Gästskribent Rutger Engellau: Ordförandens tal på masochistföreningens årsmöte


Kära vänner och självplågare,

Året som gått har inte varit det bästa för vi haft ett medlemstapp i senaste valet. Dock ser framtiden mycket ljus ut. Men låt mig först uppdatera er på föreningens syfte, mål och verksamhet. Föreningen är direkt underställd den så kallade sjuklövern. Som väljare hos sjuklövern är du automatiskt medlem. Föreningens syfte är att främja och understödja folkets legitima rätt och vilja att bli plågad av staten. Det egna personliga plågandet ser vi som den enskildes privata angelägenhet.

Med plågande menar vi allt som kan göra det egna livet sämre. Det kan handla om allt från till exempel högre skatter, försvårande regler från myndigheter, utebliven sjukvård, försämrad skola eller brottslighet. Om din dotter blir överfallen och våldtagen vet du att din förening förmodligen är att tacka. Likaså när inbrotten driver upp kostnaden för din hem-försäkring. Inget område är för stort, eller för litet, för vårt engagemang.

Föreningen står upp för friheten och det liberala samhället. Vår värdegrund bygger på allas lika värde. Att få bosätta sig i Sverige är frihet. Att undanhållas bostad och försörjning är ofrihet. Islam, hederskultur, migranter och romer på våra gator är alla praktiska uttryck för den frihet vi lovordar. Att inskränka friheten är diktatur.

Samtidigt är vi djupt bekymrade över de stora problem det medför. Till exempel är det importerade kvinnoförtrycket helt intolerabelt. Men, kära vänner, det är just därför vi samlas under maschocismens fana. Vi står upp för ”allas lika värde ”. Vi bejakar det intolerabla!

Föreningens största bekymmer har varit tveksamheten över Moderaternas ärliga vilja att plåga folket. Vi har dock fått betryggande försäkringar från partiets högsta ledning. Partiet garanterar öppna gränser. Få eller inga kommer utvisas. Migrationen ska fortsätta. Därtill engagerar sig partiet för nationens och välfärdsstatens upplösande. Det oroväckande kravet på fler poliser kommer inte att utgöra något större problem. Inte ens idag ifylls utbildningsplatserna och många poliser föredrar att lämna yrket. I bästa fall minskar antalet poliser i framtiden.

Vår förening mycket engagerad i Sveriges framtid. Vi stödjer bland annat den politik som bäst garanterar höjd pensionsålder och omvandlingen av Sverige till ett land som liknar Mellanöstern. Vi mäter framgången i stabil lågkompetent migration, mer av islam, omfattande bidragsförsörjning, en kravlös skola, med därpå följande låg eller obefintlig tillväxt per capita.
Kanske finns någon medlem som höjer på ögonbrynen och säger sig inte alls vilja förstöra sitt liv. Till er vill jag säga följande. Rannsaka er själva och ni finner sanningen. Troligen har ni klagat på den förda politiken, men i slutändan ändå röstat på någon av våra huvudmän. Ett sådant självvalt plågeri visar på ett äkta masochistiskt sinnelag. Ni är de ädlaste medlemmarna i vår förening. Det från er styrelsen får kraften att fortsätta kampen.

Flertalet av våra medlemmar är dock relativt passiva. Inom styrelsen anser vi dem medfött masochistiska. De fogar sig i allt utan djupare reflektioner över vad som händer i deras liv. Med en kossas lugna idisslande sinnelag bemöter de skjutningar, åldringsrån och utebliven cancerbehandling. Dessa medlemmar är också välkomna . Föreningen kräver ingen hängivenhet. Det räcker med ett ljumt uthärdande av en alltmer besvärande tillvaro.

Trots motgången i senaste valet ter sig framtiden mycket positiv. Ingen av våra huvudmän fokuserar sig särdeles mycket på landets primära problem. Den nya regeringen har istället glädjande nog majoritetens stöd för att göra framtiden än mer elakartad, bl.a med ökad anhöriginvandring.

Andra hoppfulla tecken är att Akilov verkar har alltfler själsfränder i Sverige och att det framtida bostadsbyggandet prognosticeras bli rekordlågt. Håll med om att kombinationen av stark befolkningstillväxt och inga bostäder är ett drömscenario för oss masochister. Snart kommer även lågkonjunkturen som ett välkommet tillskott.

Tillhör man som medlem den nettoskattebetalande medelklassen ser framtiden ut att bli extra lysande. Ni ska inte bara betala kalaset. Alla era värden är också under utmaning. Även Moderaterna verkar vara med på noterna, till exempel gällande frågan om att öka antalet kön man vill utreda. Bara byggandet av tre toaletter och tre omklädningsrum överallt kommer säkert kosta många miljarder.

Kära medlemmar, vi måste emellertid alltid försvara våra värden. Som medlem gör man det bäst vid middagsbordet med familjen, hos vänner och på jobbet. Frågar din son varför utländska rånare inte utvisas, eller varför han blir förbigången i bostadskön måste du förmana honom ordentligt. Berätta hur viktigt det är med frihet och allas lika värde. Förklara hur betydelsefullt det är att bejaka det intolerabla. Lär din son att också bli masochist.

Vänner, kämpar vi tillsammans är framtiden är vår! Tack för att ni tog er tid att lyssna.

Rutger Engellau, företagare, far och farfar med omtanke som även sträcker sig utanför den privata familjekretsen.

26 reaktioner på ”Gästskribent Rutger Engellau: Ordförandens tal på masochistföreningens årsmöte

 1. A skriver:

  Mycket bra text Rutger. Att skattemyndigheten däremot fungerar högeffektivt bevisar att de vill ha det så här. Det är ett val. Salvini är ett annat bevis. Det behöver inte vara så här!

  Mvh A

  Gillad av 6 personer

 2. Aurora skriver:

  Som icke-medlem i masochistklubben ber jag alla medlemmar att begrunda sitt val och utfaller denna begrundan positivt bekräftande kan alla medlemmar vila lugnt och förnöjda när de blir rånade, våldtagna, ständigt sist i bostadskön, hemsända obehandlade från sjukhuset att dö och dessutom vara de första att betala samhällskostnaden för rättsväsende, vandalism och angrepp på blåljuspersonal ur den allt större gruppen fattigpensionärers tunna plånbok. Var glada och klaga inte nästa gång ni drabbas och får veta av media och politiker att det är rätt åt den som är vit och rasist.

  Gillad av 3 personer

 3. Palle9 skriver:

  Rutger: Mycket bra! Man sätter dock skrattet i halsen när man inser hur mitt i prick du träffar. Din uppräkning av vansinnigheter kan förstås utökas. T.ex. att bristerna i kontrollen av landets gränser tycks bestå för den överblickbara framtiden. Eller att försöken att förstärka vårt närmast obefintliga försvar (det militära såväl som det civila) är mycket valhänta och knappast kommer att få någon märkbar effekt inom det närmaste decenniet. Här kan sjuklövern peka på stöttepelare som Dan Eliasson (MSB) och Micael Byden (ÖB) som trogna vapendragare, vilka kommer att stå som garanter för att inga verkliga förbättringar kommer till stånd.
  Vidare kan vi med tillförsikt se hur våra skolresultat inte kommer att uppvisa några nämnvärda förbättringar, de är fast förankrade på bottennivå. Låga inträdeskrav för studerande till lärare är en sådan nyckelfaktor, men också den arbetsmiljö, som råder i skolorna (vi kan benämna det mångkulturellt stök och stoj). Detta är en viktig aspekt eftersom en höjd bildningsnivå hos befolkningen annars skulle kunna utgöra ett hot mot den rådande masochistiska ordningen.
  Den gamla beprövade taktiken med bröd och skådespel åt populasen fungerar utmärkt (dokusåpor, matlagningsprogram i varje kanal, ”mello” etc.). Dock krävs någon form av hotbild för att motivera ytterligare pålagor, och här har vi haft stora framgångar med att måla upp klimathotet som en ödesfråga – de sakliga invändningar som försöker väckas avfärdas effektivt; inte genom öppen debatt där fakta och argument vägs mot varandra utan genom personangrepp och ifrågasättande av vederbörandes mentala hälsa. När det gäller yrkesverksamma personer utgör yrkesförbud, uteblivna forskningsanslag o dyl som effektiva medel för att få personerna att snabbt rätta in sig i ledet. Devisen är att här råder konsensus, så kom inte och försök störa oss med några fakta och argument!

  Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Det finns kanske en djupare sanning här. För masochisten måste ju icke-masochister framstå som sadister, och det är ju också precis på denna grund de angriper oss, med rasistfascistnazistjävladödavitamänpatriarkatupprätthållare. Uppenbarligen kan vår hjärna skydda oss mot obehag också genom att vädja till våra uppoffrande instinkter.

  Gillad av 1 person

 5. En sann miljöpolitik skriver:

  Minns ni hur man förr löste problemen med all skit? Jo man spädde ut den. Antingen i sjöar eller i hav. Eller i luften via höga skorstenar. Plötsligt var skiten borta. Upplöst i så små kvantiteter att vi inte såg den. Till en början… En strutsens ohållbara miljöpolitik.

  Även ansvar går att späda ut. Den som förespråkar en stor migration, som får till följd att massor av unga män från ett antal kulturer med en tvärt-om-kvinnosyn, än den svenska, får komma till oss, får också det konsekvenser.

  Dåligt ansvar för handlingar kan ibland leda till fängelsestraff. Men späder vi ut ansvaret i många led, som skit i vatten och luft, så tycks ansvaret försvinna. Som om höga skorstenar osynliggjorde röken.

  Så tycks man resonerar inom politiken. Späder vi bara ut ansvar, så försvinner det. Nu växer våldet och övergreppen mot kvinnor. Och även vapenanvändning kopplat till kriminalitet. Tänker politiker då på höga skorstenar? Och på rent vatten?

  Tänker de någonsin på de långsiktiga följderna, och deras eget ansvar för dem?
  Och varför ställer aldrig journalister frågor om just detta? Om ansvar – det ännu outspädda.

  Ändå har vi ett miljöparti i riksdagen – som gladeligen talar om miljön och utsläppsnivåer. Och hela tiden simmar runt i ett konsekvenstänkande.

  Visst är Sverige ett bra underligt land. När ansvar går att spä ut i samhällskroppen. Som man förr spädde ut inom en illa skött miljöpolitik.

  Gillad av 1 person

 6. Cornice, crevasse och couloir, plattdanskar aldrig sådant fann, bland sådana han ändock var ibland, jakar Sture och snorre vid namn, i snöstorm sida vid sida, en bakfram, emellan dem en liten mand, saknar varm sand i samarkand skriver:

  Genialt, väger upp Patriks stolpskott idag. Jag tror detta är vägen fram, att humoristiskt häckla överheten och absurditeterna vi utsätts för, det är rena rama guldgruvan.

  Sked i trosan på er.

  Gillad av 3 personer

 7. Lars skriver:

  Kompisen i Limhamn (en liten stad i staden vid havet i Malmö) konstaterade att han var på det lokala bankkontoret och som svensk var i minoritet, närmre 60 % tycktes vara muslimer. Man bygger mycket nytt där, dyra hyresrätter, som befolkas av muslimer (sannolikt med bostadsbidrag) och dyra bostadsrätter.´(som befolkas av andra). Det är glädjande att integrationen fungerar så bra i Malmö. ”Har du sett Malmö, så har du sett världen” myntade Sydsvenskan (Bonniers) för ett par årtionden sedan.

  I Stockholm är det skralare med integrationen, pengarna styr, men rör man sig utanför staden mellan tullarna (230 tusen invånare) så möter man det riktiga Sverige, det välintegrerade landet i norr, eskimåers och isbjörnars land.

  Gilla

  • Aobm skriver:

   Va!!? Limhamn? Där bor väl bara blåsvarta moderater?? Men Lars då! Fast Zlatan bor där, jag har inte koll längre, kanske man flyttar dit när knarkaffärerna gått vägen.

   Gilla

 8. Olle Holmqvist skriver:

  Kamrat Ordförande !
  Kan medlemskap i Mas & , Schisterna förenas med medlemskap i andra likartade
  (dvs lik-liknande föreningar t ex undersektion pre-rigor mortis) eller t ex Sv Flegmatikerförbundet
  (Valspråk : Inget särskilt just idag).
  Är det korrrekt att Mas & Schisternas lyder:
  Flagellera mera ! ?

  Obs att proceduren genomförs med enkelhandsfattning. Dubbelhandsfattning kan vara kolossalt besvärligt autologt men icke annars.

  Gilla

 9. Arne Groningsson skriver:

  Konstigt att det inte införs en lag att Män måste sitta och pinka för att inte skilja sig för mycket från de andra arterna!
  Då behövs bara en sorts pissoarer, dessutom…

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.