Gästskribent Rutger Engellau: Ordförandens tal på masochistföreningens årsmöte


Kära vänner och självplågare,

Året som gått har inte varit det bästa för vi haft ett medlemstapp i senaste valet. Dock ser framtiden mycket ljus ut. Men låt mig först uppdatera er på föreningens syfte, mål och verksamhet. Föreningen är direkt underställd den så kallade sjuklövern. Som väljare hos sjuklövern är du automatiskt medlem. Föreningens syfte är att främja och understödja folkets legitima rätt och vilja att bli plågad av staten. Det egna personliga plågandet ser vi som den enskildes privata angelägenhet.

Med plågande menar vi allt som kan göra det egna livet sämre. Det kan handla om allt från till exempel högre skatter, försvårande regler från myndigheter, utebliven sjukvård, försämrad skola eller brottslighet. Om din dotter blir överfallen och våldtagen vet du att din förening förmodligen är att tacka. Likaså när inbrotten driver upp kostnaden för din hem-försäkring. Inget område är för stort, eller för litet, för vårt engagemang.

Föreningen står upp för friheten och det liberala samhället. Vår värdegrund bygger på allas lika värde. Att få bosätta sig i Sverige är frihet. Att undanhållas bostad och försörjning är ofrihet. Islam, hederskultur, migranter och romer på våra gator är alla praktiska uttryck för den frihet vi lovordar. Att inskränka friheten är diktatur.

Samtidigt är vi djupt bekymrade över de stora problem det medför. Till exempel är det importerade kvinnoförtrycket helt intolerabelt. Men, kära vänner, det är just därför vi samlas under maschocismens fana. Vi står upp för ”allas lika värde ”. Vi bejakar det intolerabla!

Föreningens största bekymmer har varit tveksamheten över Moderaternas ärliga vilja att plåga folket. Vi har dock fått betryggande försäkringar från partiets högsta ledning. Partiet garanterar öppna gränser. Få eller inga kommer utvisas. Migrationen ska fortsätta. Därtill engagerar sig partiet för nationens och välfärdsstatens upplösande. Det oroväckande kravet på fler poliser kommer inte att utgöra något större problem. Inte ens idag ifylls utbildningsplatserna och många poliser föredrar att lämna yrket. I bästa fall minskar antalet poliser i framtiden.

Vår förening mycket engagerad i Sveriges framtid. Vi stödjer bland annat den politik som bäst garanterar höjd pensionsålder och omvandlingen av Sverige till ett land som liknar Mellanöstern. Vi mäter framgången i stabil lågkompetent migration, mer av islam, omfattande bidragsförsörjning, en kravlös skola, med därpå följande låg eller obefintlig tillväxt per capita.
Kanske finns någon medlem som höjer på ögonbrynen och säger sig inte alls vilja förstöra sitt liv. Till er vill jag säga följande. Rannsaka er själva och ni finner sanningen. Troligen har ni klagat på den förda politiken, men i slutändan ändå röstat på någon av våra huvudmän. Ett sådant självvalt plågeri visar på ett äkta masochistiskt sinnelag. Ni är de ädlaste medlemmarna i vår förening. Det från er styrelsen får kraften att fortsätta kampen.

Flertalet av våra medlemmar är dock relativt passiva. Inom styrelsen anser vi dem medfött masochistiska. De fogar sig i allt utan djupare reflektioner över vad som händer i deras liv. Med en kossas lugna idisslande sinnelag bemöter de skjutningar, åldringsrån och utebliven cancerbehandling. Dessa medlemmar är också välkomna . Föreningen kräver ingen hängivenhet. Det räcker med ett ljumt uthärdande av en alltmer besvärande tillvaro.

Trots motgången i senaste valet ter sig framtiden mycket positiv. Ingen av våra huvudmän fokuserar sig särdeles mycket på landets primära problem. Den nya regeringen har istället glädjande nog majoritetens stöd för att göra framtiden än mer elakartad, bl.a med ökad anhöriginvandring.

Andra hoppfulla tecken är att Akilov verkar har alltfler själsfränder i Sverige och att det framtida bostadsbyggandet prognosticeras bli rekordlågt. Håll med om att kombinationen av stark befolkningstillväxt och inga bostäder är ett drömscenario för oss masochister. Snart kommer även lågkonjunkturen som ett välkommet tillskott.

Tillhör man som medlem den nettoskattebetalande medelklassen ser framtiden ut att bli extra lysande. Ni ska inte bara betala kalaset. Alla era värden är också under utmaning. Även Moderaterna verkar vara med på noterna, till exempel gällande frågan om att öka antalet kön man vill utreda. Bara byggandet av tre toaletter och tre omklädningsrum överallt kommer säkert kosta många miljarder.

Kära medlemmar, vi måste emellertid alltid försvara våra värden. Som medlem gör man det bäst vid middagsbordet med familjen, hos vänner och på jobbet. Frågar din son varför utländska rånare inte utvisas, eller varför han blir förbigången i bostadskön måste du förmana honom ordentligt. Berätta hur viktigt det är med frihet och allas lika värde. Förklara hur betydelsefullt det är att bejaka det intolerabla. Lär din son att också bli masochist.

Vänner, kämpar vi tillsammans är framtiden är vår! Tack för att ni tog er tid att lyssna.

Rutger Engellau, företagare, far och farfar med omtanke som även sträcker sig utanför den privata familjekretsen.