Är det annorlunda den här gången?

Patrik Engellau

Jag är bra på att komma på saker som man redan vet. Till exempel upptäckte jag för någon vecka sedan att det bästa sättet att få reda på hur folk tänker är att prata med dem.

”Prata” är ett svårt ord. Dit räknas inte att framföra och utbyta argument i debattartiklar ty debattörerna talar regelmässigt förbi varandra. För övrigt är det svårt att be om ett snabbt klargörande av en diffus formulering. Till ”prata” räknas inte heller meningsutbyten på sociala medier ty när folk inte ser sin nästa i ögonen tappar de hämningarna och börjar håna och missfirma varandra.

Nej, till ”prata” räknas bara så kallade voice-samtal med ett mycket begränsat antal kontrahenter mellan vilka kommunikationsmediet erbjuder så mycket intimitet att de aktar sig för att fara ut i otidigheter. Skype kan funka, men ett personligt möte sida vid sida eller tvärs över ett bord är bättre. Och så ska man ha tillräckligt med tid.

Med dessa stränga krav på företeelsen ”prata” inser man att det är svårt att få reda på hur folk tänker. Man kanske har pejl på ett antal vänner och bekanta men de större massornas tankevärld får man sällan möjlighet att utforska.

En morgon  fick jag tillfälle att ”prata” med en medelålders herre som visade sig vara PK-ist och presenterade sin uppfattning om invandrare. Det föll sig naturligt för oss att öppna ett samtal för vi satt ensamma i en lång skidlift i Åre och vi hade likadana skidor och då är isen redan bruten ungefär som när två spanielägare träffas i en park. Vi umgicks sedan i en nedfart och i ytterligare en lång lift så vi lärde känna varandra.

Han var nypensionerad läkare och förklarade att alla sverigedemokrater var rasister. Han hade två argument, ett självupplevt och ett mer teoretiskt.

Det självupplevda var motsägelsen, som han uppfattade det, mellan vad sverigedemokraterna ska ha sagt om sjukvården, nämligen att den knäar under trycket av migrationen, och hans egna upplevelser som läkare, nämligen att vården inte skulle klara sig utan den invandrade personalen, framför allt inte hemtjänsten. Precis när vi klivit ombord på den andra skidliften fick jag tillfälle att ställa en fråga ur djupet av min okunskap. Jag undrade om inte invandrarna utgör en större andel av patienterna än av personalen och därför representerar en nettobörda för vårdapparaten. Han ville inte ta till sig frågan eftersom vilket svaret än var, han visste inte, så var den invandrade personalen jätteviktig för vårdapparaten.

Jag framförde inte att jag tyckte hans argument var skralt ty han övergick till att tala om det övergripande felet, som han såg det, med sverigedemokraternas syn på migrationen. Han räknade upp alla tidigare immigrationsvågor som nått Sverige. Han nämnde inte vallonerna utan började med finnarna, grekerna, italienarna, turkarna och jugoslaverna. Det hade varje gång blivit bråk i början. Finnarna söp och slogs med kniv vilket inte uppskattades av svenskarna. Juggarna blev gangsters. Men det hade ordnat upp sig på någon generation och dessa tidigare så oroväckande vågor av migranter hade förvandlats till värdefulla tillskott till den svenska ekonomin och befolkningen. Varför skulle det inte bli likadant med muslimerna? Varför skulle det vara annorlunda den här gången?

När vi kom till toppen och stigit av liften gjorde han olika uttalanden om sina planer som jag tolkade som att han inte ville åka mer tillsammans med mig. (Han tycker väl att jag åker för bra, tänkte jag övermodigt.) Men han efterlämnade en tanke hos mig. Vad är det egentligen som säger att det är annorlunda den här gången? Jag vet att det är en naiv fråga, en fråga som man knappt törs ställa. Men den är också grundläggande. Jag vet vad jag tror, men jag vet också att jag inte vet. Egentligen borde debatten handla mer på allvar om sådana naiva och grundläggande frågor i stället för det ömsesidiga utbytet av nedsättande epitet. Det här är av avgörande betydelse och då krävs seriöst och noggrant tänkande och så genomarbetade besked som det bara går. Upplys mig, ni som förstår.

127 reaktioner på ”Är det annorlunda den här gången?

 1. 16 februari 2019 skriver:

  En bra läsning denna morgon.

  För att komma fram till rätt analys av läget i vårt land
  krävs mognad, mod och självinsikt.

  Sveriges styrande är i hög grad utan detta.

  Gillad av 9 personer

 2. Jan Andersson skriver:

  Vallonerna kom frivilligt hit för att jobba under vår trehundraåriga järnbruksera från 1500-talet och de lärde ut sitt överlägset skickliga hantverk till generationer av svenska smeder också. Genom klostren hade vi redan långt tidigare kunnat lära oss avancerade hantverk av hitkallade munkar från Centraleuropa.

  Finnarna som huvudsakligen kom från Savolax kallades till Sverige av kungarna som behövde folk som kunde leva i skogen och hantera en bössa som en del av det svenska försvaret mot dansk-norska riket.

  Grekerna, italienarna, turkarna och jugoslaver var handplockade yrkeskunniga med stark arbetsmoral som gick direkt in på fabriksjobben första dagen. Språket lärde de sig efterhand. Jag träffade (i Kroatien) en dotter till ett par från forna Jugoslavien som kom till Sverige när hon var några år gammal, och hon talade svenska bättre på alla sätt än någon svensk jag hört innan.

  Ingen av dessa hade några andra ambitioner än att vara maximalt nyttiga för sina nya uppdragsgivare, kanske med undantag för några av finnarna som försökte muta in egna revir i norra Värmland.

  Gillad av 13 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Det verkar som speciellt offentliganställda har svårt att se att befolkningens behov av service varierar med befolkningens storlek. Minskar befolkningen så minskar behoven i samma grad, osv. När Morgan Johansson säger att vi inte skulle klara oss utan invandrarna så tänker han fel på samma sätt, för det väl bara regeringen och regeringskansliet som aldrig skulle anpassa munnen efter matsäcken. Så han talar i egen sak, utan att förstå dynamiken i ett samhälle.

  Gillad av 11 personer

  • Cornice, crevasse och couloir, plattdanskar aldrig sådant fann, bland sådana han ändock var ibland, jakar Sture och snorre vid namn, i snöstorm sida vid sida, en bakfram, emellan dem en liten mand, saknar varm sand i samarkand skriver:

   De vill ha det så här. Sambandet kan ett barn förstå, det är ettans matematik, han tänker inte fel! De invandrade patienterna utgör en större del av de svenska än den andel de invandrade som jobbar i vården utgör. En mycket större del. Det är dessutom ett ofog att klumpa samman alla invandrare, de invandrargrupper som vi nu tar emot är massivt underrepresenterad bland de som jobbar i vården, också i endast gruppen invandrare, och de är överrepresenterade bland invandrade patienter med allvarliga åkommor. Det är den självklara konsekvensen av invandring från underutvecklade länder, färre läkare och sköterskor, fler patienter. Tino Sanadaji undersökte ju detta, han fann 42 läkare bland de hundratusentals som kom, och det var nog inte de bästa läkarna. Vem åker till arabvärlden eller Afrika för vård? Det omvända är däremot utbrett bland deras överklass.

   Gillad av 14 personer

 4. Bo Svensson skriver:

  Larer kallades ”platsens andar” av romarna. – Den enda förklaringen till att man tror, att ett Europa befolkat av folk från Afrika och muslimbältet inte skulle rasa ner till samma nivå som dessa folk ordnat till där de hör hemma, är kanske att man tror på larer.

  Gillad av 3 personer

 5. svenne skriver:

  ”Man kanske har pejl på ett antal vänner och bekanta men de större massornas tankevärld får man sällan möjlighet att utforska”.

  Det senaste valet gav ju en insikt i över en miljon väljares tankevärld och denna mängd kan väl betraktas som ”en stor massa”. Jag tror att i denna tankevärld var – innan valet – ett återupprättande av Decemberöverenskommelsen otänkbart, Annie Lööfs falskspel efter valet verklighetsfrämmande, Stefan Löfvéns rabiata – på gränsen till mentalsjuka – hat gentemot SD ett förvånande utspel av en statsminister, och att några extrema småpartier hamnar i en position med möjlighet att bedriva utpressning för att få igenom idiotiska krav en barock företeelse.

  Då man ”pratar” med någon, som man är lite osäker på var denne har sina sympatier, så går det ju att ”känna på honom/henne” lite grand med relativt oskyldiga påståenden som till viss del befinner sig utanför åsiktskorridoren. Beroende på reaktionen, vem personen är, om man är beredd till en debatt för ta strid eller att försöka omvända denne till sin egen tro är ju val som man har att göra i den situationen.

  Hur man då beter sig är ju väldigt individuellt. Man kan ta strid trots att man riskerar att försämra relationen. Om det inte finns någon form av vänskapsrelation är det riskfritt att verbalt gå mer aggressivt tillväga. Det går även att fullkomligt strunta i den andres åsikter och betrakta denne som en ointressant diskussionspartner. Jag tycker att Patrik har rätt i det att samtal ”face to face” kan hämma aggressivitet men detta gäller inte alla människor. Det finns ju exempel på detta i samband med t.ex. en del debatter i TV.

  Gillad av 4 personer

  • Moab skriver:

   Min erfarenhet är att Orwells crimestop är nästan perfekt, det verkar som den mest finstämda egenskapen hos svenskarna idag, och efter att ha läst boken Identitär så förstår jag att det är på liknande sätt i den tyskspråkiga delen av Europa. Så samma ögonblick man säger något förbjudet så dör diskussionen, är man goda vänner så kan den verka fortsätta men den är slut, crimestop har slagit till. Jag har haft långa långa diskussioner med nån släkting, personen nickar och håller med, till sist tror man att, ja! Vi håller ju med varandra. Sen säger de nåt på eget bevåg och man inser att de inget förstått, och jag har aldrig hört en längre sammanhängande argumentation varför man inte skall rösta SD, aldrig någonsin av någon.

   Gillad av 6 personer

   • svenne skriver:

    MOAB
    ”Jag har haft långa långa diskussioner med nån släkting, personen nickar och håller med, till sist tror man att, ja! Vi håller ju med varandra. Sen säger de nåt på eget bevåg och man inser att de inget förstått, och jag har aldrig hört en längre sammanhängande argumentation varför man inte skall rösta SD, aldrig någonsin av någon.”

    En sådan fladdrig figur kan ju utan vidare avfärdas som en icke seriös diskussionspartner vilket innebär att ytterligare meningsutbyte är fullständigt meningslöst.

    Gilla

 6. G Sträng skriver:

  Som Engellau redan vet dröjer det sig om följande:

  1. Volymen. Sverige bör, ska och måste ha ett visst kulturellt och etniskt tillskott utifrån för att inte försoffa sig självt. Mångkultur i lagom dos är givande. Men volymen kan inte vara större än att systemen kan hantera tillströmningen, och inte heller större än att sociala slitningar hålls på en rimlig nivå.

  2. Det kulturella avståndet. Ju närmare kulturellt invandrare står Sverige, desto mindre problem. Ju större avståndet är, desto svårare är det att integrera nyanlända. Det har koppling till volymen, eftersom en större grupp med avvikande kultur gärna bildar enklaver som bibehålls i generationer. Invandraren ges då inte tillfälle att bli svensk, utan behåller sin ursprungskultur som primär.

  3. Det mångkulturalistiska synsättet. Enklaver med annan primär kultur uppstår även för att politiken tillåter och uppmuntrar en sådan utveckling.

  Gillad av 10 personer

 7. Aurora skriver:

  Vi kan lägga tilk chilenare som flydde från diktatur på 70-talet. Ja, det är annorlunda denna gång. Och det ser vi runt omkring oss varje dag. Bortsett från kultur och religion så är en än större skillnad att en helt annan poltik drivs denna gång. En kravlös politik där de nyanlända istället för att börja jobba och göra rätt för sig erbjuds livslångt bidragsuppehälle och ständig ström av juridiaka särregleringar för att främja dessa människors självvalda segregation, på ideologiskt-kulturella-religiösa grunder, från vårt samhälle.

  Gillad av 11 personer

  • Moab skriver:

   Tja, alla dessa grupper chilenare, jugoslaver etc, de var enormt överrepresenterade i om brott. Jugoslaverna gick i grupp och slog ner svenskar, såg själv när gäng sparkade liggande folk i huvudet. Låt oss inte ta på några rosa glasögon, det var dåligt redan då, och har bara blivit värre. Alla som tror att Sverige var och är bättre, dvs svenskarna var och är bättre, vad betyder det? Mera ärliga, mera arbetssamma, mindre brottsbenägna? Vad betyder det då för alla andra i logikens namn, jo de är sämre. Man får bestämma sig.

   Gillad av 9 personer

   • Aurora skriver:

    Betvivlar inte rötägg ur de grupperna heller. Men den avgörande skullnaden idag är den strukturella kultur-religösa tillsammans med den dogmatiska särregel-tillåtande politik som förs idag.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    För att förtydliga: Det viktiga är inte andelen rötägg i en viss grupp invandrare, utan andelen invandrare i gruppen rötägg. Alltså överrepresentationen och de effekter som följer av den.

    Vad gör de här?

    Gillad av 4 personer

   • Aurora skriver:

    @Fredrik. Man kan märka ord resten av dagen men det Annorlunda denna gång är, jag upprepar, den kultur-religiösa skillnaden mellan då och nu samt det politiska etablissemangets ändrade förhållningssätt från att svensk lag gäller för alla till nuvarande kravlöshet samt kultur,-och religionsrelativism.

    Gillad av 3 personer

   • Moab skriver:

    @Aurora, jo men det som nästan är omöjligt att överskatta det är uselheten hos de som folk hyser fördomar om. Verkligheten överträffar den värsta dikt på en fylleslag mellan nassar. De är fan kannibaler igen i Sydafrika.

    Gillad av 1 person

 8. Christian skriver:

  Mängden invandrare är större nu än tidigare, vilket gör det annorlunda nu.

  Diskrepansen mellan utbildningsnivån hos de som kommer nu och det utbud vår arbetsmarknad kan erbjuda är större nu än tidigare, vilket gör det annorlunda nu.

  Den kulturella skillnaden är större nu än tidigare, vilket gör det annorlunda nu.

  Många av de som nu invandrar har religiösa åsikter som föraktar den kultur de kommer till här i Sverige, vilket gör det annorlunda nu.

  Våra politiker har inte förmågan att lösa de problem samhället står inför, därför att de är fullt upptagna med att diskutera vem som kan prata med vem, istället för att fatta beslut med riksdagsmajoritet oavsett vem som stödjer dessa beslut, vilket gör det annorlunda nu.

  Gillad av 17 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De kommer illegalt till och med enligt våra slappa lagar och de får omfattande bidrag, vilket inte varit fallet tidigare. De får egna priviliger och tillåts beteende som förbjuds oss. O. s. v. Skillnaderna är omfattande och uppenbara. Problemet är blindheten, bekräftelsetendensen, de psykologiska skyddsmekanismerna.

   Gillad av 15 personer

   • Moab skriver:

    Ja jag uppfattar Patriks fråga som att man skrivit en roman på 738 sidor utan att spara den i Word och så går strömmen. Vilken av alla tusen förklaringar skall man börja med?

    Gillad av 2 personer

  • Moab skriver:

   Min erfarenhet visar att också folk från södra Europa inte alltid var så ärliga, jugoslaverna exempelvis utmärkte sig klart i Malmö, rånade, slog ner folk, alltid i grupp. ”Hederskultur” heter det visst när man är flera mot en. Så det är en fallande skala som börjar redan i Polen, idag så kanske det omvända råder dock, Östeuropa är nog både mera laglydigt och säkrare.

   Gillad av 4 personer

 9. A skriver:

  Bra P.E, det är enkelt, vi kan se det i realtid: Malmö. Kommer Malmö att ”gå över” på nån generation? Vi behöver inte gissa, det är mitt framför ögonen på oss. Se, du som har ögon!

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Kanske plats för ett frontalangrepp på floskeln ”allas lika värde”. – Den kan ju få sväva omkring i sin egen rymd men i alla verklighetsrelaterade sammanhang är vi olika värda. – Det gäller också där det svider mest: Vilken arvsmassa som är bäst lämpad att förmedla till kommande släkten.

   Har man gener som predisponerar för sjukdom, handikapp, grymhet, stridslystnad, känslokyla, dumhet och fulhet, bör man överlämna fortplantningen åt bättre lämpade.

   Det är ju inte för att jag är elak jag påpekar detta, – det är för att jag i mina framtida reinkarnationer inte vill hamna i en misslyckad kropp.

   Gillad av 1 person

 10. kvellulvblog skriver:

  De problem som tidigare invandring medförde, kunde vi hantera, eftersom de var sådant vi också hade i större eller mindre grad inom vår egen befolkning. De få som var kriminella, kommunister, drogmissbrukare, var inget nytt per se. I grunden hade de som kom samma kultur som vi själva.
  Dagens ohämmade invandring, av proportioner vi aldrig haft att göra med förut, har inslag av en kultur som är är helt främmande för de flesta svenskar. De mest extrema har en religion som explicit kräver att de skall omvända eller döda oss. Den kräver av sina följeslagare att de skall åsidosätta våra lagar och följa sina egna. I deras kultur ingår mord på hustrur och döttrar som vanhedrar familjen. Att det är en liten minoritet som är extrema hjälper inte, när vi tar in hundratusentals.
  Det är dessutom befängt att diskutera invandrare, utan att låtsas om att de är olika.
  Lika korkat som att inte se skillnad på att skaffa sig ett husdjur, att köpa en guldfisk ställer andra krav än att skaffa sig en häst.

  Gillad av 15 personer

 11. Erik Sandewall skriver:

  Patrik, Detta är en stor fråga och jag hoppas du får flera svar på den. Mitt bidrag finns i en artikel som heter ”Kulturkrockar och islamofobi” där jag skriver om kulturkonflikter som jag tror är tillämpliga i relationer med många av de övertygade muslimerna. Inte alla, men inte heller bara dem vi ser som extremister. Artikeln är nyskriven och finns på nätet på följande adress:
  http://www.argumentochfakta.se/artiklar/154/kulturkrockar-islamofobi.html

  Gillad av 1 person

  • Anders skriver:

   Ögnade igenom artikeln. Vilket ordbajs. Vilka tror du orkar läsa långa urläggningar om huruvida ordet islamofobi används korrekt eller ej? Men uppenbart tillhör du dem som anser att vi ska ha muslimerna i Sverige. Det räcker för mig.

   Gillad av 3 personer

   • Erik Sandewall skriver:

    Fel gissat. Jag har varit upprepade gånger i Marocko inom ramen för forskningskontakter, samt även en gång i Malaysia. Vill gärna veta hur du resonerar och vad du menar när du för fram en sådan gissning?

    Gilla

   • Moab skriver:

    Marocko, det var där huvuden rullade nyligen, Malysia, det är där alla ickemuslimer är dhimmis och diskrimineras för högre positioner? Vingresor har visst resor till båda ställena, imponerande, du skämtar eller genom att framföra dessa exempel? Kag menade ett muslimskt land i vilket Vingresor inte har Lollo och Bernie-klubbar. Jag frågar mig vad som driver människor som dig? En sak är säker, din motsvarighet står inte att finna bland muslimer. Hur stor andel muslimer kan Sverige bestå av utan att det är problem enligt dig och vad skall få denna process att stanna?

    Gilla

   • Erik Sandewall skriver:

    Moab: Du skriver ”Jag frågar mig vad som driver människor som dig?” men du har uppenbarligen helt missförstått hurdan jag är och vad jag står för. Tror du då att jag är helt okritisk mot alla aspekter av islam och mot de senaste årens invandringspolitik? Gå isåfall in på min webbplats ‘Argument och Fakta’ och läs artiklar där jag bl a granskar en del rörelser inom islam (såsom Hizb ut-Tahrir) och en del av dess tunga företrädare. Granskar ordentligt, inte bara med några avfärdanden eller slagord.
    För övrigt hamnar du också fel i dina spekulationer om mina resor.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Erik, jag har läst din artikel.

   Det är väl ganska självklart vad kritiken gäller. Den gäller den totalitära politiska ideologin islam, den som uttryckligen vill att alla människor på jorden ska underkasta sig deras lära.

   Fram till för hundra år sedan var det svärdet som gällde men efter muslimska brödraskapets tillkomst ändrades strategin till att ske via livmodern.

   Praktiskt taget alla terrordåd som begås runt om i världen begås i namn av islam.

   Islam har stränga regler mot dem som inte omfattar läran vilket gör attacker mot icke-muslimer legitima. Det sker i olika former; inte minst som våldtäkter mot kvinnor.

   Islam har religionen som ett tvång som ska efterlevas vid risk av dödsstraff.

   Islam är en dominanskultur som, när den väl har erövrat makten inte tillåter andra yttringar. Det betyder alltså att de inte respekterar demokrati.

   Det är synd om alla de stackare som råkar ha blivit födda in i en lära som de inte får lämna. Ett livslångt fängelse.

   Islam motsätter sig modernism och vetenskap.

   Hade du problematiserat något av ovanstående hade din artikel varit läsvärd. Nu försöker du i stället att analysera ett skenbegrepp som endast leder till en skendebatt. Med påföljd att din artikel inte leder någonstans annat än att islamisterna får vatten på sin kvarn om de menlösa kuffarna.

   Gillad av 3 personer

   • Erik Sandewall skriver:

    Olle,
    Du skriver:
    Det är väl ganska självklart vad kritiken gäller. Den gäller den totalitära politiska ideologin islam, den som uttryckligen vill att alla människor på jorden ska underkasta sig deras lära.
    Då tycker jag du har reagerat utan eftertanke, och utan att tänka efter vad det var för fråga som Patrik ställde. Han skrev nämligen, beträffande hur det varit tidigare:
    Finnarna söp och slogs med kniv vilket inte uppskattades av svenskarna. Juggarna blev gangsters. Men det hade ordnat upp sig på någon generation och dessa tidigare så oroväckande vågor av migranter hade förvandlats till värdefulla tillskott till den svenska ekonomin och befolkningen. Varför skulle det inte bli likadant med muslimerna? Varför skulle det vara annorlunda den här gången?
    Med detta frågar han inte alls efter vad det finns för kritik mot islam, men ändå har både du och många andra i den här diskussionen svarat med att återge sådan kritik. Patriks fråga gäller dock varför inte de *muslimer* som kommit till oss skulle kunna förändras.
    Detta kan man mycket väl problematisera vidare. Å ena sidan kan man säga att en muslimsk grupp som varit i minoritet under längre tid har lagt bort mycket av ortodoxin, med Cypern som ett exempel. Å andra sidan kan man hävda att islam var den än finns innehåller en kärna av oförsonlighet som kommer att finnas kvar och alltid utgöra ett hot.
    Det finns många aspekter på detta, men det mest intressanta och konstruktiva måste ändå att vara att diskutera runt de scenarier där det *inte* blir helt annorlunda den här gången. Inte bara upprepa gång på gång att det kommer att gå åt h-e, och varför. Min infallsvinkel i artikeln är att om vi ska lyckas med integrationen av denna grupp så måste både vi i ursprungsbefolkningen och de som invandrat ha en bättre förståelse av hur varandra fungerar. Då menar jag inte förståelse = acceptans utan förståelse = veta hur det förhåller sig. I artikeln koncentrerar jag mig därför på frågan om några djupare liggande skillnader som gör att många av oss stör oss på en del av dem, och antagligen tvärtom också. Där ingår till exempel detta med dominanstänkande som jag tror är vanligt bland muslimer, men inte bara bland dem. Likaså frågan om den övergång som många av de invandrade muslimerna gör, från att ha ingått i en dominant majoritet till att komma in i en icke-dominant minoritet. Om vi kan förstå och hantera sådana frågor så har vi en bättre chans att hantera detta problem i Sverige.
    Men då måste vi prata mer om muslimer, och inte bara om vad islam står för. När du säger att jag ägnar mig åt skenbegrepp och skendebatt kan jag bara tolka det som att du är helt enkelspårig och inte kan ta in några nya idéer eller synsätt.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Vad jag menar är att vi talar om äpplen och päron här. Äpplena är islam och päronen de enskilda muslimerna.

   Tråkigt nog för de enskilda muslimerna kommer de till Sverige med en lära i bagaget som är ett potentiellt hot. Det är ofta inte deras skuld eftersom de till 99 % fötts in i läran utan möjlighet att ta sig ur.

   Givetvis ska vi tala med enskilda muslimer och i den mån de intar en övertygande tolerant hållning mot kuffar förmå dem att ta avstånd från (offentligt) från de totalitära delarna i sin läran. Men jag ser svårigheterna i detta.

   Som du har sett i den svenska debatten har t.ex. muslimska kvinnor som Sarah Mohammed och Nalin Pekgul inte fått det gehör hos sossarna som de borde förtjäna. Av detta kan jag inte dra någon annan slutsats än att de styrande i Sverige har lierat sig med dominanskrafterna för det globalfascistiska projekt som de nu håller på att genomföra.

   Eftersom problemet med islam är det starka politiska och demokratifientliga inslaget är det en skendebatt så länge man inte utmanar dessa krafter. Allt annat blir slag i luften.

   Gilla

 12. Fredrik Östman skriver:

  Den här läkarens uppförande är ju ett paradexempel på confirmation bias, vår hjärnas infödda bekräftelsetendens. När man vill tro något kommer hjärnan att presentera det som tyder på att detta stämmer med lyster och klarhet, medan den kommer att undertrycka sådana intryck som talar emot. När vetenskapen växte fram, först hos grekerna och sedan under renässansen och barocken, var man tvungen att finna ett medel mot bekräftelsetendensen. Detta medel var den kvantitativa analysen. Detta var också precis det du erbjöd läkaren. Grattis! För att veta att man måste använda en kvantitativ analys måste man ha en viss disciplin, en viss kultur, en viss insikt i hjärnans tendentiositet. Denna insikt, denna kultur, denna disciplin är och var i viss mån vitt spridd i vårt samhälle, åtminstone utanför den s. k. arbetarrörelsen. Därför har vår fiende inriktat sitt arbete på att nedmontera och förstöra den. Därför sammanställs knappt någon statistik längre, därför fuskar man med statistiken och ljuger med den, därför misstänkliggörs själva intresset av att vilja veta sanningen.

  Du har också helt rätt i ditt underförstådda påstående att personer som denna läkare är precis de som vi måste och kan vinna över till vår sida. De har lurats att avstå från kvantitativa analyser och förfaller därför till bekräftelsetendenser. I princip finns två vägar: Den ena är att kräva kvantitativa analyser och hävda dessas primat. Det är den väg t. ex. Tino Sanandaji tager, och alltså även du, Patrik, i det refererade utbytet. Den andra är att påverka dessa svaga personers vilja, så att de finner bekräftelse på de saker vi på rationella grunder har funnit sanna, kort sagt att övertyga dem. Det är den väg t. ex. Donald Trump tager.

  Gillad av 11 personer

  • p kohlin skriver:

   Herbert Tingsten undersökte på sin tid varför folk röstar som dom gör och fann att endast ett ringa antal röstade p g a eget tänkande, undrsökande så det var säkert bekräftelsebehovet som styrde för nästan alla (familj, vänner, grannar, kollektiv) i kombination med åsiktspåverkan

   Gillad av 4 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  Vi har starka tecken på att övertygandearbete á la Donald Trump är en framkomlig väg när det gäller det stora flertalet, som inte intresserar sig särskilt för politik och inte heller för att arbeta med att motsätta sig sina hjärnors tendenser. I nästan alla folkomröstningar och val där det finns två alternativ att välja emellan, t. ex. två politiska block eller ja eller nej, så blir resultatet nära 50-50. Detta tyder på att det stora flertalet väljare träffar sitt val helt slumpmässigt.

  Förutsättningen är att båda sidor använder liknande argumentation och retorik som presenterar föda för bekräftelsetendens i båda riktningarna. Det som avgör valen och folkomröstningarna är då det lilla fåtalet välinformerade som har kommit fram till en gemensam slutsats grundad i annat än retorik och bekräftelsetendens (eller andra liknande psykologiska tendenser). Därför behövs förstås även den kalla analysen. Men det är inte den som utför grovjobbet. Vi måste arbeta både esoteriskt och exoteriskt.

  När det gäller fallet med läkaren skall vi inte vara helt säkra på att hans beteende tyder på att han inte blivit övertygad. Om han hade varit helt självsäker i sin position hade han kanske fortsatt umgänget. Han kan ju ha avvikit av helt andra skäl, men en möjlighet är att hans övertygelse fick sig en törn, vilket är en obehaglig upplevelse. Möjligtvis har du faktiskt lyckats.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En illustration av dessa principer gavs i USA:s presidentval 2016. Nate Silver, den firade statistikern, missade resultatet helt och hållet. Detta trots att hans metod påstås gå ut på just att filtrera ut signalen ur bruset, att hitta kvantitativa mått utan tendens. Scott Adams, däremot, som menar att fakta inte räknas, fick rätt. Det är den starkare övetygelsekonsten som räknas, hur man triggar hjärnans tendenser. Endast på marginalen kan sanning och verklighet och fakta spela sin roll.

   Gillad av 3 personer

   • Jaxel skriver:

    Kanske kan man se på Nate Silvers uppgång och fall så här:,

    Antag att det finns ett stort antal statistiker som med olika metoder prognosticerar exempelvis resultatet i olika val. Antag vidare att ingen av dem har någon metod som fungerar. Ändå kommer med stor säkerhet en eller annan av dem att vara framgångsrik under en begränsad period. Det tolkas då som att vederbörande är skicklig när han/hon i själva verket bara hade tur.

    Nate Silvers tidigare framgångar kan ha berott på tur, även om det givetvis inte nödvändigtvis var så.

    Resonemanget kan förstås illämpas i alla möjliga andra sammanhang, exempelvis inom finansanalys. Givetvis går det vid varje given tidpunkt att hitta analytiker som använder sig av Elliot wave teori vilka under en relativt lång period varit framgångsrika även om teorin totalt saknar förklaringsvärde (min tro).

    Gilla

  • A skriver:

   Ja Fredrik, jag har tänkt att det måste finnas en mekanism som gör att resultatet blir nära 50-50, alltså att det skapas i hjärnan. Som en regulator. Jag har även nån känsla av att en massa lika gärna kunde vara en människa. Varken mer eller mindre logisk. Vid en obalans så uppstår en impuls att ”rätta till” det. Media kan ses som ett aktivt filter på återkopplingsledningen. Men på grund av slumpkaraktären nära 50-50 så blir de på helspänn iallafall. Det är inte så svårt att först varför vi aldrig har beslutande omröstningar om NÅT.. Men även om nästan ingen skulle vilja ha invandring, så skulle förmodligen en omröstning bli nära 50-50 iallafall.

   Mvh A

   Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   ”Detta tyder på att det stora flertalet väljare träffar sitt val helt slumpmässigt… …båda sidor använder liknande argumentation och retorik som presenterar föda för bekräftelsetendens i båda riktningarna”

   Bra betraktelse!

   Gillad av 1 person

   • Kapten kalsong skriver:

    Detta kan då tyda på massivt valfusk i Sverige, för här blev det 20-80 trots mycket värre problem. Jag tror Östman har rätt ovan, känslorna styr, det har också Martin Sellner förstått, ledaren för den Identitära rörelsen i Österrike och vänstern har ju förstått detta sedan länge, de ägnar sig inte åt annat än känslor, och har därmed genom kvinnlig rösträtt skaffat sig ett enormt övertag då män i allmänhet verkar ha lättare att stänga av känslorna (men ändå uppenbarligen ofta tänker fel eller är illvilliga).

    Så vad betyder detta för DGS? Vi analyserar så gott vi kan men misslyckas med att nå flertalet, de måste nås med känslor. Man gör väl vad man kan, jag gillar inte grupper så aktivistvägen är inget för mig, jag hatar att stå och skandera. Om man säger att vi analyserar oss fram till något slags förståelse så är den ju bortkastad om den inte kommer flertalet till godo, hur når man dem? Kanske vägen är att vi är teoretiker som mera praktiskt och handlingskraftiga människor kan använda som fundament för sitt eget arbete för att väcka folks känslor, för hur många turer i liften kan man åka? Patrik får sitta kvar i sittliften och åka upp och mer och upp och ner… Denna metod att övertyga folk fungerar inte ensam, inte ens läkare kan man nå med rationella argument.

    Så jag ser ett behov att att strukturera tankarna på svenska, en handbok, någon sådan bok finns inte idag, för svenskar, av svenskar, en bok helt utan vänsterperspektiv som angriper och analyserar problemet rakt på. Jag ser bara en som kan dra iland detta… Jag själv tänker mer i banorna att mobilisera känslorna skönlitterärt, vissa försöker detta men jag har aldrig läst en sådan bok, de verkar alla krassa, det finns en hel del skrivna av dissidenter men ingen som lockat mig, det blir som 1/Läckberg.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Men det finns massor av skönlitteratur av detta slag! I princip allt som skrivits före Första världskriget i vår kulturkrets. Jospeh Conrad, t. ex., eller Agatha Christie (något senare).

    Berättaren i Heart of Darkness, Charlie Marlow, liknar kanske vår egen Göran Holmgren, en bekymmersfri äventyrare och självklar filosof. ”It’s queer how out of touch with truth women are. They live in a world of their own, and there has never been anything like it, and never can be. It is too beautiful altogether, and if they were to set it up it would go to pieces before the first sunset. Some confounded fact we men have been living contentedly with ever since the day of creation would start up and knock the whole thing over.”

    Gillad av 2 personer

   • A skriver:

    Jo men Kalsong, vi gör ju inget systematiskt försök heller, utan behandlar ett fragment i taget. Egentligen tror jag inte det vore särskilt svårt att åstadkomma åtminstånde div pamfletter behandlandes hur man skiljer ut sanning eller klargör hur det ena eller andra fungerar med tex makt och intressen. Själv skulle jag föredra nån liten arbetsgrupp som gav sig själv en uppgift tex. En annan sak är ju att faktiskt formulera för sig själv vad man är ute efter. Där ligger mycket av resultatet. I vissa fall allt.

    Mvh A

    Gilla

   • Moab skriver:

    Ja, jag tänkte mig konkret att Östman skulle skriva sin bok, men hans fokus än nog inte precis vad som behövs för en handbok. Jo, äldre skönlitteratur finns mycket, jag tänkte mig något färskt, för Sverige, i tiden.

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Mycket intressant, Fredrik och A (09:17)! Vi kan dessutom tänka oss att de flesta allmänt tolkar världen symmetriskt (och linjärt). Hjärnan fruktar kaos och tenderar att skapa symmetri även där sådan inte finns. Sjuklöverns olika alternativ, mer eller mindre invandring, kan då uppfattas som inbördes rimligt symmetriska val och representerar tidigare etablerad mental ordning. Alternativen icke-invandring och repatriering har svartmålats som totalt asymmetriska i förhållande till detta och representerar kaos, både som ett anat samhällshot och för att den kollektivt förstärkta verklighets- och självbilden hotas.

   Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Eller så blev läkaren äcklad av att kontrahenten, hos vilken han såg SD-hornen tränga fram ur pannan, hade samma sorts skidor…

   Gilla

   • Moab skriver:

    På tal om likadana skidor, en anekdot, jag åkte för många år sen på Grand Montets, jag hade samma sorts orange Fisher som min kompis, men mina var 5 cm längre med andra bindningar, när vi tog en öl så satte vi skidorna men bytte, när vi kom ut så var en skida var snodd. Trist, men lite lustigt. I Frankrike så har de polis och gendarmer, gå inte till gendarmerna… det var som på film vi stod en timme och förklarade, gendarmen skrev en bokstav åt gången med pekfingret, sen blev klockan 5, då fixade han allt på 5 minuter sen kunde vi gå hem.

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Jag kan se en annan förklaring på fenomenet med 50-50 mellan block och det är att blocken förhåller sig till varandra och positionerar sig mot mitten. Retoriken är dessutom sådan i media och politik, inte endast under valperioden, att de tunga skiljelinjerna sällan åskådliggörs på ett begripligt sätt och frågan om känslomässig argumentations genomslagskraft blir då en självuppfyllande tes.

   Viktigt blir då de sk swing-rösterna dvs de som tenderar växla mellan blocken och kanske också är mer pålästa i många fall, mer intresserade.

   Trump spelade det mediala spelet och vann, men jag misstänker att det i grunden var reala intressen bakom hans röster och då framförallt avindustrialiseringen av USA och en medelklass/arbetarklass som halkat efter i den ekonomiska utvecklingen sedan 1970-tal och givetvis immigrationen som är stor till USA. Frågan är förstås om man begriper helheten i hans politik, den nyliberala prägeln vid sidan av försöken begränsa andra länders bytesbalansöverskott och man kan föra det längre t.ex. till miljöpolitik/rädda kolindustri där kol naturligtvis är en alternativ energikälla till oljan. Man ska ju ha med i beräkningen att röstetalen till presidentämbetet är knappa 50 % i USA mot kanske 70 % på 1970-talet, så det finns ett slags ointresse som kanske har att göra med en brist på politiska alternativ och seriös debatt och medial belysning rentav.

   I Sverige, som är lättare att bedöma, så ser vi ju ganska remarkabelt fall för socialdemokratin det senaste decenniet och vi ser en uppgång för SD och vi ser Mp och L på väg ur riksdagen, så jag tycker de rörelserna är mer frapperande och pekar mot tesen om 50-50 röster även om partierna bildat block. Dagens C + L + S + Mp + V konstellationen kan troligen bädda för ännu större politiska förändringar inom en fyra års period. Det är tragiskt, men de alltmer ökade problemen i samhället, kanske en ekonomisk recession och ev ekonomisk kris kan nog skaka partierna internt och deras väljarunderlag.

   Men att spå utvecklingen är mycket vanskligt. Jag har haft fel alltför många gånger, men vem kunde för tjugo år sedan tro att politikerna skulle vara fullständigt obekymrade om invandring och bostadsbrist och vem kunde spå krisen 2008 och åtföljande noll räntor? Mycket kan hända.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Statistiskt sett så är ju inte de röstande oberoende variabler, oberoende av andras åsikter eller oberoende av media och politikers retorik, men de fäller sitt avgörande i förhållande till sin tillit till de olika förespråkarna av det ena eller det andra valet.

    Gilla

 14. Immigration och båtpropellrar skriver:

  1) Tänk tanken att vi inte skulle haft någon immigration alls till Sverige. Då skulle vi enbart möta svenskar i vården. Både som läkare och sjuksystrar – och som patienter. Samma sak på gator och torg – och inom alla övriga yrken.

  2) Tänk tanken att vi har migration till Sverige. Då skulle vi mötta migranter i vården. Både som läkare och sjuksystrar – och som patienter. Samma sak på gator och torg – och inom olika yrken.

  Försök ha båda dessa bollar i luften – samtidigt.

  Vem inbillar sig då att vi skulle ha saknat arbetskraft inom lokalvården eller hemtjänsten, om inte migranterna funnits? Att samhället skulle bestå av en massa tomma hål, vad gäller utförda arbeten? Som om Sverige förvandlats till en Schweizerost. Med massor av hål i.

  Som varje upplyst motorbåtsägare vet, så kan en hårt arbetande propeller i vatten utsättas för kavitation. Att små vakuumbubblor bildas. Som genast imploderar – så snabbt och hårt att de fungerar som små hammarslag mot propellern, som då skadas.

  Att ta förekomsten av invandrare inom olika yrkesgrupper som ett tecken på nödvändigheten av migration, vore som att begära att vakuumbubblor behövde annat omgivande vatten för att kunna fyllas ut. Som om inte vattnet i den omedelbara närheten, skulle haft den funktionen.

  Alltså det gamla vanliga feltänket med hästen och vagnen. Om orsak och verkan. Vem går och sätter hästen före vagnen? Jo, en läkare i en lift. Och även gamle statsministern Göran Persson, hörde jag nyss i en intervju.

  Läste de inte läkaren på fjällsluttningen eller Göran Persson fysik i skolan? Äter de aldrig Schweizerost?Tror de hålrum existerar oberoende av en omgivning? Att kommunicerande kärl inte talar med varandra? På ett fysikaliskt vis? Och så även inom en befolkning?

  Gillad av 8 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag vet inte om analogin med kavitation hjälper någon tvivlande, men du har självfallet rätt. Pratet om hålen som skulle uppstå på arbetsmarknaden är idiotiskt.

   Det skulle givetvis ha funnits andra möjligheter att fylla dessa platser om inte invandrarna funnits. Kort sagt så får man på sedvanligt sätt låta marknaden göra sitt jobb. Kanske hade det behövts högre löner (relativt sett) eller högre kostnader för att stå utanför arbetsmarknaden. Eller bättre arbetsmiljö eller ytterligare något annat, men problemet med de (imaginära) hålen hade lösts.

   Om asylinvamdringen vore nödvändig för att fylla arbetsplatserna i vården så borde väl Finland och ett antal Östeuropeiska länder ha total kris i vården. Och hur klarade Sverige av vården innan vågen av asylinvamdring kom igång.

   Summa summarum. Det där är ett urbota dumt argument även om andelen invandrad personal i vården skulle vara större än motsvarande andel patienter.

   Gillad av 3 personer

   • olle reimers skriver:

    Alla dessa övertygande argument om varför det troligen hade fixat sig även utan invandring måste jag erkänna att jag inte tänkt på tidigare. Men det är givetvis helt rätt. I länder utan invandring och mnskande befolkning, som Japan eller mitt nuvarande hemland, Thailand, t.ex. fixar det sig ändå.

    Jag skulle därför nu, när jag har slagits av hur riktigt argumentet är, vilja tllägga en annan aspekt på problematiken.

    Politiker tror inte på marknaden. För att motivera sin egen existens mådte de försöka frambringa ”lösningar”. Import av arbetskraft blir en sådan.

    För den vanlige medborgaren sker en tillvänjning. Det blir mer och mer vana vid att se att vissa jobb, framför allt de enklare, utförs av personer som inte ser ut som dem. Omedvetet uppstår ett över/underperspektiv som bidrar till att man tänker att politikerna nog har rätt.

    Politikerna har med tiden insett att deras makt är oinskränkt, att de kan hitta på vad som helst och bli trodda. Då gör det just det. Att de sedan har lärt sig hur man samtidigt roffar åt sig är bara en självklar följd.

    Gillad av 2 personer

 15. Enough skriver:

  Läkaren, urtypen för Svenne-banan, låter sig invaggas i trygghet av vad samhället, politiker och journalister, förmedlar.Att det just var en läkare i detta fall, säger mycket. En högutbildad medborgare som sannolikt levt ett skyddat och bekvämt liv, fritt från skjutningar och utanförskapsområden.

  När inte ens han förstår skillnaden mellan olika tiders invandrare, hur ska då knegar-Berra förstå det?

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Knegar-Berra har det lättare. Han har inte samma höga position, samma prestige, att försvara. Detta är det som ligger bakom den skeva tillämpningen av bestämmelsen om hets mot folkgrupp, så att bara Knegar-Berra-typer drabbas. De som kan formulera sig som en advokat kontrolleras och styrs redan på andra sätt.

   Gillad av 2 personer

   • Jari Norvanto skriver:

    Hyckleri är motbjudande varhelst den dyker upp. Extra vidriga är de som både hycklar och trummar sig för bröstet från den moraliska högplatån. Eller som i detta fallet, från skidbacken.

    Gilla

 16. Eva Danielsson skriver:

  De senaste två decenniernas invandring skiljer sig från tidigare arbetskraftsinvandring och flykt från krig och konflikter från Chile och Balkan och från förtryck i Iran och gamla järnridåstater.
  Gigantiska volymer, i hög takt och med avgrundsdjupa skillnader i kultur – utbildningsnivåer, livsstil och religion. Från utomeuropeiska islamska länder. Den här tillströmningen har har frammanats som något önskvärt för politiker och sedan saluförts till väljarna som något oundvikligt och behjärtansvärt. Nutida invandrare har inte tänkt sig att behöva försörja sig genom att arbeta eller behöva lära sig om svensk kultur eller försöka anpassa sig. Man är tillräckligt många för att slippa ha med svenskar att göra mer än när man vill ha eller behöver något. Undantag finns förstås, men de som jobbar inom sjukvården som Patriks skidkompis tänkte på som oumbärliga, är nog inte troende nyanlända muslimer i alla fall.
  Den långsamma assimileringen som tidigare av invandrare, kommer inte att hända nu. Tyvärr.
  Dels av att det är på tok för många, man klarar sig inom gruppen, men framför allt för att det handlar om islam. Islam är motpolen till svensk protestantisk kultur och i islam ingår att läran inte får förändras eller ifrågasättas. Islam anser att islam står över allt och alla och inväntar varje tillfälle för att erövra makten varhelst man befinner sig. Och i Sverige får man desutom makthavarnas hjälp med det.

  Gillad av 8 personer

 17. Linden skriver:

  Jag tillhör dem som tror att det var något fuffens med valresultatet.
  Det lägliga datorhaveriet m.m.
  Blev stärkt i min uppfattning när min rörmokare var på besök.
  Ett yrke där man far runt i stugorna, han påstod med bestämdhet att 8 av tio av hans kunder är sverigedemokrater.

  När man sedan ser sjuklöverpolirikerna med Löfven i spetsen stå och orera om nazister och treblinka
  blir man illamående. Har karlfaen ingen skam i kroppen, Har han inte förstått att stora delar av arbetarkollektivet, hans tidigare kollegor, tagit steget över till SD. Tror han på fullt allvar att hans retorik ska få dem att återvända? Eller vad är syftet.

  Visst att skambeläggas SD får säkert många svaga själar att inte välja SDs valsedel, särskilt när det stod en kontrollant och tittade över axeln.
  Förslaget med en röstsedel där man får kryssa sitt val måste vara ett steg i rätt riktning.

  Gillad av 9 personer

 18. Olle Holmqvist skriver:

  Bland det svåraste jag har för är att – mingla. Vilken jävla psykterror. In i tvångströjan. Var trevlig. Lyssna uppmärksamt. Flika in en lite kommentar ibland; ”Just det” Ett pålitligt strukturgrepp är att så här: säg: ”Det där begrep inte riktigt, kan du utveckla…”, och många plågominuter passiviseras.Problemet för oss låg-sociala är vi inte pallar trovärdighetsribban.Fast ofta kan man
  förlita sig på inflikningsdalgoritmen. Man får väl se minglandet som en Ytmaning något att klara av. Skönt att sedan få pusta ut.

  Ronnie Drew sjöng:
  What can t be cured love
  Has to be endured love
  and so I am off to Amaricay

  Kan inte vi minglofober träffas & samtala lite ?

  Gillad av 3 personer

 19. bjornwiklund skriver:

  Att ta till sig och njuta av andra kulturer är enklare och enklare genom att resande är tillgängligt för var och en praktiskt taget. Här skulle ett par, tre IPK meningar finnas men ni förstår ju…

  .
  Vi har sett katten försöka fånga svansen och tillståndet i landet är samma lika… vi hinner liksom inte ikapp utansnarare blir svansen längre och längre och trots detta försöker vi springa runt i inte samma utan en större cirkel…

  vad kan gå fel?

  Ja t.ex. mer och mer för fler och fler…..

  Gillad av 2 personer

 20. Cornice, crevasse och couloir, plattdanskar aldrig sådant fann, bland sådana han ändock var ibland, jakar Sture och snorre vid namn, i snöstorm sida vid sida, en bakfram, emellan dem en liten mand, saknar varm sand i samarkand skriver:

  Vad är det för skidor? Jag skall iväg för första gången sedan de operationer jag ådrog mig efter att ha bränt ut mig i slitet för att betala för invandringen och nästan strök med, jag behöver tips, det var länge sedan jag åkte baksidan på Mont Fort och Stairway to Heaven i Verbier, det var då man var coolast om man hade längst skidor. Rambos ärr är inget mot mina, så vad gäller din läkare så känner jag till nästan alla avdelningar på ett större sjukhus och visst finns många utlänningar som jobbar, men det finns långt långt fler patienter. De gånger jag hade problem så var det ofta en utlänning som inte kunde sitt jobb, man delar sjukrum med somalier som inte kan svenska och hela familjen dräller in. De utlänningar som jobbar i vården är ju inte heller de som nu kommer i stor mängd, många kommer från Östeuropa till exempel. I väntrummen för mera allvarliga åkommor så är ofta över hälften invandrare, vissa uppenbarligen direkt från Mellanöstern eller Afrika, andra med dålig svenska. Rena svensk-svenskar är mindre än hälften, lätt.

  En fördel med att bli gammal är ju just det, att man glömt vad man vet, det är ännu bättre, man har glömt vad man tänkt och sagt, så man kan sitta och återupptäcka igen och igen. Som en bäck med guld där man har hål i fickan så att man tappar tillbaks guldklimparna hela tiden. Undrar om det är så på DGS? Någon yngre person borde läsa och kolla.

  Patrik, Patrik, det måste vara den förpestade Stockholmsluften, för mycket pk, Åre är visst inte bättre, vad är det du inte vill se med dina ögon? Du söker förklaringar på det självklara? Nå, här är en, finnarna kom från Finland, där behandlar man inte kvinnor som boskap som tvingas bära slöja, nikab och burka, man hänger inte homosexuella från lyktstolpar, man vill inte utrota alla judar, man slänger inte sina döttrar från balkongerna i Helsinki och man hugger inte av huvudet till folks förtjusning. Inte heller kapar finnar flygplan och flyger in dem i skyskrapor eller gängvåldtar småflickor, de följer inte heller en religion som kräver döden av de som lämnar den. Finland tillhör inte de mest dysfunktionella länderna på jorden. Jag tror du måste läsa ett av dina egna gamla inlägg Patrik, det om att alla inte är svenskar. Allvarligt, alternativt hoppa över Åre och Brasilien och lägg lite tid i Syrien och Saudiarabeien eller Jemen. Har du barnbarn? Har du något emot att de gifter sig med en finne? Har du något emot att de gifter sig med en muslim?

  Gillad av 5 personer

  • Baom skriver:

   Faktum är att invandrade läkare nästan dödade mig, först en överläkare från Jugoslavien som skickade hem mig utan åtgärd efter 9 månaders sjukdom och 4 månader med remiss, sedan en arab som skickade hem mig då han efter 5min inte fann något blödande magsår, jag kunde knappt gå själv. Efter ett par veckor så dog jag nästan och ALLA de läkare alla sköterskor som är nästan som änglar allihop, övermänniskor runt operationsborden, var svenskar. När det gäller behövs svenskarna, vad händer den dagen de inte finns där, klockan tickar. Det skall sägas att systemet också dödar folk, det sitter halvkassa svenska läkare på vårdcentralerna vars huvuduppgift är att hålla folk borta från verklig dyr vård.

   Gillad av 3 personer

  • Moab skriver:

   Precis, jag kan bara en fras på jugoslaviska, eller serbiska, en bekant som jobbade på fängelse lärde mig den, 30 år sedan väl, jugoslaverna dominerade redan då. Frasen har något med att suga att göra.

   Gillad av 1 person

 21. Hans Jensevik skriver:

  Som sagt, med tanke på min artikel förra lördagen, de flyttar hit och vårdar sina egna på den svenska urbefolkningens bekostnad. Det är fakta, statistiska fakta. Befolkningspyramiden försämras. Läs min artikel. Men folk ser bara det som styrker deras egna fördomar. Din skidkompis, fick frågor som han inte hade svar på. Kvinnor säger att män går undan när det grälas för de behöver tänka i sin ensamhet. Kanske läkaren behövde tänka.

  Gillad av 3 personer

 22. Dandersan skriver:

  Även jag har åkt lift och blivit varse lite migrationsproblem.
  IItalien och i samtal om brexit.
  Italienarna ogillade migrationen och röstade för Forca.
  Britterna ogillade brexit men gillade Italien men inte Forca.
  Tur att jag satt mellan dem och att turen hade ett slut.
  Vi enades dock om att detta var ett toppmöte på 2900 m nivå!

  Gilla

 23. Aha skriver:

  Vården klarar sig inte utan invandrarna är en floskel som flitigt används. Förutom Engellaus fråga om ”invandrarna utgör en större andel av patienterna än av personalen och därför representerar en nettobörda för vårdapparaten” kan också frågan ställas hur vården klarade sig innan invandringen, likaså om hemtjänsten. Liknelsen med taxi kan vara bra att ta till; nu när de flesta taxichaufförer är invandrare är ändå ingen som påstår att taxin inte skulle fungera utan invandrare, ty innan invandringen fanns det ju också en taxinäring.

  Vad som skett inom hemtjänst och taxinäringen är att invandrare konkurrerat ut svenskarna inom dessa låglöneyrken.
  (Dessa svenskar saknar stöd och sympati. Etablissemanget negligerar dem totalt.)

  Deprimerande att en läkare uppvisar så klen tankeförmåga, dessutom hemfallen till floskler. Det gäller att hålla truten om man inte tänkt klart. En avklädd PK-ist.

  Gillad av 6 personer

  • Jaxel skriver:

   Jag vet inte om analogin med kavitation hjälper någon tvivlande, men du har självfallet rätt. Pratet om hålen som skulle uppstå på arbetsmarknaden är idiotiskt.

   Det skulle givetvis ha funnits andra möjligheter att fylla dessa platser om inte invandrarna funnits. Kort sagt så får man på sedvanligt sätt låta marknaden göra sitt jobb. Kanske hade det behövts högre löner (relativt sett) eller högre kostnader för att stå utanför arbetsmarknaden. Eller bättre arbetsmiljö eller ytterligare något annat, men problemet med de (imaginära) hålen hade lösts.

   Om asylinvamdringen vore nödvändig för att fylla arbetsplatserna i vården så borde väl Finland och ett antal Östeuropeiska länder ha total kris i vården. Och hur klarade Sverige av vården innan vågen av asylinvamdring kom igång.

   Summa summarum. Det där är ett urbota dumt argument även om andelen invandrad personal i vården skulle vara större än motsvarande andel patienter.

   Gillad av 3 personer

 24. Lars Bernhoff skriver:

  Vi har byggt lagar och regler för de som är medborgare, dvs för de som i de flesta fall delar våra värderingar. De flesta har varit kristna och kommit hit för att de med sina ambitioner och kompetens kan förverkliga själv bättre här. En del har på senare tid fått en knuff hit genom tex krig i Europa.
  Eftersom våra politiker är dåliga på att ändra krav så har de trots ett par årtionden inte ’hunnit” hitta mer realistiska regler för invandring.
  Ordet volym förbjöds av Reinfeldt, men var det ord som skulle möjliggöra en ärlig dialog om vår kapacitet och folkets vilja att ta emot alla typer av uppgivna skäl som vart och ett är mänskligt begripligt.
  Ledande politiker har önskat framstå som de godas representanter på jorden i världssamvetets hemvistdvs Sverige. Då har man inte vågat ta den ärliga och öppna dialogen om prioritering och kapacitet för mottagande. Att inte förstå att flyktingsmugglare är säljare av de resor som flest vill köpa, alltså fick Sverige flest ensamkommande ”barn”
  Alltför många svenska politiker har bortsett från vad som varit deras skyldighet att bevaka nämligen att vårt samhälle inte utsätts för så stora störningar att dess förmåga överskrids. Vi har uppenbart inte klarat att hantera den stora volymen av invandrare. Detta sabotage av vår välvilja är olyckligt och borde inte skett om politiker och media hade hanterat sina uppdrag med större ärlighet mot sina uppdragsgivare. Nu får de ta vår kritik som varande naiva och ovilliga att söka fakta för att istället försöka framstå som godhetens apostlar
  Våra kärnvärden som varande en väl fungerande stat har fått sig en knäck. Ett land som inte vågar ha skolavslutning i kyrkan eller tro att vi måste acceptera böneutrop med högtalare visar tecken på förlorad självtillit. Invandrarna har kommit till oss för att vi har något som är bättre än de hade innan. Vi kan ställa kraven inte de osv.
  Vi vågar inte föra en ärlig dialog i media, våra politiker har inte tagit sitt uppdrag tillräckligt ansvarsfullt. Vi måste visa vad som är viktigt för att vårt land ska lyckas och inte tycka att vi ska lösa främst andras problem till kostnader som,är orimliga som Robach visade igår. Egenförsörjning är ingen dålig ledstjärna.

  Gillad av 2 personer

 25. Astrid skriver:

  Det är annorlunda nu. Globalismens folkvandringar samt digitaliseringen har förändrat världen. Ödesfrågan är i vilken riktning utvecklingen ska fortsätta. Vad som länge försiggått i det fördolda kommer allt mer fram i dagen, men avfärdas först som ”konspirationsteorier”.
  In genom ena örat och ut genom det andra.
  När det sedan visar sig vara sant blir ögonen stora som tefat.

  Att det går så långsamt och är så mödosamt nå ut gynnar globalistoligarkin. Snaran dras åt allt hårdare. Demokrati blir demokratur och sedan full diktatur.
  Tidigare vågade få förorda demokratins avskaffande, hävda att ett odemokratiskt samhälle skulle vara det mest ”anständiga” och innebära ”allas lika värde”… Plötsligt är det PK-poppis att offentligt argumentera för ett totalitärt system som ett framåtskridande, och inte tvärt om.

  När hela pusslet är lagt, alla bitar på plats och monstret fullt synligt träder fram är det för sent. Mänskligheten hukar då under total kontroll, ett allseende öga högst upp i pyramiden. Gud avsatt av Mammon, Satan.

  Men vi är inte där än. Ännu finns hopp. Mycket hänger på Donald Trumps övermänskliga kamp. Han är en historisk gestalt och har de nödvändiga egenskaperna: genialiteten, intelligensen (IQ 156) och modet.

  Gillad av 5 personer

 26. Björn skriver:

  Viken bra text och samtal öga mot öga är vad som behövs mer i Sverige. De enfaldiga skaran som anser sig vara nån typ av moraliska väktare har en tendens att ogilla samtal eftersom deras argument för fortsatt massinvandring endast är irrationella och grundade i ytliga känslor. Dessa känslor hänger ofta ihop med behovet att dygdsignalera till sin omgivning. Allt åt alla och tar skattepengarna slut hittar vi nya i nån låda. Så.uppriktigt patetiska är förespråkarna för fortsatt massinvandring.

  Gillad av 1 person

 27. Göran Holmström skriver:

  Jag kanske är naiv, men jag tror att dom flesta vanliga människor är rejält lessa på migration eller invandringen. Men hjärntvätten sitter så hårt att ytterst få vågar ge utrymme för sin åsikt.
  Titta bara på kvinnan som ogillade burka, hon vart befriad från sin tjänst omgående. Och det för några ords skull, PK har ett starkt grepp om hela landet, nästan varenda jag stötte på när jag var ute och arbetade för 3 år sedan, sade utan att jag ens ledde samtalet dit, ”Man vet ju hur dom beter sig” Insåg att fråga vilka dom var innebar ett slut på det ämnet. Höll jag tyst och bara nickade så kom nästa åsikt är du inte trött på invandringen? Nej svensken är utpressad till tysthet.
  Jag är förbannat less på dom styrande och media som med huvudet under armen kör landet Sverige i botten, Vi vanliga ska sluta äta kött, sluta köra bil, avstå flyget och sopsortera. Till det arbeta till 70 år med ständigt höjda skatter eller avgifter som det så fint heter numer. Men” Eliten” flyger för en mille för att känna sig fräsch. Detta system är ett ondskans system, värre än dom värsta, heller en ärlig diktator som säger gör såhär eller dö.
  Det kan man ta ställning mot, men det” Mjuka förtrycket” är en långsam död som förgiftar sinnet på alla som lever under det.
  BLÄ

  Gillad av 15 personer

 28. plq017 skriver:

  ‘Jugoslaver’ utgör fortsatt en överrepresenterad del av brottsligheten i Sverige.
  Det som gör att det inte blir annorlunda den här gången är för att det finns inget exempel på att islam samexisterar med andra kulturer på ett rimligt sätt, inte någonstans på den här planeten i vart fall.
  Det finns däremot ett historiskt exempel på hur europeisk kultur fördrivit muslimsk invasion, Kungadömet Asturien, som i ett slag 718 besegrade en morisk arme, i det som historiker idag kallar för Reconquistan, återtagandet av landet från muslimerna.
  Det tog den europeiska och kristna kulturen 780 år att befria Spanien och Portugal från morerna.

  Gillad av 2 personer

 29. Erik2 skriver:

  Visst är det annorlunda denna gången. Dels alla med denna religionen som inte får nämnas och volymerna och den rent fantastiska mängden av glidare och fuskare bland alla som kommer. Och ja, jag pratar med och gör egna observationer. Anekdotiska sådana, jo, visserligen. Men jag ser vad jag ser. Sedan, den dagen massor av kristna vita killar gifter sig med muslimska tjejer, den dagen kan vi börja bli lite gladare för då har det börja gå åt rätt håll. Då har vi integration. Det här kommer f ö inte att hända förrän våra politiker lämnar oss ifred och istället ser till att samma tillämpning av lagar och förordningar gäller alla och överallt.

  Gillad av 2 personer

 30. Sixten Johansson skriver:

  Invandrarvågorna särskilt på 60- och 70-talet mötte tämligen inbilska och naiva, lätt nedlåtande, men välvilliga svenskar, ett mångsidigt arbetsliv och en samhällsstruktur och -praktik som liknade hemlandets. Sverigefinnarna var inriktade på att arbeta, kunna bilda familj och utbilda barnen. De kände sig i underläge gentemot svenskarna och än i dag har många finnar mindervärdeskänslor, fast ingenting alls längre skulle motivera sådana, tvärtom.

  Jag bodde med flickvän och liten son i Rinkeby under 80-talet. Så länge Järvafältets stadsdelar dominerades av finnar, sydamerikaner och svenskar var de både mångkulturella och kändes acceptabla. Vi flyttade norröver 1989 och under mina arbetspendlingar på 90-talet såg jag hur hela miljön svartnade och destruktiviteten ökade.

  Den stora skillnaden mot för 50 år sedan är att etablissemanget och en stor del (kanske en tredjedel?) av allmänheten har regredierat och mentalt fungerar som tonåringar eller barn. Därför eroderar även arbetslivet och samhällsstrukturerna. Bara babbelyrkena ökar.

  De bruna och svarta invandrarna är inte barn, utan mentalt vuxna (fast inte av nordisk typ). Hur skulle de kunna assimileras in i en barnvärld och barnbefolkning och varför skulle de ens vilja det? Hur många mentalt vuxna svenskar finns det kvar? Hur länge orkar de veva samhällsmaskineriet med dess sönderfallande strukturer, yrkesbabblare och andra, lika godhetsfanatiska svenska vuxenbarn och nya, allt mer krävande och skrikande barnlajvare av olika sorter?

  Gillad av 5 personer

 31. Linda skriver:

  Alla de uppräknade länderna har haft erfarenhet och upplevt utvecklingen från agrikulturala samhällen till industrialiseringen och till teknolog samhällen i olika varierade grader samt erfarenhet av demokrati och folkstyre på olika sätt. Dessa länder har fostras i civilisation och moralitet och medmänskligt samarbete genom att ha gått i västerländsk skola och levt i samhällen som strävat efter frihet av förtryck och diktatur och religion. Människolivet har ett värde och spills inte i onödan. Länder har de senaste åren har strävat efter samarbete än att kriga sig till makt. Människor har en inbyggd tillit till varandra och förstår att den enas frihet är beroende av graderna av andra människors frihet.

  Många av dagens invandrare kommer från agrikulturella samhällen där de inte upplevt upplysningstiden eller industrialismen eller demokrati. Det är samhällen som inte blivit skolade och man tror på rykten och karismatiska personer. Människoliv står inte så högt i värde utan hedern är mer värdefullt. Korruption och ofrihet är gemensamt för de nya invandringsländerna. Att lura eller bli lurad har gjort att tilliten för medmänniskor och staten är mycket låg.

  Ser man till mångkulturism så har det oftast fungerat dåligt historiskt. Tjeckoslovakien blev tjeckien och slovakien, turkiet och de landlösa kurderna, indien och pakistan, jugoslavien som blev staterna Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Slovenien och Serbien, syrien och dess olika folkgrupper. Listan kan göras lång…..

  På något sätt har det visat sig gång på gång att folkgrupper vill leva precis som de är med den kulturen/religionen de har i ett eget land utan att ständigt bli störda och ifrågasatta av andra folkgrupper/kulturer hur de lever och varför de lever så. Folkgrupper över lag vill leva i harmoni med andra som likar sig själva.

  Vi har migrant länder som usa och kanada men dessa har byggt upp sina länder av migrater som vill vara där, migranter som vill leva i demokrati och dessa båda länder ställer krav på migranter och väljer ut migranter som kan passa in i landet. Migranten måste klara tester och prov i språk samhällskunskap och försörja sig själv för att få stanna. Dessa länder tolererar inte kriminalitet bland migranter och de båda kollar noggrant upp migranter via personal på plats i migranternas hemländer att de uppgifter man lämnar om sig stämmer eller ej.

  Att Sverige medvetet skapar ett mångkulturellt samhälle med människor som lämnar falska id kort och människor som ljuger sig in är makabert. Att släppa in stora folkgrupper som ligger i konflikter med varandra sedan år hundranden helt okontrollerat skapar spänningar i samhället. Att leva i en slags drömvärld att vi alla bara är människor och vi alla kan komma överrens är något ett barn kan tänka. Vi vuxna vet att det är mer komplicerat än så.

  Jag tror att det är ett stort misstag att släppa in för stora volymer av människor med olika kulturella bakgrunder helt okontrollerat i ett land för det har hittills inte visat sig i historian att det blir bra med tiden.

  Gillad av 5 personer

 32. JL skriver:

  Innan jag pratar om IQ:

  ———

  All drar sina anekdoter om kriminella och problematiska juggar som bevis….

  Dessa är de i överlag överlägset bäst integrerade och välfungerande av senaste 25 årens flyktingar.

  Då jag med mina 40 år sannolikt är yngre än de flesta här på DGS har jag också fått uppleva detta på både universiteten och i arbetslivet. Andra generationens juggar är generellt sett välintegrerade som etniska svenskar.

  Högre förvärvsfrekvens än etniska svenskar dessutom, och inte via statliga låtsasjobb: https://www.svd.se/forskare-soker-svar-i-bosniers-integration

  ——-

  Angående ”varför skulle det vara annorlunda den här gången?”

  Alla pratar om kulturella olikheter, och visst, det är ett gigantiskt problem.

  Ett ännu större problem är väl bristen av intelligens och utbildning?

  Genomsnittligt IQ i Somalia och Eritrea är 69 respektive 71.

  Övriga vanliga flyktingländer ligger runt 80-85. Syrien, Irak, Afghanistan etc.

  (Forna Jugoslavien däremot ligger runt 90, och Sverige fick dessutom ett icke representativt urval under 90-talet med många högutbildade)

  Raistiskt att påtala detta antar jag, men HUR i hela välden ska alla dessa människor från världens mest dysfunktionella platser kunna försörja sig (utan statlig inblandning) i ett alltmer avancerat kunskapssamhälle?

  All kan inte bli hip hop artister och idrottsstjärnor.

  Taxiyrket t.ex. kommer dessutom dessutom försvinna helt med kommande autonoma fordon.

  Det enda som kan lösa Sveriges situation är asylstopp och rejäla incitament för utvandring (statliga återvändarbidrag) för att bli av med alla dem som ALDRIG kommer kunna vara produktiva i Sverige.

  Bäst för alla.

  I sina hemregioner skulle de kunna ha en mycket meningsfullare tillvaro (=vara anställningsbara bortom skattefinansierat trams) då produktivitetskraven är avsevärt lägre.

  Anhående IQ och hur väl det går för ett land:
  https://www.amazon.com/Global-Inequality-Richard-Lynn-Vanhanen/dp/1593680244

  Gillad av 4 personer

 33. Lars skriver:

  Läkarens sätt att resonera har jag stött på många gånger hos olika kategorier av yrken och utbildning. Jag tror det handlar om en grundläggande brist på enkla ekonomiska och statistiska resonemang. Det handlar om en slags moraliserande syn på världen.

  Media av olika slag är fulla av denna typ av icke-resonemang. Pratade med en kompis som på sin arbetsplats samtalat med ett gäng ekonomer, jurister mm och konstaterade till sin häpnad att de trodde på vad som stod i DN. Det är nästa pilsner, även de som borde förstå utifrån förmåga enligt vad jag skrev i första stycket förmår inte resonera för sig själva och med andra.

  Slutsatsen måste bli att personer som läkaren i artikeln även saknar förmåga att förstå hur den egna verksamheten kan göras effektivare och mer ändamålsenlig för hur man utnyttjar resurser på ett bra sätt kräver grunder i ekonomiskt och statistiskt tänkande.

  Det finns skönmålande beskrivningar av denna typ av personer, att de inte offentligt vill ge uttryck för vad de anser, att de talar öppet vid köksbordet, att de inte är intresserade av samhällsfrågor mm, men sanningen är nog att de inte kan.

  Uppenbarligen är våra politiker och journalister av samma skrot och korn.

  Vill inte befolkningen ha logiska, stringenta, klartänkta människor i ledningen för landet?

  Om man nu via t.ex. DGS vill påverka dessa människor och vinna läsare så måste man, anser jag, lägga sig vinn om en retorik som inte faller in i känslomässigt och moraliskt och ologisk hantering. Exempelvis kan alla anti- socialister, etikett klistrande ”konservativa” med fördel ta av sig solglasögonen.

  Gilla

 34. Marita Andersson skriver:

  Jag är väl en hemsk människa, men jag vill inte vara i minoritet i mitt eget land oavsett om de som befolkar mitt land med hjälp av politikernas mångfaldsplaner kommer från Finland, Italien eller Somalia. Nu skulle jag föredra om det var Italienare iofs, men det är inte min poäng. Det centrum jag har handlat i, har successivt och väldigt snabbt de senare åren förvandlats till mellanöstern. Mitt bostadsområde har påbörjat resan mot MENA, vi har flyttat. Även om alla dessa människor arbetar och försörjer sig, vilket statistiken säger att de inte gör så spelar det inte mig någon roll. Jag vill INTE vara i minoritet där jag lever och bor, punkt slut. Jag vill inte att mina skattepengar ska gå till att kommunerna måste lära sig mer om barn som blir bortgifta eller om hedersvåld, den ingrediensen räcker för mig. Vi kan vända och vrida på gott och ont hur många gånger som helst eller dra upp historiska exempel. Jag föredrar Bullerbyn framför Mogadishu, skulle aldrig flytta till ett sånt land och jag vill inte att dom flyttar hit. Här är fullt. Hur dom andra tänker kan jag inte förstå och varför jag inte får tänka så här kan jag inte heller förstå. Hur svårt kan det va?
  Alla som har svårt att förstå kan flytta till en villa i Botkyrka, mitt emellan Fittja, Alby, Hallunda, Storvreten, Norsborg, Södertälje, vi kan lägga till Flemingsberg och Skärholmen också det är rätt nära. Det har pågått länge, länge. Det började med en snöboll, lavinen rusar nerför sluttningen nu. Stackars barn som växer upp nu. Dom borde skolka på fredagar i protest!

  Gillad av 7 personer

  • Oamb skriver:

   Det är inte att vara i minoritet som är problemet, det är om majoriteten är patrask och hatar dig som problemen börjar. Jag bodde ett par år på en gata där vi nog var de fattigaste, brittiska TV-kändisar, fotbollsproffs och Saddam Husseins mördarson bodde längre upp på gatan, fast det var ok, ingen störde oss, man såg nästan aldrig till dem. Jag var också i minoritet i flera japanska städer utan problem osv..

   Gillad av 2 personer

 35. Sven Robach skriver:

  Det som är annorlunda den här gången är 1) det har kommit fler än någonsin tidigare. 2) De har sämra utbildning än någonsin tidigare 3) de kommer från mer primitiva länder än någonsin tidigare 4) de har utövat större och mer utbredd kriminalitet än någonsin tidigare 5) prognosen (se Joakim Ruist) är att de aldrig under sin livsid kommer att bidra ekonomiskt till Sverige. 6) Svenska politiker är mer släpphänta och blundar mer för verkligheten än någonsin tidigare 7) polariseringen omkring migrationen gör att aggressiviteten och oförsonligheten mellan de olika lägren skapar ett mera 8nfekterat samhällsklimat än någonsin tidigare.

  Gillad av 3 personer

  • Olle Holmqvist skriver:

   En sak till annorlunda:
   De som kom förut ansåg att de kommit till ett bra land, där de tyckte samhällets funktioner
   fungerade bättre än i hemlandet. Detsamma för latinos till USA. De beundrar USA. De vi bli amerikaner.

   Många, hur stor andel ? – föraktar det svenska.Moraliskt underlägset. Och liknar däri klassiska brittiska och franska kolonialister.

   Gillad av 1 person

 36. lookslikeanangel skriver:

  Skidor i Whistler

  Jag funderade faktiskt en gång på att flytta till Kanada, till Vancouver.

  Allt verkade fungera bättre, inte minst integration.
  Alla såg ut att jobba och tala engelska (om än med lite brytning).
  Bättre än Sverige.

  Men nu har kanadensarna börjat klaga; nästan värre än i Sverige
  – här är vi ju så timida! Kostnader och kulturkrockar. Inflöde från USA.
  (Någon tyckte man borde crowd-funda en mur mot USA!)

  Well….

  Gilla

 37. Estsvenne skriver:

  När jag flyttade till Sverige från Estland på 80-talet så beundrade jag Sverige och ville innerligt bli så lik svenskar som möjligt. Jag var flitig i skolan och gymnasiet, gjorde med stolthet den svenska militärtjänsten, och skaffade mig högre utbildning och ett meningsfullt arbete för att göra rätt för mig i det svenska samhället.

  Idag känner jag mig desillusionerad, orättfärdigt brännmärkt och utfryst som oanständig rasist/nazist av självaste Sveriges stadsminister, tillsammans med över en miljon andra svenska medborgare. Att man samtidigt som man föraktar oss har mage nog att ta och använda en stor del av våra skattepengar till ändamål som antingen inte bidrar till det svenska samhället eller rent av underminerar den, gör saken än värre.

  Med undantag för en del av de nya invandrarna har jag tyvärr inga förhoppningar för resten vad gäller deras förmåga att göra Sverige till ett bättre land. Den kulturella avgrunden mellan dem och svenskarna tror inte jag kommer att överbryggas på grund av deras enorma och växande antal.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Det finns en politisk agenda och för dess genomförande uppstår ibland ”collateral damage”.

   Det hör till pjäsen så det bryr man sig inte om. Svenska folkets öde hör till detta.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.