8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag är medlem i Svenska kyrkan och betalar den årliga avgiften. Därför anser jag mig berättigad att få vägledning i en själslig fråga. Jag tror inte säkert på Gud, men jag respekterar Bibelns värde som inspirationskälla i andliga frågor. Framför allt vill jag dra nytta av kyrkans flertusenåriga erfarenhet som ledsagare för människor i andligt beråd.