheter, är beredda att ta mycket större risker. Även i samhällsutveckling. Kanske inte medvetet, utan mer i oförmåga att tolka och se farornas alla tecken. Med bristande lyhördhet som följd.

  I det ljuset utgör förföljelsen av SD-väljare även en jakt på de mest trygghetstörstande och extra känsliga. När Annie Lööf talar om 30 miljoner fler migranter, uppvisar hon ett extremt stort risktagande. Och står därmed mycket långt från all konservatism. Hennes tentakler förmår inte uppfånga hoten.ett fenomen som även uppträdde hos Reinfeldt.
  En självmotsägelsens man. Enbart konservativ på ytan.

  Den politiska situationen blir därmed absurd. De unga och mer riskbenägna brännmärker de äldre och mest känsliga. Rädsla och försiktighet tabueras och möter fördömelse.

  Människor med behov av kontinuitet och trygghet förvandlas till ett politiskt problem. De okänsliga ger sig på de mest känsliga – de som tidigast upptäcker alla faror och risker. Vi får en grotesk situation. Som idag låser all regeringsbildning. Det är inte utan att man tar sig för pannan.

  Gillad av 8 personer

  • Hosianna skriver:

   Psykopater som saknar empati, ansvarskänsla och förmåga till ånger, men är hänsynslöst riskbenägna, borde aldrig få förmånen att påverka politiken alls i en civiliserat västerländsk demokrati – särskilt inte som riksdagspartiledare i vårt tidigare så trygga, tillitsfulla Sverige.

   Gillad av 3 personer

  • Erik2 skriver:

   Det är väldigt bra beskrivet. Jag känner långt in i märgen att det är precis så här. All denna känslokyla och brutalitet som möter en när man förtvivlat försöker förklara vad det är man ser och inte tycker om. Jag har sagt det förut, men ge det 10 år till och vi har fängslade konservativa. Nästa steg behöver inte bli rena utrotningsläger eftersom vi har andra möjligheter till att eliminera människor idag. T ex, varför ska staten betala ut pension till den som är illojal? Det är väl klart att bankerna har ett ansvar för att strypa bankkonton för de som har fel värdegrund?

   Gilla

  • Den som väntar på skriver:

   Alla dessa undersökningar är också behäftade med mätfel som består i att liberaler och vänster ljuger mer än konservativa.

   Gilla

 3. Aurora skriver:

  Men Ghadaffi, Hussein och Hitler måste väl ändå vara en annan krets än Duterte och Bolsonaro. Men, ja, det finns absolut risk att man i Sverige kan komma att efterfråga en Duterte eller Bolsonaro. Så ska man vera att det finns fler fascisthot; som en del religiös extremism. Den fascistiska ton och form som omgärdar denna extremism undgår många. Det är förståss svårt att gradera helvetet men pk-medias ständiga rop på vargen (Trump, Orban, SD) riskerar att helt förblinda vårt samhälle för den verkliga fascistfaran.

  Gillad av 2 personer

 4. V for Vendetta skriver:

  Med eskalerande ytterligheter följer krav på ökande eskalerande ytterligheter. I Sverige har detta tagit sig uttryck inte så mycket i eskalerande våld från nattväktarstaten utan mer i en eskalerande jurisdiktion som arbetar på det mest intrikata sätt åt att sätta dit 70-åriga damer som skriver förflugna ord på sociala medier eller jobbar den med att fundera på om ordet negerboll är gångbart eller straffbart. Under tiden smids det planer bland klanerna, en företeelse så förlegad i Sverige att vi inte ens tänker tanken att det skulle kunna förhålla sig som så att vi har klaner, som mynnar ut i våld, bilbrännande och allmän otrygghet bland boende i klanområden….. allt medan lagen arbetar vidare med ordet negerboll. Om vi behöver en Trump?? Ja, den som slipper helvetet får se.

  Gillad av 2 personer

 5. Elisabeth skriver:

  ”Uppdraget är att försöka täppa till truten på PK-isterna”. Ja, jag önskar vi hade en tuffing som Trump även i det här landet. Det behövs.
  Jag tittade på OpinionLive igår. En lastbilschaufför från Kiruna vittnade om att han blev utesluten från Transport eftersom han var en aktiv SDare. Ingen från Transport ställde upp i programmet ( hmmm…..) utan deras smutsiga byk sköttes istället av en hantlangare från ett slags sosse-organisation, Tiden ( ? ). Denne ”consigliere” vevade på om ”allas lika värde” etc etc utan att någon gång få frågan, men lastbilschaufförens lika värde och rättigheter då ???! Sossarna visar maffia-fasoner ! Hoppas fler än jag blev upprörda. I MSM rapporteras ofta med illa dolt hån att SD inte kan fylla sina kommunala politiska platser, nämnder osv, men behandlingen av chauffören visar med all önskvärd tydlighet varför. Media lyckades även mobba bort Stefan Borg från kommunalrådsposten i Hörby. Därför representeras SD slående ofta av personer med yrkeslivet bakom sig. Chauffören sa att han skulle gå vidare i ärendet. Heja, heja, säger jag. Kläm åt de här maktfullkomliga maffiatyperna. Numera fjäskar och strävar det f d Arbetarpartiet uppåt och sparkar nedåt. Det är inte vackert att skåda.

  Gillad av 4 personer

 6. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Jag har faktiskt aldrig förstått vad fascism är, jag försökte friska upp minnet genom engelska Wikipedia men är inte mycket klokare, man försökte identifiera fascism genom vad det är mot, men det är ju otillräckligt. Vad jag kan förstå så är huvudkomponenten i fascism en totalitär överhet, som är mot folkstyre (om inte folket följer den totalitära överheten) men resten verkar vara detaljer, på Mussolinis tid så var ju nationen en förutsättning för makt, fienden var Sovjet och anglosaxarna och den tidens politiska mode innefattade att totalitära enheter hade en diktator, men saker och ting utvecklas ju. Fascismen byggde som jag förstår det på att den totalitära överheten visste bättre an vanligt folk, fascismen var också mot konservatism, vilket betyder att man också trodde sig veta bättre än beprövad erfarenhet och ville stöpa samhället till sin avbild. Hur jag än vrider och vänder mig så kommer jag fram till att det är dagens politiska etablissemang som är fascister, det är bara ytliga paraphernalia som skiljer sig, EU, DÖ, indoktrineringen, hatet mot de som inte tycker som etablissemanget, föraktet för yttrandefrihet och man visar stort förstående för andra totalitära system som socialism och islam. Fascister tenderade också att ha förståelse för våld som lösningsmetod, men också detta har ju utvecklats, moderna etablissemangspolitiker har nog med folk som utöver våld via proxy, våra ungdomar lär sig i skolan vem som har rätt att utöva våld, våldet kommer från de som etablissemanget anser aldrig kan göra något fel och som vi ständigt hyllar och som blir fler och fler, de unga lägger ihop två och två, och till och med de unga kvinnorna börjar allt mer lära sig att hålla sig på mattan.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   ”Jag har faktiskt aldrig förstått vad fascism är,”

   Kanske de här citaten kan hjälpa till, det är inte av Stefan Löfven …

   ”Sätt facken i företagsledningen!”
   ”Sätt facken i ledningen för parlamentet!”
   ”Reglera industrin för att minska utsläppen!”
   ”Staten ska erbjuda ett socialt skyddsnät för sina medborgare!”
   ”Regeringen ska ha automatisk majoritet i parlamentet, trots att deras partier inte vann valet!”
   ”Facken ska sätta höga minimilöner som alla ska följa!”

   Benito Mussolini

   Gilla

   • Lite trött på allt skriver:

    Jo precis, etablissemanget verkar ha en allvarlig släng av projicering, Patriks inlägg förstod jag inte alls, katten sitter i andra trädet. Att skjuta knarklangare gör en väl inte till fascist? Inte orange hår heller.

    Gillad av 1 person

 7. The democratic contradictions of multiculturalism skriver:

  Den moderna fascismen är ju heller inte så dum att man pumpar upp en Mussolini-docka, istället så har man ett EU-parlament och FNs generalförsamling och Soros. Den moderna fascismen är heller inte så dum så att den dömer ut demokratin, mycket smartare då att då folk att TRO att de har demokrati, och så göra vad man vill iallafall. Den moderna fascismen har också gjort en gimmick av nazismen, för inget förenar som en tydlig lätt illustrerad motpol, så man har gjort förintelsen central, inte av omsorg om judar eller andra minoriteter, utan just för att kunna förtrycka majoriteten, och skapa sin makt på split och söndring genom massinvandring, det äldsta tricket i boken, jag lärde mig om det i Asterix-albumet tvedräkten. Romarna vände gallerna mot sig själva genom tvedräkt.

  Mitt första redskap för politisk förståelse är att nu utgå från att det riktiga och sanna är motsatt vad etablissemanget säger, så när de pekar finger till höger och vänster (för Trump är mera höger och SD vänster exempelvis) och säger fascist, så tänker jag, jojo, den som sat’ han vat’.

  Gillad av 3 personer

 8. Dandersan skriver:

  Dessa hemska ledare uppkommer inte i ett vakuum.
  Hitlers framgång var i början en reaktion på kommunistisk terror.
  Vad som sker i Muslimska länder nu ser vi . Detta motiverar inte deras grymhet men förklarar hur de kom fram.
  Polariseringen som vi ser i dagens samhälle, där SD och deras väljare ställs utanför, är illavarslande!

  Gilla

 9. Tritonen skriver:

  Jag förvånas över att det nuförtiden är helt i sin ordning att ge SD epitetet ”bruna”. Vad grundar man det på? Kan det vara ”den nedärvda essensen”, en ganska onödig och tvetydig formulering i partiprogrammet. Men det är väl också allt?

  Gilla

 10. Aha skriver:

  Utan grov kriminalitet, ingen Duterte eller Bolsonaro. Utan Duterte eller Bolsonaro, grov kriminalitet.
  Om Duterte eller Bolsonaro är enda alternativet för att komma tillrätta med en vardag präglad av kriminella, så är det svårt att se problemet. Indonesierna och Brasilianarna låter sig nog bli kallade för fascister under sådana omständigheter.

  Svenska alternativ såsom dialogpoliser, bjuda på kaffe är väl så långt ifrån möjliga lösningar man kan komma i länder som Indonesien och Brasilien.

  Gillad av 3 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  ”Våldsmonopol” har aldrig funnits och är inget att sträva efter. – Det krävs regler för i vilka lägen våld är tillåtet och hur mycket men alla får bruka våld när läget så kräver.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Den metod jag rekommenderar, är krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet utanför anvisat territorium och konsekvenser på tillräcklig nivå för att man inte skall avvika. – Och ett generellt skattefinansierat belopp som hjälp med denna kostnad för att skaffa garant men större acceptans för detta skulle man få, om man tilläts hjälpa dem man känner samhörighet med och inga andra.

   Våldsbrottsligheten kan med denna metod på sikt bli självfinansierad.

   Gilla

  • Vax skriver:

   Den 5 september gick en elev på Råslättsskolan i det invandrardominerade ”utsatta området” Råslätt i Jönköping till attack mot andra elever på skolan, iförd maskering och beväpnad med kniv. I förhör har nu gärningspersonen utförligt berättat hur han planerat att döda sex av skolans elever. Attacken har flera likheter med den mer uppmärksammade i Trollhättan 2015.

   Vi minns rabaldret efter Trollhättandådet Löfven skyndade sig till platsen för att beklaga sig över nazisterna.
I Västerås var han redan på platsen men skyndade sig därifrån med svansen mellan benen.
   Det är skillnad på dåd och person

   Gilla

 12. svenne skriver:

  ”Men det som skrämmer mig är att det kan uppstå en allmän efterfrågan på Dutertefascister”.

  Kan det inte vara så att det rättsliga förfallet kan hamna på en så kritisk nivå att åtgärder enligt ”Orbánfascismen” inte är tillräckligt kraftfulla för att bryta den trend som den ökande våldsspiralen är en del av?

  Att ändra riktning på ett skede som är väldigt destruktivt kräver stora insatser just i samband med kursomläggningen. Detta därför att det finns starka krafter som just då motsätter sig detta och vars högsta önskan är att förfallet skall få fortsätta därför att de gynnas av den kaotiska situationen t.ex. ekonomiskt och genom att äga en maktställning inom den kriminella sfären.

  För att komma till rätta med problemet måste kanske politikerna bedöma vilken grad av ”Duterteinsatser” som krävs initialt för att överhuvudtaget kunna bryta trenden, och då detta har skett kan det ske en övergång till den mildare ”Orbánfascismen”. Då läget stabiliseras skall detta ske på en nivå hos våldsmonoplet som accepteras av medborgarna.

  Eftersom de genomförda laborationerna med korvgrillning, tafsarmband, ”samtal” och en naiv förståelse gällande ”socioekonomiska faktorer” inte har haft någon effekt överhuvudtaget så måste de styrande nu ta till andra metoder, även om dessa är impopulära hos journalistkåren och andra figurer på ”den goda sidan”.

  Gillad av 2 personer

  • Egon skriver:

   Rätt där.
   Tyvärr måste bli ännu värre innan svenskarna vaknar i morronsoffan…….
   Hoppas på ett Islamistiskt parti i valet 2022.
   Kanske är det vad som krävs för att Svensson skall fatta att vårt land sakta men säkert håller
   på att förvandlas till nordens Turkiet.

   Gilla

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Mångkulturen, den fria rörligheten, och islam har gett mig sämre sjukvård och högre skatt. Den har gett mig handgranatsattacker, uppgörelser med automatvapen (strid i bebyggelse), med mera. Den har gett mig ett korrupt land som raskt koloniseras av invaderande folk.

  Om fascism är det som krävs för att göra något åt detta? Om fascism är det som krävs för att göra Sverige svenskt igen?

  Ja, då är vi alla fascister.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

 14. Östrahult skriver:

  Sanningen är väl att majoriteten svenskar inte ids att sätta sig in i den här typen av frågor. Man undviker också att ställa till det genom att hysa obekväma åsikter. Därför förlitar man sig på vad som sägs i SVT, som t ex förklarar att det nog är Trump som ligger bakom bomberna. De är så smarta på SVT att de inte låter egen personal säga det, utan man hyr in en ”expert” som påstår detta, Jan Hallenberg. ”Jan Hallenberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och forskningsledare på UI. Han är expert på USA:s utrikes-och säkerhetspolitik. Han har varit gästforskare vid Princeton, Harvard och University of California – Berkeley.”

  Det här säger en del om:

  • Vilken knäppskalle som helst kan bli professor
  • Princeton, Harvard, etc kanske borde omvärderas
  • Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet är totalt politiserade

  Gillad av 4 personer

 15. Werner von Winchelbaum skriver:

  Opinionsundersokningar har visat pa ett overvaldigande stod for Dutertes politik. Dussintals enskilda individer — ur alla samhallsklasser — med rotter i Filippinerna som jag pratat med i Sverige, USA och i Filippinerna stodjer nastan alla Duterte. Vad gor man i ett samhalle som terroriseras av kriminella gang — och polis och rattsvasendet korrumperat — som lever av utpressning och knarkhandel?

  Det ar latt att losa varldens problem fran ett fik vid Medborgarplatsen.

  Werner

  Gillad av 6 personer

 16. Det eruptiva skriver:

  I fysiken fick vi lära oss att föremål som ligger stilla på ett bord gör det för att det mötts av en motkraft. En balanserande motreaktion. Samma fenomen återfinns även i ett samhälle. Men i alla balanser döljer sig något försåtligt.

  Ett extremt tungt föremål på ett bord ligger lika stilla som lätt frigolit. Men de inblandade krafterna är mycket olika. Kriminalitet och samhällets svar på det påverkas även den av de inblandade krafterna.

  Vid jordskalv utlöses monumentala inre spänningar. Spänningar som byggts upp under lång tid, och som får marken att rista i ett enda stort förlösande ögonblick. På ett mycket farligt sätt.

  Idag bygger vi upp spänningar i samhället. Det mångkulturella samhället går bräschen för det. Men vi saknar verktyg för att styra över utvecklingen. Det blir vad det blir. Så bygger vi våra samhällen idag. Ångtrycket växer successivt. Alla säkerhetsventiler har pluggats igen. Inte ens SD tillåts pysa ut lite av trycket. Allt synes tuffa på som vanligt.

  Men precis som en stjärna kan uppnå en kritisk massa, innan den exploderar som en supernova, kan även PK-ismen potentiellt bygga upp inre och farliga spänningar. Vi såg hur spänningar i forna Jugoslavien slet itu hela samhället. Krafter som fick samhället att explodera eruptivt. Krafter och motkrafter kan bestå av en farlig materia. Om tyngden i dem blir för stor. Vår egen fiende stavas därför – en svensk aningslöshet.

  Gillad av 3 personer

 17. Hosianna skriver:

  Tack, kloke Patrik, men visst är det väl själva fan, att vårt egenskapade Paradis på jorden har kunnat förvandlas till ett mångkulturellt inferno med en helvetisk, tidigare fullkomligt otänkbar, importerad kriminalitet?

  På förment demokratisk väg, dessutom! De ”naivt” massinvandringsvurmande 7-partisternas makthunger har ställt till med djävulskap och globalisterna pinar den skötsamma befolkningen med allt större entusiasm.

  https://ledarsidorna.se/2018/10/europadomstolen-kapitulerar-infor-islamismen/

  Vi ursprungseuropéer ska tydligen tiga och lida i ett politikerskapat helvete tills vi dör ut.

  Gillad av 3 personer

 18. Astrid skriver:

  Svenska folket är fört bakom ljuset och vad kan uppstå ur det? Vi är grundlurade, för varför skulle annars 82 procent av väljarna rösta för ett kommunistiskt samhälle som saknar mänskliga rättigheter, och med förskräckande erfarenheter av nazism och kommunism i närtid? Vem vill på allvar lämna över en grym ordning till barn och barnbarn?

  Utvecklandet av gehör för vad som är sant och falskt, vinna en säkerhet i omdömesbildningen är viktig. Att inte bara lyssna och läsa, utan både höra och se bättre själv. En skolning av sinnena. Människor som ser klart, genomskådar, går inte att lura; säger självklart NEJ till diktatur.

  Genom insikt i annan lagbundenhet än den fysiska är det möjligt att vinna över globalismen, såsom de klassiska sagorna undervisar om: Pyret besegrar Jätten.
  Donald Trumps valseger i USA var något av ett mirakel med den otroligt mäktiga oligarkin mot sig; nästan alla medier, så där 96 procent.

  Gillad av 1 person

 19. Lars Lagerberg skriver:

  Varför blir vi fler och fler ”fascister” i Sverige? När man ser vad som pågår i landet och pådyvlas en helt annan bild från PK-etablissemanget, reagerar tänkande människor i protest. En naturlig reaktion hos medvetna medborgare. Därför kommer SD att växa så länge inget görs från våra globalister, vilket skulle strida mot deras egen agenda. Alltså kvarstår problemet till dess att vi får ett regimskifte med en annan inriktning.
  A propå unga risktagare så har vi alldeles för få äldre i vår riksdag. Detta är allvarligt för landets utveckling och de politiska partierna tycks ha samma inställning som många företag – över 45 år och du är ett skämt! Alla dessa gapiga och indoktrinerade – vanligtvis unga flickor – som vet och kan allt; som tur är slipper vi MP:s självgode språkrör i framtiden.

  Gilla

 20. JL skriver:

  Duterte i samma kategori som Hitler och Saddam? Där om någonstans kan vi nog prata om grader…..

  Maktfullkomliga sadister jämförs med vad är närmast att likna med en hårdför sheriff i vilda västern. Läs på duterte, och nöj er inte med main stream medias vinklade dynga.

  Bolsonario återstår att se vilken kategori han hamnar i. Vänner i Brasilien verkar se honom se honom som det minst dåliga alternativet. Tiden får utvisa då han lär vinna.

  Gilla

 21. Spiro A skriver:

  Läst på foliehatten CB:s statistik verifierar allt vad SD och andra ”fascister och rasister” alltid har sagt och det kan inte massmedia som DN rapportera som fakta, istället vinklar och ljuger man. Enligt DN, diskuteras korrekta fakta, bara i andra media – ”rasistiska internetforum!”

  De undersökningar och beräkningar som gjorts om Sveriges demografiska utveckling är i många fall seriösa. Det är därför mycket märkligt, att Strandberg anser, att öppen SCB-statistik ska ses som ”radikal politik” och ”rasism!”
  Siffrorna från ”Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar från SCB”:
  2012 : 72,8%
  2013 : 72,0%
  2014 : 71,2%
  2015 : 70,4%
  2016 : 69,4%
  2017 : 68,4%

  Det framgår klart och tydligt, att svenskfödda med svenskfödda föräldrar minskar med cirka c:a 1 % per år. Om nuvarande tendens håller i sig, är det bara att räkna 18 år framåt i tiden, för att svenskfödda skall understiga 50%. Svenskarna blir då i minoritet. Siffrorna som SCB anger, tyder på att det sker någon gång, innan år 2040. En osäkerhetsfaktor är hur stor invandringen blir under dessa år. Om invandringen ökar gå det snabbare, om invandringen stannar upp, tar det några år till!

  Gillad av 2 personer

 22. Rikard skriver:

  Hej.

  Ett tillägg: är det inte extra pikant att man sablar ned Orban, Duterte, Trump och Bolsonario som någon sorts blodtörstiga slaktare, endast drivna av en lust att skada och döda?

  Lenin? Stalin? Mao? Dessa varelser, monster i människohamn om något, hyllas allmänt alltjämt i Sverige både inom socialdemokratin och längre vänsterut. De tiotals miljoner som mördades på order av dessa saknar för all svensk vänster något värde.

  Bara det att det kan finnas något som Leninbadet, eller som på Bokmässan Lenins barnhörna!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 23. johan utan land skriver:

  Det ligger i farans riktning att det blir en Maduro eller en Hussein snarare än en beskedlig Åkesson som tar över när förfallet gått så långt att ordning inte längre kan upprätthållas. Någon Trump eller Duterte ser man inte heller skymten av i den inhemska politiken.

  Fast osannolikt vore kanske bäst om en Kurz kunde stiga fram ur sjuklöverns avgrund och påbörja den mödosamma tillbakarullningen av det postmoderna vansinnet.

  Gilla

 24. Brunte skriver:

  Förhoppningsvis blir Orban, Trump, Duarte och Bolsonaro sådana som folk ser upp till när förfallet har nått vändpunkten. Då får vi som har blivit kallde allt möjligt elakt från PK maffian och 7, klövern, möjlighet att ge igen kraftfullt. Ett bra sätt är att kalla dem för vad dom är. Flumaschlen hela bunten.

  Gillad av 2 personer

 25. Fritz skriver:

  Efter att följt Patrik några veckor (rekommenderad) börjar kommentarerna bli enahanda av besserwisser karaktär – och jag undrar vilken temp i helvetet som krävs för att få verkstad av allt detta PK-fel – som jag i stort håller med om. Men varför bara analysera och problematisera det alla som följer spalten i stort(?) håller med om – gör vi inget varken syns eller hörs vi och vi stör inte de som är problemet – de sätter agenda, står för berättelsen och kör på och vi blir gnälliga förlorare…
  Mitt förslag är att inläggen om möjligt något visar mot hur det man kritiserar också kan förändras! Mitt förslag är att vi varje månad satsar en peng som används till att summera det som diskuterats under månaden samt formulerar det till en annons i DN t ex ”Icke PK-folket.” Genom att månad för månad visa alternativ så kan vi göra något konkret och öka folks mod att uttrycka den verklighet som PK-korridoren hindrar.
  Men skicka in pengar varje månad… hum? Precis att bekvämt skriva en kommentar kostar inget och kräver väldigt lite – ger just väldigt lite förändring – i verkligheten ingenting.

  Så ska det bli lite viking action får det faktiskt kosta – vad säger ni – förlorare/vinnare?

  Gilla

 26. Åke i Sörmland skriver:

  här finns en sinnelig funktion i att betrakta alla utrop om fascism etc.
  Jag har tjatat om emotionella skalor in absurdum och nu kommer mer. Eftersom emotioner, och då även politik, är våglängder (Hz) finns även en rent fysisk aspekt här. Använd av bloggaren Q såsom uttrycket ”think mirror”. Korta våglängder (hög etik) kan penetrera långa våglängder men inte tvärtom. Alltså kan en högetisk person se rakt igenom hela emotionsstacken, medan en lågetisk (långvågig) person endast kan se taket ovanför sin egen nivå (envägsspegel). Därför blir resultatet att den som skriker fascist endast har verklighet om fascism och lägre nivåer, eftersom denne endast kan se nedåt mot destruktion och därför är det denne som är fascisten. Skolex. är Clintons Russian collusion och uranium one!
  Tro nu inte att PK-maffian inte känner till detta, ty de använder det dagligen i media och i förorterna. Agenda: Tryck ned allmogen under den PK-emotionella nivå (fearmonger på svenska) så tappar allmogen vetskap om de högre etiska nivåerna – resultat kaos. Ring a bell? Härska och söndra!
  Så PK-istens fall i egen grop blir att peka finger åt andra, då signalerar denne ”här är despoten”.
  Man kan likna fascistnivån (+ andra låga nivåer) vid en LP-skiva, där nivån är skivan och uttrycken är det som spelas upp från skivan(se hypnos).
  Således ”same shit, different bags”.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.