Det ofrånkomliga våldet

Anders Leion

Två gånger har jag blivit slagen medvetslös. Första gången var det en pojke i klassen – vi var 7 eller 8 år – som gav mig en stenhård högerkrok. Den träffade på och bakom örat. Jag stöp direkt. Han och jag var klassens mest villiga slagskämpar. Vi hade länge gått och stirrat på varandra.

Andra gången var i lumpen. Jag satt och putsade kängorna när en ovän gick förbi och gav mig ett glåpord. Jag slängde borsten efter honom och råkade få träff i hans bakhuvud. Han kom rusande mot mig. Jag värjde mig genom att rikta bajonetten mot honom. ”Om du”… sa han med ett efterhängande outtalat hot. Jag förstod att han hade rätt. Jag måste acceptera ett slagsmål. Jag lade ifrån mig bajonetten och vi gick ut i korridoren, omgivna av de andra logementskamraterna. Han var mycket större än jag och jag hamnade ganska snabbt medvetslös på golvet.

Han var förstås nöjd – men det var jag också. Jag hade gjort motstånd. Pappa – duktig amatörboxare – berättade långt senare för mig att han varit orolig. Han tyckte att lekkamraterna fick bestämma för mycket över mig. Han lugnades när han en gång såg att jag – 5-åringen – gick in i ett slagsmål. Och jag har alltid kunnat stå upp för mig själv. Det är en stor tillgång. Villigheten att slåss har förstås minskat med åren. Men ännu i 60-årsåldern stoppade jag en bråkig knarkare i T-centralen. Jag hade nog inte klarat av det själv, men jag fick hjälp av några ungdomar.

Kjell Westö – den finlandssvenska författaren – kunde inte stå upp för sig själv när han var barn. Han berättar om sin darrande läpp vid 25.00 – men se hela den intressanta intervjun, särskilt intressant förstås om man är något bekant med hans författarskap. I bildens nedre högra hörn – när du klickat i gång filmen – finns en liten fyrkant med två linjer. Tryck på den och sedan på ”översättning” så får du programmet textat på svenska.

Westö berättar att hans liv och författarskap är präglade av hans oförmåga att slåss. Som ensam finlandssvensk pojke fick han stå ut med att få på käften – det kunde han ta. Men han plågades av att han inte vågade ingripa när andra mobbades och misshandlades svårt.

Förmågan att våga och kunna slåss har visserligen att göra med de fysiska förutsättningarna men, tror jag, ännu mer med de psykiska.

Våld mellan barn och ungdomar – och våld över huvud taget – anses vara något förkastligt. Vårt nya, av kvinnliga värderingar styrda samhälle försöker motarbeta och utrota det. Samtidigt ökar våldet, särskilt det våld som riktas mot kvinnorna. Att både män och – särskilt – kvinnor känner sig mer oroade för våld än tidigare visar nationella trygghetsundersökningen från Brå. Anti-våldsstrategin verkar inte vara så framgångsrik.

En dansk psykolog – Nicolai Sennels – har visat att det är det stora inflödet av invandrade muslimer som förklarar ökningen av våldet. Han lärde känna och förstå unga muslimska brottslingars sätt att tänka och vara när han arbetade på ungdomsfängelset Sönderbro. I korthet: danskar är inifrånstyrda och lägger mycket ansvar på sig själva för de handlingar de utför och de situationer de hamnar i. Motsatsen gäller för de utifrånstyrda muslimerna som ser sig själva som oskyldiga och samhället och omgivningen som skyldiga när något obehagligt inträffar. Danskarna ser aggressivitet som en svaghet, som brist på självkontroll. Muslimer ser närhet till aggressivitet och våldsutövande som en styrka.

En längre resonerande sammanfattning av bland annat Sennels rön finns här.

Googlar man Nicolai Sennels namn får man många träffar från många länder – men, efter vad jag funnit, inte från statsradio, stats-tv eller övriga gammelmedia i Sverige. Skall vi alltså dra slutsatsen att allt det han har erfarit från sin verksamhet och sedan redogjort för bara består av falska fakta? Jag bryr mig inte om att försöka räta ut frågetecknet. Det kan alla läsare göra själva.

Inflödet av unga muslimer har accelererat under senare år. Det har också vålds- och sexualbrottslighet. Det kommer att fortsätta i ett par årtionden till även om invandringen plötsligt bleve noll – därför att så lång tid tar det innan ungdomars brottslighet börjar avta – inte upphöra – med deras stigande ålder.

Så alla här i Sverige boende får räkna med att våldet kommer att bli allt vanligare och allt grövre. Kvinnorna verkar redan ha fattat att de kommer att få det svårt.

Kommer då något att göras för att stävja utvecklingen? Nej. Hur skulle det vara möjligt? Man kan inte angripa något som man inte anser finnas. Enligt rådande uppfattningar bland svenska kriminologer bör fler ungdomshem och idrottshallar byggas samt inkomstfördelningen efter skatt bli jämnare för att kriminaliteten – särskilt bland unga – skall minska. Det finns visserligen forskning som visar att brottsligheten till stor del är genetiskt bestämd, samtidigt som ett mer än tusenårigt praktiserande av ingifte bland muslimer gjort dem särskilt sårbara. Ingiftet påverkar så mycket: den lägre intelligensen bland muslimer belastar skolan med extrakostnader och gör sedan ungdomarna mer arbetslösa. Deras större frekvens av svåra, ärftliga sjukdomar belastar sjukvården. Detta utanförskap leder förstås också till högre brottslighet. Men allt detta anser våra kriminologer vara falska fakta. Deras uppfattning tas tacksamt emot av politikerna. De kan därmed fortsätta att mässa sitt budskap om socio-ekonomiska faktorers betydelse. På så sätt slipper de ingripa – annat än med samma åtgärder som redan i flera decennier visat sig vara verkningslösa.

Vi – föräldrar, myndigheter, skolor, politiker – i den mån de är intresserade – måste förstå att vi inte kommer undan. Skall vi rädda svenska barn från att bli misshandlade och svenska kvinnor från att utsättas för sexuellt och annat våld måste våldets existens och ursprung erkännas och motmedel utformas utifrån denna insikt.

Pojkarna måste få lära sig att slåss. Kalla det gärna för träning i boxning eller något annat. Den som kan en kampsport blir inte mer aggressiv. Han blir lugnare, han vet att han kan försvara sig. Det är viktigt. Vem vill att ens barn dels skall utsättas för misshandel dels – som Kjell Westö – bli märkt av detta för resten av livet?

Självförsvarsvapen måste bli lagliga. Det finns effektiva sådana som inte innebär döden för den träffade.

Jag antar att Sennels framgångsrika behandlingsmetoder redan tillämpas på våra fängelser – annars kanske Kriminalvården skall ta sig en titt på dem?

Allt detta vore möjligt och tämligen lätt att ta till sig och genomföra. Tyvärr kommer detta antagligen inte att ske. Förnekelsen av verklighetens mörka sidor sitter så djup och har varat så länge att den blivit självförstärkande. Vem vill erkänna att man haft fel – och haft fel mot bättre vetande – i årtionden? Inte heller kommer vår nya regering göra något för att minska invandringen. Den kommer att vara fortsatt hög. Vi har ju fått en regering av invandringsaktivister.

Utvecklingen framöver kan sammanfattas på följande sätt: I en ekonomi som kräver allt högre utbildning av den som vill ha ett arbete, kommer vi att få en allt större andel av befolkningen som av genetiska, kulturella och andra skäl blir alltmer oförmögen att fungera. Det utanförskap som då uppstår, kommer att föda allt mer och grövre brottslighet. Denna kommer till att börja med vara koncentrerad till de redan nu existerande så kallade utanförskapsområdena, men med stigande muslimsk andel av befolkningen också sprida sig till andra orter och kvarter. På allt fler orter kommer den tidigare befolkningen få se sig – som en gång samerna – undanträngda. Detta innebär att de undanträngda svenskarna kommer att få se allt större andel av sina skatter gå till underhåll av alla arbetslösa och kriminella muslimer. Denna utveckling är redan nu möjlig att se. Det gör dock inte våra myndigheter. De vill nämligen inte se.

Vi har dessutom nu en regering som bildats just på grundval av en välutvecklad förmåga att ha flera, falska verkligheter hängande i luften samtidigt. Varje parti i regeringen med dess stödhjul har sin egen version av den träffade överenskommelsens innebörd. De verkar trivas med det. Och de har onekligen en lång, beprövad erfarenhet av att beljuga verkligheten.

67 reaktioner på ”Det ofrånkomliga våldet

 1. Aha skriver:

  Eftersom folk har röstat som de gjort måste det vara många som inte har förstått vilken framtid som väntar svensken. Detta i sin tur måste bero på att media inte berör problematiken. Att läsa eller höra en sådan här krönika i riksmedia är och har varit uteslutet i decennier. Riksmedia med dess redaktörer och journalister bär alltså ett blytungt ansvar för sakernas dåliga tillstånd.

  Anders Lindberg, Thomas Mattsson, Fredric Karen, Peter Wolordarski, Jan Helin och Hanna Stjärne på riksmedia och SVT har större än ansvar än politikerna eftersom politikerna agerar utifrån att bli positivt omnämnda i media. Att kräva exempelvis invandringsstopp skulle bli direkt motarbetat i riksmedia. De skulle själva skriva indignerade ledare och de skulle ta in många artiklar som kritiserar det inhuma i ett sådant beslut. De skulle inte släppa fram artiklar som skulle försvara ett sådant beslut.

  Till detta kan läggas ett folk som lätt låter sig duperas, en medelklass som ängslas över att inte vara politisk korrekt. För vänsterfolk är detta livsluft, de vill ha det så här; en massa människor (invandrare) vars underläge kan bli föremål för evig omsorg från vänsterns sida.

  Således; Nya media såsom Det Goda Samhället måste spränga gränsen in till vanligt folk.

  Gillad av 14 personer

  • brrr skriver:

   Nästan alla dessa svenskar som röstar för nuläget har samma tillgång till internet och all den information som finns, som vi här på DGS och andra ställen har. Man kan inte skylla på att de blir manipulerade av gammelmedia. De är liknöjda, likgiltiga.

   Jag drömmer om att alla vi dryga miljonen som inte vill ha detta vidriga samhälle, kunde hyra ett område där det är glesbefolkat och tryggt, (kanske Ösel?) och gemensamt bygga upp Det Goda Samhället där. Förhoppningsvis också kunna tillföra något bra till det land som härbärgerar oss.

   Gillad av 2 personer

   • Aha skriver:

    Till att börja kunde den miljonen missnöjda skänka en hundring var till Nya media skribenterna. Det blir hundra miljoner.
    För det skulle Nya media skribenterna kunna gå ihop och skapa en streamad TV-kanal där skribenterna dagligdags kommenterar det politiska skedet, i direkt konkurrens med Public service.

    Pengarna räcker för massiv marknadsföring av en sådan kanal. Jäklar anama vilket drag under galoscherna det skulle bli.

    Gillad av 14 personer

   • Sista afton i Kinaland, över soppa och risvin träffar bysantisk man, släkt med Konstantin minsann, utsänd för att lära om krig i sand mot türkomand, funnit sju böcker, wujing zongyao ibland, nu hellre till fruar vill ha silke i hand skriver:

    Jag har skänkt 5000 i år, en del till DGS.

    Gillad av 2 personer

   • Du vet vem skriver:

    Jag tror folk är rädda. Jag minns hur jag i nätets barndom surfade runt på FB, det slutade med att jag klickade mig in på både nazisidor och sidor som den autonoma våldsvänstern stod bakom. Trots att det var helt irrationellt kändes det obehagligt, som när man har polisbilen bakom sig. Bilen är skattad och försäkrad, allt är i sin ordning men ändå känns det som om man gjort något fel.

    Förrförra valet skrev en kille som röstade SD på sin blogg att han kallsvettades när han tog röstsedlarna, Han kände det som om Arschelberg i vilket ögonblick skulle hoppa fram bakom en skärm med kameramannen i släptåg och hänga ut honom som SD sympatisör.

    De som trots allt ”vågar” läsa annat än MSM vågar ofta inte berätta det av samma orsak, inte ens för släkt och vänner. Det är liksom en spärr.

    Gilla

 2. Lenam skriver:

  När jag gick i skolan på 60 talet var det inte förbjudet att slåss. Man hade i stället regler kring slagsmål. Man fick inte sparkas, man fick inte slå den som var mindre och svagare, man fick inte slå tjejer, man fick inte heller slå någon som sa jag ger mig. Absolut inte två mot en. Att inte följa dessa regler var fegt. Ingen ville så klart vara en fegis.
  Det var mycket bättre än dessa dagens regler man får inte slåss. Jag håller med om att det är kärringaktigt. Vad ska man göra om man blir angripen? Man ska ropa stop så högt man kan och invänta en vuxen. Dessa regler fungerar absolut inte i ett multikultisamhälle men det förstår inte alls dessa kvinnor som styr skolorna idag.

  Gillad av 13 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Detta förvånar mig stort. I mina skolor från 1953 var det absolut förbjudet att börja slåss. Lärarna vaktade på skoltrappan ända tills gymnasiet.

   Gillad av 1 person

   • Klas Göran skriver:

    Skilj på formella skolregler och informella regler ”hedersmän” emellan.
    Det har säkert varit formellt förbjudet för elever att puckla på varandra på skolgården i decennier, för att inte säga sekel.
    Vad som har förändrats är synen på detta. På 50-talet fick antagligen båda slagskämpar en hurring var av Magistern med stort M. Sedan fick vinnaren en klapp på axeln av sin far och förloraren en förmaning av sin att inte vara en vekling. Kamraterna såg till att spelreglerna som Lenam beskriver ovan efterföljdes.

    På 80-talet fanns fortfarande de informella reglerna, men en slagskämpe kunde skickas till skolpsykologen såsom varande störd. Detta verkar ha utvecklats ännu mer sedan dess.

    Å andra sidan beror det idag helt på vem som är motståndaren. I vissa mellanösternkulturer anses det inte vara fegt – dvs ärelöst – att slåss flera mot en, utan det är ärelöst att förlora. Och det är gruppens heder det handlar om, inte individens personliga ära. Därför ses det som något helt naturligt att mobilisera alla sina bröder och kusiner för att slå ned och sparka sönder en ensam motståndare.

    I Tyskland har ”du Opfer” (”ditt offer”) blivit ett skällsord på skolgårdarna, där ”offer” är någon som inte kan försvara sig.

    Gillad av 2 personer

   • Jan Andersson skriver:

    Skolaga förekom varje dag i klassrummen, ofta utdelad sakta med en kall likgiltig blick från läraren, vilket var alldeles fel och missriktat och gjorde att en del lärare rättmätigt fick epitetet sadist. Men när lärarna vaktade skolgården och ingrep vid ett begynnande slagsmål var de ofta ursinniga och visare det också, vilket var det viktiga. Om man också fick en örfil var underordnat.

    Gilla

 3. Aurora skriver:

  Att inget finns att läsa om Sennels och andra forskare beror ju på att deras forskningsresultat anses rasistiska. Lösningen är inte att lära svenska pojkar att slåss. Lösningen är att kasta ut, eller låsa in, de som står för våldet. Bums och utan prut.

  Gillad av 4 personer

  • bejji skriver:

   Den lösningen är icke möjlig idag i Sverige med den sammansättning Riksdagen har (och där – enligt SVT:s ValU 2018 – hela 88 procent av Sveriges kvinnliga väljare, eller 9 av 10, har röstat på de partier, vilka vill ha den nuvarande ordningen).

   Gillad av 1 person

   • brrr skriver:

    Oj, enligt min dröm (ovan) om att hyra område utanför sverige, blir vi alltså väldigt liten andel kvinnor, och kanske många av oss ”överåriga”. Hur löser vi det?

    Gillad av 2 personer

   • Palle9 skriver:

    Bejji: när Anders i sin i övrigt utmärkta artikel skriver ”Så alla här i Sverige boende får räkna med att våldet kommer att bli allt vanligare och allt grövre. Kvinnorna verkar redan ha fattat att de kommer att få det svårt.”, blir det litet motsägelsefullt. Om polletten verkligen hade landat hos den kvinnliga delen av befolkningen, borde röstandelen för SD varit betydligt högre.

    Gillad av 1 person

 4. svenne skriver:

  Då våldet i samhället ökar anses detta bero på ”ökad anmälningsbenägenhet”. I konsekvensens namn kanske det är så att om våldet minskar så beror detta på ”minskad anmälningsbenägenhet”. Jag undrar vilket svar man skulle få av Brå om man framställer denna fundering för dom?

  Gillad av 6 personer

 5. Alexander Zetterberg skriver:

  Wow, det är sällan problembilden som Sverige står inför på grund av massinvandring av muslimer har beskrivits så rättframt.

  Ett bravo till skribenten Anders Leion men underkänt till Sveriges politiska elit!

  Gillad av 13 personer

 6. Tritonen skriver:

  I TV4:as 22-sändning igår belyste man ökningen av det oprovocerade ungdomsvåldet i Östersund. Som vanligt ansåg polisens (PK-)expert att det berodde på
  – Ökad anmälningsbenägenhet
  – Befolkningsökning
  – Varmare somrar och vintrar (!)

  Gillad av 3 personer

 7. Fredrik Östman skriver:

  Det har alltid varit svårt att förstå för en tänkande människa. Först ville hela folket ha jättehöga skatter, antagligen i tron att det var ”de rika”, ”andra” och den egna grannen som verkar vara så himla moderat som skulle betala mera än man själv. Sedan ville alla kvinnor ha massor av förnedrande våldtäkter, antagligen i tron att det var ”de fattiga”, ”andra” och den egna grannen som verkar vara en sån himla slampa som skulle våldtagas och misshandlas mer än man själv. Jag har vissa psykologiska teorier om vilka missuppfattningar och tendenser som kan förorska sådant debilt och destruktivt beteende. Men jag kan inte förstå att man inte kan bryta det när man ser konsekvenserna i sitt och andras liv. Hur kunde svenskarna bli så mycket sossigare än alla andra folk?

  Gillad av 9 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Man ser varje dag svenskar som köper AB, Ex, DN, SVD och börjar läsa framsidan redan i kassan med halvöppen mun och saliven droppande. Och då handlar ändå rubrikerna mest om vilken ung bonde som (inte) valt någon fru än.

   Det finns inte en chans att svenskarna generellt kommer att begripa vad de röstar på.

   Gillad av 5 personer

 8. Östrahult skriver:

  Jo här har vi ett sant budskap. Det finns två stora svårigheter:

  Den första är att fortfarande har flertalet inte fattat allvaret
  Det andra är att det är svårt att veta var man ska börja nysta. År det politikerna som är huvudproblemet eller är det de som valt dem. Kan man räkna med något annat i ett land där det mest sedda TV-programmet är Bonde söker fru?

  Jag var på ett gym häromdagen där det var rätt mycket ungdomar, varav många gossar med hästsvans. Kan det vara så att många unga män är så hjärntvättade av dominanta kvinnor att de underkastar sig? Kan sådana vara något att förlita sig på som motkraft till muslimskt våld? Jag tror inte det.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Så är det nog. Public service gör vad de kan för att sysselsätta folk med reality såpor, vuxenlekar och liknande så de inte ska hinna fundera för mycket. Och många tycker det är lagom ansträngande efter en arbetsvecka. Under tiden fortgår ”projektet”.
   När det gäller hårets betydelse för kurage och viljestyrka skulle jag inte hänga upp mig på det. Som gammal kampsportare påminner jag om samurajernas och sumobrottarnas hårknutar. De hade inga problem med sin identitet.
   Däremot är nog många unga grabbar vilsna i dagens samhälle. Genusriktlinjer från förskolan och identitetspolitik därefter och utebliven militärtjänst. Det känns som ett farligt recept.

   Gillad av 1 person

 9. Lars skriver:

  Våld är en del av mänskligheten och samhället. Det är i våra ögon en ytterlighetsföretelse men ändock en normalitet i vissa fall. I lagens mening begår du våld om du lägger en fingerspets på någon så allt handlar om nivåer, proportionalitet och anpassning.
  Det finna inget bättre försvarlig mer manligt än kontrollerad aggression, det slår okontrollerad aggression med hästlängder men kräver mental styrka och förberedelse.
  Att då redan i unga år tuta i barn att ”allt våld är fel” blir helt kontraproduktivt och är i mina ögon rent omoraliskt.. Nödvärn kan innebära våld och lagtexten lyder ”ej uppenbart oförsvarligt”. ALLA har nödvärnsrätt och du kan även hjälpa en annan person som utsätta för angrepp. Polislagen pratar om proportionerligt våld och det är när man griper någon men så fort du utsätts för angrepp är det Nödvärnsrätten som gäller, tills angreppet är över.
  Det kan handla om sekunder i växlingen mellan lagstöden!
  Vad som definitivt behövs är mer testosteron bland de yngre och mindre mesar bland de äldre.
  Träna löpning, boxning, thaiboxning, MMA etc och se till att få sparras. Utan sparring är all kampsport egentligen bara en teoretisk övning.
  Svensson får helt enkelt lära om den gamla sanningen att en bra karl reder sig.själv. Var ditt eget personskydd och gå inte runt med villfarelsen att din personliga säkerhet är polisens ansvar. För det är det inte.

  Gillad av 2 personer

  • Aha skriver:

   Det där med proportionerligt våld i nödvärn kan diskuteras. Vid rått våld och råa våldsmän är det rimligt, om man hamnar i överläge, att man har rätt att oskadliggöra angriparen, sätta denne ur spel så att risken för att bli utsatt för rått våld elimineras. Så kan man säga att en man agerade då denne dånkade en brottsling i huvudet då denne låg på marken efter ett tidigare försvarsslag som sänt brottslingen mot marken. Brottslingen hade då tidigare med tillhygge slagit personens kamrat medvetslös. Så det handlade om rått våld med risk för allvarliga skador för männen som ingrep mot brottslingen.

   Mannen dömdes för övervåld. Straffet blev ansenligt om jag minns rätt. Detta är fel anser jag. Han borde ha haft rätt att oskadliggöra brottslingen för att slippa risken att bli utsatt för övervåld. Domstolen menade också att han borde ha besinnat sig. Lätt för juridiska sillmjölkar att säga. Vad vet de om att hamna i slagsmålssituationer med onda människor?

   Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Tänk på att första smällen alltid ger en månads fängelse för misshandel. Don’t do the crime if you can’t make the time.

   Gilla

   • Linden skriver:

    Bara att inse att som etnisk svensk är du alltid skyldig.
    Därför måste man alltid vara mentalt förberedd och ha reträttvägen klar.
    Varför ska man stanna kvar på platsen när man är dömd på förhand.

    Gillad av 5 personer

   • olle reimers skriver:

    Lars jag började styrketräna för tolv år sedan. då var jag 65. Nu är jag alltså 77 och tränar 8-10 timmar i veckan och är starkare och friskare än någonsin. Det är aldrig för sent!

    Gilla

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag drabbades som 13-åring av mobbning av några storväxta killar när jag började realskolan och fick en del spö, glåpord och nedsättande blickar. Jag löste det hela genom att ta boxningsträning i den lokala boxningsklubben. Detta samt en snabb tillväxt genom puberteten löste mobbningen genom att slog en av busarna på käften. Några andra möjligheter fanns inte och jag vann i respekt även bland tjejerna.

  Gillad av 7 personer

  • nilsdacke skriver:

   Jag har liknande erfarenheter. På en vanlig skola brukade det finnas tre typer av killar.

   1. Mobbare som gärna gav sig på dem de lätt kunde ge sig på utan motstånd.

   2.Moboffer som inte kunde/ville försvara sig.

   3.Majoriteten var vanliga killar som normalt inte bråkade, men som vid behov visade att de kunde/ville försvara sig.

   Gillad av 1 person

 11. Bo Svensson skriver:

  Villkor för civiliserad samvaro, kvinnofrid och minimerad våldsbrottslighet får man genom krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet ute i samhället och konsekvenser på rätt nivå på att påträffas utanför anvisade kvarter och på att underlätta för illegalas försörjning och boende.

  De rätta incitamenten får man, om garanterna lastas med brottslighetens totala kostnader i förhållande till vad deras klienter förorsakar, medan skattemedel ägnade ändamålet kanaliseras som hjälp till dem vi känner samhörighet med med att skaffa garant, – som i regel blir ett försäkringsbolag.

  Bevis på garant kan också fungera som globalt visum och garantin skall då innebära att de kostnader resenären orsakar, blir täckta. – Den fria rörlighet som efterfågas för flyt i den globala ekonomin får man då för det klientel vi unnar denna medan de oförsäkringsbara får stanna kvar där de hör hemma.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   För att kunna avgöra vad garanterna skall belastas med för kostnader, måste den bedrövelse våldsbrottsligheten orsakar, mätas i gängse betalningsmedel. – Människovärdet är numera runt 25 miljoner, om man får tro dem som bedömer rimligheten i investeringar för ökad trafiksäkerhet.

   Gilla

 12. Jag bara undrar skriver:

  Genetiskt betingad brottslighet… Det tror jag inte ett dugg på! Lägre intelligens hos muslimer: här generaliserar du otillbörligt! Långt ifrån alla våra invandrarkulturer drabbas av inavel. Sådana yttranden förstör denna bloggs seriositet. Du romantiserar också dina ungdomsslagsmål!

  I mångt och mycket må du ha rätt, jag läser ju här varje dag med stor behållning, men detta kan jag intr låta stå oemotsagt.

  Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Men sign. ”Jag bara undrar” har ju rätt i att man inte kan generalisera om inavel bland ”muslimer”. Det handlar om vissa folkgrupper från vissa regioner där kusingiften är vanligare.

    I Tyskland har vissa läkare och socialassistenter offentligt vågat upplysa om kusingiftets negativa hälsoeffekter inom framför allt den kurdiska – men även turkiska – folkgruppen där. Hälsovården frågar också diskret ifall blivande föräldrar är släkt med varandra.

    Men att den egentliga orsaken till på vilket sätt aggressiviteten yttras är kulturell och inte genetisk borde vi kunna vara överens om.

    Gilla

  • Observatör skriver:

   Varför tror du inte att brottsligt beteende inte i stor utsträckning är genetiskt betingad?
   https://academic.oup.com/ije/article/42/4/1057/656274
   https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi263
   Det är naturligtvis ingen ren kausalitet lika lite som att alla som har de genetiska förutsättningarna för att bli sprinters på internationell toppnivå blir det. F ö är kriminalitet kopplat till dumhet. En annan egenskap som i hög grad är ärftlig.

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Dumhet? Långt ifrån. Däremot asocialt beteende vilket är något helt annat. Ofta beroende på att dåligt uppfostrade föräldrar själva inte visste hur de skulle uppfostra sina barn. Förekommer minst lika ofta i fina familjer som i fattiga.

    Gilla

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   I stället för att bara undra lite smakfullt motvalls sådär tycker jag att du bekantar dig med forskaren Amir Sariaslan vars vetenskapliga upptäckter entydigt visar hur kulturgenetiken slår igenom och styr individens uppträdande.
   Att Amir Sariaslan ej har fått ytterligare medel för att fördjupa sina studier måste vara ren otur.

   Gilla

   • Jag bara undrar skriver:

    Om t.ex. Israelerna kammar hem ovanligt många nobelpris, så ärdet för att de har en årtusendegammal kultur av lärdom, av intellektuel diskusion och ifrågasättande. Intelligenzen har en god grogrund. Tvärtom är det med kulturer utan bildningstradition, eller bara oinspirerande sådan, som i t.ex. många muslimska kulturer. Trots detta finns det intelligenta muslimer och afrikaner, men även ointelligenta judar eller för den delen svenskar. Kultur främjar eller förhindrar individers intelligenzen att utveckla sig, men om den inte är påverkat av inavel eller drogkonsum, så finns den i varierande grad hos alla människor oavsett ethnisk härkomst. Det tror jag mig kunna konstatera.

    Gilla

   • Klas Göran skriver:

    Jag tvivlar inte på att Samiaslan i sina studier har kommit fram till ett vetenskapligt hållbart resultat. Frågan är bara till vilket.
    D v s visar hans forskning direkta samband mellan individer och kriminalitet, mellan grupper och kriminalitet eller mellan genomsnitt i populationer och kriminalitet? Det vore viktigt att veta.
    Hans blogg är på en mycket hög vetenskaplig nivå där man förgäves letar efter påståenden som att ”alla i gruppen X föds som tjuvar”.

    Gilla

 13. Niklas R skriver:

  Som jag sagt till min son, som går på mellanstadiet. Om någon börjar bråka med dig säger du först ifrån, fortsätter den säger du till på skarpen, insisterar den ändå skickar du in vederbörande i närmsta vägg så det sjunger om den.
  Detta går i och för sig tvärt emot vad han får höra från alla lärare och hans mamma så han var lite tveksam till det hela.
  Häromveckan berättade han att en kille hade börjat bråka med honom och vägrade sluta, en kille som har en historia av att bråka med andra. Då drog grabben honom rakt in i skåpen. Efter det lugnade killen ner sig avsevärt.
  Pojken var bekymrad efteråt när han berättade det.
  Då frågade jag honom: Kändes det bra att stå upp för dig själv och få honom att sluta?
  Ja, svarade grabben.
  Då så, inga problem, sa jag.

  Gillad av 2 personer

 14. Dandersan skriver:

  Ett Lejon som ryter.
  Vi har inte alltid varit så rädda för att ta till våld. Men vi har utvecklats.
  Barnaga anses vara förkastligt men förbjöds i lag (först i Sverige ) på 1970? talet.
  En av mina lärare klippte till en provokatör och blev TV-kändis på kuppen.(1960tal)
  Han var grym på Tyska grammatik men väldigt respekterad.

  Gilla

 15. Sista afton i Kinaland, över soppa och risvin träffar bysantisk man, släkt med Konstantin minsann, utsänd för att lära om krig i sand mot türkomand, funnit sju böcker, wujing zongyao ibland, nu hellre till fruar vill ha silke i hand skriver:

  Vi lever i en ond tid, det går inte att komma ifrån. Det hände dessutom på vår vakt, alla är skyldiga men jag lägger ändå skulden hos alla de vänstermänniskor, från postmodernister till socialdemokrater som använt alla sin energi och hela sina liv att föra oss dit vi nu är. Vi andra vaknade upp en dag, jag tittade upp från mina ekvationer och mina försök att slå mynt av dem och tänkte, vad fan, allt är ju galet, precis allt, och Sverige är värst. Vi hade oturen att växan upp precis i en period och på en plats som lyckades undgå uppfostrande krig och där folk kunde skapa nog med välstånd så att den hela tiden växande parasiten inte märktes, och heller inte det indoktrinerande giftet. Så politikerna, socialdemokraterna, fick oss alla att tro att vi kunde avhända oss ansvaret för våra liv till dem, de skulle se till att allt blir bra. Resultatet ser vi nu, alla är socialdemokrater och mycket vill ha mer, mer pengar, mer makt, mer totalitarism. Jag vet int vem som mördade Palme men kanske var det någon som insåg vart Palme drog Sverige tidigare än de flesta?

  Sedan, visst, man skall lära sig självförsvar, men innan det måste man förstå sig själv, och fienden, det signifikanta, det som skiljer oss från dem, är ju att Leion inte högg sin antagonist i magen, en känsla för fair-play, som är fundamental för oss, men inte för andra kulturer. Leion söker förklaring i genetik, men är samtidigt ologisk då han tror att brottsligheten kommer att avta med stigande ålder, det är ju inte vad Sennel noterar. Många är andra och tredje och snart fjärde generationen. Vilken generation svarta i USA är den som skjuter och mördar idag? Vi behöver inte söka svaren i rasism, även om så klart intelligens spelar roll, utan istället måste vi inse att problemet är kulturen, och muslimerna blir ju mer radikala i mötet med väst, inte mindre, det måste vara så och är just muslimska brödraskapets metod.

  Forts

  Gillad av 5 personer

 16. Sista afton i Kinaland, över soppa och risvin träffar bysantisk man, släkt med Konstantin minsann, utsänd för att lära om krig i sand mot türkomand, funnit sju böcker, wujing zongyao ibland, nu hellre till fruar vill ha silke i hand skriver:

  Forts från ovan

  Så först måste vi förstå oss själva, vad skiljer oss från invandrarna och muslimerna och alla andra kulturer, varför är väst exceptionellt? En sak är fair-play, man mot man, tro inte att detta är universellt. Istället så är det framträdande draget hos invandrarna att de alltid attackerar i grupp, bakifrån, med vapen, de använder alla medel de kan. Man sparkar liggande i huvudet, eller som jag också såg för över 30 år sedan, man attackerar i grupp, med pepparspray. På Emporia i Malmö så blir svenska ungdomar nu överfallna av gäng och torterade. Så boxning, visst, men man skall inte inbilla sig att det blir en kamp man mot man. Det är inte genetik och mod som gjorde att väst som regel varit starkare militärt, utan disciplin och träning och fritt tänkande. Därför så tror jag man måste ta det i tur och ordning, det första är att inse att vi inte kommer att bli kompisar, vi kan inte samexistera med en totalitär ideologi på samma territorium, det andra är att man måste organisera sitt försvar, detta är ingen kamp man-mot-man. Man måste träna försvar tillsammans, inte som någon Rocky Balboa, jag har också prövat att bli sänkt, jag tänkte vi skulle brottas, min motståndare (på min student) tänkte mer på att vinna och fick in några snabba slag på hakan och jag stöp som en fura. Så blev man klokare, utomsocknes slogs på annat sätt. Senare på kvällen så hjälpte jag en annan vän hem som fått hakan slagen ur led. Rent spel är en västlig företeelse, men också vi har förrädare, Obama uppmuntrade svarta att ta med en pistol till knivfajten, ett fundamentalt brott mot västliga traditioner.

  Först av allt så måste vi dock inse att detta inte går, vi måste acceptera att islam är ett sämre system än det västliga, och att dessa muslimer kommer hit, och vi inte till dem, påminner dem om det varje dag. Att de bor i förorter och svenskar i villor bekräftar det varje dag. De lever i Sverige med en totalitär kultur, och de enda sätten för dem att uppnå det vi har är att överge sin kultur. Detta vet muslimska brödraskapet och med det stora antalet muslimer i Europa så har de en perfekt grogrund för att radikalisera de unga muslimerna, det blir enda vägen till självkänsla för dem, så detta är ett olösligt problem utan återvandring, Vi talar om att få muslimerna att överge en 1400år gammal kultur, samtidigt som deras ledare vill att de skall bli allt mera radikala, och våra ledare ser bort eller uppmuntrar det. Det är självklart omöjligt.

  Gillad av 10 personer

 17. Den Sista Karolinen skriver:

  100% rätt av Anders!
  Min son blev lite ställd när jag sa till honom att han skulle slåss med en kille som hade plågat honom vid upprepade tillfällen i skolan. Grabbarna var 10 år gamla. Sagt och gjort. Sonens plågoande åkte på stryk och höll käft därefter. Enkelt. Hans mor uttryckte sitt – pliktskyldiga – motgillande till min uppmaning…
  Vill även understryka Leions påpekande om den inavlande traditionen inom islam med kusingifte. Detta är givetvis fullständigt förödande för avkomman, vilket vem som helst kan se (om man inte bär Pk-glasögon).
  Du kan ju fråga exempelvis en hunduppfödare om hur han/hon ser på att valpa på kusiner?!
  Det här mjukis-tycka-synd-om-allt och alla snacket har förstört alla manliga instinkter hos en stor del av den manliga befolkningen. Dagens unga män är som kärringar. Fyllda av självhat, svamlande med helt ovetenskaplig genusteori.
  För övrigt har jag redan beväpnat mig på olika sätt för att skydda min familj. Den som inte gör det betraktar jag som naiv och verklighetsfrånvänd. Jo, det kommer smälla för eller senare i detta land.
  Muslimerna kommer med extrem sannolikhet en dag attackera oss i stor skala med syfte att ta över landet.

  Gillad av 4 personer

 18. Gilbert Andersson skriver:

  Förljugenheten hos media och politiker är nu så stor att man blir glad när man kan läsa denna krönika som egentligen bara innehåller självklara fakta. Kom ihåg att inavel betydde undergången för många av Europas kungahus.
  Den s k justitieministern Johansson kommer nu att intensifiera arbetet med censuråtgärder.

  Gillad av 1 person

 19. Eva Danielsson skriver:

  Barnaga är förkastligt men det betyder inte att barn ska släppas fritt utan styrning. En förälder eller lärare ska kunna axla ledarskapet utan att ta till sin fysiska övermakt i vanliga konfliktsituationer. I ovanliga sådana eller i en farosituation gäller något annat.
  Man måste kunna försvara sig med vad som krävs, mentalt och fysiskt, vare sig man är barn eller vuxen. Alla kan inte det av olika orsaker och behöver andras hjälp. På samhällsnivå förstås genom fungerande försvar, lagar, polis, socialtjänst och rättsväsende. Men i familj och skola och andra sammanhang med hjälp av dem omkring och genom egen självbevarelsedrift och förmåga. Vet man att man kan försvara sig så utstrålar man ett självförtroende som gör att man nog inte behöver försvara sig så ofta. Det självförtroendet behöver både pojkar och flickor.
  Även en nation behöver ett starkt och kompetent försvar och det självförtroende det ger. Håhåjaja, det vill nu inte vårt politikervälde ha, för de har redan bestämt att Sverige ska upplösas som nation och bli ett nordiskt muslimskt kalifat. Eller?

  Gillad av 2 personer

 20. NETTANN skriver:

  ”Kvinnorna verkar redan ha fattat att de kommer att få det svårt.”

  Vad? Det är ju just det de inte har begripit – ens nu!

  Framför allt kvinnorna röstar ju för nuvarande samhällsordning. Och ömkar de som kommer hit och särskilt de som är mest vålds- och våldtäktsbenägna.

  Gillad av 5 personer

  • Sista afton i Kinaland, över soppa och risvin träffar bysantisk man, släkt med Konstantin minsann, utsänd för att lära om krig i sand mot türkomand, funnit sju böcker, wujing zongyao ibland, nu hellre till fruar vill ha silke i hand skriver:

   Precis, vilka kvinnor då? En och annan arg pensionär.

   Gilla

 21. Göran Holmström skriver:

  Personligen, så vill jag slippa våldet i samhället. Det är ett av huvudskälen till att vi ska ha ett samhälle överhuvudtaget. Men inser ju att dom vi styrs av, fullständigt struntar i regler eller sunt förnuft. Frågan som följer ska man då själv justera ner sin moraliska kompass till rådande spelregler? En del av mitt kampvilliga hjärta skriker” Ut och skövla”, plundra och bara ta det du vill ha helt enkelt. Och vem skulle kunna stoppa i dagsformen 102 kg 1,82 centimeter man med armar som dom flestas ben, till det mycket snabba reflexer och vana av fighting.’
  Visst må vara lite fet och ur form, men det är inte det som hindrar mig, utan att jag gillar tanken av att vara en harmlös del av ett fredligt samhälle. Och i det kontraktet ingår att leka snällt med andra, så till den milda grad att jag låter mig hellre både bli överkörd och manipulerad med än att ta till våld.
  Enda gången jag skulle göra det är om någon skulle skada någon ur MIN, flock familj och vänner.
  Givetvis om någon våldsman gav sig på en människa på gatan så skulle jag skydda i mesta möjliga mån.
  Men jag har frivilligt valt bort våld då har man sett lite för mycket av det på nära håll och insett hur ont det gör på alla plan. Så är det en sida som ska stängas in och inte släppas ut.
  Det trista är att dom vi litar på, bryr sig mer om att dalta med kriminella, än att skydda sina medborgare.
  Av det skälet så tror jag samhällskontraktet snart är tyvärr brutet, Frågan är bara hur alla dessa som inte har vana av liknande situationer ska klara sig då.

  Gillad av 5 personer

 22. Socrates skriver:

  Jag har bott och arbetat i Mellanostern i manga ar. Jag havdar att jag kanner kulturen dar mycket val. Ett utmarkande drag ar feghet. Ingen vagar sta upp for en asikt. Ett andra utmarkande drag ar ‘flockmentaliteten”; man ar valdigt tuff i en grupp. Ett tredje drag ar oformagan att acceptera att det finns andra asikter. For att illustrera den sista punkten: Jag akte en gang i en bil med en Arab och dennes son som fragade ”Ar du inte Muslim?” Det var ofattbart for detta barn att det fanns manniskor som inte var Muslimer.

  Socrates

  Gillad av 1 person

 23. Robban skriver:

  Jag hade turen/oturen att få en spännande uppväxt, med fega gäng som gillade att ge sig på lugna försynta killar!
  Det löstes med att jag började träna och tävla i Muay Thai och ett par statuerade exempel!
  Problemen vi idag har, så kommer individuell kampsportträning inte att räcka! Snarare så behövs det medlemskap i ”hemvärnet” eller liknande!
  Jag tror att man är naiv om man tror att våra problem kommer att lösas fredligt!

  Gillad av 3 personer

   • Kristian skriver:

    Ibland är våld det enda som stoppar våld. Ganska ofta, faktiskt. Bara den som är fredsskadad och medelklass kan tro något annat. Svensk verklighet kommer snart att bota detta ”missförstånd” på ett eller annat sätt.

    Om ena sidan kan tänka sig att använda våld, och den andra sidan inte kan det, blir ”kompromissen” att den andra sidan får stryk. VARENDA. KRAFTUTTRYCK. GÅNG.

    Med logiken ”våld föder våld” skulle vi montera ned vårt försvar och göra om polisen till genuspiloter som bjuder på bullar.
    Tack och lov att det aldrig kommer att hända!

    Gillad av 1 person

 24. Friz Paulsson skriver:

  I DGS sägs det sanningar som nu Leion. Men – görs inget blir sanningarna bara uppgivenhet. Vi måste göra något konkret! Jag vill att redaktionen sätta upp ett ”Sanningsprojekt” med Postgiro, som alla kan bidra till där vi köper utrymme i framförallt DN som är mest PK. Vi ska annonsera sanningar och systematiskt väcka opinion genom att tala klarspråk. Redaktionen kan dels formulera aktuellt DGS-innehåll från insänt material, dels analysera DN:s ledare och andra artiklar som är PK. / VMA (Vi måste agera)

  Gilla

 25. Leif Nilsson skriver:

  Det öppna våldet och otryggheten i samhället, har märkbart ökat i takt med massinvandringen från våldspräglade länder. ”Vårt nya, av kvinnliga värderingar styrda samhälle försöker motarbeta och utrota det” – genom att skuldbelägga och feminisera vita pojkar och män – de som utgör de minst våldsamma och minst aggressiva männen i vårt samhälle!

  De dominerande grupperna av våldsverkare, vågar man eller vill man inte peka ut. Det skulle kallas rasism. Feministpolitikerna, feministmedia, feministkulturetablissemang backas också upp av feministinfluerade multinationella företag. Ett tydligt exempel är Gillettes senaste reklamfilm:

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.