Det Rätta bestäms inte av det Sanna utan av Maktens egenintressen

Patrik Engellau

Begreppet Politiskt Korrekt, PK, kan förefalla svårtolkat och oprecist. För så däringa fem år sedan började jag själv fundera på allvar över dess innebörd. Det som förundrade och bekymrade mig var att det å ena sidan var lätt att intuitivt stämpla vissa uppfattningar som PK medan det å andra sidan var svårt att identifiera vad dessa uppfattningar hade gemensamt som motiverade beteckningen.

Efter en himla massa funderande kom jag fram till det som är självklart. PK är sådana tänkesätt, åsikter och perspektiv som makten tycker om. Politiken är makten. Maktens grundläggande drivkraft är att bevara och utöka sin makt. Detta är en sociologisk grundlag och inte så mycket att bli upprörd över som att nyktert konstatera. Som Zhengyang Wu skrev häromdagen med hänvisning till denna sociologiska grundlags inkarnation i Sverige: ”Makteliten vill ständigt öka sin makt över det svenska välståndet, som skapats av det svenska folket, för att fördela en allt större andel av det till sig själva och sina trogna tjänare”.

Makten jobbar inte bara, i västerlandet knappt alls, med batonger och våld, utan framför allt med idéer. I för makten lyckliga situationer blir det som Marx formulerade det, nämligen att ”samhällets dominerande ideologi är den härskande klassens ideologi”. I de för makthavare olyckliga situationer där de inte lyckats inpränta sitt tänkande i folkets hjärnor får de försöka domptera folket med våld, tortyr och fängelser. Lenin, Stalin, Saddam Hussein, Ghaddafi, Mao Zedong och Pol Pot är historiska illustrationer.

Jag påstår alltså – och erkänner att det är ett vågat påstående så säg gärna emot! – att alla i Sverige giltiga PK-istiska idéer gynnar dagens svenska makthavare, alltså politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (om än kanske på lite kringelkrokiga vägar). Ett bevis för detta, som kanske inte är något riktigt bevis utan snarare ett talande indicium, är att PK-idéerna nästan uteslutande drivs i statliga och statligt finansierade miljöer, Dagens Nyheters kulturredaktion då undantagen i egenskap av privatägd juridisk person. Om vi antar att makten har instinkter som gör att den på lukten känner om en företeelse gynnar den eller inte så verkar den ha en rottweilers förmåga att sniffa sig fram till och anamma för den själv näringsrika tankar och synpunkter.

Någonstans har jag läst att begreppet PK uppfanns i Sovjetunionen där det behövdes två slags sanningar, dels sådana som korrekt avspeglade den empiriska verkligheten och dels sådana reflekterade en högre verklighets uppfattningar, nämligen politikens, och därför kallades politiskt korrekta. Chefsingenjören på stålverket i Chabarovsk blev uppkallad till kamrat företagsledaren och tillfrågad om månadens produktion. ”Femton ton, kamrat”, svarade chefsingenjören. ”Det går inte”, sa företagsledaren, ”det är långt under planen”. ”Jag förstår, kamrat”, sa chefsingenjören, ”jag menade 150 ton”. På det viset blev det kutym i Sovjetunionen att skilja på två slags sanningar, de korrekta, som gick att väga och mäta och stämde med vad folk i allmänhet kunde konstatera, och de politiskt korrekta som makten ville höra. Jag vet inte om denna berättelse är en skröna, men den är i så fall en bra skröna.

Poängen är att det politiskt korrekta inte behöver har något med den empiriska verkligheten att göra. Det gör ingenting om medborgarnas egna ögons vittnesbörd berättar en annan historia än den politiskt korrekta. Minns sagan om kejsarens nya kläder. Alla såg att majestätet var naket men de vågade inte tala klarspråk om sina observationer ty det hade spritts en fatwa om att alla som inte såg de fina kläderna var dumma i huvudet. Vår tids motsvarighet är att skälla observanta medelklassare för rasister, fascister eller brunråttor.

Till och med en så stollig PK-idé som att det finns 15 eller 42 eller 76 kön passar väl in i detta mönster eftersom den tenderar att upplösa den normala medelklassarens respekt för empirisk sanning och gör honom mer benägen, om inte annat så för husfridens och den sociala acceptansens skull, att, åtminstone ögonskenligen, acceptera vilka tokigheter som helst, framför allt själva huvudtokigheten, nämligen att det rätta inte bestäms av det sanna utan av makten. När medborgaren inte längre får anföra sakskäl för sin åsikt har makten blivit totalitär.

Att tänka rätt är stort, att tänka politiskt korrekt är större, kunde det ha stått över aulan till Uppsala universitet, ett lärosäte som för ett tag sedan använt skattepengar för att bygga en toalett för tredjekönare och folk som inte vet vilket kön de tillhör, läs mer om det här.

91 reaktioner på ”Det Rätta bestäms inte av det Sanna utan av Maktens egenintressen

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Iakttagelsen att ”det rätta inte bestäms av det sanna utan av makten” är en självklarhet. Rätten är och har alltid varit underställd makten i alla samhällen. Det gäller nu liksom på Copernikus tid.

  Gilla

 2. Lars skriver:

  Men vad händer om vi har flera makt centrum? Vad är PK inom Näringslivets? Klaga på skatter kanske? Vad är PK inom media koncerner? Inom finansvärlden? Vård och omsorg? Politiskt korrekt beskriver att vad man anser har en politisk dimension dvs avser styrning av landet och de makthavare man har att ta hänsyn till dvs det avser politikens område, men dessa är flera – bostäder, migration, pensioner, välfärdssystem, SIDA mm. Vi är nog många som lärt oss att vissa saker får man inte säga.

  Om vi ser på migrationspolitiken, varför är det inom näringslivet PK att vara positiv till migration och mångfald av kulturer? Inom Bonniers? Varför inom LO? Kyrkan? De olika partierna inom sjuklövern?

  Varför är dessa entiteteter med makt så eniga? Är de så rädda för att stöta sig med partierna i Sveriges Riksdag?

  Gillad av 1 person

  • Observatör skriver:

   ”Blå tåget” konstaterade 1972 att ”staten och kapitalet dom sitter i samma båt”. Kapitalet vill maximera utbudet av arbetskraft och staten vill maximera skattebasen. Därför vill man ha en stor invandring som ökar utbudet av arbetskraft och BNP (men inte BNP per capita). Man är också feminist vilket ju i slutändan kokar ner till att kvinnor skall prioritera lönearbete framför barn och familj.

   Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Med en ekonomi där över 50% samlas in i skatt koncentrerar sig näringslivets hela maktutövning på att få kontrakt från politiker. Bland annat genom att följa PK.
   Argumentet om näringslivets makt brukar gå ut på att socialister vill konfiskera mer av det värde som produceras i näringslivet.

   Gillad av 5 personer

  • Loke skriver:

   En självklarhet inom näringslivet att stödja en utveckling som berikar kapitalet på löntagarnas bekostnad. Investera i aktier eller starta företag så kan du också ta del av skattekollektivets samlade omvandlingskraft.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag är inte säker på att näringsliv och kapital är samma sak.
    Näringsliv är den verksamhet som skapar värde för andra. Medan kapital handlar om makt och styrning.
    Här är en lång interview om ”The City”, alltså finansverksamheten i London. Det gör en distinkt skillnad mellan näringsverksamhet (industrialister) och kapitalet.
    youtube.com/watch?v=-oDHnr-bOLM&t=9s

    Gillad av 2 personer

  • ~o:)>> skriver:

   Lars, de vill ha det så här, varför vill du frita alla dessa från skuld? Det verkar som etablissemanget gör allt för att skuldbelägga och ”vi” på dissidentsidan alltid skall hitta på ursäkter åt etablissemanget, eller delar av det.

   Gillad av 2 personer

 3. Kjell Rehnström skriver:

  Kan det vara så att PK-ismen har uppstått på grund av att vi har ett gemensamt forum i form av internet och andra massmedier som gör att du aldrig vet vem som lyssnar? Jag vill hävda att folk tidigare var mer isolerade i egna bubblor än de är nu. Det du säger om någon nu kan höras av denne någon som känner sig kränkt, om du så bara talar om vad du känner till.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Svaren haglar A, men du kanske inte vet var du ska läsa? Menar du att ingen har det RÄTTA svaret?

   Ett svar (av många, det är bara att välja) är att PK-ismen är en metod för att förverkliga den globalistiska världsordning som funnits på agendan under långa tider. Lyd, håll käften och du kanske får leva!

   Gilla

 4. Laggar skriver:

  Kanske resonemanget behöver kompletteras. Maktens ideologi är vanligtvis det ”förnuft” med vilket man analyserar tillvaron. Man ser på tillvaron ur sin egen synpunkt och finner att ens tankesystem är helt rationellt. Då nya fenomen framkommer använder man sig av samma tankesystem och tror att allt kan inpassas i detta. Man kan inte tänka sig att man skulle behöva förändra tankesystemet. Här uppkommer problemet, ibland finns det ett faktiskt behov av att ändra men man framhärdar i sitt system. Då har man PK-fenomenet och den uppenbara konflikt som finns inför nya fenomen. Man kan ihärdigt försöka hålla ihop systemet även om man kommer att glömma bort ”förnuftet”, därför att det skulle man behöva ersätta med ett annat förnuft, som igen skulle omkullkasta den tillvaro man har trott på. Det finns alltid människor som vägrar ändra sig och då kommer dessa människor att finna andra människor farliga, därför att de hotar genom sin existens det system man bygger sin verklighet på.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   ”Det finns alltid människor som vägrar ändra sig och då kommer dessa människor att finna andra människor farliga, därför att de hotar genom sin existens det system man bygger sin verklighet på.”

   Du har vänt upp och ner på frågeställningen. Problemet är inte att de som du pekar ut är de farliga. Det är de som inte vill ha besvärliga, oflexibla individer som är de farliga.

   Gilla

 5. Lars Strömberg skriver:

  Jag vill utvidga det hela till att innefatta beteenden även UTANFÖR politiken, makten och det – påstått – listiga, sluga och intrikata rävspelet hos de – förgivettaget komplext tänkande och intelligenta människorna, i de alltför ofta uppmärksammade ledande positionerna.
  Det där ”korrekta” görandet – och såklart framförallt LÅTANDET – grundar sig nog ALLRA längst ner i fundamentet på ett SOCIALT, snarare än politiskt sammanhang.
  Jag ser nämligen samma fenomen i det alldeles vardagliga och triviala spelet mellan människor i den alldeles vardagliga och triviala vardagen. Man ler, låter positiv, säger snälla saker, undviker i princip helt vissa ämnen och åsikter. Man öser beröm även över medelmåttor och halvdana insatser. Använder floskler och plattityder som smörjmedel, anammar och masskopierar modeord och uttryck. Babblar om ”ett HÄÄRLIGT gäng” och sina ”UUNDEBARA vänner”. Man håller med, och man ler lite igen.
  Det hela är nog mer reflexmässigt, än listigt och strategiskt flerstegs-tänkande.

  Gillad av 2 personer

 6. torssan skriver:

  Allt som makten tycker om? I Sverige vill makten exv ha demokrati ( säger dom) och att jag kör bil på höger sida. Rör detta PK? Enligt min åsikt rör PK främst formen för att plädera, dvs det åsiktsmonopol som hävdas eller det förbud mot minsta problematisering som följer. Både demokrati och vänstertrafik kan lyftas i debattartiklar eller vid kaffebordet på jobbet, även om många ibland smilar. Men att säga att kvinnor styrs av biologi eller att man ska rösta på SD är PK. OK att det finns en maktaspekt, vilket ett uttalande att en diktator tar över landet visar. Men det räcker inte för avgränsning av PK, tror jag.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Torssan — För min del har jag nog en helt annan uppfattning om begreppet ”PK” än du verkar ha.

   PK-ismen har inget att göra med dina exempel, tvärtom är det anti-PK att påstå att kvinnor styrs av biologi. Eller att man röstar på SD! Dessa utsagor går nämligen stick i stäv mot PK-ismens världsbild.

   Inte heller håller jag med om Patriks förenklade definition. För att alls ha någon mening måste definitionen vara långt mera strikt, annars blir det en plattityd som bara framkallar gäspningar.

   PK-ismen är en något förvirrad sekt, som tagit makten i Sverige (och även ställt till stor skada i övriga västerlandet).
   Och:
   Den förhåller sig till den traditionella makten ungefär som en invasiv cancertumör förhåller sig till sin värdorganism.

   PK-ismen parasiterar på makten, och kommer på sikt att förstöra den. Till att börja med korrumperar den maktens representanter och får dem att fatta destruktiva beslut som underminerar själva förutsättningarna för samhällets fortsatta existens.

   Detta måste man inse: PK-sekten är en DESTRUKTIV sekt, vars mål är att förstöra vårt samhälle. Så enkelt är det, och vid närmare påseende är det lätt att själv konstatera detta — se bara på sådant som de ”ensamkommande baaarnen”, som varken är barn eller ensamkommande, utan en del av en informell invasionsstyrka.

   PK-isterna vill ha det så.

   Gillad av 7 personer

   • ~o:)>> skriver:

    Mycket bra hovs, professorn får i kraft av sin titel mer uppmärksamhet än hans felaktiga, senfärdig och banala analyser förtjänar.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Hovs (10:47), jag tror du har helt rätt i att PK-ismen parasiterar på makten och på sikt kommer att förstöra den. Och den kan beskrivas som en sekt eller en sjukdom eller bådadera. Den verkar både i det individuella och i det kollektiva medvetandet / psyket och behöver granskas från olika håll och med olika begreppsapparater.

    När jag studerade PK-ismens antilogik insåg jag att den inte bara är samhällsdestruktiv på olika sätt, utan även självdestruerande i förhållande till både makten och sig själv. Normkritiken, maktordningsperspektiven, relativiseringen, jämlikhets- och frihetsdoktrinerna fungerar upplösande, desintegrativt, dissociativt. Frågan är om någon aktör hinner dra nytta av denna svaghet, men rent logiskt kan man förutsäga att PK-ismen då och då kommer att angripa även makteliten, som tvingas ta till allt mer diktatoriska medel, men då underminerar makteliten sin egen ideologiska kärna, där PK-ismens axiom ingår.

    Gillad av 2 personer

   • ~o:)>> skriver:

    @sixten, pk-ismen är självförstörande men det var också kommunismen. Det gick många år innan muren revs. Pk-ismen har också släppt in ett annat system som är optimerat för att växa, inget annat, nämligen islam. Utgången av detta är oviss.

    Gillad av 3 personer

   • Vax skriver:

    O15:19
    Ja med en invällningen på 120 000 asylanter/år
    och där kvinnorna i allmänhet har 3-5 avkommor i släptåg,
    så behöver man inte vara något större snille att förstå varthän det barkar.
    Ändå, över 80% verkar tycka att utvecklingen är ok.
    Rinfeldt hade nog sina ljusa stunder.

    Gillad av 3 personer

 7. MartinA skriver:

  Att kräva att människor tror på omöjligheter och att de trampar på vad som är heligt skiljer angnarna från vetet, de som alltid kommer att göra redo att göra vad som helst åt makten, och de som inte kommer göra det.

  Gillad av 3 personer

 8. Bo Svensson skriver:

  Jag återkommer till behovet av en ”första kammare” – utan annan makt än den prestige den kan vinna genom sina genomtänkta kommentarer till skeendet och till de folkvaldas förslag och beslut. – Och till vilken man kvalificerar sig genom en ständigt pågående utslagstävling i intelligens.

  Den kan då fungera för att med logikens hjälp trumfa makten. – Flockvarelser som vi är, strävar vi ständigt efter att svara mot förväntningarna från dem vi uppfattar som högre i rang och det ligger då nära till hands att låta förnuft och konsekvens trumfa makten som kriterium för vem vi bedömer som värd att respektera.

  Denna första kammare skall då fungera som obligatorisk remissinstans och public service -kanalerna vara förpliktigade att publicera vad de har att säga på bästa sändningstid.

  Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   God tanke Bo! Men det förutsätter en stark korrelation mellan intelligens och bra beslutsfattande. Min erfa är att det är också andra kriterier än hög intelligens som skapar bra beslutsfattande. Här vill jag referera till Lundaforskarna Kragh och Smith.

   https://paranormal.se/topic/dmt_-_defence_mechanism_test.html

   och/eller med hjälp av den israeliske generalen och psykologen Ben Shalits metod ”hjulet”.

   Båda dessa metoder har via empiriska studier visat sig kunna vaska fram bra beslutsfattare som kan ta bra/korrekta beslut i starkt stressade situationer och under stor tidspress.

   Med den kompletteringen hoppas jag t.ex. att man skulle sållat bort personer som är intelligenta på pappret och som tror att man kan ”fixa skolan på 100 dagar”.

   Men det var mera teknik för att komplettera det du skriver. Din idé är naturligtvis lysande!!!!

   Men nu ligger det i de styrandes natur att inte skapa problem för deras eget beslutsfattande, så tyvärr är din idé nog bara för oss på DGS….

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Man kan inrätta en sådan ”första kammare” utan att behöva be om lov, eftersom den ändå bara kommer att få den makt och prestige den vinner genom sina välgenomtänkta yttranden. – Vilket väl kommer att göra, att de är väldigt noga med vad de säger för att vinna legal ställning framdeles.

    Gilla

 9. Aurora skriver:

  Det sanna är inte det rätta utan det politiskt bestämda. Det rätta beror alltså på vem/vilka som bestämmer. Är det inte så vi beskriver totalitära regimer? Jag har egentligen redan lämnat denna tankegång. Jag tror numera att människor verkligen tror så som de tror. Även de som tror tvärtemot vad vi tror och som vi anser är okunniga. De tror samma om oss. Inser alltmer hur otroligt olika vi ser på världen omkring oss.

  Gillad av 1 person

 10. bengtakewennberg2017 skriver:

  Per Magnus Johansson och Sven-Eric Liedman skriver i det sista kapitlet en nyutkommen bok ”En spricka i språket”:
  Vi lever i en tid av obehärskad vrede och tanklöst prat. Men det är också en tid av föreklade lösningar på komplicerade problem. Vem har lust till komplikationer när tiden hastar och beslut måste fattas?
  Att beklaga sig över PK-ismen och dess förhållande till makten är som att beklaga sig över att vatten gör oss våta. Jag har stor respekt för Dig och Din analysförmåga men bättre kan Du.

  Gilla

 11. ~o:)> skriver:

  Ja men det besvarar inte frågan HUR pk-ismen blivit så framgångsrik i väst. Min senaste insikt är att man helt enkelt förpackade det nya testamentets mjuka kärleksbudskap som politik, liksom islam förpackade alka de hårda bitarna i gamla testamentet och gjorde politik av dem.

  Detta är genialt, man tog att du skall älska din nästa såsom dig själv och proppade in staten mellan självet och nästan. Endast att folk i väst saknade religion och hade ett ouppfyllt religiöst behov kan förklara attraktionskraften just i väst och hur allt mindre logik och vetenskap står att finna i dagspolitiken. Dogmer och trosbekännelser är det vi ser.

  Gillad av 3 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ~O:)> Du har rätt i två saker:

   1) Att folk i allmänhet har andliga behov, och att västerlandet har fått svårigheter att uppfylla dessa.
   2) Att den onda och destruktiva PK-sekten parasiterar på gamla och välkända kristna sentiment i vårt samhälle, och förvränger dessa för att tjäna de egna syftena.

   — Islam har däremot vad jag kan se ingen annan funktion i sammanhanget än att tjäna som redskap för PK-isternas onda plan, nämligen förstörelsen av västerlandet.

   Gilla

   • ~o:)>> skriver:

    Nej islam tog jag vara upp som ett exempel på att använda religion dom politik inte är nytt, man har ju gjort detta inom kristendomen tidigare också. Det försåtliga med pk -ismen tycker jag är att man döljer sina religiösa anspråk men de blir allt tydligare, det är ogenomtänkt religion som varken tål teologisk eller rationell vetenskaplig granskning och absolut inte granskning via sunt förnuft. Därför upptäckte sunt förnuft folket felen först.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   En möjlighet är att socialism är den kristna sekt som växte fram när det fanns ett överflöd av resurser. Kanske kristendomen är beroende av mycket kärva demografiska och ekonomiska basförutsättningar för att fungera?

   Jag har alltid tänkt att Kristendomen anser att man skall vara agera för att minska lidande smida på sin själ, att det är intentionen som är viktig. Medan socialismen menar att man ska agera för att minska lidande för att minska lidande, det är slutresultatet som är det viktiga. Men det är möjligt att det inte finns någon skillnad mellan de två ideologierna. Vi ser ju hur lätt de blev samma ideologi här i sverige och vi vet ju att deras budskap är närmast identiskt.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Socialismen växte fram under 1800-tal som ett svar på den oerhörda fattigdomen och nöden under den begynnande industrialismen och som svar på de orättvisor man ansåg fanns. Under trettiotalets depressionsår tog många former av statliga ingripanden form. Under efterkrigstiden mellan 1945- 1970 växte överflödssamhället fram, under en tid som ofta kallas för kapitalismens guldålder. Det blir väldigt svårt att diskutera socialismen om man inte håller isär den från kommunismen och fascismen och tar hänsyn till at förutsättningarna i det tidigt industrialiserade Väst Europa och USA skilde sig kraftigt åt från tredje världen eller det gamla Ryssland.

    Teoretiskt var det närmast en gemensam diskurs med Marx som en framträdande gestalt, men med andra som Fabianerna i England och olika utopiska författare som viktiga namn. Socialdemokratin separerade från kommunismen och Marx i början av 1910 talet och valde en reformistisk väg.

    Marx teorier har haft betydelse senare för ekonomi och sociologi i väst, men inte en politisk betydelse som i Öst Europa och Kina eller olika rörelser i tredje världen. Han var en teoretiker som fick fel i det mesta, men en god observatör av den dåtida utvecklingen.

    Världen styrs inte av ideer, de är viktiga, men samhällsorganisation, sociala grupperingar, maktförhållanden är viktigare.

    Att bunta samman olika företeelser och kalla det socialism är väl mer av propaganda än analys.

    Personligen tror jag inte mycket på socialismen i den skepnad den tagit sig uttryck i i dagens samhälle i väst världen.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag tror nog att det är socialism snarare än religion. Enligt Sjafarevitj är socialismen ingen religion Det är rimligare att konstatera att ideologien kan besätta samhället när religionen fallerar. Religionens uppgift är att hålla ideologien undertryckt. Ett exempel är det klassiska kätteriet, burarna på kyrktornet.

   Gillad av 2 personer

   • ~o:)>> skriver:

    Men vad är religion? Jag tycker det verkar tydligt att politiken nu i hög grad spelar på den religiösa impulsen, ju större religiös effekt en politisk idé har ju mer blåses den upp. Det är infantil religion, utan alla nyanser och motsatsförhållanden, exakt vad man kunde förvänta när man för första gången (nå andra efter socialismen) förkastade gammal visdom och beprövad erfarenhet.

    Gilla

 12. Aha skriver:

  Axplock över vad som för tillfället ingår i PK;
  PK är att förorda mångkultur samtidigt som den svenska kulturen nedvärderas. PK är också att vara en humanitär stormakt. Att inte fokusera på kunskap och disciplin inom skolan, att låta silkeshandskarna gälla för brottslingar, att prioritera migranters trygghet före de tiotusentals sköra äldre svenskar som väntar på tryggt boende. PK är också fokus på feminism och olika kön men också att värna Islam. PK är att fördöma Israel, Trump, Putin men gilla Palestina. Att hata den vite mannen. Att i alla lägen trots floskler som alllas lika värde, frysa ut Sverigedemokraterna. Att tolerera kommunister men inte SD:are. Att offerförklara alla minoriteter. Att gilla globalism och fördöma nationalism.

  Gillad av 3 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Att gilla globalism och fördöma nationalism.”

   Att gilla globalism och fördöma [svensk] nationalism, ja. Invandrare uppmuntras att hålla på sin nationalism, för ”mångfalden”. De ska dessutom ”integreras”, samtidigt som de ska ha rätten att leva ut och förverkliga sin etnonationalism i den grad de själva önskar. Ordspråket att ‘Ta seden dit man kommer’ har förlänats en annan innebörd… Det förväntas att svensken ska ge upp sitt och bejaka Den Andre, och det framställs rent av som ”svenskt” att ge upp sig själv (”tolerans”, ”öppenhet”. ”demokrati”, ”allas lika värde” som en enkelriktad uppfordran). Den svenska ”nationalismen” är ”rasistisk”, och om den ska tillåtas måste den vara ”inkluderande”, ”ansvarsfull” och envars egendom att definiera. Detta är en kränkning av folkrätten – fast det ifrågasätts ju titt som tätt om svenskarna alls är ett folk…

   Gillad av 3 personer

 13. Låsningen skriver:

  Alla människor har behov av att strukturera sin tillvaro. Man gör det på olika vis. En del tar till religion. Andra ideologier. Åter andra är trygga i sig själva. I obundet kunskapssökande. Det som utmärker val av trossystem, är att man via valet, samtidigt dissar övriga val. Om än indirekt. Med tro följer även starka emotionella kopplingar. Tro i sig är identitetsskapande. Med det följer automatiskt vissa svårigheter. Orsak och verkan kan lätt kastas om. För i val av trossystem döljer sig implicit ett faktiskt ställningstagande till vår omvärld. När man beträder världen med endast en typ av skostorlek, kan problem uppstå. Där verkligheten lätt förvandlas till ens huvudmotståndare. För både skor och fötter kommer i olika storlekar. Men det vill sällan tro, ideologier och religioner erkänna. För har man väl valt, gäller enbart den egna mallen. Oavsett fotens utseende och mer spretiga tår. Tvånget klämmer eller kippar. Ett konstigt fenomen kan man tycka. Men det mesta kokar ned till att tryggheten själv utgör det centrala. Att man söker mönster och ledstänger att hålla sig till. Som gör livet enklare att navigera. Och även identifierar vänner och motståndare på ett bra sätt. Där de senare alltid ställer sig i vägen. Och kan utlösa aggression eller förnekelse. PK-ismen bär på alla dessa element. Man har valt att bygga mentala murar. Trygghetsmurar. PK-ismen kräver, precis som religion och ideologi, stora mått av renlärighet och självbedrägeri. Kompletterat med en jakt på de mer förtappade, i eget tycke. Men i praktiken har man enbart låst in sig själv i ett hörn. I en falsk trygghet. Detta utgör PK-ismen kärna.

  Gilla

 14. Birgitta skriver:

  Rubriken fick mina tankar till några rader som jag läste för många år sedan, nu minns jag inte i vilken bok men den skildrade kommunismen.
  ” De lättaste att operera är, politiker / ledare för de saknar hjärna, hjärta och ryggrad” .
  Sedan vill jag tacka dig för att du uppmärksammar medelklassen, den är saknad av mig i alla fall. Kanske att ordspråket, ”man saknar inte kon förrän båset är tomt”, kanske alltmer gör sig påmint ?

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Vilka är PKs präster och medlöpare om inte just medelklassen? Medelklassen kännetecknas av att endast prioritera ekonomisk nytta och personlig status. Det medför att de anammar vilket PK som helst, bara det låter dem behålla pengar och status.

   Gillad av 1 person

 15. svenne skriver:

  ”Om vi antar att makten har instinkter som gör att den på lukten känner om en företeelse gynnar den eller inte…..”

  Det som jag tycker är obehagligt nu är att det är svårt att identifiera vilken/vilka personer – eller organisationer – som har reell makt eftersom det finns taktpinnar i så många olika händer. Politikerna skräms av hostningar från journalistkåren och anpassar sina piruetter för att inte stöta sig med denna yrkeskår.

  Svenska kyrkan anammar fullt ut den islamska läran och fogar sig så till den milda grad att de förlorar medlemmar.

  Stackars den debattör som råkar haspla ur sig något berömvärt om SD eller Trump. Då är det inte långt från en pudling som massmedia kommer att gotta sig åt.

  Att situationen nu är på detta sätt gör ju att man inte vet om en betydelsefull makthavare menar det han säger eller om uttalandet sker av rädsla för att få en tillrättavisning av den/dem som för tillfället håller i taktpinnen. Detta skapar inte beundran utan förakt för dem som i realiteten har mest att säga till om i landet.

  Gilla

 16. Håkan skriver:

  Politiskt korrekthet är att möta varje enskild fråga med politiska lösningar.

  Att vara politiskt inkorrekt är att förespråka mindre politik.

  Gilla

 17. Eva skriver:

  Rent sociologiska förklaringar räcker inte. De måste kompletteras av psykologiska.
  Exogent och endogent i växelverkan. Patrik har en fäbless för det rent exogena. Men när man möter PK-inställningen även hos de mest maktlösa och väl så svaga, så måste även andra förklaringar till. Massiv och ensidig indoktrinering kan inte utgöra enda svaret i dessa fall.
  Mer av interna psykologiska skeende måste in i förklaringsmodellerna.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Eva — Just det.
   I grunden är det ett helt irrationellt sektbeteende, som blir obegripligt om man försöker ge det en rationell mening.
   PK-ismen kan tyckas vara ”makten”:s vilja, men är i själva verket yttringar av en på makten parasiterande sekt — en ond och destruktiv sekt. En ulv i fårakläder.

   Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Det där är viktigt. Marx observerade motsvarande fenomen, alltså arbetare som inte tänkte som proletärer utan som sina motståndare, vilket Marx såklart inte gillade. Han myntade begreppet ”falskt medvetande” om sådana människors tänkande. Jag tror inte man kommer längre i analysen. Det är bara att acceptera att vissa människor håller sig med ett falskt medvetande. De är lydiga och snälla och tänker som makten vill att de ska tänka.
   Patrik

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Historien har visat att marxismen varit katastrofal för arbetarna, varthelst den än tillverkats. Marxism har bara någonsin gynnat medelklassen. Så oavsett vilka öknamn som Marx hittade på om de som han tyckte skulle ge honom makt och inflytande, vem var det som hade ”falskt” medvetande egentligen?

    Gillad av 1 person

   • Hovs_klipphällar skriver:

    Patrik: Varför envisas med att blanda in Marx? Detta är i grunden en psykologisk fråga.

    Den är på samma nivå som MartinA nämner: hundar lär sig hur de ska bete sig för att vara sin ägare till lags — svårare är det inte.

    Låt den här tokige Marx äntligen få vara ifred.

    Gillad av 3 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Samverkande flockvarelser som människa, varg, vildhund och säkert också delfin agerar alltid som de tror förväntas av dem av dem de erkänt som högre i rang. – Det gäller också vilken samling åsikter i politik man håller sig med.

    Detta är som en naturlag och inte något man kan sätta sig över men man kan väl välja efter vilka kriterier man skall respektera folk och släppa in förnuftet och logiken den vägen.

    Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   ”Mer av interna psykologiska skeende måste in i förklaringsmodellerna.”
   Håller helt med.
   Ett hål finns här som behöver fyllas i.
   Frågan är vem kan göra det?
   Eller finns det kanske ingen annan än vi själva som får göra det?

   Gilla

  • Lars skriver:

   Falskt jag, talar psykoanalytiker om efter Winnicott, som myntade begreppet dvs en anpassning till omgivningen som barnet gör för att vara föräldrar till lags då de undertrycker de behov som inte möter respons.

   Men frågan om inre värld och yttre värld är en skiljelinje, där jag och andra hävdar att allt kommer utifrån, vårt inre speglar yttre erfarenheter.

   Man kan tolka fenomenet PK socialpsykologiskt dvs drivet av social motivation att tillhöra och relatera till andra. Värme/Kärlek, Anknytning, Självhävdande, Fysisk social motivation, Verifiering/förståelse.

   Om det är drivkrafter och vi i grupp bildar gemensam förståelse av oss själva och andra – vår psykologi är byggd på relationer till andra – så kan vi ser religionen och sektbildning och PK som svar på dessa sociala behov.

   Vårt jag, vårt vi bygger på att vi är med i en gemenskap och accepterade och har en gräns mot andra, mot andra system/grupper/familjer och övergripande mål att hålla samman, att överleva som grupp och som individer när trycket från omvärlden ger sig tillkänna får oss att allt hårdare hålla samman och hävda de gemensamma uppfattningarna. Group Think!

   Religionen är opium för folket. Inte en nedärvd religiös kärna, trots vår undran över samhälle och liv och universum utan ett socialt sammanhang och en gemensam identitet vi kan anamma.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Som jag ser det, vilket vidimeras av Bowlby och efterföljares studier av Anknytning som medfött biologiskt beteende hos barn, men ett beteende vi har med oss hela livet, så är social motivation genetiskt givet och driver oss inte bara till sociala grupper och till andra individer utan driver vårt individuella fungerande och tänkande tillsammans med de affekter (värderingssignaler)som bildas. Det går stick i stäv med psykoanalytisk tradition före Bowlby och senare (psykodynamiska skolan) men en del författare försöker införa det i den psykoanalytiska traditionen och anknytningsteori har fått stor spridning inom psykodynamisk och annan teori.

    Gilla

   • Vax skriver:

    Lars 13:31
    Jag köper den förklaringsmodellen. Frånvaron av sunt förnuft och kritiskt tänkande är slående frånvarande i en PKisthjärna.

    Gilla

  • A skriver:

   Eva, att hylla och skydda svaghet kommer sannolikt från omvånaden av våra barn. Om detta perverteras, frammanas och förstärks samt appliceras på det makten önskar..

   Mvh A

   Gilla

 18. Dandersan skriver:

  I Migrationsfrågan har det politiskt korrekta svängt lite på senare tid.
  Det är inte längre tabu att ifrågasätta migration som en lösning på fattiga länders problem eller ens fattiga människors problem.

  Gillad av 1 person

 19. Leif Nilsson skriver:

  Tack Patrik, som vanligt mycket insiktsfullt!
  Du skriver: ”Makten jobbar inte bara, i västerlandet knappt alls, med batonger och våld, utan framför allt med idéer.”
  Därför har världens makthavare satsat på att skaffa sig kontroll över massmedia, filmindustri, universitet, kulturinstitutioner, bokförlag, Internet … m.m.

  G. Edward Griffin beskriver lysande denna process i sitt föredrag ”The Creature From Jekyll Island”. (Bok med samma titel) Det handlar om tillkomsten av Federal Reserve System (FED), men ger samtidigt en insiktsfull förklaring till PK-ismens totala dominans i västerlandet idag.

  I slutet av föredraget fokuserar han på maktens kontroll över idéerna och vårt tänkande. Hela föredraget är på en timme och 47 minuter men varje minut är guld värd!!!

  Gilla

 20. Karl Oskar skriver:

  Problemet är att alltför många är indoktrinerade och verkligen tror att vad politikerna/makten säger är uttryck för djupt känd övertygelse. Eller att de framför en sanning. Eller i varje fall att de är övertygade själva att det de framför är sant.

  Medan i själva verket klämmer de till med vad som helst som skyddar deras position, makt och världsbild.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Medelklassen i gemen fattar rätt snabbt på vilket sätt de ska vifta på svansen för att härskarna inte skall sätta åt dem och för att de ska få några smulor från bordet. Jag ser inte att så många ur medelklassen tror på, eller låtsas tro på, vad de blir tillsagda att tro på, hur det skiljer sig från PK i övrigt?

   Gillad av 2 personer

 21. Moa skriver:

  Och antalet våldtäkter accelerar, fyra stycken i Värmland inatt.
  Det slutar väl med att kvinnorna inte vågar lämna hemmet utan manlig eskort. I en inte avlägsen forntid stod flickorna vid vägkanten och liftade till dansen. Man blir gråtfärdig.

  Gillad av 2 personer

 22. Sixten Johansson skriver:

  Uttyd gärna politiskt korrekt = politiskt bestämt tänkande. I fokus står annars korrektheten, som glider undan, för det etiskt rätta slipper vägas mot det verklighetsgrundat sanna. I ”politiskt bestämt tänkande” blir varje ord ett klubbslag, om vi summerar konsekvenserna. ”Politiskt” innebär bl a lagar och våld, ”bestämt” kan vara önskat, tolkat, påtvingat osv. I sin nakna skepnad innebär PK-ismen maktbaserad styrning av tänkandet.

  Kultur = det man tänker, säger och gör i egenskap av social varelse. Alltså tre nivåer + social identitet och dynamik. Som flockvarelser ingick vi förr i organiska grupper, nu är många atomiserade och ingår i spegel- och mobbkollektiv. Staten har alltid bestämt mycket av vad vi gör, nu vill den bestämma vad vi säger och t o m tänker. Dess viktigaste redskap är media och andra samstämda mobbkollektiv.

  För oss dissidenter är påtvingat tänkande extremt totalitärt. Men många andra uppfattar faktiskt det socialt lika och rätta tänkandet som naturligt och önskvärt. Om alla tänker lika uppstår inga konflikter och alla är lika goda. (Omedvetet: ”Om alla tänker som jag, eller som jag och chefen”).

  Rötterna går alltså ner i det individuella psykets djup. PK-ismen är inte enkelriktad och inte bara en maktelits krassa ideologi. Om vi närläser Patriks text (se t ex vad ”makten” står för och gör) ser vi att han också närmar sig psykologin om hur massan kan uppträda som ett eget väsen med ett kollektivt psyke, som kan bli mer eller mindre sjukt eller fanatiskt.

  Gilla

  • Karl Oskar skriver:

   Sixten J
   Intressant resonemang.
   Vad med ordet ”politiskt”.
   Luddigt. Vad betyder det egentligen?
   Varför använda ett sådant ord?
   Är det för att dölja att det handlar om anpassning till makten ? Vi ska inte ens själva veta att vi anpassar oss till makten. Är det så?
   Alltså:
   Politiskt korrekt = av makthavarna bestämt tänkande

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, i princip är det av makthavarna bestämt tänkande, åtminstone i dagens politiska landskap. I praktiken genomdrivs det via oräkneliga mobbkollektiv (partier, yrkeskårer, sociala media-grupper, skolklasser osv). I dessa finns tongivande mobbledare, som har viss makt. Men det hela fungerar tämligen kollektivistiskt och ledarlöst, därför att även mobbledarna t o m på de högsta nivåerna själva måste foga sig i tänkandet och inte så lätt kan bryta sig loss, lika lite som höga officerare kan bryta sig ut ur det militära systemet.

    Egentligen bildar de två orden en obrytbar enhet. I engelska Wikipedia finns en lång artikel, ”political correctness”: begreppet har funnits mycket länge och särskilt i USA använts i ett ständigt kulturkrig, ofta ironiskt. På 90-talet hade det i USA fått hela det politiska attitydstyrande innehåll som det har i dagens Sverige. Men även hos oss förekommer lite kulturkrig om vilka och vad som är PK, t ex i tidningskrönikor och på Flashback.

    Gilla

 23. Karl Oskar skriver:

  Exkludering.
  De goda PK-isterna talar i ord om vikten av att inkludera alla.
  Lever de som de lär?
  Vad händer om någon skulle opponera sig mot någon av de godas ”trossatser”?
  Exkludering. Blir domen.
  Förbarmande finnes icke.

  Adderar exkludering till listan av typiskt svenska drag.

  Gilla

 24. ~o:)>> skriver:

  Det man kan fråga sig är varför vissa motstår den uppenbara religiösa impulsen i pk-ismen, som de flesta här. Varför dras så många med? Det verkar som vi här representerar en liten minoritet, all andra söker tröst och djup i religionen, som i andra länder och tidigare i Sverige. Det är inte en tillfällighet att Sverige var det mest sekulära landet och nu det mest pk-istiska, pk-ismen fyller det religiösa behovet, som dåligt hemkört.

  Vad är den gemensamma faktorn hos de som skriver på denna blogg?

  Gillad av 1 person

  • Hovs_klipphällar skriver:

   ~O:)>> — där satte du huvvet på spiken.

   PK-ismen kan bäst förstås som en slags kvasi-religiös SEKT! Som alltså inte följer några förväntade logiska regler. Men i den mån man kan urskilja ett syfte, så är det ett ont och destruktivt syfte — detta samtidigt som sekten nästan alltid, för att vilseleda, söker framställa sig som ”god”. Ungefär som i den välkända satiren ”1984” av George Orwell.

   Precis som i den boken är PK-sekten alltigenom lögnaktig, ond, manipulerande och destruktiv.

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   De gemensamma faktorerna är nog självständighet i livsval och i förhållande till kollektiv, verklighetskontakt (yrkesliv, naturvetenskap, teknik) och konkret erfarenhet av andra kulturer.

   Gilla

   • ~o:)>> skriver:

    Kanske, jo, passar in på mig, men vad är hönan och vad är ägget i det? Det finns pk-ister som bott utomlands.. men det verkar sällsynt om det inte är på uppdrag av staten i EU eller liknande. Resande CEOs är som hästar med skygglappar så alla dessa räknas inte.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    PK-ismen kan ses som en sjukdom i det (nationella och ”västglobala”) kollektiva medvetandet, som orsakar ökande verklighetsflykt. Sjukdomen induceras och vidmakthålls hos individen via mobbkollektiven (varav de två viktigaste kategorierna är dels det västglobala elitkotteriet, dels mediafolket och närstående babbelyrken). Vi är eller blir anti-PK-ister för att vi dels har fått törnar av den verkliga verkligheten, dels personlighetsmässigt har en sådan självständighet att vi kan stå emot de åsiktskonforma kollektivens lockelse. Sedan krävs väl en sådan livssituation att vi hönor eller tuppar kan och vill lyfta blicken från kritstrecket eller grogglaset, t ex pensionering eller annan påtaglig förändring i livet.

    Gilla

 25. Urban skriver:

  Politiskt korrekt som egentligen är ett adjektiv beskriver åsikter och värderingar som allmänt ska anses vara sanna eller goda utom allt tvivel, en form av plattityder som inte ska kunna ifrågasättas eller falsifieras. Det behöver inte vara makten som bestämmer vad som är PK, det kan vara rådande konsensus eller politiskt färgad värdering, i realiteten är det ett ofta samspel mellan dessa.

  PK används ofta av makthavare som ett verktyg till att förankra sin makt genom att godhetssignalera och trycka ned motståndare genom tabubeläggning och stigmatisering. Syftet är att tukta oinsatta oinformerade personer till att tycka rätt som de för att inte stämplas som dumma onda personer med fel åsikter. Många går tyvärr på dessa fula knep utan att tänka efter, men många reagerar också när det inte visar sig stämma överens med den upplevda verkligheten och empirin.

  Gillad av 1 person

 26. Göran Holmström skriver:

  Som jag ser det, är PK endast ett verktyg för att parasitera på sin omgivning. Att med lögner och dåliga ologiska argument styra den stora massan i önskad riktning är manipulation och inget annat.
  Just utpressningen som används, där att säga emot antingen klassas som rasism eller känslokallt beteende. Denna härskarteknik är som jag ser det både ful och dödar effektivt möjligheterna till ett civiliserat samtal. Men PK ger ju massor av arbete till människor som annars hade tvingats sitta i produktionen, nu kan dom likt småpåvar styra och ställa i sin egen lilla godhets-sfär, där varje protest eller fundering kan sablas ner med argumenten hatare eller det modeord som är poppis denna vecka.
  Min önskan är att alla dessa små aktivister skulle få röja sly i Norrland tills lite vett infann sig i dessa sönder soja lattade hjärnor.

  Gillad av 1 person

 27. Evert Larsson skriver:

  Att använda en marxistisk maktanalys för att förstå PK, är som att lyfta sig själv i håret. PK handlar om idéer, ideologier. Relationen till makten är inte given. PK är sprungen ur den kritiska teorin, ur den marxistiska traditionen, dess yviga och vildvuxna träd, vars lianer även finner näring bland dem som ser sig som dess fiende.

  Thomas Thorild mannen bakom ”Att tänka fritt är stort att tänka rätt är större” var en frihetens förespråkare, ingen del av den politiska och kulturell eliten, tvärt om. Så här hade inte det rätta något med konventioner och maktens språk och normer att göra. Det rätta var det sanna. Tyvärr är hans formulering tvetydig. Mitt förslag Sanning kräver frihet.

  Gilla

 28. Jagoda skriver:

  Maktens symbol i Sverige:En symbol för en ockupationsmakt som avser att betvinga,underkasta,infiltrera och förgöra-MSB:s dystopiska OKTOGON.Den yttersta globala Maktens signum:Faraonernas tecken ,men även de väl ändå schweiziska Tembelriddarnas tecken-faraoniska-ättlingar gömda i Alplandet tillsammans med Faraos stulna guld.MBS-den yttersta globala bankmaktens väktare frenetiskt anordnande hetsjakter på gamla inhemska gummor och gubbar som uttrycker sig oförsiktigt om bankelitens europeiska älsklingar-”already monetized” och ”lönsamma” som ”stormtroopers”med Master Cards utfärdade av Auschwitzkapon Soros-Schwartz::Araberna och Afrikanerna:Den Nya Tidens bankekonomiska legoknektar av den yttersta bankmakten utiliserade i förintelsekampen mot européerna.Heil MSB!Heil Dan Eliasson-Maktens klåfingrige byracka med sitt underbett,mosiga sovjet- näsa och genuint låga panna:En ”Forest Jump” från en brännvinsindränkt svensk byhåla upphöjd till den yttersta bankmaktens Reinhardt Heydrich.Hör gläfset av schäferhundarna när det då är dags för ”Nacht-und-Nebel” och gumm- och gubbräder inte bara på nätet utan även i Verkligheten.Se där i kolsvarta natthimlen satanikernas Saturnus dirrande med Oktogonen inskriven i sin pol.Heil Satan!Heil Oktogon! Heil byrackan Dan Eliasson med sitt underbett,sovjetmosnäsa och låga panna.Vad sjunger väl denna brännvinsindränkta byracka?”Knolla!Knolla!I Bangkok” såklart.Sverige är under attack!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.