Richard Sörman: Vikten av att förstå våra motståndare

”Seek first to understand, then to be understood” är ett berömt citat ur en bok om konsten att bli framgångsrik från 1989 av Steven Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Tanken är att det ska göra oss bättre rustade i våra mellanhavanden med våra kompanjoner och fiender om vi förstår hur andra tänker och inte bara avfärdar dem som maktlystna idioter.

Ibland funderar jag på om inte vi som vill se ett försiktigare och mer sansat Sverige undervärderar våra motståndare. Vi som önskar att våra politiker såg som sin primära uppgift att skapa goda livsförutsättningar för den egna befolkningen och inte att bygga ett utopiskt samhälle efter värdegrundsmodell tror ibland att det räcker att verkligheten ger oss rätt för att våra motståndare ska ge oss rätt. Tyvärr verkar det inte vara så enkelt.

Politiskt engagemang kan bottna i en vilja att behålla makt och privilegier, visst är det så. Men engagemanget kan också grundas i livshållning och ideal. Även hos våra motståndare. Och om vi underskattar våra motståndare handlar det kanske ibland om att vi underskattar våra motståndares hängivenhet och argument. ”Seek first to understand, then to be understood…”
Så vad kan de bärande motiven för våra antagonisters politiska engagemang vara? Vad driver dem framåt? Låt oss ta några exempel.

Till att börja med har de idealismen på sin sida.

Våra motståndare kämpar för vackra ideal, de kämpar för rättvisa och jämlikhet. De kämpar för det rätta. Och det är inte en begränsad inhemsk befolknings rättigheter som våra värdegrundsförespråkare kämpar för. Det är alla människors rättigheter de vill förverkliga. Alla människor på vår jord ska åtnjuta samma rättigheter, ska ha samma värde, samma värdighet.

Och varför ska man inte sträva mot det ideala? Varför inte välja det goda? Varför inte göra det rätta? Hjältarna har alltid gjort det rätta. De har alltid kämpat mot själviskhet och likgiltighet. De har aldrig slutat tro att det rätta ska segra. Därför kommer många av våra motståndare aldrig ge upp. Deras kamp går alltid vidare. Och det finns alltid en ny kamp att föra, nya odjur att besegra, nya segrar att se fram emot och sjunga sånger om.

Våra motståndare har också den goda viljan på sin sida.

Att alltid vilja det goda är att alltid vara rättfärdig. Det är att ha rent samvete inför sig själv. För vad kan vi göra mer än vilja göra rätt? Vad kan vi göra mer än att välja det vi tror är det goda, det rätta? Det ”goda” ska här förstås som det välvilliga, det omtänksamma, det är kärleken till sin nästa. Och vi är onekligen ett kristet land. Jesus förkunnade att det vi gör för de minsta av våra bröder, det gör vi för honom. Det är genom att alltid stå upp för de svaga, mot de starka, mot de onda, som vi visar vår värdighet som människor och förverkligar vår gudomlighet. Den goda viljan ger aldrig upp hoppet om slutgiltig seger. ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort / Det dör som en stormvind i öknen bort.” (Tegnér) ”Så går en budkavle genom nätter och dagar, genom år och århundraden, löpande sitt angelägna ärende, frambärande från tid till tid det brådskande budet, det yppersta och det främsta. Budkavle går! Rid i natt, i natt!” (Moberg) Den goda viljan har många hjältar. De ger aldrig upp, de ställer sig alltid på det godas sida.

Utöver idealismen och den goda viljan har våra motståndare också barnen på sin sida.

”Låt barnen komma till mig, ty de höra himmelriket till” säger Jesus. Barnen har aldrig besudlat sig med det onda, de har aldrig behövt kompromissa med egoismen och begäret. Barnen är rena. De berättar för oss att alla är lika mycket värda, att alla inte behöver vara lika, att alla får vara med och leka, att man alltid ska vara en schysst kompis. Alla barn ska vara Lucia oberoende av kön och hårfärg eftersom alla barn är lika mycket barn som alla andra barn.

Och därför ska barnen också rädda oss. De talar också om för oss vuxna att vi ska sluta bråka med varandra för nu måste vi faktiskt ta hand om vårt gemensamma hem, vår jord, vårt klimat, våra isbjörnar. Med sin ogrumlade blick ser barnen att vi alla egentligen är lika. Det är bara vuxna som tror att det finns skillnader mellan olika individer. Därför ska vi bli som barn. Vi ska tala som barn. Vi ska tala till vuxna som om de vore barn. Vi ska behandla unga flyktingar som om de vore ”barn!” Alla är små och vill bli sedda och hörda. Alla på vår jord.

“Seek first to understand, then to be understood!”

Jag tror det kan vara bra att inte underskatta de krafter som motiverar våra meningsmotståndares hängivenhet och engagemang. Och det kan vara bra att utgå från att många av dem faktiskt aldrig kommer ge upp. Det jag här har beskrivit är bara några exempel på en typ föreställningar och motiv som under historiens gång flyttat berg, grundat religioner, skapat myter, hjältesånger och populärkultur. Hur ska kunna stå emot allt detta?

Ett sätt är säkerligen att ännu bättre förklara att den verklighet vi lever i tyvärr är mer komplex än den vackra sagan om det goda som en dag ska segra. Vi måste bekämpa den förenklande idealismen och de vanföreställningar den uppenbarligen skapar hos människor. Vi är exempelvis så impregnerade av ett idealistiskt och utopistiskt samhällsklimat att många människor tror att grunden för den europeiska kulturen är ”öppenheten” och att det i sin tur betyder att varje mur som reses mot yttre hot egentligen utgör en dolkstöt mot vår egen identitet, vår egen kultur. Vi måste återupprätta värdet av den så goda tanken på den gyllene medelvägen mellan idealism och nihilism, mellan idealism och illvilja. Verklig ”hållbarhet”, både i det privata och i det gemensamma, bygger aldrig på kompromisslös idealism utan på ett moget avvägande mellan olika intressen, mellan motsatta principer (öppenhet/slutenhet, altruism/egoism till exempel).

Och vad vi måste försöka förklara för våra medmänniskor är att idealismen är farlig på så vis att den gör allting enkelt: gränslös öppenhet, gränslös religionsfrihet, gränslös rättfärdighet. Inga kompromisser, inga begränsningar, inga paradoxer. Men samhällskonsten är inte den obefläckade idealismens konst, det är klokhetens konst, erfarenhetens konst, omdömets konst, och framför allt kanske de begränsade ambitionernas konst. Endast i kompromissen med det absolut goda blir det verkligt goda möjligt.

Richard Sörman är docent i romanska språk och arbetade i tjugo år som forskare och universitetslärare i franska. Han ser sig gärna som sprungen ur en konservativt sinnad arbetarklass där man tror på sunt förnuft och tänker själv. Han är född och uppvuxen i Östergötland men bor sedan många år i Uppsala. Det akademiska arbetet har framför allt behandlat det franska 1600-talet och vad han själv anser att han lärt sig är framför allt att hysa respekt för de värden och mekanismer som höll ihop det förmoderna samhället.

45 reaktioner på ”Richard Sörman: Vikten av att förstå våra motståndare

 1. svenne skriver:

  ”Ibland funderar jag på om inte vi som vill se ett försiktigare och mer sansat Sverige undervärderar våra motståndare.”……….. ”Och vad vi måste försöka förklara för våra medmänniskor är att idealismen är farlig på så vis att den gör allting enkelt: gränslös öppenhet, gränslös religionsfrihet, gränslös rättfärdighet. Inga kompromisser, inga begränsningar, inga paradoxer.”

  Såvitt jag förstår så är ”vi” i detta fall ”den skattebetalande medelklassen” och ”våra motståndare” är 7-klöverpolitikerna, vissa journalister plus diverse avdankade artister och en del ”goda” debattörer. Men det är nog tvivelaktigt om dessa människor överhuvudtaget är mottagliga för våra ”förklaringar”.

  Det finns ju ytterligare en typ av ”motståndare” som inte tillhör den svenska PK-impregnerade kategorin utan som kan hänföras till ett visst invandrarklientel där denna beskrivning är relevant:

  ”Jag tror det kan vara bra att inte underskatta de krafter som motiverar våra meningsmotståndares hängivenhet och engagemang. Och det kan vara bra att utgå från att många av dem faktiskt aldrig kommer ge upp.”

  Jag får intrycket – kanske felaktigt – att artikelförfattaren med begreppet ”motståndare” endast avser de PK-trogna invandringsvurmarna. Om så är fallet så blir detta fel eftersom vi nu även har fått problem med en importerad extremism som skapar rädsla i alla läger.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   Hängivenheten…
   Precis. Jag ägnade del av morgonen åt att återlyssna en intervju med Ayaan Hirsi Ali som pratar om just det -dawa- jag har länkat till den förr, men den är mycket nyttig för att förstå den slags hängivenhet vi nu drabbas av, och som etablissemanget med sin hängivenhet/egennytta/girighet/ondska o.s.v. underblåser.

   En sak som slog mig, är ironin i att George Soros kallar sin organisation för Open Society, och skillnaden mellan den och Poppers dito.
   Jag tror att Soros’ hängivenhet riktar sig mot ett HELT annat mål än migranters väl och ve, eller vad Popper menade med sitt open society.

   Gillad av 3 personer

 2. Aha skriver:

  I kampen för det rätta låter motståndarna, de som vurmar för massinvandring, att bli lurade. Man bortser ifrån att skyddsbehov kan väl inte vara så akuta om man har lämnat familjen hemma. Likaså med de ensamkommande, skyddsbehovet kan väl inte vara så stort om familjen stannat hemma. Istället låter man dem återförenas med familjen genom att tilllåta familjen komma till Sverige. Man låter sig bli lurad när det gäller de ensamkommandes ålder. Man låtsas att det regnar när alla asylsökanden säger att de tyvärr inga id-handlingar har. Man låter sig bli lurad med flera identiteter – flera bidrag – genom att inte fingertrycksavläsa vid myndighetskontakter. Man låter sig bli lurad när det gäller familjesamband genom att inte DNA-testa de sökanden. Man låter sig bli lurad när det assistansersättningar till familjer. Man låtsas att det regnar när man bevisligen har passerat säkert land och kommer för att söka asyl i bidragslandet Sverige. Man låter sig bli lurad att av att de som fått asyl sedan åker hem till sina länder. Man intalar sig att det är bäst att ge flyktingarna permanent uppehållstillstånd så att de känner sig motiverade att integrera sig med samhället. (Var de inte flyktingar som rimligen ska åka hem när oroligheterna lagt sig?). Man låter sig bli lurade av att flyktingarna inte är några flyktingar utan ekonomiska migranter.
  Det blev en svettig uppräkning.

  Invandringspolitiken bygger på lögner och är korrupt. Man vill att Sverige, till varje pris ser det ut som, ska få så många invandrare som möjligt.

  Gillad av 11 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Idealism, god vilja och barns perspektiv har nog många stjärnögda i pk-isternas skara. Man tror helt ärligt på pratet om humanism och ser inte ens det självgoda och förmätna i idealismen. Men för dem som är pådrivande i den här pk-ideologin är idealismen och den goda viljan bara en täckmantel för omättlig maktlystnad och egenvinning och fåfänga. Att tillfredsställa sitt ego. De negativa konsekvenser, som annars borde stoppa agerandet, rycker man på axlarna åt, blundar för, och så fortsätter man prata om ett medmänskligt samhälle. Fast man väl vet att både ideal och människor offras på vägen. Det finns inget annat ord än ondska för det.
  I västvärlden har globalistidealismen med massmigration och klimathotshets satts igång av mäktiga människor helt utan annan anledning än maktlystnad. Med hjälp av bakvända postmodernistiska resonemang har man förvridit tankar och tolkningar om verkligheten och fått vanligt folk att tro på att det skulle vara nödvändigt att låta folk från Mellanöstern och Afrika komma hit och lägga beslag på västvärldens tillgångar och förinta dess kultur. Det har alltid varit krig, elände och konflikter i dessa länder. Varför skulle de just nu behöva få flytta därifrån? Och i så fall varför flytta i stället för att få hjälp på hemmaplan?
  Klimathotet är en lika manipulerad fråga som också bara är ämnad att oroa och få folk att utstå pålagor och inskränkningar för ”sakens skull”.
  Vi kanske ska förstå människors oändliga och starka behov av bekräftelse på att känna sig goda. Men vi behöver också förstå många människors oändliga fåfänga och självhävdelsebehov och hur normala hänsyn till andra inte existerar för dem om tillfälle yppas att skaffa sig fördelar. Ren ondska.
  Ett civiliserat samhälle byggs med hjälp av lag och rättsäker tillämpning av lagen. Rättighetslagar är bra i vissa fall som t ex yttrandefriheten, men det viktigaste måste vara att ha lagar som markerar gränser för det tillåtna, förbudslagar. Samhällsbygget och lagar måste utgå från att täppa till möjligheterna för de onda och för dem utan moral att förse sig. Att hindra dem från att förstöra de nödvändiga regler och gränser som behövs människor emellan och som gynnar samarbete.

  Sedan är det ju galet att tro att barn skulle tänka att alla är lika eller lika bra. Minsta treåring har klart för sig hur hackordningen på förskolan ser ut och att vissa barn/vuxna är snälla och att andra är dumma. De vet också att vuxna inte gillar att det är så.

  Gillad av 13 personer

  • brrr skriver:

   ”…Varför skulle de just nu behöva få flytta därifrån?…”

   Douglas Murray tolkar det som att det europeiska folket tyckte sig vara färdiga och ha skapat Det Goda Samhället. Vi har provat religioner, krig, nationalism och annat som inte funkade, men till sist lyckats med kapitalism och konsumism. Så nu är vi tomma och behöver ett nytt projekt. Murray brukar citera en filosof som skrev att europas folk är i den situation Ikaros skulle varit om han överlevt fallet. Projektet slutfört, vad gör vi nu? Dags för ett nytt projekt. Det blev att ”rädda” folk i andra länder.

   Det kan nog ligga en del i den tolkningen.

   De giriga och maktgalna visade upp detta som ett godhetsprojekt, och folk nappade på betet.

   Gillad av 3 personer

 4. Lenam skriver:

  Kloka tankar som man kan kalla konservativa. Ingen har haft kraft att försvara det konservativa samhället i vår tid. Det har inte heller behövts tidigare under min livstid, trodde jag. Nu behövs det mer än någonsin. I min ungdom tyckte jag att vänstermänniskor och liberala, verkade friare och smartare än de konservativa eftersom de inte följde strömmen. De konservativa tyckte samma som sina föräldrar och hade därför inte tänkt själva. Nu har jag insett att man inte behöver uppfinna hjulet igen. Vi kan gå tillbaka till den konservativa grund som vårt samhälle för inte så länge sen vilade på. Det kommer jag att göra. Det måste vi i vårt nya multikultisamhälle.

  Gillad av 10 personer

 5. Fredrik Östman skriver:

  Nej, de vill ha det så här. De vill att ondskan skall råda, de vill ha en massiv ökning av kriminalitet och våld och våldtäkt och elände. De vill ha extrema skattenivåer. De vill reglera vårt liv i detalj. De vill förbjuda det fria ordet. De vill undertrycka sanningen. De tvingar dig att skriva på en obskyr blogg i stället för i Dödens nedrigheters insändarspalt. Det är vi som har den goda viljan.

  Det är barn som våldtages av de insläpade muselmanerna. Det är barn som misshandlas och förmenas undervisning i skolorna. Det är barn som berövas sina föräldrar när alla mödrar skall vara styrelseproffs. Deras ledare är alla barnlösa. De hatar barn. Det är vi som står på barnens sida.

  Och i den mån du vill skilja idealism från nihilism, hur det nu skulle gå till, så är vi lika ”idealistiska” som de, men eftersom vi också är rationella, till skillnad från dem, och ser verkligheten som den faktiskt ser ut och förespråkar realistiskt verksamma åtgärder, så kan vi i högre grad än de förverkliga våra ”ideal”. Det är vi som vill förbättra samhället och livet för oss, varandra och våra grannar.

  Gillad av 13 personer

  • Skrattspegeln skriver:

   Huvudet på spiken. Artikelförfattaren är ute och snurrar på läktaren och när man läser artikeln och de jakande kommentarerna blir man om möjligt ännu mer deprimerad över sakerrnas tillstånd, fy h-vete vilken brant uppförsbacke – nej, bergvägg! – vi har framför oss när nominellt vakna personer resonerar så här.

   Förvånad att inte fler gått in och hyllat Östmans svar.

   Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   På sin Facebook hyllar Nya kulturministernAmanda Lind sin partikollega och den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan.
   Hon kallar honom och andra tidigare MP-statsråd för ”pionjärer” och ”hjältar” inom hennes partirörelse.

   Detta har fått moderaten Hanif Bali att reagera. På måndagen skriver han på Twitter om den nya ministern att ”hon har varit minister i seriöst 3 minuter och hon har redan börjat hylla islamister”.

   Stefan Löfvens uttagning av ministrar når nya höjder…vansinnet accelererar.

   Gillad av 2 personer

 6. Rutger skriver:

  Vad möjligen skribenten missar är att ”godhet”mot någon innebär mindre ”godhet” mot någon annan. Vad är det för godhet med att tex låta folk dö i operationsköer samtidigt som vi försörjer migranter som saknar legitima flyktingskäl. Vad är det för godhet med att barn i Afrika dör pga indragen vaccination för biståndet försörjer folk i Sverige. Vad är det för godhet att ta folk till Sverige när man kan hjälpa minst tiofalt utomlands – se bara på Jemen svältande barn. Vad är det för godhet med att låta Sverige översvämmas av utländska brottslingar och dessutom låta dem vara kvar, efter de fällts i domstol.

  Vad vi således har är en falsk humanism som som ger mest till de minst behövande och tom prioriterar brottslingar istället för vanligt hyggligt folk. Förståelsen för ”fienden” måste därför bygga på insikten om deras faktiska ondska och galenskap.

  Gillad av 5 personer

 7. Göran Holmström skriver:

  Det finns goda pengar i att spela GOD, sedan kan man med fagra lögner måla om verkligheten så det passar ens värdegrund
  om och om igen.
  Politiker och media tjänar för bra pengar, och vi betalar dom.
  Inget lär ändras innan Detta ändras.

  Gillad av 4 personer

  • lookslikeanangel skriver:

   Vad man kan göra är att vara så praktisk och taktisk
   som möjligt i en idiotisk situation.

   (Det kommer också ett EU-val snart.)

   Jag tror att pengarna – och bekvämlighet – är det som styr mest.
   Möjligen (?) tror vissa att dom dessutom befinner sig i
   någon slags fräsch ideologisk framkant.

   Egentligen är dom svansen – Pelle Svanslös f.d.

   Gillad av 1 person

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Det svenska etablissemanget värvar de som absolut vill bestämma över andra – men saknar naturgivna förutsättningar för att hamna i den positionen utan list o förslagenhet – och enda sättet för dem att få göra det är att etablera förhållandet som vänstersamhällen bygger på: Staten är förälder, folket är barn. Vissa barn är menlösa, andra barn är förslagna och därför behandlar man dessa kategorier på olika sätt. Såklart att vänsterfeminism, identitetspolitiken och den patriarkala politiska ideologien förklädd som religion gör karriär i dylikt system ity de är blodiglar som intet eget nytt o värdefullt förmår skapa på egen hand..

  Gillad av 3 personer

 9. Astrid skriver:

  Fysisk och psykisk hälsa handlar om balans. I stort gäller också att sträva efter balans. En fara lurar i att bli alltför himmelsk eller alltför jordisk, upplösas av högtflygande ideal eller förstelna i materialistiskt tänkande. Det sunda finns så som ofta däremellan.
  Vad som borde tas på allvar är faran med psykopater i maktposition. En enda psykopat kan sänka ett stort företag. Makt i händerna på en psykopat brukar sluta i katastrof. Tänk tanken en eller flera psykopater i spetsen för en världsregering, eller allt annat som det bara ska finnas ett av enligt NWO; så som en religion; ett hopkok, globalistisk ideologi förklädd till religion –

  Gillad av 2 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Islam är en psykopatisk religion/kultur/politik. Narcissitisk, fanatisk, kontrollerande, helt utan tvivel eller skam och skrupler för att nå sina mål med vilka metoder som helst. Möjligen inte lika lögnaktig vad gäller dessa mål, som en individ som är psykopat nog oftast är. Islam visar sitt rätta ansikte överallt om man vågar titta.
   Det värsta är väl att vanligt folk med balanserat sinne och moral har så svårt att inse att någon är psykopat. Eller att en hel ideologi är psykopatisk.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Tyvärr drar sig många för att säga rakt ut om islam vad du säger här. De kanske tycker att de måste ha läst hela koranen och alla haditerna för att våga yttra sig.

    Man kan göra en betydligt enklare analys.

    Tänk på kommunismen under Stalin eller Mao och nazismen under Hitler. Alla tre hade miljontals personer som hyllade dem på daglig basis. För den betydde dessa ledare hopp , mat på bordet, fina uniformer, kamratskap med likasinnade, storslagna projekt o.s.v.

    I alla mordiska ideologier finns det -givetvis- sådant som kan uppfattas som gott. Islam är inget undantag. Det finns massor av goda levnadsregler. Den övervägande delen av koranen är postitiv.

    Men det finns ingredienser i dessa ideologier som gör att det räcker att man häller en enda droppe i den annars välsmakande soppan så har man förstört allt.

    I islam räcker det med att man identifierar en sådan droppe för att man ska förstå att den som smakar på den ideologin får i sig ett dödligt gift. Jag talar om tvånget att omfatta ideologin; ett tvång som är accentuerat av ett dödsstraff om du lämnar läran.

    Mer behöver inte sägas om ideologin islam för att man måste ta avstånd från den om man omfattar de grundläggande västerländska värdena om individens frihet, yttranderätt och demokrati.

    Gilla

 10. Bo Svensson skriver:

  Nej, – efter ”Vi måste återupprätta” är jag inte med längre. – Det skall inte kompromissas.
Vi kan vara gränslöst goda.

  Själv använder jag inte min välvilja till att lösa problem andra sätter i mitt knä, jag fokuserar på att få till bra spelregler för ekonomi och samvaro, så att utvecklingskurvorna må peka åt rätt håll.

  Att vara gränslöst god är inget extremt, – det är alla varelser i naturen: De gör hela tiden det bästa av läget och vad som är läget, beror på perspektivet i tid och rum och inlevelseförmågan.

  Gilla

 11. Jan Andersson skriver:

  Och varför ska man inte sträva mot det ideala? Därför att det när det finns en vinnare alltid också finns en förlorare, som har arbetat mycket hårdare för sin välfärd men nu måste avstå från delar av den till andra som bara får utan att behöva anstränga sig det minsta (eller lära sig något matnyttigt i livet för att själva bidra till sin välfärd).

  Det är ett djävulskt system som äter upp landet inifrån. Se på Afrikas länder, Sovjet, DDR, Venzuela etc.).Utopisternas drömmande ögon behöver också tvingas att se och förstå verkligheten bakom sina ideologier och halvtänkta reformer. Det är mycket illa ställt med den saken i Sverige just nu.

  Ett lands invånare kan ordna det mesta av sin välfärd själva om de får behålla frukten av sina arbeten och inte samtidigt försörja individerna på byxfickstorget. Och de strävar aldrig efter det ideala, utan en rimlig balans för sig själva och sin krets, men som varierar väldigt från individ till individ och under livets alla åldrar. Nyckelord är tradition, erfarenhet, akta, lagom, skynda långsamt. vänta och se, fåfäng gå lärer mycket ont.

  Gillad av 3 personer

 12. Rolf Wasén skriver:

  Strindberg var som han var, men verkar att, som Jung också för den delen, ha insett problemet med ”extrem idealism”. Han ser uppenbarligen på sitt alter ego Arvid Falk i ”Röda Rummet” som en något fanatisk idealist. Kapitlet heter passande ”Nihilism”.

  Gilla

 13. Midgard Guard skriver:

  Bra och sant inlägg i debatten, och dessa naivt ”goda” dominerar fullständigt inom alla möjliga myndigheter och samhällsinstitutioner, så det kommer inte att hjälpa mycket heller om vi får ett konservativt alternativ på plats som regering. Alla myndigheter och de flesta domstolar kommer här att obstruera så våldsamt mot en realistisk verklighetsbaserad politik att det Trump får uppleva i USA kommer att te sig som en västanfläkt i jämförelse.

  Det enda som möjligen kan komma att ändra dessa människors inställning är när det blir tillräckligt illa även i deras egna överklass- och övre medelklasskvarter, och vid det laget är det övriga landet i princip ohjälpligt förlorat för ”vanliga svenskar”. Då har vi i princip inbördeskrig och många kommer att dö inte bara av våld utan allt mer också av köld och svält. Jag tror dessa interna växande motsättningar – som kan komma att växa fort när det väl bryter lös – kommer att bli ett betydligt större hot mot Sverige än någonsin något militärt hot från Ryssland eller Kina.

  Romarriket föll inte därför att det besegrades i några spektakulära militära slag, det föll sakta och gradvis därför att mer hårdföra ”barbarer” bjöds in och användes till olika kortsiktigt gynnsamma ändamål för vissa grupperingar bland Romarna själva. Normupplösning och oförmåga att ena dessa olika grupperingar till något slags gemensamma strategier lämnade sedan fältet fritt för hårdföra ”barbarer” att ta för sig och dominera mer och mer.

  Det är tyvärr en hård framtid vi har framför oss och det bästa vi kan göra är nog att individuellt utveckla våra överlevnadskunskaper och förmågor, samt på något sätt förbereda oss på att försöka organisera oss när skiten redan har fyllt fläkten på allvar. Innan kan vi nog inte göra det i någon högre grad, det kommer obönhörligen att slås ned på av alla ”goda” inom myndigheter och av sådana ”vänner” som t ex Ledarsidorna.

  Gillad av 3 personer

  • Palle9 skriver:

   Midgard Guard: Du målar upp ett mörkt scenario, och tyvärr tror jag att du har alldeles rätt. Det enda jag hoppas på är att förändringar kan ske inom vissa partier (M, Kd, L eventuellt och kanske även S) innan det hela urartat fullständigt. Orsaken skulle vara förlorade röster och mandat, inget annat. Inte omsorg om landet och dess befolkning förstås utan hot mot de egna platserna vid köttgrytorna. Våldsamma upplopp och/eller större terrorattentat skulle kunna påskynda en sådan utveckling, men naturligtvis hoppas väl de flesta att vi slipper dylikt.

   Gilla

 14. Sista afton i Kinaland, över soppa och risvin träffar bysantisk man, släkt med Konstantin minsann, utsänd för att lära om krig i sand mot türkomand, funnit sju böcker, wujing zongyao ibland, nu hellre till fruar vill ha silke i hand skriver:

  Ja just det, vi måste acceptera att de vill ha det så här. Så väl svenska pk-ister som muslimerna. Muslimerna vill vara muslimer, och pk-ister vill vara pk-ister. Problemen börjar när man skall ställa upp en motbild utan att använda sina egna traditioner explicit, det blir nämligen komplext och endast få hittar fram till en klok sanning. De flesta har inte tid, är inte intelligenta nog och alla utsätts de för indoktrinering vars felslut de helt på egen hand måste upptäcka, i Sverige så är de två starkaste strömningarna idag pk-ism och islam. Detta är min huvudinvändning mot sådana som Hitchens, Harris och Dawkins, för det kloka reflekterande som eftersöks ovan, ja det hade vi redan funnit i den västliga kulturen och den judeokristna traditionen, alla visste förr att ondskan lurade om hörnet och också i en själv, det fick man höra på kyrkbänken, så man sökte sig bort från detta, och ingen trodde heller på något så dumt som att kollekten skulle räcka till alla. Man hörde talas om bröden och fiskarna, men ingen trodde ju att nån kung kunna frammana berg av fisk och bröd. Så folk var på djupet klokare förr, de fick hjälp av tradition och religion. Utan dessa traditioner så är folk utlämnade till världsliga auktoriteter som utlovar bröd åt alla och folk tror på det (eller att man kan styra klimatet genom att inte äta kött).

  Så att inte erkänna sitt kulturella arv explicit betyder att endast ett fåtal kan tillgodogöra sig det, och det är inte utan hybris att tro att man skall kunna skapa det från grunden igen. Varför skulle man göra det, istället så har vi ju dragit EXAKT de riktiga lärdomarna, vi inser vilka delar som kanske kan modereras genom öppen diskussion, vi har lärt oss av misstagen, men istället för att detta fått blomma ut så har totalitarister från vänster oss nu i sitt grepp, ett helt etablissemang som perverterat religionen till ett infantilt godhetsbudskap som endast kan framföras om alla kritiker tystas.

  Gillad av 5 personer

 15. Kristina von Heland skriver:

  Barnslighet. Löfven kan säga vi har varit naiva, vi som Gurra V sa, han är alltså Kung Löfven. Jag jämför dem med hundar. Många hundraser idag avlas på att aldrig bli vuxna. De är söta och barnsliga hela livet. Golden retriever ett exempel, de hoppar och skuttar och ser gulliga ut hela livet. Då de i den aktuella klimatskräcken måste ta dit en unge blir jag misstänksam. Då har man så dåliga argument att man måste skicka fram ett barn som säger gulliga saker. Som att ha valpvernissage. Nu kom det ingen, de hade väl galamiddagen att tänka på efter jetlagen i privatjeten. En jobbig limousine, funkade inte minibaren, som tog dem till det femstjärniga hotellet med klimatanläggning. Där väntade några fina skaldjur, sedan en blodig biff och till dessert influgna frukter. Vinet och vattnet i flaska, sedan bjuder Junker på avecen med sitt EU kort. Han tar på sig en brun och en svart sko när han ska tala, var inte taskiga nu karln har ju ischias. Skål!

  Gillad av 5 personer

 16. Jaxel skriver:

  Ett tänkvärt inlägg. Håller med i mycket. Skulle vilja tillägga att det framför allt är viktigt att förstå varför medelklassen tar till sig så mycket av maktelitens argument. Endast om man förstår det kan man argumentera mot på ett effektivt sätt.

  Det korta svaret är att människor vill vara goda (idealister ). Också. Människor är inte bara egoister.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Jag har en hypotes om varför dagens maktelit är så framgångsrik. I invandringspolitiken erbjuder man människor att vara närmast gränslöst goda utan att det kostar dem något. Detta är oerhört attraktivt, så attraktivt att människor gärna låter sig luras.

   Gillad av 3 personer

 17. Göran Holmström skriver:

  Nedkokat till ett kort påstående. Hade Sverige behövt så många byråkrater, Socionomer, advokater, och journalister utan massinvandring?
  Svar nej, man har skapat detta för att sko sig själv! Ordet godhet är bara ursäkten och en oantastbart argument för att fortsätta vansinnet.
  Hur många politiker kommer frivilligt arbeta till 70 år? Vi är tvingade till det numer
  Det handlar om att åka snålskjuts på alla snälla skattebetalare.

  Gillad av 2 personer

 18. Sixten Johansson skriver:

  Jag delar Evas synsätt (06:37) och går lite djupare för att förklara varför hårdare strategier än Richards behövs. Hans tre nämnda drivkrafter förutsätter ett rent hjärta. Är man inte renhjärtad blir allt falskt och sjukdomsalstrande. Djupt inne i PK-ismen finns olika former av falskhet, som förvrider hela det politiska, mediala och ekonomiska fältet, både individer och kollektiv. Detta är den farliga roten till vår tids destruktiva sjukdom.

  Vi kan tänka oss medvetandet som en stilla yta, som i steg ett upplever att världen är orättvis och ond och renhjärtat önskar göra den rättvis och god. Ett litet barn kan tänkas ha ett så rent hjärta. Men i steg två måste allt tolkas och filtreras genom en personlighet, ett ego. Vi inser att inte ens ett barn längre kan vara så renhjärtat att inte intentionerna förvrängs, förfalskas, påverkas av okunnighet och personlighetsskador. Steg tre är det praktiska förverkligandet med alla värderingar, val, lösningar, med egennytta, inbilskhet, okunnighet osv. Varken vuxna eller barn kan vara så renhjärtade att inte falskheten kan förvandla de gestaltade intentionerna till orättvisa och ondska.

  Den politiska klassens självbedrägeri och pansar gör att vi inte bara kan argumentera, utan måste agitera och attackera, avslöja att deras personligheter och handlingar rymmer så mycket falskhet att de personligen alstrar lidande, orättvisa och ondska. Vi måste dra deras förmenta godhet i smutsen, peka på blodet i deras fotspår, punktera deras uppblåsta egon.

  Gillad av 3 personer

 19. Lars skriver:

  För att förklara invandringen så kan man ju börja med en systemmodell där olika system försöker upprätthålla sin egen överlevnad under tryck från andra system.

  Religionen: försvarar människovärde och kärleksbudskap och sin kår av troende och svagsinta
  Näringslivet: vill öka inkomstskillnader, minska regleringar, fri marknad, minska skatter, billig oorganiserad arbetskraft

  Sjukvården: försvarar sin speciella kultur med att inte skilja på personer och ge alla vård och omsorg eftersom det stärker deras förmåga attrahera medel och utföra sina uppgifter

  Socialförvaltning, naturvårdsverk m.fl: utför sina uppgifter enligt politiska intentioner

  Militären: håller sig opolitiska

  Polisen: vingklippta och opolitiska, men följer strömningar som emanerar från politik och media

  Media: följer ägarens intentioner

  Partier: har någon form av samhällssyn och problematisering och någon slags vision av vart man vill

  Skolor: beroende av politiken

  Universitet: hävdar sitt oberoende, men följer politik och medias intentioner

  Fan vet. Tycker politik och media är de man kan fokusera på. De måste ju stå till svars inför väljarna, som emellertid manipuleras

  Gilla

 20. Lars skriver:

  Förvisso har författaren rätt i att den typ av moral han beskriver är vad som driver många människor i vårt land och de ser världen utifrån moraliska kategorier och ignorerar att världen inte tycks följa denna moralitet och när den inte gör det så blir de upprörda och de andra som ser konsekvenserna blir lika upprörda på sitt håll. Känslorna svallar och ingen förstår vad som händer och ingen blir klokare.

  Å ena sidan borde man, för att komma tillrätta med problemet, utgå från att moral inte är universell om den inte backas upp av internationella organisationer (som Islam, Kristendom, FN) utan utformas och gäller inom avgränsade sociala system. Dessa i sin tur drivs av kravet att överleva dvs fortsätta att existera och fylla en funktion enligt de uppgifter de har från det de bildats och som de förändrats.

  Men när man ser på den typ av moralitet eller ideologier som omfattas av många, så måste man även se på hur de uppfattas av olika inflytelserika delsystem som politiker, media, kyrkan, sida, Det är inte självklart att den moralitet som predikas för folket är samma moralitet som driver de inflytelserika spelarna utan det blir ett sätt att motivera befolkningen och de mindre inflytelserika trupperna som håller samman olika system och samhället i sin helhet. Exempelvis en journalist som drivs hålla sig kvar inom ett system är en liten kugge som följer redaktörers och politikers bild verkligheten och har begränsad självständighet.

  Gilla

 21. Lars skriver:

  Det är ett fenomen hur människor söker gemensamma ståndpunkter och anpassar sig till gemensam förståelse och värderingar. De avläser vad som är godtagbart, om det är nyliberala media eller om invandringen är bra eller om Islam är fredens religion. På olika sätt rationaliserar de för sig själva och efterhand tror de på vad de tidigare inte trodde på. Hur gick det tex till när vanliga tyskar förvandlades till bödlar under ww2?

  Människor söker grupptillhörighet och en position där på olika nivåer och ledarskap är nödvändigt för att hålla samman och överallt söker människor efter denna gemenskap och dessa ledare som kan formulera en verklighetsförklaring och värderingar och de tror på detta och märker inte hur påverkade de är. Ingen DN journalist behöver handledas, de vet ändå vad som gäller och efterhand har de internaliserat DNs värderingar. Ledarredaktionen ger inriktning på tankevärlden. Lite idealism och harm mellan varven, uppdraget att vara tredje statsmakt ger insikt om att man inte får ge människor underlag för en revolt osv. Man är en mellanhand mellan makten och folket.

  Detta är grunden för PK, men PK är inte enbart vänster om vi ser politikens område från en skala från höger till vänster. PK är lika mycket att vara moderat och bekänna sig till nyliberalismen. Människor manipuleras ständigt till att acceptera den verklighetsbeskrivningen av politiker och media.

  Fake news diskuteras, men enda sättet att möta det fenomenet är ju en korrekt och vederhäftig och saklig rapportering och sakliga argument från forskning och politiker. Vi bygger ju nästan all vår kunskap på andrahandsinformation och om trovärdigheten försvinner så frodas konspirationsteorier.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Mycket sant och bra formulerat. Jag tycker mig se att man kan dra en grov skiljelinje mellan två personlighetstyper, dels en minoritet som är mer av ensamvargar, dels majoriteten som är starkt grupporienterad och -beroende. Vi dissidenter hör väl i regel till den förra kategorin (men som individer har man förstås en blandning av allt möjligt inom sig).

   Jag ser ingen antagonistisk motsättning mellan män och kvinnor, men det är välkänt att flickor är mer socialt inriktade från tidiga år och anpassar sig snabbt till gruppnormer. Språket är ett socialt fenomen och mycket riktigt är kvinnor generellt mer verbala. Hela vår samtid har sin tyngdpunkt i sådant som premierar ”kvinnliga” sidor: massutbildningen, babbelismen, massmedia, den politiska liturgin, all kommersiell marknadsföring osv.

   Journalistiken är en typisk sektor som premierar anpasslighet och internalisering av gruppnormer, inriktar sig på yta och mode snarare än på djup och kvalitet. Hela andan i ledande media, politiken, universiteten, myndigheterna, delar av näringslivet, alla dessa växande och statsanknutna sektorer, har blivit påtagligt mentalt käringiserad i takt med kvinnornas ökande inflytande och hela den förföriska men substanslösa babbeliseringen av tillvaron och verklighetssynen. Vart försvann de behövliga ensamvargarna med handlingskraft och ledaregenskaper?

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Vi är ju all flockdjur, men mer eller mindre självständiga och mer eller mindre revirhävdande och mer eller mindre benägna ta en position. Det förefaller mig att dagens befordringsgångar och belöningssystem lyfter de som inte är självständiga, de som anpassar sig till gruppen. De är en slags organisatoriska djur, men utan förmåga att styra och leda, men bra på att hävda revir. De är osjälvständiga och högt upp i hierarkierna. I regeringssammanhang ser vi vindflöjtar som anpassar sig till media och väljargrupper och den stora ledaren i spetsen. Det kan väl vara en bild av ”käringisering” det med.

    Gilla

 22. kvellulvblogAnders Dimberh skriver:

  Så länge vi ger mer än hälften av våra arbetsförtjänster till politiker, att handha efter deras huvuden, kommer detta att fortsätta. Det är lätt att vara god om man är rik, och mycket lätt om man är mycket rik. Men allra godast kan man vara, om man har oändligt mycket pengar att tillgå, som inte ens är ens egna.

  Gilla

 23. kvellulvblog skriver:

  Så länge vi ger mer än 50% av våra arbetsförtjänster till politiker, att handhas efter deras huvuden, så kommer detta att fortsätta. Det är lätt att vara god om man är rik. Det är lätt att vara mycket god om man är mycket rik.Oändligt god kan man vara, om man har oändligt med pengar att tillgå, som inte ens är ens egna.

  Gilla

 24. olle reimers skriver:

  De allra farligaste personerna är sådana som Anders Wijkman och Johan Rockström som av olika skäl och på olika sätt har hamnat i positioner som ger inflytande.

  Inflytandet kommer sig av deras Jesusliknande förhållningssätt till världens problem- De har lyssnat till Guds ord, de har sett och hört allt och träffat ala. De har fått uppträda på världens scener där alla är så artiga och korrekta och när den charaden pågått ett tag är det ingen av alla dessa artiga och väluppfostrade människor som talar om för dem att de är nakna. Det krävs att det kommer in ouppfostrade drumlar som Donald Trump.

  Tack, Donald, för att du finns och att du är så in i h-e illa uppfostrad!

  Gillad av 1 person

 25. olle holmqvist skriver:

  ””Seek first to understand, then to be understood””
  ”Mannen inför en svårighet – vill förstå – kvinnan vill bli sedd och förstådd”
  Otto Weininger 1903

  Gilla

 26. Förnamn Efternamn (@forefter) skriver:

  Jag har oräkneliga gånger försökt förklara farorna med idealismen men också att den förda politiken i Sverige egentligen inte är idealistisk eller god då bistånd räddar många fler än asylrätten. Tyvärr är många i Sverige socialt programmerade att bortse från fakta och logik. De är helt enkelt inte intresserade av en intellektuell och saklig diskussion/debatt, utan drivs av helt andra motiv som pengar, status och hat mm. På senare år har jag därför nått slutsatsen att det man bör göra är att isolera sig från dessa personer och bygga upp sitt eget. Samt sluta bidra ekonomiskt till deras ”samhällsbygge”.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.