När man uppfinner rättigheter

Patrik Engellau

En sak som jag lärt mig genom livet är att man inte ska underskatta vad ens de stolligaste politiska viljeyttringarna kan ställa till med på längre sikt. Ta den famösa ändamålsparagrafen i 1974 års svenska regeringsform där det förklaras vad den svenska offentliga makten ska göra. Där, i första kapitlet andra paragrafen, står det numera bland annat följande:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Sug på den karamellen en stund. Politikens huvuduppgift, vad den ”särskilt” ska åstadkomma, är att greja jobb, bostad och utbildning åt medborgarna. När formuleringen såg dagens ljus för över fyrtio år sedan var det nog ingen som tog den på allvar. Vem som helst kunde förstå att politikerna inte skulle kunna leverera arbete, bostad och utbildning om hela folket ställde sig vid Rosenbad med en kölapp i handen. Visst, några kunde väl få betald sysselsättning av politikerna men då bara för att alla de andra inte bad om den tjänsten och dessutom gick med på att betala för politikernas övermodiga och orealistiska löften.

Men tiden går och även om det här stadgandet inte trumpetas med samma iver som en närbesläktad föreställning, nämligen Värdegrunden, så sipprar den på något vis ned i vårt kollektiva medvetande och hjälper till att hos nya generationer skapa den orealistiska uppfattningen att alla människor har rättigheter som politikerna, det vill säga alla andra medborgare som inte för egen del kräver sådana rättigheter, ska betala för.

Det är inte bara i Sverige som politiker uppfinner rättigheter som andra ska finansiera. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett ännu stolligare aktstycke än den svenska regeringsformen. I artikel 24 står det att ”var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet”. Fattaru? En afrikansk självhushållningsbonde och en sophögsboende i Kolkata, f d Calcutta, har rätt till semesterersättning. Tur för dig att de inte kommit på din adress och skickat en räkning.

Artikel 25 är ännu galnare:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Alla i hela världen har alltså dessa rättigheter. Alla i hela världen, alla, alla. Den svenska regeringsformens högtflygande planer hade varit i FN:s säck ett kvartssekel innan de kom i nationell påse.

Det stora och skrämmande är att alltfler människor verkar börja tro att sådana här fejkrättigheter – där begreppet fejkrättigheter definieras som rättigheter som bara gäller om endast ett fåtal människor utkräver dem – faktiskt kan existera i sinnevärlden. En sådan modern tänkare som var upprörd över bostadsbristen skrev nyligen följande i Dagens Nyheter:

Ett hem är ett grundläggande behov och ska inte vara investeringsobjekt för redan rika. I Regeringsformens första kapitel står det att ”Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning”. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, en internationell överenskommelse som Sverige undertecknat, slår fast att en bostad är en mänsklig rättighet. 

I detta perspektiv framstår den internationella migrantvågen som en massa människor som tröttnat på att vänta på att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda hemmavid och därför reser till rika länder för att lite pockande utkräva dem. Det går att förstå. De har ju faktiskt den rätten. Det står uttryckligen så i rättighetsdeklarationen. Sverige var ett av de 48 länder som undertecknade akten. Vi får skylla oss själva.

Men det är en sak som bekymrar FN. Migrationen sker alltför oordnat och spontant och utan respekt varken för lagar eller för migranternas säkerhet. Därför har FN i två år utarbetat en Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – alltså en global överenskommelse för säker, ordnad (betyder laglig) och regelmässig migration – som den 13 juli 2018 antogs av FN:s 193 medlemsstater med undantag för USA och Ungern som hoppat av.

I överenskommelsen utfärdas inga löften och ställs inga krav på världens stater, men dess andemening är att migrationen är en välgörande företeelse – ”en källa till välstånd, innovation och hållbar utveckling i vår globaliserade värld som kan optimeras genom förbättrad styrning” – som har kommit för att stanna och därför bäst bör vidareutvecklas i FN:s regi.

Allt är mycket logiskt men likafullt oväntat – eftersom vi människor har för klen fantasi för att inse följderna av våra beslut och handlingar – och dessutom rätt tragiskt. Västerlandet tar nu konsekvenserna av sina mest upphöjda ideal och av att det låtit sig ledas av folk med en romantisk människosyn.

32 reaktioner på ”När man uppfinner rättigheter

 1. Bo Svensson skriver:

  Man kan ju runda alla dessa förpliktelser man skrivit under på i vårt namn med Alexander-hugget: individuell makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål och ge denna regel prioritet över alla andra.

  Detta är ju en reform som inte kan brunsmetas och kan vinna bred anslutning.

  Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” – Och vägen till detta mål är rättsordning, d v s en samling incitament som resulterar i att utvecklingen går framlänges genom att individers strävanden tar sig konstruktiva uttryck.

  ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”

  ”Trygga rätten till arbete, bostad och utbildning” är ju strängt taget en formulering som bara handlar om att stävja försök att hindra folk att arbeta, bo och utbilda sig.

  ”Social omsorg” skall väl ha de resurser som skattebetalarna menar ändamålet förtjänar, trygghet vinns genom rättsordningen och vad gäller folkhälsan, skall en mycket större andel av resurserna ägnas målmedveten information om hälsans bevarande.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   ”En samling incitament” – ja rättsordningen inbegripet skattesystemet skall alltså resultera i att incitamenten styr rätt och inte fel.

   Man skall inte som nu ekonomiskt straffa skapandet av mervärde eller att bediva produktiv verksamhet.

   Gilla

 3. Laggar skriver:

  Deklarationer om mänskliga rättigheter är som jag uppfattar det ett sätt att beskriva en värdig situation för det mänskliga samhället. Som det numera uppfattas är det som om det skulle vara en förpliktelse för hur de politiska organen skall agera. Det finns en skillnad i hur en en situation är och hur den bör vara. De som vill befrämja ”hur det bör vara” kommer att få ett behov av att identifiera ”motståndet” mot dessa rättigheter fastän ”motståndarna” inget gjort, utan kanske bara stått i vägen för ”det goda”. Det är ett fäkta utan att hitta motståndaren så man måste höja rösten till gallskrik. En del tar det till och med bokstavligt och kräver att paradiset skall förverkligas omedelbart. Den enda vettiga tolkningen äv mänskliga rättigheternas paragrafer är att regeringarna inte skall försämra den rådande situationen inte att de vore förpliktiga att förverkliga paradiset på jorden.

  Gillad av 1 person

 4. Aurora skriver:

  Varför kan inte alla ekonomiska flyktingar kräva detta av sina egna regeringar? De har ju också skrivit under FNs konvention. För övrigt så uppfyller inte Sverige åtagandet att tillgandahålla bostäder åt sin egen befolkning utan bostäder (som vi skattefinansierar) går enbart till alla rättighetskrävande nyinflyttade till Sverige. Har själv en 30+are som nu tvingats flytta hem till föräldrarna. Inte roligt varken för honom eller oss.

  Gillad av 9 personer

  • Aurora skriver:

   Vill alltså gärna att läsarkollegor ska se detta också som en efterlysning. Känner någon någon som känner någon som kan erbjuda ett hyreskontrakt för en liten lya (1a eller 2a) inom Stockholm. Kan i så fall ge min information genom DGS. Endast seriösa erbjudandet, tack.

   Gillad av 1 person

   • Peder P skriver:

    Brukar gå att hitta det du efterfrågar i sthlm kommun för en 200.000-300.000 kronor ungefär. Lycka till. Själv har jag 14 års kötid hos sthlm stads bostadsförmedling, vilket kan ge mig en sliten lgh i närförorter där det brinner bilar om nätterna, säljs droger öppet om kvällarna vid tunnelbanan, och där grannarna inte pratar svenska eller förstår anledning till att vara tysta om nätterna.

    Gillad av 1 person

 5. svenne skriver:

  ”Sug på den karamellen en stund. Politikens huvuduppgift, vad den ”särskilt” ska åstadkomma……..”

  Just nu verkar ju samtliga 7-klöverpolitiker betrakta de åtgärder som krävs för att hålla SD:s 1,1 miljoner väljare helt utan inflytande som sin ”huvuduppgift”.

  Det finns ett även ett försåtligt stadgande som inte trumpetats ut eller diskuterats överhuvudtaget nämligen Agenda 2030. Denna är så omfattande att den sannolikt kommer att ingå i de svenska politikernas huvuduppgift tillsammans med andra självpåtagna uppgifter för att förbättra välfärden för alla utom för den svenska ”urbefolkningen”.

  ”Handlingsplan Agenda 2030 (enligt regeringskansliets hemsida):
  Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet”.

  Först basuneras det ut att vi skall vara en ”humanitär stormakt, sedan åtar vi oss att vara ledande vid genomförandet av Agenda 2030. Hur lämpade vi är för att leva upp till dessa gigantiska utfästelser är för mig en gåta.

  När politikerna inte ens klarar av att få ihop en regering – som i slutändan sannolikt blir ett snömos av kompromisser – på grund av de inblandades rabiata avståndstagande mot SD, så betvivlar jag starkt att de klarar av att uppfylla rollen som ”humanitär stormakt eller ledande inom Agenda 2030. De oduglingar som nu styr, har styrt under ett antal mandatperioder och kommer att styra är dödgrävare som aldrig borde ha släppts fram till maktens köttgrytor.

  Gillad av 10 personer

 6. MartinA skriver:

  ”Vem som helst kunde förstå”
  Nej, människor fungerar inte så. Politiker ser paragrafen och ser mer makt och pengar för sin grupp. Medelklassen lyssnar på härskarna och funderar på hur de bäst ska ställa sig in och vara till lags. Arbetarklassen lyssnar på politikerna och funderar på hur de ska få mer stålar och fritid.

  PE förutsätter någon sorts ansvarstagande och helhetsansvar och intresse för sanning som saknas i människan.

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Hm, det jag sa bryter i viss mån mot min förståelse av gruppevolution. Men omständigheterna och livsförutsättningarna och informationsflödena gruppsammansättningen är så annorlunda idag, gentemot historien. Det är förvirrande.

   Gilla

 7. S Eriksson skriver:

  Det kan nog vara det här det mesta kretsar kring,men det kommer an på tolkning och tillämpning . Sjukvården tex ett knivhugg i obygden kan bli ödesdigert jämfört med ett utanför Sahlgrenska, i den mån de nu vågar öppna portarna där numera.

  Gilla

  • Asta skriver:

   Eller en våldtäkt.
   Kvinna i Deje utsatt för våldtäktsförsök, knivskuren och blödande kom inte fram till polisen på två dygn.
   Larmcentralen vägrade ta saken på allvar.
   Expressen mörkade signalement.
   Kvinnan själv lokaliserade mannen till ett hem för ensamkommande, ingen åtgärd!!

   Lokalbefolkningen ordnade en demonstration mot det ökade våldet.
   Då plötsligt fanns de polisiära resurserna, med fyra polisbilar i samhället.
   Den nya polisorganistionen organiserad av sjuklövern storpolitik är ett hån mot befolkningen.
   Inga signalement av gärningsmän om han inte är blond anmälningar läggs nerkom de överhuvudtaget
   tas upp.
   Hur många våldtäkter mörkas/avfärdas av polisen i Sverige? Hur mycket våld tål det sovande folket innan det vaknar?
   https://toklandet.wordpress.com/2018/10/29/deje-vu/

   Gillad av 2 personer

   • Moa skriver:

    Polisen i Värmland har gjort på ett nytt sätt för att gripa en våldtäktsman från en av helgens våldtäkter. När man nu söker vittnen som kan ha sett våldtäktsmannen tillsammans med sitt offer innan brottet skedde lämnar man ut signalement. Men inte på mannen utan på den våldtagna kvinnan.

    ”Kvinnan är 175 cm lång och har långt brunt hår. Hon bar en ljusbeige 3/4-lång kappa och bar på en mörkt färgad axelremsväska.”

    Många gånger skriver polisen att man inte lämnar ut signalement på en våldtäktsman på grund av att det kan försvåra utredningen. Denna gång gör man alltså på ett nytt sätt – man ger signalementet på den våldtagna kvinnan.

    I helgen har det varit en fullkomlig våg av våldtäkter i Karlstad. Fyra våldtäkter anmäldes på mindre än ett dygn, sedan följde en på söndagen. Ingen är gripen.

    Man tar sig för huvudet. Sedan PK Eliasson fick fria händer med tillsättandet av polischefer har det mesta spårat ut. Och riktiga poliser flyr i flockar. Allt PK rör vid blir pannkaka, för att uttrycka sig milt.

    Gillad av 2 personer

 8. Christer Hanefalk skriver:

  Det där med ‘orsak-och-verkan’ är inte så lätt. Särskilt inte i ett längre tidsperspektiv. Som ‘krydda’ på ‘allmän aningslöshet’ och låg bildningsnivå blir häxkuren direkt farlig. Att leda ett land är något som kräver extremt hög förmåga i termer av ‘tidens betydelse’, komplexitet och vetenskaplig förståelse.
  Olof Palme sade en gång i en intervju att ‘det här samhället är inte färdigt ännu’ – ett yttrande som säger en hel del. Om den som leder ett land tror sig kunna skapa ett land som vid ett givet tillfälle är ‘färdigt’ – ja, då är det nog ‘färdigt’ för oss alla.
  De av Patrik citerade, ytterst naiva, besluten är fattade av välvilliga, godhetstörstande trygghetsnarkomaner som vi antingen har röstat på eller som utsetts av dem vi röstat på. Och det hela fortsätter med oförminskad kraft – man behöver bara studera den reviderade LGR 11 från Skolverket för att inse att vi håller på att köra hela utbildningssektorn ‘i diket’.
  Men, vem vet – kanske blir det bättre om 30-50 år när de som jobbar gör det i asiatiska företag med asiatiska chefer som genomgått asiatisk utbildning i Konfusiansk anda?

  Gillad av 2 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Parallellen mellan vår regerings syn på att hantera dom gemensamma medlen, och hur Johnny Bode levde är slående. Lite ironiskt är att föregångarna till våra styrande stoppade Johhny från att få flera barn via tvångskastrering (ett vart det).
  Så är det ingen som försöker begränsa dom som ljuger och tjuva allt av sin befolkning för att slösa på godtyckliga hobbyprojekt.
  Citat,” Varje slösad krona är en stöld från folket”.

  Gilla

 10. Prinsessan skriver:

  Det är lätt att sitta på kammarn och tänka ut en bättre värld. Och sedan skriva ned visionerna. Att juridifiera dem i moraliska avsiktsförklaringar. Som ”Var och en har rätt till en…”. Detta liknar småflickedrömmar, om att få bli prinsessa. Men i de vuxnas värld uppfattas inte denna juridifiering för vad den är. Just naiva drömmar. Det är då det blir farligt. Är man på snällt humör kan man betrakta FN:s juridiska ramverk, som stödjande riktlinjer, avsedda att förverkligas inom självständiga stater, med bibehållna gränser. Som en slags hjälp till självhjälp. Inte som en upplösning av landgränser. Den vuxne förstår, att i verklighetens värld, försvinner snabbt alla drömmar. Alla kan inte bli prinsessor eller kungar. Utan landgränser finns inget FN. Och inte heller Sveriges välfärdssystem. Vår välfärd kräver gränser och gränssättande. Nationalstaten utgör en tvingande nödvändighet. Som cellen bygger kroppens organ. Vi vet samtidigt att globala företag vuxit sig stora. Större än hela länder. Och att olikhet i intern lagstiftning då förvandlats till hinder. För ett globalt företag vore det bättre om enskilda länder inte fanns. Bara enskilda atomiserade konsumenter. Man har då valt att sälja in idéen om globalism som något positivt. Som en öppen och gränslös värld, till gagn för den enskilde, med utvidgade mänskliga rättigheter i sitt släptåg. Det är så man får med sig de mest aningslösa. Som exempelvis Mp och C. Där Centerpartiet i sitt valmanifest förespråkar en långtgående globalism. En värld med öppna gränser, och fri rörlighet. Och storföretagen ler i mjugg. Snacka om att förverkliga prinsessdrömmar. Att få till en världsregering, ihop med kapitalet. Där demokratin far ut med badvattnet. Och vi toppstyrs av en liten rik och privilegierad elit. Det är dags att börja syna var den verkliga extremismen finns.

  Gillad av 9 personer

 11. ~o:)> skriver:

  Den vinkel som Patrik nogsamt undviker (och MartinA aldrig låter honom komma undan med) det är den, kan vi kalla det, rasistiska. Det tydligaste udden i hela pk-ismen som FN är pådrivare för ( man kan säga att FN är samlingsplats för de som mest framgångsrikt drivit pk-ismen i sina hemländer, det är payday). För vilkas rättigheter nämns aldrig med ett ord, jo just de som byggt väst, de som var den goda normen, de som jobbade, tog hand om din familj, var en god granne och tidigare gick i kyrkan. De som intet ont anandes betalade skatt till ett politikervälde som vässade kniven som skulle stickas i ryggen. Patrik kallar det medelklass, visst man kan nämna det jag nämner utan den vita rasen, jag befinner mig utomlands och folk här på hotellet respekterar att denna västliga norm råder, några asiater, några indier men en avsaknad av just de som VIK fokuserar på, för dem existerar inte återhållsam existens med andra, fråga vem som helst som jobbar i en juvelerarbutik i Genève hur folk från MENA uppför sig.

  Gillad av 3 personer

 12. ~o:)> skriver:

  Det är den vita normen som är ryggraden i samhället fortfarande och pk-isterba hatar oss för det, de leker alla att de resurser och den trygghet de tar för given kommer av dem själva men de är ju självklara parasiter dels på vårt arbete, men kanske viktigare, på den trygghet vi ger, vi våldtar inte i grupp, vi rånar inte migranternas åldringar, vi bildar inte terrorgrupper och attackerar invandrare, men vi förväntas bli smädade, betala och hålla käften. Så Patrik bortser från att pk-ismens kärna är hat, hat mot den hand som föder dem. Hat mot vita. Så utan att erkänna detta så tror jag inte man kan vinna, de vill ha det så här, och det bästa sättet att förutsäga vad nästa steg för pk-ismen kommer att bli är att tänka över, inte det som är bra för migranter eller kvinnor eller transpersoner, utan det som är dåligt för det betalande och skötsamma, i huvudsak vita gruppen.

  Gillad av 5 personer

 13. Hasse skriver:

  Den amerikanske debattören Bill Whittle har gjort en mycket intressant video, ”The Absurdities of Leftism Illuminated”, som handlar om hur absurt ett samhälle skulle se ut om alla hävdade sina rättigheter. Ägna gärna knappt fyra minuter av ert liv åt att titta på denna video. (Videon har dessutom översatts till svenska.)

  Gillad av 2 personer

 14. olle holmqvist skriver:

  ”för över fyrtio år sedan var det nog ingen som tog den på allvar.” Det som man inte kan tagas på allvar får tagas med gyckel. Om några månader är det 40-årsjubel för Harrisburg. Någon minns ? Dåvarande Riksgycklaren, herr moraleminensen Danielsson, numera Tage den Helige – gycklade om sannolikheten för Högstdensamma händelse i Fosterlandet:

  Visst knappt 40 år ju ingen tid. Fredspristagare Gore har ju inte lyckats pricka bort Antarktisisen på drygt tio år. Förr eller senare… Siare med Evigheten till förfogande kan aldrig ha fel.

  PS Den där Danielsson var kolossalt lustig också. En gång berättade han att hans mamma spelat amatörteater i Vikingstad. Publiken, den bildade medelklassen, vred sig – i skratt ! Ds
  https://www.visitostergotland.se/214586/Valhall-i-Vikingstad/

  Gilla

 15. Kalle skriver:

  Miljöpartiet tex. Hur många av dess medlemmar har bidragit med skattinbetalningar genom tjänst av något slag. Detsamma gäller för deras röstboskap. Tack och lov en krympande skara. Per Nudel sa tidigare i politiska debatter.Tärande och närande. Han menade att de som fick sin inkomst via skattemedel var tärande. De som fick sin inkomst via fria företagsamheten var närande. I dagens situation är den tärande delen synnerligen tärande med den enorma människor importen. Något som den blockerade Annie Lööf bör fundera på, när hon drömmer om sin globala öppenhet och stormaktsambitioner. Kan hon finansera sin egen politiska dröm själv och inte via våra skatteinbetalningar,, så ok.

  Gilla

 16. Dandersan skriver:

  Skrev du detta innan avslöjandet om de falska kontrolluppgifterna kom i morse?
  Finurliga personer uppger lite väl höga inkomster och lever gott på dessa , eller det som staten ersätter dem för vid olika tillfällen.
  Frågan är varför deklarerade inkomsten inte utgör grunden för ersättningen?

  Gilla

 17. Brunte skriver:

  Flumsituationen i dagens samhälle beror till stor del på avsaknaden av ett starkt försvar. Grundsynen på försvar var ordning och reda,målinriktad utbildning utan svammel. Bygger vi upp ett nytt försvar med målet att försvara, kommer det att smittas över till skolans värld också. Då kan det ske utbildning i stället för att alla skall känna efter hela tiden, om man blir kränkt eller illa behandlad.

  Gilla

 18. Kristina von Heland skriver:

  Erk du Maja du från vart ska vi tat?
  En önskelista till julafton skriven av FN. Det visar vilken nivå världens mest korrupta organisation har.
  Vad jag tänker i dagarna är för att sätta det hela på den svenska kartan. Sveriges utrikesminister som nu biter sig kvar med näbbar och klor fick sin fina post i FN. Det kostade röster varpå en resa genomfördes där de delade ut lite stöd, en ö-nation skulle få dela Sveriges gåvor. Saudi Arabien fick en plats i ett jämställdhetsutskott. Hur känns det nu Margot undrar jag. Kostade det mer än det smakade? Varför ska Sveriges skattebetalare stå för fiolerna för dina högt flygande ambitioner?
  Jag ser dig och dina kumpaner som landsförrädare helt enkelt. På Ledarsidorna står om Sidas finansiering av olika terrorstämplade Palestinaorganisationer.
  I många länder tar man sig en funderare angående Saudi och lemlästandet, tortyren och avrättandet av en journalistklassad medborgare. I Sverige råder det fullständig tyssstnad som man säger på cirkus.

  Gillad av 3 personer

 19. Lars Strömberg skriver:

  En allmänt hållen reflexion:
  Det där med ord. Fina, högtravande och nogsamt utformade meningar. Formuleringar som gjorts av människor (nej-nej, inte organisationer, utan faktiskt människor. Organisationer kan inte skriva eller tänka), som är ytterligt fokuserade på just slika textmassor: Deklarationer; Ledord; Tal; Programförklaringar såväl som företags syften, mål och värderingar…
  Det känns lite som att de formulerings- och ordmasseproducerande människorna tänker: Nu har jag producerat ord. Nu har jag lämnat mitt bidrag. Nu får andra ta tag i resten. Typ verkställa, efterleva, konkretisera, åtgärda, se till att… osv.

  Gillad av 2 personer

 20. Lars skriver:

  Nu hårdrar du Patrik och jag saknar en definition av vad du menar med ordet rättighet. Om man anger att staten ska arbeta för dessa mål så ligger det nog inom möjligheternas gräns, särskilt när vi inte beaktar att ”god nivå” inte är annat än en relativ värdering som rimligen beror på landets nivå. Det finns många medel som konjunkturpolitik, skolpolitik mm att använda i sammanhanget.

  Men vad är en rättighet t.ex. äganderätt? Det regleras genom staten med våldsmonopol och är omgivet av restriktioner, rättigheter och skyldigheter och kan inte bli annat. Ser vi på bostäder så finns en uppsjö rättigheter som besittningsskydd och olika ägandeformer med olika ansvar och olika skyldigheter.

  Det finns inga naturgivna rättigheter eller skyldigheter utan alla stater reglerar det på olika sätt och har med våldsmonopolet makten i slutändan, så även vad gäller äganderätten.

  Men vad du skriver om senaste FN iden om rättigheter, ja där måste jag ju hålla med om vad du skriver och jag ger dig nog rätt i att den allmänna stämning som växte fram i landet där alla pockade på sina ”rättigheter” var märklig, men det har nog mindre med grundlagarna att göra än med politiks och medias oförmåga att föra ett offentligt samtal och olika populistiska framstötar av partierna på olika områden.

  Gilla

 21. Elöd Szanto skriver:

  Jag tror att de fina FN formuleringarna ansågs bara fina floskler när de antogs. Vistt har alla rätt till bostad. Där finns det en grotta som du kan inreda eller där finns det lera som du kan göra tegel av. Man bör självklart få rätt att bygga sig en liten stuga. Där är rätten till bostad redan uppfylld.
  Rätten till utbildning har man också. Vist får alla kunna delta i den obligatoriska skolgången som är 9 år i just Sverige. Man får dock själv se till att ens barn kommer till byskolan och har en macka med sig för att stilla hungern.
  Visst var det här tillspetsat men i grunden rätt inställning till ordet rättighet.
  En rättighet innebär att ingen skall få motarbeta dig för att skaffa dig det du har rätt till. En rättighet kan aldrig vara en annas skyldighet att fixa saker åt dig så hänge du är fysiskt och psykiskt kapabel till det.

  Gilla

 22. Åke i Sörmland skriver:

  rekommenderas att läsa: ”Terrorns Rike” av Wibye, boken kom nyligen. Där belyses bl. a. just utnyttjandet av ”mänskliga rättigheter”-mantrat för att med våld sprida en sekteristisk trosinriktning.
  Det är en historiebok med lättlästa faktainnehåll, som leder oss fram till dagens Europeiska situation. En rysare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.